Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phần phi kim lớp 11 nhằm phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh trung học phổ thông

131 31 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2018, 08:50

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NGUYỄN NGỌC THÚY XÂY DỰNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN PHI KIM LỚP 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HÀNH HÓA HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Chun ngành: Lí luận phương pháp dạy học mơn Hóa học Mã số: 60140111 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN THỊ KIM ÁNH Thừa Thiên Huế, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu ghi nhận luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa cơng bố cơng trình khác Nguyễn Ngọc Thúy LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành cố gắng nổ lực thân giúp đỡ nhiệt tình thầy cơ, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè em học sinh Đầu tiên, em xin bày tỏ kính trọng lòng biết ơn sâu sắc đến TS.Nguyễn Thị Kim Ánh tận tâm hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô lớp Cao học Lý luận phương pháp dạy học mơn Hóa học khóa 25 Đại học phạm Huế An Giang tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho chúng em suốt khóa học Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học phạm Huế, phòng đào tạo Sau đại học Huế Đại học An Giang tạo nhiều điều kiện thuận lợi để chúng em học tập, nghiên cứu hồn thành khóa học Tơi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo em học sinh trường THPT Hòn Đất THPT Sóc Sơn thuộc huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang nhiệt tình đóng góp ý kiến giúp đỡ nhiều cho tơi q trình thực nghiệm phạm cuối cùng, xin chân thành cảm ơn người thân gia đình, bạn bè đồng nghiệp ln ủng hộ giúp đỡ để tơi hoàn thành tốt luận văn Xin chân thành cảm ơn! Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 07 năm 2018 Tác giả Nguyễn Ngọc Thúy MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn .iii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu .8 Phạm vi nghiên cứu .9 Phương pháp nghiên cứu .9 Giả thuyết khoa học .9 Những đóng góp đề tài 9 Cấu trúc luận văn .10 Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 11 1.1 LỊCH SỬ CỦA VẤN ĐỀ 11 1.2 ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 12 1.3 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC NĂNG LỰC THỰC HÀNH HÓA HỌC 13 1.3.1 Khái niệm lực, lực chung học sinh trung học phổ thông .13 1.3.2 Phát triển lực thực hành hóa học cho học sinh trung học phổ thông 18 1.4 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC KẾT HỢP SỬ DỤNG BÀI TẬP THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HÀNH HÓA HỌC CHO HỌC SINH 21 1.4.1 Phương pháp “ Bàn tay nặn bột” 21 1.4.2 Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm 22 1.4.3 Phương pháp dạy học theo góc 23 1.5.THỰC TRẠNG SỬ DỤNG BÀI TẬP THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC HĨA HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG 25 1.5.1 Mục đích đối tượng điều tra 25 1.5.2 Kết điều tra 25 Tiểu kết chương 28 Chương XÂY DỰNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN PHI KIM HÓA HỌC 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HÀNH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG 29 2.1 TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC, NỘI DUNG, MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH PHI KIM HĨA HỌC 11 29 2.1.1 Cấu trúc nội dung phần phi kim hóa học 11 chuẩn 29 2.1.2 Mục tiêu chương trình phi kim hóa học 11 chuẩn 29 2.2 NGUYÊN TẮC QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM 33 2.2.1.Nguyên tắc tuyển chọn xây dựng hệ thống tập thực hành thí nghiệm 33 2.2.2 Quy trình xây dựng hệ thống tập thực hành thí nghiệm 34 2.3 THIẾT KẾ BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC HÀNH HĨA HỌC THƠNG QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM PHẦN PHI KIM LỚP 11 35 2.3.1 Xây dựng mức độ phát triển lực thực hành hóa học cho học sinh trung học phổ thông .35 2.3.2 Xây dựng thang đánh giá lực thực hành hóa học 38 2.4 TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP THỰC HÀNH PHẦN PHI KIM LỚP 11 42 2.4.1 Bài tập lập kế hoạch thí nghiệm 42 2.4.2 Bài tập lực tiến hành thí nghiệm .44 2.4.3 Bài tập quan sát, mô tả, giải thích tượng thí nghiệm .47 2.4.4 Bài tập xử lý thông tin liên quan đến thí nghiệm .48 2.5 MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HÀNH HĨA HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THƠNG .51 2.5.1 Sử dụng tập thực hành thí nghiệm dạy học 51 2.5.2 Sử dụng tập thực hành thí nghiệm thực hành 53 2.5.3 Sử dụng tập thực hành hóa học luyện tập, ôn tập 55 2.5.4 Sử dụng tập thực hành hóa học kiểm tra, đánh giá .57 2.6 THIẾT KẾ MỘT SỐ MẪU KẾ HOẠCH DẠY HỌC .57 2.6.1 Kế hoạch dạy học [7],[8] 57 2.6.2 Kế hoạch dạy học thực hành 65 Tiểu kết chương 71 Chương THỰC NGHIỆM PHẠM 72 3.1 MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM 72 3.2 ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA BÀN NHIỆM VỤ THỰC NGHIỆM 72 3.3 TIẾN HÀNH THỰC NGHIỆM PHẠM 73 3.4 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 76 3.4.1 Kết định tính 76 3.4.2 Kết định lượng 77 Tiểu kết chương 84 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .85 Kết luận .85 Kiến nghị 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu chữ Viết tắt Bàn tay nặn bột BTNB Bài tập thực hành thí nghiệm BTTHThN Bài tập nhà BTVN Chương trình giáo dục phổ thông CTGDPT Dung dịch Dd, dd Đại học phạm ĐHSP Đối chứng ĐC Giáo dục GD Giáo dục học GDH 10 Giáo viên GV 11 Học sinh HS 12 Năng lực NL 13 Năng lực thực hành hóa học NLTHHH 14 Nhà xuất NXB 15 Phản ứng pư 16 Phản ứng hóa học pưhh 17 Phòng thí nghiệm PTN 18 Phương pháp dạy học PPDH 19 Phiếu học tập PHT 20 Phương trình hóa học pthh 21 Sách giáo khoa sgk 22 Sách tập sbt 23 Sách tham khảo stk 24 Thực nghiệm phạm TNSP 25 Thí nghiệm ThN 26 Tiến sĩ TS 27 Trung học phổ thông THPT DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Các lực chun biệt mơn hóa học 16 Bảng 1.2 Cấu trúc lực thực hành hóa học .18 Bảng 1.3 Kết điều tra sử dụng BTTHThN phát triển NLTHHH 25 Bảng 2.1 Cấu trúc phần phi kim lớp 11 (theo chương trình chuẩn) 29 Bảng 2.2 Các mức độ NLTHHH HS THPT .36 Bảng 2.3 Thang đánh giá NLTHHH cho HS THPT 40 Bảng 2.4 Đánh giá mức độ phát triển NLTHHH tương ứng tổng số điểm HS đạt 41 Bảng 3.1 Bảng liệt kê phân bố TNSP 72 Bảng 3.2 Bảng tiêu chí Cohen 75 Bảng 3.3 Bảng so sánh giá trị kiểm chứng t-test 75 Bảng 3.4 Bảng kiểm quan sát đánh giá mức độ phát triển NLTHHH HS .77 Bảng 3.5 Kết kiểm tra 45 phút 78 Bảng 3.6 Bảng phân phối tần số, tần suất tần suất tích lũy 45 phút 78 Bảng 3.7 Bảng phân phối tần số, tần suất theo phân loại học lực 45 phút .79 Bảng 3.8 Tổng hợp tham số đặc trưng 45 phút 80 Bảng 3.9 Kết kiểm tra 15 phút 80 Bảng 3.10 Bảng phân phối tần số, tần suất tần suất tích lũy 15 phút 81 Bảng 3.11 Bảng phân phối tần số, tần suất theo phân loại học lực 15 phút .81 Bảng 3.12 Bảng tổng hợp tham số đặc trưng 15 phút .82 Bảng 3.13 Bảng tổng hợp tham số thống kê đặc trưng thực nghiệm 82 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Trang HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ cấu trúc lực chung HS THPT 16 Hình 1.2 Sơ đồ tiến trình dạy học theo phương pháp BTNB 22 Hình 1.3 Sơ đồ tiến trình dạy học hợp tác theo nhóm 23 Hình 1.4 Sơ đồ tiến trình tổ chức dạy học theo góc 24 Hình 2.1 Chứng minh tính chất photpho 42 Hình 2.2 Sơ đồ thiết bị tổng hợp amoniac công nghiệp .42 Hình 2.3 Sơ đồ điều chế CO2 phòng ThN 44 Hình 2.4 Dụng cụ thí nghiệm 45 Hình 2.5 Sơ đồ điều chế 46 Hình 2.6 Thí nghiệm nhiệt phân NH4Cl 47 Hình 2.7 Điều chế NH3 PTN .48 Hình 2.8 Phản ứng tạo phức NH3 với số muối 48 Hình 2.9 Thí nghiệm chứng minh khí NH3 tan nhiều nước 52 Hình 2.10 Thí nghiệm điều chế HNO3 phòng thí nghiệm 53 Hình 2.11 Thí nghiệm kim loại Cu tác dụng với HNO3 đặc 54 Hình 2.12 Thí nghiệm tạo phức NH3 với CuSO4 55 Hình 2.13.Thí nghiệm thổi khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 56 Hình 3.1 Đồ thị đường lũy tích 45 phút (% HS đạt điểm Xi trở xuống) 79 Hình 3.2 Biểu đồ phân loại học lực kết 45 phút .80 Hình 3.3 Đồ thị đường lũy tích 15 phút (% HS đạt điểm Xi trở xuống) 81 Hình 3.4 Biểu đồ phân loại học lực kết 15 phút .82 Trong thí nghiệm thử tính tan khí amoniac nước, có tượng nước phun mạnh vào bình chứa khí hình vẽ Nguyên nhân gây nên tượng là: A bình chứa khí NH3 ban đầu khơng có nước B khí NH3 nhẹ nước nên kéo nước vào bình C khí NH3 tan nhiều nước làm giảm áp suất bình D khí NH3 tan nhiều nước tạo thành dung dịch bazơ Hiện tượng xảy dẫn khí NH3 qua ống đựng bột CuO nung nóng ? A Bột CuO từ màu đen sang màu trắng B Bột CuO từ màu đen sang màu đỏ, có nước ngưng tụ C Bột CuO từ màu đen sang màu xanh, có nước ngưng tụ D Bột CuO không thay đổi màu Vào mới: Cho học sinh quan sát tinh thể muối amoni clorua Hãy cho biết muối amoni có tính chất vật lí ? Hoạt động 1: Nghiên cứu tính chất muối amoni a/ Tính chất vật lí GV tổ chức cho HS tiến hành hoạt động - Quan sát số lọ muối amoni nhận xét trạng thái, màu sắc, thành phần muối amoni - Quan sát bảng tính tan cho biết khả hòa tan muối amoni? GV lưu ý: Các muối amoni chất tinh thể ion nên tồn trạng thái rắn, tan nhiều nước, điện li hoàn toàn tạo thành ion NH4+ (khơng màu) ion gốc axit b/ Tính chất hóa học P21 GV nêu vấn đề: Muối amoni có tính chất hóa học nào? Có tính chất hóa học giống khác muối học? Hãy kiểm tra dự đoán TN Tác dụng với kiềm GV cho HS liên hệ từ nội dung điều chế amoniac rút kết luận tính axit yếu muối amoni - Các muối amoni khác, ví dụ NH4NO3, NH4Cl có phản ứng với kiềm tương tự (NH4)2SO4 - Đây phản ứng để nhận biết ion NH4+ điều chế NH3 phòng thí nghiệm Phản ứng nhiệt phân - GV: Cho HS quan sát hình vẽ 2.6 - SGK, mơ tả tượng, giải thích viết phản ứng hóa học HS: Hiện tượng: Có khí bay lên, sau có chất rắn trắng bám phía thành ống nghiệm Giải thích: Phản ứng nhiệt phân tạo thành NH3 HCl NH4Cl → NH3 + HCl Sau đó, hai khí NH3 HCl lại tác dụng với tạo thành NH4Cl rắn, trắng GV: hướng dẫn HS rút nhận xét: Các muối amoni dễ bị phân hủy nhiệt GV yêu cầu HS tham khảo phản ứng hóa học nhiệt phân muối: (NH4)2CO3, NH4HCO3, NH4NO2, NH4NO3 SGK rút kết luận phản ứng nhiệt phân muối amoni chứa gốc axit khơng có tính oxi hóa phản ứng nhiệt phân muối amoni chứa gốc axit có tính oxi hóa - GV tổng kết: + Phản ứng nhiệt phân muối amoni chứa gốc axit tính oxi hóa HCl, H2CO3 khơng phải phản ứng oxi hóa – khử, sản phẩm có NH3 + Phản ứng nhiệt phân muối amoni chứa gốc axit có tính oxi hóa HNO3, HNO2 phản ứng oxi hóa khử, sản phẩm nitơ oxit nitơ - GV liên hệ thực tế giúp HS hiểu ứng dụng số muối amoni Ví dụ: + Bột nở NH4HCO3 dùng làm bánh P22 + Phản ứng nhiệt phân NH4NO2, NH4NO3 dùng để điều chế N2, N2O phòng thí nghiệm IV Củng cố: Có thể phân biệt muối amoni với muối khác cách cho tác dụng với kiềm mạnh A muối amoni chuyển thành màu đỏ B chất khí khơng màu, mùi khai xốc C chất khí màu nâu đỏ D chất khí khơng màu, khơng mùi Cho tinh thể NH4Cl vào ống nghiệm sau đun nóng để mẩu quỳ tím ẩm lên ống nghiệm, màu quỳ tím biến đổi nào? A Khơng đổi B Hóa đỏ C Hóa xanh D Mất màu Chỉ dùng hóa chất để phân biệt dung dịch (NH 4)2SO4, NH4Cl, Na2SO4 Hóa chất là: A AgNO3 B NaOH C Ba(OH)2 D BaCl2 GV: yêu cầu HS nêu phương pháp hóa học nhận biết chất câu Dặn dò : nhà làm tập 6,7,8 sgk đề cương Xem trước axit nitric muối nitrat PHỤ LỤC ĐỀ KIỂM TRA THỰC NGHIỆM PHẠM Bài kiểm tra số ( 45 phút) ( Chương Nitơ – Photpho) Họ tên: ……………….…Lớp: ………………Trường THPT………… I/ Trắc nghiệm khách quan (6 điểm) Hãy khoanh tròn đáp án P23 Câu Axit nitric tinh khiết, không màu thường chứa chai thủy tinh màu nâu để ánh sáng lâu ngày HNO3 bị chuyển thành A màu đen sẫm C màu trắng đục B màu vàng D khơng chuyển màu Câu 2: Cho hình vẽ mơ tả thí nghiệm kim loại đồng tác dụng với axit nitric sau Cho thao tác sử dụng thí nghiệm HNO3 đặc tác dụng với đồng kim loại sau: Cho ml dung dịch NaOH đặc vào nhánh ống nghiệm chữ Y Nghiêng nhánh ống nghiệm để dung dịch NaOH chảy qua nhánh ống nghiệm thực thí nghiệm Cho 0,5ml dung dịch HNO3 vào nhánh ống nghiệm chữ Y Dùng kẹp gắp mảnh đồng cho vào ống nghiệm đựng dd HNO3 đặc Dùng kẹp gắp mảnh đồng cho vào ống nghiệm đựng dd NaOH đặc Nhanh chóng đậy nút cao su vào ống nghiệm Thứ tự thực thao tác tiến hành thí nghiệm hình vẽ là: A 1-6-4-3-2 B 1-2-4-6-5 C 3-2-5-6-1 D 1-3-4-6-2 Câu 3: Dựa vào ThN biểu thị hình vẽ sau, chọn phát biểu đúng? P24 A Photpho đỏ có nhiệt độ nóng chảy thấp Photpho trắng B Cần phải bảo quản photpho đỏ nước điều kiện thường C Photpho trắng dễ bốc cháy photpho đỏ D Photpho trắng photpho đỏ tự bốc cháy đun nóng Câu 4: Dãy sau gồm tất muối tan nước? A AgNO3, Na3PO4, CaHPO4, CaSO4 B AgI, CuS, BaHPO4, Ca3(PO4)2 C AgCl, PbS, Ba(H2PO4)2, Ca(NO3)2 D AgF, CuSO4, BaCO3, Ca(H2PO4)2 Câu 5: Lắp dụng cụ hình vẽ dùng để thực ThN sau đây? (1) Điều chế thu khí N2 từ dung dịch bão hòa NaNO2 NH4Cl (2) Điều chế thu khí NH3 từ dung dịch NaOH NH4Cl (3) Điều chế thu H3PO4 từ P HNO3 đậm đặc A (1) (3) B (1) C (1) (2) D (2) Câu Cho dung dịch KOH đến dư vào 50 ml dung dịch (NH4)2SO4 1M Đun nóng nhẹ, thu thể tích khí (ở đktc): A 2,24 lít B 1,12 lít C 4,48 lít D 6,72 lít Câu Trong PTN, người ta tiến hành ThN cho Cu tác dụng với HNO3 đặc Biện pháp để xử lí tốt để khí tạo thành ngồi gây nhiễm mơi trường là: A Nút ống nghiệm bơng khô B Nút ống nghiệm tẩm nước C Nút ống nghiệm tẩm cồn D Nút ống nghiệm tẩm dung dịch NaOH đặc Câu Vai trò chậu nước đá ThN điều chế HNO3 PTN là: P27 A Hạ nhiệt độ dung dịch HNO3 thu B Làm lạnh để ngưng tụ HNO3 C Không cần thiết phản ứng D Làm phản ứng xảy nhanh Câu Hiện tượng xảy cho mảnh đồng vào dung dịch HNO3 đặc ? A.Mảnh đồng bị tan dần, dung dịch chuyển sang màu vàng, sủi bọt khí khơng màu B Mảnh đồng bị tan dần, dung dịch chuyển sang màu xanh, sủi bọt khí khơng màu C Mảnh đồng bị tan dần, dung dịch chuyển sang màu xanh, có khí màu nâu bay D Mảnh đồng bị tan dần, có khí mùi khai khơng màu bay Câu 10.Trong ThN thử tính tan khí amoniac nước, có tượng nước phun mạnh vào bình chứa khí hình vẽ Ngun nhân gây nên tượng là: A Do bình chứa khí NH3 ban đầu khơng có nước B Do khí NH3 nhẹ nước nên kéo nước vào bình C Do khí NH3 tan nhiều nước làm giảm áp suất bình D Do khí NH3 tan nhiều nước tạo thành dung dịch bazơ Câu 11 Cho ThN hình vẽ sau: Nhỏ từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch CuSO4 đến dư Hiện tượng xảy thí nghiệm là: A Có kết tủa xanh xuất P28 B Có kết tủa xanh sau kết tủa tan hồn tồn tạo thành dung dịch xanh lam dd NH3 C.Có kết tủa xanh xuất đồng thời có khí bay D Dung dịch NH3 không phản ứng với dung dịch CuSO4 Câu 12 Hiện tượng xảy qua trình nung muối amoni clorua dd CuSO4 A Muối NH4Cl không bị phân hủy B Muối NH4Cl nóng chảy thành chất lỏng bay C Muối NH4Cl khơng bị nóng chảy D Muối NH4Cl phân hủy thành NH3 HCl sau lại NH4Cl kết hợp với phía miệng ống nghiệm B PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm) Câu 1: Cho Cu dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy khí khơng màu hóa nâu khơng khí Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH có khí mùi khai thoát a/ Xác định chất X? b/ Viết phương trình hóa học xảy ra? …………………………………………………………………………… Câu 2: Cho bốn dung dịch không màu chứa lọ riêng biệt gồm: NH 4NO3, (NH4)2SO4, Na2SO4, KCl a/ Hãy chọ thuốc thử trình bày phương pháp nhận biết bốn dung dịch b/ Viết phản ứng hóa học xảy q trình tiến hành thí nghiệm nhận biết Bài kiểm tra số ( 15 phút) ( Chương Cacbon- Silic ) Họ tên: ……………….…Lớp: ………………Trường THPT………… Câu 1: Khi tiến hành thí nghiệm : học sinh thổi từ từ khí CO2 đến dư vào cốc nước vôi Hiện tượng quan sát là: A B C D Lúc đầu cốc nước vôi bị vẩn đục, sau dần trở lại Xuất kết tủa trắng không tan Xuất kết tủa vàng không tan Dung dịch chuyển sang màu xanh Câu 2: Để phân biệt khí SO2 khí CO2 ta dùng hóa chất sau đây? P29 A Dung dịch brom B Dung dịch NaOH C Dung dịch Ca(OH)2 D Bột CuO Câu 3: Hiện tượng xảy nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2 ? A B C D Lúc đầu cốc nước vôi bị vẩn đục, sau dần trở lại Xuất kết tủa trắng không tan Xuất kết tủa vàng không tan Dung dịch chuyển sang màu xanh Câu 4:Để phân biệt khí SO2 khí CO2 thuốc thử nên dùng là: A Nước Brom B Dd Ca(OH)2 C Dd Ba(OH)2 D Dd BaCl2 Câu :Để phân biệt hai chất rắn Na2CO3 Na2SiO3 dùng thuốc thử sau đây? Dd NaOHB Dd HCl C Dd NaCl D Dd KNO3 Câu 6:Người ta thường dùng loại bình sau để đựng Axit HF? A Bình thủy tinh C Bình nhựa B Bình gốm, sứ D Bình kim loại Câu 7: Để khắc chữ lên thủy tinh người ta dựa vào phản ứng sau đây: A SiO2 + Mg  2MgO + Si B SiO2 + 2NaOH Na2SiO3 + CO2 C SiO2 + HF  SiF4 + 2H2O D SiO2 + Na2CO3 Na2SiO3 + CO2 Câu 8:Hiện tượng xảy xác trộn dung dịch Na2CO3 với dung dịch FeCl3 A xuất sủi bọt khí kết tủa màu đỏ nâu B xuất sủi bọt khí kết tủa màu trắng C xuất sủi bọt khí D xuất kết tủa màu đỏ nâu Câu 9:Hiện tượng xảy nhỏ từ từ giọt dd HCl vào cốc đựng dd Na2SiO3, dùng đũa thủy tinh khuyấy nhẹ đều? A Xuất sủi bọt khí kết tủa màu trắng B Dd cốc dần đông lại thành khối đặc qnh C Khơng có tượng xảy D Xuất sủi bọt khí màu vàng Câu 10: Cho mơ hình thí nghiệm Phản ứng Y X là: to A CuO + H2 ��� Cu + H2O P30 to B CuO + CO ��� Cu + CO2 to C Fe2O3+ 3H2 ��� 2Fe +3H2O to D HCl +CaCO3 ��� CaCl2+CO2+ H2O PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN GIÁO VIÊN Họ tên:…………………………tuổi:…………Điện thoại: ………… … Trình độ chun mơn: Cao đẳng  Đại học  Thạc sĩ  Thời gian tham gia DHHH trường THPT: …………….năm P31 Tiến sĩ  Xin quý thầy/cô vui lòng cho ý kiến việc sử dụng tập thực hành thí nghiệm (BTTHThN) để phát triển lực thực hành hóa học (NLTHHH) cho HS trường thầy/cô tham gia giảng dạy (đánh dấu X vào nội dung quý thầy/cô lựa chọn) Nội dung tìm hiểu Q thầy/cơ đánh cần thiết phải sử dụng thêm Ý kiến GV □ Không cần thiết □ Cần thiết □ Bình thường □ Rất cần thiết cho nhất) Q thầy/cơ có thường xun □ Chưa □ Thỉnh thoảng sử dụng BTTHHH hệ thống □Thường xuyên □ Rất thường xuyên BTTHThN để phát triển NLTHHH cho HS? (Thầy/cô chọn đáp án BTTHThN dạy học hay khơng? (Thầy/cơ chọn đáp án cho nhất) Q thầy/cơ có thường xun sử dụng BTTHThN sách giáo khoa sách tập hay □ Chưa □ Thỉnh thoảng □Thường xuyên □ Rất thường xun khơng? (Thầy/cơ chọn đáp án cho nhất) Theo quý thầy/cô BTTHThN sách giáo khoa sách tập đầy đủ nội dung □ Chưa đầy đủ □ Tương đối đầy đủ □ Đầy đủ □ Rất đầy đủ dạng hay chưa? (Thầy/cơ chọn đáp án cho nhất) Quý thầy/cô thường sử dụng BTTHThN thêm từ nguồn nào? (Thầy/cơ chọn nhiều □ Sách tham khảo □ Mạng internet □ Tự xây dựng đáp án) Mục đích việc sử dụng □ Củng cố kiến thức THHH cho HS: quan BTTHThN sát, nhận biết, nêu tượng giải DH hóa học P32 thích □ Rèn luyện thao tác kĩ THHH □ Rèn luyện lực: nhận thức, sáng tạo, trường THPT quý thầy/cô vận dụng kiến thức, hợp tác làm việc nhóm, gì? (thầy/cơ chọn nhiều đáp tự học,… cho HS □ Kiểm tra, đánh giá NLTHHH HS □ Giúp HS hứng thú, tích cực học tập , yêu án) thích nghiên cứu khoa họcSử dụng BTTHThN để HS nghiên cứu Quý thầy cô xây dựng hệ thống BTTHThN theo tiêu chí kiến thức □ Theo nội dung sgk □ Theo trình độ HS, xếp theo mức độ từ nào? (Thầy/cơ chọn nhiều dễ đến khó □ Các tập thường gặp đề kiểm tra, đáp án) đề thi học kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia hàng năm □ Phát triển NLTHHH HS □ Chỉnh sửa chi tiết tập, cho HS làm tập tương tự □ Yêu cầu HS vận dụng kiến thức Quý thầy/cô sử dụng BTTHThN để rèn luyện NLTHHH cho HS? (Thầy/cơ chọn nhiều đáp án) THHH để giải tập, GV sửa bổ sung tập tương tự □ Thiết kế tập lớn (dự án) để HS thực hành nghiên cứu khoa học □ Yêu cầu HS giải BTTHThN có sáng tạo khác □ Sử dụng BTTHThN có nhiều lựa chọn, yêu cầu HS phân tích lựa chọn đáp án Thầy / gặp khó khăn q trình dạy họcsử dụng BTTH? 10 Quý thầy/cô đánh □ Khơng đủ thời gian □ Trình độ HS khơng đồng □ Học sinh khơng thích giải BTTHThN □ Cơ sở vật chất chưa đầy đủ: tivi, dụng cụ, hóa chất thí nghiệm , bàn ghế, phòng học □Thiếu hệ thống BTTHThN chất lượng để phát triễn NLTHHH cho HS □ Không cần thiết P33 mức độ cần thiết việc phát □ Bình thường □ Cần thiết triển NLTHHH cho HS? (Thầy/cô □ Rất cần thiết chọn đáp án cho nhất) 11 Thầy/cơ có ý kiến khác (nếu có) xây dựng sử dụng BTTH hóa học ? Xin chân thành cảm ơn q thầy/cơ tham gia đóng góp ý kiến ! PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC SINH Họ tên………………………………Lớp: ….………Trường:………………… Xin em vui lòng cho biết thơng tin việc sử dụng tập thực hành thí nghiệm (BTTHThN) để phát triển lực thực hành hóa học (NLTHHH) thân em trường (đánh dấu X vào nội dung em lựa chọn) Câu 1: Em có thích làm BTTHThN khơng? (em chọn đáp án nhất) Rất thích Thích Bình thường Khơng thích Câu 2: Khi gặp BTTHThN khó, em thường làm gì? (em chọn nhiều đáp án) Suy nghĩ tìm cách giải P34 Xem kĩ kiến thức hóa học học Tham khảo cách giải sách tập Chán nản, không làm chọn ngẫu nhiên đáp án Câu 3: Em thường dành thời gian để nghiên cứu kiến thức thực hành hóa học trước lên lớp thực hành ? (em chọn đáp án nhất) Không cố định Khoảng 30 phút Từ 30 đến 60 phút Trên 60 phút Câu 4: Em thường làm để chuẩn bị cho tiết thực hành hóa học ? (em chọn đáp án nhất) Nghiên cứu trước thực hành Đọc bài, ghi lại thao tác thí nghiệm cần thiết Đọc lướt qua nội dung thực hành thí nghiệm Khơng chuẩn bị Câu 5: Em có khó khăn giải BTTHThN? (em chọn nhiều đáp án) Thiếu tập tương tự Khơng có giải mẫu Các BTTHThN không xếp từ dễ đến khó Khơng có đáp án cho tương tự Câu 6: Những yếu tố giúp em giải tốt tập thực hành hóa học hơn? (em chọn nhiều đáp án) Thầy/cô giải chi tiết tập mẫu Em xem lại tập giải Em tự giải lại tập giải Em bước làm quen nhận dạng tập Em làm tập tương tự P35 Câu 7: Em có thái độ tham gia giải BTTHHH thầy cô giao cho? (em chọn đáp án nhất) Rất hứng thú Hứng thú, muốn tìm hiểu Thấy lạ khơng cần tìm hiểu Khơng quan tâm đến vấn đề lạ Câu 8: Em thấy BTTHThN có mang lại lợi ích gì?(em chọn nhiều đáp án) Gây hứng thú cho việc học tập, nâng cao,kĩ thực hành Giúp hiểu sấu sắc Giúp nhớ lâu Tập thói quen tự nghiên cứu, tự học suốt đời Hình thành thói quen xem xét vấn đề nhiều phương diện khác Rèn luyện thao tác thực hành hóa học(…) Câu 9: Em thấy cần thiết để hình thành phát triễn NLTHHH không? (em chọn đáp án nhất) Rất cần thiết Cần thiết Bình thường Khơng cần thiết Câu 10: Khi gặp tập liên quan đến nội dung thực hành hóa học em thường làm gì? (em chọn nhiều đáp án) Cố gắng sử dụng kiến thức học để giải Nghe thầy/cô giải thích Tìm hiểu thơng qua sách báo tham khảo, internet nguồn khác Tự đề xuất phương án khác để giải, làm thử chọn phương án cho kết tốt Chán nản, không làm P36 Câu 11:Em gặp khó khăn giải BTTHThN ? (em chọn nhiều đáp án) Thiếu phương pháp để giải Kiến thức hóa học mở rộng, khó bao quát Thiếu phương tiện kĩ thuật, sở vật chất (thiếu dụng cụ thí nghiệm, hóa chất, nguồn tư liệu tham khảo …) Thiếu tập tham khảo Cảm ơn em đóng góp ý kiến!!! P37 ... Xây dựng sử dụng hệ thống tập phần phi kim lớp 11 nhằm phát triển lực thực hành hóa học cho học sinh trung học phổ thơng” Mục đích nghiên cứu Lựa chọn, xây dựng sử dụng hệ thống BTTHThN gồm tập. .. GIÁ NĂNG LỰC THỰC HÀNH HĨA HỌC THƠNG QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM PHẦN PHI KIM LỚP 11 35 2.3.1 Xây dựng mức độ phát triển lực thực hành hóa học cho học sinh trung học phổ. .. BIỆN PHÁP SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HÀNH HÓA HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG .51 2.5.1 Sử dụng tập thực hành thí nghiệm dạy học 51
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phần phi kim lớp 11 nhằm phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh trung học phổ thông, Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phần phi kim lớp 11 nhằm phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh trung học phổ thông, Chương 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI, Chương 2 XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN PHI KIM HÓA HỌC 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HÀNH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG, - Bảo quản, sử dụng được hợp lí, an toàn, hiệu quả vật liệu thuỷ tinh, đồ gốm, xi măng., Bước 3. Báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ ở các góc, Chương 3 THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM, Vẽ biểu đồ xếp loại để so sánh kết quả học tập giữa nhóm TN và ĐC., TÀI LIỆU THAM KHẢO, Bài 8: AMONIAC VÀ MUỐI AMONI ( tiết 2 ), Kiểm tra bài cũ:, GV: yêu cầu HS nêu phương pháp hóa học nhận biết các chất trong câu 3.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay