Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, yếu tố liên quan và kết quả điều trị ung thư da tế bào vảy bằng phẫu thuật (TT)

28 9 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2018, 20:41

ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư da biểu mô vảy (UTDBMV) chiếm khoảng 20% các ung thư da và đứng thứ 2 sau ung thư biểu mô tế bào đáy, nhưng lại có nhiều nguy cơ tái phát và di căn hạch, di căn nội tạng. UTDBMV là loại ung thư da thâm nhiễm tiên phát, xuất phát từ tế bào sừng của da hay niêm mạc và thường trên một thương tổn tiền ung thư (dầy sừng ánh sáng, bạch sản hay sẹo bỏng)[1],[2],[3]. Các yếu tố nguy cơ của UTDBMV cũng được nhiều nghiên cứu đề cập tới như ánh sáng mặt trời, các tia cực tím (ultraviolet-UV), các thương tổn da có từ trước, HPV, asenic [4],[5],[6],[7]. Điều trị chủ yếu hiện nay là phẫu thuật cắt bỏ khối u theo phương pháp Mohs hoặc cắt bỏ rộng. Việt Nam cũng đã có một số nghiên cứu về ung thư biểu mô vảy nhưng các nghiên cứu này chỉ chú trọng một vấn đề nhất định như dịch tễ học, chẩn đoán, điều trị, các yếu tố tiên lượng, di căn hạch...vv [9][10][11] mà chưa có một nghiên cứu nào nghiên cứu một cách hệ thống về đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng cũng như các yếu tố nguy cơ và điều trị bệnh ung thư biểu mô vảy. Để đáp ứng yêu cầu này, chúng tôi thực hiện đề tài “Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, yếu tố liên quan và kết quả điều trị ung thư da tế bào vảy bằng phẫu thuật” nhằm đạt được các mục tiêu sau: 1)Khảo sát một số yếu tố liên quan ung thư da tế bào vảy. 2)Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của UTDBMV 3)Đánh giá kết quả của các phương pháp điều trị UTDBMV bằng phẫu thuật, NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN: Các bệnh da viêm mạn tính có trước đó làm tăng nguy cơ mắc ung thư da biểu mô vảy lên đến 44,95 lần. Hút thuốc lào và ăn trầu làm tăng nguy cơ mắc UTDTBV lên tương ứng là 21 và 4,95 lần. Không thấy mối liên quan với ánh sáng mặt trời, HPV và hóa chất. Những bệnh nhân có tiền sử bệnh hen được điều trị bằng thuốc đông y đều thấy dấu hiện của nhiễm asenic mạn tính và xuất hiện nhiều thương tổn ung thư da cùng một lúc và liên tục có thương tổn ung thư mới. UTDBMV quanh móng khó chẩn đoán, cần làm sinh thiết nhiều lần và đều xuất hiện ở ngón tay cái. 8/10 bệnh nhân tử vong do bệnh đều thấy sự có mặt của bạch cầu ái toan và vắng mặt bạch cầu lympho. Điều này gợi ý sự có mặt của bạch cầu ái toan và không có mặt bạch cầu lympho trên mô bệnh học có lẽ làm tăng nguy cơ tử vong. Phẫu thuật Mohs kiểm soát tốt các thương tổn ung thư vùng mặt với 1/12 bệnh nhân tái phát sau phẫu thuật, không có bệnh nhân tử vong hoặc di căn sau phẫu thuât. Những thương tổn lớn trên 2 cm đường kính mặc dù đã cắt rộng cách bờ trên 0,5cm vẫn có 6/49 bệnh nhân tái phát. CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN: Luận án dày 117 trang không kể phụ lục và tài liệu tham khảo, gồm 4 chương, 45 bảng, 12 biểu đồ, 5 hình vẽ và 14 hình ảnh minh họa, 166 tài liệu tham khảo (tiếng Việt 13, tiếng Anh 153) và phụ lục. Bố cục luận án gồm: đặt vấn đề 2 trang, tổng quan 33 trang, đối tượng và phương pháp nghiên cứu 12 trang, kết quả 36 trang, bàn luận 31 trang, kết luận 2 trang, kiến nghị 1 trang, 4 bài báo có nội dung liên quan với luận án đã được công bố. 1 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VŨ THÁI HÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, YẾU TỐ LIÊN QUAN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DA TẾ BÀO VẢY BẰNG PHẪU THUẬT Chuyên ngành: Da liễu Mã số: 62720152 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC HÀ NỘI – 2018 ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư da biểu mô vảy (UTDBMV) chiếm khoảng 20% ung thư da đứng thứ sau ung thư biểu mơ tế bào đáy, lại có nhiều nguy tái phát di hạch, di nội tạng UTDBMV loại ung thư da thâm nhiễm tiên phát, xuất phát từ tế bào sừng da hay niêm mạc thường thương tổn tiền ung thư (dầy sừng ánh sáng, bạch sản hay sẹo bỏng)[1],[2],[3] Các yếu tố nguy UTDBMV nhiều nghiên cứu đề cập tới ánh sáng mặt trời, tia cực tím (ultravioletUV), thương tổn da có từ trước, HPV, asenic [4],[5],[6],[7] Điều trị chủ yếu phẫu thuật cắt bỏ khối u theo phương pháp Mohs cắt bỏ rộng Việt Nam có số nghiên cứu ung thư biểu mô vảy nghiên cứu trọng vấn đề định dịch tễ học, chẩn đoán, điều trị, yếu tố tiên lượng, di hạch vv [9][10][11] mà chưa có nghiên cứu nghiên cứu cách hệ thống đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng yếu tố nguy điều trị bệnh ung thư biểu mô vảy Để đáp ứng yêu cầu này, thực đề tài “Nghiên cứu số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, yếu tố liên quan kết điều trị ung thư da tế bào vảy phẫu thuật” nhằm đạt mục tiêu sau: 1) Khảo sát số yếu tố liên quan ung thư da tế bào vảy 2) Mô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng UTDBMV 3) Đánh giá kết phương pháp điều trị UTDBMV phẫu thuật, NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN: Các bệnh da viêm mạn tính có trước làm tăng nguy mắc ung thư da biểu mô vảy lên đến 44,95 lần Hút thuốc lào ăn trầu làm tăng nguy mắc UTDTBV lên tương ứng 21 4,95 lần Không thấy mối liên quan với ánh sáng mặt trời, HPV hóa chất Những bệnh nhân có tiền sử bệnh hen điều trị thuốc đông y thấy dấu nhiễm asenic mạn tính xuất nhiều thương tổn ung thư da lúc liên tục có thương tổn ung thư UTDBMV quanh móng khó chẩn đốn, cần làm sinh thiết nhiều lần xuất ngón tay 8/10 bệnh nhân tử vong bệnh thấy có mặt bạch cầu toan vắng mặt bạch cầu lympho Điều gợi ý có mặt bạch cầu toan khơng có mặt bạch cầu lympho mơ bệnh học có lẽ làm tăng nguy tử vong Phẫu thuật Mohs kiểm soát tốt thương tổn ung thư vùng mặt với 1/12 bệnh nhân tái phát sau phẫu thuật, bệnh nhân tử vong di sau phẫu thuât Những thương tổn lớn cm đường kính cắt rộng cách bờ 0,5cm có 6/49 bệnh nhân tái phát CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN: Luận án dày 117 trang không kể phụ lục tài liệu tham khảo, gồm chương, 45 bảng, 12 biểu đồ, hình vẽ 14 hình ảnh minh họa, 166 tài liệu tham khảo (tiếng Việt 13, tiếng Anh 153) phụ lục Bố cục luận án gồm: đặt vấn đề trang, tổng quan 33 trang, đối tượng phương pháp nghiên cứu 12 trang, kết 36 trang, bàn luận 31 trang, kết luận trang, kiến nghị trang, báo có nội dung liên quan với luận án công bố Chương I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Cấu trúc da: Da quan lớn thể gồm lớp thượng bì, trung bì, hạ bì Plakoglobin thượng bì có vai trò hình thành khối u, di khối u, đích điều trị tương lai Các tế bào lympho, toan đại thực bảo trung bì tham gia vào trình diệt khối u [2],[13] [21] 1.2 Ung thư biểu mô vảy: 1.2.1 Biểu lâm sàng: TTCB sẩn, mảng chắc, màu hồng đến màu đỏ, loét vùng da hở, thường thương tổn tiền ung thư trước Có thể di hạch hay nội tạng Có dạng UTDBMV chỗ UTDBMV xâm nhập[7],[26] 1.2.1.1 UTDBMV thông thường: Đây thể bệnh hay gặp chiếm 60% trường hợp[38],[39] 1.2.1.2 Thể sùi (Verrucous squamous cell carcinoma): độ ác tính thấp, phát triển chậm, di ít[28],[41] 1.2.1.3 UTDBMV xâm nhập thể Bowen: gặp, phát triển nhanh thương tổn Bowen Vị trí đầu mặt cổ chi [7],[29] 1.2.1.4 Keratoacanthoma (KA): TTCB sẩn, nốt màu hồng, đỏ lõm giữa, phát triển nhanh 1-2 tháng Có thể giảm tự nhiên[29],[41] 1.2.1.5 Bệnh Bowen UTDBMV chỗ với TTCB dát đỏ, có vẩy, ranh giới rõ, thường vùng da hở đầu, cổ [2],[41] 1.2.2 Di căn: Di hạch UTDBMV khoảng 0.5-6% [2], đến 60% mu tay [10],[11] Di nội tạng gặp, thường phổi xương Khi di có khoảng 56% sống sau năm [48] 1.2.3 Phân loại TNM AJCC: [50] Có ý nghĩa điều trị tiên lượng Bao gồm có giai đoạn: Giai đoạn (Tis, N0, M0), giai đoạn I (T1, N0, M0), giai đoạn II (T2/T3, N0, M0), giai đoạn III (T4, N0, M0/T bất kỳ, N1, M0), giai đoạn IV (T bất kỳ, N bất kỳ, M1) 1.2.4 Mô bệnh học: tế bào sừng ác tính, nhân chia, nhân qi, phân cực, có dầy sừng sừng, nút sừng Có thể xâm nhập xuống trung bì, xâm nhập thần kinh, mạch máu Có thể có xâm nhập tế bào viêm Ngồi thể thơng thường, theo WHO gặp thể ly gai (Acantholytic squamous cell carcinoma ), thể giả tuyến (Adenoid squamous cell carcinoma), thể tế bào sáng (clear cell carcinoma), thể tế bào hình thoi (Spindle cell SCC), thể tế bào hình nhẫn (Signet-ring cell SCC), thể hỗn hợp (basaloidbasosquamouscell carcinoma), thể sùi (verrucous carcinoma), thể keratoacanthoma [41],[54] 1.2.5 Các xét nghiệm khác: Xét nghiệm chẩn đốn hình ảnh xác định di gồm siêu âm, Xquang, CT scanner, MRI, PETscans 1.2.6 Yếu tố liên quan: 1.2.6.1 Tia cực tím (UV): yếu tố nguy quan trọng gây UTDBMV UVB liên quan đến UTDBMV UVA liên quan đến ung thư biểu mô tế bào đáy ung thư hắc tố[55] 1.2.6.2 Nhiễm Human Papiloma Virus (HPV): HPV có 200 type có type nguy cao gây ung thư (16, 18…) Vai trò HPV UTDBMV da chưa rõ ràng[59],[60],[61] 1.2.6.3 Biến đổi gen: Có hai nhóm gen liên quan đến ung thư nhóm gây ung thư (XP, MMR, CS…) nhóm ức chế khối u (Rb, APC, p53)[62],[63] 1.2.6.4 Các yếu tố khác: hóa chất gây ung thư (arsenic, thuốc ), thương tổn da mạn tính (sẹo bỏng, loét mạn tính ), tiền sử ung thư da, suy giảm miễn dịch[1],[7],[67] 1.2.7 Điều trị: Điều trị bệnh sớm phương pháp quan trọng Phẫu thuật lựa chọn bao gồm phẫu thuật cắt rộng phẫu thuật Mohs 1.2.7.1 Phẫu thuật: đảm bảo ba nguyên tắc theo thứ tự ưu tiên gồm loại bỏ hoàn toàn thương tổn ung thư, đảm bảo chức năng, đảm bảo thẩm mỹ Phẫu thuật cắt bỏ rộng thương tổn: lựa chọn đầu tiên, hiệu điều trị cao, tỷ lệ khỏi bệnh gần 92% [68] Phẫu thuật thường tạo ổ khuyết lớn làm khó khăn cho cơng tác tạo hình Phẫu thuật Mohs: phẫu thuật cắt bỏ thương tổn lớp có kiểm sốt mơ bệnh học tức nhằm tiết kiệm da lành, lấy hết thương tổn Chỉ định cho UT nguy tái phát cao cần bảo tồn tổ chức 1.2.7.2 Điều trị phá hủy thương tổn yếu tố vật lý: laser, PDT, phẫu thuật lạnh,… Chỉ định: thể chỗ, theo dõi 1.2.7.3 Điều trị hóa chất: Điều trị chỗ (5FU, Imiquimod, …), toàn thân (cispaltin, 5FU, cetuximab, zalutumumab…) dùng, có giá trị hạn chế [77],[76],[81] 1.2.7.4 Tia xạ trị liệu: điều trị hỗ trợ kết hợp với phẫu thuật hóa chất Xạ trị làm tăng nguy UTDBMV [89],[90] 1.2.7.5 Phẫu thuật hạch: trường hợp hạch sờ thấy siêu âm thấy hạch Phẫu thuật hạch toàn phẫu thuật hạch cửa [1], [7] 1.2.8 Theo dõi sau điều trị dự phòng: theo dõi tái phát di tháng/lần năm sau phẫu thuật Dự phòng tránh nắng 1.3 Các nghiên cứu ung thư biểu mô vảy nước giới: Các tác giả nước nghiên cứu chủ yếu khía cạnh đặc điểm lâm sàng di hạch (Lê Thế Trung (1989), Phạm Hùng Cường, Nguyễn Thị Thái Hòa) Các nghiên cứu giới đa dạng đề cập đến nhiều khía cạnh hơn, nghiên cứu đề cập đến khía cạnh UTDBMV nghiên cứu dịch tễ Wassberg C, nghiên cứu ung thư môi Luiz R M S [35], Marilda A M M A.[36]… CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu: Đối với mục tiêu 1, 2: 82 bệnh nhân chẩn đoán ung thư da tế bào vẩy đến khám điều trị Bệnh viện Da liễu Trung ương  Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân: Bệnh nhân chẩn đoán xác định UTDBMV,và đồng ý tham gia nghiên cứu  Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân: Bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu, Đối với mục tiêu 3: 72 bệnh nhân phẫu thuật có 57 bệnh nhân sống đến kết thúc nghiên cứu đến tử vong  Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân lựa chọn mục tiêu 1,2 có định phẫu thuật đồng ý làm phẫu thuật  Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân khơng đồng ý phẫu thuật khơng có định phẫu thuật 2.2 Phương pháp nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu:  Với mục tiêu 1,2: Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến cứu  Mục tiêu 3: Can thiệp tự so sánh trước sau Cỡ mẫu: thuận tiện với 82 bệnh nhân lựa chọn cho mục tiêu 72 bệnh nhân phẫu thuật lấy từ 82 bệnh nhân mục tiêu 1,2 cho mục tiêu Địa điểm nghiên cứu: Bệnh viện Da liễu Trung Ương Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 1/2011 đến tháng 12/2013 theo dõi cho bệnh nhân phẫu thuật đến 12/2015 2.3 Quy trình tiến hành nghiên cứu: Khi bệnh nhân có thương tổn nghi ngờ UTDBMV sinh thiết để làm xét nghiệm mô bệnh học, nhuộm Hematoxyline-Eosine Nếu kết mô bệnh học khẳng định UTDBMV, bệnh nhân khám làm xét nghiệm, thu thập thông tin theo mẫu (chụp ảnh, làm bệnh án, theo dõi) 2.3.1 Điều trị cho bệnh nhân Phẫu thuật Mohs: cho 12 bệnh nhân, thực cắt lớp Mohs tạo hình phòng phẫu thuật Bệnh viện Da liễu Trung ương, xử lý bệnh phẩm, cắt lạnh bệnh phẩm, nhuộm đọc kết phòng giải phẫu bệnh Bệnh viện Da liễu Trung ương Phẫu thuật cắt bỏ thông thường: cắt bỏ rộng thương tổn cách bờ từ 0,5-2 cm cho 51 trường hợp cắt cụt chi cho trường hợp với thương tổn đầu chi khơng bảo tồn phòng phẫu thuật Bệnh viện Da liễu Trung ương Che phủ khuyết da: Che phủ khuyết da vạt da, ghép da dầy, ghép da mỏng… Phẫu thuật hạch cắt bỏ khối hạch vùng phòng phẫu thuật Bệnh viện Da liễu Trung Ương sờ thấy hạch lâm sàng siêu âm thấy hạch Khối hạch làm giải phẫu bệnh 2.3.2 Theo dõi đối tượng nghiên cứu: biến chứng nhiễm trùng, tụ máu, chảy máu, thời gian nằm viện, biến dạng sau phẫu thuật Theo dõi 3-6 tháng/lần biến chứng xa, tái phát, di sau điều trị khám lâm sàng, siêu âm ổ bụng, Xquang phổi 2.3.3 Nghiên cứu mô bệnh học xét nghiệm PCR với HPV: Lấy mẫu bệnh phẩm sinh thiết phòng phẫu thuật Bệnh viện da liễu trung ương, nhuộm HE đọc kết phòng giải bệnh bệnh viện Da liễu Trung ương Chọn ngẫu nhiên 38 mẫu làm PCR-HPV phòng sinh học phân tử Bệnh viện Da liễu Trung ương với Kit công ty Việt Á 2.3.4 Xét nghiệm khác: Chụp Xquang phổi siêu âm ổ bụng thực Khoa Chẩn đốn hình ảnh Bệnh viện Da liễu Trung ương Chụp CTsanner cộng hưởng IMR thực Khoa Chẩn đốn hình ảnh Bệnh viện Bạch Mai Xét nghiệm asenic làm Khoa nghề nghiệp – Viện Y học Vệ sinh môi trường 2.3.5 Vật liệu nghiên cứu: Vật liệu nghiên cứu mô bệnh học, PCR-HPV: Mảnh tổ chức từ thương tổn, hóa chất dùng nhuộm HE (Hematoxyline – Eosine), Kit làm PCR-HPV công ty Việt Á, gel OTC hãng Sandon Anh dùng thực cắt lạnh để làm phẫu thuật Mohs Trang thiết bị nghiên cứu: Kính hiển vi quang học hãng Olympus, vật liệu tiêu hao (găng tay cao su khơng phấn, đầu tip có filter lọc tương ứng, dao mổ số 15, khâu), máy cắt lạnh hãng Sandon Anh, máy xét nghiệm sinh hóa, máy Xquang, siêu âm… 2.4 Chỉ tiêu nghiên cứu 2.4.1 Chỉ tiêu lâm sàng cận lâm sàng: a) Đặc điểm bệnh nhân: giới, tuổi, nghề nghiệp, loại da, thương tổn da tiền ung thư, thời gian phát bệnh lý đến khám b) Đặc điểm lâm sàng: Giai đoạn bệnh theo phân loại TNM AJCC (American Joint Commitee on cancer) năm 2002 Kích thước thương tổn (trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất) Đặc điểm thương tổn theo vị trí, số lượng thương tổn, thể lâm sàng c) Đặc điểm mô bệnh học: Mức độ xâm nhập tế bào viêm, tượng ly gai, xuất tế bào hốc sáng độ biệt hóa theo bảng phân loại biệt hóa Broder năm 1932 2.4.2 Các yếu tố liên quan đến ung thư da: ASMT (mức độ tiếp xúc, thời điểm tiếp xúc, biện pháp bảo vệ Hút thuốc lá, thuốc lào nhai trầu (Mức độ, tần suất), tiếp xúc với hóa chất (asen, thuốc trừ sâu, hắc ín chất hóa học khác ) Thương tổn da tiền ung thư 10 2.4.3 Kết phẫu thuật: So sánh kết điều trị hai phương pháp phẫu thuật Mohs, phẫu thuật cổ điển (Tỷ lệ tái phát, tỷ lệ di căn, biến chứng, sẹo sau mổ, ảnh hưởng chức năng, ảnh hưởng thẩm mỹ) Thời gian sống sau điều trị 2.5 Xử lý số liệu: Số liệu nhập phần mềm Epi-data xử lý phần mềm SPSS 23.0 Phân tích mơ tả thực để tìm hiểu đặc điểm lâm sàng bệnh, cận lâm sàng, đặc điểm mô bệnh học, mức độ thâm nhiễm tế bào viêm thương tổn Với biến định lượng: giá trị trung bình độ lệch chuẩn tính, với biến định tính: tần số, tỷ lệ phần trăm sử dụng Tỷ lệ yếu tố liên quan với tần số tỷ lệ phần trăm dùng để phân tích, dùng phân tích OR để tính yếu tố liên quan mức độ tiếp xúc thời điểm tiếp xúc ASMT, biện pháp bảo vệ, mức độ hút thuốc lá, hút thuốc lào nhai trầu hóa chất khác, liên quan có thương tổn da tiền ung thư Kết điều trị cho hai phương pháp phẫu thuật So sánh hiệu điều trị hai phương pháp phẫu thuật di căn, tái phát, lành sẹo chức phục hồi: dùng test t để so sánh trị số trung bình, test Chi để so sánh tỷ lệ, p < 0.05 xem có ý nghĩa thống kê Tỷ lệ chết tỷ lệ sống, thời gian sống sau điều trị 2.6 Tính đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành cở sở nhà nước, thực với đồng ý cán y tế đơn vị đồng ý bệnh nhân Các thơng tin bệnh nhân tình trạng bệnh họ dấu tên giữ bí mật 2.7 Hạn chế đề tài: Số lượng bệnh nhân chưa đủ lớn để đánh giá vai trò HPV yếu tố nguy UTDBMV Thể mô bệnh học ung thư biểu mô vảy da chưa có cách phân thể thống nhất, nên nghiên cứu lấy theo tác giả 14 Nhận xét bảng 3.7: Thương tổn da tiền ung thư làm tăng tỷ lệ UTDBMV xâm nhập (p = 0,033) Bảng 3.9 Liên quan HPV với thể bệnh HPV Thể bệnh UTDBMV (n=38) Bowen KA Marjolin Sùi Quanh Sinh dục miệng hậu mơn Dương tính 1 17 2,6% 2,6% 0% 44,7% 10,5% 2,6% Âm tính 4 5,3% 0% 2,6% 10,5% 10,5% 5,3% Tổng 1 21 7,9% 2,6% 2,6% 55,3% 21% 7,9% Tổng Quanh móng 0% 2,6% 2,6% 24 63,2% 14 46,8% 38 100% Nhận xét bảng 3.9: 63,2% UTDBMV dương tính với HPV Thể sùi có tỷ lệ nhiễm HPV cao Bảng 3.10 Mối liên quan số yếu tố nguy với UTDBMV (phân tích hồi qui đa biến) Yếu tố nguy OR 95% CI p Tuổi (≥60 tuổi trở lên/dưới 60 tuổi) 0,583 0,23-1,49 0,261 Giới (Nữ/nam) 1,02 0,40-2,62 0,964 Nơi (Thành thị/ nông thôn) 0,77 0,33-1,78 0,536 Hút thuốc (Có/ khơng) 0,80 0,27-2,33 0,682 Hút thuốc lào (Có/ Khơng) 2,53 0,64-10,07 0,187 Nhai trầu khơng (Có/ khơng) 6,58 0,55-78,43 0,136 Thường xun tiếp xúc với ánh nắng (trên/ 6h) 1,14 0,51-2,55 0,751 Sử dụng biện pháp bảo hộ tiếp xúc với ảnh nắng 0,47 0,14-1,59 0,225 mặt trời (có/ khơng) Tiếp xúc hóa chất (Có/ khơng) 0,12 0,50-0,31 2 cm Đầu mặt cổ (n=40) 25 Kích thước (cm) 0,50 10,00 2,8025 1,92160 (62,5%) Thân (n=29) 25 (86,2%) Kích thước (cm) 0,50 23,00 5,0586 4,75466 Chi (n=27) 21 Kích thước (cm) 1,00 10,00 4,0217 2,29366 (77,8%) Tổng (n=82) 61 Kích thước (cm) 0,50 23,00 3,8207 3,40656 (74,4%) ≤2 cm 15 (37,5%) (13,8%) (22,2%) 21 (25,6%) Nhận xét bảng 3.15: 74,4% thương tổn có kích thước >2 cm Thương tổn đầu, mặt, cổ nhỏ gần 3cm, thân lớn cm 3.2.2 Thể bệnh: Xâm nhập Bảng 3.16 Thể bệnh 68 (82,9%) Tại chỗ Thể thông thường 42 (51,2%) Thể sinh dục/hậu môn Loét Marjolin Thể quanh móng Thể quanh miệng Tổng (7,3%) Bowen Keratoacanthom a 14 (17,1%) 10 (12,2%) (4,9%) (7,3%) (2,4%) 12 (14,6%) 82 (100%) Nhận xét bảng 3.16: UTDBMV xâm nhập chiếm đa số với 82,9% Ung thư chỗ gặp đến 17,1% 3.2.3 Đặc điểm mô bệnh học thương tổn: Bảng 3.19 Xâm nhập tế bào viêm thương tổn Tế bào viêm n Tỷ lệ % Mức độ xâm nhập tế bào viêm Có toan toan 7,3 Nặng 21 25,6% (26,8%) đơn nhân,ái toan 8,5 16 lympho,ái toan Khơng có đơn nhân toan (73,2%) lympho Tổng 22 38 82 11,0 26,8 46,4 100,0 Vừa 42 51,2% Nhẹ 19 82 23,2% 100,0 Nhận xét bảng 3.19: 51,2% tế bào viêm xâm nhập mức độ vừa 7,3% xâm nhập bạch cầu toàn, 46,4% tế bào lympho đơn Bảng 3.20 Thể mơ bệnh học độ biệt hóa Thể mơ bệnh học n Tỷ lệ Độ biệt hóa Thể sùi 43 52,4% Độ 38 46,34% Thể ly gai 8,5% Độ 23 28,05% Thể tế bào hình thoi 18 22,0% Độ 10,98% Thể chỗ (bowen, KA) 14 17,1% Độ 12 14,63% Tổng 82 100% Tổng 82 100% Khơng sừng Tổng Mức Tốt Kém hóa độ sừng 44 24 14 (17,1%) 82 hóa (53,7%) (29,3%) (100%) Nhận xét bảng 3.20: Chủ yếu gặp thể sùi biệt hóa tốt Bảng 3.21: Mức độ xâm lấn thương tổn Xâm lấn mạch Xâm lấn thần Xâm lấn Số bệnh nhân Tỷ lệ % máu kinh Thượng bì 14 17,1% Trung bì nơng 24 29,3% (2,4%) (0%) Trung bì sâu 29 35,3% Hạ bì 15 18,3% Tổng 82 100,0% Nhận xét bảng 3.21: Trên 50% thương tổn xâm nhập qua trung bì sâu, 2,4% xâm nhập vào mạch máu Bảng 3.22 Đặc điểm mô bệnh bệnh học khác Đặc điểm Có Khơng Tổng Ly gai (8,5%) 75 (91,5%) 82 (100%) Tế bào hốc sáng 11 (13,4%) 71 (86,6%) 82 (100%) 17 Nhận xét bảng 3.22: 8,5% số bệnh nhân có tượng ly gai mô bệnh học Đa phần thương tổn chúng tơi sừng hóa tốt chiếm 53,7% có 17,1% khơng sừng hóa 3.3 Kết điều trị: 3.3.1 Phương pháp phẫu thuật: Bảng 3.23 Phương pháp phẫu thuật theo vị trí Vị trí Đầu mặt cổ (n=35) Tứ chi (n=26) Thân (n=24) Xử trí n % n % n % Cắt 0,05), thời điểm 11-14 có nguy UTDBMV cao khung khác 1,697 lần (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, yếu tố liên quan và kết quả điều trị ung thư da tế bào vảy bằng phẫu thuật (TT), Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, yếu tố liên quan và kết quả điều trị ung thư da tế bào vảy bằng phẫu thuật (TT), CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay