Tuần 10 giáo án lớp 1 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

42 20 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2018, 22:24

Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2018 - 2019 Thứ hai ngày tháng 11 năm 2018 Tiếng việt: TIẾT 1, 2: VẦN CÓ ÂM ĐỆM VÀ ÂM CHÍNH: MẪU – OA (Thiết kế trang 20) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : HS cần làm : Kiến thức: - Thực làm tính trừ phạm vi - Nói mối quan hệ phép cộng phép trừ Kỹ năng: - Thực làm tính trừ phạm vi - HS có kĩ nhìn tranh vẽ hay vật thật nêu toán đầy đủ nêu phép tính thích hợp với tốn - Vận dụng bảng trừ để giải tập toán học số tình thực tế - Làm BT 1(cột 2, 3), 2, (cột 3, 4), Thái độ: HS thấy vẻ đẹp mơn Tốn Từ góp phần hình thành phát triểnnăng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp tác, giải vấn đề sáng tạo - Năng lực mơ hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ phương tiện toán học - Năng lực tư lập luận toán học II- CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh vẽ phóng to nội dung tập - HS : Bảng con, Phương pháp , kĩ thuật dạy học: - Phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Trần Thị Út Trường Tiểu học Thị Trấn Ân Thi Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2018 - 2019 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV chia lớp làm đội, đội dãy HS, dãy bạn lên chơi HS điền nối tiếp em điền dấu vào - HS chơi, chữa bài: Điền dấu >, 2+2 - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - > 3-2
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 10 giáo án lớp 1 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019 , Tuần 10 giáo án lớp 1 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019 , Phương pháp, kĩ thuật dạy học:, Hoạt động sáng tạo: ( 1'), - Làm bài tập: Anh có 4 cái ảnh, anh cho em 3 cái ảnh. Hỏi em còn lại bao nhiêu cái ảnh?, Kiến thức: Thuộc bảng trừ, biết làm tính trừ trong phạm vi 5., Hoạt động vận dụng: (3 phút), - Thi đọc bài Âm eo. ao

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay