HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG – XÍ NGHIỆP XÂY LẮP SỐ 6

65 20 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2018, 14:57

LỜI MỞ ĐẦU Sự đổi mới sâu sắc và mạnh mẽ của nền kinh tế đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải tìm cho mình một hướng đi hợp lí để theo kịp xu thế phát triển đất nước nói riêng và theo kịp tiến bộ thế giới nói chung. Trong cơ chế mới đó, sự tồn tại của một doanh nghiệp là kết quả của cả quá trình khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tổ chức quản lí và hoàn thiện không ngừng các công cụ quản lí. Lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp này tập trung chủ yếu ở ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ đáp ứng nhu cầu vật chất ngày càng đa dạng, phong phú cho xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư xây lắp đã và đang được mọi cấp, mọi ngành, mọi người trong toàn xã hội quan tâm. Bởi các công trình kiến trúc, công trình công nghiệp, công trình cơ sở hạ tầng… hàng ngày, hàng giờ liên tiếp mọc lên; có thể nói rằng tốc độ phát triển của lĩnh vực này là nhanh chưa từng có ở nước ta. Thành công của ngành này đã tạo tiền đề không nhỏ đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà chúng ta đang theo đuổi. Ở bất kỳ doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất nào, mục tiêu hàng đầu là lợi nhuận, mà muốn thu được lợi nhuận cao thì phải hạ thấp được giá thành sản phẩm. Muốn hạ thấp được giá thành sản phẩm thì doanh nghiệp phải hạ thấp được các chi phí, trong đó có chi phí nguyên vật liệu. Chi phí nguyên vật liệu trong ngành xây lắp chiếm tỷ trọng rất lớn, thường từ 65%-70% giá quyết toán công trình. Để tối đa hoá lợi nhuận, bên cạnh việc đảm bảo chất lượng sản phẩm phải biết sử dụng triệt để tiết kiệm nguyên vật liệu trong sản xuất sản phẩm, từ đó hạ được giá thành sản phẩm. Mặt khác vật liệu còn là một bộ phận quan trọng của hàng tồn kho. Do vậy công tác kế toán vật liệu còn là một yêu cầu tất yếu của quản lý. Việc kế toán vật liệu tốt giúp đảm bảo cung cấp vật liệu một cách kịp thời cho nhu cầu sản xuất, đồng thời kiểm tra giám sát chặt chẽ việc chấp hành các định mức dự trữ tiêu hao vật liệu, ngăn chặn việc lãng phí vật liệu trong sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động, hạ giá thành sản phẩm, đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp. Là doanh nghiệp xây lắp, Công ty Cổ phần Lắp máy Điện nước và Xây dựng hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu là xây dựng các công trình, hạng mục công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng; xây dựng thi công đường xá, cầu cống; hoàn thiện công trình, trang trí nội thất; nhận thầu thi công trạm biến thế, đường dây tải điện và lắp đặt trang thiết bị điện nước, thiết bị công nghệ; sản xuất kết cấu bê tông phục vụ công tác xây dựng. Qua thời gian thực tập tại Công ty, em đã đi sâu tìm hiểu thực trạng sản xuất kinh doanh ở Công ty, nhận thấy sự quan trọng của nguyên vật liệu đối với quá trình sản xuất, sự cần thiết phải quản lý nguyên vật liệu cũng như tầm quan trọng của công tác kế toán nguyên vật liệu đối với Công ty. Từ vai trò và ý nghĩa thực tiễn nêu trên, trong thời gian thực tập, em đã dần tiếp cận với thực tiễn và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận mà em đã được trang bị trong suốt quá trình học tập. Em đi sâu tìm hiểu thực tế và nghiên cứu về Công ty cổ phần Lắp máy Điện nước và Xây dựng. Với mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào quá trình hoàn thiện hệ thống kế toán của Công ty, em đã chọn đề tài “HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG – XÍ NGHIỆP XÂY LẮP SỐ 6” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Nội dung của chuyên đề thực tập tổng hợp ngoài lời nói đầu và kết luận, bao gồm: Phần I: Những vấn đề lí luận cơ bản về hạch toán vật liệu trong các doanh nghiệp. Phần II: Thực trạng hạch toán vật liệu tại Công ty cổ phần Lắp máy Điện nước và Xây dựng. Phần III: Hoàn thiện hạch toán vật liệu tại Công ty Cổ phần Lắp máy Điện nước và Xây dựng. Mặc dù đã hết sức cố gắng, song do thời gian tiếp xúc và tìm hiểu thực tế chưa được nhiều, trình độ nhận thức của bản thân còn nhiều hạn chế nên trong báo cáo không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Em rất mong nhận được ý kiến góp ý của các thầy cô giáo và các anh chị Phòng kế toán Xí nghiệp để báo cáo này được hoàn thiện hơn. Hà Nội, ngày tháng năm 200 Sinh viên LỜI MỞ ĐẦU Sự đổi sâu sắc mạnh mẽ kinh tế đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm cho hướng hợp lí để theo kịp xu phát triển đất nước nói riêng theo kịp tiến giới nói chung Trong chế đó, tồn doanh nghiệp kết trình khai thác, sử dụng hiệu nguồn lực, tổ chức quản lí hồn thiện khơng ngừng cơng cụ quản lí Lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp tập trung chủ yếu ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ đáp ứng nhu cầu vật chất ngày đa dạng, phong phú cho xã hội, đặc biệt lĩnh vực đầu tư xây lắp cấp, ngành, người toàn xã hội quan tâm Bởi cơng trình kiến trúc, cơng trình cơng nghiệp, cơng trình sở hạ tầng… hàng ngày, hàng liên tiếp mọc lên; nói tốc độ phát triển lĩnh vực nhanh chưa nước ta Thành cơng ngành tạo tiền đề khơng nhỏ đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa mà theo đuổi Ở doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất nào, mục tiêu hàng đầu lợi nhuận, mà muốn thu lợi nhuận cao phải hạ thấp giá thành sản phẩm Muốn hạ thấp giá thành sản phẩm doanh nghiệp phải hạ thấp chi phí, chi phí ngun vật liệu Chi phí nguyên vật liệu ngành xây lắp chiếm tỷ trọng lớn, thường từ 65%-70% giá tốn cơng trình Để tối đa hố lợi nhuận, bên cạnh việc đảm bảo chất lượng sản phẩm phải biết sử dụng triệt để tiết kiệm nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm, từ hạ giá thành sản phẩm Mặt khác vật liệu phận quan trọng hàng tồn kho Do công tác kế tốn vật liệu u cầu tất yếu quản lý Việc kế toán vật liệu tốt giúp đảm bảo cung cấp vật liệu cách kịp thời cho nhu cầu sản xuất, đồng thời kiểm tra giám sát chặt chẽ việc chấp hành định mức dự trữ tiêu hao vật liệu, ngăn chặn việc lãng phí vật liệu sản xuất, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động, hạ giá thành sản phẩm, đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp Là doanh nghiệp xây lắp, Công ty Cổ phần Lắp máy Điện nước Xây dựng hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu xây dựng công trình, hạng mục cơng trình xây dựng cơng nghiệp dân dụng; xây dựng thi công đường xá, cầu cống; hồn thiện cơng trình, trang trí nội thất; nhận thầu thi công trạm biến thế, đường dây tải điện lắp đặt trang thiết bị điện nước, thiết bị công nghệ; sản xuất kết cấu bê tông phục vụ công tác xây dựng Qua thời gian thực tập Cơng ty, em sâu tìm hiểu thực trạng sản xuất kinh doanh Công ty, nhận thấy quan trọng nguyên vật liệu trình sản xuất, cần thiết phải quản lý nguyên vật liệu tầm quan trọng công tác kế tốn ngun vật liệu Cơng ty Từ vai trò ý nghĩa thực tiễn nêu trên, thời gian thực tập, em dần tiếp cận với thực tiễn làm sáng tỏ vấn đề lý luận mà em trang bị suốt trình học tập Em sâu tìm hiểu thực tế nghiên cứu Công ty cổ phần Lắp máy Điện nước Xây dựng Với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào q trình hồn thiện hệ thống kế tốn Cơng ty, em chọn đề tài “HỒN THIỆN KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU, TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC XÂY DỰNG NGHIỆP XÂY LẮP SỐ ” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nội dung chuyên đề thực tập tổng hợp ngồi lời nói đầu kết luận, bao gồm: Phần I: Những vấn đề lí luận hạch toán vật liệu doanh nghiệp Phần II: Thực trạng hạch tốn vật liệu Cơng ty cổ phần Lắp máy Điện nước Xây dựng Phần III: Hoàn thiện hạch tốn vật liệu Cơng ty Cổ phần Lắp máy Điện nước Xây dựng Mặc dù cố gắng, song thời gian tiếp xúc tìm hiểu thực tế chưa nhiều, trình độ nhận thức thân nhiều hạn chế nên báo cáo không tránh khỏi khiếm khuyết định Em mong nhận ý kiến góp ý thầy giáo anh chị Phòng kế tốn nghiệp để báo cáo hồn thiện Hà Nội, ngày tháng năm 200 Sinh viên PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN BẢN VỀ HẠCH TOÁN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP I VỊ TRÍ CỦA VẬT LIỆU TRONG SXKD NHIỆM VỤ HẠCH TỐN 1.Khái niệm, vai trò đặc điểm vật liệu * Khái niệm: Nói đến nguyên vật liệu, hẳn biết, thực thể cấu thành nên sản phẩm Hay nói cách khác, loại đối tượng lao động Đối tượng lao động-Theo Mác-đó tất vật thiên nhiên mà lao động người tác động vào nhằm biến đổi phù hợp với mục đích người Từ cách hiểu trên, đối tượng lao động chia làm hai loại: Loại thứ loại sẵn tự nhiên, người khai thác chúng để chế biến, sử dụng cho ngành công nghiệp Đây đối tượng ngành công nghiệp khai thác, khơng tạo thực thể sản phẩm Do đó, khơng phải ngun vật liệu Loại thứ hai qua chế biến, người tác động vào để tạo sản phẩm theo mục đích Đối tượng lao động nguyên liệu ngành cơng nghiệp chế biến Đó ngun vật liệu Vậy, nguyên vật liệu đối tượng lao động qua chế biến, dùng để chế tạo sản phẩm phục vụ cho mặt đời sống người, đồng thời nguyên liệu cho ngành sản xuất vật chất khác Đối với ngành xây lắp, nguyên vật liệu tất thực thể vật chất tạo nên cơng trình xây lắp gạch, xi măng, sắt thép Nguyên vật liệu loại hàng tồn kho hình thành khâu cung cấp cho mục đích sử dụng * Vai trò vật liệu: Như biết, sản xuất vật chất ngành tạo cải vật chất cho xã hội, thiếu xã hội khơng thể tồn phát triển Để sản xuất sản phẩm phục vụ cho lợi ích người, ba nhân tố thiếu lao động, đối tượng lao động tư liệu lao động Đối tượng lao động nguyên vật liệu, thiếu ngun vật liệu khơng ngành sản xuất vật chất hoạt động Trong ngành xây lắp, nguyên vật liệu nhiều chủng loại, quy cách đặc tính khác Chi phí nguyên vật liệu chiếm tỉ trọng lớn tồn giá thành cơng trình Do đó, cơng tác kế tốn Ngun vật liệu giữ vai trò quan trọng hoạt động quản lý doanh nghiệp * Đặc điểm vật liệu: Trong điều kiện thiết yếu để tiến hành sản xuất đối tượng lao động Nguyên vật liệu đối tượng lao động thể dạng vật hoá như: sắt, thép doanh nghiệp khí chế tạo, sợi doanh nghiệp dệt, da doanh ngiệp đóng giày, vải doanh nghiệp may mặc, xi măng, gạch, cát, đá, sỏi doanh nghiệp xây lắp… Khác với tư liệu lao động, nguyên vật liệu tham gia vào chu kỳ sản xuất định tham gia vào trình sản xuất, tác động lao động, chúng bị tiêu hao toàn thay đổi hình thái vật chất ban đầu để tạo hình thái vật chất sản phẩm Giá trị nguyên vật liệu tiêu dùng kết chuyển lần vào chi phí sản xuất kinh doanh để bù đắp sau kỳ hạch toán từ doanh thu Phân loại vật liệu Trong doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh, vật liệu bao gồm nhiều loại quy cách, phẩm chất khác Để quản lý cách chi tiết thứ, loại nguyên vật liệu phục vụ cho nhu cầu quản trị doanh nghiệp, cần phải tiến hành phân loại chúng theo tiêu thức định Căn vào nội dung kinh tế yêu cầu quản trị doanh nghiệp sản xuất, vật liệu chia thành: - Nguyên vật liệu (bao gồm nửa thành phẩm mua ngoài): doanh nghiệp xây lắp, nguyên vật liệu bao gồm đối tượng cấu thành nên thực thể sản phẩm xi măng, gạch, sắt, thép, nửa thành phẩm mua ngồi bê tơng, dầm đúc - Ngun vật liệu phụ: sản phẩm tác dụng phụ trình sản xuất chế tạo sản phẩm làm tăng chất lượng nguyên vật liệu chính, tăng chất lượng sản phẩm - Nhiên liệu: loại thể lỏng, khí, rắn phục vụ cho phương tiện vận tải, máy móc thiết bị trình sản xuất kinh doanh Trong ngành xây lắp, xăng, dầu Diezen, phục vụ cho máy thi công - Thiết bị xây dựng bản: bao gồm thiết bị, phương tiện sử dụng cho xây dựng (cả thiết bị cần lắp, thiết bị không cần lắp, cơng cụ, khí cụ, vật kết cấu dùng để lắp đặt cơng trình xây dựng bản) - Phụ tùng thay thế: bao gồm loại phụ tùng, chi tiết phụ tùng, chi tiết dùng để thay thế, sửa chữa máy móc, thiết bị sản xuất, phương tiện vận tải - Vật liệu khác: loại vật liệu thải loại trình sản xuất sản phẩm, chế tạo sản phẩm sắt thép vụ phế liệu thu hồi trình lý tài sản cố định Căn vào mục đích công dụng vật liệu nội dung quy định phản ánh chi phí vật liêụ tài khoản kế toán, vật liệu chia thành: + Nguyên vật liệu trực tiếp dùng cho sản xuất sản phẩm + Nguyên vật liệu dùng cho nhu cầu khác: phục vụ quản lý phân xưởng, tổ đội sản xuất, cho nhu cầu bán hàng, quản doanh nghiệp Căn vào nguồn nhập nguyên vật liệu chia thành: vật liệu mua ngoài, vật liệu tự gia cơng chế biến, vật liệu nhận vốn góp Theo yêu cầu quản lý hạch toán nguyên vật liệu cụ thể loại doanh nghiệp mà thứ vật liêụ chia thành nhóm, thứ, quy cách sản phẩm Tính giá vật liệu Đánh giá nguyên vật liệu xác định giá trị chúng theo nguyên tắc định Theo chế độ kế toán hành, kế toán nguyên vật liệu phải phản ánh theo giá trị thực tế, nhập kho xuất kho nguyên vật liệu Khi đánh giá nguyên vật liệu, phải bảo đảm nguyên tắc giá gốc (chuẩn mực số 02) nguyên tắc quán kế toán Theo chuẩn mực kế toán số 02 ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 Bộ trưởng Bộ Tài chính, theo quy định, hàng tồn kho tính theo giá gốc Giá gốc hàng tồn kho gồm chi phí mua, chế biến chi phí liên quan khác phát sinh để hàng tồn kho địa điểm trạng thái Không tính vào giá trị chúng chi phí bất hợp lý, không theo chế độ Nhà nước Trường hợp giá trị thực thấp giá gốc tính theo giá trị thực Nguyên tắc quán kế toán quy định chuẩn mực kế toán số 01- Chuẩn mực chung, ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002, nêu rõ: “Các sách phương pháp kế tốn doanh nghiệp chọn phải áp dụng thống nhất kỳ kế tốn năm Trường hợp thay đổi sách phương pháp kế tốn chọn phải trình bày lý ảnh hưởng thay đổi phần thuyết minh Báo cáo tài chính” Đối với việc đánh giá ngun vật liệu phải đảm bảo thống phương pháp đánh giá niên độ kế toán (trong kỳ hạch tốn) a.Tính giá vật liệu tăng thêm kì - Đối với ngun vật liệu mua ngồi Doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Giá vốn thực tế nhập kho = Giá mua ghi CP mua Các khoản hoá đơn (bao gồm thực tế giảm giá, thuế nhập khẩu, thuế + (CP vận - chiết khấu khác (nếu có), khơng chuyển thương mại gồm thuế GTGT bảo quản) (nếu có) Doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp Giá trị vốn thực tế nhập kho tổng giá toán (bao gồm thuế GTGT đầu vào) + Chi phí thu mua Các khoản giảm giá, chiết khấu thương mại (nếu có) - Đối với nguyên vật liệu doanh nghiệp tự gia công chế biến Trị giá vốn thực tế nhập kho = Giá thực tế nguyên vật liệu gia cơng chế biến + Chi phí chế biến (tiền lương, chi phí, khấu hao, bảo hiểm xã hội ) - Đối với nguyên vật liệu doanh nghiệp thuê gia công chế biến Trị giá vốn thực tế nhập kho = Giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho gia cơng chế biến + Chi phí vận chuyển bốc dỡ đến nơi thuê gia công chế biến từ nơi đến doanh nghiệp + Số tiền phải trả cho người gia công chế biến - Đối với nguyên vật liệu nhận góp vốn liên doanh: Giá thực tế giá thoả thuận bên xác định + chi phí tiếp nhận (nếu có) - Đối với phế liệu nhập kho: Giá thực tế giá ước tính sử dụng hay giá trị thu hồi tối thiểu - Đối với vật liệu tặng, thưởng: Giá thực tế tính theo giá thị trường tương đương + chi phí liên quan đến việc tiếp nhận b.Tính giá vật liệu xuất kho Nguyên vật liệu thu mua từ nhiều nguồn nhập kho khoảng thời gian khác Do giá thực tế lần nhập khác Khi xuất kho, kế tốn phải tính tốn xác định giá thực tế xuất kho cho đối tượng sử dụng khác theo phương pháp tính giá thực tế xuất kho mà doanh nghiệp đăng ký áp dụng phải đảm bảo tính quán niên độ kế tốn Để tính tốn xác định giá trị vật liệu xuất dùng, kế tốn áp dụng phương pháp sau: - Tính theo giá thực tế bình quân: Giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho vào số lượng nguyên vật liệu xuất kho kỳ đơn giá thực tế bình quân Giá thực tế xuất kho = Số lượng vật liệu xuất kho x Đơn giá thực tế bình qn phương pháp tính giá thực tế bình quân giá thực tế bình quân gia quyền cố định giá thực tế bình qn liên hồn Theo phương pháp bình qn liên hồn, đơn giá thực tế bình qn tính cho lần xuất sở giá số lượng nhập thực tế tới thời điểm xuất Đơn giá thực tế Trị giá thực tế nguyên vật liệu tới thời điểm xuất = bình quân Số lượng thực tế nguyên vật liệu tới thời điểm xuất Theo phương pháp bình quân gia quyền cố định, đơn giá thực tế bình quân tính hết kỳ sở giá số lượng nhập kỳ Đơn giá thực tế Giá thực tế tồn đầu kỳ + Giá thực tế nhập kỳ = bình quân Số lượng tồn đầu kỳ + Số lượng nhập kỳ - Tính theo giá thực tế nhập trước, xuất trước Theo phương pháp phải xác định đơn giá thực tế cho lần nhập với giả thiết lô hàng nhập kho trước xuất trước, vào số lượng xuất kho mà tính giá trị thực tế xuất kho theo quy tắc: tính theo đơn giá thực tế nhập trước số lượng xuất kho thuộc lần nhập trước, số lại tính theo đơn giá lần nhập Như vậy, giá thực tế nguyên vật liệu tồn cuối kỳ giá thực tế lần nhập sau - Tính theo giá thực tế nhập sau, xuất trước Theo phương pháp phải xác định đơn giá thực tế cho lần nhập với giả thiết lơ hàng nhập sau xuất trước Sau đó, vào số lượng xuất kho tính giá thực tế xuất kho theo nguyên tắc: tính theo giá thực tế lần nhập sau số lượng xuất kho thuộc lần nhập sau cùng, số lại tính theo đơn giá lần nhập trước Giá thực tế nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ giá thực tế nguyên vật liệu thuộc lần nhập đầu kỳ - Tính theo giá thực tế đích danh Theo phương pháp đòi hỏi doanh nghiệp phải theo dõi nguyên vật liệu theo lô hàng Khi xuất vật liệu thuộc lô hàng vào số lượng xuất kho đơn giá thực tế nhập kho lơ hàng để tính giá thực tế xuất kho - Tính theo giá hạch tốn Theo phương pháp này, tốn vật liệu biến động kỳ tính theo giá hạch toán (giá kế hoạch loại giá ổn định kỳ) Cuối kỳ, kế toán tiến hành điều chỉnh từ giá hạch toán sang giá thực tế theo công thức: Giá thực tế vật liệu xuất dùng (hoặc tồn kho cuối kỳ) Hệ số = Giá hạch toán vật liệu xuất dùng (hoặc tồn kho cuối kỳ) x Hệ số giá vật liệu (Giá trị đầu kỳ + Giá trị nhập kỳ) thực tế giá = vật liệu (Giá trị đầu kỳ + Giá trị nhập kỳ) hạch tốn II HẠCH TỐN CHI TIẾT VẬT LIỆU Nguyên vật liệu đối tượng kế toán, loại tài sản cần phải tổ chức hạch tốn chi tiết khơng mặt giá trị mà vật, không theo kho mà theo thứ, loại, nhóm phải tiến hành đồng thời kho phòng kế tốn sở chứng từ nhập, xuất kho Các doanh nghiệp phải tổ chức hệ thống chứng từ lựa chọn phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu cho phù hợp với doanh nghiệp nhằm tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu * Chứng từ sử dụng sổ kế toán chi tiết Theo định hành Bộ trưởng Bộ tài chính, chứng từ sử dụng để hạch toán nguyên vật liệu bao gồm: - Phiếu nhập kho ( Mẫu 01-VT) - Phiếu xuất kho ( Mẫu 02-VT) - Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội (Mẫu số 03XK-3LL) - Phiếu xuất vật tư theo hạn mức (Mẫu số 04-VT) - Biên kiểm nghiệm (Mẫu số 05-VT) - Phiếu báo vật tư lại cuối kỳ (Mẫu số 07-VT) - Biên kiểm vật tư, sản phẩm, hàng hoá (Mẫu số 08-VT) - Hố đơn cước phí vận chuyển Đối với chứng từ kế toán thống bắt buộc, phải lập đầy đủ kịp thời theo mẫu biểu, nội dung, phương pháp lập Người lập chứng từ phải chịu Đối với vật liệu thu mua từ bên phải phản ánh đắn, đầy đủ, xác: Giá thân vật liệu, khoản thuế GTGT phải trả tình hình tốn với người bán Căn vào phiếu nhập kho, hoá đơn giá trị gia tăng, kế toán ghi sổ nhật ký chung: - Trường hợp mua trả tiền ngay, vào phiếu chi, kế toán ghi: Nợ TK 152 10.500.000 Nợ TK 133(1331) 1.050.000 TK 111 11.550.000 - Trường hợp mua vật liệu nghiệp trả cho người bán tiền gửi ngân hàng nghiệp viết giấy uỷ nhiệm chi để ngân hàng nơi nghiệp mở tài khoản trích tiền chi ra, kế tốn ghi sổ: Nợ TK 152 8.250.000 Nợ TK 133(1331) 825.000 TK112 9.075.000 - Trường hợp mua hàng tiền tạm ứng, vào chứng từ, kế toán ghi: Nợ TK 152 9.541.000 Nợ TK 133(1331) 954.100 TK 141 10.495.100 Trong trường hợp người mua viết giấy đề nghị tạm ứng, hồn thành cơng việc, người tạm ứng viết giấy toán tiền tạm ứng số thực chi, số vượt - Trường hợp mua hàng người bán chưa toán tiền, kế toán ghi: Nợ TK 152 23.325.000 Nợ TK 133(1331) 1.166.250 TK 331 24.491.250 - Trường hợp tốn phát sinh chiết khấu hưởng, vào chứng từ kế toán ghi: Nợ TK331 1.100.000 TK515: 1.000.000 TK133: 100.000 - Trường hợp trả lại hàng mua hàng mua không đảm bảo chất lượng qui cách ghi hợp đồng kinh tế, vào chứng từ kế toán ghi: Nợ TK331: 8.800.000 TK152: 8.000.000 TK133: 800.000 - Trường hợp tháng nhận hoá đơn cuối tháng hàng chưa nhập kho, vào chứng từ kế tốn ghi: Nợ TK151: 15.000.000 Nợ TK133: 1.500.000 TK331: 16.500.000 - Trường hợp NVL sử dụng không hết nhập kho, kế tốn ghi: 52 Nợ TK152: 3.560.000 TK: 3.560.000 - Trường hợp nhập kho phế liệu thu hồi từ cơng trình, kế tốn ghi: Nợ TK152: 1.230.000 TK711: 1.230.000 Căn vào chứng từ gốc Hoá đơn GTGT, Hoá đơn bán hàng (GTTT), phiếu nhập kho, kế toán tiến hành ghi chép vào Sổ Nhật ký chung (Biểu 07) Căn vào sổ Nhật ký chung, kế toán tiến hành ghi Sổ Cái tài khoản liên quan Tài khoản 152, TK 111, TK 133, TK 331, TK 621, Tại nghiệp, nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày nói chung nghiệp vụ liên quan đến Nguyên vật liệu nói riêng phản ánh vào sổ nhật ký chung, hình thức kế tốn mà nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký chung * Sổ nhật ký chung: Tác dụng: Sổ nhật ký chung dùng để phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian xác định số tiền, tài khoản phải ghi nợ ghi để phục vụ cho việc ghi sổ Cái VD: Phiếu xuất kho, giấy đề nghị nhập xuất vật tư * Phương pháp ghi sổ: Ở nghiệp, khơng phải nghiệp vụ phát sinh ngày kế toán cập nhật vào sổ nhật ký chung ngày đó, mà thơng thường tập hợp số chứng từ định kế toàn vào sổ nhật ký chung Tuy nghiệp vụ mua hàng phát sinh thường xuyên nghiệp không mở nhật ký đặc biệt để theo dõi nghiệp vụ mà sử dụng sổ nhật ký chung Đối với chứng từ liên quan đến phần nguyên vật liệu chứng từ nhập kho cập nhật vào sổ nhật ký chung theo chứng từ Riêng phiếu xuất kho lại không phản ánh theo thứ tự thời gian phát sinh chứng từ mà vào lần vào cuối tháng sở số liệu tổng hợp bảng phân bổ vật liệu 53 Biểu 07: CÔNG TY CP LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC XD NGHIỆP XÂY LẮP SỐ SỔ NHẬT KÝ CHUNG Từ ngày 01/04/08 đến 30/04/08 Stt Số Ngày chứng tháng từ chứng từ Tài khoản Nội dung TK TK Nợ Số tiền Nợ Số tiền Cơng trình A05 PN05 05/04/08 Nhập đá mạt & đá 1x2 cho CT A05 152 9.541.000 133 954.100 141 PN06 06/04/08 Nhập bột matit cho CT A05 10.495.000 152 8.250.000 133 825.000 112 PN07 07/04/08 Nhập gạch cho CT A05 9.075.000 152 10.500.000 133 1.050.000 111 PX06 07/04/08 Xuất vật liệu cho CT Dịch Vọng 621 11.550.000 4.366.000 152 BP13 07/04/08 Nhập cát cơng trình Dịch Vọng 152 4.366.000 5.230.000 331 N248 08/04/08 Nhập thép cơng trình A05 5.230.000 152 39.450.000 133 1.972.500 331 X252 08/04/08 Xuất vật liệu cơng trình A05 621 41.422.500 24.960.000 152 24.960.000 ………………… NC05 25/04/08 Nhập máy mài lỗ cầm tay GUSTAN 153 300.000 331 NC59 28/04/08 Nhập bơm tay thử áp lực HQ 153 300.000 2.620.000 331 NC60 29/04/08 Nhập palăng xích 153 2.620.000 780.000 331 NC61 30/04/08 Nhập tời diện 1,8 HQ 153 780.000 5.200.000 331 PX405 30/04/08 Xuất dụng cụ cho cơng trình Dịch Vọng 627 2.258.750 153 ………………… 54 5.200.000 2.258.750 30/04/08 Cơng trình A05 + Phân bổ chi phí ngun vật liệu 550.252.153 + Phân bổ chi phí sản xuất chung 86.345.000 ………………… 30/04/08 Cơng trình Dịch Vọng + Phân bổ chi phí nguyên vật liệu 4.418.450.000 + Phân bổ chi phí sản xuất chung 374.499.000 ………………… 30/04/08 Cơng trình A1 Nguyễn Cảnh Chân + Phân bổ chi phí nguyên vật liệu 8.690.506.000 + Phân bổ chi phí sản xuất chung 430.424.000 Để theo dõi quan hệ toán với người bán, nghiệp sử dụng sổ Cái TK 331- Phải trả cho người bán Trường hợp mua hàng chưa trả tiền nghiệp vụ xảy chủ yếu nghiệp, kế tốn phải theo dõi chặt chẽ tình hình tốn với người bán hàng tài khoản 331 việc lập sổ chi tiết với người bán, người bán hàng nghiệp phải mở sổ chi tiết để tránh tình trạng nhầm lẫn người bán Kế toán tổng hợp xuất vật liệu: Trong doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng, vật liệu xuất kho chủ yếu sử dụng cho việc xây lắp cơng trình, hạng mục cơng trình, quản lý phục vụ cho q trình thi cơng cơng trình Vì kế tốn tổng hợp xuất vật liệu doanh nghiệp phải phản ánh kịp thời, tính tốn phân bổ xác giá thực tế vật liệu xuất kho dùng cho đối tượng sử dụng đối tượng tập hợp chi phí Khi nghiệp xuất kho nguyên vật liệu để tiến hành thi công xây lắp, vào chứng từ xuất kho, kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung, Sổ Cái Tài khoản 152 sổ Cái Tài khoản 621 Trường hợp doanh nghiệp mua nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng mà không nhập qua kho, kế toán phản ánh trực tiếp trị giá nguyên vật liệu mua vào Tài khoản 621 để tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp nghiệp XLsố tiến hành lập Báo cáo tài theo q Sổ TK 621 khơng số dư cuối kỳ tiến hành theo dõi chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, việc ghi chép tiến hành theo tháng, cuối tháng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chưa kết chuyển nên số dư cuối tháng, số dư đầu tháng tháng 05 Ngoài ra, xuất nguyên vật liệu để sử dụng máy thi công hay phục vụ cho công tác quản lý sản xuất chung, kế toán ghi sổ Nhật ký chung, sổ Cái Tài khoản 152 sổ Cái Tài khoản 623, 627, tuỳ thuộc dùng cho mục đích Thực tế nghiệp, xuất phát từ tổ chức, đặc điểm quy trình cơng nghệ, đặc thù ngành xây dựng Đối tượng tập hợp chi phí nghiệp cơng trình, hạng mục cơng trình Tại nghiệp, xuất vật liệu vào sử dụng thi công phải lập phiếu xuất kho, số loại vật liệu đặc điểm khó đo đếm như: cát, sỏi, 55 đá, Vì đến cuối tháng xác định số nhập, tồn tính số xuất kho tháng, đến cuối tháng lập phiếu xuất kho tổng hợp gửi phiếu xuất kho lên phòng kế tốn Nếu tháng nhu cầu xây dựng thủ kho xuất kho, vật liệu sử dụng hết lại xuất tiếp, đến cuối tháng viết số phiếu xuất kho hợp lý, nên số xuất kho, tồn kho khơng thực tế, loại vật liệu sử dụng số ghi phiếu, loại chưa sử dụng hết để lại kho - Căn vào số vật liệu xuất kho phục vụ cho thi công CT A05 kế tốn ghi: Nợ TK 621 14.790.000 TK 152 14.790.000 - Căn vào số vật liệu xuất kho phục vụ cho thi công CT Dịch Vọng, kế tốn ghi: Nợ TK 621 4.366.000 TK 152 4.366.000 - Căn vào số vật liệu xuất kho phục vụ cho quản lý đội, kế toán ghi: Nợ TK 627(1) 7.342.500 TK 152 7.342.500 - Căn vào vật liệu xuất kho phục vụ cho quản lý doanh nghiệp, kế tốn ghi: Nợ TK 642 15.050.000 TK 152 15.050.000 Trường hợp NVL thiếu phát kiểm quy trách nhiệm bồi thường vật chất, kế tốn ghi: Nợ TK111: 2.500.000 TK152: 2.500.000 Biểu 11: TRÍCH SỔ CÁI TK 621 Tên TK: Chi phí ngun vật liệu 56 Tháng 04 năm 2008 STT Số CT PX 06 X252 X253 Ngày tháng CT Nội dung Số phát sinh Trang sổ TK đối NKC ứng Số tiền Nợ 08/04/08 Xuất vật liệu cho CT A05 152 24.960.000 12/04/08 Xuất vật liệu cho cơng trình A05 152 14.790.000 12/04/08 Xuất vật liệu cho cơng trình Hồng Mai 152 21.556.780 Khi chuyển vào 154 CPSXKDD Số tiền 61.306.780 * Sổ TK 152 - Tác dụng : Từ sổ nhật ký chung, kế toán lên sổ tài khoản 152 để nhằm mục đích ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản kế toán, từ phục vụ cho việc lập báo cáo tài - Căn ghi sổ sổ nhật ký chung Mỗi tài khoản sử dụng trang sổ Dưới bảng trích sổ TK 152 Nguyên liệu vật liệu: Biểu 12: CÔNG TY CPLẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC XÂY DỰNG 57 NGHIỆP XÂY LẮP SỐ 61E - Đê La Thành- Láng Thượng - Đống Đa Hà Nội SỔ CÁI TÀI KHOẢN 152 Từ ngày 01/04/2008 đến ngày 30/04/2008 Đơn vị tính: 1000 đ STT Số Ngày CT CT Số Phát sinh Nội dung Số tiền nợ Số tiền Dư đầu kỳ SốSố tiền Số tiền nợ 9.166.000 Cơng trình nhà A7 Dịch Vọng Nhập đá mạt đá 0,5 cho PN05 5/04/08 PC06 8/04/08 BP13 11/04/08 Nhập cát cơng trình Dịch Vọng 230 N248 08/04/08 Nhập vật liệu cơng trình A05 39.450 X252 08/04/08 Xuất vật liệu cơng trình A05 cơng trình A05 9.541 Xuất vật liệu cho cơng trình 4.366 Dịch Vọng 24.960 ……………… 30/04/08 Phân bổ chi phí NVL cho CT A05 10.519.855 ……………………… 30/04/08 Phân bổ chi phí NVL cho cơng trình Hồng Mai 4.418.450 ……………… 30/04/08 Cơng trình A1 Nguyễn Cảnh Chân 8.690.506 …………… Tổng cộng 112.898.653 * Bảng phân bổ nguyên vật liệu: 58 111.327.490 10.737.163 - Bảng phân bổ nguyên vật liệu dùng để phản ánh giá trị vật liệu xuất kho dùng tháng theo giá trị thực tế phân bổ giá trị vật liệu xuất dùng cho đối tượng sử dụng hàng tháng Bảng phân bổ số gồm hai phần: + Phần ghi tài khoản 152 + Phần ghi nợ tài khoản liên quan - sở để lập bảng phân bổ nguyên vật liệu: vào chứng từ xuất kho vật liệu (Bảng vật liệu xuất kho) Giá trị vật liệu xuất kho tháng theo giá thực tế phản ánh bảng phân bổ nguyên vật liệu theo đối tượng sử dụng dùng làm để ghi vào sổ kế toán liên quan (sổ nhật ký chung); số liệu từ bảng phân bổ đồng thời sử dụng để tính giá thành sản phẩm, dịch vụ Dưới bảng phân bổ nguyên vật liệu tháng 04 năm 2008 nghiệp xây lắp số BẢNG PHÂN BỔ NGUN VẬT LIỆU Cơng trình: A05 Tháng 04 năm 2008 ST T 01 02 03 Ghi TK TK 152 Ghi Nợ TK TK 621- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp TK 623- Chi phí sử dụng máy thi cơng TK 627- Chi phí sản xuất chung 550.252.153 28.235.610 90.979.960 669.467.723 Cộng PHẦN III: 59 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT HỒN THIỆN KẾ TỐN HẠCH TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CN CƠNG TY CP LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC XÂY DỰNG - NGHIỆP XÂY LẮP SỐ I ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TỐN I.2 Về cơng tác kế tốn ngun vật liệu nghiệp Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp hướng tới mục tiêu lợi nhuận Để đạt mục đích doanh nghiệp cách thức hướng khác Biện pháp doanh nghiệp quan tâm áp dụng khơng ngừng tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Bên cạnh phương pháp quản lý góp phần quan trọng q trình sản xuất điều hành doanh nghiệp Trong doanh nghiệp xây lắp chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn giá thành sản phẩm, việc tăng cường quản lý ngun vật liệu hồn thiện cơng tác kế tốn vấn đề quan trọng góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm Từ thành lập đến nay, nghiệp bước phát triển lớn mặt: cơng trình nghiệp thi cơng khơng tăng số lượng mà đảm bảo yêu cầu khắt khe kỹ thuật, địa bàn hoạt động nghiệp mở rộng phạm vi nước, nghiệp đem lại thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động… Hiện nay, nghiệp ngày nâng cao uy tín thị trường, chủ động việc sản xuất kinh doanh từ đảm bảo lực cạnh tranh phát triển nghiệp xây dựng mơ hình quản lý hạch tốn khoa học, hợp lý Dưới góc độ sinh viên thực tập lần tiếp xúc với thực tế em xin mạnh dạn đưa số nhận xét, đánh giá ưu điểm tồn cần khắc phục để góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu Chi nhánh Công ty Cp Lắp máy Điện nước Xây dựng nghiệp xây lắp số 6: 1.2.1 Những ưu nhược điểm 1.2.1.1 Những ưu điểm a Về việc cung cấp ngun vật liệu tới cơng trình Hiên nay, ngun vật liệu ln sẵn thị trường xi măng, gạch, sắt, thép, với đủ loại quy cách, phẩm chất khác Việc tiến hành thu mua nhu cầu đội, tổ sản xuất, vào Báo cáo duyệt Ngun vật liệu chuyển thẳng tới chân cơng trình mà khơng qua kho nghiệp, cơng trình, kế toán thủ kho tiến hành kiểm tra ký nhận Theo cách này, nghiệp giảm chi phí vật tư phục vụ thi cơng giảm chi phí vận chuyển nguyên vật liệu - Về hệ thống kho: nghiệp tổ chức đội cơng trình kho cho việc thu mua, dự trữ, bảo quản thuận lợi Các kho thường nằm cơng trình nên dễ dàng cho việc xuất vật liệu đưa vào sử dụng thi cơng Từ đó, giúp cho việc quản lý vật liệu tốt 60 Ngoài ra, doanh nghiệp nhà nước chuyển sang cổ phần hố, để cạnh tranh với doanh nghiệp xây lắp khác, nghiệp ln đảm bảo uy tín chất lượng cơng trình Do đó, quy cách, chất lượng ngun vật liệu tiến hành thu mua thiết kế duyệt b Về phương pháp hạch toán nguyên vật liệu - nghiệp áp dụng tốt định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài nghiệp mở Tài khoản, sổ kế tốn, chứng từ phù hợp với đặc điểm nghiệp, nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh theo dõi phản ánh kịp thời - Cơng tác kế tốn đáp ứng u cầu quản lý phát huy vai trò kế tốn việc giám sát hoạt động nghiệp - nghiệp tổ chức kế tốn theo hình thức nửa tập trung, nửa phân tán, việc kế toán đội cung cấp số liệu cho kế tốn nghiệp diễn nhanh chóng, xác, kịp thời đầy đủ Trong cơng tác kế tốn, nghiệp xây lắp số xây dựng cho đội ngũ kế tốn mạnh, nhiệt tình lực, đa số tốt nghiệp đại học, bề dày kinh nghiệm cơng tác, cơng việc kế tốn phân cơng cụ thể, hợp lý phù hợp với trình độ chun mơn nhân viên kế tốn Điều tạo điều kiện phát huy nâng cao trình độ kiến thức cho cán kế tốn Chính kế tốn ngun vật liệu nói riêng phần hành kế tốn nghiệp nói chung ngày đạt hiệu cao - Về chế độ ghi chép ban đầu: Đối với cơng tác hạch tốn ban đầu từ lập chứng từ đến luân chuyển chứng từ, cụ thể: Phiếu nhập kho vật tư, phiếu xuất kho vật tư, hố đơn kiêm phiếu xuất kho, nghiệp quy định cách rõ ràng theo chế độ ban hành - nghiệp tiến hành hạch tốn ngun vật liệu theo giá thực tế, đảm bảo nguyên tắc giá vốn Đồng thời, việc sử dụng phương pháp thẻ song song để kế toán chi tiết nguyên vật liệu giúp cho việc kiểm tra đối chiếu kho kế toán chi tiết tiến hành đơn giản, nhanh chóng - Việc hạch tốn theo q phù hợp với nghiệp sản phẩm mang tính đơn chiếc, thời gian thi cơng kéo dài nên việc hạch toán theo quý làm giảm khối lượng cơng việc tính tốn - Về quản lý, áp dụng chế khoán tới tổ đội thi công nâng cao trách nhiệm tổ đội thi công tới kết sản xuất kinh doanh - Về cơng tác kế tốn ngun vật liệu nói riêng: Do nghiệp áp dụng phương pháp khai thường xuyên nên thời điểm biết giá trị nguyên vật liệu nhập xuất, tăng giảm Vì vậy, điều kiện quản lý tốt việc nhập xuất ngun vật liệu Nhìn chung, trình tự hạch tốn ngun vật liệu chặt chẽ, quy định, số liệu sổ sách xác 61 - Hệ thống định mức nguyên vật liệu xây dựng chi tiết, cụ thể cho loại vật tư, loại sản phẩm (cơng trình), tiết kiệm vật tư mang lại hiệu kinh tế cao Nói chung, cơng tác kế tốn nghiệp nhiều ưu điểm, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh nghiệp tuân thủ nguyên tắc, chuẩn mực kế tốn Bộ tài ban hành 1.2.2 Một số mặt hạn chế: a Về việc phân loại nguyên vật liệu Mặc dù nghiệp sử dụng nhiều loại nguyên vật liệu xi măng, sắt thép, gạch, cát, nghiệp chưa phân loại nguyên vật liệu cách rõ ràng theo tiêu thức phân loại nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ hay phân loại theo nguồn nhập mua ngoài, tự chế Điều gây ảnh hưởng cho cơng tác hạch tốn ngun vật liệu nghiệp b Về việc thu mua nguyên vật liệu Trong giá thành sản phẩm xây lắp, nguyên vật liệu chiếm tỷ lớn nên việc giảm chi phí nguyên vật liệu hướng để hạ giá thành sản phẩm xây lắp Theo tiến độ thi cơng cơng trình, nghiệp khơng mua dự trữ nguyên vật liệu kho phải chấp nhận biến động giá thị trường, giá lúc lên lúc xuống làm cho giá thành sản phẩm cao Ví dụ việc lên giá thép đột ngột thời gian gần Nếu doanh nghiệp dự đốn trước tình hình mà tiến hành thu mua sắt thép nhập kho nghiệp, tiết kiệm khoản chi phí lớn việc tăng giá thép gây c Về việc sử dụng tài khoản kế toán, phương pháp hạch toán, sổ kế tốn - Theo quy định Bộ tài ban hành hệ thống tài khoản kế tốn nói chung với phần hành kế tốn nói riêng, để phản ánh tình hình vật tư mua cuối tháng chưa nhập kho làm thủ tục nhập kho, trường hợp này, kế toán hạch toán vào TK 151-Hàng mua đường Song nghiệp xây lắp số 6, kế tốn vật tư không sử dụng tài khoản Đây trường hợp cần phải khắc phục để tránh trường hợp phải lưu chứng từ sang tháng sau hạch toán, dễ xảy trường hợp nhầm lẫn, số liệu khơng xác - Về vấn đề ghi sổ tổng hợp: hình thức mua NVL chưa toán cho người bán chiếm tỷ lệ lớn, chưa kể đến mua chịu khoản khác đơn vị chưa mở sổ đặc biệt theo dõi phải trả khách hàng nghiệp nên mở sổ để dõi 2.1 CÁC Ý KIẾN ĐỀ XUẤT HỒN THIỆN KẾ TỐN HẠCH TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC XÂY DỰNG - NGHIỆP XÂY LẮP SỐ 2.1.1 Sự cần thiết yêu cầu hoàn thiện Như biết, hạch toán nguyên vật liệu phần hành kế tốn khơng thể thiếu doanh nghiệp xây lắp doanh nghiệp này, nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 70% tồn chi phí sản xuất 62 giá thành sản phẩm Do đó, việc hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm trọng đến Hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu giúp cho việc hạch toán nguyên vật liệu xác, góp phần làm cho việc tính giá sản phẩm xác định kết kinh doanh doanh nghiệp xác Khơng thế, việc hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu góp phần thúc đẩy cơng tác kế tốn doanh nghiệp hoà nhập với xu hướng tiến chung giới nhằm đại hố cơng tác kế tốn ngun vật liệu, đảm bảo thông tin cách kịp thời, xác, phục vụ đắc lực cho đạo sản xuất Vì vậy, vấn đề hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu ln đặt doanh nghiệp, đặc biệt Chi nhánh Công ty Cổ phần Lắp máy Điện nước Xây dựng nghiệp xây lắp số q trình xây dựng trưởng thành 2.1.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn hạch tốn ngun vật liệu a Về phân loại nguyên vật liệu Hiện nay, việc phân loại vật liệu chưa phân nhỏ thành thứ vật liệu nên nghiệp chưa lập hệ thống sổ danh điểm vật liệu để phòng kế phòng ban khác sử dụng thống nhất, tránh nhầm lẫn việc kết hợp quản lý vật liệu nghiệp nên mở sổ danh điểm theo nhóm vật liệu để tiện cho công tác quản lý đơn vị, đồng thời tiện cho cơng tác kế tốn máy vi tính sau Khi phân loại nguyên vật liệu cách chi tiết, việc quản lý dễ dàng Ngồi nghiệp áp dụng kế tốn máy vi tính, áp dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác kế tốn việc thiếu phải phân loại nguyên vật liệu thành quy cách, gọi Bảng danh mục vật tư hàng hố Khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến loại nguyên vật liệu nào, kế toán việc nhập số lượng theo loại sẵn danh mục Nếu vật liệu mới, cần bổ xung tên, quy cách nguyên vật liệu vào Bảng danh điểm b Về việc quản lý nhập - xuất ngun vật liệu cho cơng trình: Trong trường hợp đội trưởng chủ nhiệm cơng trình chịu trách nhiệm mua nguyên vật liệu số ngun vật liệu giao thẳng xuống cơng trình, kịp thời đưa vào sản xuất Kế toán đội lập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho hình thức người chịu trách nhiệm nộp lại chứng từ gốc cho phòng kế tốn nghiệp nhập vào máy Như xảy tượng nguyên vật liệu dùng thừa xuất dùng không hết nhập lại kho, phần dễ bị chiếm dụng, gây thất thoát mà kế tốn viên nhập xuất bình thường Do cơng tác quản lý vật liệu chưa thật tốt, kế tốn nghiệp xuống tận cơng trình để kiểm tra việc nhập xuất vật liệu thực tế c Về tài khoản kế toán, phương pháp hạch toán, sổ kế toán - Trường hợp hàng mua, hố đơn nghiệp nhận đến cuối tháng hàng chưa nhập kho nhập kho: 63 Tại nghiệp, trường hợp nghiệp khơng hạch tốn kỳ mà đợi đến hàng nhập kho, phiếu nhập kho tiến hành hạch tốn Điều gây nên tượng lưu chứng từ từ tháng sang tháng khác, dẫn đến việc hạch tốn thiếu xác Theo quy định Bộ tài chính, trường hợp này, kế toán phải sử dụng TK 151-Hàng mua đường để phản ánh hoá đơn cho hàng mua đường Kế toán hạch toán sau: Nợ TK 151: Ghi theo giá vốn Nợ TK 1331 TK 331,111,113, Sang tháng sau, hàng nhập kho, vào phiếu nhập kho hoá đơn nhận từ tháng trước, kế toán ghi sổ: Nợ TK 152 TK 151 Nếu kiểm kê, phát chênh lệch hoá đơn với số lượng nhập - Về vấn đề ghi sổ tổng hợp: Hiện Chi nhánh Công ty Cp Lắp máy Điện nước Xây dựng nghiệp xây lắp số 6, hình thức mua ngun vật liệu chưa tốn cho người bán chiếm tỷ lệ lớn, chưa kể đến mua chịu khoản khác nghiệp không mở nhật ký đặc biệt để theo dõi riêng mà tất nghiệp vụ cập nhật vào nhật ký chung Theo em, nghiệp nên mở sổ “ Nhật ký mua hàng” trường hợp Chứng từ NT ghi sổ SH NT Nhật ký mua hàng Ghi nợ TK đối ứng với TK 331 Diễn … giải Dịch NVL vụ Tổng số tiền trả người bán Ghi Đối với công tác ghi sổ kế tốn: Tại nghiệp việc thực ghi sổ kế tốn phần chưa thuận tiện cho việc theo dõi Cụ thể sổ nhật ký chung thiếu cột “Đã ghi sổ cái” Số liệu nhật ký chung sở cho việc ghi sổ, vào sổ TK thêm cột cho phép ta theo dõi chứng từ ghi vào cái; chứng từ chưa ghi nhằm tránh việc ghi sai sót hay thừa nghiệp vụ kế toán 64 KẾT LUẬN Chủ động vươn lên, khẳng định vị trí kinh tế thị trường, đạt thành tựu, kết định điều mà Chi nhánh Công ty Cổ phần Lắp máy Điện nước Xây dựng nghiệp xây lắp số làm được… điều khẳng định vai trò điều hành đạo mơ hình quản lý nhanh nhạy, thống nhất, tự điều hành… Song bên cạnh đó, mặt tồn làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nói chung hoạt động kế tốn nói riêng, tạo nên rào cản chặng đường đến thành cơng nghiệp Vật liệu ba yếu tố bản, thiếu q trình sản xuất xây dựng thi cơng cơng trình doanh nghiệp xây dựng Chi phí vật liệu chiếm tỷ trọng lớn giá thành sản phẩm Do đó, cơng tác quản lý hạch tốn ngun vật liệu nội dung quan trọng công tác quản lý kinh tế Quản lý tốt nguyên vật liệu, sử dụng nguyên vật liệu cách hợp lý, tiết kiệm triệt để hiệu góp phần khong nhỏ việc giảm giá thành cơng trình, tăng lợi nhuận cho nghiệp Trên sở phân tích thực tế vận dụng lý luận kế tốn, nghiệp nhiều bước sáng tạo đáng kể cho phù hợp với tình hình thực tế nghiệp Trong nhận thức cần thiết tầm quan trọng việc quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ từ khâu thu mua, bảo quản, sử dụng việc hạch tốn chung; nghiệp áp dụng phương pháp quản lý hạch toán vật liệu cách chặt chẽ, hợp lý Góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động sản xuất kinh doanh đem lại ý nghĩa thiết thực trình định hướng đầu tư cho sản xuất Qua thời gian thực tập Chi nhánh Công ty Lắp máy Điện nước Xây dựng nghiệp xây lắp số 6, nhận thức tầm quan trọng cấp thiết đề tài này, em cố gắng tìm hiểu thực trạng cơng tác hạch tốn ngun vật liệu nghiệp Kết hợp với kiến thức lý luận học nhà trường, em mạnh dạn đưa số ý kiến nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn nghiệp thơng qua báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Tiến sỹ Đoàn Vân Anh, người tận tình hướng dẫn em hồn thành chun đề thực tập tốt nghiệp anh chị phòng Tài kế tốn Chi nhánh Cơng ty Lắp máy Điện nước Xây dựng nghiệp xây lắp số nhiệt tình giúp đỡ em q trình thực tập nghiệp 65 66 ... hạch tốn vật liệu doanh nghiệp Phần II: Thực trạng hạch toán vật liệu Công ty cổ phần Lắp máy Điện nước Xây dựng Phần III: Hồn thiện hạch tốn vật liệu Công ty Cổ phần Lắp máy Điện nước Xây dựng Mặc... VẬT LIỆU TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG – XÍ NGHIỆP XÂY LẮP SỐ I ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT –KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP XÂY LẮP SỐ Để đảm... ĐỘI ĐỘI ĐỘI XÂY XÂY LẮP XÂY GIA ĐIỆN NƯỚC LẮP SỐ LẮP CƠNG SỐ CƠ KHÍ SỐ 1.2.2 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn chi nhánh Công ty CP lắp máy điện nước xây dựng - Xí nghiệp xây lắp số Căn vào quy định
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG – XÍ NGHIỆP XÂY LẮP SỐ 6, HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG – XÍ NGHIỆP XÂY LẮP SỐ 6, Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán chi tiết NVL theo phương pháp số dư, Sơ đồ 2.7: Trình tự ghi sổ theo hình thức sổ Nhật ký chung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay