GIẢI PHẨU HỆ THẦN KINH

63 40 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2018, 14:46

Chất xám nằm trong, có hình chữ H. Nét ngang là chất trung gian trung tâm. Nét dọc có ba sừng: sừng trước, sừng sau và sừng bên Liên quan: Mặt trước: mỏm nền xương chẩm Mặt sau: não thất IV Vị trí: Trong hố sọ sau, Trên: đại não Dưới và sau: hố tiểu não của trai chẩm Trước: thân não cuống tiểu não KT 5 x 6 x 10 cm, nặng 140 - 150 gr, nam nặng hơn nữ. THẦN KINH ThS Hoàng Minh Tú ĐẠI CƯƠNG PHÂN CHIA: Trung ương: não tủy gai Ngoại biên: - 31 dây thần kinh gai sống - 12 dây thần kinh sọ hạch thần kinh tương ứng: hạch giao cảm, hạch gai TỦY SỐNG MỤC TIÊU Nêu vị trí, kích thước, hình thể ngồi phân đoạn tủy sống Mô tả cấu tạo tủy sống VỊ TRÍ • Trong ống sống từ C1L1,2 • Dài 42-45 cm Lỗ lớn xương chẩm Tủy sống L1 – L2 Đuôi ngựa S1 – S2 HÌNH DẠNG • Nhìn thẳng: thẳng đứng • Nhìn nghiêng: hai chỗ uốn cong theo chiều cong cột sống HÌNH THỂ NGỒI Hình trụ dẹt, màu xám trắng, có hai chỗ phình: - Phình cổ - Phình thắt lưng: - Đầu dưới: nón tủy nối với dây tận HÌNH THỂ NGỒI  Mặt trước sau: khe trước rãnh - sau  Mặt bên:  Rãnh bên - trước:rễ trước  Rãnh bên – sau: rễ sau  Rễ trước rễ sau: dây thần kinh sống  Các rãnh bên lại chia nửa tuỷ sống thành thừng:  Thừng trước  Thừng bên  Thừng sau PHÂN ĐOẠN: 31  Phần cổ: đôi dây thần kinh cổ I - VIII  Phần ngực: cho 12 đôi dây TK ngực I - XII  Phần thắt lưng: đôi dây TK thắt lưng I - V  Phần nón tuỷ: cho đôi dây TKcùng I - V đôi dây thần kinh cụt I Phần cổ Phần ngực Phần TL Nón tủy LIÊN QUAN  Ở cổ: số đoạn tủy dây thần kinh gai sống = số mỏm gai đốt sống +  Ở ngực (N1-5), số đoạn tủy = số mỏm gai +  Ở ngực (N6-10), số đoạn tủy = số mỏm gai +  Mỏm gai đốt sống ngực N11 khoảng gian gai liên quan với ba đoạn tủy thắt lưng L2-3-4 CẤU TẠO ĐẠI NÃO ĐẦU NHÂN ĐUÔI NHÂN TRƯỚC TƯỜNG Nhân bèo nằm ngồi nhân đi, nhân trước tường Nó tuỷ tuỷ chia thành ba khối: bèo sẫm to, nằm ngoài; cầu nhạt cầu nhạt ngồi nhỏ, nằm Nhân trước tường có chiều dày 2-3 mm, chức chưa thật rõ ràng Thể hạnh nhân gồm nhiều nhân hạnh nhân NHÂN BÈO ĐUÔI NHÂN ĐUÔI CẤU TẠO ĐẠI NÃO CHẤT TRẮNG Chất trắng bán cầu đại não gồm loại sợi: sợi hướng tâm ly tâm, sợi mép sợi liên hợp Sợi hướng tâm ly tâm hay sợi chiếu gồm sợi từ đồi thị lên vùng vỏ bán cầu vùng bán cầu xuống gian não, thân não, tiểu não, tủy sống Khi sợi đồi thị thể vân, chúng tạo nên bao Bao có phần Trụ trước chạy đầu nhân đuôi nhân bèo Trụ sau chạy đồi thị nhân bèo Gối bao nằm hai trụ ĐẦU NHÂN ĐUÔI TRỤ TRƯỚC GỐI TRỤ SAU NHÂN BÈO ĐỒI THỊ CẤU TẠO ĐẠI NÃO Sợi mép sợi liên hợp hai bán cầu, gọi mép liên bán cầu, gồm:  Thể trai: kích thước x x 1cm, gồm phần: mỏ, gối, thân, lồi thể trai  Mép trước: nối trung tâm khứu giác hai bán cầu với VÒM NÃO MÉP TRƯỚC THỂ TRAI CẤU TẠO ĐẠI NÃO Vòm não hay thể tam giác gồm thân hình tam giác có đỉnh trước, hai cột trước hai trụ sau CẤU TẠO ĐẠI NÃO  Vòm não hay thể tam giác gồm thân hình tam giác có đỉnh trước, hai cột trước hai trụ sau ĐỈNH VÒM NÃO MÉP VÒM NÃO VÒM NÃO CỘT VÒM NÃO TRỤ VÒM NÃO CẤU TẠO ĐẠI NÃO Sợi liên hợp Sợi ngắn: liên hợp hồi não nằm kế sợi đại não Sợi dài liên hợp thùy não với tạo nên bó như: NÃO THẤT BÊN Mỗi bán cầu đại não có khoang chứa dịch não tủy gọi não thất bên: hình cung, uốn quanh nhân đồi thị Có thể chia não thất bên thành phần:  Sừng trán  Phần trung tâm  Tam giác bên  Sừng thái dương  Sừng chẩm Mỗi não thất bên thông với não thất III lỗ gian não thất TAM GIÁC BÊN PHẦN TRUNG TÂM SỪNG TRÁN LỖ GIAN NÃO THẤT SỪNG THÁI DƯƠNG SỪNG CHẨM GIAN NÃO Gian não phần não bị vùi vào hai bán cầu đại não Gian não gồm đồi não vùng hạ đồi phân cách rãnh hạ đồi, chúng quây quanh não thất III RÃNH HẠ ĐỒI ĐỒI NÃO ÐỒI THỊ  Hình bầu dục có hai đầu trước sau; bốn mặt: trên, dưới, trong,  Cấu tạo chủ yếu nhân xám số chất trắng  Đồi thị với vùng hạ đồi tạo nên thành bên não thất III ĐỒI NÃO VÙNG TRÊN ĐỒI:  Tuyến tùng  Tam giác cuống tuyến tùng VÙNG SAU ĐỒI: thể gối bên  Thể gối  Thể gối VÙNG DƯỚI ĐỒI: Chiếm phần sau đồi não, phía sau vùng hạ đồi THỂ GỐI TRONG THỂ TÙNG TAM GIÁC CUỐNG TUYẾN TÙNG THỂ GỐI NGOÀI VÙNG HẠ ĐỒI Là phần trước gian não, trước rãnh hạ đồi, tạo thành sàn LÁ TẬN CÙNG thành bên não thất III gồm:  Lá tận  Giao thị  Phễu tuyến yên  Củ xám GIAO THỊ CỦ XÁM  Thể vú PHỄU VÀ TUYẾN YÊN THỂ VÚ NÃO THẤT III Là khoang hình phễu nằm gian não Khoang hẹp theo chiều dọc, gồm mái, đỉnh bốn thành: NÃO THẤT III Mái trên: màng mỏng  Hai bên màng mái hai cuống thể tùng  Tấm mạch mạc đám rối mạch mạc nằm màng mái, màng mái vòm VỊM NÃO ĐÁM RỐI MẠCH MẠC CUỐNG THỂ TÙNG THỂ TÙNG NÃO THẤT III Hai thành bên:  Mỗi thành bên có rãnh hạ đồi từ lỗ gian não thất đến lỗ cống trung não  Rãnh ngăn cách hai tầng thành bên: tầng mặt đồi thị, tầng mặt vùng hạ đồi LỖ GIAN NÃO THẤT CUỐNG THỂ TÙNG THỂ TÙNG RÃNH HẠ ĐỒI CỐNG TRUNG NÃO NÃO THẤT III Thành trước: Thành sau dưới: Đỉnh Não thất III thông với não thất bên lỗ gian não thất, thông với não thất IV qua cống não VÒM NÃO LỖ GIAN NÃO THẤT ĐỈNH NT III ĐÁM RỐI MẠCH MẠC CUỐNG THỂ TÙNG THỂ TÙNG RÃNH HẠ ĐỒI CỐNG TRUNG NÃO ...ĐẠI CƯƠNG PHÂN CHIA: Trung ương: não tủy gai Ngoại biên: - 31 dây thần kinh gai sống - 12 dây thần kinh sọ hạch thần kinh tương ứng: hạch giao cảm, hạch gai TỦY SỐNG MỤC TIÊU Nêu vị trí, kích...  Rễ trước rễ sau: dây thần kinh sống  Các rãnh bên lại chia nửa tuỷ sống thành thừng:  Thừng trước  Thừng bên  Thừng sau PHÂN ĐOẠN: 31  Phần cổ: đôi dây thần kinh cổ I - VIII  Phần ngực:...  Phần nón tuỷ: cho đơi dây TKcùng I - V đôi dây thần kinh cụt I Phần cổ Phần ngực Phần TL Nón tủy LIÊN QUAN  Ở cổ: số đoạn tủy dây thần kinh gai sống = số mỏm gai đốt sống +  Ở ngực (N1-5),
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHẨU HỆ THẦN KINH, GIẢI PHẨU HỆ THẦN KINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay