Giải pháp hoàn thiện quản trị tài chính tại công ty cổ phần dệt may huế

131 18 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2018, 07:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / BỘ NỘI VỤ ./ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN TUẤN ANH GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / BỘ NỘI VỤ / BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN TUẤN ANH GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN LÝTRỊ TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: tTài – nNgân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNGNGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS,.TS THÁI THANH HÀ THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / BỘ NỘI VỤ ./ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / BỘ NỘI VỤ ./ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN TUẤN ANH GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 60.34.02.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS THÁI THANH HÀ THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / BỘ NỘI VỤ / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN TUẤN ANH GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS THÁI THANH HÀ THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận vănHọc viên Nguyễn Tuấn Anh Trang i Trang ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảám ơn PGS,.TS Thái Thanh Hà tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, góp ý cho tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận văn thạc sĩ Tôi xin chân thành cảám ơn sở Học viện Hành Quốc gia khu vực miền Trung q thầy giáo Học viện Hành Quốc gia tạo điều kiện, giúp đỡ tận tình truyền đạt kiến thức cho tơi q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn thạc sĩ Tôi xin chân thành cảám ơn Ban Điều hành Phòng Tài Kế tốn Cơng ty Cổ phần Dệt may Huế, tạo điều kiện giúp đỡ trình họcthực tập thu thập số liệu để nghiên cứu hoàn thành luận văn thạc sĩ Tơi xin chân thành cảám ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp quan tâm, động viên, giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Huế, ngày tháng 65 năm 2015 Tác giảHọc viên Nguyễn Tuấn Anh Trang iii Trang iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ivii LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC ivii iviiiiiiii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ivviivii DANH MỤC CÁC BẢNG ivviiiviii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ 4viiiiix PHẦN MỞ ĐẦU 4121 Chương Error! Hyperlink reference not valid.1 Tính cấp thiết đề tài 4121 Error! Hyperlink reference not valid.2 Mục đích nghiên cứu 422 Error! Hyperlink reference not valid.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4323 Error! Hyperlink reference not valid.4 Những đóng góp luận văn 4424 Error! Hyperlink reference not valid.5 Phương pháp nghiên cứu 4524 Error! Hyperlink reference not valid.6 Kết cấu luận văn .4524 Error! Hyperlink reference not valid.7 Tổng quan nghiên cứu lĩnh vực tác giả trước 4525 1I.: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN BẢN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPCƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 4626 1.1 Những vấn đề lý luận tài doanh nghiệp 46 1.1.1 Những vấn đề doanh nghiệp 4626 1.1.2 Tài doanh nghiệp .4727 Error! Hyperlink reference not valid.2.1 Khái niệm 4727 Error! Hyperlink reference not valid.2.2 Bản chất tài doanh nghiệp 4828 1.1.3 Chức tài doanh nghiệp 410210 Error! Hyperlink reference not valid.3.1 Tổ chức huy động chu chuyển vốn, đảm bảo cho sản xuất kinh doanh tiến hành liên tục 410210 Trang v hưởng đến nguồn tài doanh nghiệp Do đó, đến lúc cần thành lập quan chuyên trách quản lý nhà nước doanh nghiệp theo lĩnh vực quan cần thành lập lĩnh vực: Công nghiệp thương mại Chẳng hạn Cục quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Công Nghiệp, Cục quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Thương mại Các quan chức chủ yếu như:  Giúp nhà nước hoạch định chiến lược sách phát triển doanh nghiệp  Nắm bắt tình hình, nguyện vọng doanh nghiệp, dự báo xu hướng phát triển  Cung cấp thơng tin cần thiết sách, thị trường, công nghệ, lao động,…cho doanh nghiệp  Thực chương trình hỗ trợ doanh nghiệp mặt chuyển giao công nghệ, đào tạo chủ doanh nghiệp, hỗ trợ vốn  Xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp việc tìm kiếm đối tác nước, giúp đỡ doanh nghiệp ký kết hợp đồng kinh tế  Thực việc kiểm tra chất lượng sản phẩm  Quản lý môi trường  Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng chun gia quản lý để khơng ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức quản lý lực lãnh đạo điều hành Bởi đội ngũ cán quản lý vững mạnh nguồn lực vơ hình thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, từ gián tiếp đóng góp vào tăng trưởng kinh tế 3.3.2 Một số kiến nghị với cCông ty Cổ phần Dệt May Huế Qua việc tìm hiểu thực trạng cơng tác quảntài Công ty Cổ phần Dệt May Huế, emđề tài xin đưa ra số kiến nghị Công ty sau: Trang 92 3.3.2.1 Sắp xếp lại máy quảntài Theo sơ đồ cấu tổ chức máy quảnCông ty Kế tốn trưởng thành viên Ban Điều hành Tuy nhiên, theo quy định Luật Kế tốn kKế tốn trưởng chịu lãnh đạo người đại diện theo pháp luật đơn vị Do cần phải bố trí lại chức danh phù hợp, theo máy quảntài bao gồm Tổng giám đốc người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Tài người giúp việc trực tiếp cho Tổng giám đốc để đạo máy tài chính, Giám đốc Tài Kế tốn trưởng kiêm Trưởng phòng Tài Kế tốn, giúp việc cho Kế tốn trưởng Phó phòng Kế tốn Tài Giám đốc Tài Kế tốn trưởng vai trò khác q trình hoạch định ngân sách Trong kKế toán trưởng thường trọng việc thu thập thơng tin từ phòng ban khác để tập hợp chúng thành dự tốn ngân sách tồn điện gGiám đốc tài xem xét liệu phòng ban khác để biết liệu chúng thay đổi so với khứ, doanh thu chi phí phản ánh thay đổi định hướng chiến lược công ty đồng thời xem xét lý yêu cầu chi tiêu 3.3.2.2 Lựa chọn phương án kinh doanh, sản phẩm thích hợp Qua việc phân tích thơng số tài cấu vốn tỷ suất lợi nhuận ta thấy hiệu sử dụng vốn hiệu kinh doanh Ccơng ty khả quan hơn, độ an tồn tài chưa cao Một nguyên nhân cCông ty chưa quan tâm mức đến việc lựa chọn phương án kinh doanh phương án sản xuất EmĐề tài xin đưa số kiến nghị sau: Các phương án kinh doanh, phương án sản phẩm cCông ty phải xây dựng sở tiếp cận thị trường Nói cách khác, cCông ty phải xuất phát từ nhu cầu thị trường để quy định quy mô, chủng loại, mẫu mã, chất Trang 93 lượng giá bán sản phẩm vậy, sản phẩm sản xuất cCông ty khả tiêu thụ được, q trình sản xuất tiến hành bình thường, tài sản cố định khả phát huy hết cơng suất cơng nhân viên chức việc làm, vốn lưu động chu chuyển đặn, hiệu sử dụng vốn cao, từ cCơng ty điều kiện bảo tồn phát triển vốn Để nâng cao công tác lựa chọn phương án kinh doanh, phương án sản xuất cCông ty nên thành lập tổ chức chuyên trách vấn đề tìm hiểu thị trường nhằm thường xun thơng tin đầy đủ, xác, tin cậy diễn biến thị trường Trong đó, đặc biệt quan trọng phải nhận biết sản phẩm cCông ty giai đoạn chu kỳ sống, để chuẩn bị sản phẩm thay Bên cạnh đó, phải thu thập thông tin doanh nghiệp khác, đối thủ cạnh tranh để thay đổi kịp thời phương án kinh doanh, phương án sản phẩm xác định phương thức tiêu thụ sản phẩm sách giá hợp lý Trang 94 3.3.2.3 Lựa chọn, tìm kiếm nguồn tài trợ vốn phù hợp, cấu vốn hợp lý tăng cường sử dụng vốn hiệu Cơng ty khơng nên tập trung vào nguồn vốn ngắn hạn thời gian vừa qua, mà cần phải tăng cường tìm kiếm - khai thác nguồn tài trợ vốn trung dài hạn Bởi khoản vay ngắn hạn phải chịu chi phí cao thường xuyên phải chịu sức ép toán Các nguồn huy động bổ sung vốn kinh tế bao gồm nhiều: nguồn vốn doanh nghiệp tự bổ sung, vay ngân hàng, vay đối tượng khác, liên doanh liên kết … Việc lựa chọn nguồn vốn quan trọng cần phải dựa nguyên tắc hiệu kinh tế Nếu Công ty muốn đầu tư chiều sâu hay mở rộng trước hết cần huy động nguồn vốn Công ty tự bổ sung từ lợi nhuận để lại, từ quỹ khuyến khích phát triển sản xuất, phần lại vay tín dụng nhà nước, vay ngân hàng, thu hút vốn liên doanh liên kết… Nếu Cơng ty muốn bổ sung vốn lưu động trước hết cCông ty cần sử dụng linh hoạt nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi quỹ trích lập theo mục đích chưa sử dụng, lợi nhuận chưa phân phối, khoản phải trả chưa đến hạn trả, phần lại vay ngân hàng vay đối tượng khác Để xây dựng sách huy động vốn hợp lý, tránh tình trạng lúc thiếu vốn, lại thừa vốn cCơng ty cần phải xác định xác nhu cầu vốn giai đoạn Nếu nguồn vốn huy động được, không đủ để đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh làm giảm doanh thu Cơng ty khơng đáp ứng u cầu hợp đồng hàng hố Còn nguồn vốn huy động mà lại chưa đưa vào sử dụng gây nên khoản chi phí tài cho cCơng ty trả lãi suất trượt giá đồng tiền Cùng với nguồn vốn huy động Công ty cần phải xây dựng cấu vốn hợp lý để tránh tình trạng rủi ro toán khách hàng Trang 95 mua chịu, để tránh dồn nợ nhiều gây thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh Do vậy, việc thu hồi nợ phải tiến hành thường xun, sách bán chịu hợp lý Tóm lại, Cơng ty cần phải tính toán cân nhắc phương án sản xuất kinh doanh để hiệu sử dụng vốn cao nhất, đảm bảo doanh lợi cho Công ty, tăng nguồn thu nhập cho nhà đầu tư, cho cán nhân viên, đồng thời đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đưa kinh tế nước ta phát triển theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế Trang 96 KẾT LUẬN Quản lý doanh nghiệp bao gồm nhiều nội dung quản lý sản xuất, quản lý bán hàng, quản lý kỹ thuật cơng nghệ… quảntài tính tổng hợp cao Nắm quảntài nắm bắt trọng tâm quản lý doanh nghiệp Vì vậy, người ta nhận thấy quảntài khâu khó quản lý doanh nghiệp Đặc biệt điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế nay, mở cho doanh nghiệp Việt Nam nhiều hội, đặt nhiều thách thức, khó khăn Mà đa số doanh nghiệp Việt Nam tình trạng thiếu vốn sản xuất với quy mô vừa nhỏ, hàm lượng chất xám sản phẩm thấp, đo không nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm Bởi vậy, để tồn đứng vững thị trường giai đoạn nay, doanh nghiệp phải tìm cách huy động vốn, sử dụng vốn hiệu quả, tức phải hoàn thiện nâng cao hiệu cơng tác quảntài Với đề tài “Một số Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị lýtrị tài cơng ty Cổ phần Dệt May Huế”, đề tài em làm rõ nội dung quảntài doanh nghiệp, thực trạng cơng tác quảntài cơng ty Trên sở tìm hiểu thực trạng cCơng ty với hướng dẫn thầy giáo hướng dẫn em, đề tài mạnh dạn đưa số biện pháp để hồn thiện cơng tác quảntài cơng ty Dệt May Huế Do thời gian thực tập hạn hẹp trình độ, chun mơn hạn chế nên luận văn tốt nghiệp em nhiều thiếu sót Em mong nhận góp ý thầy PGS.TS Thái Thanh Hà thầy Học viện, anh chị cơng ty thực tập, để em nhận thức rõ chất vấn đề, để luận văn tốt nghiệp em hồn thiện Trang 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2009), Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng năm 2006 việc ban hành chế độ kế tốn doanh nghiệp Bộ Tài (2009), Thơng tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 việc Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế tốn doanh nghiệp Bộ Tài (2013), Thơng tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng năm 2013 việc Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định Eugene F.Brigham & Joel F.Houston (2009), Essentials of Financial Management (Vietnamese version), Cengage Learning Asia Pte LTD –Singapore (Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia, Tp Hồ Chí Minh dịch) Ngơ Thế Chi - Nguyễn Trọng (2009), Giáo trình Phân tích tài doanh nghiệp, NXB Tài Nguyễn Văn Cơng (2009), Giáo trình phân tích kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Phan Đức Dũng (2009), Phân tích báo cáo tài định giá trị doanh nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội Thái Thanh Hà (2010), Giáo trình Quản trị tài doanh nghiệp, NXB Đại học Huế Vũ Duy Hòa - Đàm Văn Huệ (2009), Quản trị tài doanh nghiệp, NXB Giao thông vận tải 10 Lưu Thị Hương- Vũ Duy Hào (2003), Giáo trình Tài doanh nghiệp, NXB Lao Động, Hà Nội 11 Ngô Thế Chi - Nguyễn Trọng (2009), Giáo trình Phân tích tài doanh nghiệp, NXB Tài 12 Nguyễn Văn Cơng (2009), Giáo trình phân tích kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế quốc dân 13 Phan Đức Dũng (2009), Phân tích báo cáo tài định giá trị doanh nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội Trang 98 14 Quốc hội (2014), Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 15 Thái Thanh Hà (2010), Giáo trình Quản trị tài doanh nghiệp, NXB Đại học Huế 16 Vũ Duy Hòa - Đàm Văn Huệ (2009), Quản trị tài doanh nghiệp, NXB Giao thơng vận tải Tài liệu tham khảo InternetCác Website 17 12.http://www.cophieu68.com 18 13.http://huegatex.com.vn/ 19 ezsearch.fpts.com.vn/Services (14.Báo cáo phân tích Cơng ty chứng khoán FPT (ngày 02/02/2015)-http://ezsearch.fpts.com.vn/Services Trang 99 PHỤ LỤC TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY CHƯA NIÊM YẾT TIÊU BIỂU NĂM 2013 ĐVT: tỷ đồng Chỉ tiêu Doanh thu Giá vốn hàng bán Lãi gộp Thu nhập tài Chi phí tài Trong đó, chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lãi (lỗ) từ hoạt động kinh doanh Lãi (lỗ) công ty liên doanh, liên kết Thu nhập /(chi phí khác) Lãi (lỗ) ròng trước thuế Thuế TNDN thời Thuế TNDN hỗn lại Lãi (lỗ) ròng sau thuế Lợi ích cổ đơng thiểu số Lãi (lỗ) cổ đông công ty mẹ Việt TiếnPhong Phú 4.831 4.159 672 29 18 226 210 247 53 11 312 64 248 11 237 4.295 3.720 575 48 217 178 101 194 110 171 282 38 -2 246 18 228 Nhà Hoà Việt May Đồng Dệt gia dụng Sợ Thế Kỷ Dệt may Huế Bè Thọ Thắng Nai Phong Phú 2.802 2.454 1.510 1.453 1.306 983 849 2.291 2.217 1.356 1.276 1.152 899 708 511 237 154 177 154 84 142 27 7 16 63 34 17 21 22 12 20 23 14 13 200 71 34 42 19 39 193 86 40 34 54 39 42 82 56 123 95 41 31 46 16 -3 13 -5 112 55 126 96 43 40 42 25 22 21 10 12 11 -2 -3 89 50 104 75 33 31 31 13 76 48 104 75 33 31 31 Trang 100 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY CHƯA NIÊM YẾT TIÊU BIỂU NĂM 2013 ĐVT: % Chỉ tiêu Việt TiếnPhong Phú Doanh thu Giá vốn hàng bán Lãi gộp Thu nhập tài Chi phí tài Trong đó, chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lãi (lỗ) từ hoạt động kinh doanh Lãi (lỗ) công ty liên doanh, liên kết Thu nhập /(chi phí khác) Lãi (lỗ) ròng trước thuế Thuế TNDN thời Thuế TNDN hỗn lại Lãi (lỗ) ròng sau thuế Lợi ích cổ đông thiểu số Lãi (lỗ) cổ đông công ty mẹ ROA ROE EPS (đồng) 100 86,1 13,9 0,6 0,4 0,2 4,7 4,3 5,1 1,1 0,2 6,5 1,3 0,0 5,1 0,2 4,9 10,1 37 8.468 Nhà Bè 100 100 86,6 81,8 13,4 18,2 1,1 1,0 5,1 2,2 4,1 0,0 2,4 7,1 4,5 6,9 2,6 2,9 4,0 0,6 0,0 0,5 6,6 4,0 0,9 0,9 0,0 -0,1 5,7 3,2 0,4 0,5 5,3 2,7 5,4 4,7 20,7 34,2 3.459 4.149 Hoà Thọ Việt Thắng 100 90,3 9,7 0,4 1,4 0,9 2,9 3,5 2,3 -0,1 0,0 2,2 0,2 0,0 2,0 0,1 2,0 5,0 20,2 3.072 100 89,8 10,2 0,5 1,1 0,3 0,5 2,6 8,1 0,0 0,1 8,3 1,5 0,0 6,9 0,0 6,9 9,8 17,9 3.873 Sợ Thế Kỷ Dệt may Huế 100 87,8 12,2 0,5 1,4 1,0 2,3 2,3 6,5 0,0 0,0 6,6 1,4 0,0 5,2 0,0 5,2 7,3 14,8 2.359 May Đồng Nai 100 88,2 11,8 0,4 1,7 0,0 3,2 4,1 3,1 0,0 0,1 3,3 0,8 0,0 2,5 0,0 2,5 6,1 34,4 6.883 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY CHƯA NIÊM YẾT TIÊU BIỂU NĂM 2013 Trang 101 100 91,5 8,5 1,6 1,2 0,7 1,9 4,0 3,2 0,2 0,6 4,1 1,2 -0,3 3,2 0,0 3,2 6,5 28,7 5.006 Dệt gia dụng Phong Phú 100 83,4 16,6 0,6 2,4 1,5 4,6 4,9 5,4 0,0 -0,6 4,9 1,3 0,0 3,7 0,0 3,7 6,3 31,3 3.765 ĐVT: tỷ đồng Chỉ tiêu Tài sản ngắn hạn Tiền tương đương tiền Các khoản phải thu Hàng tồn kho ròng Tài sản dài hạn Tài sản cố định Tổng tài sản Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn Nợ dài hạn Vay dài hạn Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Lãi chưa phân phối Tổng cộng nguồn vốn Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản Tài sản dài hạn/Tổng tài sản Tổng nợ/Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản Nợ ngắn hạn/Tổng nợ Việt TiếnPhong Phú 1.899 324 788 510 557 271 2.456 1.732 1.533 114 178 146 670 280 142 2.456 77% 23% 71% 29% 89% 2.296 76 973 829 2.240 1.213 4.536 3.090 2.123 1.510 966 932 1.183 656 279 4.536 51% 49% 68% 32% 69% Nhà Bè 1.271 171 452 598 606 396 1.877 1.548 1.489 932 59 54 257 182 37 1.877 68% 32% 82% 18% 96% Hoà Thọ 558 19 188 325 417 385 975 718 563 362 155 155 239 150 45 975 57% 43% 74% 26% 78% Việt Thắng 489 49 174 232 302 210 791 358 358 186 434 200 178 791 62% 38% 45% 55% 100% Trang 102 Sợ Thế Kỷ Dệt may Huế 404 76 103 210 621 578 1.025 522 306 71 216 216 503 315 198 1.025 39% 61% 51% 49% 59% 319 26 153 125 199 178 518 405 311 163 94 94 113 50 39 518 62% 38% 78% 22% 77% May Đồng Nai 293 88 102 97 161 125 454 400 332 177 12 12 103 60 10 454 65% 35% 88% 12% 83% Dệt gia dụng Phong Phú 353 12 143 149 124 194 477 344 313 195 23 23 141 80 17 477 74% 26% 72% 28% 91% Tổng tài sản/Doanh thu Vốn chủ sở hữu/Doanh thu Nợ phải trả/Vôn chủ sở hữu Nợ vay/Vốn chủ sở hữu Vòng quay tổng tài sản (vòng) Vòng quay hàng tồn kho (ngày) Vòng quay khoản phải thu (ngày) Thanh tốn hành Thanh toán nhanh 51% 14% 259% 39% 2,0 45 44 1,2 0,9 106% 67% 28% 9% 261% 602% 206% 384% 0,9 1,5 81 95 64 1,1 0,7 51 0,9 0,5 40% 10% 300% 216% 2,5 53 52% 29% 82% 43% 1,9 62 71% 35% 104% 57% 1,4 60 40% 9% 358% 227% 2,5 40 46% 10% 388% 183% 2,2 39 56% 17% 244% 155% 1,8 77 27 1,0 0,4 36 1,4 0,7 24 1,3 0,6 41 1,0 0,6 32 0,9 0,6 57 1,1 0,6 (Nguồn: Báo cáo ngành dệt may tháng 4/2014 Cơng ty Chứng khốn FPT) CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY GIAI ĐOẠN 2010-2014 ĐVT: triệu đồng Trang 103 CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2010-2014 2010 2011 2012 2013 Chỉ tiêu báo cáo lãi/lỗ Tổng doanh thu Lợi nhuận gộp Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận Chỉ tiêu bảng cân đối kế toán Tài sản lưu động Tổng tài sản Nợ ngắn hạn Tổng Nợ Vốn cổ phần Nguồn vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu khẳ sinh lời Lợi nhuận gộp biên Lợi nhuận hoạt động biên Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế / doanh thu Lợi nhuận biên sau thuế ROA ROE Chỉ tiêu kết hoạt động Vòng quay tổng tài sản Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay khoản phải thu Chỉ tiêu tăng trưởng Tăng trưởng doanh thu Tăng trưởng lợi nhuận gộp Tăng trưởng lợi nhuận ĐVT: triệu đồng 2014 787.737 87.687 22.211 23.209 19.663 1.015.086 98.783 22.756 22.199 18.462 1.170.995 135.406 35.163 35.234 29.146 1.306.331 153.871 39.999 40.516 30.880 1.379.742 157.873 42.816 44.419 35.119 233.891 369.707 258.488 319.192 30.000 219.286 342.818 225.098 277.541 30.000 65.276 296.064 435.296 285.805 348.853 49.995 86.442 314.004 509.991 306.195 400.325 49.995 109.665 378.072 588.788 369.451 474.639 49.995 114.148 11,13% 2,82% 2,95% 2,50% 5,32% 38,93% 9,73% 2,24% 2,19% 1,82% 5,32% 31,89% 11,56% 3,00% 3,01% 2,49% 7,79% 38,42% 11,78% 3,06% 3,10% 2,36% 6,53% 31,49% 11,44% 3,10% 3,22% 2,55% 6,39% 31,38% 2,13 5,98 7,41 2,85 8,69 9,30 3,01 9,35 8,82 2,76 9,11 8,54 2,51 9,41 7,61 15,36% 37,07% 57,87% 11,56% 13,64% 5,95% 5,62% 2,60% 13,73% 41,93% 44,11% 457,10% Trang 104 (Nguồn: Cơng ty chứng khốn FPT) Trang 105 Trang 106 ... TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ 2015 ĐẾN 2020 471271 3.2II Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý tài Cơng ty Cổ phần Dệt may HuếMỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN... HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ỞTẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ 471271 3.1I Định hướng hồn thiện cơng tác quản lý tài Cơng ty Cổ phần Dệt may Huế ỊNH HƯỚNG HỒN THIỆN CƠNG... đầu tư Công ty Cổ phần Dệt may Huế tương lai; -* Xây dựng cấu trúc vốn hợp lý cho Công ty Cổ phần Dệt may Huế; -* Lựa chọn sách cổ tức thích hợp cho Cơng ty Cổ phần Dệt may Huế; Quản lý tài vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện quản trị tài chính tại công ty cổ phần dệt may huế, Giải pháp hoàn thiện quản trị tài chính tại công ty cổ phần dệt may huế, Tổng quan các nghiên cứu trong cùng lĩnh vực của các tác giả trước đây, CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ., HƯƠNG III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QQUẢN LÝ TÀI CHÍNH ỞTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HHUẾ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay