lời bài hát Yeu lam ba xa oi

13 32 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2018, 09:00

YÊU LẮM ƠI Khưu Huy Vũ (chacha, nam Am) NHẠC SỐNG MINH VY Long Hồ - Vĩnh Long tui quê tuốt Sông Tiền Xa nhà tui quê Hà Tiên Ngày quen em gái dịu hiền Anh thầm mong đơi đẹp duyên Ngày cưới xôn xao anh hỏi em rằng: Em có lòng làm anh khơng? Cười ấp em nói em lòng  Khoe áo hồng em theo chồng dinh.  anh thương em nhiều lắm,Câu hát chung tình hai đứa đẹp đơi Anh không yêu em suốt đời ,Anh hứa lời yêu thôi.  anh thương em nhiều lắm, Vật đổi vời lìa xa Ta bên yêu đến muôn đời  Anh hứa lời yêu ơi.  Ngày xa anh nhớ em nhiều Mong trở bên ấm vợ yêu  Dù có xiêu lòng xa vợ mình .Anh nặng tình u ơi./.  DẠO NHẠC tui quê tuốt Sông Tiền Xa nhà tui quê Hà Tiên Ngày quen em cô gái dịu hiền Anh thầm mong đơi đẹp dun Ngày cưới xơn xao anh hỏi em rằng: Em có lòng làm anh khơng? Cười ấp em nói em lòng  Khoe áo hồng em theo chồng dinh.  anh thương em nhiều lắm,Câu hát chung tình hai đứa đẹp đơi Anh khơng thơi yêu em suốt đời ,Anh hứa lời yêu thôi.  anh thương em nhiều lắm, Vật đổi vời khơng thể lìa xa Ta bên yêu đến muôn đời  Anh hứa lời yêu ơi.  Ngày xa anh nhớ em nhiều Mong trở bên ấm vợ u  Dù có xiêu lòng xa vợ mình .Anh nặng tình yêu ơi./.  Dù có xiêu lòng xa vợ mình .Anh nặng tình yêu ơi./.  -Hết- ... nhiều lắm,Câu hát chung tình hai đứa đẹp đơi Anh không yêu em suốt đời ,Anh hứa lời yêu bà xã thôi.  Bà xã anh thương em nhiều lắm, Vật đổi vời lìa xa Ta bên yêu đến muôn đời  Anh hứa lời yêu bà... thơi yêu em suốt đời ,Anh hứa lời yêu bà xã thôi.  Bà xã anh thương em nhiều lắm, Vật đổi vời khơng thể lìa xa Ta bên yêu đến muôn đời  Anh hứa lời yêu bà xã ơi.  Ngày xa anh nhớ em nhiều Mong trở... hứa lời yêu bà xã ơi.  Ngày xa anh nhớ em nhiều Mong trở bên ấm vợ yêu  Dù có xiêu lòng xa vợ mình .Anh nặng tình u bà xã ơi./.  DẠO NHẠC Bà xã tui quê tuốt Sông Tiền Xa nhà tui quê Hà Tiên Ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: lời bài hát Yeu lam ba xa oi, lời bài hát Yeu lam ba xa oi, YÊU LẮM BÀ XÃ ƠI Khưu Huy Vũ (chacha, nam Am) NHẠC SỐNG MINH VY Long Hồ - Vĩnh Long Minh: 0903.139853, DẠO NHẠC NHẠC SỐNG MINH VY Đ/c: Long Hồ - Vĩnh Long Minh: 0903.139853

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay