Giáo án Sinh học 6 bài 31: Thụ tinh, kết hạt và tạo quả

5 40 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2018, 09:45

... Quá trình thụ tinh gồm: + Sự nảy mầm hạt phấn + Hiện tượng thụ tinh Tiểu kết: - Thụ tinh tượng tế bào sinh dục đực (tinh trùng) hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục (trứng) có nỗn tạo thành tế... tử - Sinh sản có tượng thụ tinh sinh sản hữu tính Hoạt động 3: Hoạt động dạy Kết hạt tạo Hoạt động hoc - GVdẫn dắt HS trả lời câu hỏi: - HS tự đọc thông tin  SGK -> Suy + Hạt phận hoa tạo nghĩ... thành? - Một vài em trả lời-> bổ sung cho + Nỗn sau thụ tinh hình thành phận hạt? + Quả phận hoa tạo thành? Quả có chức gì? - GV giúp HS hoàn thiện kiến thức - HS đọc kết luận SGK - Kết luận chung:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 6 bài 31: Thụ tinh, kết hạt và tạo quả, Giáo án Sinh học 6 bài 31: Thụ tinh, kết hạt và tạo quả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn