Slide bảo vệ đề tài trên xe HUYNDAIHD 720

35 168 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2018, 10:29

Mở đầu; Giới thiệu hệ thống phanh với dẫn động điều khiển bằng khí nén; Phân tích kết cấu hệ thống phanh xe HYUNDAI–HD 270; Tính toán kiểm nghiệm hệ thống phanh xe HYUNDAI–HD 270; Hướng dẫn khai thác hệ thống phanh xe HYUNDAI–HD 270; TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRẦN ĐẠI NGHĨA KHOA Ô TÔ  ĐỀ TÀI “KHAI THÁC HỆ THỐNG PHANH VỚI DẪN ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG KHÍ NÉN” GVHD: TS NGUYỄN CHÍ THANH SVTH: NGUYỄN THÀNH THẠCH NỘI DUNG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG PHANH VỚI DẪN ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG KHÍ NÉN 1.3.1 SƠ ĐỒ CẤU TẠO CHUNG CỦA HTP DẪN ĐỘNG BẰNG KHÍ NÉN SƠ ĐỒ PHANH KHÍ NÉN 1.3.2 DẪN ĐỘNG PHANH MỘT SỐ SƠ ĐỒ PHANH KHÍ NÉN ĐIỂN HÌNH 15 a) 16 11 17 18 15 b) 12 13 14 11 16 c) 12 13 20 15 21 19 17 CÁC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐẶC TRƯNG CỦA DẪN ĐỘNG PHANH KHÍ NÉN CHẾ ĐỘ NẠP KHÍ CHẾ ĐỘ ĐẠP PHANH CHẾ ĐỘ NHẢ PHANH CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH KẾT CẤU HỆ THỐNG PHANH TRÊN XE HYUNDAI-HD 270 I- 2860 905 2.1 GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ XE HYUNDAI-HD 270 2040 1300 1850 1575 2300 3290 2495 1495 4900 7660 TỔNG THỂ CỦA XE HYUND-HD 270 2.2 PHÂN TÍCH KẾT CẤU HỆ THỐNG PHANH TRÊN XE HYUNDAI-HD 270 2.2.1 SƠ ĐỒ CẤU TẠO CHUNG CỦA HỆ THỐNG PHANH 2.2.2 NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG PHANH TRÊN XE HYUNDAI-HD 270 HỆ THỐNG PHANH CHÍNH HỆ THỐNG PHANH DỪNG HỆ THỐNG PHANH CHẬM DẦN 2.2.3 KẾT CẤU CÁC CỤM CHI TIẾT CHÍNH VAN BẢO VỆ NGẢ 11 10 12 II I A B 13 III IV 14 CHƯƠNG 3: TÍNH TỐN KIỂM NGHIỆM HỆ THỐNG PHANH TRÊN XE HYUNDAI-HD 270 SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN VÀ CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU Sơ đồ lực tác dụng lên xe Các ký hiệu tính tốn cấu phanh 3.2 NỘI DUNG TÍNH TỐN KIỂM NGHIỆM CƠ CẤU PHANH P1=59117[N] Tính lực đẩy từ cấu doãng má phanh lên guốc phanh P1, P2 P2=61323[N] 3.3 XÁC ĐỊNH MƠMEN PHANH Mơmen phanh cấu phanh sinh ra: MΣ=6.Mp=6.15841,21=95047,26 [Nm] Mômen phanh cần sinh cấu phanh: Myc=Mp1+ Mp2 + Mp3 =18611,78+30684,81+30684,81 =79981,4 [Nm] NHẬN XÉT Qua kết tính tốn ta thấy mômen phanh thực tế MΣ lớn mômen phanh yêu cầu Myc Vậy lực phanh cấu phanh sinh thỏa mãn u cầu 3.4 TÍNH TỐN KHẢ NĂNG LÀM VIỆC CỦA CƠ CẤU PHANH Tính công ma sát riêng: lms=4394,07 [KNm/m2] Xác định công ma sát riêng Trị số công ma sát riêng cấu phanh ô tô tải là: [lms ]= 3000 ÷ 7000 (KNm/m2) NHẬN XÉT Cơng ma sát riêng tính thỏa mãn điều kiện cho phép Tính áp suất bề mặt má phanh: p=1,53 [MN/m2] Xác định áp suất bề mặt má phanh Giá trị áp suất cho phép bề mặt má phanh [p]=1,5÷2,0 [MN/m2] NHẬN XÉT Má phanh đảm bảo độ bền trình làm việc Xác định tỷ số khối lượng tồn tổng diện tích ma sát má phanh Tính tỷ số khối lượng tồn tổng diện tích ma sát má phanh: q=3,16.104 [kg/m2] Ơtơ vận tải tỷ số cho phép sau: [q]=2,5.104÷3,5.104 [kg/m2] NHẬN XÉT Với tiêu chuẩn cho phép [q] ta thấy má phanh đảm bảo Tínhđượcnhiệtphátsinhtrongqtrìnhphanh: Tính nhiệt phát sinh trình phanh NHẬN XÉT Theo tiêu chuẩn cho phép độ tăng nhiệt độ tang phanh phanh với tốc độ ban đầu v1 = 60 [km/h]= 16,67[m/s] đến dừng hẳn v2 = [km/h] không vượt 150C, mà ta tính độ tăng nhiệt độ cấu phanh xe HUYNDAI-HD 270 trường hợp 5,02 0C cấu phanh đảm bảo nhiệt tốt Tính tượng tự xiết: μ’ = 0,82 Kiểm tra tượng tự xiết NHẬN XÉT Để xảy tượng tự xiết hệ số ma sát má phanh tang phanh phải đạt 0,82 Trong hệ số ma sát thực tế μ đạt 0,35 Như xảy tượng tự xiết KẾT LUẬN TÍNH TỐN KIỂM NGHIỆM Qua kết thu sau tính tốn kiểm nghiệm, khẳng định hệ thống phanh xe HYUNDAI-HD 270 có chất lượng phanh tốt khả làm việc cấu phanh đảm bảo yêu cầu, đảm bảo thời hạn phục vụ đủ bền điều kiện khai thác Việt Nam CHƯƠNG 4: HƯỚNG DẪN KHAI THÁC HỆ THỐNG PHANH XE HYUNDAI-HD 270 Những ý kiểm tra hệ thống phanh 4.1 Kiểm tra tình trạng kĩ thuật hệ thống phanh Các mục kiểm tra, phương pháp tiêu chuẩn đánh giá hệ thống phanh Các hư hỏng thường gặp, nguyên nhân tác hại Sửa chữa số phận phanh Cơng tác kiểm tra điều chỉnh 4.2 Quy trình tháo, lắp hệ thống phanh Quy trình tháo Quy trình lắp 4.3 Kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa phanh Bảo dưỡng ngày Bảo dưỡng cấp I Bảo dưỡng cấp II – III KẾT LUẬN Tìm hiểu hệ thống phanh khí nén Đi sâu phân tích nguyên lý hoạt động hệ thống phanh, cấu tạo nguyên lý hoạt động chi tiết Tính tốn kiểm nghiệm hệ thống phanh khí nén xe tải HYUNDAI-HD 270 phân tích nguyên nhân hư hỏng biện pháp khắc phục hư hỏng Nhìn chung, hệ thống phanh xe tải HYUNDAI-HD 270 đời hệ thống phanh hoàn thiện có phần phức tạp việc phân tích tìm hiểu có phần khó khăn Cách sử dụng bước để tiến hành chẩn đốn hệ thống tơ Đưa kết chẩn đoán hệ thống phanh với độ xác cao ... TÍCH KẾT CẤU HỆ THỐNG PHANH TRÊN XE HYUNDAI-HD 270 I- 2860 905 2.1 GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ XE HYUNDAI-HD 270 2040 1300 1850 1575 2300 3290 2495 1495 4900 7660 TỔNG THỂ CỦA XE HYUND-HD 270 2.2 PHÂN... 2.2 PHÂN TÍCH KẾT CẤU HỆ THỐNG PHANH TRÊN XE HYUNDAI-HD 270 2.2.1 SƠ ĐỒ CẤU TẠO CHUNG CỦA HỆ THỐNG PHANH 2.2.2 NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG PHANH TRÊN XE HYUNDAI-HD 270 HỆ THỐNG PHANH CHÍNH... phanh xe HYUNDAI-HD 270 có chất lượng phanh tốt khả làm việc cấu phanh đảm bảo yêu cầu, đảm bảo thời hạn phục vụ đủ bền điều kiện khai thác Việt Nam CHƯƠNG 4: HƯỚNG DẪN KHAI THÁC HỆ THỐNG PHANH XE
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bảo vệ đề tài trên xe HUYNDAIHD 720, Slide bảo vệ đề tài trên xe HUYNDAIHD 720, CHƯƠNG 4: HƯỚNG DẪN KHAI THÁC HỆ THỐNG PHANH XE HYUNDAI-HD 270

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay