HIỂU BIẾT VỀ 12 CUNG HOÀNG ĐẠO

17 142 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2018, 19:45

Sự phân chia vòng tròn hoàng đạo ra làm 12 cánh, mỗi cánh một ký tự được hình thành bởi các nhà thiên văn Babylon cổ đại vào thiên niên kỷ 1 TCN. Mỗi cánh có độ quay 30otương ứng với một tháng trong lịch Babylon cổ. Các nhà thiên văn Babylon cũng đặt cho mỗi cung hoàng đạo một ký tự. Trong đó, cánh đầu tiên có tên là Bạch Dương (Aries), ký tự là một con cừu núi.4 Dần dần sau này, Hoàng Đạo đã có ảnh hưởng lớn hơn vào thời Hy Lạp và La Mã cổ đại. Việc sử dụng Hoàng Đạo để tiên đoán về tính cách, sự nghiệp,... vào thời kì này trở nên khá phổ biến. Nó có ảnh hưởng tới tận vào thời Trung Cổ sau này. Sự phân chia vòng tròn hồng đạo làm 12 cánh, m ỗi cánh m ột ký t ự hình thành nhà thiên văn Babylon cổ đại vào thiên niên kỷ TCN Mỗi cánh có độ quay 30otương ứng với tháng lịch Babylon cổ Các nhà thiên văn Babylon đặt cho cung hồng đ ạo ký tự Trong đó, cánh có tên Bạch Dương (Aries), ký tự cừu núi Dần dần sau này, Hoàng Đạo có ảnh hưởng l ớn vào thời Hy Lạp La Mã cổ đại Việc sử dụng Hoàng Đạo để tiên đốn tính cách, nghiệp, vào thời kì trở nên ph ổ bi ến Nó có ảnh hưởng tới tận vào thời Trung Cổ sau [4] Thời Hy Lạp cổ đại Cách phân chia Babylon du nhập vào chiêm tinh h ọc Hy L ạp vào th ế kỷ TCN Chiêm tinh số mệnh xuất lần đầu Ai Cập thuộc Hy Lạp Cung Hoàng Đạo Dendera (khoảng năm 50 TCN) mô t ả s ớm nh ất 12 cung Hồng Đạo [5][6] vai trò quan trọng chiêm tinh học số mệnh ph ương Tây nhà thiên văn học kiêm chiêm tinh học Claudius Ptolemaeus với tác phẩm Tetrabiblos xem tảng chiêm tinh học phương Tây [7] Mười hai cung Hoàng Đạo Điểm khởi đầu theo lý thuyết cung Bạch Dương xuân phân Các cung khác nối tiếp Ngày xác theo lịch Gregory thường khác biệt chút từ năm sang năm khác, b ởi lẽ l ịch Gregory thay đ ổi tương ứng với năm chí tuyến, độ dài năm chí tuyến có chất thay đổi đều Trong q khứ gần tương lai khơng xa sai khác vào khoảng hai ngày Từ năm 1797 đ ến năm 2043, ngày xuân phân (theo UT - Universal Time) rơi vào ngày 20 21 tháng Ngày xuân phân rơi vào ngày 19 tháng 3, g ần vào năm 1796 lần tới năm 2044 [Ghi 1] [Ghi 2] 12 cung hoàng đạo STT Tên Latinh Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius 10 Capricorn 11 Aquarius 12 Pisces Bốn nhóm Hồng Đạo chi ếu mệnh cung [ Bốn nhóm ngun tố Hồng Đạo Vòng tròn Hồng đạo chia thành 12 cung, phân b ốn nguyên t ố t ạo giới theo quan niệm cổ phương Tây: đất, lửa, nước, khí Cứ ba cung xếp vào nhóm nguyên tố, cung chung nhóm ln tương hợp Tuy nhiên, khơng ph ải hai cung khác nhóm lúc kị Điển hình nhóm Đất có th ể k ết h ợp hài hòa nhóm Nước nhóm Lửa tương đối thích h ợp với nhóm Khí Giữa mùa Sư Tử Xử N ữ Thiên Bình Bọ cạp Sao chiếu mệnh cung hoàng đ ạo 12 cung tương ứng với 12 hành tinh, bao gồm Diêm Vương Tinh bị loại khỏi danh sách hành tinh hệ Mặt Trời: Cung Bạch Dương Hỏa Tinh bảo hộ, tượng trưng cho thần chiến tranh Mars thần thoại La Mã (Ares thần thoại Hy Lạp) Cung Kim Ngưu Kim Tinh bảo hộ, tượng trưng cho nữ thần Venus (Aphrodite thần thoại Hy Lạp.) Cung Song Tử Thủy Tinh bảo hộ, tượng trưng cho thần đưa tin Mercury (Hermes) Cung Cự Giải Mặt Trăng bảo hộ, tượng trưng cho nữ thần nhân gia đình Junon (Hera thần thoại Hy Lạp) Cung Sư Tử Mặt Trời bảo hộ, tượng trưng cho thần mặt trời Helios Cung Xử Nữ Thủy Tinh bảo hộ, tượng trưng cho trí tuệ, lòng chung thủy, cầu tồn ngun tắc (Demeter) Cung Thiên Bình Kim Tinh bảo hộ, cung biểu tượng cho sắc đẹp, quyến rũ công Tượng trưng cho n ữ thần Venus Cung Nhân Mã Mộc Tinh bảo hộ, tượng trưng cho thần sấm sét Jupiter (Zeus) Cung Ma Kết Thổ Tinh bảo hộ, tượng trưng cho thần hủy diệt Saturn (Cronos) Cung Bảo Bình Thiên Vương Tinh bảo hộ, tượng trưng cho thần bầu trời Uranus Cung Song Ngư Hải Vương Tinh bảo hộ, tượng trưng cho thần biển Neptune (Poseidon) ... 12 cung hoàng đạo STT Tên Latinh Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius 10 Capricorn 11 Aquarius 12 Pisces Bốn nhóm Hồng Đạo chi ếu mệnh cung [ Bốn nhóm ngun tố Hồng Đạo. .. kỷ TCN Chiêm tinh số mệnh xuất lần đầu Ai Cập thuộc Hy Lạp Cung Hoàng Đạo Dendera (khoảng năm 50 TCN) mô t ả s ớm nh ất 12 cung Hồng Đạo [5][6] vai trò quan trọng chiêm tinh học số mệnh ph ương... Tetrabiblos xem tảng chiêm tinh học phương Tây [7] Mười hai cung Hoàng Đạo Điểm khởi đầu theo lý thuyết cung Bạch Dương xuân phân Các cung khác nối tiếp Ngày xác theo lịch Gregory thường khác biệt
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỂU BIẾT VỀ 12 CUNG HOÀNG ĐẠO, HIỂU BIẾT VỀ 12 CUNG HOÀNG ĐẠO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay