skkn phương pháp giải bài tập lý 11 cả năm

59 98 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2018, 20:44

skkn phương pháp giải bài tập lý 11 cả năm tham khảo SỞ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN TRƯỜNG THPT BẮC BÌNH ( ( ( -SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ VẬT LÍ 11 (HKI) GIÁO VIÊN: Đặng Hoài Tặng TỔ: Vật NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG THPT BẮC BÌNH VẬT LÍ 11 PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ VẬT LÍ 11 (HKI) I chọn đề tài: Giải tập phần hợp thành việc học môn Vật Các tập vật lôi học sinh nội dung, phương pháp giải hay, cho phép ta dự đoán hay tìm thấy tượng tự nhiên tính chất vật Khi giải tập bảng cần tránh hai khuynh hướng cực đoan Có lúc giáo viên gợi ý cho học sinh gọi tất kiến thức cần vận dụng, phép tính giáo viên tự giải đơn số học sinh giỏi nắm Trong số trường hợp khác học sinh yếu em khó hình dung hướng giải đơn ,và đơi giáo viên lại "vặn" học sinh làm rắc rối khiến em trả lời Kết làm thời vơ ích, làm cho giáo viên học sinh khơng thỏa mãn tập Chính lí nhằm hướng đến mục tiêu lấy đối tượng học sinh làm trọng tâm, đưa hệ thống tập theo mức độ tư học sinh, nên qua kinh nghiệm giảng dạy thân, trao đổi đồng nghiệp sưu tầm phương pháp giải tập vật lí phổ thơng, bổ sung để hoàn chỉnh thành tài liệu “PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ VẬT LÍ 11( HKI)” II Cơ sở luận thực tiễn: Về mặt luận: Các hình thức lên lớp giải tập vật phong phú, tùy thuộc vào nội dung kiến thức bài, chương đối tượng học sinh Việc chuẩn bị cho tiết học trước hết bao gồm việc ôn tập, hệ thống nhanh kiến thức học, hay việc tự cố kiến thức học sinh nhà quan trọng Hiện việc tìm kiếm tài liệu khơng khó Chỉ cần máy tính có nối internet gõ vào vấn đề cần tìm có Nhưng tài liệu đáp ứng nhu cầu mà người giáo viên đặt Vì muốn có tài liệu với mục tiêu mục đích người dạy người giáo viên phải biết chọn lọc để cho vấn đề truyền tải đến học sinh phù hợp với yêu cầu giáo viên tùy vào đối tượng học sinh Xuất phát từ nhu cầu tơi hệ thống lại lí thuyết đưa số tập sát với chương trình chuẩn luyện tập cho em học sinh để chuẩn bị cho thi học kì tới Về mặt thực tiễn: Thực tế giảng dạy cho thấy, với thời gian 45 phút tiết học, sử dụng cách “tiết kiệm” nhất: phút để ổn định lớp, phút để kiểm tra cũ (chủ yếu kiểm tra kiến thức bản), phút để củng cố (thực chất đủ để nhắc lại kiến thức vào cuối tiết học) thời gian lại 35 phút dành cho thầy trò tiến hành hoạt động hướng dẫn giải tập cho học sinh lớp học khơng thể khái qt hết kiến thức dung lượng tập đa dạng học Trong khoảng thời gian này, với nội dung kiến thức tương đối nhiều, việc làm cho học sinh hiểu nắm vững phương pháp giải tập lớp khó khăn, giáo viên lẫn học sinh khơng đủ thời gian để liên hệ trao đổi kiến thức mà học sinh vừa lĩnh hội để áp dụng vào tập , có liên hệ dừng lại số học sinh giỏi, học sinh trung bình hay yếu khơng có tài liệu học để ghi nhớ nhà vận dụng làm tập Về tính cấp thiết: - Tiết tập khó dạy, chỗ khơng có thiết kế cụ thể, tuỳ thuộc vào khả tiếp thu học sinh, chương trình Nếu khơng xác định mục tiêu dễ vào đơn điệu - Một số giáo viên xem nhẹ tiết tập, dừng lại giải xong tập sách giáo khoa - Thiết kế tiết dạy thường khơng có khái quát, kết luận vấn đề, nên học sinh khó nêu lên phương pháp giải tập liên quan GV: Đặng Hoài Tặng TRƯỜNG THPT BẮC BÌNH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ VẬT LÍ 11 - Đa số tập sách giáo khoa dừng lại mức độ củng cố, thiếu so với lượng kiến thức nêu thuyết dẫn đến tình trạng: học sinh giỏi phát huy khả năng, học sinh mức độ trung bình trở xuống bế tắc gặp dạng tập khác - Tiết tập phân phối chương trình Mục đích đề tài : - Giúp em từ vấn đề dễ đến vấn đề khó - Tóm tắt ngắn gọn phương pháp giải tập cách logic theo chủ đề giúp em nắm vững công thức phương pháp giải tốn vật lí - Giải số tập mẫu thật cụ thể chi tiết để em nắm vững phương pháp giải - Đưa số tập vận dụng để em luyện tập thêm, giúp em suy nghĩ nhớ lại kiến thức cũ Đối tượng áp dụng : Tài liệu không áp dụng dành cho đối tượng học sinh lớp 10 mà giáo viên giảng dạy mơn vật lớp 10 dùng tài liệu để tham khảo có định hướng giảng dạy tốt tiết tập III Nội dung đề tài: ĐỀ TÀI GỒM CÁC CHỦ ĐỀ: CHƯƠNG I: ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG (Trang 4- 34) CHỦ ĐỀ 1: ĐIỆN TÍCH ĐỊNH LUẬT CU LƠNG CHỦ ĐỀ 2: ĐIỆN TRƯỜNG CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG CHỦ ĐỂ 3: CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN.ĐIỆN THẾ HIỆU ĐIỆN THẾ CHỦ ĐỀ 4: BÀI TẬP VỀ TỤ ĐIỆN CHUƠNG II: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI (Trang 34- 51) CHỦ ĐỀ 1: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN ĐIỆN LƯỢNG CHỦ ĐỀ 2: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG MẠCH MẮC NỐI TIẾP HOẶC SONG SONG ĐỊNH LUẬT ƠM CHO ĐOẠN MẠCH CHƯA CĨ NGUỒN CHỦ ĐỀ 3: CƠNG-CƠNG SUẤT-ĐINH LUẬT JUN LENXO CHƯƠNG III: DỊNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG (Trang 52- 57) CHỦ ĐỀ 1: DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI CHỦ ĐỀ 2: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN GV: Đặng Hoài Tặng TRƯỜNG THPT BẮC BÌNH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ VẬT LÍ 11 IV NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG I: ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG CHỦ ĐỀ 1: ĐIỆN TÍCH ĐỊNH LUẬT CULÔNG DẠNG 1: TƯƠNG TÁC GIỮA HAI ĐIỆN TÍCH ĐIỂM ĐỨNG YÊN A.PHƯƠNG PHÁP GIẢI 1.Lực tương tác điện tích điểm Lực tương tác hai điện tích điểm ql q2 (nằm yên, đặt chân khơng) cách đoạn r có: phương đường thẳng nối hai điện tích chiều là: chiều lực đẩy qlq2 > (cùng dấu) chiều lực hút qlq2 < (trái dấu) độ lớn: * tỉ lệ thuận với tích độ lớn hai điện tích,tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách chúng k q1q2  r2 F= Trong đó: k = 9.109N.m2/C2 q, q: độ lớn hai điện tích (C ) 21 r: khoảng cách hai điện tích (m) : số điện mơi Trong chân khơng khơng  khí =1 Chú ý: a) Điện tích điểm : vật mà kích thước vật chứa điện tích nhỏ so với khoảng cách chúng -Cơng thức áp dụng cho trường hợp cầu đồng chất , ta coi r khoảng cách tâm hai cầu Điện tích q vật tích điện: q n.e + Vật thiếu electron (tích điện dương): q = + n.e + Vật thừa electron (tích điện âm): q = – n.e Với: : điện tích nguyên tố e 1,6.10  19 C n : số hạt electron bị thừa thiếu 3.Môt số tượng nhiễm điện tiếp xúc Khi cho cầu nhỏ nhiễm điện tiếp xúc sau tách tổng điện tích chia cho cầu Hiện tượng xảy tương tự nối hai cầu dây dẫn mảnh cắt bỏ dây nối Khi chạm tay vào cầu nhỏ dẫn điện tích điện cầu điện tích trở trung hòa B.BÀI TẬP TỰ LUẬN q 12  2.10  C Bài Hai điện tích , đặt cách 20cm khơng khí Xác định độ lớn vẽ hình lực tương tác chúng? ĐS: ᄃ 4,5.10  N qq21  22.10 10 66CC Bài Hai điện tích , đặt hai điểm A B khơng khí Lực tương tác chúng 0,4N Xác định khoảng cách AB, vẽ hình lực tương tác ĐS: 30cm Bài Hai điện tích đặt cách khoảng r 210 10 3 khơng khí lực tương tác chúng N Nếu với khoảng cách mà đặt điện mơi lực tương tác chúng N a/ Xác định số điện môi điện môi b/ Để lực tương tác hai điện tích đặt điện mơi lực tương tác đặt khơng khí phải đặt hai điện tích cách bao nhiêu? Biết khơng khí hai điện tích cách 20cm GV: Đặng Hồi Tặng TRƯỜNG THPT BẮC BÌNH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ VẬT LÍ 11  2 ĐS: ᄃ; ᄃ r= 14,14cm Bài Trong nguyên tử hiđrô (e) chuyển động tròn quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn có bán kính 5.10 -9 cm a Xác định lực hút tĩnh điện (e) hạt nhân b Xác định tần số (e) ĐS: F=9.10-8 N b.0,7.1016 Hz  9,8.103 kg/m3,bán kính R=1cm tích điện q = -10 -6 Bài Một cầu có khối lượng riêng (aKLR) =  C treo vào đầu sợi dây mảnh có chiều dài l =10cm Tại điểm treo có đặt điện tích âm q0 = - 10 -6 C Tất đặt dầu có KLR D= 0,8 10 kg/m3, số điện mơi =3.Tính lực căng dây? Lấy g=10m/s2 ĐS:0,614N Bài Hai cầu nhỏ, giống nhau, kim loại Quả cầu A mang điện tích 4,50 µC; cầu B mang điện tích – 2,40 µC Cho chúng tiếp xúc đưa chúng cách 1,56 cm Tính lực tương tác điện chúng C LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM Câu hỏi 1: Bốn vật kích thước nhỏ A,B, C, D nhiễm điện Vật A hút vật B đẩy vật C, vật C hút vật D Biết A nhiễm điện dương Hỏi B nhiễm điện gì: A B âm, C âm, D dương B B âm, C dương, D dương C B âm, C dương, D âm D B dương, C âm, D dương Câu hỏi 2: Theo thuyết electron, khái niệm vật nhiễm điện: A Vật nhiễm điện dương vật có điện tích dương B Vật nhiễm điện âm vật có điện tích âm C Vật nhiễm điện dương vật thiếu electron, nhiễm điện âmPHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ VẬT LÍ 11 vật dư electron D Vật nhiễm điện dương hay âm số electron nguyên tử nhiều hay Câu hỏi 3: Đưa cầu kim loại không nhiễm điện A lại gần cầu kim loại B nhiễm điện chúng hút Giải thích đúng: A A nhiễm điện tiếp xúc Phần A gần B nhiễm điện dấu với B, phần nhiễm điện trái dấu Lực hút lớn lực đẩy nên A bị hút B B A nhiễm điện tiếp xúc Phần A gần B nhiễm điện trái dấu với B làm A bị hút B C A nhiễm điện hưởng ứng Phần A gần B nhiễm điện dấu với B, phần nhiễm điện trái dấu Lực hút lớn lực đẩy nên A bị hút B D A nhiễm điện hưởng ứng Phần A gần B nhiễm điện trái dấu với B, phần nhiễm điện dấu Lực hút lớn lực đẩy nên A bị hút B Câu hỏi 4: Có vật dẫn, A nhiễm điện dương, B C không nhiễm điện Để B C nhiễm điện trái dấu độ lớn thì: A Cho A tiếp xúc với B, cho A tiếp xúc với C B Cho A tiếp xúc với B cho C đặt gần B C Cho A gần C để nhiễm điện hưởng ứng, cho C tiếp xúc với B D nối C với D đặt gần A để nhiễm điện hưởng ứng, sau cắt dây nối Câu hỏi 5: Hai điện tích đặt gần nhau, giảm khoảng cách chúng lần lực tương tác vật sẽ: A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần D giảm lần Câu hỏi 6: Đưa vật A nhiễm điện dương lại gần cầu kim loại B ban đầu trung hoà điện nối với đất dây dẫn Hỏi điện tích B ta cắt dây nối đất sau đưa A xa B: A B điện tích B B tích điện âm C B tích điện dương D.B tích điện dương hay âm tuỳ vào tốc độ đưa A xa Câu hỏi 7: Trong 22,4 lít khí Hyđrơ 00C, áp suất 1atm có 12,04 1023 nguyên tử Hyđrô Mỗi nguyên tử Hyđrô gồm hạt mang điện prơtơn electron Tính tổng độ lớn điện tích dương tổng độ lớn điện tích âm cm3 khí Hyđrơ: A Q+ = Q- = 3,6C B Q+ = Q- = 5,6C C.Q+ = Q- = 6,6C D.Q+ = Q- = 8,6C Câu hỏi 8: Bốn cầu kim loại kích thước giống mang điện tích + 2,3μC, -264.10 -7C, - 5,9 μC, + 3,6.10-5C Cho cầu đồng thời tiếp xúc sau tách chúng Tìm điện tích cầu? A +1,5 μC B +2,5 μC C - 1,5 μC D - 2,5 μC GV: Đặng Hoài Tặng TRƯỜNG THPT BẮC BÌNH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ VẬT LÍ 11 Câu hỏi 9: Tính lực tương tác điện, lực hấp dẫn electron hạt nhân nguyên tử Hyđrô, biết khoảng cách chúng 5.10-9cm, khối lượng hạt nhân 1836 lần khối lượng electron A Fđ = 7,2.10-8 N, Fh = 34.10-51N B Fđ = 9,2.10-8 N, Fh = 36.10-51N -8 -51 C.Fđ = 9,2.10 N, Fh = 41.10 N D.Fđ = 10,2.10-8 N, Fh = 51.10-51N Câu hỏi 10: Tính lực tương tác điện electron prôtôn chúng đặt cách 2.10-9cm: A 9.10-7N B 6,6.10-7N C 8,76 10-7N D 0,85.10-7N Câu 11: Hai điện tích điểm q1 = +3 (µC) q2 = -3 (µC),đặt dầu (ε= 2) cách khoảng r = (cm) Lực tương tác hai điện tích là: A lực hút với độ lớn F = 45 (N) B lực đẩy với độ lớn F = 45 (N) C lực hút với độ lớn F = 90 (N) D lực đẩy với độ lớn F = 90 (N) Câu12: Độ lớn lực tương tác hai điện tích điểm khơng khí A tỉ lệ với bình phương khoảng cách hai điện tích B tỉ lệ với khoảng cách hai điện tích C tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách hai điện tích D tỉ lệ nghịch với khoảng cách hai điện tích Câu13: Hai cầu nhỏ có điện tích 10 -7 (C) 4.10-7 (C), tương tác với lực 0,1 (N) chân không Khoảng cách chúng là: A r = 0,6 (cm) B r = 0,6 (m) C r = (m) D r = (cm) Câu 14: Phát biểu sau không đúng? A Theo thuyết êlectron, vật nhiễm điện dương vật thiếu êlectron B Theo thuyết êlectron, vật nhiễm điện âm vật thừa êlectron C Theo thuyết êlectron, vật nhiễm điện dương vật nhận thêm ion dương D Theo thuyết êlectron, vật nhiễm điện âm vật nhận thêm êlectron Câu 15: Phát biểu sau không đúng? A Trong vật dẫn điện có nhiều điện tích tự B Trong điện mơi có điện tích tự C Xét tồn vật nhiễm điện hưởng ứng vật trung hồ điện D Xét tồn vật nhiễm điện tiếp xúc vật trung hoà điện Câu 16: Phát biểu sau không đúng? A Đưa vật nhiễm điện dương lại gần cầu bấc (điện mơi), bị hút phía vật nhiễm điện dương B Khi đưa vật nhiễm điện âm lại gần cầu bấc (điện mơi),nó bị hút phía vật nhiễm điện âm C Khi đưa vật nhiễm điện âm lại gần cầu bấc (điện mơi), bị đẩy xa vật nhiễm điện âm D Khi đưa vật nhiễm điện lại gần cầu bấc (điện mơi) bị hút phía vật nhiễm điện Câu 17: Phát biểu sau không đúng? A êlectron hạt mang điện tích âm: - 1,6.10-19 (C) B êlectron hạt có khối lượng 9,1.10-31 (kg) C Nguyên tử nhận thêm êlectron để trở thành ion D êlectron chuyển động từ vật sang vật khác Câu 18: Hai điện tích điểm nằm n chân khơng chúng tương tác với lực F Người ta thay đổi yếu tố q1, q2, r thấy lực tương tác đổi chiều độ lớn không đổi Hỏi yếu tố thay đổi nào? A q1' = - q1; q2' = 2q2; r' = r/2 B q1' = q1/2; q2' = - 2q2; r' = 2r C q1' = - 2q1; q2' = 2q2; r' = 2r D Các yếu tố không đổi Câu 19: Đồ thị biểu diễn lực tương tác Culơng hai điện tích quan hệ với bình phương khoảng cách hai điện tích đường: A hypebol B thẳng bậc C parabol D elíp Câu 20: Hai điện tích điểm nằm yên chân không tương tác với lực F Người ta giảm điện tích nửa, khoảng cách giảm nửa lực tương tác chúng sẽ: A không đổi B tăng gấp đôi C giảm nửa D giảm bốn lần Câu 10 Đáp án C C D D C B D A C A Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án A B C C C C D C A A GV: Đặng Hoài Tặng TRƯỜNG THPT BẮC BÌNH VẬT LÍ 11 PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ DẠNG 2: ĐỘ LỚN ĐIỆN TÍCH A.PHƯƠNG PHÁP GIẢI Dạng 2: Xác định độ lớn dấu điện tích Khi giải dạng BT cần ý: Hai điện tích có độ lớn thì: q1  q Hai điện tích có độ lớn trái q  q dấu thì: Hai điện tích thì: q q q q   q q q q Hai điện tích dấu: Hai điện tích trái q q   q q  q q dấu: Áp dụng hệ thức định luật Coulomb để tìm q q sau tùy điều kiện tốn chúng tìm q1 q2 Nếu đề yêu cầu tìm độ lớn cần tìm q ; q B.BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài Hai điện tích điểm nhau, đặt chân khơng, cách 10 cm Lực đẩy chúng 9.10 N a/ Xác định dấu độ lớn hai điện tích b/ Để lực tương hai điện tích tăng lần phải tăng hay giảm khoảng cách hai điện tích lần? Vì sao? Xác định khoảng cách hai điện tích lúc r ' qq252 , 77 cm ĐS: a/ᄃ; ᄃ b/Giảm ᄃ lần; ᄃ qq1 1  10 8 8CC 310 Bài Hai điện tích có độ lớn nhau, đặt cách 25cm điện mơi có số điện mơi lực tương tác chúng 6,48.10 -3 N a/ Xác định độ lớn điện tích b/ Nếu đưa hai điện tích khơng khí giữ khoảng cách lực tương tác chúng thay đổi nào? Vì sao? c/ Để lực tương tác hai điện tích khơng khí 6,48.10 -3 N phải đặt chúng cách bao nhiêu? 7 335 10,36 C rkkq 1 rđmq  cm ĐS: a/ ᄃ; b/ tăng lần c/ ᄃ Bài Hai vật nhỏ tích điện đặt cách 50cm, hút lực 0,18N Điện tích tổng cộng hai vật 4.10 -6C Tính điện tích vật?  12 6 ĐS: ᄃ  q q 5.10  12  q q  5.10  q  10 C    Bài Hai điện tích  6 6   q 5.10  C q  q  10  q  q  10  điểm có độ lớn  đặt chân không, cách khoảng cm, chúng xuất lực đẩy F = 1,6.10-4 N a.Hãy xác định độ lớn điện tích điểm trên? b.Để lực tương tác chúng 2,5.10-4N khoảng cách chúng bao nhiêu? ĐS: 667nC 0,0399m Bài 6: Hai vật nhỏ đặt khơng khí cách đoạn 1m, đẩy lực F= 1,8 N Điện tích tổng cộng hai vật 3.10-5 C Tìm điện tích vật ĐS: qq1 22.10 1055CC ; Bài Hai cầu kim loại nhỏ mang điện tích q q2 đặt khơng khí cách cm, đẩy lực 2,7.10-4 N Cho hai cầu tiếp xúc lại đưa vị trí cũ, đẩy lực 3,6.10-4 N Tính q1, q2 ? GV: Đặng Hồi Tặng TRƯỜNG THPT BẮC BÌNH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ VẬT LÍ 11 ĐS: ; ; đảo lại qq21122.10 6.10 2.10 6.1099CC Bài Hai cầu nhỏ giống kim loại có khối lượng 50g treo vào điểm sợi nhỏ không giãn dài 10cm Hai cầu tiếp xúc tích điện cho cầu thấy hai cầu đẩy dây treo hợp với góc 600.Tính điện tích mà ta truyền cho cầu cầu.Cho g=10 m/s ĐS: q=3,33µC Bài Một cầu nhỏ có m = 60g ,điện tích q = 10 -7 C treo sợi tơ mảnh.Ở phía 10 cm cầnđặt điện tích q2 để sức căng sợi dây tăng gấp đơi? ĐS: q=3,33µC Bài 10 Hai cầu nhỏ tích điện q1= 1,3.10 -9 C ,q2 = 6,5.10-9 C đặt cách khoảng r chân khơng đẩy với lực F Cho cầu tiếp xúc đặt cách khoảng r chất điện môi ε lực đẩy chúng F a, Xác định số điện mơi chất điện mơi b, Biết F = 4,5.10 -6 N ,tìm r ĐS: ε=1,8 r=1,3cm -DẠNG 3: TƯƠNG TÁC CỦA NHIỀU ĐIỆN TÍCH A.PHƯƠNG PHÁP GIẢI Dạng 3: Hợp lực nhiều điện tích tác dụng lên điện tích  * Phương pháp: Các bước tìm hợp lực Fo điện tích q1; q2; tác dụng lên điện tích qo: Bước 1: Xác định vị trí điểm đặt điện tích (vẽ hình) F10 ; F20 Bước 2: Tính độ lớn lực , Fno q1 q2 tác dụng lên qo  uuu  v Bước 3: Vẽ hình vectơ lực F10F;nF 20 Bước 4: Từ hình vẽ xác định phương, chiều, độ Fo lớn hợp lực + Các trường hợp đặc biệt: Lực: Góc bất kì: góc hợp hai vectơ lực  F02  F102  F202  F10 F20 cos  B.BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài Cho hai điện tích điểm đặt hai điểm A B chân không cách 5cm Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên hai trường hợp: a/ đặt C, với CA = 2cm; CB = 3cm b/ đặt D với DA = 2cm; DB = 7cm ĐS: a/ ᄃ; b/ ᄃ q1  2.10 qo 7 C;2.10 q2 7C3.107 C qo qo FFo0,1,5N 79 N GV: Đặng Hồi Tặng TRƯỜNG THPT BẮC BÌNH VẬT LÍ 11 PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ 8 q; qo 82.10 q1  3.10 qo  C 2.10 C 8 C Bài Hai điện tích điểm đặt hai điểm A B chân khơng, AB = 5cm Điện tích đặt M, MA = 4cm, MB = 3cm Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên ĐS: ᄃ Fo �5, 23.103 N  7 Bài Trong chân không, cho hai điện tích q1 qo q  10 CC 10 đặt hai điểm A B cách 10cm Tại điểm C nằm đường trung trực AB cách AB 5cm người ta đặt điện tích Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên qo ĐS: Fo �0, 051N Bài Có diện tích điểm q1 =q2 = q3 =q = 1,6.10-6 c đặt chân không đỉnh tam giác ABC cạnh a= 16 cm.Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích Bài Ba cầu nhỏ mang điện tích q = 6.10 -7  C,q2 = 2.10 -7 C,q3 = 10 -6 C theo thứ tự đường thẳng nhúng nước nguyên chất có = 81 Khoảng cách chúng r 12 = 40cm,r23 = 60cm.Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên cầu Bài Ba điện tích điểm q1 = 10-8 C, q2 = -4 10-8 C, q3 = 10-8 C đặt khơng khí ba đỉnh tam giác cạnh cm Xác định vectơ lực tác dụng lên q3 ? Bài Hai điện tích q1 = 8.10-8 C, q2 = -8.10-8 C đặt A B khơng khí (AB = 10 cm) Xác định lực tác dụng lên q3 = 8.10-8 C , nếu: a CA = cm, CB = cm b CA = 14 cm, CB = cm c CA = CB = 10 cm.d CA=8cm, CB=6cm Bài Người ta đặt điện tích q1 = 8.10-9 C, q2 = q3 = -8.10-9 C ba đỉnh tam giác cạnh cm khơng khí Xác định lực tác dụng lên điện tích q0 = 6.10-9 C đặt tâm O tam giác ĐS:7,2.10-5N C LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Hai điện tích có độ lớn dấu q đặt khơng khí cách khoảng r Đặt điện tích q3 trung điểm đoạn thẳng nối hai điện tích Lực tác dụng lên q3 là: A 8k B k C.4k D q1q3 Câu 2: Tại ba đỉnh A, B, C tam giác r 22 có cạnh 15cm đặt ba điện tích qA = + 2μC, qB = + μC, qC = - μC Tìm véctơ lực tác dụng lên qA: A F = 6,4N, phương song song với BC, chiều BC chiều B F = 8,4 N, hướng vng góc với BC C F = 5,9 N, phương song song với BC, chiều BC ngược chiều D F = 6,4 N, hướng theo AB Câu 3: Tại bốn đỉnh hình vng cạnh 10cm có bốn điện tích đặt cố định có hai điện tích dương hai điện tích âm độ lớn 1,5 μC, chúng đặt điện môi ε = 81 đặt cho lực tác dụng lên điện tích hướng vào tâm hình vng Hỏi chúng xếp nào, tính lực tác dụng lên điện tích: A Các điện tích dấu phía, F = 0,043N GV: Đặng Hồi Tặng TRƯỜNG THPT BẮC BÌNH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ VẬT LÍ 11 B Các điện tích trái dấu xen kẽ nhau, F = 0,127N C Các điện tích trái dấu xen kẽ nhau, F = 0,023N D Các điện tích dấu phía, F = 0,023N Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ xoy có ba điện tích điểm q = +4 μC đặt gốc O, q2 = - μC đặt M trục Ox cách O đoạn OM = +5cm, q = - μC đặt N trục Oy cách O đoạn ON = +10cm Tính lực điện tác dụng lên q1: A 1,273N B 0,55N C 0,483 N D 2,13N Câu 5: Hai điện tích điểm q = μC đặt A B cách khoảng AB = 6cm Một điện tích q1 = q đặt đường trung trực AB cách AB khoảng x = 4cm Xác định lực điện tác dụng lên q1: A 14,6N B 15,3 N C 17,3 N D 21,7N Câu 6: Ba điện tích điểm q1 = 2.10-8 C, q2 = q3 = 10-8 C đặt đỉnh A, B, C tam giác vng A có AB = 3cm, AC = 4cm Tính lực điện tác dụng lên q1: A 0,3.10-3 N B 1,3.10-3 N C 2,3.10-3 N D 3,3.10-3 N Câu 7: Bốn điện tích điểm q1, q2, q3, q4 đặt khơng khí đỉnh hình vng ABCD, biết hợp lực điện tác dụng vào q4 D có phương AD điện tích q2 q3 liên hệ với nhau: A q2 = q3 B q2 = - 2q3 C q2 = ( + )q3 D q2 = ( - )q3 Câu 8: Ba điện tích điểm q1 = 8nC, q2 = q3 = - 8nC đặt ba đỉnh tam giác ABC cạnh a = 6cm khơng khí xác định lực tác dụng lên điện tích q0 6nC đặt tâm O tam giác: A 72.10-5N nằm AO, chiều xa A B 72.10-5N nằm AO, chiều lại gần A -5 C 27 10 N nằm AO, chiều xa A D 27 10-5N nằm AO, chiều lại gần A Câu 9: Có hai điện tích q1 = + 2.10-6 (C), q2 = - 2.10-6 (C), đặt hai điểm A, B chân không cách khoảng (cm) Một điện tích q = + 2.10-6 (C), đặt đương trung trực AB, cách AB khoảng (cm) Độ lớn lực điện hai điện tích q1 q2 tác dụng lên điện tích q3 là: A F = 14,40 (N) B F = 17,28 (N) C F = 20,36 (N) D F = 28,80 (N) Câu 10: Hai điện tích có độ lớn trái dấu q đặt khơng khí cách khoảng r Đặt điện tích q3 trung điểm đoạn thẳng nối hai điện tích Lực tác dụng lên q3 là: A 2k B 2k C D 8k q1q32 Câu r2 10 Đáp án D A C C C C C A B D _ DẠNG 4: CÂN BẰNG CỦA ĐIỆN TÍCH A.PHƯƠNG PHÁP GIẢI * Phương pháp: Hai điện tích: Hai điện tích đặt hai điểm A B, xác q1q; oq2 định điểm C đặt điện tích để cân bằng: - Điều kiện cân điện tích : qo rr r r rr � Fo F10F10FF2020  1) F  F10 (�  20 + Trường hợp 1: dấu:  q(12; q)  F20 Từ (1) C thuộc đoạn thẳng AB: AC + BC  F10 � = AB (*) r1 q0 r2 q1 q2 A C q1 q  22 r1 Hoàir2Tặng GV: Đặng B Ta có: 10 TRƯỜNG THPT BẮC BÌNH VẬT LÍ 11 Cơng dòng điện: A = Q.U = U.I.t Cơng suất dòng điện: II/ Năng lượng công suất tiêu thụ mạch tỏa nhiệt Nhiệt lượng: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ A P  UI t Q  A  UIt  RI 2t  III Công công suất nguồn điện A U2 t R I R U B đoạn máy thu điện Công, công suất, hiệu suất nguồn điện  - Công nguồn điện: A= I.t  - Công suất nguồn điện: P= I - Hiệu suất nguồn điện: UN H  + Chú ý: Công công suất nguồn điện  cơng, cơng suất dòng điện tồn mạch củng cơng suất mà mạch điện tiêu thụ + Nguồn điện tiêu thụ phần điện để biến thành nhiệt điện trở IV Cơng, cơng suất, hiệu suất máy thu điện + Công tiêu thụ máy thu điện: A’=U.I.t= ’.I.t  +r’.I2.t + Công suất tiêu thụ máy thu điện: P’=U.I=  ’.I+r’.I2 + Hiệu suất máy thu điện: ' H'  U + Chú ý: - Công công suất nguồn điện công, cơng suất dòng điện tồn mạch củng công suất mà mạch điện tiêu thụ - Nguồn điện tiêu thụ phần điện để biến thành nhiệt điện trở Dạng 1: ĐOẠN MẠCH CHỈ TỎA NHIỆT I/ thuyết: Áp dụng công thức nhiệt lượng hay công suất nhiệt để tính tốn Đối với đèn điện có dây tóc lưu ý: + Các giá tri hiệu điện công suất ghi đèn giá trị định mức Với giá trị đèn sáng bình thường + Với giá trị hiệu điện cường độ khác với giá trị định mức, đèn không sáng bình thường.( sáng tối cháy) Công suất nhiệt khác công suất định mức + Điện trở đèn coi khơng đổi đèn cháy sáng(bình thường hay khơng) Trong đó: Uđm, Pđm giá trị định mức U2 R  dm Pdm B.BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài 1:Đoạn mạch gồm nhiều điện trở.chứng minh công suất đoạn mạch tổng công suất điện trở?(Xét trường hợp mạch gồm phần tử mắc nối tiếp, song song) (Liên quan nhiệt lượng tỏa thời gian) Bài 2: Một bếp điện có hai điện trở Nếu sử dụng dây thứ nấu nước nồi sôi sau thời gian t 1=10 phút Nếu sử dụng dây thứ hai t2=10 phút Tìm thời gian đun sôi hai dây điện trở mắc: ( bỏ qua tỏa nhiệt bếp môi trường) a Nối tiếp b Song song GV: Đặng Hoài Tặng 45 TRƯỜNG THPT BẮC BÌNH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ VẬT LÍ 11 Bài Một ấm điện có hai dây dẫn R1 R2 để đun nước Nếu dùng dây R1 nước ấm sơi sau khoảng thời gian 40 phút Còn dùng dây R nước sơi sau 60 phút Vậy dùng hai dây mắc song song ấm nước sôi sau khoảng thời gian ? (Coi điện trở dây thay đổi không đáng kể theo nhiệt độ.) Đs: 24 phút Bài : Một ấm đồng chứa 5l nước 200C, khối lượng ấm 200g, người ta đun lượng nước đến sôi bếp điện 220V-500W Cho hiệu suất bếp 80% a.Tính điện trở bếp cường độ dòng điện qua bếp? b.Tính thời gian đun sơi nước? Tính cơng suất hao phí Bài 5: Từ nguồn hiệu điện U, điện truyền dây dẫn đến nơi tiêu thụ Biết điện trở dây dẫn R=5Ω Cơng suất nguồn phát P=63kW Tính độ giảm dây, cơng suất hao phí dây hiệu suất tải điện a U=6200V b U=620V Bài Có hai điện trở mắc hai điểm có hiệu điện 12 V Khi R1 nối tiếp R2 cơng suất mạch W Khi R1 mắc song song R2 cơng suất mạch 18 W Hãy xác định R1 R2 ? Đs: R1 = 24 , R2 = 12 , ngược lại R3 Bài Cho mạch điện (như hình 5) với U = 9V, R = 1,5 , R1 R2 =  Biết cường độ dòng điện qua R3 A a Tìm R3 ? b Tính nhiệt lượng tỏa R2 phút ? R2 c Tính cơng suất đoạn mạch chứa R1 ? Đs: , 720 J, W Hình Bài Một bếp điện sử dụng hiệu điện 220V, có cơng suất P=600W dùng để đun sôi 2l nước Từ 20 C Hiệu suất bếp 80% a tính thời gian đun nước, điện tiêu thụ kWh ? b Dây bếp có đường kính d=0,2mm, ρ=4.10 -7Ωm quấn ống sứ hình trụ có đường kính d 2=2cm Tính số vòng dây? Đs: t=23,4 phút,., 30 vòng Cơng suất hao phí dây dẫn Bài :Người ta dẫn dòng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ dây dẫn có điện trở tổng cộng R=1 Cơng suất hiệu điện nơi tiêu thụ P=11KW, U=220V.Tính: a.Cơng suất hao phí dây dẫn.(2,5KW) b.Hiệu suất dẫn điện(81,5%) Công suất dụng cụ điện Bài 10 :Hiệu điện lưới điện U=220V dân đến nơi tiêu thụ cách xa l=100m hai dây dẫn Cu có ρ=1,7.10-8Ωm Nơi tiêu thụ gồm 100 bóng đèn 75W bếp điện loại 1000W mắc song song.Tính đường kính dây dẫn biết hiệu điện dụng cụ lúc hoạt động U’=200V ĐS:3,7mm GV: Đặng Hoài Tặng 46 PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ TRƯỜNG THPT BẮC BÌNH VẬT LÍ 11 Bài 11: Bếp điện gồm hai điện trở R1 R2 mắc nối tiếp song song vào U không đổi Lúc đầu hai điện trở mắc nối tiếp sau chuyển sang song a.Cơng suất bếp điện tăng lên hay giảm lần/ b.Tính R1 theo R2 để công suất bếp điện tăng lên hay giảm nhất? Bài 12 Ba điện trở giống mắc hình , cơng suất tiêu thụ điện trở (1) W cơng suất toàn mạch ? Đ s: 18 W Bài 13 Ba điện trở có trị số R, R, R mắc hình vẽ Nếu cơng suất điện trở (1) W công suất điện trở (3) ? Đs: 54 W Hình Hình Dạng 2: CƠNG SUẤT CỰC ĐẠI A PHƯƠNG PHÁP GIẢI - Tính cơng, cơng suất: Áp dụng cơng thức tính cơng công suất - Biện luận: + Lập biểu thức đaị lượng cần tìm lớn nhất, nhỏ theo biến + Sử dụng lập luận (tử mẫu, bất đẳng thức cơsi ) + Dạng tốn tính cơng suất cực đại mà nguồn điện cung cấp cho mạch ngồi Ta cần tìm biểu thức P theo R, khảo sát biểu thức ta tìm R để P max giá trị Pmax  Xét đạt giá trị cực tiểu R = r (bất đẳng thức côsi) Khi Pmax =  B.BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài 13: Cho sơ đồ mạch điện hình vẽ E = 12V, r = 2 a Cho R = 10 Tính công suất tỏa nhiệt R, nguồn, công suất nguồn, hiệu suất nguồn b Tìm R để cơng suất R lớn nhất? Tính cơng suất đó? c Tính R để cơng suất tỏa nhiệt R 36W A B E, r R Bài giải: a) Tìm R để cơng suất mạch ngồi lớn tính cơng lớn (R = ? để PNmax ; PNmax = ?) Ta có : Cơng suất mạch PN = RI2 = với REE2 I 2 PN = E R  2r E (R  r)  2 Theo bất đẳng thức Cô-si (Cauchy), ta �R rr � � R r r � R  � 2 r R  có: � R� � RR � � R � � � E r  PNmax tức R = r Dễ dàng R tính PNmax = = 4r2r R b) Tìm giá trị R ứng với giá trị công suất E tiêu thụ mạch xác định P (với P < Pmax =) 4r   GV: Đặng Hoài Tặng 47 TRƯỜNG THPT BẮC BÌNH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ VẬT LÍ 11 Từ P = RI2 =  Phương trình bậc ẩn số R: PR RE2 – (E – 2Pr)R + Pr2 = Ta tìm hai giá trị R1 R2 thỏa mãn (R  r) Chú ý : Ta có : R1.R2 = r2 E, r Bài 1: Cho sơ đồ mạch điện hình vẽ E = 12V, r = 5, R1 = 3, R2 = 6, R R3 biến trở R1 a Cho R3 = 12 Tính cơng suất tỏa nhiệt R3 b Tìm R3 để cơng suất tiêu tỏa nhiệt nguồn lớn nhất? c Tính R3 để cơng suất tỏa nhiệt mạch ngồi lớn nhất? Tìm cơng suất R2 d Tìn R3 để công suất tỏa nhiệt R3 lớn E ;r Bài 2: Cho mạch hình vẽ E=12V, r=2Ω, R1=4Ω, R2=2Ω Tìm R3 để: a Cơng suất mạch ngồi lớn nhất, tính giá trị R1 b Công suất tiêu thụ R3=4,5W B A c Cơng suất tiêu thụ R3 lớn Tính công suất R R Bài 3: Một nguồn điện có suất điện động E = V, điện trở r = 2Ω, mạch ngồi có điện trở R a) Tính R để cơng suất tiệu thụ mạch P1 = W b) Với giá trị R cơng suất điện tiêu thụ mạch ngồi lớn nhất? Tính giá trị Bài 4: Hai nguồn điện có suất điện động nhau: E 1= E 2= E, điện trở r1 r2 có giá trị khác Biết cơng suất điện lớn mà nguồn cung cấp cho mạch P = 20 W P2 = 30 W Tính cơng suất điện lớn mà hai nguồn cung cấp cho mạch chúng mắc nối tiếp chúng mắc song song Bài 5:Cho mạch điện hình: Cho biết E = 12 V; r = 1,1Ω; R1 = 0,1  a) Muốn cho công suất điện tiệu thụ mạch ngồi lớn nhất, R phải có giá trị bao nhiêu? b) Phải chọn R2 để công suất điện tiêu thụ R lớn Tính cơng suất điện lớn Bài 6: Cho mạch điện có sơ đồ hình Cho biết E = 15 V; r = 1Ω; R1 =  Biết công suất điện tiêu thụ R lớn Hãy tính R cơng suất lớn Bài 7: Một Acquy có r = 0,08 Khi dòng điện qua  acquy 4A, cung cấp cho mạch ngồi cơng suất 8W Hỏi dòng điện qua acquy 6A, cung cấp cho mạch ngồi cơng suất bao nhiêu? ĐS: 11,04W Bài 8: Điện trở R = mắc vào cực acquy có  điện trở r = Sau người ta mắc thêm điện trở R song song với điện trở cũ Hỏi cơng suất mạch ngồi tăng hay giảm lần? ĐS: tăng 1,62 lần Bài 9: Một Acquy (E; r) có dòng điện I = 15A  qua, cơng suất mạch ngồi P1 = 135W; I2 = 6A P2 = 64,8W Tìm E, r? ĐS: 12V; 0,2 Bài 10: Nguồn E = 6V, r = cung cấp cho điện trở  mạch ngồi cơng suất P = 4W a/ Tìm R b/ Giả sử lúc đầu mạch ngồi điện trở R1 = 0,5  Mắc thêm vào mạch ngồi điện trở R cơng suất tiêu thụ mạch ngồi khơng đổi Hỏi R2 nối tiếp hay song song với R1 có giá trị bao nhiêu?  ĐS: a/ b/ R2 = 7,5 nối tiếp Bài 11: a/ Khi điện trở mạch nguồn điện R R2 cơng suất mạch ngồi có giá trị Tính E; r nguồn theo R1, R2 công suất P b/ Nguồn điện có điện trở mạch R1 rR21R R2 ) P R Khi mắc them Rx song song R R  r2 cơng suất mạch ngồi khơng đổi Tìm R x ? ĐS: a/ r = ; E = ( b/ Rx = , điều kiện R > r Bài 12: a/ Mạch kín gồm acquy E = 2,2V cung cấp  điện cho điện trở mạch R = 0,5 Hiệu suất acquy H = 65% Tính cường độ dòng điện mạch GV: Đặng Hồi Tặng 48 TRƯỜNG THPT BẮC BÌNH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ VẬT LÍ 11 b/ Khi điện trở mạch thay đổi từ R =  đến R2 = 10,5 hiệu suất acquy tăng gấp đơi Tính điện trở acquy?  ĐS: a/ 2,86A b/ Bài 13: Nguồn điện E = 16V, r = nối với mạch  gồm R1 = R2 mắc song song Tính R2 để: a/ Cơng suất nguồn cực đại b/ Công suất tiêu hao nguồn cực đại c/ Cơng suất mạch ngồi cực đại d/ Công suất tiêu thụ R1 cực đại e/ Công suất tiêu thụ R2 cực đại Và tính công suất cực đại Bài 14: Nguồn E = 12V, r = dung để thắp  sang đèn (6V – 6W) E ; r a/ Chứng minh đèn khơng sáng bình thường b/ Để đèn sang bình thường, phải mắc thêm vào mạch điện trở Rx Tính Rx cơng suất tiêu thụ Rx B ĐS: a/ b/ 2, 2W ( nối tiếp) 12, 3W  ( song song) A K Bài 15: Cho mạch điện hình: điện trở có giá trị R a/ Tìm hệ thức liên hệ R r để công suất tiêu thụ mạch ngồi khơng đổi K mở đóng E ; r b/ E = 24V tính UAB K mở đóng Bài 16: Cho mạch điện hình: E = 20V; r = 1,6   R1 = R2 = 1, hai đèn giống Biết công suất tiêu thụ mạch ngồi 60W R1 R2 Tính công suất tiêu thụ đèn hiệu suất nguồn? C.LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM Câu hỏi 1: Để bóng đèn 120V – 60W sáng bình thường mạng điện có hiệu điện 220V người ta mắc nối tiếp với điện trở phụ R R có giá trị: A 120Ω B 180 Ω C 200 Ω D 240 Ω Câu hỏi 2: Ba điện trở R = R2 = R3 nối vào nguồn hình vẽ Cơng suất tiêu thụ : A lớn R1 B nhỏ R1 R1 R2 R3 C R1 hai điện trở mắc song song D R 1, R2 U R3 Câu hỏi 3: Khi hai điện trở giống mắc song song mắc vào nguồn điện cơng suất tiêu thụ 40W Nếu hai điện trở mắc nối tiếp vào nguồn cơng suất tiêu thụ là: A 10W B 80W C 20W D 160W Câu hỏi 4: Mắc hai điện trở R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω vào nguồn có hiệu điện U không đổi So sánh công suất tiêu thụ điện trở chúng mắc nối tiếp mắc song song thấy: A nối tiếp P1/P2 = 0,5; song song P1/P2 = B nối tiếp P1/P2 = 1,5; song song P1/P2 = 0,75 C nối tiếp P1/P2 = 2; song song P1/P2 = 0,5 D nối tiếp P1/P2 = 1; song song P1/P2 = Câu hỏi 5: Một bếp điện gồm hai dây điện trở R R2 Nếu dùng R1 thời gian đun sôi nước 10 phút, dùng R2 thời gian đun sơi nước 20 phút Hỏi dùng R nối tiếp R2 thời gian đun sôi nước bao nhiêu? A 15 phút B 20 phút C 30 phút D 10phút Câu hỏi 6: Một bếp điện gồm hai dây điện trở R R2 Nếu dùng R1 thời gian đun sôi nước 15 phút, dùng R2 thời gian đun sơi nước 30 phút Hỏi dùng R song song R2 thời gian đun sôi nước bao nhiêu: A 15 phút B 22,5 phút C 30 phút D 10phút Câu hỏi 7: Một bàn dùng điện 220V Có thể thay đổi giá trị điện trở cuộn dây bàn để dùng điện 110V mà công suất không thay đổi: A tăng gấp đôi B tăng lần C giảm lần D giảm lần Câu hỏi 8: Hai bóng đèn có cơng suất định mức P = 25W, P2= 100W làm việc bình thường hiệu điện 110V So sánh cường độ dòng điện qua bóng điện trở chúng: GV: Đặng Hoài Tặng 49 TRƯỜNG THPT BẮC BÌNH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ VẬT LÍ 11 A I1.>I2; R1 > R2 B I1.>I2; R1 < R2 C I1. R2 Câu hỏi 9: Hai bóng đèn có cơng suất định mức P = 25W, P2= 100W làm việc bình thường hiệu điện 110V Khi mắc nối tiếp hai đèn vào hiệu điện 220V thì: A đèn sáng yếu, đèn sáng dễ cháy B đèn sáng yếu, đèn 1quá sáng dễ cháy C hai đèn sáng yếu D hai đèn sáng bình thường Câu hỏi 10: Hai điện trở giống mắc nối tiếp vào nguồn điện hiệu điện U tổng cơng suất tiêu thụ chúng 20W Nếu chúng mắc song song vào nguồn tổng cơng suất tiêu thụ chúng là: A 5W B 40W C 10W D 80W Câu hỏi 11: Khi tải R nối vào nguồn suất điện động ξ điện trở r, thấy cơng suất mạch ngồi cực đại thì: A ξ = IR B r =R C PR = ξI D I = ξ/r Câu hỏi 12: Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12V điện trở r = 2Ω nối với điện trở R tạo thành mạch kín Xác định R để công suất tỏa nhiệt R cực đại, tính cơng suất cực đại đó: A R= 1Ω, P = 16W B R = 2Ω, P = 18W C R = 3Ω, P = 17,3W D R = 4Ω, P = 21W Câu hỏi 13: Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12V điện trở r = 2Ω nối với điện trở R tạo thành mạch kín Xác định R biết R > 2Ω, cơng suất mạch ngồi 16W: A Ω B Ω C Ω D Ω Câu hỏi 14: Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12V điện trở r = 2Ω nối với điện trở R tạo thành mạch kín Tính cường độ dòng điện hiệu suất nguồn điện, biết R > 2Ω, cơng suất mạch ngồi 16W: A I = 1A H = 54% B I = 1,2A, H = 76,6% C I = 2A H = 66,6% D I = 2,5A H = 56,6% ĐÁP ÁN Câu 10 Đáp án C A A B C D D D B D Câu 11 12 13 14 Đáp án B B B C CHƯƠNG III: DỊNG ĐIỆN TRONG CÁC MƠI TRƯỜNG CHỦ ĐỀ 1: DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI A.PHƯƠNG PHÁP GIẢI 1.Điện trở suất phụ thuộc nhiệt độ : ρ=ρo(1 + α.∆t) R=Ro(1 + α.∆t) 2.Cường độ dòng điện dây dẫn kim loại: N m I = n.qe.S.v n  6,02.10 23 N : mật độ electron kim loại (m -3) V V A qe : điện tích electron (C) S : tiết diện dây dẫn (m2) v : vận tốc trôi electron (m.s-1) N : số elctron kim loại V : thể tích kim loại (m3) m : khối lượng kim loại A : phân tử khối kim loại 3.Suất điện động nhiệt điện : ξ=αT(Tlớn – Tnhỏ ) T(oK)=t(oC) + 273 αT : hệ số nhiệt điện động (V.K-1) ξ : suất điện động nhiệt điện (V) Tlớn ,Tnhỏ : nhiệt độ tuyệt đối đầu cặp nhiệt điện (oK) B.BÀI TẬP TỰ LUẬN GV: Đặng Hồi Tặng 50 TRƯỜNG THPT BẮC BÌNH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ VẬT LÍ 11 Bài : Dây tỏa nhiệt bếp điện có dạng hình trụ 20 oC có điện trở suất ρ=5.10-7 Ωm , chiều dài 10 m , đường kính 0,5 mm a) Tính điện trở sợi dây nhiệt độ b) Biết hệ số nhiệt điện trở dây α=5.10-7 K-1.Tính điện trở 200oC Bài : Một dây kim loại có điện trở 20 Ω nhiệt độ 25 oC Biết nhiệt độ tăng thêm 400oC điện trở dây kim loại 53,6 Ω a) Tính hệ số nhiệt điện trở dây dẫn kim loại b) Điện trở dây dẫn tăng hay giảm nhiệt độ tăng từ 25oC đến 300oC Bài : Ở nhiệt độ 25oC hiệu điện hai cực bóng đèn 40 mV cường độ dòng điện qua đèn 16 mA Khi đèn sáng bình thường hiệu điện cực đèn 220 V cường độ dòng điện qua đèn là A Cho α=4,2.10-3 K-1 Tính nhiệt độ đèn sáng Bài : Một sợi dây dẫn kim loại có điện trở R t1=30oC Biết α=4,2.10-3 K-1 Hỏi nhiệt độ phải tăng hay giảm để điện trở dây tăng lên gấp lần Bài : Một cặp nhiệt điện platin–platin pha rơđi có hệ số nhiệt điện động 6,5 μV.K -1 Một đầu khơng nung có nhiệt độ t1=20oC đầu lại bị nung nóng nhiệt độ t2 a) Tính suất điện động nhiệt điện t2=200oC b) Để suất điện động nhiệt điện 2,6 mV nhiệt độ t2 ? Bài : Khối lượng mol nguyên tử bạc 108.10 -3 kg/mol Khối lượng riêng bạc 10,49 kg/m Biết nguyên tử bạc góp electron dẫn a) Tính mật độ electron tự bạc b) Một dây dẫn kim loại bạc ,tiết diện 5mm2 , mang dòng điện 7,5 A Tính tốc độ trơi electron dẫn dây dẫn Bài 7:Dòng khơng đổi qua dây dẫn có l=10m, S=0,5mm2 Trong thời gian 1s tỏa nhiệt lượng Q=0,1J.Tính số e di chuyển qua tiết diện thẳng 1s, biết ρ=1,6.10-8Ωm C.LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM Câu hỏi Khi nhiệt độ dây kim loại tăng, điện trở A Giảm B Không thay đổi C Tăng lên D Ban đầu tăng lên theo nhiệt độ sau lại giảm dần Câu hỏi Nguyên nhân gây tượng toả nhiệt dây dẫn có dòng điện chạy qua là: A Do lượng chuyển động có hướng electron truyền cho ion(+) va chạm B Do lượng dao động ion (+) truyền cho eclectron va chạm C Do lượng chuyển động có hướng electron truyền cho ion (-) va chạm D Do lượng chuyển động có hướng electron, ion (-) truyền cho ion (+) va chạm Câu hỏi Nguyên nhân gây điện trở kim loại là: A Do va chạm electron với ion (+) nút mạng B Do va chạm ion (+) nút mạng với C Do va chạm electron với D Cả B C Câu hỏi Khi nhiệt độ tăng điện trở suất kim loại tăng do: A Chuyển động nhiệt electron tăng lên B Chuyển động định hướng electron tăng lên GV: Đặng Hoài Tặng 51 TRƯỜNG THPT BẮC BÌNH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ VẬT LÍ 11 C Biên độ dao động ion quanh nút mạng tăng lên D Biên độ dao động ion quanh nút mạng giảm Câu hỏi Một sợi dây đồng có điện trở 74( 500 C, có điện trở suất ỏ = 4,1.10-3K-1 Điện trở sợi dây 1000 C là: A 86,6( B 89,2( C 95( Câu hỏi Phát biểu sau không đúng? A Hạt tải điện kim loại electron D 82( B Dòng điện kim loại tuân theo định luật Ôm nhiệt độ kim loại giữ không đổi C Hạt tải điện kim loại iôn dương iôn âm D Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây tác dụng nhiệt Câu hỏi Một sợi dây nhơm có điện trở 120( nhiệt độ 200C, điện trở sợi dây 1790C 204( Điện trở suất nhôm là: A 4,8.10-3K-1 B 4,4.10-3K-1 C 4,3.10-3K-1 D 4,1.10-3K-1 Câu hỏi Phát biểu sau đúng? Khi cho hai kim loại có chất khác tiếp xúc với thì: A Có khuếch tán electron từ chất có nhiều electron sang chất có electron B Có khuếch tán iơn từ kim loại sang kim loại C Có khuếch tán eletron từ kim loại có mật độ electron lớn sang kim loại có mật độ electron nhỏ D Khơng có tượng xảy Câu hỏi Để xác định biến đổi điện trở theo nhiệt độ ta cần dụng cụ: A Ôm kế đồng hồ đo thời gian B Vôn kế, ampe kế, cặp nhiệt độ C Vôn kê, cặp nhiệt độ, đồng hồ đo thời gian D Vôn kê, ampe kế, đồng hồ đo thời gian Câu hỏi 10 Hai kim loại nối với hai đầu mối hàn tạo thành mạch kín, tượng nhiệt điện xảy khi: A Hai kim loại có chất khác nhiệt độ hai đầu mối hàn B Hai kim loại có chất khác nhiệt độ hai đầu mối hàn khác C Hai kim loại có chất giống nhiệt độ hai đầu mối hàn D Hai kim loại có chất giống nhiệt độ hai đầu mối hàn khác Câu hỏi 11 Suất điện động nhiệt điện phụ thuộc vào: A Hiệu nhiệt độ (T1 – T2) hai đầu mối hàn C Khoảng cách hai mối hàn B Hệ số nở dài nhiệt ỏ D Điện trở mối hàn Câu hỏi 12 Phát biểu sau không đúng? A Cặp nhiệt điện gồm hai dây dẫn điện có chất khác hàn nối với thành mạch kín hai mối hàn giữ hai nhiệt độ khác B Nguyên nhân gây suất điện động nhiệt điện chuyển động nhiệt hạt tải điện mạch điện có nhiệt độ khơng đồng GV: Đặng Hồi Tặng 52 TRƯỜNG THPT BẮC BÌNH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ VẬT LÍ 11 C Suất điện động nhiệt điện E tỉ lệ nghịch với hiệu nhiệt độ (T1 – T2) hai đầu mối hàn cặp nhiệt điện D Suất điện động nhiệt điện E xấp xỉ tỉ lệ với hiệu nhiệt độ (T1 – T2) hai đầu mối hàn cặp nhiệt điện Câu hỏi 13 Phát biểu sau không đúng? A Đối với vật liệu siêu dẫn, để có dòng điện chạy mạch ta ln phải trì hiệu điện mạch B Điện trở vật siêu dẫn khơng C Đối với vật liệu siêu dẫn, có khả tự trì dòng điện mạch sau ngắt bỏ nguồn điện D Đối với vật liệu siêu dẫn, lượng hao phí toả nhiệt khơng Câu hỏi 14 Một mối hàn cặp nhiệt điện có hệ số αT = 65 ((V/K) đặt khơng khí 200C, mối hàn nung nóng đến nhiệt độ 2320C Suất điện động nhiệt điện cặp nhiệt A E = 13,00mV B E = 13,58mV C E = 13,98mV D E = 13,78mV Câu hỏi 15 Một mối hàn cặp nhiệt điện có hệ số αT = 48 ((V/K) đặt khơng khí 200C, mối hàn nung nóng đến nhiệt độ t0C, suất điện động nhiệt điện cặp nhiệt E = (mV) Nhiệt độ mối hàn là: A 1250C B 3980K C 1450C D 4180K Câu hỏi 16 Một mối hàn cặp nhiệt điện có hệ số αT đặt khơng khí 200C, mối hàn nung nóng đến nhiệt độ 5000C, suất điện động nhiệt điện cặp nhiệt E = (mV) Hệ số ỏT là: A 1,25.10-4 (V/K) B 12,5 ((V/K) C 1,25 ((V/K) D 1,25(mV/K) CHỦ ĐỀ 2: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN DẠNG 1: ĐIỆN PHÂN CÓ DƯƠNG CỰC TAN A PHƯƠNG PHÁP GIẢI Phương pháp: - Sử dụng định luật Farađây: m kq k I t + Định luật I: + Định luật II: A k  Biểu thức định luật Fa tổng quát: A m  F nIt q Hay: F n Trong đó: k đương lượng điện hóa chất giả phóng điện cực ( đơn vị g/C) F = 96 500 C/mol: số Farađây n hóa trị chất A khối lượng nguyên tử chất giải phóng ( đơn vị gam) q điện lượng dịch chuyển qua bình điện phân ( đơn vị C ) I cường độ dòng điện qua bình điện phân ( đơn vị A) t thời gian điện phân ( đơn vị s) m khối lượng chất giải phóng ( đơn vị gam) Chú ý: - Đối với loại tập ta coi bình điện phân điện trở thuần, khơng có suất phản điện B.BÀI TẬP TỰ LUẬN GV: Đặng Hoài Tặng 53 TRƯỜNG THPT BẮC BÌNH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ VẬT LÍ 11 Bài 1: Một bình điện phân đựng dung dịch đồng  sunfat ( CuSO4 ) với a nốt đồng (C u) Điện trở bình điện phân R = 10 Hiệu điện đặt vào hai cực U = 40V a) Xác định cường độ dòng điện qua bình điện phân b) Xác định lượng đồng bám vào cực âm sau phút 20 giây Cho biết đồng A = 64 n = Bài 2: Một bình điện phân đựng dung dịch bạc nitrat ( A gNO3 ) với a nốt bạc (A g ) Sau điện phân 30 phút có 5,04g bạc bám vào ca tốt Xác định cường độ dòng điện qua bình điện phân Cho biết E, bạc A = 108 n = r Bài 3: Cho mạch điện hình vẽ Nguồn điện có suất điện động E= 9V, điện trở r = 2, R1 = 6, R2 = 9 Bình điện phân đựng dung dịch R1 đồng sunfat có điện cực đồng, điện trở bình điện phân Rp = 3 Tính: R2 Rp a) Cường độ dòng điện qua mạch qua điện trở, bình điện phân b) Khối lượng đồng bám vào ca tôt sau 32 phút 10 giây Biết đồng A = 64, n = Bài 4: Hai bình điện phân mắc nối tiếp với mạch điện, bình chứa dung dịch CuSO có điện cực đồng, bình chứa dung dịch AgNO có điện cực bạc Trong khoảng thời gian lớp bạc bám vào catot bình thứ m = 41,04g khối lượng đồng bám vào catot bình thứ Biết ACu = 64, nCu = 2, AAg = 108, nAg = 1: Bài 5: Điện phân dung dịch H2SO4 có kết sau H2O bị phân tích thành H2 O2 Sau 32 phút thể tích khí O2 thu dòng điện có cường độ 2,5A chạy qua bình, trình làm điều kiện tiêu chuẩn? Bài 6: Muốn mạ niken cho khối trụ sắt có đường kính 2,5cm cao 2cm, người ta dùng trụ làm catot nhúng dung dịch muối niken bình điện phân cho dòng điện 5A chạy qua giờ, đồng thời quay khối trụ để niken phủ Tính độ dày lớp niken phủ sắt biết niken có A = 59, n = 2, D = 8,9.103kg/m3: (ĐS: 0,787mm) Bài Chiều dày lớp bạc phủ lên kim loại mạ bạc d = 0,1mm sau điện phân 32 phút 10 giây Diện tích mặt phủ kim loại 41,14cm Xác định điện lượng dịch chuyển cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân Biết bạc có khối lượng riêng D = 10,5 g/cm3 A = 108, n = DẠNG 2: ĐIỆN PHÂN KHƠNG CĨ DƯƠNG CỰC TAN A PHƯƠNG PHÁP GIẢI Phương pháp: - Bình điện phân coi máy thu điện có suất phản điện Ep điện trở rp - Ta sử dụng định luật Farađây: Hay: A m  It q Trong đó: F = 96 500 C/mol: số F n Farađây n hóa trị chất thoát A khối lượng nguyên tử chất giả phóng ( đơn vị gam) q điện lượng dịch chuyển qua bình điện phân ( đơn vị C ) I cường độ dòng điện qua bình điện phân ( đơn vị A) t thời gian điện phân ( đơn vị s) m khối lượng chất giải phóng ( đơn vị gam) Chú ý: - Bình điện phân biến phần lớn lượng tiêu thụ thành hóa nhiệt B.BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài 1:Một mạch điện kín gồm nguồn điện rrp  01,5, có suất điện động E = 6V, điện trở , cung GV: Đặng Hồi Tặng 54 TRƯỜNG THPT BẮC BÌNH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ VẬT LÍ 11 cấp dòng điện cho bình điện phân dung dịch đồng sunfat với a nơt làm chì Biết suất phản điện bình điện phân Ep = 2V, lượng đồng bám ca tơt 2,4g Hãy tính: a) Điện lượng dịch chuyển qua bình điện phân b) Cường độ dòng điện qua bình điện phân E,r c) Thời gian điện phân Bài 2: Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ, nguồn điện giống nhau, nguồn có suất điện động 4,5V điện trở 0,5 Rp bình điện phân chứa dung dịch  AgNO3 với hai điện cực đồng Suất phản điện bình R1  điện phân 3V điện trở Các điện trở R2 Hãy tính: R1 4, R2 6, R3 9 Rp a) Cường độ dòng điện qua bình điện phân qua điện trở R3 b) Tính lượng bạc bám vào ca tốt sau điện phân phút 20 giây c) Tính nhiệt lượng tỏa điện trở R3 thời gian nói Bài 3: Khi điện phân dung dịch muối ăn nước, người ta thu khí hiđrơ vào bình tích lít Hãy tính cơng thực dòng điện điện phân, biết hiệu điện đặt vào hai đầu điện cực bình 50V, áp suất khí hiđrơ bình 1,3atm nhiệt độ khí 270C C.LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM Câu hỏi Phát biểu sau đúng? A Dòng điện chất điện phân dòng chuyển dịch có hướng iôn âm, electron anốt iôn dương catốt B Dòng điện chất điện phân dòng chuyển dịch có hướng electron anốt iơn dương catốt C Dòng điện chất điện phân dòng chuyển dịch có hướng iôn âm anốt iơn dương catốt D Dòng điện chất điện phân dòng chuyển dịch có hướng electron từ catốt anốt, catốt bị nung nóng Câu hỏi Cơng thức sau công thức định luật Fara-đây? GV: Đặng Hoài Tặng 55 PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ TRƯỜNG THPT BẮC BÌNH VẬT LÍ 11 A m F m n m  F It   n t A A.I F A B m = D.V C D Câu hỏi Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân I = (A) Cho AAg=108 (đvc), nAg= Lượng Ag bám vào catốt thời gian 16 phút giây là: A 1,08 (mg) B 1,08 (g) C 0,54 (g) D 1,08 (kg) Câu hỏi Một bình điện phân dung dịch CuSO4 có anốt làm đồng, điện trở bình điện phân R = ((), mắc vào hai cực nguồn E = (V), điện trở r =1 (() Khối lượng Cu bám vào catốt thời gian h có giá trị là: A (g) B 10,5 (g) C 5,97 (g) D 11,94 (g) Câu hỏi Đặt hiệu điện U không đổi vào hai cực bình điện phân Xét khoảng thời gian, kéo hai cực bình xa cho khoảng cách chúng tăng gấp lần khối lượng chất giải phóng điện cực so với lúc trước sẽ: A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần D giảm lần Câu hỏi Độ dẫn điện chất điện phân tăng nhiệt độ tăng do: A Chuyển động nhiệt phân tử tăng khả phân li thành iôn tăng B Độ nhớt dung dịch giảm làm cho iôn chuyển động dễ dàng C Số va chạm iôn dung dịch giảm D Cả A B Câu hỏi Phát biểu sau đúng? GV: Đặng Hoài Tặng 56 TRƯỜNG THPT BẮC BÌNH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ VẬT LÍ 11 A Khi hồ tan axit, bazơ hặc muối vào nước, tất phân tử chúng bị phân li thành iôn B Số cặp iôn tạo thành dung dịch điện phân không thay đổi theo nhiệt độ C Bất kỳ bình điện phân có suất phản điện D Khi có tượng cực dương tan, dòng điện chất điện phân tuân theo định luật ôm Câu hỏi Phát biểu sau không nói cách mạ huy chương bạc? A Dùng muối AgNO3 B Đặt huy chương anốt catốt C Dùng anốt bạc D Dùng huy chương làm catốt Bài tập dòng điện kim loại chất điện phân Câu hỏi Cho dòng điện chạy qua bình điện phân đựng dung dịch muối niken, có anơt làm niken, biết ngun tử khối hóa trị niken 58,71 Trong thời gian 1h dòng điện 10A sản khối lượng niken bằng: A 8.10-3kg B 10,95 (g) C 12,35 (g) D 15,27 (g) A k  3,3.1 F n Câu hỏi 10.Cho dòng điện chạy qua bình điện phân chứa dung dịch CuSO4, có anơt Cu Biết đương lượng hóa đồng kg/C Để catôt xuất 0,33 kg đồng, điện tích chuyển qua bình phải bằng: A 105 (C) B 106 (C) C 5.106 (C) D 107 (C) Câu hỏi 11.** Đặt hiệu điện U = 50 (V) vào hai cực bình điện phân để điện phân dung dịch muối ăn nước, người ta thu khí hiđrơ vào bình tích V = (lít), áp suất khí hiđrơ bình p = 1,3 (at) nhiệt độ khí hiđrơ t = 270C Cơng dòng điện điện phân là: A 50,9.105 J B 0,509 MJ C 10,18.105 J D 1018 kJ Câu hỏi 12 Để giải phóng lượng clo hiđrơ từ 7,6g axit clohiđric dòng điện 5A, phải cần thời gian điện phân bao lâu? Biết đương lượng điện hóa hiđrô clo là: k1 = 0,1045.107kg/C k2 = 3,67.10-7kg/C A 1,5 h B 1,3 h C 1,1 h D 1,0 h Câu hỏi 13 Chiều dày lớp Niken phủ lên kim loại d = 0,05(mm) sau điện phân 30 phút Diện tích mặt phủ kim loại 30cm2 Cho biết Niken có khối lượng riêng ( = 8,9.103 kg/m3, nguyên tử khối A = 58 hố trị n = Cường độ dòng điện qua bình điện phân là: A I = 2,5 (ỡA) B I = 2,5 (mA) C I = 250 (A) D I = 2,5 (A) GV: Đặng Hoài Tặng 57 TRƯỜNG THPT BẮC BÌNH VẬT LÍ 11 Câu hỏi 14 Một nguồn gồm 30 pin mắc thành nhóm nối tiếp, nhóm có 10 pin mắc song song, pin có suất điện động 0,9 (V) điện trở 0,6 (Ù) Bình điện phân dung dịch CuSO4 có điện trở 205 mắc vào hai cực nguồn Trong thời gian 50 phút khối lượng đồng Cu bám vào catốt là: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ  A 0,013 B 0,13 C 1,3 D 13 g g g g Câu hỏi 15 Khi hiệu điện hai cực bóng đèn U1 = 20mV cường độ dòng điện chạy qua đèn I1 = 8mA, nhiệt độ dây tóc bóng đèn t1 = 250 C Khi sáng bình thường, hiệu điện hai cực bóng đèn U2 = 240V cường độ dòng điện chạy qua đèn I2 = 8A Biết hệ số nhiệt điện trở ỏ = 4,2.10-3 K-1 Nhiệt độ t2 dây tóc đèn sáng bình thường là: A 2600 (0C) B 3649 (0C) C 2644 (0K) D 2917 (0C) Câu hỏi 16 Một bình điện phân đựng dung dịch bạc nitrat với anốt bạc Điện trở bình điện phân R= (() Hiệu điện đặt vào hai cực U= 10 (V) Cho A= 108 n=1 Khối lượng bạc bám vào cực âm sau là: A 40,3g B 40,3 kg C 8,04 g D 8,04.10-2 kg Câu hỏi 17 Khi điện phân dung dịch muối ăn nước, người ta thu khí hiđrơ catốt Khí thu tích V= (lít) nhiệt độ t = 27 (0C), áp suất p = (atm) Điện lượng chuyển qua bình điện phân là: A 6420 (C) B 4010 (C) C 8020 (C) GV: Đặng Hoài Tặng D 7842 (C) 58 PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ VẬT TRƯỜNG THPT BẮC BÌNH LÍ 11 V Hiệu đề tài: Việc đưa tài liệu hệ thống phương pháp giải tập theo chủ đề vật 11 giúp học sinh dễ dàng hệ thống kiến thức mà mở rộng kiến thức đa dạng hóa tập cách có mức độ từ dễ đến khó Các lớp học sử dụng tài liệu có kết học tiến khả nắm vận dụng kiến thức thể rõ qua tiết làm tập Đồng thời tài liệu góp phần hồn thiện chất lượng mơn học, người giáo viên cần phải khơng ngừng trao dồi kiến thức, hồn thiện mình, ln trăn trở tìm phương pháp soạn giảng, tập luyện , khắc phục khó khăn để đưa chất lượng giáo dục ngày phát triển Đề tài hồn thành khơng thể tránh khỏi hạn chế, thiếu sót, mong bạn đồng nghiệp Ban Giám Khảo đóng góp ý kiến, bổ sung để tơi có biện pháp hay hơn, sát thực với thực tiển địa phương đối tượng học sinh, để góp phần xây dựng người hồn thiện VI Kết luận Nếu có điều kiện thời gian sử dụng tập vui, ngắn phù hợp với nội dung tiết học, ta biết học sinh hứng thú nhiệt tình làm tập Mặt khác hiểu rõ tầm quan trọng tiết tập việc học môn vật lý, số giáo viên làm theo cách: Bài tập nhiều, đặc biệt khó, tốt Trong nhiều trường hợp, điều dẫn đến kết ngược lại: Làm cho học sinh cảm thấy nặng nề, tin tưởng vào sức mình, chán môn học Bởi viết bàn đến phương pháp lên lớp tiết giải tập vật trường THPT với đồng nghiệp, hy vọng góp phần nhỏ vào việc nghiên cứu phương pháp biện pháp chung để giải tập có tác dụng hình thành tư vật cho học sinh, cung cấp cho học sinh kĩ thích hợp, nhằm cố kiến thức học, có hứng thú học môn Vật VII Đề xuất, kiến nghị - Phân phối chương trình cần tăng thêm tiết tập tiết luyện tập, giúp học sinh có thời gian làm tập nhiều - Tổ chức thao giảng chuyên đề trường, huyện cần thực tiết tập để có nhiều đóng góp cho phương pháp dạy tiết NGƯỜI THỰC HIỆN (Ký tên ghi rõ họ tên) ĐẶNG HỒI TẶNG ĐÁNH GIÁ TỔ CHUN MƠN (Tổ trưởng chun mơn) HỒNG KIM ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 59 ... BÌNH VẬT LÍ 11 PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ VẬT LÍ 11 (HKI) I Lý chọn đề tài: Giải tập phần hợp thành việc học môn Vật lý Các tập vật lý lôi học sinh... nhau: r+ r = AB tan = PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ 21  qr 2112 2 AB (1) E = E = (2)  qrq 2112 2 11  qr2122  rq1 2112 2 AB)  qr212 trí M rq1212 E121 E2 B.BÀI TẬP TỰ LUẬN: Bài 1/ Cho hai điện... pháp giải tập vật lí phổ thơng, bổ sung để hoàn chỉnh thành tài liệu “PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ VẬT LÍ 11( HKI)” II Cơ sở lý luận thực tiễn: Về mặt lý luận: Các hình thức lên lớp giải
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn phương pháp giải bài tập lý 11 cả năm, skkn phương pháp giải bài tập lý 11 cả năm, DẠNG 1: TƯƠNG TÁC GIỮA HAI ĐIỆN TÍCH ĐIỂM ĐỨNG YÊN, C. LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM, DẠNG 4: CÂN BẰNG CỦA ĐIỆN TÍCH, DẠNG I: ĐIỆN TRƯỜNG DO MỘT ĐIỆN TÍCH ĐIỂM GÂY RA, DẠNG 2. CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG DO NHIỀU ĐIỆN TÍCH ĐIỂM GÂY RA, DẠNG 3: CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG TỔNG HỢP TRIỆT TIÊU, DẠNG 1:CÂN BẰNG CỦA ĐIỆN TÍCH TRONG ĐIỆN TRƯỜNG KHI CHỊU TÁC DỤNG CÁC LỰC CÂN BẰNG, CHỦ ĐỀ 3: CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ., CHUƠNG II: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI, CHỦ ĐỀ 3: ĐỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCH, CHỦ ĐỀ 4: CÔNG-CÔNG SUẤT-ĐINH LUẬT JUN LENXO, CHỦ ĐỀ 1: DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI, DẠNG 2: ĐIỆN PHÂN KHÔNG CÓ DƯƠNG CỰC TAN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay