Giáo án Sinh học 6 bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa

3 51 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2018, 11:23

Giáo án Sinh học CẤU CẤUTẠO TẠOVÀ VÀCHỨC CHỨCNĂNG NĂNGCỦA CỦAHOA HOA I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức - Phân biệt phận hoa, đặc điểm cấu tạo chức phận - Giải thích nhị nhụy phận sinh sản chủ yếu hoa 2.Kỹ - Rèn kỹ : + Quan sát tranh, hình mẫu vật + Tư logic trừu tượng + Liên hệ thực tế 3.Thái độ - Có ý thức yêu thích mơn - Nghiêm túc tự giác học tập - Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật II/ CHUẨN BỊ: 1) Giáo viên: - Hình 28.1 -> 28.3 - Mơ hình hoa - Một số loại hoa 2) Học sinh: - Đọc trước 28 - Mang số loại hoa III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1) Kiểm tra cũ: - Có cách sinhsản sinh dưỡng người? - So sánh cách sinh sản sinh dưỡng người? Giáo án Sinh học - Cách nhân giống nhanh tiết kiệm giống nhất? Vì sao? 2) Nội dung mới: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Tìm hiểu phận hoa - Yêu cầu HS quan sát hình Ghi bảng - HS quan sát thảo luận 28.1 -> 28.3 mẫu hoa Các phận mang theo, thảo luận trả lời hoa: phần SGK - HS trả lời bổ sung Hoa gồm phần - Yêu cầu HS trả lời - HS kết luận chính: đài, tràng, nhị - Yêu cầu HS kết luận nhụy - Đài tràng bao bọc bên hoa - Nhị gồm nhị bao phấn đỉnh nhị, bao phấn chứa hạt phấn - Nhụy gồm đầu, vòi, bầu nõan nằm bầu Hoạt động 2: Tìm hiểu chiết cành Giáo án Sinh học - Yêu cầu HS đọc phần , - HS đọc thảo luận Chức phận hoa: thảo luận trả lời phần SGK - HS trả lời bổ sung - Đài tràng làm - Yêu cầu HS trả lời - HS kết luận thành bao hoa bảo vệ - Yêu cầu HS kết luận nhị nhụy - Nhị gồm nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực - Nhụy có bầu chứa nỗn mang tế bào sinh dục 3.Củng cố - Đọc ghi nhớ SGK - Trả lời câu hỏi 1,2 - Đọc mục : Em có biết 4.Dặn dò - Học cũ - Đọc trước 29 “Các loại hoa” - Mỗi nhóm mang số loại hoa hoa cúc .. .Giáo án Sinh học - Cách nhân giống nhanh tiết kiệm giống nhất? Vì sao? 2) Nội dung mới: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Tìm hiểu phận hoa - Yêu cầu HS quan sát... - Đài tràng bao bọc bên hoa - Nhị gồm nhị bao phấn đỉnh nhị, bao phấn chứa hạt phấn - Nhụy gồm đầu, vòi, bầu nõan nằm bầu Hoạt động 2: Tìm hiểu chiết cành Giáo án Sinh học - Yêu cầu HS đọc phần... mang tế bào sinh dục đực - Nhụy có bầu chứa noãn mang tế bào sinh dục 3.Củng cố - Đọc ghi nhớ SGK - Trả lời câu hỏi 1,2 - Đọc mục : Em có biết 4.Dặn dò - Học cũ - Đọc trước 29 “Các loại hoa - Mỗi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 6 bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa, Giáo án Sinh học 6 bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn