Giáo án Sinh học 6 bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

5 54 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2018, 09:34

Giáo án Sinh học BÀI 43: KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết phân loại thực vật ? - Nêu tên bậc phân loại thực vật đặc điểm chủ yếu ngành Kỹ năng: - Rèn kỹ quan sát, so sánh, nhận biết - Kỹ làm việc độc lập, hoạt động nhóm - Rèn luyện kỹ thực hành, quan sát, yêu bảo vệ thiên nhiên Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ chăm sóc thực vật - Giáo dục ý thức u thích mơn II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: - đồ phân loại trang 14 SGK để trống phần đặc điểm - Các tờ bìa nhỏ ghi đặc điểm ngành Học sinh: - Ôn lại kiến thức đặc điểm ngành III/ PHƯƠNG PHÁP: * Phương pháp trực quan * Phương pháp vấn đáp * Phương pháp thực hành * Phương pháp thuyết trình Diễn giải IV/ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 1/ Ổn định lớp: Giáo án Sinh học 2/ Kiểm tra cũ: - Dựa vào đặc điểm để phân biệt thuộc lớp mầm thuộc lớp hai mầm? - Trong đặc điểm đặc điểm chủ yếu? Cho vài ví dụ tên hai mầm mầm 3/ Bài mới: Mở bài: Giới thiệu thực vật thật đa dạng phong phú, để tiện việc nghiên cứu, nhà khoa học chia giới TV làm nhiều ngành khác mà vừa qua ta tìm hiểu Họ thực nhiệm vụ phân loại thực vật Vậy phân loại TV ? Phân theo bậc nào? Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: I Phân loại thực vật gì? - GV cho HS nhắc lại nhóm TV học Phân loại TV tìm hiểu - HS nhắc lại nhóm học xếp thành nhóm theo qui chấm BT SGK - HS hoạt động nhóm để điền vào chổ trống đồ (SGK) kỹ BT trả lời câu hỏi: + Tại người ta xếp trắc bách diệp, thơng thành nhóm vào nhóm khác nhau? - HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi - Cho HS đọc thông tin trả lời câu hỏi + Phân loại TV gì? đặc điểm giống khác thực vật - Cho HS điền vào chỗ - Yêu cầu HS nghiên cứu Nội dung định Giáo án Sinh học Hoạt động 2: - GV giới thiệu bậc phân loại TV từ cao đên thấp: (ngành, lớp, bộ, họ chi, lồi) - HS đọc thơng tin trả lời - GV giải thích: II Các bậc phân loại: câu hỏi + Ngành bậc phân loại Các bậc phân loại: Ngành cao – lớp – – họ – chi – loài + Loài bậc phân loại - HS nghe ghi nhớ sở Loài đơn vị sở + Bậc thấp giống chúng - vài HS trình bài, HS khác nhiều bổ sung KL VD: Cam có nhiều lồi: bưởi, chanh, quốc … - GV giải thích cho HS hiểu “ nhóm” khơng phải khái niệm sử dụng phân loại - Cho HS chốt lại kiến thức Hoạt động 3: - GV cho HS điền vào đặc điểm ngành (làm vào BT theo đồ SGV) - GV treo đồ câm - HS chọn gắn đặc điểm vào cho III Tìm hiểu phân chia Giáo án Sinh học ngành thực vật: - GV chốt lại: Mỗi ngành - Tất làm vào BT Phân loại TV tìm hiểu TV có nhiều đặc điểm đạc điểm giống phân loại dựa vào khác thực vật đặc điểm quan trọng xếp thành nhóm theo qui để phân biệt - GV: Dựa vào đặc điểm - HS chọn tờ bìa gắn vào ngành cho phù hợp chủ yếu để phân biệt chia ngành hạt kín thành lớp? định Các bậc phân loại: Ngành – lớp – – họ – chi – - HS khác NX, bổ sung loài Loài đơn vị sở - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung Cũng cố: - Phân loại TV gì? - Trong phân loại TV bậc xếp nào? - Bậc phân loại TV thấp giống chúng nhiều hay ít? 5/ Dặn dò: - Học phần kết luận, trả lời câu hỏi cuối SGK Giáo án Sinh học - Đọc trước - Hãy tóm tắt đồ phân chia giới TV phát triển vào tập VI RÚT KINH NGHIỆM: ... thiệu thực vật thật đa dạng phong phú, để tiện việc nghiên cứu, nhà khoa học chia giới TV làm nhiều ngành khác mà vừa qua ta tìm hiểu Họ thực nhiệm vụ phân loại thực vật Vậy phân loại TV ? Phân. .. (làm vào BT theo sơ đồ SGV) - GV treo sơ đồ câm - HS chọn gắn đặc điểm vào cho III Tìm hiểu phân chia Giáo án Sinh học ngành thực vật: - GV chốt lại: Mỗi ngành - Tất làm vào BT Phân loại TV tìm hiểu... lời câu hỏi + Phân loại TV gì? đặc điểm giống khác thực vật - Cho HS điền vào chỗ - Yêu cầu HS nghiên cứu Nội dung định Giáo án Sinh học Hoạt động 2: - GV giới thiệu bậc phân loại TV từ cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 6 bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật, Giáo án Sinh học 6 bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn