TỔNG HỢP ĐỀ THI LẦN I Mô phôi

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2018, 14:45

Câu 1.Các lớp biểu bì của da từ ngoài vào trong? Sừng-bóng-hạt-gai-sinh sản Câu 2.Tb sừng không phân bố ở đâu? Lớp sừng Câu 3.Tuyến mồ hôi có các đặc điểm sau ngoại trừ? Có kiểu chế tiết toàn huỷ Câu 4.Biểu mô của hầu? Trụ giả tầng có lông chuyển Câu 5.Phần biểu mô tiếp xúc với thức ăn ? Câu 6.Không có chức năng hô hấp? Tiểu phế quản tận Câu 7.04 chỉ? 4 tầng cấu tạo của ống tiêu hoá Câu 8.Tuyến đáy vị nằm ở? Lớp đệm Câu 9.Tuyến đáy vị có các tb trừ? Tb bụi Câu 10.Đoạn ống tiêu hoá có chứa các ống tuyến? Thực quản Câu 11.Khoảng disse ? Khoảng sieu vi giữa tb gan và tb nội mô Câu 12.Bm của lá thành bao Bowman? Bm lát đơn Câu 13.Bm của ống mật? Bm vuông đơn Câu 14.Đoạn tiếp sau ống lượn xa? Ống góp Câu 15.Tuyến yên là tuyến? Nội tiết Câu 16.Tb nang tuyến giáp tiết? Thyroxin Câu 17.Các lớp của tuyến thượng thận? Cung bó lưới Câu 18.Tb que? Câu 19.Tb nón? Câu 20.Bm của tinh hoàn? Bm Tinh Câu 21.Thể nissl? Lưới nội bào hạt -Tìm câu đúng? Câu 22.Các nang trứng đa số bị thoái hoá. Câu 23.Giai đoạn phát triển: nan trứng sơ cấp-> nang trứng đặc. Câu 24.Huỷ cốt bào ? Câu 25.Phân chia theo hàm lượng Canxi? Xương xốp và xương đặc Câu 26.Khi cơ vân co? A không đổi, i thay đổi Câu 27.Màng của tinh hoàn? Màng trắng Câu 28.Vùng có nhìu lympho T? Vùng cận vỏ Câu 29.Tuyến kẽ? Nằm ở giữa ống sinh tinh Các bạn đọc kỹ giáo trình nha, vì đề chỉ ra trong giáo trình thôi, với đọc thêm phần thực hành để dễ thuộc bài hơn. Phượng Lý – YHCT40 TỔNG HỢP ĐỀ THI LẦN I MƠN: MƠ PHƠI (Mang tính chất tham khảo) Câu 1.Các lớp biểu bì da từ ngồi vào trong? Sừng-bóng-hạt-gai-sinh sản Câu 2.Tb sừng không phân bố đâu? Lớp sừng Câu 3.Tuyến mồ có đặc điểm sau ngoại trừ? Có kiểu chế tiết tồn huỷ Câu 4.Biểu mơ hầu? Trụ giả tầng có lơng chuyển Câu 5.Phần biểu mô tiếp xúc với thức ăn ? Câu 6.Khơng có chức hơ hấp? Tiểu phế quản tận Câu 7.04 chỉ? tầng cấu tạo ống tiêu hoá Câu 8.Tuyến đáy vị nằm ở? Lớp đệm Câu 9.Tuyến đáy vị có tb trừ? Tb bụi Câu 10.Đoạn ống tiêu hố có chứa ống tuyến? Thực quản Câu 11.Khoảng disse ? Khoảng sieu vi tb gan tb nội mô Câu 12.Bm thành bao Bowman? Bm lát đơn Câu 13.Bm ống mật? Bm vuông đơn Câu 14.Đoạn tiếp sau ống lượn xa? Ống góp Câu 15.Tuyến yên tuyến? Nội tiết Câu 16.Tb nang tuyến giáp tiết? Thyroxin Câu 17.Các lớp tuyến thượng thận? Cung bó lưới Câu 18.Tb que? Câu 19.Tb nón? Câu 20.Bm tinh hồn? Bm Tinh Câu 21.Thể nissl? Lưới nội bào hạt -Tìm câu đúng? Câu 22.Các nang trứng đa số bị thoái hoá Câu 23.Giai đoạn phát triển: nan trứng sơ cấp-> nang trứng đặc Câu 24.Huỷ cốt bào ? Câu 25.Phân chia theo hàm lượng Canxi? Xương xốp xương đặc Câu 26.Khi vân co? A không đổi, i thay đổi Câu 27.Màng tinh hồn? Màng trắng Câu 28.Vùng có nhìu lympho T? Vùng cận vỏ Câu 29.Tuyến kẽ? Nằm ống sinh tinh Các bạn đọc kỹ giáo trình nha, đề giáo trình thơi, với đọc thêm phần thực hành để dễ thuộc Nhớ học kỹ Giáo Trình! Chúc bạn thi tốt !! Phượng Lý – YHCT40
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG HỢP ĐỀ THI LẦN I Mô phôi, TỔNG HỢP ĐỀ THI LẦN I Mô phôi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay