Luận văn tốt nghiệp : Công tác tổ chức tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty XNK và hợp tác quốc tế Coalimex

70 20 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2018, 20:00

Việc xây dựng tháng lương, bảng lương, lựa chọn các hình thức trả lương hợp lý để sao cho tiền lương vừa là khoản thu nhập để người lao động đảm bảo nhu cầu cả vật chất lẫn tinh thần, đồng thời làm cho tiền lương trở thành động lực thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn, có tinh thần trách nhiệm hơn với công việc thực sự là việc làm cần thiết. Trong thời đại kinh tế thị trường năng động và cạnh tranh gay gắt, sẽ có những chỗ đứng cho những doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, biết tiết kiệm chi phí và biết giải quyết hài hoà giữa lợi ích Công ty và lợi ích người lao động. LỜI MỞ ĐẦU Như biết yếu tố người thời đại nhân tố để phát triển, người tồn không lap động Để bỏ cơng sức thân, họ đền bù kết lao động mà kinh tế người ta gọi tiền lương Tiền lương (tiền công) vấn đề xã hội quan tâm ý ý nghĩa kinh tế xã hội to lớn Tiền lương vấn đề quan trọng, định đến thành công hay thất bại doanh nghiệp Một sách tiền lương hợp lýlà sở, đòn bẩy cho phát triển doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tiền lương vấn đề khơng nhỏ chi phí sản xuất Nếu doanh nghiệp vận dụng chế độ tiền lương hợp lý tạo động lực tăng suất lao động Đối với doanh nghiệp thương mại, tiền lương vấn đề đáng để đem bàn luận, ảnh hưởng trực tiếp tới khả làm việc người lao động Còn người lao động tiền lương có ý nghĩa vơ quan trọng nguồn thu nhập chủ yêú giúp họ đảm bảo sống thân gia đình Do tiền lương động lực thúc đẩy người lao động tăng suất lao động họ trả theo sức lao động họ đóng góp, làm giảm suất lao động khiến cho trình sản xuất bị chậm lại, không đạt hiệu tiền lương trả thấp sức lao động người lao động bỏ Ở phạm vi toàn kinh tế, tiền lương cụ thể trình phân phối cải vật chất người lao động làm Vì vậy, việc xây dựng tháng lương, bảng lương, lựa chọn hình thức trả lương hợp lý để cho tiền lương vừa khoản thu nhập để người lao động đảm bảo nhu cầu vật chất lẫn tinh thần, đồng thời làm cho tiền lương trở thành động lực thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn, có tinh thần trách nhiệm với cơng việc thực việc làm cần thiết Trong thời đại kinh tế thị trường động cạnh tranh gay gắt, có chỗ đứng cho doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, biết tiết kiệm chi phí biết giải hài hồ lợi ích Cơng ty lợi ích người lao động Thấy tầm quan trọng tiền lương công tác tổ chức quản lý hạch toán tiền lương hoạt động doanh nghiệp, em sâu nghiên cứu vấn đề có liên quan đến đề tài qua đợt thực tập công ty XNK hợp tác quốc tế Coalimex Đề tài giúp em hiểu rõ thực trạng công việc kế toán Lê Quốc Huy - K 39.21.07 -1- tiền lương khoản trích theo lương cơng ty, song nhận thức, khả nghiên cứu vấn đề hạn chế thời gian thực tập có hạn nên q trình xem xét, nghiên cứu em khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận góp ý, bổ sung thầy cô giáo để viết đầy đủ toàn diện Em xin chân thành cám ơn tận tình giúp đỡ, hướng dẫn Thầy giáo Nguyễn Mạnh Thiều nhiệt tình ban giám đốc anh chị cơng ty, đặc biệt Phòng kế tốn phòng XNK 1, thời gian thực tập vừa qua, giúp em hoàn thành chuyên đề Nội dung chuyên đề, lời mở đầu kết luận gồm phần sau: Phần I: Một số lý luận chung Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Thương mại - sản xuất Phần II: Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương cơng ty XNK hợp tác quốc tế Coalimex Phần III: Một số ý kiến nhằm hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty XNK hợp tác quốc tế CoalimexQuốc Huy - K 39.21.07 -2- PHẦN I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT I NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG : 1.VAI TRỊ CỦA LAO ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH YÊU CẦU QUẢN LÝ VỀ LAO ĐỘNG: Như ta biết, trình sản xuất xã hội phải có đủ yếu tố sau đây: - Lao động - Đối tượng lao động - Tư liệu lao động Trong lao động hoạt động có mục đích, có ý thức người nhằm thay đổi vật thể tự nhiên phù hợp với nhu cầu Lao động vận động sức lao động trình tạo cải, kết hợp sức lao động tư liệu sản xuất (sức lao động tổng hợp thể lực trí lực người Nó phản ánh khả lao động người điều kiện tiên trình lao động sản xuất xã hội) Còn đối tượng lao động tư liệu lao động hợp thành tư liệu sản xuất Nó khách thể sản xuất Sản xuất tiến hành thiếu tư liệu sản xuất, khơng có lao động người tư liệu sản xuất khơng thể phát huy tác dụng Ở đây, lao động người chủ thể sản xuất xã hội Nó giữ vai trò định có tính sáng tạo Chính tạo tư liệu sản xuất ngày đại, phù hợp với sản xuất phát triển Nhờ có lao động (lao động sống ) mà lao động khứ "đánh thức dậy" phục vụ sống người ngày tốt Việc sử dụng hợp lý lao động q trình sản xuất tiết kiệm chi phí lao động sống, góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm,tăng doanh lợi cho doanh nghiệp; điều kiện để cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên,cho người lao động doanh nghiệp Để tạo điều kiện cho quản lý, huy động sử dụng hợp lý lao động doanh nghiệp, cần thiết phải phân loại CNV doanh nghiệp Lực lượng doanh nghiệp chia thành: Lê Quốc Huy - K 39.21.07 -3- • Lực lượng công nhân viên danh sách doanh nghiệp, doanh nghiệp trực tiếp quản lý chi trả lương - Lực lượng CNV sản xuất kinh doanh bản, bao gồm: toàn số lao động trực tiếp gián tiếptham gia trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp gồm cơng nhân sản xuất, thợ học nghề, nhân viên kỹ thuật, nhân viên quản lý kinh tế, nhân viên quản lý hành - Lực lượng cơng nhân viên thuộc loại hoạt động khác bao gồm số lao động hoạt động lĩnh vực hay công việc khác doanh nghiệp dịch vụ, căng tin, nhà ăn • Lực lượng CNV làm việc doanh nghiệp nghành khác quản lý chi trả lương (cán chun trách cơng tác đồn thể, học sinh thực tập ) Quản lý lao động thực chất quản lý người thời gian,năng lực trình độ làm việc họ Vấn đề đặt quản lý lao động sản xuất kinh doanh phải hợp lý hiệu nhất, vấn đề cần thiết quan trọng Có quản lý tốt lao động sở để quản lý tốt khâu Quản lý lao động không đơn mặt số lượng mà cần phải kết hợp chặt chẽ số lượng chất lượng để chúng hỗ trợ thúc đẩy lẫn 2.CHI PHÍ VỀ LAO ĐỘNG SỐNG YÊU CẦU QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG: Chi phí lao động ( tiền lương khoản trích theo lương) yếu tố chi phí cấu thành nên giá trị sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 2.1.Tiền lương: 2.1.1 Khái niệm tiền lương: Dưới hình thức kinh tế xã hội tiền lương đựoc coi phận quan trọng giá trị hàng hố Nó chịu tác động nhiều yếu tố kinh tế trị, xã hội lịch sử tiền lương tác động đến việc sản xuất, cải thiẹn đời sống ổn định chế độ trị xã hội Chính khơng Nhà nước mà người chủ sản xuất người lao động quan tâm đến sách tiền lương Trong sản xuất kinh doanh tiền lương yếu tố quan trọng chi phí sản xuất, có quan hệ trực tiếp tác động nhân đếnlợi nhuận doanh nghiệp Trong kinh tế kế hoạch hoá tập trung tiền lương hiểu sau: Lê Quốc Huy - K 39.21.07 -4- "Tiền lương chủ nghĩa xã hội phần thu nhập quốc dân biểu hình thức tiền tệ, Nhà nước phân phối có kế hoạch cho công nhân viên chức cho phù hợp với số lượng chất lượng lao động người cống hiến Tiền lương phản ánh việc trả lương cho công nhân viên dựa nguyên tắc phân phối theo lao động nhằm tái sản xuất sức lao động." Từ chuyển sang kinh tế thị trường quan điểm cũ tiền lương khơng phù hợp với điều kiện sản xuất hàng hố Đòi hỏi nhận thức lại, đắn chất tiền lương theo quan điểm đổi nước ta "Tiền lương phận thu nhập quốc dân, giá trị sáng tạo mà người sử dụng lao động trả cho người lao động với giá trị lao động hao phí q trình sản xuất kinh doanh " Để có nhận thức đắn tiền lương, phù hợp với chế quản lý, khái niệm tiền lương phải đáp ứng số yêu cầu sau: - Phải quan niệm sức lao động hàng hoá thị trường yếu tố sản xuất Tính chất hàng hố sức lao động bao gồm khơng lực lượng lao động làm việc khu vực kinh tế tư nhân, lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuộc sở hữu Nhà nước mà cơng nhân viên chức lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý xã hội - Tiền lương phải tiền trả trước cho sức lao động, tức giá trị hàng hoá sức lao động mà người sử dụng người cung ứng sức lao động thoả thuận với theo qui luật cung cầu giá thị trường - Tiền lương phận thu nhập người lao động đồng thời yếu tố chi phí đầu vào sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tiền lương định nghĩa sau: "Tiền lương biểu tiền giá trị sức lao động, giá yếu tố sức lao động mà người lao động phải trả cho người cung ứng sức lao động tuân theo nguyên tắc cung cầu, giá thị trường pháp luật hành đất nước" • Tiền lương danh nghĩa tiền lương thực tế: - Tiền lương danh nghĩa: Tiền lương danh nghĩa khái niệm số lượng tiền tệ mà người sử dụng sức lao động phải trả cho người cung cấp sức lao động vào hợp đồng lao động hai bên việc thúc đẩy lao động Trên thực tế mức lương trả cho người lao động tiền lương danh nghĩa Lợi ích mà người cung ứng sức lao động nhận việc phụ thuộc vào mức lương danh nghĩa phụ thuộc vào giá hàng Lê Quốc Huy - K 39.21.07 -5- hoá, dịch vụ số lượng thuế mà người lao động sử dụng tiền lương để mua sắm đóng thuế - Tiền lương thực tế: Tiền lương thực tế lượng tư liệu sinh hoạtvà dịch vụ mà người lao động mua tiền lương sau đóng khoản thuế theo qui định phủ Chỉ số tiền lương thực tế tỷ lệ nghịch với số giá tỷ lệ thuận với số tiền lương danh nghĩa thời điểm xác định ITLDN ITLTT = IGC Trong đó: ITLTT : số tiền lương thực tế ITLDN : số tiền lương danh nghĩa IGC : số giá 2.1.2 ý nghĩa vai trò tiền lương sản xuất kinh doanh: • Ý nghĩa: - Đối với chủ doanh nghiệp tiền lương yếu tố chi phí sản xuất, người cung cấp sức lao động tiền lương nguồn thu nhập chủ yếu - Đối với người lao động tiền lương nhận thoả đáng động lực thúc đẩy lực sáng tạo để làm tăng suất lao động Mặt khác suất lao động tăng lợi nhuận doanh nghiệp tăng theo, nguồn phúc lợi doanh nghiệp mà người lao động nhận tăng lên, phần bổ sung thêm cho tiền lương, làm tăng thu nhập tăng lợi ích cho người lao động tạo gắn kết thành viên với mục tiêu lợi ích doanh nghiệp, xoá bỏ ngăn cách chủ doanh nghiệp với người lao động, khiến cho người lao động có trách nhiệm tự giác công việc Ngược lại doanh nghiệp chi trả lương không hợp lý chất lượng cơng việc bị giảm sút, hạn chế khả làm việc, biểu rõ tình trạng nhãng cơng việc • Vai trò: - Tiền lương nhằm đảm bảo chi phí để tái sản xuất sức lao động Đây yêu cầu thấp tiền lương ni sống người lao động, trì sức lao động họ Lê Quốc Huy - K 39.21.07 -6- - Vai trò kích thích tiền lương: Vì động tiền lương người lao động phải có trách nhiệm cao công việc, tiền lương phải tao say mê nghề nghiệp, khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn lĩnh vực khác - Vai trò điều phối tiền lương: Tiền lương nhận thoả đáng người lao động sẵn sàng nhận mà công việc giao dù đâu, làm hay điều kiện sức lực trí tuệ họ cho phép - Vai trò quản lý lao động tiền lương: Doanh nghiệp sử dụng công cụ tiền lương với mục đích khác thơng qua việc trả lương mà kiểm tra theo dõi người lao động làm việc, đảm bảo tiền lương chi phải đemlại kết hậu qủa rõ rệt Hiệu tiền lương khơng tính theo tháng mà phải tính theo ngày, giò tồn doanh nghiệp, phận người 2.1.3 Tiền lương tối thiểu - sở mức lương: • Tiền lương tối thiểu: Tiền lương tối thiểu xem ngưỡng cuối để từ xây dựng mức tiền lương khác, tạo thành hệ thống tiền lương nghành đó, hệ thống tiền lương chung thống nước, để định sách tiền lương Mức lương tối thiểu yếu tố quan trọng sách tiền lương, liên hệ chặt chẽ với ba yếu tố: - Mức sống trung bình dân cư nước - Chỉ số giá hàng hoá sinh hoạt - Loại lao động điều kiện lao động Mức lương tối thiểu đo lường giá sức lao động thông thường điều kiện làm việc bình thường, yêu cầu kỹ đơn giản với khung giá tư liêu sinh hoạt hợp lý Với ý nghĩa tiền lương tối thiểu định nghĩa sau: "Tiền lương tối thiểu mức lương để trả cho người lao động môi trường làm việc bình thường" • Tiền lương tối thiểu điều chỉnh doanh nghiệp: Nhằm đáp ứng nhu cầu trả lương cao doanh nghiệp có điều kiện, làm ăn có lãi, tiền lương tối thiểu doanh nghiệp theo quy định điều chỉnh tuỳ thuộc vào ngành, tính chất cơng việc xác định theo công thức sau: TLMin=290.000 (K1 + K2) Trong đó: K1 : Hệ số điều chỉnh theo vùng K2 : Hệ số điều chỉnh theo ngành Lê Quốc Huy - K 39.21.07 -7- Tiền lương tối thiểu điều chỉnh xây phù hợp với hiệu sản xuất kinh doanh khả toán chi trả doanh nghiệp 2.1.4 Các yêu cầu tổ chức tiền lương: • Yêu cầu tổ chức tiền lương: - Đảm bảo tái sản xuất sức lao động không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động Đây yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo thực chức vai trò tiền lương đời sống xã hội - Làm cho suất lao động không ngừng nâng cao, tao sở quan trọng nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Tổ chức tiền lương phải đạt yêu cầu làm tăng suất lao động Đây yêu cầu đặt việc phát triển nâng cao trình độ kỹ người lao động - Đảm bảo đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu - Tiền lương tác động trực tiếp tới động thái độ làm việc người lao động, đồng thời làm tăng hiệu hoạt động quản lý, quản lý tiền lươngCác nguyên tắc tổ chức tiền lương: - Nguyên tắc 1: Trả lương ngang cho người lao động xuất phát từ nguyên tắc phân phối lao động Nguyên tắc dùng thước đo lao động để đánh giá, so sánh thực trả lương Đây nguyên tắc quan trọng đảm bảo cơng bằng, đảm bảo bình đẳng trả lương Thực ngun tắctác dụng kích thích người lao động tham gia sản xuất góp phần nâng cao suất lao động hiệu kinh doanh - Nguyên tắc 2: Đảm bảo suất lao động tăng nhanh tiền lương bình quân Tiền lương trình độ tổ chức quản lý lao động ngày hiệu Năng suất lao động tăng lý nâng cao kỹ làm việc trình độ tổ chức quản lý ngun nhân khác tạo đổi công nghệ sản xuất, nâng cao trình độ, trang bị kỹ thuật lao động, khai thác sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên thiên nhiên Điều cho thấy tăng suất lao động có khả khách quan tăng nhanh tiền lương bình quân Trong doanh nghiệp việc tăng tiền lương dẫn đến tăng chi phí sản xuất kinh doanh, tăng suất lao động lại giảm chi phí cho đơn vị sản xuất kinh doanh Một doanh nghiệp thực kinh Lê Quốc Huy - K 39.21.07 -8- doanh hiệu chi phí cho đơn vị kinh doanh giảm mức giảm chi phí tăng suất lao động phải lớn mức tăng chi phí tiền lương bình quân - Nguyên tắc 3: Đảm bảo mối quan hệ hợptiền lương người lao động làm nghề khác kinh tế quốc dân, để đảm bảo thực nguyên tắc cần phải dựa vào yếu tố sau: - Trình độ lành nghề bình quân người lao động ngành: Do đặc điểm tính chất phức tạp kỹ thuật công nghệ ngành khác Điều cho thấy trình độ lao động ngành nghề khác khác Sự khác cần phải phân biệt trả lương, khuyến khích người lao động tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ lành nghề kỹ làm việc nơi nghành đòi hỏi kiến thức, trình độ tay nghề cao - Điều kiện lao động khác có ảnh hưởng đến mức hao phí sức lao động trình làm việc Những người làm việc điều kiện nặng nhọc, độc hại hao tổn nhiều sức lực phải trả lương khác so với người lao động làm việc điều kiện bình thường Từ dẫn tới khác tiền lương bình quân trả cho người lao động làm việc nơi có điều kiện lao động khác - Sự phân phối theo khu vực sản xuất: ngành phân bố khác vị trí địa lý phong tục tập quán điều kiện ảnh hưởng tới đời sống người lao động hưởng lương khác Để đảm bảo cơng bằng, khuyến khích người lao động làm việc nơi có điều kiện khó khăn phải có sách tiền lương hợpkhoản phụ cấp lương - Ý nghĩa kinh tế ngành kinh tế quốc dân: kinh tế quốc dân có nhiều ngành khác xemlà trọng điểm tuỳ giai đoạn kinh tế xã hội, cần ưu tiên để phát triển cần tập trung nhân lực biện pháp tiền lưong để thu hút lao động, biên pháp đòn bẩy kinh tế cần thực tốt Từ phân tích cho nhận thức tiền lương để khơng có nhìn sai lệch chiều Với tư cách phạm trù kinh tế, tiền lưong biểu tiền phận sản phẩm tạo doanh nghiệp, vào tiêu dùng cá nhân người lao động mà họ hao phí q trình sản xuất xã hội Lê Quốc Huy - K 39.21.07 -9- 2.2.Các khoản trích theo lương: Ngoài tiền lương để đảm bảo tái sản xuất sức lao động sống lâu dài, bảo vệ sức khoẻ đời sống tinh thần người lao động, theo chế độ tài hành, doanh nghiệp phải tính vào chi phí sản xuất kinh doanh phận chi phí gồm khoản trích: bảo hiểm xã hội (BHXH ), bảo hiểm y tế(BHYT ) kinh phí cơng đồn(KPCĐ ) - Bảo hiểm xã hội trích lập để tài trợ cho trường hợp cơng nhân viên tạm thời hay vĩnh viễn sức lao động như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, sức, nghỉ hưu Đối với người sử dụng lao động hàng tháng phải trích 15% tổng lương cơng nhân viên (được tính vào chi phí sản xuất kỳ), người lao động doanh nghiệp trích 5% lương (trừ vào thu nhập hàng tháng) để nộp cho quỹ BHXH cấp - Bảo hiểm y tế trích lập để tài trợ cho việc phòng, chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ người lao động Hiện nay, chế độ tài quy định hàng tháng phải trích 3% quỹ lương công nhân viên để hình thành quỹ BHYT, người sử dụng lao động (doanh nghiệp ) nộp 2% quỹ lương (tính vào chi phí sản xuất kỳ), người lao động nộp 1% lương (trừ thu nhập hàng tháng) - Kinh phí cơng đồn trích lập để phục vụ chi tiêu cho hoạt động tổ chức giới lao động nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợicủa người lao động Theo quy định hành, hàng tháng chủ sử dụng lao động phải trích 2% tren lương thực tế phải trả công nhân viên để hình thành quỹ, doanh nghiệp phải nộp 1% tiền lương thực tế lên cơng đồn cấp trên, lại 1% dượcquyền chi doanh nghiệp Tồn số trích doanh nghiệp tính vào chi phí sản xuất tháng Cùng với tiền lương, khoản bảo hiểm kinh phí cơng đồn nói hợp thành khoản chi phí lao động sống tổng chi phí doanh nghiệp Việc tính tốn, xác định chi phí lao động sống phải sở quản lý theo dõi trình huy động, sử dụng lao động trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Tính thù lao lao động toán đầy đủ, kịp thời tiền lương khoản trích theo lương cho người lao động, mặt kích thích người lao động quan tâm dến thời gian, kết chất lượng lao động, mặt khác góp phần tính đúng, tính đủ chi phí giá thành sản phẩm hay chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh Lê Quốc Huy - K 39.21.07 - 10 - (Mặt trước) Tên Cơ quan Y tế Ban hành theo mẫu CV Số 90TC/CĐKT ngày 20/7/99 BTC Số KB/BA 622 GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ ỐM Quyển sổ: 127 Số : 36 Họ tên: Vũ Lâm Tùng Tuổi : 36 Đơn vị công tác: Công ty XNK hợp tác quốc tế Coalimex Lý cho nghỉ: Phẫu thuật xương khớp gối Số ngày cho nghỉ: 15 ngày (Từ 3/3 đến hết ngày 18/3/2002 ) Xác nhận đơn vị phụ trách Số ngày nghỉ : 15 ngày (Ký, họ tên) Ngày tháng năm 2002 Y bác sĩ KCB (Đã ký, đóng dấu) Nguyễn Thị Hồng (Mặt sau) PHẦN BHXH Số sổ BHXH : 01133943564 1- Số ngày thực nghỉ hưởng BHXH : 15 ngày 2- Luỹ kế ngày nghỉ chế độ : ngày 3- Lương tháng đóng BHXH : 373.932 đồng 4- Lương bình quân ngày : 22.069 đồng 5- Tỷ lệ hưởng BHXH : 75% 6- Số tiền hưởng BHXH : 373.932 đồng Ngày tháng năm 2002 Phụ trách BHXH đơn vị (Ký, họ tên) Cán Cơ quan BHXH (Ký, họ tên) Hoàng Ngọc Điệp (Ghi chú: Phần mặt sau ghi vào giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH giấy viện) Lê Quốc Huy - K 39.21.07 - 56 - 4.2 Bảng toán BHXH: Sau tổng hợp tất phiếu nghỉ BHXH trên, kế toán lập bảng tốn BHXH cho tồn Cơng ty theo mẫu sau: Đơn vị: Công ty XNK hợp tác quốc tế Coalimex Mẫu số 04 - LĐTL BẢNG THANH TOÁN BHXH Tháng năm 2002 Nợ 334: 200.000 Có 111: 200.000 TT Họ tên Nghỉ ốm SN ST Vũ Lâm Tùng 15 373.932 Nghỉ Nghỉ tai Nghỉ đẻ ốm nạn SN ST SN ST SN ST Tổng số tiền Ký nhận 373.932 Cộng 373.932 (Tổng số tiền viết chữ: Ba trăm bảy mươi ba nghìn chín trăm ba mươi hai đồng) Kế toán BHXH Nhân viên theo dõi Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) * Từ bảng toán BHXH tháng 3/2002, kế tốn cơng ty lập phiếu chi tiền BHXH trả thay lương cho tồn cơng ty - Cụ thể ta có uỷ nhiệm chi kinh phí BHXH quan BHXH cấp cho công ty UỶ NHIỆM CHI Số : 30 (Tương đương giấy báo có) Chuyển khoản tiền : Thư - điện ngày 28/3/2002 Đơn vị trả tiền : Cơ quan BHXH Quận Hai Bà Trưng Số tài khoản : Tại ngân hàng : Đơn vị nhận tiền : Công ty XNK hợp tác quốc tế Coalimex Địa : Số 47 - Quang Trung Số tài khoản : 710A - 00047 Tại ngân hàng : Cơng thương Hà Nội Nội dung tốn: Cấp kinh phí BHXH Số tiền : 373.932 đồng Số tiền viết chữ: Ba trăm bảy mươi ba nghìn chín trăm ba mươi hai đồng Ngày 12 tháng năm 2002 Lê Quốc Huy - K 39.21.07 - 57 - Đơn vị trả tiền KT chủ T.Khoản (Đã ký, đóng dấu) Ngân hàng A Ngân hàng B Ngày 28/03/02 số phụ kiểm soát Ngày 28/03/02 số phụ kiểm soát Trưởng ngân hàng Trưởng ngân hàng (Đã ký, đóng dấu) (Đã ký, đóng dấu) - Kế tốn cơng ty viết phiếu chi tiền mặt chi lương BHXH trả thay lương tháng 3/02 Đơn vị: Coalimex Địa chỉ: Telefax: Quyển số: 02 Mẫu số:02 - TT Số: 43 QĐ số 1141 - TC/ QĐ/ CĐKT Ngày 01 tháng 11 năm 1995 PHIẾU CHI Ngày 12 tháng 03năm 2002 NỢ TK 334 CÓ TK 111 Họ tên người nhận tiền: Vũ Tùng Lâm Địa : Phòng Tổ chức nhân - Cơng ty XNK hợp tác quốc tế Coalimex Lý chi: Chi lương BHXH tháng 3/2002 Số tiền : 373.932 (Viết chữ) Ba trăm bảy mươi ba nghìn chín trăm ba mươi hai đồng Kèm theo : 02 chứng từ gốc Phiếu nghỉ hưởng BHXH bảng toán lương BHXH Đã nhận đủ số tiền: 373.932 (Viết chữ) Ba trăm bảy mươi ba nghìn chín trăm ba mươi hai đồng Ngày 12 tháng 03năm 2002 Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu ) tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người lập phiếu Người nhận (Ký, họ tên) Ninh Xuân Sơn Các nghiệp vụ hạch toán BHXH trả thay lương: - Nghiệp vụ 1: Nợ TK 334: 373.932 Có TK111: 373.932 - Nghiệp vụ 2: Nợ TK 3383: 373.932 Có TK 334: 373.932 - Nghiệp vụ 3: Nợ TK 112: 373.932 Có TK 3383: 373.932 Lê Quốc Huy - K 39.21.07 - 58 - Thủ quỹ (Ký, họ tên) (Ký, họ Vũ Tùng Lâm LêThu Hà PHẦN III MỘT SỐ Ý KIẾN KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGCƠNG TY XNK HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX I NHỮNG NHẬN XÉT VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XNK HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX: Công ty XNK hợp tác quốc tế Coalimex doanh nghiệp Nhà nước có đầy đủ tư cách pháp nhân, trưởngthành đứng vững cạnh tranh khốc liệt kinh tế thị trường Đặc biệt năm gần đây, công ty không ngừng đầu tư trang thiết bị máy móc đại, đào tạo đội ngũ cán có lực chuyên môn phẩm chất đạo đức Công ty cử cán có lực chuyên môn làm cán chuyên trách công tác tra công ty, đồng thời tạo điều kiện cho cán chủ chốt công ty tham gia khố học tập huấn ngắn hạn, nâng cao trình độ chuyên môn cho họ, bước cải thiện điều kiện việc làm Nhờ mà sản phẩm công ty bạn hàng đánh giá cao (đặc biệt khách hàng nước ngoài) chất lượng, uy tín giá Doanh thu cơng ty năm sau ln cao năm trước, đóng góp cho NSNN ngày tăng, thu nhập bình quân tháng nhân viên công ty cao so với mặt thu nhập dân cư, đồng thời cơng ty tạo cơng ăn việc làm ổn định cho khoảng trăm người với mức sống đảm bảo Để có kết đây, phần lớn nhờ vào vận hành nhịp nhàng ăn khớp hệ thống, Giám đốc người có lực điều hành quản lý, nhân viên công ty thực tốt chức nhiệm vụ cơng việc 1.ƯU ĐIỂM: Cơng tác quản lý lao động công ty chặt chẽ hợpCông ty theo dõi thời gian làmviệc cán bảng chấm cơng Ngày 26 hàng tháng, phòng tổ chức hành tổng hợp ngày cơng lao động tồn cơng ty sổ theo dõi ngày cơng lao động, để tính trả lương thời gian cho người lao động Rõ Lê Quốc Huy - K 39.21.07 - 59 - ràng để trả lươngcho người lao động vừa đầy đủ, vừa công khơng thể khơng coi trọng việc quản lý lao động Công ty thực tốt điều điều đáng mừng Hình thức kế tốn cơng ty áp dụng hình thức Nhật ký chung Trước đây, chưa ứng dụng máy tính vào cơng tác kế tốn cơng ty áp dụng hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ So với hình thức kế tốn cũ, hình thức kế tốn Nhật ký chung có nhiều ưu việt lẽ phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh, yêu cầu quản lý, số lượng cán kế tốn kết cấu sổ đơn giản, cột nhiều dòng thích hợp cho việc tổng hợp số liệu in máy Khi cần cung cấp số liệu cho giám đốc Sổ TK 334 vào khoảng thời gian nào, chờ sau vài phút máy in đầy đủ liệu cần thiết Bộ máy kế tốn cơng ty đơn giản, gọn nhẹ làm việc có hiệu Với 11 người phòng tất cơng việc, phần hành kế toán xử lý cung cấp thông tin kịp thời cho lãnh đạo công ty Bộ phận kế tốn cơng ty thực việc tốn tiền lương cho cán cơng nhân viên tồn cơng ty Việc chi trả tiền lương, thực quy định hành Nhà nước chế độ BHXH, BHYT, KPCĐ đảm bảo quyền lợi trực tiếp người lao động.Công ty sử dụng đầy đủ chứng từ kế toán quy định chế độ ghi chép ban đầu tiền lương, toán chế độ BHXH, 2.NHƯỢC ĐIỂM: • Cơng ty thực chế độ sách Nhà nước việc trích lập quỹ KPCĐ Tuy nhiên, theo em việc trích lập quỹ KPCĐ cơng ty thu hình thức người lao động góp 1% lương thực tế cộng dồn tháng cgưa thể thực tính cơng bằng, quỹ hình thành để sử dụng cho mục đích bảo vệ quyền lợi người lao động,nếu người lương cao mức đóng bảo hiểm nhiều họ hưởng quyền lợi nhiều người đóng góp mức thấp chăng? mức người nộp cơng đồn phí thấp chịu thiệt thòi hưởng quyền lợi, họ có chấp nhận vơ lý chăng? Nên cơng ty xây dựng mức đóng cơng đồn phí chung cho tồn lao động? • Cơng ty chưa thực việc trích trước tiền lương nghỉ phép cho cán công nhân viên Tiền lương nghỉ phép cán công nhân viên phát sinh tháng tính hết vào chi phí tháng Vì ảnh hưởng tới kết kinh doanh công tyQuốc Huy - K 39.21.07 - 60 - • Việc trích lập BHYT theo quy định 3% lương cấp bậc (lương bản) cán cơng nhân viên cơng ty đưa 2% lương tính vào chi phí kỳ, người lao động chịu 1% lương trừ vào thu nhập họ Tuy nhiên, cơng ty trích tồn 3% BHYT theo lương để tính vào chi phí sản xuất Như quy định trích nộp BHYT cơng ty chưa thực trích chế độ hành • Việc phân chia hệ số tiền lương cán quản lý nhân viên gián tiếp (tạp vụ, bảo vệ, lái xe ) cơng ty chưa phù hợp, chưa thể rõ nét tính cơng không đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động Hiện công ty áp dụng hệ số lương sau: - Hệ số 1,8 áp dụng đơn vị trực tiếp kinh doanh chức danh Giám đốc cơng ty, Phó GĐ cơng ty, Kế tốn trưởng cơng ty - Hệ số 1,6 áp dụng đơn vị giao nhận - Hệ số 1,5 áp dụng trưởng phó phòng đơn vị quản lý, phục vụ - Hệ số 1,3 áp dụng chuyên viên quản lý đơn vị quản lý,phục vụ đơn vị lại - Những học sinh trường công ty tiếp nhận vào làm việc theo HĐ lao động thử việc HĐ lao động thời hạn từ năm trở lên áp dụng hệ số suất đơn vị tối đa 1,00 Với hệ số lương thể rõ bất hợp lý cán quản lý Theo em, cơng ty cần có biện pháp thay đổi thời gian tới • Đối với nghiệp vụ tốn BHXH cho cán cơng nhân viên công ty: Khi công ty nộp bảng toán BHXH lên BHXH Quận, BHXH Quận tốn cho cơng ty theo số tiền phải trả, kế toán tiền lương nhận tiền đề nghị thủ quỹ viết phiếu thu nhập quỹ tiền mặt Sau đó, thủ quỹ chi trả tiền BHXH cho cơng nhân viên Ở đây, kế tốn khơng sử dụng đến TK 3383 - BHXH để phản ánh số tiền phải trả BHXH số tiền BHXH phải trả cho cơng nhân viên Ngược lại, kế tốn tiền lương lại lấy TK 334 - Phải trả công nhân viên để phản ánh tình hình tốn BHXH cho cơng nhân viên Sổ TK 334 có khối lượng nghiệp vụ nhiều mà phải theo dõi việc tốn BHXH, cơng ty có mở sổ TK 3383 - BHXH lại theo dõi việc trích BHXH nộp BHXH Điều cho thấy công tác quản lý tốn khoản BHXH cho cơng nhân viên công tyQuốc Huy - K 39.21.07 - 61 - chưa khoa học, hợp lý Để treo khoản BHXH phải trả công nhân viên TK 334 khó khăn cho viẹc quản lý, kiểm tra, giám sát khoản Kế tốn tiền lương BHXH công ty định khoản nghiệp vụ sau: - Nộp bảng toán BHXH cho BHXH Quận: Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388) Có TK 334 - Phải trả công nhân viên Khoản BHXH phải tốn cho cơng nhân viên khoản phải thu từ BHXH Quận - Nhận tiền mặt từ BHXH Quận nhập quỹ công ty - Nợ TK 111 - Tiền mặt (1111) Có Tk 138 - Phải thu khác (13880 Thanh tốn, chi trả BHXH cho cơng nhân viên tiền mặt Nợ TK 334 - Phải trả công nhân viên Có Tk 111 - Tiền mặt (1111) • Công ty XNK hợp tác quốc tế Coalimex loại hình doanh nghiệp Nhà nước , hoạt động hạch tốn kinh tế độc lập Hiện cơng ty áp dụng hình thức hưởng lương theo lợi nhuận, theo hình thức cơng ty hoạt động kinh doanh có hiệu thu nhập cán cơng nhân viên công ty nâng cao việc đảm bảo mức thu nhập họ có ổn định không hoạt động sản xuất kinh doanh công ty không đạt hiệu hay không đạy mức doanh thu kế hoạch đề Do cơng ty cần có sách khen thưởng hợp lý để khuyến khích người lao động cơng việc phần cải thiện sống người lao động Điều đòi hỏi Ban lãnh đạo công ty phải tăng cường công tác quản lý, quan tâm củng cố đội ngũ có lực chun mơn, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn để góp phần cho phát triển cơng ty, giúp cho tình hình hoạt động kinh doanh công ty đạt hiểu quả, đạt doanh thu cao II MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGCƠNG TY XNK HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX: Ta biết tiền lương vấn đề quan trọng Một sách tiền lương hợp lý sở, đòn bẩy cho phát triển doanh nghiệp Còn đối người lao động, tiền lương nhận thoả đáng động lực thúc đẩy lực sáng tạo, nhiệt tình cơng việc góp phần khơng nhỏ làm tăng suất lao động, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đạt kết cao Lê Quốc Huy - K 39.21.07 - 62 - Do doanh nghiệp, tuỳ theo loại hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mà có chế độ kế tốn tiền lương cho hợp lý, ln nghiên cứu hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương như: BHXH, BHYT, chế độ hưởng BHXH, chế độ khen thưởng,khuyến khích lương để cho quyền lợi người lao động đảm bảo dặt lên hàng đầu, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động, khuyến khích cho người lao động sản xuất kinh doanh vấn đề quan trọng Những hạn chế nêu phần gây cản trở cho cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty chưa phát huy hết vai trò tác dụng cơng cụ phục vụ quản lý kinh tế Vì vậy, phạm vi nghiên cứu đề tài này, em xin mạnh dạn nêu lên số phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế Mong đề xuất sau gợi ý nho nhỏ để công ty xem xét thời gian tới (1) Tình hình quản lý sử dụng lao động: Việc nâng cao hiệu sử dụng lao động vấn đề quan tâm hàng đầu doanh nghiệp Việc nâng cao hiệu sử dụng lao động tổ chức lao động cách khoa học, kết hợp điều chỉnh trình hoạt động người yếu tố trình sản xuất để đem lại suất lao động cao, hiệu tối ưu Chính vậy, cuối kỳ kinh doanh cơng ty cần phân tích tình hình lao động để đánh giá kiểm tra biến động tình hình sử dụng thời gian lao động, trình độ chun mơn tay nghề Từ tìm biện pháp quản lý sử dụng lao động ngày hiệu Phân tích cơng việc để hiểu biết đầy đủ công việc, yếu tố kỹ cần thiết, xác định thời gian hao phí lao động cần thiết thực yếu tố công việc làm cho tiết kiệm thời gian sức lao động, nâng cao hiệu suất lao động, sở định mức lao động Nâng cao trình độ lành nghề cho người lao động mà trước hết phải phân loại lao động, vào yêu cầu công việc, định hướng sản xuất mà có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho cán cơng nhân viêncủa công ty Làm tốt công tác tuyển chọn lao động Xây dựng hệ thống kiểm soát số lượng chất lượng lao động chặt chẽ để có định đắn nhân viên làm việc theo hợp đồng ngắn hạn (Quyết định ký tiếp hợp đồng hay không), đảm bảo tận dụng thị trường lao động dồi nước ta Lê Quốc Huy - K 39.21.07 - 63 - (2) Khi mà quyền lợi người lao động hưởng bình đẳng, cơng cơng ty nên thay thu 1% KPCĐ từ thu nhập người lao động trước chuyển sang mức thu mức phí định (3) Kế tốn tiền lương cơng ty tương đối hồn chỉnh, cơng ty áp dụng hình thức trả lương xác, hợp lý Tất khoản trả cho người lao động (ngồi lương chính) như: bồi dưỡng làm thêm, thưởng cho công nhân làm ngày lễ tết, thưởng lương tết, kế toán lập thành bảng riêng sở danh sách phòng ban, phân xưởng gửi lên, thông qua giám đốc duyệt tài vụ viết phiếu chi tiền Tất khoản tốn cho cán cơng nhân viên Để làm chi tiết vậy, phần số lao động công ty không lớn theo em việc toán lương khoản liên quan tỉ mỉ, chi tiết làm cơng tác kế tốn phức tạp, nhiều thời gian Nên với việc trả lương làm kỳ khoản thưởng, bồi dưỡng, phòng kế tốn tập hợp vào cột "lương khác" bảng toán lương phận, hàng tháng toán cho cán công nhân viên vào kỳ trả lương để cơng tác kế tốn tiền lương cơng ty gọn nhẹ (4) Để phân chia hệ số lưong cán quản lý nhân viên hành chínhcơng ty phải dựa vào tính chất lao động lực trình độ người lao động, từ xây dựng hệ số lương thích hợp, khuyến khích cán quản lý có nghiệp vụ mang hết khả trí tuệ phục vụ lợi ích chung cơng ty, tránh biểu tiêu cực công tác quản lý kinh doanh công ty Muốn làm việc này, công ty cần phân công chức nhiệm vụ cụ thể cho phòng ban, cụ thể hoá nhiệm vụ cho cán cương vị công tác Riêng ý kiến em, công ty nên quy định lại mức hệ số lương cho phù hợp nên dựa theo lực trình độ khả làm việc người để xếphệ số lươngcho phù hợp (5) Đối với tỷ lệ trích BHYT vào chi phí sản xuất tháng: Cơng ty nên áp dụng theo chế độ quy định nghĩa trích 2% BHYT số lương công nhân viên, 1% lại cơng ty trừ vào thu nhập người lao động (6) Thực trích trước tiền lương nghỉ phép người lao động vào chi phí sản xuất tháng: theo em, năm người lao động nghỉ phép 12 ngày, số ngày nghỉ phép tăng lên số năm công tác người tăng Vì thế, tính trung bình tồn cơng ty, số ngày nghỉ phép bình quân năm 14 ngày 1người lao động Mức nghỉ phép tối đa không 26 ngày công chế độ năm Từ đó, cơng ty nên Lê Quốc Huy - K 39.21.07 - 64 - áp dụng trích trước tiền lương nghỉ phép để giá thành không bị biến động nhiều kỳ công thức xác định mức trích tiền lương nghỉ phép năm: Mức trích tiền lương nghỉ phép tồn cơng ty năm = Tổng tiền lương năm tồn cơng ty 26 ngày chế độ x 14 ngày nghỉ phép bình quân năm Mức trích phân bổ tháng năm (7) Đối với nghiệp vụ tốn BHXH cho cán cơng nhân viên: Công ty không nên sử dụng TK 334 để phản ánh tình hình theo dõi tốn BHXH cho cán cơng nhân viên TK có nhiều nghiệp vụ cần theo dõi Đưa nghiệp vụ chuyển sangTK 3383 - Bảo hiểm xã hội khoa học hợp lý Lúc kết cấu TK 3383 sau: Bên nợ: - Số nộp BHXH cho BHXH Quận - Số toán BHXH cho cán cơng nhân viên Bên có: - Số trích BHXH hàng tháng - Số phải tốn BHXH cho cán cơng nhân viên Bên có: - Số chưa nộp BHXH cho BHXH Quận - Số BHXH chưa tốn hết cho CBCNV theo đó, kế toán định khoản kế toán nghiệp vụ sau (giảm bớt cơng viẹc ghi chép): • Căn vào phiếu thu BHXH Quận chi trả tiền BHXH cho cán cơng nhân viên, kế tốn ghi sổ nhật ký chung, sổ TK 3383 - Bảo hiểm xã hội TK 111 theo định khoản: Nợ TK 111 - Tiền mặt (Chi tiết TK 1111) Có TK 338 - Phải tra phải nộp khác (Chi tiết TK 3383 - BHXH) • Căn vào phiếu chi tiền mặt việc trả trợ cấp BHXH cho cán cơng nhân viên, kế tốn ghi sổ theo định khoản: Nợ TK 338 - Phải trả phải nộp khác (Chi tiết TK3383 - BHXH) Lê Quốc Huy - K 39.21.07 - 65 - Có TK 111 - Tiền mặt (Chi tiết TK 1111) Ngoài quy định chung cho việc phân hệ số lương cơng ty cần có sách ưu đãi cụ thể, để đáp ứng người lao động có nhiều năm gắn bó cống hiến cho công ty, nhằm đảm bảo quyền lợi làm cho người lao động yên tâm công tácQuốc Huy - K 39.21.07 - 66 - KẾT LUẬN Bất kỳ hình thức sản xuất phải có yếu tố lao động, sản phẩm hồn thành cấu thành giá trị sức lao động Tiền lương khoản trích theo lương biểu tiền giá sức lao động Quản lý chặt chẽ tiền lương khoản trích theo lương đòi hỏi đặt nhằmđem lại hiệu cao Ở Việt Nam, sau công đổi đất nước, Đảng Nhà nước ta ngày khẳng định vị trí người đại diện cho toàn dân, lo cho dân sẵn sàng dân Thơng qua Đại hội Đảng VII chứng minh nước ta thực thoát khỏi bao cấp sẵn sàng đón chờ thử thách quy luật cạnh tranh, thị trường Điều làm ảnh hưởng mạnh mẽ chất tiền lương, tiền lương thay đổi phù hợp với quy chế mới, tuân theo quy luật cung cầu thị trường sức lao động, chịu điều tiết Nhà nước hình thành sở thoả thuận người lao động người sử dụng lao động Trong q trình thực tập cơng ty với thời gian thực tập tương đối ngắn, kinh nghiệm thực tế thân có hạn nên em chưa có nhìn tổng quát, chưa thể nắm bắt hết vấn đề cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty Qua đề tài em muốn đề cập đến số phương hướng cần hồn thiện "Cơng tác tổ chức tiền lương khoản trích theo lương " với mục đích góp phần phản ánh tính tốn sách tiền lương khoản trích theo lương cơng ty, đồng thời phát huy tác dụng tích cực chế độ hạch toán kinh tế điều kiện kinh doanh theo chế thị trường, giúp công ty đứng vững phát triển Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Mạnh Thiều, tồn thể nhân viên phòng kế tốn phòng XNK công ty XNK hợp tác quốc tế Coalimex giúp em hoàn thành chuyên đề Sinh viên: Lê Quốc Huy Lê Quốc Huy - K 39.21.07 - 67 - MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 PHẦN I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ .3 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT .3 I NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG : .3 1.VAI TRÒ CỦA LAO ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH YÊU CẦU QUẢN LÝ VỀ LAO ĐỘNG: 2.CHI PHÍ VỀ LAO ĐỘNG SỐNG YÊU CẦU QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG: 2.1.Tiền lương: 2.1.1 Khái niệm tiền lương: 2.1.2 ý nghĩa vai trò tiền lương sản xuất kinh doanh: 2.1.3 Tiền lương tối thiểu - sở mức lương: .7 2.1.4 Các yêu cầu tổ chức tiền lương: .8 2.2.Các khoản trích theo lương: 10 3.NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG: 11 II.HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG - QUỸ TIỀN LƯƠNG - QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI (BHXH), BẢO HIỂM Y TẾ (BHYT) KINH PHÍ CƠNG ĐỒN (KPCĐ): 11 1.CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG: .11 1.1.Tiền lương tính theo thời gian: 11 1.2.Tiền lương tính theo sản phẩm: 13 2.Quỹ tiền lương thành phần quỹ tiền lương: 16 2.2.Các thành phần quỹ lương: 16 3.1.Quỹ BHXH: 17 3.3.Kinh phí cơng đồn ( KPCĐ): 18 2.Tiền lương trợ cấp BHXH: 19 IV.KẾ TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG, BHXH, BHYT KPCĐ: 21 CÁC CHỨNG TỪ SỬ DỤNG: 21 TÀI KHOẢN SỬ DỤNG: 22 TỔNG HỢP PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG, TRÍCH BHXH, BHYT, KPCĐ: 23 KẾ TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG, BHXH, BHYT, KPCĐ: .24 5.HỆ THỐNG SỔ SÁCH HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP: 27 PHẦN II 29 Lê Quốc Huy - K 39.21.07 - 68 - TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG .29 CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở 29 CÔNG TY XNK HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX 29 I ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY XNK HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX: 29 1.Q TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY XNK HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX: 29 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN VIỆT NAM – COALIMEX 32 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ BỘ MÁY KẾ TỐN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN VIỆT NAM COALIMEX: 32 3.1 Bộ máy quản lý: 32 3.2.Bộ máy kế toán: 35 3.2.1 Cơ cấu tổ chức máy kế toán: 35 3.2.2.Hệ thống sổ kế toán, chứng từ kế toán luân chuyển chứng từ công ty XNK hợp tác quốc tế Coalimex: 37 II.TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯỞNG CƠNG TY XNK HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX: 41 ĐỐI TƯỢNG NGUYÊN TẮC TRẢ LƯƠNGCÔNG TY: 41 1.1 Đối tượng: 41 1.2 Nguyên tắc: 41 2.MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY XNK HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX: 42 2.1.Phương pháp quản lý lao động tiền lương công ty XNK hợp tác quốc tế Coalimex: .42 2.2 Hình thức trả lương cơng ty XNK hợp tác quốc tế Coalimex: 42 2.3 Các khoản trích theo lương: BHXH, BHYT, KPCĐ: .43 2.4 Chế độ tốn BHXH trả thay lương cơng ty XNK hợp tác quốc tế Coalimex: .44 QUỸ LƯƠNG CÁC YẾU TỐ HÌNH THÀNH NÊN QUỸ TIỀN LƯƠNG - TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG PHẢI TRẢ TRÍCH BHXH, BHYT, KPCĐ: 45 3.1 Nguồn tiền lương phân bổ quỹ tiền lương: .45 3.2 Trả lương chế độ: 46 3.3 Trả lương từ quỹ tiền lương suất: 46 3.4 Tổ chức kế tốn tiền lương cơng ty: .48 3.5.Tổ chức kế toán tiền lương phải trả trích BHXH, BHYT, KPCĐ: .53 4.CHẾ ĐỘ THANH TỐN BHXH TRẢ THAY LƯƠNG TẠI CƠNG TY XNK HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX : 54 Lê Quốc Huy - K 39.21.07 - 69 - 4.1.Phiếu nghỉ hưởng BHXH (Giấy chứng nhận nghỉ ốm) sử dụng theo mẫu sau: 54 4.2 Bảng toán BHXH: 57 PHẦN III 59 MỘT SỐ Ý KIẾN KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGCÔNG TY XNK HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX 59 I NHỮNG NHẬN XÉT VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY XNK HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX: .59 1.ƯU ĐIỂM: 59 2.NHƯỢC ĐIỂM: .60 II MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGCÔNG TY XNK HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX: 62 Lê Quốc Huy - K 39.21.07 - 70 - ... Lê Quốc Huy - K 39.21.07 - 28 - PHẦN II TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY XNK VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX I ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY XNK VÀ... thiện tổ chức cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương công ty XNK hợp tác quốc tế Coalimex Lê Quốc Huy - K 39.21.07 -2- PHẦN I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN... toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Thương mại - sản xuất Phần II: Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương cơng ty XNK hợp tác quốc tế Coalimex Phần III: Một số ý
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp : Công tác tổ chức tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty XNK và hợp tác quốc tế Coalimex, Luận văn tốt nghiệp : Công tác tổ chức tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty XNK và hợp tác quốc tế Coalimex, LƯƠNG Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT, CHI PHÍ VỀ LAO ĐỘNG SỐNG VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG:, CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG:, KẾ TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG, BHXH, BHYT, KPCĐ:, CÔNG TY XNK VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX., QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY XNK VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX:, TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN VIỆT NAM COALIMEX:, MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XNK VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX:, QUỸ LƯƠNG VÀ CÁC YẾU TỐ HÌNH THÀNH NÊN QUỸ TIỀN LƯƠNG - TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG PHẢI TRẢ VÀ TRÍCH BHXH, BHYT, KPCĐ:, CHẾ ĐỘ THANH TOÁN BHXH TRẢ THAY LƯƠNG TẠI CÔNG TY XNK VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX :, MỘT SỐ Ý KIẾN VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY XNK VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX., I. NHỮNG NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XNK VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX:, II MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY XNK VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay