4 TIET CUNG DOC TIẾT đọc THƯ VIỆN

6 116 2
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2018, 00:25

TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN Ở TIỂU HỌC CỦA DỰ ÁN ROOM TO READ ĐÃ GIÚP HỌC SINH ĐAM MÊ, THÍCH THÚ THAM GIA TÌM ĐỌC CÁC LOẠI SÁCH TRUYỆN TRANH. NHÀ TRƯỜNG THƯỜNG XUYÊN TỔ CHỨC VÀO CÁC BUỔI SINH HOẠT LỚP VÀ CÁC BUỔI SINH HOẠT NGOẠI KHÓA. KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN Tiết Cùng đọc Ngày soạn: 26/ 9/ 2013 Ngày dạy: 03 / 10/ 2013 Tên câu chuyện: HẦM VÀNG- HẦM BẠC I Mục tiêu: Hình thành thói quen đọc sách cho học sinh Hiểu câu chuyện Hầm vàng, hầm bạc để tạo cho học sinh thói quen thích đọc sách II Chuẩn bị: GV: Phòng đọc Thư viện; Sách chuyện Hầm vàng, hầm bạc III Các hoạt động: Ổn định Hoạt động Hoạt động GV Hoạt động HS Trước đọc Cho HS quan sát trang bìa truyện nêu câu hỏi: Em thấy hình ảnh Quan sát trả lời câu hỏi GV tranh? ( Em thấy nữa? ) Tiếp GV mở thêm trang bên truyện cho HS quan sát Và hỏi HS: Em Quan sát trả lời câu hỏi thấy hình ảnh gì? Như em có đốn câu chuyện khơng? HS phát biểu GV nhận xét nêu câu chuyện ( Các em đoán gần tên truyện đó, hơm đọc câu chuyện Hầm vàng, hầm bạc) Trong đọc GV đọc kết hợp vào chữ sách điệu cử Theo dõi Sau đọc GV mở cho HS xem lại vài tranh đặt câu hỏi: HS trả lời -Khi cha chết người anh làm với em? - Chuyện xảy với người em? - Người anh làm biết em giàu có? - Qua câu chuyện cho em biết điều gì? GV đọc lần kết hợp vào chữ Theo dõi đọc với GV từ HĐ Mở rộng lặp lại nhiều lần câu chuyện Chia lớp làm nhóm Giao việc cho nhóm HS điểm số 1-4 nhóm theo số Cho HS trao đổi thực yêu cầu Đại diện nhóm nhận phiếu đọc to yêu Khen nhóm cầu phiếu * Giới thiệu chuyện Thảo luận- trình bày KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN Tiết Cùng đọc Ngày soạn: 20/ 3/ 2014 Ngày dạy: 10/ 4/ 2014 Tên câu chuyện: AI MUA HÀNH TƠI I Mục tiêu: Hình thành thói quen đọc sách cho học sinh Hiểu câu chuyện Ai mua hành tơi để tạo cho học sinh thói quen thích đọc sách II Chuẩn bị: GV: Phòng đọc Thư viện; Sách chuyện Ai mua hành khổ lớn III Các hoạt động: Ổn định Hoạt động Hoạt động GV Hoạt động HS Trước đọc Cho HS quan sát trang bìa truyện nêu câu hỏi: Em thấy hình ảnh Quan sát trả lời câu hỏi GV tranh? ( Em thấy nữa? ) Tiếp GV mở thêm trang bên truyện ( Trang 4, 6, 8, 10, 11, 16) Quan sát trả lời câu hỏi cho HS quan sát Và hỏi HS: Em thấy hình ảnh gì? Như em có đốn câu HS phát biểu chuyện khơng? GV nhận xét nêu câu chuyện ( Các em đoán gần tên truyện đó, hơm em đọc câu chuyện Ai mua hành tôi) Trong đọc GV đọc kết hợp vào chữ sách Theo dõi điệu cử Sau đọc GV mở cho HS xem lại vài tranh đặt HS trả lời câu hỏi: - Chuyện xảy với anh nông dân hiền lành? - Vợ anh nông dân làm với lọ nước? chuyện xảy với chị? - Chuyện xảy với vợ chồng anh nông dân? - Sau vợ bị bắt vào cung vua, anh nơng dân làm để sống bên vợ? - Qua câu chuyện cho em biết điều gì? GV: Trong câu chuyện có từ tượng thanh, tượng hình từ đặc điểm: ngào ngạt, quấn qt, ngắm nghía, hoảng hốt đọc lần em đọc với cô GV đọc lần kết hợp vào chữ Theo dõi đọc với GV từ lặp lại nhiều lần câu chuyện 4 HĐ Mở rộng Chia lớp làm nhóm Giao việc cho nhóm Cho HS trao đổi thực yêu cầu Khen nhóm * Giới thiệu chuyện Đại diện nhóm nhận phiếu đọc to yêu cầu phiếu Thảo luận- trình bày KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN Tiết Cùng đọc Ngày soạn: 20/ 3/ 2014 Ngày dạy: 10/ 4/ 2014 Tên câu chuyện: HŨ MẬT ONG LIỀN LẠI RỒI I Mục tiêu: Hình thành thói quen đọc sách cho học sinh Hiểu câu chuyện Hũ mật ong liền lại để tạo cho học sinh thói quen thích đọc sách II Chuẩn bị: GV: Phòng đọc Thư viện; Sách chuyện Hũ mật ong liền lại Tập truyện Chia sẻ ngào III Các hoạt động: Ổn định Hoạt động Hoạt động GV Hoạt động HS Trước đọc Cho HS quan sát trang bìa truyện nêu câu hỏi: Em thấy hình ảnh Quan sát trả lời câu hỏi GV tranh? ( Em thấy nữa? ) Tiếp GV mở thêm trang bên truyện cho HS quan sát Và hỏi HS: Em Quan sát trả lời câu hỏi thấy hình ảnh gì? Như em có đốn câu chuyện khơng? HS phát biểu GV nhận xét nêu câu chuyện ( Các em đoán gần tên truyện đó, hơm đọc câu chuyện Hũ mật ong liền lại rồi) Trong đọc GV đọc kết hợp vào chữ sách điệu cử Theo dõi Sau đọc GV mở cho HS xem lại vài tranh đặt câu hỏi: HS trả lời - Sau ăn trưa xong gấu Pooh lợn Piglet làm gì? - Hai bạn làm hũ mật liền lại? - Qua câu chuyện cho em biết điều gì? GV đọc lần kết hợp vào chữ HĐ Mở rộng Chia lớp làm nhóm Giao việc cho nhóm Cho HS trao đổi thực yêu cầu Khen nhóm * Giới thiệu chuyện Theo dõi đọc với GV từ lặp lại nhiều lần câu chuyện HS điểm số 1-4 nhóm theo số Đại diện nhóm nhận phiếu đọc to yêu cầu phiếu Thảo luận- trình bày KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN Tiết Cùng đọc Ngày soạn: 20/ 3/ 2014 Ngày dạy: 1/ 5/ 2014 Tên câu chuyện: CON TRAI THẦN SẤM I Mục tiêu: Hình thành thói quen đọc sách cho học sinh Hiểu câu chuyện Con trai thần sấm để tạo cho học sinh thói quen thích đọc sách II Chuẩn bị: GV: Phòng đọc Thư viện; III Các hoạt động: Ổn định Hoạt động Hoạt động GV Hoạt động HS Trước đọc Cho HS quan sát trang bìa truyện nêu câu hỏi: Em thấy hình ảnh Quan sát trả lời câu hỏi GV tranh? ( Em thấy nữa? ) Tiếp GV mở thêm trang bên truyện ( Trang 4, 6, 8, 10, 11, 16) Quan sát trả lời câu hỏi cho HS quan sát Và hỏi HS: Em thấy hình ảnh gì? Như em có đốn câu HS phát biểu chuyện khơng? GV nhận xét nêu câu chuyện ( Các em đoán gần tên truyện đó, hơm em đọc câu chuyện Con trai thần sấm) Trong đọc GV đọc kết hợp vào chữ sách điệu cử Theo dõi Sau đọc GV mở cho HS xem lại vài tranh đặt câu hỏi: HS trả lời - Chuyện xảy với người mẹ bà tìm thức ăn cho con? - Trước bà chết bà dặn nào? - Chuyện xảy đến với cậu bé? - Qua câu chuyện cho em biết điều gì? GV: Trong câu chuyện có từ tượng thanh, tượng hình từ đặc điểm cô đọc lần em đọc với cô GV đọc lần kết hợp vào chữ Theo dõi đọc với GV từ HĐ Mở rộng lặp lại nhiều lần câu chuyện Chia lớp làm nhóm Giao việc cho nhóm Đại diện nhóm nhận phiếu đọc to yêu Cho HS trao đổi thực yêu cầu cầu phiếu Khen nhóm Thảo luận- trình bày * Giới thiệu chuyện ...KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN Tiết Cùng đọc Ngày soạn: 20/ 3/ 20 14 Ngày dạy: 10/ 4/ 20 14 Tên câu chuyện: AI MUA HÀNH TÔI I Mục tiêu: Hình thành thói quen đọc sách cho học sinh Hiểu... chuyện Đại diện nhóm nhận phiếu đọc to yêu cầu phiếu Thảo luận- trình bày KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN Tiết Cùng đọc Ngày soạn: 20/ 3/ 20 14 Ngày dạy: 10/ 4/ 20 14 Tên câu chuyện: HŨ MẬT ONG... điểm số 1 -4 nhóm theo số Đại diện nhóm nhận phiếu đọc to yêu cầu phiếu Thảo luận- trình bày KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN Tiết Cùng đọc Ngày soạn: 20/ 3/ 20 14 Ngày dạy: 1/ 5/ 20 14 Tên câu
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 TIET CUNG DOC TIẾT đọc THƯ VIỆN, 4 TIET CUNG DOC TIẾT đọc THƯ VIỆN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay