Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty TNHH Hương Thuỷ

71 8 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2018, 16:33

LỜI NÓI ĐẦU Những năm vừa qua, cùng với quá trình phát triển nền kinh tế và với sự đổi mới sâu sắc của cơ chế kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường đã tạo điều kiện cho ngành thương mại - dịch vụ nước ta trưởng thành và phát triển, góp phần tích cực vào việc thoả mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong điều kiện hiện nay, với xu hướng toàn cầu hoá, quan hệ buôn bán thương mại giữa nước ta với các nước bạn ngày càng được mở rộng về mọi mặt. Do vậy, vai trò của ngành thương mại đã trở nên rất quan trọng, không chỉ là cầu nối giữa sản xuất với kinh doanh trong nước mà còn mở rộng sang các nước trên thế giới. Điều này đã góp phần làm cho sản xuất trong nước phát triển sâu rộng, hàng hoá ngày càng phong phú đa dạng vế chủng loại, mẫu mã, chất lượng hàng hoá ngày càng được đảm bảo. Quá trình kinh doanh của doanh nghiệp thương mại có thể hiểu là việc dự trữ - bán ra các loại hàng hoá thành phẩm, lao vụ, dịch vụ. Trong đó bán hàng là khâu cuối cùng và có tính quyết định đến hiệu quả của cả quá trình kinh doanh. Bởi vì, chỉ khi bán được hàng thì mới bảo toàn và tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, giữ uy tín với bạn hàng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, cải thiện đời sống và tinh thần của cán bộ công nhân viên, doanh nghiệp đảm bảo có lợi nhuận để tích luỹ mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh. Đó chính là lí do mà các nhà quản lý dn phải luôn nghiên cứu hoàn thiện các phương pháp quản lý nhằm thúc đẩy quá trình tiêu thụ hàng hoá. Trong đó, kế toán là một công cụ sắc bén và quan trọng trong doanh nghiệp không thể thiếu để tiến hành quản lý các hoạt động kinh tế, kiểm tra việc sử dụng, quản ký tài sản, hàng hoá nhằm đảm tính năng động, sáng tạo và tự chủ trong sản xuất kinh doanh. Tính toán và xác định hiệu quả của tiừng hoạt động sản xuất kinh doanh, làm cơ sở vạch ra chiến lược kinh doanh. Đối với doanh nghiệp thương mại thì kế toán tiêu thụ hàng hoá là một bộ phận công việc phức tạp và chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ công việc kế toán. Việc tổ chức hợp lý quá trình hạch toán kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá là yêu cầu hết sức cần thiết không riêng với bất cứ doanh nghiệp thương mại nào. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề đó, cùng với những kiến thức đã học ở trường, qua thời gian tìm hiểu thực tế hoạt động kinh doanh cũng như bộ máy kế toán tại công ty TNHH Hương Thuỷ, em đã đi sâu tìm hiểu công tác kế toán của công ty với đề tài “Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty TNHH Hương Thuỷ”. Phạm vi của chuyên đề là những kiến thức về lý luận kế toán nói chung và kế toán bán hàng nói riêng, cùng với những kiến thức đã học về kinh tế thương mại, phân tích các hoạt động kinh tế ,. . . mà em đã được học tại trường Đại học Thương mại. Số liệu minh họa được lấy từ công ty TNHH Hương Thuỷ, phố Phan Phù Tiên - Hà nội. Kết cấu của chuyên đề gồm ba chương: Chương 1: Lý luận chung về kế toán nghiệp vụ bán hàng ở các DNTM Chương 2: Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty TNHH Hương Thuỷ Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty TNHH Hương Thuỷ Trong quá trình thực tập, em được sự chỉ dẫn, giúp đỡ của các thầy cô trong bộ môn kế toán - tài chính doanh nghiệp thương mại mà trực tiếp là thầy giáo:Thạc sỹ Vũ Mạnh Chiến cùng các bác, các cô và các cán bộ kế toán phòng kế toán công ty TNHH Hương Thuỷ. Tuy nhiên, do phạm vi đề tài rộng, thời gian thực tế và hạn chế của bản thân nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong được sự chỉ bảo của các thầy, các cô, các bác, và phòng kế toán công ty để chuyên đề được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn ! Chuyên đề tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Những năm vừa qua, với trình phát triển kinh tế với đổi sâu sắc chế kinh tế từ chế tập trung quan liêu bao cấp sang chế thị trường tạo điều kiện cho ngành thương mại - dịch vụ nước ta trưởng thành phát triển, góp phần tích cực vào việc thoả mãn ngày tốt nhu cầu tiêu dùng xã hội, nâng cao chất lượng sống Trong điều kiện nay, với xu hướng tồn cầu hố, quan hệ buôn bán thương mại nước ta với nước bạn ngày mở rộng mặt Do vậy, vai trò ngành thương mại trở nên quan trọng, không cầu nối sản xuất với kinh doanh nước mà mở rộng sang nước giới Điều góp phần làm cho sản xuất nước phát triển sâu rộng, hàng hoá ngày phong phú đa dạng vế chủng loại, mẫu mã, chất lượng hàng hoá ngày đảm bảo Quá trình kinh doanh doanh nghiệp thương mại hiểu việc dự trữ - bán loại hàng hoá thành phẩm, lao vụ, dịch vụ Trong bán hàng khâu cuối có tính định đến hiệu trình kinh doanh Bởi vì, bán hàng bảo tồn tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, giữ uy tín với bạn hàng, thực đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, cải thiện đời sống tinh thần cán công nhân viên, doanh nghiệp đảm bảo có lợi nhuận để tích luỹ mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh Đó lí mà nhà quản lý dn phải ln nghiên cứu hồn thiện phương pháp quản lý nhằm thúc đẩy trình tiêu thụ hàng hố Trong đó, kế tốn cơng cụ sắc bén quan trọng doanh nghiệp thiếu để tiến hành quản lý hoạt động kinh tế, kiểm tra việc sử dụng, quản ký tài sản, hàng hố nhằm đảm tính động, sáng tạo tự chủ sản xuất kinh doanh Tính tốn xác định hiệu tiừng hoạt động sản xuất kinh doanh, làm sở vạch chiến lược kinh doanh Đối với doanh nghiệp thương mại kế tốn tiêu thụ hàng hố phận cơng Chun đề tốt nghiệp việc phức tạp chiếm tỷ trọng lớn tồn cơng việc kế tốn Việc tổ chức hợp lý q trình hạch tốn kế tốn nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá yêu cầu cần thiết không riêng với doanh nghiệp thương mại Nhận thức tầm quan trọng vấn đề đó, với kiến thức học trường, qua thời gian tìm hiểu thực tế hoạt động kinh doanh máy kế tốn cơng ty TNHH Hương Thuỷ, em sâu tìm hiểu cơng tác kế tốn cơng ty với đề tài “Hồn thiện kế tốn nghiệp vụ bán hàng cơng ty TNHH Hương Thuỷ” Phạm vi chuyên đề kiến thức lý luận kế tốn nói chung kế tốn bán hàng nói riêng, với kiến thức học kinh tế thương mại, phân tích hoạt động kinh tế , mà em học trường Đại học Thương mại Số liệu minh họa lấy từ công ty TNHH Hương Thuỷ, phố Phan Phù Tiên - Hà nội Kết cấu chuyên đề gồm ba chương: Chương 1: Lý luận chung kế toán nghiệp vụ bán hàng DNTM Chương 2: Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng công ty TNHH Hương Thuỷ Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn nghiệp vụ bán hàng công ty TNHH Hương Thuỷ Trong trình thực tập, em dẫn, giúp đỡ thầy mơn kế tốn - tài doanh nghiệp thương mại mà trực tiếp thầy giáo:Thạc sỹ Mạnh Chiến bác, cán kế tốn phòng kế tốn cơng ty TNHH Hương Thuỷ Tuy nhiên, phạm vi đề tài rộng, thời gian thực tế hạn chế thân nên khó tránh khỏi Chun đề tốt nghiệp thiếu sót Em kính mong bảo thầy, cô, bác, phòng kế tốn cơng ty để chun đề hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI I ĐẶC ĐIỂM NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG Khái niệm Bán hàng khâu cuối trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Thông qua bán hàng, giá trị giá trị sử dụng hàng hoá thực hiện; vốn doanh nghiệp chuyển từ hình thái vật (hàng hố) sang hình thái giá trị (tiền tệ), doanh nghiệp thu hồi vốn bỏ ra, bù đắp chi phí có nguồn tích luỹ để mở rộng kinh doanh v.v Đặc điểm 2.1 Đối tượng phục vụ Về đối tượng phục vụ doanh nghiệp thương mại người tiêu dùng ,bao gồm cá nhân, đơn vị sản xuất, kinh doanh khác quan, tổ chức xã hội 2.2 Các phương thức hình thức bán hàng Các doanh nghiệp kinh doanh thương mại bán hàng theo nhiều phương thức khác bán bn, bán lẻ hàng hố, ký gửi, đại lý Trong phương thức bán hàng lại thực nhiều hình thức khác (trực tiếp, chuyển hàng, chờ chấp nhận, ) 2.2.1 Phương thức bán buôn: Là phương thức bán hàng cho đơn vị thương mại, doanh nghiệp sản xuất , để thực bán để gia công, chế biến bán Đặc điểm hàng hố bán bn hàng hố nằm lĩnh vực lưu thông chưa vào lĩnh vực tiêu dùng, vậy, giá trị giá trị dụng hàng hoá chưa thực Hàng thường bán theo lô hàng bán với số lượng lớn Giá bán Chuyên đề tốt nghiệp biến động tuỳ thuộc vào khối lượng hàng bán phương thức toán Trong bán buôn thường bao gồm hai phương thức: a Phương thức bán bn hàng hố vận chuyển thẳng: Theo phương thức này, doanh nghiệp thương mại sau mua hàng, nhận hàng mua, không đưa hàng nhập kho mà chuyển bán thẳng cho bên mua Phương thức thực theo hai hình thức : - Hình thức bán giao tay ba: Theo hình thức này, vào hợp đồng kinh tế ký kêt với nhà cung cấp khách hàng, doanh nghiệp cử cán nghiệp vụ khách hàng đến nhận hàng nhà cung cấp giao Hành vi mua bán hàng đồng thời thực - Hình thức gửi hàng chuyển bán thẳng: Theo hình thức doanh nghiệp thương mại say mua hàng, nhận hàng mua, dùng phương tiệm vận tải th ngồi vận chuyển hàng đến giao cho bên mua địa điểm thoả thuận Hàng hoá chuyển bán trường hợp thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp thương mại Khi nhận tiền bên mua toán giấy báo bên mua nhận hàng chấp nhận tốn hàng hố chuyển xác định tiêu thụ b Phương thức bán bn hàng hố qua kho: Là phương thức bán bn hàng hố mà đó, hàng bán phải xuất từ kho bảo quản doanh nghiệp Bán bn hàng hố qua kho thực hai hình thức - Bán bn hàng hố qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: Theo hình thức này, bên mua cử đại diện đến kho doanh nghiệp thương mại để nhận hàng Doanh nghiệp thương mại xuât kho hàng hoá giao trực tiếp cho đại diện bên mua Sau đại diện bên mua nhận đủ hàng, toán tiền chấp nhận nợ, hàng hoá xác định tiêu thụ Chứng từ bán hàng hoá đơn kiêm phiếu xuất kho Một liên chứng từ giao cho người nhận hàng (bên mua), hai liên gửi phòng kế tốn làm thủ tục toán tiền bán hàng Số hàng giao nhận xong coi tiêu thụ - Bán bn hàng hố qua kho theo hình thức chuyển hàng: Theo hình thức này, vào hợp đồng ký kết, theo đơn đặt hàng doanh Chuyên đề tốt nghiệp nghiệp thương mại xuất kho hàng hoá, dùng phương tiện vận tải th ngồi, chuyển hàng đến kho bên mua địa điểm bên mua quy định hợp đồng Hàng hố chuyển bán thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp thương mại, bên mua kiểm nhận, tốn chấp nhận tốn số hàng chuyển giao coi tiêu thụ Chí phí vận chuyển doanh nghiệp thương mại chịu hay bên mua chịu thoả thuận từ trước hai bên Nếu doanh nghiệp thương mại chịu chi phí vận chuyển, phải thu tiền bên mua 2.2.2 BÁN LẺ HÀNG HỐ Bán lẻ hàng hố phương thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng tổ chức kinh tế đơn vị kinh tế tập thể mua mang tính chất tiêu dùng nội Bán hàng theo phương thức cóđặc điểm hàng hố khỏi lĩnh vực lưu thơng vào lĩnh vực tiêu dùng Giá trị giá trị sử dụng hàng hoá thực Bán lẻ thường bán đơn số lượng nhỏ, giá bán thường ổn định Phương thức bán lẻ thực hình thức sau: - Hình thức bán lẻ thu tiền tập trung: Là hình thức bán hàng mà đó, tách rời nghiệp vụ thu tiền người mua nghiệp vụ giao hàng cho người mua Mỗi quầy hàng có nhân viên thu tiền làm nhiệm vụ thu tiền khách, viết hố đơn tích cho khách để khách đến nhận hàng quầy hàng nhân viên bán hàng giao Hết ca bán hàng, nhân viên bán hàng vào hố đơn tích giao hàng cho khách kiểm hàng hoá tồn quầy để xác định số lượng hàng bán ngày, ca lập báo cáo bán hàng Nhân viên thu tiền làm giấy nộp tiền nộp tiền bán hàng cho thủ quỹ - Hình thức bán lẻ thu tiền trực tiếp: Là hình thức bán hàng trực tiếp thu tiền giao hàng cho khách Hết ca, hết ngày bán hàng, nhân viên bán hàng làm giấy nộp tiền nộp tiền cho thủ quỹ Đồng thời, kiểm hàng hoá tồn quầy để xác định số lượng hàng bán ca, ngày lập báo cáo bán hàng Theo hình thức bán hàng này, khách hàng khơng thời gian chờ tốn đòi hỏi nhân viên bán hàng phải có nghiệp vụ vững vàng Chuyên đề tốt nghiệp ,nhanh nhẹn hoạt bát, có trách nhiệm cao để tránh tình trạng nhầm lẫn, mát đơng khách - Hình thức bán hàng trả góp : Theo hình thức này, người mua trả tiền mua hàng thành nhiều lần Doanh nghiệp thương mại, số tiền thu theo giá bán thường thu thêm người mua khoản lãi trả chậm Về thực chất, người bán quyền sở hữu người mua toán hết tiền hàng Tuy nhiên, mặt hạch toán, giao hàng cho người mua, hàng hoá bán trả góp coi tiêu thụ, bên bán ghi nhân doanh thu Hình thức bán hàng tự động: Bán hàng tự động hình thức bán lẻ hàng hố mà đó, doanh nghiệp thương mại sử dụng máy bán hàng tự động chuyên dùng cho nột vài loại hàng hố đặt nơi công cộng, sau người mua bỏ tiền bào máy, máy tự động đẩy hàng cho người mua 2.2.3 PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG ĐẠI LÝ: - Hình thức gửi hàng đại lý bán hay ký gửi hàng hố: Theo hình thức doanh nghiệp thương mại giao hàng cho cở đại lý, ký gửi để sở trực tiếp bán hàng Bên nhận làm đại lý ,ký gửi trực tiếp bán hàng, toán tiền hàng hưởng hoa hồng đại lý Số hàng chuyển giao cho sở đại lý, ký gửi thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp thương mại doanh nghiệp thương mại sở đại lý ký gửi toán tiền hay chấp nhận tốn thơng báo số hàng bán được, doanh nghiệp quyền sở hữu số hàng - Hình thức bán hàng nhận đại lý: Theo hình thức doanh nghiệp nhận bán hàng cho doanh nghiệp khác Doanh nghiệp có trách nhiệm số hàng nhận, tổ chức bán hàng toán kịp thời, đầy đủ tiền hàng cho người giao đại lý hàng hoá tiêu thụ Hình thức bán hàng có đặc điểm hàng hố khơng thuộc sở hữu bán doanh nghiệp bán hàng doanh nghiệp hưởng hoa hồng tính giá bán Chuyên đề tốt nghiệp 2.3 Các phương thức toán : Tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố trị giá lô hàng bán, mức độ thường xuyên quan hệ mua bán, mức độ tín nhiệm lẫn nhau, mà doanh nghiệp thương mại người mua thoả thuận lựa chọn sử dụng phương thức, hình thức tốn khác 2.3.1 PHƯƠNG THỨC THANH TỐN TRỰC TIẾP: Là trình bán hàng thu tiền phát sinh thời điểm Theo phương thức toán này, có hình thức sau : - Hình thức tốn tiền mặt, ngân phiếu: Là hình thức toán trực tiếp người mua người bán Khi bên bán chuyển giao hàng hóa, dịch vụ bên mua xuất tiền, ngân phiếu để trả trực tiếp tương ứng với hai bên thỏa thuận Thanh tốn theo hình thức đảm bảo khả thu tiền nhanh, tránh rủi ro toán thường áp dụng trường hợp hàng hóa có giá trị khơng lớn - Hình thức trao đổi hàng: Theo hình thức này, bên bán chuyển giao hàng hóa cho bên mua bên mua xuất giao cho bên bánhàng có giá trị tương ứng với giá trị lô hàng nhận từ bên bán Trong trường hợp người bán đồng thời người mua, mục đích khơng phải thu tiền mà mua hàng khác tương ứng Việc giao hàng diễn đồng thời Hiện nay, đơi lúc dùng tiền để tốn phần thiếu hụt 2.3.2 PHƯƠNG THỨC THANH TỐN KHƠNG TRỰC TIẾP Thanh tốn khơng trực tiếp phương thức tốn thực cáchh trích chuyển tài khoản doang nghiệp bù trừ hai bên thông qua tổ chức kinh tế trung gian thường Ngân hàng Ngân hàng tổ chức trung gian tốn, giúp cho việc tốn người mua người bán thực đầy đủ, nhanh chóng luật, tuỳ thuộc vào thương vụ, đối tượng khách hàng mà việc tốn khơng trực tiếp thực theo số hình thức sau: Chuyên đề tốt nghiệp - Hình thức toán uỷ nhiệm chi: Uỷ nhiệm chi giấy uỷ nhiệm chủ tài khoản mà Ngân hàng phục vụ chuyển số tiền định để trả cho người cung cấp hàng hóa lao vụ - Hình thức tốn uỷ nhiệm thu: Là hình thức tốn người bán sau hoàn thành nhiệm vụ giao hàng cung ứng dịch vụ cho người mua lập uỷ thác thu yêu cầu Ngân hàng thu hộ số tiền từ người mua Thanh toán uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm thường áp dụng doanh nghiệp có quan hệlàm ăn thường xuyên tín nhiệm lẫn hay hình thức k inh doanh cơng ty mẹ - cơng ty - Hình thức tốn séc: Séc tờ lệnh trả tiền chủ tài khoản lập theo mẫu Ngân hàng Nhà nước quy định u cầu đơn vị tốn trích số tiền định từ “Tài khoản tiền gửi toán” để trả cho người thụ hưởng có tên tờ lệnh cho người cầm tờ lệnh - Hình thức tốn trả thư: Là hình thức tốn bên mua u cầu Ngân hàng mở thư tín dụng tiến hành trả tiền cho bên bán bên bán xuất trình chứng từ toán phù hợp với nội dung ghi thư tín dụng Hình thức tốn này, áp dụng phổ biến, đặc biệt kinh doanh xuất nhập khẩu, trường hợp bên mua bên bán chưa có mối quan hệ tín nhiệm lẫn theo phương thức bảo đảm quyền lợi cho người mua người bán - Phương thức toán nhờ thu Là phương thức tốn mà người bán sau hồn thành nghĩa vu giao hàng cung ứng dịch vụ cho người mua tiến hànhuỷ thác cho Ngân hàng thu nợ số tiền người mua sở hối phiếu người bán lập Ngày nay, hoạt động kinh doanh thương mại việc tốn khơng trực tiệp áp dụng phổ biến hoạt động kinh doanh xuất Chuyên đề tốt nghiệp nhập Theo phương thức này, tiết kiệm mà đảm bảo an toàn vốn cho người mua người bán, chống lạm phát ổn định giá thúc đẩy phát triển hệ thống liên Ngân hàng Q trình tốn trở lên đơn giản thuận lợi Tuy nhiên, đặc điểm kinh tế nước ta kinh tế nhiều thành phần, sản xuất vừa nhỏ chủ yếu hộ kinh tế thể chiếm tỷ trọng lớn mà hầu hết họ không mở tài khoản riêng Ngân hàng nên việc tốn trực tiếp nhiều hạn chế 2.3.3 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHẬM Theo phương thức này, người bán giao hàng cho người mua người mua khơng tốn mà ký chấp nhận nợ từ hình thành khoản công nợ phải thu người mua Hết thời hạn tín dụng, theo thoả thuận bên mua có nghĩa vụ phải toán hết số tiền hàng cho bên bán Việc tốn thực nhiều hình thức: tiền mặt, ngân phiếu, séc Phương thức toán này, thường áp dụng trường hợp hai bên có mối quan hệ mua bán thường xuyên có tín nhiệm lẫn 2.4 Giá bán hàng hóa Giá yếu tố quan trọng, có tính định đếnviệc tiêu thụ hàng hóa Giá hàng hóa phải thể giá trị, chất lượng hàng hố, giá có hợp lý khách hàng chấp nhận có nghĩa hàng hoá tiêu thụ Vậy doanh nghiệp thương mại giá bán xác định ? Giá bán hàng hoá doanh nghiệp thương mại xác định giá thỏa thuận người mua người bán, ghi hóa đơn hợp đồng tính theo cơng thức: Giá bán = Giá mua thực tế + Thặng số thương mại Thặng số thương mại = Giá mua thực tế * Tỷ lệ % thặng số thương mại Trong đó, thặng số thương mại khoản chênh lệch bán giá mua hàng hố nhằm bù đắp chi phí hình thành thu nhập cho doanh nghiệp Chuyên đề tốt nghiệp Theo chế độ kế toán áp dụng, 01/11/1999 doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp giá mua công thức giá bao gồm thuế GTGT Còn doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ giá mua cơng thức giá không bao gồm thuế GTGT Bên cạnh việc tính tốn mức giá bán hợp lý hàng hóa bán doanh nghiệp phải quan tâm đến việc xác định xác trị giá vốn hàng hóa ảnh hưởng lớn tới việc xác định đắn kết kinh doanh doanh nghiệp Trị giá vốn hàng bán tồn chi phí kinh doanh liên quan đến trình bán hàng bao gồm: giá vốn hàng xuất kho, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho số hàng bán Giá ghi Trị giá mua thực tế = HĐ (chưa hàng hóa thuế VAT) Chi phí p.s q + trình mua + (chưa thuế VAT) Thuế phải nộp _ khâu mua (nếu có) Các khoản giảm trừ (nếu có) Đối với doanh nghiệp thương mại, trị giá vốn hàng xuất kho để bán bao gồm trị giá mua thực tế chi phí mua số hàng hóa xuất kho Trị giá mua thực tế hàng hóa xuất kho xác định theo số phương pháp sau: - Phương pháp tính theo giá đích danh - Phương pháp bình quân gia quyền - Phương pháp nhập trước, xuất trước 10 Chuyên đề tốt nghiệp công việc kế toán Để thực mục tiêu cuối doanh nghiệp đòi hỏi cơng tác hạch tốn kế tốn nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa phải tổ chức cách khoa học hợp lý, đổi ngày hoàn thiện Để theo kịp với phát triển kinh tế đất nước, Nhà nước ta thường xuyên thông tư nhằm ngày hồn thiện chế độ kế tốn - tài chính, mà gần chế độ kế toán hàng tồn kho, TSCĐ hữu hình, TSCĐ vơ hình chế độ chuẩn mực kế toán doanh thu thu nhập khác áp dụng vào doanh nghiệp Từ thực tế cho thấy yêu cầu hoàn thiện máy kế tốn doanh nghiệp nói chung Cơng ty TNHH Hương Thuỷ nói riêng quan trọng cấp thiết Muốn thực điều cần phải làm tốt yêu cầu sau:  Yêu cầu phù hợp: Trong kế toán Quốc tế, yêu cầu phù hợp trở thành nguyên tắc, nghĩa phải đề cập đến kế tốn Vì vậy, hồn thiện cơng tác kế tốn cần coi trọng nguyên tắc Mỗi doanh nghiệp cần vận dụng chế độ kế toán cách linh hoạt cho phù hợp với chế độ hành , với loại hình hoạt động, đặc điêm kinh doanh, đặc điểm tổ chức quản lý riêng doanh nghiệp Ngồi ra, cần đòi hỏi phải phù hợp doanh thu chi phí  Yêu cầu thống Yêu cầu yêu cầu nhằm tạo thống chế độ kế tốn tồn kinh tế quốc dân nói chung, ngành 57 Chuyên đề tốt nghiệp thương mại nói riêng Bởi vì, đảm bảo cho quy định thể lệ chế độ kế toán thực đầy đủ đắn doanh nghiệp Hồn thiện kế tốn nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa phải đảm bảo tập trung quản lý từ lãnh đạo Công ty đến sở, doanh nghiệp phải vận dụng chế độ kế toán cách linh hoạt để vừa đảm bảo tuân thủ sách, chế độ, thể lệ tài kế tốn Nhà nước ban hành , vừa phù hợp với yêu cầu quản lý đặc điểm hoạtđộng kinh doanh doanh nghiệp Như vậy, yêu cầu thống đòi hỏi cơng tác kế tốn phải thực thống nhiều mặt đánh giá hàng tồn kho, trích khấu hao TSCĐ, thống sử dụng tài khoản , nội dụng, tên gọi mẫu sổ Trong doanh nghiệp phải ý đến thống việc sử dụng tài khoản sổ kế tốn đơn vị đơn vị phụ thuộc  Yêu cầu tiết kiệm hiệu Ngày nay, kinh tế thị trường, hoạt động doanh nghiệp hướng tới việc sử dụng đồng vốn cách tiết kiệm có hiệu mục đích cuối đạt lợi nhuận kinh doanh cao với chi phí hợp lý Do việc hồn thiện kế tốn nghiệp vụ bán hàng khơng nằm ngồi mục đích Hồn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng mặt giúp giảm nhẹ công việc tổ chức, xử lý, ghi chép lưu trữ bảo quản chứng từ, sổ kế toán mà đảm bảo tính kịp thời , độ xác cao thơng tin kế tốn Mặt khác, nhằm nâng cao hiệu cơng tác kế tốn giám đốc, quản lý việc sử dụng tài sản tiền vốn doanh nghiệp  Yêu cầu xác kịp thời 58 Chuyên đề tốt nghiệp Xuất phát từ nhiệm vụ kế tốn cung cấp thơng tin cách kịp thời xác cho ban lãnh đaọ phục vụ công tác quản lý doanh nghiệp Cần tổ chức trang bị ứng dụng phương tiện kỹ thuật tính tốn, ghi chép xửlý thơng tin nhằm đáp ứng nhu cầu thơng tin nhanh chóng, kịp thời, xác để bước nâng cao hiệu cơng tác kế tốn Hơn nữa, thời đại bùng nổ thông tin cạnh tranh ngày gắt yêu cầu trở nên quan trọng II MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TỐN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CƠNG TY TNHH HƯƠNG THUỶ Giải pháp Trên sở thực tế sâu nghiên cứu, tìm hiểu cơng tác kế tốn nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa Cơng ty, em xin đưa số ý kiến nhằm khắc phục hạn chế hồn thiện thêm cơng tác kế tốn nghiệp vụ bán hàng Cơng ty Vật tư Thiết bị toàn Thứ nhất: Do đặc điểm mặt hàng kinh doanh Công ty phức tạp đa dạng nên kế toán chi tiết tiêu thụ hàng hóa cần có hệ thống sổ SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Lô hàng: Chứng từ Số Nga y Diễn giải Ngày xuất hàng Số lượng đơn giá Thành tiền Ngày toán Ghi 59 Chuyên đề tốt nghiệp Người ghi biểu Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Cơ sở để ghi vào sổ chi tiết bán hàng theo lô hàng hóa đơn kiêm phiếu xuất kho hóa đơn tốn Ngồi ra, sổ chi tiết doanh thu bán hàng cho mặt hàng cần mở theo mẫu sau: SỔ CHI TIẾT TK 511 Tháng / Mặt hàng Ngày Chứng từ Số Ngày Diễn giải Số Đơn l ợ n g Nợ Có g i Người ghi biểu Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 60 Chuyên đề tốt nghiệp Thứ hai: Việc tập hợp phân bổ chi phí bán hàng, chi phí quản lý bán hàng Chi phí bán hàng yếu tố để tính tốn kết bán hàng Tính tốn xác chi phí bán hàng cho hàng bán kỳ u cầu quan trọng để tính tốn xác kết bán hàng Từ chứng từ chi phí liên quan đến hàng tiêu thụ kế toán tập hợp sổ chi tiết chi phí bán hàng theo nội dung chi phí cuối kỳ (cuối tháng, cuối quý, cuối năm), sở sổ chi tiết này, kế toán tập hợp theo mẫu sổ sau: SỔ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ BÁN HÀNG Quý Năm 61 Chuyên đề tốt nghiệp Chỉ tiêu Nội dụng chi phí Chi phí n h â n vi ê n Chi phí v ật li ệ u Công cụ d ụ n g c ụ Cộng 1.Chi phí đầu kỳ Chi phí phát sinh kỳ 3.Chi phí phân bổ cho hàng lại Chi phí phân bổ cho hàng bán Người ghi biểu Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Chi phí bán hàng liên quan trực tiếp tới hàng nước (chủ yếu hàng nhập khẩu) Đối với chi phí chung cần phân bổ cho hàng lại hàng bán khoản chi phí dự trữ, bảo quản hàng hóa, khoản chi phí khác tập trung phân bổ hết cho hàng bán nhiêu phân bổ chi phí cho hàng bán theo cơng thức: Chi phí bán hàng phân bổ cho hàng bán Chi phí bán Chi phí bán hàng phân bổ + hàng phân bổ cho hàng phát x cho hàng đầu kỳ = sinh Trị giá vốn Trị giátrong vốn kỳ + hàng đầu hàng nhập kỳ kỳ Trị giá vốn hàng bán kỳ 62 Chuyên đề tốt nghiệp Thứ ba: Công ty cần xây dựng hệ thống danh điểm hàng hóa thống tồn Cơng ty Để đảm bảo quản lý hàng hóa chặt chẽ thống nhất, phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu dễ dàng dễ phát có sai sót kho phòng kế tốn, tạo điều kiện cho việc áp dụng tin học vào công tác kế tốn, Cơng ty cần phải xây dựng mẫu danh điểm thống nhât tồn Cơng ty Danh điểm hàng hóa gắn liền với chủng loại , quy cách, kích cỡ hàng hóa Khi nhìn vào danh điểm loại hàng hóa nêu tên đặc điểm hàng hóa Việc lập danh điểm sau: Bảng :Quy cách đánh danh điểm hàng hóa Phòng kế tốn lập sổ danh điểm hàng hóa Hệ thống danh điểm dùng thống tồn cơng ty Tuy thời gian đầu sử dụng, bao quát nhiều thông số kỹ thuật gây số khó khăn, với phận kế tốn, vềlâu dài phát huy hiệu tạo thống dễ mở rộng danh điểm, dễ kiểm tra đối chiếu với tên, chủng loại, quy cách hàng hóa, tin học xâm nhập vào lĩnh vực kế tốn ngày sâu quản lý hàng hóa sở danh điểm thuận tiện, hợp lý Thứ tư: Công ty nên bước thực kế toán bán hàng máy vi tính Trong năm gần ngành khoa học kỹ thuật phát triển mạnh, nhanh đặc biệt máy vi tính Để đáp ứng kịp thời nhu cầu việc xử lý thông tin cách nhanh nhạy, có định kịp thời, phù hợp, nhiều 63 Chuyên đề tốt nghiệp doanh nghiệp nhận thấy ưu điểm hiệu việc ứng dụng máy vi tính vào cơng tác kế tốn Ngày nay, cơng nghệ máy vi tính phát triển bão, đặc biệt ứng dụng máy vi tính vào hầu hết cơng việc rât hiệu quả, Cơng ty nên thực cơng tác kế tốn máy Muốn làm điều việc tổ chức đào tạo đội ngũ cán hiểu sâu sắc kế tốn sử dụng thành thạo máy vi tính vấn đề cần quan tâm Trong điều kiện ứng dụng máy vi tính, việc tổ chức cấu máy kế toán cần xếp lại cho phù hợp với nội dung công việc khả , trình độ cán kế tốn Dần bước tổ chức lại hệ thống chứng từ, hệ thống sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết có kết cấu đơn giản Trên sở ứng dụng máy vi tính đẩy nhanh tiến độ cơng tác kế tốn, giảm bớt khối lượng cơng việc ghi chép, số lượng sổ sách, giảm bớt công đoạn không cần thiết để phát huy hết khả năng, lực nhân viên kế toán tránh ùn tắc cơng tác hạch tốn kế tốn nhằm khai thác số liệu cách nhanh có hiệu Hiệu giải pháp Trên sở kết hợp lý luận thực tế công tác kế tốn nghiệp vụ bán hàng Cơng ty TNHH Hương Thuỷ với vốn kiến thức nhỏ em nêu lên số giải pháp, kiến nghị không nằm ngồi mục đích hồn thiện cơng tác kế tốn nghiệp vụ bán hàng Cơng ty Những kiến nghị nêu có khả thực thực tế cơng tác kế tốn đơn vị vì: xuất phát từ yêu cầu quản lý hoạt động kinh doanh công ty cần phân loại hoạt động kinh doanh, chi phí thu nhập theo hoạt động để giám sát việc thực kế hoạch kinh doanh Đồng thời, với hình thức kế tốn 64 Chun đề tốt nghiệp Cơng ty phục vụ việc quản lý, thực công tác kế tốn quản trị phức tạp việc ứng dụng tin học vào làm kế tốn cần thiết Nó tạo khả giảm bớt công việc kế tốn, đảm bảo tính xác, kịp thời thơng tin hồn thành báo cáo kế tốn theo quy định Xuất phát từ tình hình thực tế tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty, cán kế tốn có trình độ kinh nghiệm cơng tác kế tốn, cơng việc phân cơng rõ ràng đồng thời có mối quan hệ chặt chẽ phận kế toán với nhau, áp dụng kiến nghị thực đem lại hiệu công việc 65 Chuyên đề tốt nghiệp KẾT LUẬN Hàng hóa có vị trí quan trọng doanh nghiệp thương mại với lượng vốn dự trữ hàng hóa chiếm khoảng 80% - 90% tổng lượng vốn lưu động doanh nghiệp Một doanh nghiệp muốn kinh doanh có hiệu quả, khẳng định vị trí thị trường giữ vững chữ tín khách hàng, đạt mục tiêu cuối lợi nhuận doanh nghiệp phải bán hàng Đó điều rât quan trọng có tính định đến cơng việc kinh doanh doanh nghiệp Việc tổ chức phận kế toán bán hàng góp phần khơng nhỏ làm tăng hiệu hoạt động kinh doanh Hơn hết, điều kiện cạnh tranh khốc liệt kinh tế thị trường bán hàng vừa điều kiện cho tồn phát triển doanh nghiệp, vừa phương tiện để doanh nghiệp đạt mục đích kinh doanh Do đó, việc hồn thiện kế tốn nghiệp vụ bán hàng cần thiết Nó giúp cho kế tốn phát huy hết vai trò việc phản ánh, giám sát cách chặt chẽ toàn diện tài sản, tiền vốn doanh nghiệp khâu trình tiêu thụ nhằm cung cấp thơng tin xác, kịp thời phục vụ cho việc định đạo kinh doanh ban lãnh đạo Là sinh viên chuyên ngành kế toán, qua thời gian thực tập tốt nghiệp phòng kế tốn Cơng ty TNHH Hương Thuỷ, em nhận thấy cơng tác kế tốn bán hàng có điểm mạnh có điểm chưa hồn thiện Vì vậy, em lựa chọn đề tài để làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp mạnh dạn đưa số ý kiến đóng góp nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn kế tốn nghiệp vụ bán hàng Công ty Tuy nhiên, thời gian nghiên cứu khả trình độ kiến thức có hạn, chuyên đề vào nghiên cứu số vấn đề sở lý luận cơng tác bán hàng nói chung, thực trạng Công ty TNHH 66 Chuyên đề tốt nghiệp Hương Thuỷ nói riêng Từ sở lý luận góp phần làm sáng tỏ tồn cơng tác kế tốn bán hàng Các ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng trình nghiên cứu trình bày sở lý luận vận dụng vào thực tế công ty Ý kiến kiến nghị đề xuất em mong công ty xem xét tiến tới thực Bài viết em chắn khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận hướng dẫn bảo thầy cô giáo mà đặc biệt thầy giáo: Thạc sỹ Mạnh Chiến để chuyên đề em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo: Thạc sỹ Mạnh Chiến thầy cô giáo mơn kế tốn; phòng ban lãnh đạo ; phòng Tài - Kế tốn Cơng ty TNHH Hương Thuỷ giúp đỡ tạo điều kiện để em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp Hà nội, ngày tháng năm 2002 Sinh viên Phạm Thanh Minh 67 Chuyên đề tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình kế tốn doanh nghiệp thương mại - dịch vụ trường ĐHTM Hướng dẫn thực hành ghi chép chứng từ sổ sách kế toán loại hình doanh nghiệp.Tác giả: Nguyễn Văn Nhiệm NXB Thống 1999 Kế tốn tài doanh nghiệp Tác giả: Nguyễn Văn Nhiệm Nhà xuất Thống 2001 Hạch toán kế toán DNTM Chủ biên:TS Nguyễn Văn Công./2001 Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam NXB Tài - 2002 Các văn thuế GTGT, thuế TNDN Các luận văn khoá trước 68 Chuyên đề tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP CÔNG TY VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TỒN BỘ (Đường Hồng Quốc Việt - Hà nội) 69 Chuyên đề tốt nghiệp MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I :Lý luận chung kế toán nghiệp vụ bán hàng doanh nghiệp thương mại .3 I Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng Khái niệm 2.Đặc điểm .3 2.1Đối tượng phục vụ 2.2 Các phương thức hình thức bán hàng .3 2.2.1 Phương thức bán buôn: 2.2.2 Bán lẻ hàng hoá .5 2.2.3 Phương thức bán hàng đại lý: 2.3 Các phương thức toán : .6 2.3.2 Phương thức tốn khơng trực tiếp 2.3.3 Phương thức toán chậm 2.4 Giá bán hàng hóa 2.5 Phạm vi, thời điểm xác định hàng bán ghi chép .11 2.5.1 Phạm vi hàng hóa bán 11 2.5.2 Thời điểm xác định hàng bán ghi chép (Thời điểm ghi nhận doanh thu) 12 Nội dung, yêu cầu quản lý ghi chép nghiệp vụ bán hàng 13 Nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ bán hàng .14 II Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng .15 1.Chứng từ sử dụng .15 2.Tài khoản sử dụng 16 3.Trình tự hạch tốn 21 3.1 Hạch toán nghiệp vụ bán hàng doanh nghiệp thương mại kế toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên 21 3.2 Hạch toán bán hàng doanh nghiệp thương mại kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm định kỳ 22 Sổ kế toán 23 4.1 Hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ .23 Sơ đồ trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ 24 4.2 Hình thức kế tốn nhật ký chứng từ 24 4.3 Hình thức nhật ký - sổ 25 4.4 Hình thức kế tốn nhật ký chung .26 Chương II:thực trạng kế tốn nghiệp vụ bán hàng cơng ty tnhh hương thuỷ 28 I tổng quan công ty tnhh hương thuỷ 28 Sự đời công ty 28 2.Chức nhiệm vụ Công ty TNHH Hương Thủy 28 Đặc điểm kinh doanh, tổ chức máy công ty 28 70 Chuyên đề tốt nghiệp Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty TNHH Hương Thuỷ 30 Hình thức sổ kế toán 31 Chính sách kế tốn 32 II.thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng công ty tnhh hương thuỷ .33 Chứng từ sử dụng .33 Tài khoản sử dụng 39 Trình tự hạch tốn .39 3.1 Phương thức bán buôn qua kho 39 3.2 Kế toán bán hàng cảng 41 Sổ kế toán báo cáo kế toán 42 Chương III:Một số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn nghiệp vụ bán hàng công ty tnhh hương thuỷ 51 1.Sự cần thiết 51 Yêu cầu việc hoàn thiện .54 II số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn nghiệp vụ bán hàng công ty tnhh hương thuỷ 57 Giải pháp 57 1.Chi phí đầu kỳ 59 Chi phí phát sinh kỳ .59 3.Chi phí phân bổ cho hàng lại 59 Chi phí phân bổ cho hàng bán 59 Kết luận 63 71 ... Tiên - Hà nội Kết cấu chuyên đề gồm ba chương: Chương 1: Lý luận chung kế toán nghiệp vụ bán hàng DNTM Chương 2: Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng công ty TNHH Hương Thuỷ Chương 3: Một số... máy kế toán cơng ty TNHH Hương Thuỷ, em sâu tìm hiểu cơng tác kế tốn cơng ty với đề tài “Hồn thiện kế tốn nghiệp vụ bán hàng công ty TNHH Hương Thuỷ Phạm vi chuyên đề kiến thức lý luận kế tốn... phòng kế tốn cơng ty để chun đề hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI I ĐẶC ĐIỂM NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG Khái niệm Bán
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty TNHH Hương Thuỷ, Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty TNHH Hương Thuỷ, LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI, 2 Các phương thức và hình thức bán hàng, 4 Giá bán của hàng hóa, II PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG, Tài khoản sử dụng, 1 Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ, SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN CHỨNG TỪ GHI SỔ, CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HƯƠNG THUỶ, Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Hương Thuỷ, Chính sách kế toán, Chứng từ sử dụng, 1 Phương thức bán buôn qua kho, Sổ kế toán và báo cáo kế toán., SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HƯƠNG THUỶ, Yêu cầu của việc hoàn thiện, II MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HƯƠNG THUỶ, Công cụ dụng cụ, Hiệu quả của giải pháp, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay