Biện pháp thi công hoàn thiện nhà cao tầng Coteccons (phần 1)

74 1,356 19
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2018, 16:09

Gồm tất cả các công tác thi công hoàn thiện của công trình cao tầng. Biện pháp ngắn gọn đầy đủ và những hình ảnh thực tế nhất. Chia sẻ cho tất cả các bạn muốn học hỏi kinh nghiệm, bổ sung kiến thực chuyên môn. THI CƠNG HỒN THIỆN WEBSITE: THIETKEDUONG.COM oOo -I XÂY TƢỜNG II TÔ TRÁT TƢỜNG TRONG NHÀ III CHỐNG THẤM IV CÁN VỮA NỀN V LẮP TRẦN VI SƠN NƢỚC VII ỐP, LÁT VIII LẮP ĐẶT CỬA ĐI, ĐỒ GỖ, TB VỆ SINH IX LẮP ĐẶT CỬA ĐI, CỬA SỔ NGOÀI X HOÀN THIỆN MÁI XI TƠ TRÁT TƢỜNG NGỒI XII SƠN HỒN THIỆN TƢỜNG NGOÀI XIII HOÀN THIỆN TÂNG HẦM C.1 NHIỆM VỤ CỦA GIÁM SÁT TRÊN CƠNG TRƢỜNG An tồn Lao động Tiến độ Hồn thành Vệ sinh Cơng trƣờng Nhiệm vụ Giám sát Khơi lƣợng Hồn thành Chất lƣợng Hồn thiện Ghi : Những hình ảnh cẩm nang đƣợc trình bày theo thứ tự Quy trình thi cơng Hồn thiện C.2 -Cát phải chặn ván hộp để tránh vãi bẩn sàn -Sàng cát, đảm bảo chất lƣợng vữa -Nƣớc chứa thùng phuy -Dƣới máng trộn phải lót bạt nilơng - Nơi trộn vữa phải khô Gạch xây xếp gọn thành khối gần vị trí tƣờng xây,cách tƣờng xây khoảng 1,5m-2m C.4 Lỗi thƣờng mắc mặt thi công: Cát xây không đƣợc quây, chặn vãi bẩn khắp sàn Máng trộn vữa khơng lót bạt nilơng, thùng phuy rò rỉ nƣớc Gạch, cát bừa bãi ngổn ngang lối Giàn giáo, cốp pha , xà bần ngổn ngang vƣơng vãi khắp nơi C.5 Trắc đạc mặt Búng mực vị trí tƣờng theo thiết kế Vị trí cửa Vị trí cột kẹp Lớp vữa tơ Búng mực độ dày tƣờng hoàn thiện (bao gồm lớp vữa tơ) C.6 Vị trí cột kẹp Vị trí cửa Một dƣờng chéo thể vị trí trụ bê tông(cột kẹp) đổ Hai đƣờng chéo thể vị trí cửa đi, lỗ trống tƣờng Kiểm tra cơng việc trắc đạc,búng mực vị trí tƣờng,cửa đi, lỗ chờ, lỗ mở tƣờng trƣớc xây C.7 Xây tƣờng Xây hàng gạch định vị chân tƣờng Câu gạch Dây lèo Căng dây lèo, để xây đảm bảo tƣờng thẳng đứng Câu gạch (bắt mỏ) liên kết góc hai tƣờng C.8 Trƣớc xây tƣờng phải khoan bắt thép neo, bát liên kết vách bê tơng với tƣờng gạch Ở vị trí đổ trụ bê tông(cột kẹp) phải đặt thép liên kết tƣờng xây với trụ bê tông (cột kẹp) C.9 Via tƣờng 100 xây cách 4-5 hàng gạch, phải trải lớp lƣới thép dọc tƣờng để liên kết viên gạch Với tƣờng 200 cách 4-5 hàng gạch doc, xây hàng gạch ngang liên kết C.10 Khi xây, phải trải nilông dƣới chân tƣờng giữ cho sàn bê tơng khơng bị vữa dính bẩn Khi xây tƣờng thƣờng xuyên: -Kiểm tra mặt phẳng tƣờng -Kiểm tra chất lƣợng mạch vữa -Quét vữa bẩn mặt tƣờng Kết thúc ca làm phải tƣới nƣớc giữ ẩm tƣờng C.11 Lắp kệ la-va bô Lắp thiết bị vệ sinh toilet Phải bao bọc thiết bị sau lắp đặt để tránh trầy xƣớc bề mặt C.61 Lắp đèn chiếu sáng Khi thực thao tác phải có bao tay để giữ trần Lắp mặt nạ ổ cắm điện Phải có bao tay thao tác để bảo vệ tƣờng C.62 Những lỗi thƣờng gặp cơng tác bảo vệ sản phẩm hồn thiện gây hậu xấu đƣa vào sử dụng: Vữa chui vào miêng nƣớc bồn tắm khơng đƣợc che đậy Rác vữa rơi vào lỗ thoát bồn cầu C.63 Bồn tắm, bồn cầu, la-va-bô không che đậy lớp men bị xƣớc Vòi sen, vòi nƣớc khơng bao che dễ bị trầy xƣớc lớp mạ crôm C.64 Lắp đặt ban cơng Lát sàn ban cơng C.65 IX CƠNG TÁC LẮP CỬA ĐI, CỬA SỔ NGOÀI Lắp dựng khung cửa Lắp khung nhôm cửa sổ C.66 Bơm vữa chèn khe khung cửa với tƣờng Khe phải đƣợc chèn kỹ ,tránh mƣa tạt thấm C.67 X CÔNG TÁC HỒN THIỆN MÁI Tiến hành qt chống thấm bêtơng mái Ngâm nƣớc kiểm tra Cán lớp vữa bảo vệ màng chống thấm Đặt cách nhiệt –Trải lƣới thép liên kết – Cán lớp bêtông đá mi 50mm – Lát gạch Tàu C.68 XI CÔNG TÁC TÔ TRÁT TƢỜNG NGOÀI Dùng dọi kiểm tra độ thẳng đứng mốc trát tƣờng Mốc trát (ghém) tƣờng C.69 Lên vữa trát tƣờng Miết xoa phẳng mặt tƣờng Cắt khe mạch (join) mặt tƣờng Cắt khe giọt nƣớc dƣới bệ cửa sổ, ban cơng C.70 XII CƠNG TÁC SƠN HOÀN THIỆN TƢỜNG NGOÀI Kiểm tra độ ẩm tƣờng trƣớc bả mastic Bả mastic lớp C.71 Lớp mastic khô, bả lớp mastic Dùng bàn chà nhám mịn mài phẳng tƣờng Mài vuốt cạnh khe mạch (join) tƣờng, khe giọt nƣớc dƣới bệ cửa sổ, ban công C.72 Các khe mạch (joint), khe giọt nƣớc phải đƣợc mài vuốt thẳng,sắc cạnh Lớp mastic khơ, tiến hành sơn lớp lót, lớp hồn thiện C.73 XIII.CƠNG TÁC HỒN THỆN TẦNG HẦM 1.CHỐNG THẤM VÁCH HẦM 2.TÔ TRÁT TRỤ, DẦM, VÁCH HẦM 3.CÁN SÀN HẦM 4.SƠN TƢỜNG, HOÀN THIỆN CÁC CHỈ DẪN TRONG HẦM C.74 C.75 ... lƣợng Hồn thi n Ghi : Những hình ảnh cẩm nang đƣợc trình bày theo thứ tự Quy trình thi cơng Hồn thi n C.2 -Cát phải chặn ván hộp để tránh vãi bẩn sàn -Sàng cát, đảm bảo chất lƣợng vữa -Nƣớc chứa... TƢỜNG XÂY Chỉ tiêu vật liệu : -Gạch xây phải đảm bảo có cƣờng độ, kích thƣớc, theo thi t kế -Các viên gạch sẽ, có độ ẩm cần thi t -Vữa xây phải đảm bảo mác (cấp phối ) -xi măng mác, ký hiệu Cát xây... -Khối xây phải vị trí, hình dáng, kích thƣớc theo thi t kế -Khối xây đặc chắc, mạch vữa đầy đƣợc miết gọn -Các lớp gạch thẳng hàng, ngang -Khối xây thẳng đứng, phẳng mặt, khơng dính vữa bẩn -Góc
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp thi công hoàn thiện nhà cao tầng Coteccons (phần 1), Biện pháp thi công hoàn thiện nhà cao tầng Coteccons (phần 1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn