LDL LDLcholesterol Nguy cơ tìm ẩn của bệnh Xơ vữa động mạch

11 98 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2018, 09:11

nguy cơ mắc bệnh tim mạch khi LDL tăng cao, LDL cholesterol tăng cao cũng là yếu tố gây ra các bệnh khác như tim mạch, bệnh mạch vành. Bài viết cho biết về chỉ số an toàn, nguy cơ hay mức cao đối với bệnh LDL (Low Density Lipoprotein) Mục lục Mục đích: • • • Tìm hiểu cấu tạo LDL Tìm hiểu đường chuyển hóa LDL Tìm hiểu kĩ thuật định lượng LDLC (low density lipoprotein cholesterol), khoảng tham chiếu ý nghĩa lâm sàng LDLC I - - - II - Đại cương LDL: LDL gì? LDL thành phần Lipoprotein (LP) LDL (low density lipoprotein: Lipoprotein tỉ trọng thấp): sản phầm VLDL máu tuần hoàn, giàu cholesterol cholesterol este LDL gọi β-lipoprotein Nơi tạo thành: chuyển hoá VLDL nhờ enzyme LPL (Lipoprotein Lipase) Chức LDL: Vận chuyển Cholesterol (C) gan tạo thành đến tế bào ngoại biên LDL xem yếu tố gây xơ vữa động mạch Tính chất thành phần: Cấu tạo, chuyển hóa LDL: Cấu tạo LDL: Apoprotein LDL apoB-100 • ApoB100 vận chuyển lipid nội sinh (do gan tổng hợp) đến tế bào ngoại biên dạng VLDL,IDL,LDL • ApoB100 tổng hợp gan ApoB100 gắn với thụ thể B-E (LDL receptor) đưa LDL vào nội bào • Apo B100 có tát LP xơ vữa, đặc biệt LDL có tỷ lệ apoB>95% • Nhiều nghiên cứu chứng minh có mối tương quan thuận nồng độ apo B100 với tần suất bị bệnh tim mạch - Q trình chuyển hóa: LDL vận chuyển cholesterol đến mơ Hình chu trình chuyển hóa LDL nói riêng chu trình chuyển hóa Lipid (Cholesterol, Triglycerid )nói chung: - Q trình chuyển hố sau: Chuyển hóa lipid có đường chính:  Một đường ngoại sinh: chất béo từ bên hấp thụ vào bên thể  Hai nội sinh: thể tự tạo chất béo, sau đưa lưu thơng khắp thể tác động qua lại  Con đường ngoại sinh: Đầu tiên tập trung đến đường ngoại sinh diễn ăn o Thức ăn nhiều chất béo Đi vào ruột Ruột đóng gói chất béo dạng triglyceride cholesterol phần tử: Phần tử gọi chylomicron(CM)Nó tiết CM vào ống bạch huyết o Một vào hệ bạch huyết, CM kết hợp với apolipoprotein B48Phân tử CM xuyên qua ống bạch huyết, qua ganVà cuối vào đến mạch máu o Mỗi phân tử CM mạch máu chứa apo B48 Nó cần thêm phân tử apolipoprotein khác, apo-E thứ apoC2 o Việc xảy CM lưu thông máu gặp phải mơ mỡ Mơ mỡ có loại enzym lipoprotein lipase(LPL)  Apolipoprotein apo C2 dẫn đường cho CM đến mô mở o Lúc này, enzym LPL phân giải phân tử tryglyceride  biến phân tử tryglyceride thành axit béo tự do, mà mỡ ưa sử dụng o Sau cùngtryglyceride, đưa vào mỡ, nên CM nhiều cholesterol, apo-B48, apo-E Tuy nhiên, apoC2 khơng diện: Bởi vì, sử dụng để dẫn đường cho CM vào mô mỡ, sử dụng hết phản ứng nhận diện o Bây lại khơng chylomicron (CM), mà phần lại nó: [CM-re] (CM khơng hồn chỉnh) o Điều xảy phân tử là: Apo-E dẫn đường cho CM-re đến ganGặp thụ thể LDL (LDLReceptor) gangan tiếp nhận phân tử [CM-re]và sử dụng cholesterol để tạo đường, apolipoprotein, mật, số hormon.Đó thứ trình ngoại sinh  Con đường nội sinh: o Con đường nội sinh bắt đầu gan, với việc gan tạo phân tử chất béochứa apolipoprotein apo-B100 Phân tử rời khỏi gan gọi VLDL o VLDL đưa vào máu Nó thêm phân tử apolipoprotein khác, apo-E apo-C2phân tử VLDL xuyên qua máu gặp mô mỡ, C2 dẫn đường cho VLDL đến mô mỡ, nơi mà lipoprotein lipase (LPL) phân giải triglyceride từ VLDL axit béo tự vào mỡ o VLDL triglyceride nhiều cholesterol, B100 E khơng có mặt C2 (do C2 sử dụng hết phản ứng nhận diện LPL) phân tử VLDL khơng hồn chỉnh (VLDL-re) hay gọi IDL o Thụ thể E phân tử IDL dẫn đường lại gan tiếp xúc với thụ thể LDL50% IDL đưa vào gan, 50% IDL lại nhận diện gan, không đưa vào gan, mà dùng để tạo phân tử mới, B100, khơng có E sau phản ứng nhận diện gan, E dẫn IDL gan Phân tử tạo thành gọi LDL Có vấn đề diễn phân tử LDL o Đầu tiên,80% LDL quay trở lại gan hấp thụ thụ thể B100, 20% LDL lại vùng ngoại biên o Một phần hấp thụ đại thực bào mạch máu, góp phần gây xơ vữa động mạch (50% IDL hấp thụ gan, nửa lại chuyển thành LDL, trình thực enzym CETP (cholesterol ester transfer protein)) Phần lớn LDL (80%) tái hấp thụ gan, 20% lại di chuyển vùng ngoại vi hấp thụ Vì hàm lượng LDL ban đầu nhiều, hàm lượng LDL 20% ngoại biên nhiều tăng xơ vữa động mạch  Bây nói cách phế thải loại bỏ Chúng ta cần nói đến chu trình gọi vận chuyển cholesterol ngược o Gan ruột tiết phân tử apolipoprotein A1.Nói rõ phân tử gọi lipoprotein tỉ trọng cao (HDL).HDL ví xe chở rác để chuyên chở chất thải trìnhHDL di chuyển ngoại vi nhận cholesterol o HDL đến tương tác với phân tử LDLNó đưa cholesterol vào LDLvà LDL đưa triglyceride vào HDL, phản ứng xúc tác nhờ enzym CETP o Lúc này, cholesterol từ HDL đến LDL, 80% LDL tái hấp thụ nhờ gan, 20% lại đưa đến nơi khác o Ngoài HDL mang cholesterol đến quan khác như:Gan, Tinh hoàn, buồng trứng, tuyến thượng thậnđể quan tạo nên hormone nhờ SRBreceptor o HDL rỗng cholesterol (do gan, ruột tiết) đến vùng ngoại vi nhận cholesterol III Ý nghĩa lâm sàng, kĩ thuật định lượng, khoảng tham chiếu LDLC: LDLC (Cholesterol lipoprotein tỉ trọng thấp) gì? - LDL Cholesterol: hay gọi Cholesterol Xấu, loại lipoprotein mang cholesterol máu, số khơng có lợi làm cho Cholesterol thừa xâm nhập vào thành mạch máu gây biến chứng xơ vữa động mạch xơ cứng động mạch, nhồi máu tim, … - Khi có qua nhiều LDLC bị đưa vào màng thành đông mạch, làm hẹp đường kính mạch Kết hợp với chất khác màng thành động mạch tạo thành mảng xơ vữa (artherosclerosis) - Những mảng bị rạn nứt làm cho thành động mạch không trơn tru Khi máu chảy qua chỗ “gồ ghề” này, dòng máu dễ bị hỗn loạn khơng đều, trì trệ đông lại thành cục máu đông (thrombus) Nếu cục máu đong lớn gây nghẽn mạch Nếu trường hợp xảy động mạch vành, kết quảlàm nghẽn mạch tim, gây hội chứng nhồi máu tim Nếu cục máu đông bị bong khỏi thành mạch trơi theo dòng máu mắc vào mạch máu nhỏ hơn, chẳng may mạch máu não, gây tai biến mạch máu não… - Ý nghĩa lâm sàng: Việc xác định rõ LDLC nhằm phát đánh giá bệnh nhân bị xơ vữa động mạch, bệnh tim, mạch máu ngoại vi giúp định chọn cho điều trị để theo dõi hiệu điều trị Kĩ thuật định lượng LDLC: - Định lượng trực tiếp phương pháp enzym so màu - Hoặc định lượng phương pháp đo độ đục sau làm kết tủa huyết (nếu nồng độ triglycerlt < 400 mg/dL): LDLC (mg/dL) = Cholrsterol toàn phần – (HDLC + TG/5) Hoặc tính tốn (khi nồng độ triglycerld < 4,5 mmol/L), dựa vào công thức Frieciewald, sau xác định HDL cholesterol: LDLC (mmol/L)= cholesterol toàn phần - (TG/2,2 + HDLC) -  Định lượng trực tiếp phương pháp enzym so màu Detergent: Cholesterol este LDLC este + H2O >Cholesterol + Acid béo Cholesterol oxidase Cholesterol + O2 > 4-cholestenone + H2O2 Peroxidase 2H2O2 + 4aminoantipyrine + HSDA + H+ + H2O > hợp chất màu xanh tím  Kỹ thuật định lượng LDL - C sử dụng trường hợp huyết bệnh nhân bị đục, triglycerid máu tăng lên 4,5mmol/l  Nguyên nhân sai lầm: • Mẫu thử bị tiêu huyết • Mẫu thử có Bilirubin Lipid cao • Khơng tơn trọng thời gian nhiệt độ làm xét nghiệm • Dụng cụ dơ Thuốc thử hiệu lực • Sai lầm từ kĩ thuật pha hút KTV Khoảng tham chiếu: - Giá trị tham chiếu LDLC: + Bình thường:
- Xem thêm -

Xem thêm: LDL LDLcholesterol Nguy cơ tìm ẩn của bệnh Xơ vữa động mạch, LDL LDLcholesterol Nguy cơ tìm ẩn của bệnh Xơ vữa động mạch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay