Luận văn tốt nghiệp : Công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho Đào tạo Đại học

72 32 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2018, 20:09

Giáo dục (bao hàm cả GDĐH) có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến sự phát triển của con người và phát triển nền kinh tế. Việc nhận thức về mặt lý luận và thực tiễn mỗi quan hệ này là cần thiết làm cơ sở cho những lựa chọn đường lối, chính sách nhằm phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.Giáo dục được coi là một hiện tượng phổ biến cho mọi giai đoạn phát triển và tồn tại vĩnh hằng cùng với xã hội loài người. Đã có rất nhiều quan điểm khác nhau khi trình bày khái niệm về giáo dục, vì vậy có thể đưa ra một số khái niệm chung nhất về giáo dục như sau:Nhà giáo dục Savin – đã định nghĩa rằng “Theo nghĩa rộng, khái niệm giáo dục là tất cả các quá trình chuẩn bị cho thế hệ đang lớn lên bước vào cuộc sống, bao gồm cả quá trình dạy học và đào tạo”. Theo khái niệm này thì giáo dục được hiểu bao gồm cả giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên nó lại chỉ đề cập đến một mặt là: “Quá trình chuẩn bị cho thế hệ đang lớn lên”. Trên thực tế thì giáo dục bao gồm các hoạt động nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng của con người trong suốt cuộc đời chứ không phải chỉ trong thời trẻ như khái niệm nêu trên của Savin. Có thể nói khái niệm này không đủ để hiểu hết về giáo dục, hay nói một cách cụ thể hơn là để phân tích tính kinh tế của giáo dục.Trong khi đó Gilis – một nhà giáo dục khác lại đưa ra một khái niệm theo nghĩa rộng, giáo dục là tất cả các hoạt động học tập của con người, hay nói một cách hẹp hơn đó là quá trình có ở trong những nơi được chuyên môn hoá gọi là trường học”. GD là một dạng quan trọng nhất của sự phát triển tiềm năng con người theo những khía cạnh khác nhau. Giáo dục với khái niệm rộng gần giống với nghĩa nghiên cứu. Theo Gillis cho rằng có 3 loại nghiên cứu chính – tức là có 3 loại giáo dục: Luận văn tốt nghiệp cơng Khoa tài CHƯƠNG 1: NHƯNG VẤN ĐỀ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN CHI NSNN CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC GDĐH vai trò phát triển kinh tế xã hội 1.1 Vài nét giáo dục giáo dục Đại học Giáo dục (bao hàm GDĐH) có liên quan trực tiếp gián tiếp đến phát triển người phát triển kinh tế Việc nhận thức mặt luận thực tiễn quan hệ cần thiết làm sở cho lựa chọn đường lối, sách nhằm phát triển kinh tế quốc gia Giáo dục coi tượng phổ biến cho giai đoạn phát triển tồn vĩnh với xã hội lồi người Đã có nhiều quan điểm khác trình bày khái niệm giáo dục, đưa số khái niệm chung giáo dục sau: - Nhà giáo dục Savin - định nghĩa “Theo nghĩa rộng, khái niệm giáo dục tất trình chuẩn bị cho hệ lớn lên bước vào sống, bao gồm trình dạy học đào tạo” Theo khái niệm giáo dục hiểu bao gồm giáo dục đào tạo Tuy nhiên lại đề cập đến mặt là: “Quá trình chuẩn bị cho hệ lớn lên” Trên thực tế giáo dục bao gồm hoạt động nhằm nâng cao kiến thức kỹ người suốt đời thời trẻ khái niệm nêu Savin Có thể nói khái niệm khơng đủ để hiểu hết giáo dục, hay nói cách cụ thể để phân tích tính kinh tế giáo dục SV Phan Thế Thành-K39/01.04 Luận văn tốt nghiệp cơng Khoa tài - Trong Gilis – nhà giáo dục khác lại đưa khái niệm theo nghĩa rộng, giáo dục tất hoạt động học tập người, hay nói cách hẹp q trình có nơi chun mơn hố gọi trường học” GD dạng quan trọng phát triển tiềm người theo khía cạnh khác Giáo dục với khái niệm rộng gần giống với nghĩa nghiên cứu Theo Gillis cho có loại nghiên cứu – tức có loại giáo dục: “Giáo dục quy” tất trình giáo dục thực nhà trường thường gồm người học trẻ chưa phải lao động để kiếm sống “ Giáo dục khơng quy” coi q trình có tổ chức tiến hành bên trường học Những người tham gia người lớn, chương trình thường ngắn gọn tập trung diện hẹp so với giáo dục quy “Giáo dục khơng thức” trình học tập, nghiên cứu tiến hành bên cấu tổ chức hay chương trình có tổ chức Người học tự nghiên cứu nhà, làm việc trình giáo tiếp với xã hội Luật giáo dục Việt Nam quy định: Phương thức giáo dục bao gồm giáo dục quy giáo dục khơng quy Giáo dục khơng quy giáo dục giúp người vừa làm vừa học, học liên tục, suốt đời nhằm hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chun mơn, nghiệp vụ để cải thiện chất lượng sống, tìm việc làm thích nghi đời sống xã hội Tuy nhiên, thực tế phân biệt tương đối, thuận tiện cho SV Phan Thế Thành-K39/01.04 Luận văn tốt nghiệp cơng Khoa tài việc tổ chức quản sở đa dạng hóa, xã hội hố giáo dục Sự phân biệt khơng có nghĩa coi trọng hình thức giáo dục quy giáo dục khơng quy, mà cần có bình đẳng mục tiêu chung giáo dục Hệ thống giáo dục quốc dân nước ta bao gồm: - Giáo dục mầm non - Giáo dục phổ thông - Giáo dục nghề nghiệp - GDĐH sau đại học Như GD ĐH phận sau hệ thống giáo dục quốc dân Quan niệm GDĐH tổ chức văn hoá, giáo dục, xã hội Liên hợp quốc (UNESCO) đề xuất từ năm 1986 nhiều nước thừa nhận với tên gọi “GD bậc 3” Nhưng từ sau hội nghị quốc tế GD ĐH Pari (pháp) năm 1998 có quan niệm mới: GD ĐH kỷ 21 học tập suốt đời bao gồm tất loại hình học tập, đào tạo hay đào tạo cho người có trình độ bậc trung học cung cấp viện đại học hay tổ chức giáo dục cấp có thẩm quyền cơng nhận sở GD ĐH Quan niệm GD ĐH có ý nghĩa quan trọng làm sở cho phát triển mạnh phương thức đào tạo phi truyền thống (đào tạo từ xa, đào tạo đại học mở) đồng thời đa dạng hoá linh hoạt hoạt động GD ĐH Ở nước ta, Luật giáo dục quy định: GD ĐH đào tạo trình độ cao đẳng trình độ đại học Thứ nhất, Đào tạo trình độ Cao đẳng thực ba năm người có tốt nghiệp phổ thông trung học tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp SV Phan Thế Thành-K39/01.04 Luận văn tốt nghiệp cơng Khoa tài Thứ hai, Đào tạo trình độ đại học thực từ – năm học tuỳ theo ngành nghề đào tạo người có tốt nghiệp trung học phổ thông tốt nghiệp THCN, từ – năm người có tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Theo đó, sở GD ĐH bao gồm: - Trường CĐ đào tạo trình độ cao đẳng - Trường ĐH đào tạo trình độ CĐ, ĐH đào tạo trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ Thủ Tướng Chính Phủ giao 1.2 Vai trò giáo dục Đại học phát triển kinh tế xã hội đất nước Từ trước đến Đảng Nhà nước ta đặc biệ quan tâm đến công tác giáo dục-đào tạo coi sách hàng đầu để xây dựng phát triển đất nước Điều xuất phát từ vai trò to lớn tầm quan trọng giáo dục đào tạo nói chung giáo dục đại học nói riêng Bốn yếu tố để tạo nên phát triển quốc gia là: tài nguyên thiên nhiên,khoa học cộng nghệ,vốn lao động Việt Nam nước có tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn lao động dồi dào, nhiên yếu tố khoa học công nghệ chưa phát triển, nguồn vốn đầu tư lại hạn chế Mặt khác nguồn lao động dồi lại chủ yếu lao động thủ cơng thiếu lao động có trình độ cao Đứng trước thực trạng vậy, muốn phát triển đất nước việc phát huy nhân tố người qua trọng, coi chiến lược hàng đầu Để thúc đẩy phát triển nhân tố người lĩnh vực giáo dục-đào tạo đóng vai trò quan trọng hàng đầu Tác động hệ thống giáo dục đào tạo bao trùm lên tất mặt đời sỗng xã hội: trị, SV Phan Thế Thành-K39/01.04 Luận văn tốt nghiệp công Khoa tài kinh tế, văn hố, xã hội…Là phận hệ thống giáo dục-đào tạo, đào tạo đại học mang đầy đủ vai trò GD-ĐT nói chung Vai trò nhìn nhận khía cạnh sau:  Vai trò ĐTĐH phát triển kinh tế: GDĐH coi động lực hàng đầu phát triển kinh tế sản phẩm GDĐH người có lực tư hoạt động trình độ cao, động sáng tạo Vì sản phẩm GDĐH nguồn lao động có trình độ cao_là nhân tố quan trọng hàng đầu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia Hơn nưa thời đại kinh tế tri thức với hàm lượng chất xám đòi hỏi ngày cao vai trò GDĐH khẳng định nâng cao Ngược lại, phát triển kinh tế tạo sở vật chất ngày dồi cho xã hội, từ tạo điều kiện cho phát triển lĩnh vực khác Giáo dục khơng thể phát triển khơng có đầu tư tài lực, vật lực kinh tế Vì giáo dục nói chung GDĐH nói riêng với phát triển kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ với  Vai trò đào tạo đại học trị: Nhìn lại tiến trình phát triển xã hội lồi người, thấy rằng: từ xã hội có giai cấp, có nhà nước giáo dục đào tạo ln công cụ quan trọng Nhà Nước Giai cấp cầm quyền nắm lấy giáo dục, chi phối giáo dục theo hướng củng cố quyền lực bảo vệ lợi ích Đào tạo đại học phục vụ trị, đào tạo đại học tồn tương đối độc lập với trị Giáo dục đào tạo tượng phổ biến tương đối vĩnh Giai cấp thống trị muốn biến giáo dục thành công cụ để củng cố địa vị xét chất, giáo dục thực gắn với xu hướng trị SV Phan Thế Thành-K39/01.04 Luận văn tốt nghiệp cơng Khoa tài tiến bộ, có xu hướng chống lại xu hướng phản tiến Nền giáo dục giáo dục đời phát triển nhờ thể chế trị cách mạng tiến Mục tiêu CNXH độc lập dân tộc quán triệt cách sâu sẳc toàn hệ thống giáo dục Việt Nam  Vai trò GDĐH văn hố : Xét góc độ lịch sử, văn hố hình thành thơng qua q trình sáng tạo lâu dài, xây dựng truyền từ đời sang đời khác, từ hệ sang hệ khác Trong q trình khơng thể thiếu vai trò giáo dục đào tạo nói chung GDĐH nói riêng Có thể nói văn hố có giáo dục, giáo dục có văn hố Văn hố theo nghĩa rộng khái niệm bao hàm toàn giá trị vật chất tinh thần mà loài người sáng tạo giữ gìn, bảo vệ lưu truyền từ hệ sang hệ khác Như văn hoá trình vận động, phát triển xem xét khía cạnh sáng tạo truyền lại Chức GDĐH việc truyền lại giá trị văn hoá Giá trị tinh thần người sáng tạo tập hợp lại hệ thống hoá, khái quát trở thành tri thức giáo trình giảng nhà trường Như văn hố mang đến cho GDĐH nội dung thiết yếu, cần thiết Còn đào tạo đại học khơng phải q trình thụ động mà trình sáng tạo Sự sáng tạo trình giáo dục làm phong phú thêm giá trị văn hố vốn có, làm náy sinh giá trị văn hoá Điều quan trọng GDĐH tạo người có khả sáng tạo giá trị vật chất tinh thần tương lai Như nhờ có GDĐH mà giá trị tinh thần, giá trị vật chất chuyển giao phát triển hệ  Vai trò GDĐH cơng nghệ : SV Phan Thế Thành-K39/01.04 Luận văn tốt nghiệp cơng Khoa tài Chức đặc thù khoa học sản sinh kiến thức chức giáo dục đào tạo truyền bá kiến thức khoa học, giảng dạy giáo dục cách có hệ thống cho nhứng người có lực học tập vận dụng kiến thức khoa học vào thực tế Trong điều kiện thực tế cách mạng khoa học kỹ thuật, GDĐH đào tạo cán cho khoa học mà sản sinh kiến thức khoa học thông qua hệ thống nghiên cứu trường đại học Ngựơc lại, quan khoa học tham gia ngày nhiều vào việc đào tạo cán có trình độ cao, tham gia giảng dạy, xây dựng chương trình giáo khoa, có ảnh hưởng trực tiếp đến việc cải thiện, phát triển giáo dục nói chung GDĐH nói riêng Trong điều kiện xu khoa học giáo dục kết hợp với tạo thành gọi “Công nghệ kiến thức ” Thông qua giáo dục đào tạo để vũ trang kiến thức khoa học cho người lao động, hệ thống giáo dục quốc dân làm cho khoa hoc trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Ở nước ta nay, công CNH-HĐH đẩy mạng, trọng đến việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhân lực có kỹ thuật cao Vì chiến lược phát triển giáo dục đào tạo, không trọng đến việc thiết kế hệ thống đào tạo đại học chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực lĩnh vực kinh tế quốc dân Nhìn cách tổng quát giáo dục đào tạo chìa khóa mở đường cho nghiệp CNH-HĐH Nhận thức đựoc tầm quan trọng giáo dục đào tạo, Nghị TW IV khoá đề “Cùng với khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu”; Nghị TW II-Hội nghị TW khoá Đảng Cộng Sản Việt Nam: “Mục tiêu cao nhât giáo dục hình thành nhân cách xã hội công nghiệp,thể nội sinh cần thiết để phục vụ SV Phan Thế Thành-K39/01.04 Luận văn tốt nghiệp cơng Khoa tài CNH-HĐH” Hay Nghị Đại hội VIII khẳng định : “Giáo dục đào tạo với khoa học cộng nghệ phải thực trở thành quốc sách hàng đầu,phải coi đầu tư cho giáo dục hướng đầu tư phát triển,tạo điều kiện cho giáo dục trước phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội ” Sự cần thiết chi NSNN phát triển nghiệp đào tạo Đại học 2.1 Khái niệm, nội dung chi NSNN cho giáo dục Đại học NSNN toàn khoản thu, chi Nhà nước dự tốn quan nhà nước có thẩm quyền định thực năm để đảm bảo thực chức nhiệm vụ Nhà Nước ( Điều luật NSNN ) Thu NSNN việc Nhà nước dùng quyền lực để tập trung phần nguồn tài quốc gia hình thành quĩ NSNN nhằm thoả mãn nhu cầu Nhà nuớc Thu NSNN gồm khoản thu từ thuế, phí, lệ phí; từ hoạt động kinh tế Nhà nước; thu từ bán, khoán cho thuê tài nguyên; thu từ viện trợ tổ chức cá nhân khoản thu khác theo luật định… Chi NSNN việc phân phối sử dụng quĩ NSNN nhằm đảm bảo thực chức Nhà nước theo nguyên tắc định Chi NSNN ta bao gồm : - Chi thường xuyên - Chi đầu tư phát triển - Chi trả nợ gốc tiền vay SV Phan Thế Thành-K39/01.04 Luận văn tốt nghiệp cơng Khoa tài - Chi bổ sung quĩ dự trữ tài Chi thường xuyên NSNN trình phân phối, sử dụng, vốn từ quĩ NSNN để đáp ứng nhu cầu chi gắn với việc thực hện nhiệm vụ thường xuyên Nhà nước quản kinh tế, xã hội Chi NSNN cho nghiệp đào tạo phận quan trọng cấu chi thường xuyên NSNN, trình phân phối lại nguồn vốn từ quĩ tiền tệ tập trung Nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu chi để trì phát triển nghiệp đào tạo theo ngun tắc khơng hồn trả trực tiếp Chi NSNN cho đào tạo Đại học trình phân phối lại quỹ NSNN nhằm đáp ứng nhu cầu chi phát triển nghiệp đào tạo đại học theo ngun tắc khơng hồn trả trực tiếp Chi NSNN cho đào tạo đại học bao gồm: Chi thường xuyên; chi chương trình mục tiêu; chi đầu tư XDCB Chi chương trình mục tiêu cho nghiệp đào tạo khoản chi để giải những vấn đề cấp bách mang tính chiến lược nghiệp đào tạo ( Các khoản chi cho chương trình mục tiêu cho nghiệp đào tạo xuất từ năm 1990 ) Như nội dung chi chương trình mục tiêu phát sinh không thường xuyên mà phát sinh thời gian định, chương trình mục tiêu đạt nội dung chi kết thúc Chi đầu tư XDCB nhằm bước mở rộng tăng cường sở vật chất kỹ thuật cho nghiệp đào tạo đại học Do đặc điểm riêng hoạt động XDCB sản phẩm XDCB công tác quản chi đầu tư XDCB thường tách riêng với chi thường xuyên chi chương trình mục tiêu cho nghiệp đào tai đại học SV Phan Thế Thành-K39/01.04 Luận văn tốt nghiệp cơng Khoa tài Với đặc thù vậy, phạm vi đề tài không sâu nghiên cứu khoản chi trên, xin sâu phân tích mức độ công tác quản chi thường xuyên cho nghiệp đào tạo đại học Chi thường xuyên cho nghiệp đào tạo đại học nhằm đáp ứng nhu cầu chi gắn chặt với hoạt động thường xuyên nghiệp đào tạo đại học Trong cơng tác quản chi thường xun NSNN nói chung chi thường xuyên cho nghiệp đào tạo đại học nói riêng, người ta phân loại nội dung chi thành nhóm theo đối tượng sử dung kinh phí :  Nhóm : Chi cho người : Bao gồm khoản: chi lương, phụ cấp,các khoản phúc lợi, BHXH, BHYT cho giáo viên, cán quản phục vụ, học bổng cho học sinh, sinh viên  Nhóm 2: Chi cho quản hành : Thuộc nhóm chi bào gồm khoản chi cơng tác phí,nghiệp vụ phí,hội nghị phí,cơng vụ phí đảm bảo phục vụ cho hoạt động quản hành nhà trường sở đào tạo  Nhóm 3: Chi cho giảng dạy,học tập nghiên cứu khoa học: Nhóm chi đáp ứng nhu cầu kinh phí cho việc mua sắm tài liệu, sách giáo khoa,giáo trình,đồ dùng học tập, hố chất thí nghiệm,phấn viết bảng… chi nghiên cứu khoa học,chi kiến tập, chi thực tập ngồi trường  Nhóm 4; Chi cho mua sắm,sửa chữa trang thiết bị học tập: Nhóm chi đáp ứng nhu cầu kinh phí cho việc mua sắm, sủa chữa máy móc, thiết bị học tập, thực hành cho sinh viên Các khoản chi phát sinh không thường xuyên,mức độ chi phụ thuộc vào nhu cầu, thực trạng nhà cửa, trang thiết bị SV Phan Thế Thành-K39/01.04 Luận văn tốt nghiệp cơng Khoa tài 2.3 Đổi cấu chi thường xuyên cho đào tạo đại học Việc xếp khoản chi thường xuyên cho đào tạo đại học giải pháp cần thiết để nâng cao hiệu sử dụng nguồn kinh phí Tuy nhiên với nguồn kinh phí NS hạn hẹp nay,việc bố trí sử dụng khoản kinh phí để đạt hiệu đào tạo hiệu sử dụng cách tối ưu lại vấn đề không đơn giản Để nâng cao hiệu quản tăng cường chất lượng đào tạo thời gian tới cần phải đổi cấu khoản mục chi chi thường xuyên Vì khoản chi lớn cho đào tạo đại học cung khoản chi dễ dẫn tới tiêu cực nhất, cấu chi thường xuyên thời gian tới cần bố trí theo hướng :  Nhóm chi cho người : Trong nhóm bao gốm khoản lương, phụ cấp lương, phúc lợi, BHXH cho giáo viên, học bổng sinh viên…Hiện nay, khoản chi chiếm tỷ trọng lớn gần 50%, khoản chi lớn làm ảnh hưởng đến số chi cho nhóm khác.Vì thời gian tới cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp Tuy nhiên việc giảm tỷ trọng nhóm chi lại mâu thuẫn với yêu cầu thực tế đảm bảo không ngừng tăng thu nhập cho giáo viên có nhu cầu mở rộng đội ngũ giáo viên tương lai,vì tỷ lệ sinh viên giáo viên nước ta cao khoảng xấp xỉ 30SV/GV nước tỷ lệ 10/1- 15/1 Để giải mâu thuẫn này, mặt trường cần phải xếp lại đội ngũ cán phục vụ theo hướng tinh giản, mặt khác phải tăng cường huy động nguồn tài khác thu tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy thêm…trên sở tạo thêm nguồn tài đảm bảo chi trả cho đội SV Phan Thế Thành-K39/01.04 Luận văn tốt nghiệp cơng Khoa tài ngũ giảng viên, thực khuyến kkhích họ đầu tư cơng sức cho nghiên cứu giảng dạy Nhóm chi nên giảm dần tỷ trọng tổng chi thường xuyên xuống khoảng 32-35% giai đoạn 2005-2010  Nhóm chi cho cơng tác quản hành : Nhóm chi bao gồm khoản: chi cơng tác phí, nghiệp vụ phí, hội nghị phí… nhằm đảm bảo nhu cầu vật chất phục vụ cho công tác quản hành sở đào tạo đại học-cao đẳng Thời gian qua tỷ trọng nhóm chi có xu hướng giảm xuống, song tỷ lệ thực tế cao so với kế hoạch ( thực trạng nhóm chi chiếm 15-20% tổng chi thường xuyên, theo kế hoạch chiếm khoảng 8% ) Trong năm tới trường nên tiếp tục giảm nhóm chi khơng trực tiếp định tới chất lượng đào tạo, mặt khác nhóm chi dễ dẫn tới tiêu cực Để thực mục tiêu mặt phải tinh giảm máy, mặt khác phải thực biện pháp khốn chi hành theo qui định Nhà nước, đồng thời phải xây dựng hệ thống định mức chi cho hoạt động mức tiết kiệm triệt để Tỷ trọng nên giữ ổn định mức 7%-8% giai đoạn 2005-2010 hợp  Nhóm chi cho giảng dạy, học tập nghiên cứu khoa học Đây nhóm mục chi có vị trí trọng yếu ảnh hưởng trực tiếp định chất lượng đào tạo đáp ứng kinh phí cho việc mua sắm tài liệu,sách giáo khoa,giáo trình,thực tập,kiến tập ngồi trường Vì năm tới nhóm chi phải tăng lên tỷ trọng tốc độ Thực tế thời gian qua, nhóm chi có xu hướng tăng lên không đáng kể Đồng thời với việc giảm tỷ trọng nhóm chi cho người quản hành chính, có SV Phan Thế Thành-K39/01.04 Luận văn tốt nghiệp cơng Khoa tài thể tăng chi cho nhóm Tỷ trọng nhóm nên chiếm khoảng 33%-35% tổng chi thường xuyên giai đoạn 2005-2010 hợp  Nhóm chi mua sắm sửa chữa Mức độ khoản chi phụ thuộc vào thực trạng nhà cửa, trang thiết bị nhà trường sách chế độ Nhà nước thời kỳ Tỷ trọng nhóm chi có xu hướng tăng lên năm gần Đây nhóm chi có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo Trong thời gian qua quan tâm Đảng Nhà nước sách đầu tư nên hệ thống trường lớp tương đối đồng đầy đủ, trang thiết bị lạc hậu đơn giản chưa đáp ứng yêu cầu phương pháp giảng dạy trường ĐH-CĐ Do đó, q trình học tập nghiên cứu chủ yếu thuyết nên hầu hết SV trường thường bỡ ngỡ với thực tế, phải thời gian lâu thích nghi Để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo việc đảm bảo nguồn tài cho khoản chi mua sắm, sửa chữa trang thiết bị…hiện cần thiết Trong giai đoạn từ 2005-2010 nhóm chi nên chiếm tỷ trọng từ 2527% tổng chi thường xuyên hợp 2.4 Hoàn thiện định mức chi cho đào tạo đại học Trong thời gian qua, định mức chi cho đào tạo đại học theo thơng tư số 38 TC/NSNN Bộ tài ban hành Qua thực tế thực phân bổ nhiệm vụ chi NSNN theo định mức qui định thông tư 38 đạt số kết bên cạnh phát sinh tồn Định mức phân bổ chi NSNN theo thông tư 38 quy định tiêu chí định phân bổ theo học sinh, theo ngành nghề, theo cấp đào tạo, chi SV Phan Thế Thành-K39/01.04 Luận văn tốt nghiệp cơng Khoa tài quản hành phân bổ theo biên chế… giúp cho công tác xây dựng, phân bổ dự toán NSNN tương đối hợp Tuy nhiên, phân tích chương II, định mức phân bổ số điểm bất hợp như: chưa gắn với nguồn thu đơn vị, định mức nhóm ngành đào tạo chưa phù hợp với chi phí thực tế phát sinh, định mức qua lạc hậu chưa tính đến yếu tố trượt giá đồng tiền…Như hệ thống định mức ban hành theo thơng tư 38 có nhiều điểm khơng phù hợp với tình hình nay.Do đó, cần phải xây dựng ban hành định mức phân bổ NSNN cho đào tạo đại học phù hợp với thực tế Sau định mức phân bổ xác định lại cho nhóm ngành sau có đánh giá nghiên cứu thực trạng chi NSNN cho đào tạo đại học nay: Bảng 10: Dự kiến định mức chi NS cho đào tạo đại học Loại hình đào tạo 1.Khối nghệ thuật, TDTT 2.Khối sư phạm 3.Khối tổng hợp 4.Khối y tế, dược 5.Khối nông, lâm, thuỷ sản 6.Khối kỹ thuật - công nghệ 7.Khối kinh tế hành Định mức chi đào tạo(Tr.đ/1SV/1 năm) 2,8 3,2 1,9 2,7 2,6 2,2 1,8 2.5 Thực phân cấp quản hợp cho trường đại học Hiện đối mặt với khó khăn khả chi NSNN có hạn, nhu cầu phát triển đào tạo đại học lại tăng mạnh số lượng chất lượng,để phục vu cho nghiệp phat triển kinh tế xã hội đất nước Đứng trước thực trạng đó,muốn huy động thêm nguồn vốn SV Phan Thế Thành-K39/01.04 Luận văn tốt nghiệp công Khoa tài nâng cao hiệu sử dụng nguồn kinh phí cho đào tạo đại học, Nhà nước cần phải tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản cho trường đại học Coi việc phân cấp nhân tố trung tâm chiến lược nhằm cải tiến khả đứng vững tài ổn định phụ thuộc vào nguồn Ngân sách Nhà nước Muốn vậy, trường phải tiến hành cải cách khung sách cho hoạt động tăng thu nhập Các nguồn thu nhập khai thác thêm ngồi Ngân sách Nhà nước có giá trị đáng kể cho trường đại học cơng lập khơng nên đưa vào cân đối Ngân sách Nhà nước để từ giảm khoản chi Ngân sách Nhà nước cấp cho trường mà thay vào trường nộp vào kho bạc, sau lấy để chi tiêu Khuyến khích trường sử dụng khoản thu nhập Ngân sách Nhà nước vào hoạt động phát triển chuyên môn, trợ cấp thiết bị nghiên cứu thí điểm, mua tài liệu…và phần bù vào lương cho đội ngũ giáo viên mức lương Nhà nước trả cho họ thấp 2.6 Tăng cường tra,kiểm sốt q trình sử dụng kinh phí chi cho đào tạo đại học Cơng tác tra, kiểm sốt chi NS quan trọng nguồn ngân sách nước ta eo hẹp, huy động nội lực chưa cao, tượng sử dụng ngân sách lãng phí nạn tham nhũng tồn Vì cơng tác kiểm sốt chi khơng có tác dụng tiết kiệm khoản chi mà làm tăng hiệu quản khoản chi cho đào tạo đại học Để thực tốt cơng tác kiểm sốt chi NSNN cần phân cơng trách nhiệm kiểm sốt chi cho quan chủ yếu:  Đối với đơn vị thụ hưởng: SV Phan Thế Thành-K39/01.04 Luận văn tốt nghiệp cơng Khoa tài Với tinh thần làm chủ, tinh thần khai thác tốt nội lực, hết đơn vị thụ hưởng vốn NSNN phải chịu trách nhiệm suốt qúa trình chi tiêu ( trước, sau chi ) cho đảm bảo chi mục đích, tiêu chuẩn, chế độ, thực hành tiết kiệm mang lại hiệu cao  Cơ quan tài : Chịu trách nhiệm kiểm sốt chi suốt trình chi NS (trước,trong sau chi ), suốt khâu: xét duyêt, theo dõi tiến độ chi tiêu,kế toán, toán chi để đảm bảo cấp vốn kịp thời đình cấp phát Do quan tài phải dựa vào hệ thống tiêu chuẩn, định mức làm lập, duyệt dự toán, kiểm soát toán toán chi NSNN…nhằm nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt chi NSNN  Kho bạc Nhà nước: KBNN có chức quan trọng quản quỹ NSNN Do đó, KBNN vừa có quyền vừa phải có trách nhiệm kiểm sốt chặt chẽ khoản chi NSNN Kiểm soát chi NSNN chủ yếu trình chi, nghĩa từ lúc xuất tiền từ kho bạc cho đơn vị thụ hưởng Do để tăng cường cơng tác tra, kiểm sốt q trình chi NSNN cho đào tạo đại học, hệ thống kho bạc nên áp dụng biện pháp tích cực cơng tác kiểm sốt chi, : KBNN TW cần ban hành văn hướng đẫn cụ thể hồ sơ,thủ tục quy trình kiểm sốt chi đơn vị đào tạo sử dụng kinh phí cấp lệnh chi tiền qua tài khoản tiền gửi khác đơn vị , tình trạng đơn vị chưa phản ánh toàn khoản thu, chi NSNN phát sinh đơn vị SV Phan Thế Thành-K39/01.04 Luận văn tốt nghiệp cơng Khoa tài KBNN TW hàng năm cần tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức, hồn thiện cơng tác kiểm soát toán khoản chi NSNN cho đào tạo đại học qua kho bạc Một sở đào tạo ĐH-CĐ thực coi trọng công tác kiểm soát chi NS cộng với vươn lên ngành KBNN chắn cơng tác kiểm sốt chi NS đạt hiệu cao Các giải pháp điều kiện nhằm tăng cường quản chi NSNN cho đào tạo đại học 3.1 Cần có quan tâm Đảng Nhà nước nghiệp đào tạo đại học Trong thời gian qua, nghiệp giáo dục nói chung đào tạo đại học nói riêng quan tâm nhiều Đảng Nhà nước Tuy nhiên thời gian tới, quan tâm khơng thể chung chung mà phải cụ thể hố thơng qua đường lối, chiến lược phát triển nghiệp đào tạo đại học chúng phải có hiệu lực thực tiễn 3.2 Khẩn trương thực cải cách hành Cần rà xét phân loại trình độ chun mơn cán giáo viên từ bố trí người, việc tạo điều kiện cho cán công chức phát huy tối đa lực Những phận phòng ban máy cồng kềnh hoạt động hiệu gây cản trở cho nghiệp đổi cần kiên tinh giản máy, bố trí lại lao động Mỗi vị trí cơng tác hay phận cấu tổ chức máy quản cần phải xác định rõ ràng nội dung hoạt động nhằm tiến tới xây dựng đội ngũ cán giảng viên có trình độ chun mơn nghề nghiệp cao, có tinh thần SV Phan Thế Thành-K39/01.04 Luận văn tốt nghiệp công Khoa tài trách nhiệm Việc thực cải cách hành khơng làm nâng cao hiệu cơng tác giảng dạy trường mà làm tăng thu nhập cho cán giảng viên trường ĐH-CĐ 3.3 Đẩy mạnh huy động, thu hút thêm nguồn vốn khác ngân sách cho đào tạo đại học Mặc dù chi NSNN cho đào tạo đại học tăng liên tục thời gian qua, thực tế nguồn vốn đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu quy mô, chất lượng, mạng lưới đào tạo Vì cần phải tìm giải pháp để mở rộng nguồn kinh phí thực mục tiêu chiến lược đào tạo đại học Mặt khác, đào tạo đại học mang lại nhiều lợi ích cho tồn xã hội khơng riêng người đào tạo Vì vậy, nguyên tắcnguồn lực để trì phát triển nghiệp đào tạo đại học không trông chờ vào NSNN mà phaỉ huy động từ đóng góp tổ chức cá nhân xã hội Mối quan hệ lợi ích chi phí sở việc xây dựng chế sách huy động nguồn lực dành cho đào tạo đại học Có thể huy động nguồn lực NSNN cho đào tạo đại học từ nguồn sau :  Huy động đóng góp người học thơng qua hình thức thu học phí, lệ phí theo xu hướng tăng lên hợp Các trường đại học công lập cần thiết phải thực huy động đóng góp người học thơng qua hình thức học phí, lệ phí (đây hình thức thu hồi chi phí cá nhân hoạt động giáo dục đại học) Chúng ta biết học phí khoản đóng góp phần gia đình người học nghiệp đào tạo trường đại học Lệ phí khoản thu dịch vụ đặc biệt SV Phan Thế Thành-K39/01.04 Luận văn tốt nghiệp cơng Khoa tài tuyển sinh, thi cử, tốt nghiệp Thực chế độ thu học phí trường đại học cơng lập xoá dần tâm ỷ lại vào Nhà nước gia đình người học trước Nhà nước thực chủ trương “Đào tạo không tiền”, từ tạo điều kiện cho gia đình người học thực nghĩa vụ, trách nhiệm việc học em Thu học phí khơng có ý nghĩa mặt kinh tế, hỗ trợ cho nguồn Ngân sách Nhà nước mà có ý nghĩa mặt trị xã hội tạo nên hiểu biết tự giác người học việc đóng góp phần kinh phí cho nhà trường Trong năm qua, mức học phí sở giáo dục đào tạo hệ thống giáo dục quốc dân tăng Đối với sở đào tạo công lập tăng mức trần học phí lên mức chung 180.000/1sv/tháng Việc tăng học phí này, cần thiết mức lương tối thiểu tăng từ 210.000 đ lên 290.000 đ Điều hoàn toàn phù hợp với thực tế nhu cầu cần thiết nghiệp giáo dục đào tạo Nhưng việc tăng làm ảnh hưởng tới gia đình người học nơng thơn Do đó, Nhà nước phải hỗ trợ, hay khơng tăng mức học phí đối tượng theo học đối tượng thuộc diện khó khăn để đảm bảo họ theo học, đối tượng dự thi vào đại học ngành nghề khác  Nguồn từ phía người sư dụng lao động qua đào tạo đại học Hiện nay, có thực trạng doang nghiệp, sở sản xuất kinh doanh thu hút lượng lớn lao động có trình độ ĐH vào làm viểc trước họ khơng phải bỏ chi phí đào tạo bỏ Do cần phải có sách huy động đóng góp đơn vị để tăng thêm nguồn kinh phí cho đào tạo đại học Cụ thể cần sớm ban hành qui định đóng góp doanh nghiệp SV Phan Thế Thành-K39/01.04 Luận văn tốt nghiệp cơng Khoa tài sử dụng lao động có đào tạo ĐH-CĐ theo hình thức bắt buộc phép tính vào giá thành sản phẩm  Huy động nguồn vốn đầu tư từ nội trường đại học công lập Các trường đại học nơi tập trung tri thức lớn nước bao gồm nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề, nhiều trình độ, đa dạng phong phú, sử dụng khối lượng không nhỏ phương tiện kỹ thuật với trang thiết bị đại kể loại thiết bị q Chính thế, trường đại học khai thác thêm nguồn thu cách thực hợp đồng nghiên cứu hoạt động cho ngành, doanh nghiệp, tổ chức lao động sản xuất ngồi phần chi phí cần thiết để thực công việc cần thiết hợp đồng có khoản thu nhập tăng thêm Việc động viên nguồn đầu tư từ nội trường đại học khả thực tế gắn liền với trưởng thành phát triển trường q trình tìm tòi phương thức kết hợp: Đào tạo– nghiên cứu khoa học–lao động sản xuất nhiều hình thức biện pháp phù hợp với khả điều kiện cụ thể trường Trong lúc Ngân sách Nhà nước đầu tư cho trường đại học hạn hẹp, khơng nên để tình trạng Nhà nước bao cấp kinh phí đào tạo đơn vị sử dụng lại khơng đóng góp  Thực liên doanh,liên kết với nước đào tạo đại học Làm vậy, mặt nhằm huy động thêm nguồn tài từ bên ngồi; mặt khác đường ngắn để chương trình đào tạo VN, chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, giảng viên ngồi nước có dịp tiếp cận, hỗ trợ bổ sung lẫn nhau.Đây xem giải pháp tắt đón đầu việc tiếp thu kỹ thuật công nghệ tiên tiến phục cho đào tạo nguồn nhân lực tri thức phục vụ chonghiệp CNH-HĐH đất nước SV Phan Thế Thành-K39/01.04 Luận văn tốt nghiệp cơng Khoa tài 3.4 Xây dựng kỹ quản động để thực thay đổi công tác quản chi NSNN cho đào tạo đại học Như vậy, để tăng cuờng quản chi NSNN cho đào tạo đại học ngành giáo dục cần phải thực nhiều biện pháp mang tính cách tân Cơ hội thách thức mà quản ngành giáo dục-đào tạo gặp phải làm nảy sinh yêu cầu kỹ quản tất cấp Bộ GDDT cần vào mục tiêu quốc gia để xây dựng kế hoạch phát triển nguồn lực toàn ngành.Trên sở thực bước cần thiết nhằm xây dựng lực quản nguồn lực hiệu Không phải nâng cấp kỹ quản chiến lược Bộ GDDT, mà cần xem xét tăng cường khả Bộ việc tác động lên toàn ngành kể sở đào tạo ĐH-CĐ ngành khác quản Có đổi mới, nâng cao kỹ quản nhũng biện pháp đề để tăng cường công tác quản chi NSNN cho đào tạo đại học thực cách thuận lợi đạt hiệu cao SV Phan Thế Thành-K39/01.04 Luận văn tốt nghiệp cơng Khoa tài Mục lục CHƯƠNG 1: NHƯNG VẤN ĐỀ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN CHI NSNN CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC……………………………… ……… 12 1.1 GDĐH vai trò phát triển kinh tế xã hội…………… 12 1.1.1 Vài nét giáo dục giáo dục Đại học………………………………… 12 1.1.2 Vai trò giáo dục Đại học phát triển kinh tế xã hội đất nước…………………………………………………………… ……….15 1.2 Sự cần thiết chi NSNN phát triển nghiệp đào tạo Đại học……………………………………………………………… ….19 1.2.1 Khái niệm, nội dung chi NSNN cho giáo dục Đại học………………… 19 1.2.2 Vai trò chi NSNN phát triển nghiệp đào tạo Đại học………………………………………………………….…………… 22 1.3 Những vấn đề quản chi NSNN cho đào tạo Đại học…………………………………………………………….………… 26 1.3.1 Những nguyên tắc quản chi NSNN cho đào tạo Đại học……………………………………………………………….……… 26 1.3.2 Nội dung quản chi NSNN cho giáo dục Đại học……………….…… 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN CHI NGÂN SÁCH SV Phan Thế Thành-K39/01.04 Luận văn tốt nghiệp cơng Khoa tài NHÀ NƯỚC CHO ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC…………………………………… 32 2.1 Tổng quan tình hình phát triển đào tạo Đại học nước ta thời gian qua:…………………………………………………………… 32 2.1.1 Đánh giá thành tựu đạt được………………………………… 32 2.1.2 Đánh giá mặt chưa được:……………………………………… 39 2.2 Thực trạng công tác quản chi NSNN cho nghiệp ĐTĐH………… 43 2.2.1 Đánh giá tổng quát tình hình đầu tư NSNN cho nghiệp đào tạo đại học………………………………………………………………… 43 2.2.2 Điều hành công tác quản chi NSNN cho đào tạo đại học…………… 49 2.3 Đánh giá công tác quản chi NSNN cho đào tạo đại học………… 56 2.3.1 Về tình hình đầu tư cho đào tạo đại học…………………………….…… 56 2.3.2 Về qui trình lập dự tốn chi NSNN cho đào tạo đại học…………….… 57 2.3.3 Về qui trình cấp phát tốn chi NSNN cho đào tạo đại học………………………………………………………………………… 58 2.4 Kinh nghiệm quản chi cho đào tạo đại học nước…………… 59 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN CHI NSNN CHO ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC…………………………………………….50 3.1 Những để tăng cường công tác quản chi NSNN cho đào tạo đại học………………………………………………………………… 61 3.1.1 Bối cảnh phát triển kinh tế xã hội đất nước………………………….61 SV Phan Thế Thành-K39/01.04 Luận văn tốt nghiệp cơng Khoa tài 3.1.2 Chủ trương Đảng Nhà nước phát triển nghiệp đào tạo ĐH giai đoạn 2001-2010.………………………………………………… … 62 3.2 Các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản chi NSNN cho đào tạo đại học …………………………………………………………… 65 3.2.1 Thay đổi phương thức cấp phát NSNN cho đào tạo đại học…………… 65 3.2.2 Xây dựng khuôn khổ chi tiêu trung hạn cho giáo dục đại học………… 67 3.2.3 Đổi cấu chi thường xuyên cho đào tạo đại học………………… 67 3.2.4 Hoàn thiện định mức chi cho đào tạo đại học……………………………68 3.2.5 Thực phân cấp quản hợp cho trường đại học…………… 68 3.2.6 Tăng cường tra,kiểm sốt q trình sử dụng kinh phí chi cho đào tạo đại học…………………………………………………………68 3.3 Các giải pháp điều kiện nhằm tăng cường quản chi NSNN cho đào tạo đại học…………………………………………………………….…….68 3.3.1 Cần có quan tâm Đảng Nhà nước nghiệp đào tạo đại học……………………………………………………….68 3.3.2 Khẩn trương thực cải cách hành chính…………………………… 68 3.3.3 Đẩy mạnh huy động, thu hút thêm nguồn vốn khác ngân sách cho đào tạo đại học………………………………………………… 68 3.3.4 Xây dựng kỹ quản động để thực thay đổi công tác quản chi NSNN cho đào tạo đại học…………………….…… 68 SV Phan Thế Thành-K39/01.04 Luận văn tốt nghiệp cơng SV Phan Thế Thành-K39/01.04 Khoa tài ... nước cho chương trình mục tiêu quốc gia Những vấn đề quản lý chi NSNN cho đào tạo Đại học 3.1 Những nguyên tắc quản lý chi NSNN cho đào tạo Đại học Chi NSNN cho đào tạo đại học phận cấu chi NSNN,vì... khoản chi NSNN có khoản chi cho đào tạo đại học Để thực nguyên tắc kết hợp với KBNN quản lý chi NSNN cho đào tạo đại học cần giảI tốt số vấn đề sau : Thứ : Tất khoản chi NSNN cho đào tạo đại học. .. tạo đại học nước ta theo chủ truơng, đường lối Đảng Nhà nước Trong hệ thống tài nước ta Tài Nhà nước chi m tỷ trọng lớn mà tài Nhà nước ( Ngân sách Nhà nước tín dụng Nhà nước) ngân sách Nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp : Công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho Đào tạo Đại học, Luận văn tốt nghiệp : Công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho Đào tạo Đại học, NHƯNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ CHI NSNN CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, GDĐH và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế xã hội., Sự cần thiết của chi NSNN đối với sự phát triển của sự nghiệp đào tạo Đại học, Những vấn đề cơ bản về quản lý chi NSNN cho đào tạo Đại học, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, Tổng quan về tình hình phát triển đào tạo Đại học ở nước ta trong thời gian qua:, Thực trạng công tác quản lý chi NSNN cho sự nghiệp ĐTĐH, Bảng 8 : Cơ cấu các nhóm mục chi thường xuyên, Bảng 9: Định mức chi NSNN cho đào tạo đại học, Đánh giá về công tác quản lý chi NSNN cho đào tạo đại học, GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI NSNN CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, Những căn cứ để tăng cường công tác quản lý chi NSNN cho đào tạo đại học., Các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chi NSNN cho đào tạo đại học ., Bảng 10: Dự kiến định mức chi NS cho đào tạo đại học, Các giải pháp điều kiện nhằm tăng cường quản lý chi NSNN cho đào tạo đại học.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay