Mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần an bình chi nhánh khánh hòa

107 18 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2018, 15:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ NGỌC LOAN MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC THANH TỐN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỐ PHẦN AN BÌNH – CHI NHÁNH KHÁNH HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ NGỌC LOAN MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC THANH TỐN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỐ PHẦN AN BÌNH – CHI NHÁNH KHÁNH HỊA Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số:60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN NGỌC VŨ Đà Nẵng – Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Để thực luận văn này, tác giả dành nhiều thời gian nghiên cứu sách chuyên ngành, hồ sơ giao dịch thực tế có liên quan đến hoạt động tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ nhằm làm sở giải thích đề xuất phương án mở rộng hoạt động toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ ABBank Chi nhánh Khánh Hòa Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tác giả Các số liệu kết luận văn trung thực, có nguồn trích dẫn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Người viết Phạm Thị Ngọc Loan DANH MỤC CÁC KY HIÊU, CÁC CHƯ VIẾT TẮT ABBANK An Binh Commercial Joint Stock Bank (Ngân hàng thương ABBANK mại cổ phần An Bình) An Binh Commercial Joint Stock Bank Khanh Hoa Branch Khánh Hòa (Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình CN Khánh Hòa) ICC International Chamber of Commerce (Phòng Thương Mại ISBP Quốc Tế) International Standard Banking Practice for the Examination of Documents under Documentary Credit (Tiêu chuẩn quốc tế nghiệp vụ ngân hàng dùng cho việc kiểm tra chứng từ ISP Tín dụng chứng từ phòng Thương Mại Quốc Tế) International Standby Practices (Quy tắc thực hành tín dụng L/C NHPH/CK URR dự phòng quốc tế) Letter of Credit (Thư tín dụng) Ngân hàng phát hành/chiết khấu Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursement (Quy tắc SWIFT hoàn trả ngân hàng) Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Hiệp hội tài viễn thơng liên ngân Tài khoản hàng tồn cầu) Tài khoản ngoại tệ ABBank mở ngân hàng đại lý Nostro UCP Uniform Customs and Practice for Documentary Credit TTQT XNK (Quy tắc thực hành thống tín dụng chứng từ) Thanh tốn quốc tế Xuất nhập DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn ABBANK Khánh Hòa 32 Bảng 2.2 Tình hình cho vay ABBANK Khánh Hòa 34 Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh ABBANK Khánh Hòa 34 Bảng 2.4 Doanh số TTQT ABBANK Khánh Hòa 39 Bảng 2.5 Thị phần TTQT theo LC ABBANK Khánh Hòa 41 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Bảng 2.14 Thị phần TTQT theo LC số NHTM Khánh Hòa Tỷ trọng doanh số TTQT phương thức toán hàng xuất ABBANK Khánh Hòa Doanh số thu nhập toán TDCT hàng xuất Cơ cấu thị trường xuất ABBANK Khánh Hòa Cơ cấu mặt hàng xuất ABBANK Khánh Hòa Tỷ trọng doanh số TTQT phương thức toán hàng nhập ABBANK Khánh Hòa Doanh số thu nhập tốn TDCT hàng nhập Cơ cấu thị trường xuất ABBANK Khánh Hòa Cơ cấu mặt hàng nhập ABBANK Khánh Hòa 43 44 45 46 47 50 51 53 54 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu bảng Tên bảng Trang Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 2.1 Biểu đồ 2.1 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ 2.4 Quy trình nghiệp vụ phương thức tốn tín dụng chứng từ Mơ hình tổ chức ABBANK Khánh Hòa Cơ cấu thị trường xuất ABBANK Khánh Hòa Cơ cấu mặt hàng xuất ABBANK Khánh Hòa Cơ cấu thị trường nhập ABBANK Khánh Hòa Cơ cấu mặt hàng xuất ABBANK Khánh Hòa 19 31 47 48 53 54 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với trình hội nhập quốc tế, hoạt động ngoại thương Việt Nam ngày phát triển mạnh mẽ năm gần Đó yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ toán quốc tế Ngân hàng thương mại Việt Nam Thanh toán quốc tế được xem nghiệp vụ quan trọng Ngân hàng thương mại Việt Nam Thực tốt hoạt động toán quốc tế mang lại nhiều lợi ích to lớn cho ngân hàng thương mại, ngồi phí dịch vụ thu được, ngân hàng thương mại phát triển nghiệp vụ khác mua bán ngoại tệ, tài trợ xuất nhập khẩu, Hơn thế, hoạt động toán quốc tế nâng cao uy tín hình ảnh ngân hàng Việt Nam thương trường quốc tế Trong phương thức toán quốc tế được doanh nghiệp xuất nhập Việt Nam ưa chuộng như: tín dụng chứng từ, nhờ thu, chuyển tiền… phương thức tín dụng chứng từ phương thức tốn có nhiều ưu điểm an tồn phương thức toán khác Đặc biệt hai năm trở lại tình hình kinh tế bất ổn doanh nghiệp ngày sử dụng phương thức tín dụng chứng từ nhiều hơn, chấp nhận mức phí phải trả cho ngân hàng cao bù lại họ có cam kết tốn từ ngân hàng Bên cạnh đó, thời gian làm việc Ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh Khánh Hòa tác giả nhận thấy hoạt động mang lại khoản thu dịch vụ tốt cho ngân hàng kéo theo được nguồn thu khác thu từ việc mua bán ngoại tệ, lãi vay… Với lý trên, q trình cơng tác nghiên cứu ABBANK Khánh Hòa tác giả chọn đề tài: “Mở rộng hoạt động toán quốc tế theo phương thức tốn tín dụng chứng từ ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Chi nhánh Khánh Hòa” với mong muốn giúp ích phần vào cơng phát triển nghiệp vụ toán quốc tế ABBANK nói chung ABBANK Khánh Hòa nói riêng Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận hoạt động toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng - Phân tích khảo sát thực trạng công tác mở rộng hoạt động tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ ABBANK Khánh Hòa - Đề xuất số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ ABBANK Khánh Hòa Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu lí luận thực tiễn mở rộng hoạt động toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ ABBANK Khánh Hòa từ năm 2009 đến hết 2011 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê mô tả, so sánh, điều tra xã hội học để luận giải vấn đề liên quan đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiền đề tài Mở rộng hoạt động toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ khơng phải vấn đề có cơng trình nghiên cứu tác phẩm viết vấn đề như: - Luận văn Thạc Sĩ “ Phát triển dịch vụ toán quốc tế chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam” tác giả Phạm Hiền trường Đại học Đà Nẵng, năm 2010 - Luận văn Thạc Sĩ “Giải pháp mở rộng hoạt động tốn tín dụng chứng từ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh TP Đà Nẵng” tác giả Nguyễn Thị Thanh Hà trường Đại học Đà Nẵng, năm 2011 - Ngồi có nhiều báo, tham luận được đăng tạp chí chuyên ngành diễn đàn liên quan đến vấn đề mở rộng hoạt động tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ ngân hàng thương mại Tuy nhiên, công trình nghiên cứu phạm vi ngân hàng thương mại quốc doanh, chưa có cơng trình nghiên cứu ngân hàng TMCP nhỏ mong muốn phát triển thành ngân hàng đa sản phẩm, đa dịch vụ tình hình kinh tế năm trước ổn định doanh nghiệp sử dụng phương thức chuyển tiền nhờ thu nhiều để giảm bớt chi phí ngân hàng Do đó, sở tiếp thu kế thừa kết nghiên cứu cơng trình trên, luận văn tác giả sâu nghiên cứu mở rộng hoạt động tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần có quy mơ trung bình, ABBANK Khánh Hòa Ngồi ra, ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh Khánh Hòa chưa có nghiên cứu mở rộng hoạt động toán quốc tế theo phương thức tốn tín dụng chứng từ nên tác giả hy vọng kết nghiên cứu luận văn góp phần nâng mục tiêu phát triển mở rộng hoạt động tốn xuất nhập theo phương thức tín dụng chứng từ ABBANK Chi nhánh Khánh Hòa Cấu trúc luận văn Ngồi lời nói đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm ba chương sau: Chương 1: Khái quát phương thức tín dụng chứng từ mở rộng hoạt động toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ 86 trường đầy cạnh tranh, cạnh tranh ngân hàng nước để thu hút được khách hàng đến với ngân hàng mình, ABBANK Khánh Hòa cần xây dựng được chiến lược khách hàng hợp lý, thu hút khách hàng ABBANK Khánh Hòa cần tiến hành phân loại khách hàng để đánh giá có sách ưu đãi thích hợp Như ưu đãi phí, tỷ lệ ký quỹ nhằm khuyến khích phát triển, phù hợp với định hướng phát triển ngân hàng + Đối với khách hàng lớn thường xuyên có hoạt động xuất nhập khẩu, ngân hàng cần có sách ưu đãi miễn giảm số loại phí, giảm lãi suất cho vay, ưu đãi tỷ lệ ký quỹ mở L/C để thu hút trì mối quan hệ với khách hàng truyền thống + Đối với khách hàng có hoạt động TTQT theo phương thức TDCT, có kinh nghiệm hoạt động ngoại thương cán TTQT tư vấn cho doanh nghiệp ký kết hợp đồng xuất nhập nên chọn điều kiện thương mại nào; Tư vấn cho khách hàng chọn phương thức tốn có lợi + Đối với khách hàng cá nhân, cần có biện pháp linh hoạt việc xác định tài sản chấp, chấp lơ hàng, giảm tỷ lệ ký quỹ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hợp đồng ngoại thương vốn có hạn cán tín dụng phải bám sát hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Xây dựng chiến lược thu hút ngoại tệ phục vụ toán nhập biện pháp thu hút ngoại tệ từ nhiều nguồn khác nhau, nguồn thu từ tốn xuất khẩu: Chính sách tỷ giá linh hoạt cho doanh nghiệp XNK thường xuyên bán ngoại tệ hay bán với số lượng lớn cho ABBANK Khánh Hòa Bên cạnh đó, cố gắng thu hút ngoại tệ từ nguồn tiền kiều hối cơng ty kiều hối cá nhân Khuyến khích họ nhận tiền 87 VND với sách giá tốt chương trình khuyến hấp dẫn 3.2.5 Tăng cường hoạt động Marketing Thông qua hoạt động Marketing, ngân hàng củng cố tạo được hình ảnh tốt đẹp ngân hàng khác khách hàng Trên sở giữ vững thu hút thêm lượng khách hàng sử dụng dịch vụ TTQT theo LC ABBANK Khánh Hòa Marketing ngày bao gồm kênh marketing offline marketing online (marketing internet), marketing online ngày trở nên quan trọng số lượng người dùng internet ngày trở nên phổ biến Các ngân hàng nhận thức được tầm quan trọng marketing online, marketing online mẻ Việt Nam nên thực tế, ngân hàng triển khai được marketing online cách triệt để Có nhiều cơng cụ được áp dụng marketing online Marketing onsite, S.E.O (search engine optimization), Support online Email marketing, Social media, PR online, Promotion, Ad online Tuy nhiên, ABBANK Khánh Ḥa áp dụng hai cơng cụ: Email marketing, Social mediavà Ad online cho hoạt động marketing Email marketing Email marketing kênh được nhiều ngân hàng mong muốn sử dụng email marketing tiếp cận đối tượng khách hàng mục tiêu, theo thời điểm mong muốn thông tin được truyền tải cách nhanh chóng Ngân hàng chủ động điều chỉnh thời gian gửi nhận email khách hàng, thương mại hóa (tích hợp đường link 88 website), đa dạng phong cách thiết kế phong phú cách diễn đạt nội dung Mặc khác, email marketing tiết kiệm 75% so với hình thức quảng cáo khác, cho phép khách hàng phản hồi đo lường được hiệu cách xác đến đối tượng nhận thơng điệp Email marketing nên được gửi hàng tuần vào ngày định để tạo thói quen khách hàng nhận email, trường hợp này, ta thường gọi tin định kỳ hàng tuần (Newsletter) Việc gửi email marketing bừa bãi, không tuân theo quy luật thời gian khiến cho khách hàng cảm thấy khó chịu, email (spam email) gây tác dụng ngược khách hàng Nội dung email gửi tới khách hàng vấn đề quan trọng mà nhà làm marketing ngân hàng phải nghiên cứu kỹ Hiện nay, hầu hết ngân hàng trọng đến việc gửi email marketing để quảng bá SPDV mà chưa trọng đến việc kết hợp lúc nhiều nội dung thông tin nhiều SPDV khác email Trong email, ngân hàng bố trí cách hợp lý thơng tin chương trình khuyến mại, tiện ích bật SPDV, SPDV mà ngân hàng muốn đẩy mạnh thị trường đưa thêm tin tức bật ngân hàng để PR thêm thương hiệu v.v Để đo lường được hiệu cách xác, email nên được thiết kế dạng HTML để khách hàng tương tác với email (có thể click vào link email) Đồng thời link thuộc nội dung email nên được chèn thêm mã google anlytics để phục vụ cho công tác thống kê Social Media Các mạng xã hội (social media) khơng q xa lạ người dùng internet việc sử dụng mạng xã hội ảo để marketing ngày 89 trở nên phổ biến ABBANK Khánh Hòa tạo tài khoản social media kết bạn với nhiều khách hàng mục tiêu, tạo Fan page cố gắng thu hút nhiều khách hàng tham gia Mỗi ngân hàng có chương trình khuyến mại muốn truyền tải thơng tin đó, cần chèn nội dung tường (wall), lập tức, thông tin được xuất trang chủ khách hàng mục tiêu Ngồi ra, ngân hàng áp dụng nhiều hình thức tiếp thị khác như: thông qua phương tiện thông tin đại chúng báo đài, truyến hình để giới thiệu ngân hàng hay in tờ rơi, sổ kích thước nhỏ, trình bày đẹp phát khơng cho khách hàng hay để bàn giao dịch để họ thấy được tiện ích sử dụng dịch vụ ngân hàng Trụ sở ngân hàng phải được bố trí khang trang, đẹp tạo được thuận lợi cho khách hàng Thường xuyên tổ chức hội nghị khách hàng nhằm củng cố mối quan hệ với khách hàng, nâng cao hiểu biết khách hàng ngân hàng Đồng thời tổ chức nghiên cứu thị trường để tìm hiểu khách hàng thấy được vị trí hoạt động TTQT ngân hàng Tuy nhiên, việc marketing phải dựa hay vài nhóm khách hàng mục tiêu mà ngân hàng muốn hướng đến, có kết đem lại thật mong muốn 3.2.6 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt Trong thời gian qua, cơng tác kiểm tra, kiểm sốt ABBANK Khánh Hòa thường trọng đến hoạt động tín dụng, kế tốn, ngân quỹ, chưa có chương trình kiểm tra định kỳ hoạt động TTQT Trong đó, TTQT hoạt động quan trọng hoạt động kinh doanh NHTM, cần có quan tâm, giám sát ngân hàng Để mở rộng, phát triển hoạt động TTQT, ABBANK Khánh Hòa cần có số giải pháp: 90 - Cần xây dựng quy trình kiểm tra, kiểm sốt cụ thể Kiểm tra việc chấp hành quy chế, quy trình TTQT, phát sai sót xử lý quy trình nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro xảy - Cán kiểm tra, kiểm sốt cần được đào tạo tồn diện mặt nghiệp vụ, am hiểu lĩnh vực TTQT 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Chính phủ Thanh tốn xuất nhập nước năm gần tăng lên khối lượng chất lượng Tuy nhiên, tranh chấp toán phát sinh ngày nhiều phức tạp Điều đòi hỏi hệ thống luật pháp Việt Nam phải được cải tiến để giải công minh tranh chấp, bảo vệ quyền lợi không nhà XNK nước mà cho hệ thống ngân hàng Để giúp doanh nghiệp XNK ngân hàng yên tâm phát triển mở rộng hoạt động mình, Chính phủ nên khẩn trương ban hành văn pháp lý cho giao dịch tốn xuất nhập Chính phủ ban hành nghị định toán quốc tế đề cập đến quan hệ pháp lý giao dịch hợp đồng ngoại thương người mua, người bán với tín dụng chứng từ ngân hàng Mối quan hệ nghĩa vụ, trách nhiệm quyền lợi nhà nhập khẩu, nhà xuất ngân hàng tham gia sử dụng L/C, mối quan hệ cần được pháp lý hóa sở luật quốc gia Để tạo lập hành lang pháp lý giao dịch ngân hàng khách hàng, cần ký kết thoả thuận chung mang tính nguyên tắc giao dịch văn Những văn cần thiết khơng ngân hàng mà làm sở để án, trọng tài áp dụng xét xử vụ tranh chấp đối tác giao dịch toán Các quan pháp luật dựa vào thông lệ quốc tế mà xét xử vụ kiện phát sinh Việt Nam, UCP khơng thể thay luật quốc gia 91 Chính phủ cần đạo Bộ thương mại thực có hiệu sách thương mại phát triển theo hướng khuyến khích xuất khẩu, quản lý chặt chẽ nhập nhằm cải thiện cán cân tốn quốc tế Chính phủ cần có sách khuyến khích mạnh mẽ thành phần kinh tế tham gia sản xuất, xuất nhập hàng hoá dịch vụ Khai thác triệt để có hiệu tiềm sẵn có tài nguyên, sức lao động, phấn đấu giảm giá thành, cao lực cạnh tranh, phát triển mạnh hàng hố dịch vụ có khả cạnh tranh thị trường quốc tế, giảm tỷ trọng xuất sản phẩm thô sơ chế, dần tỷ trọng sản phẩm có hàm lượng trí tuệ, cơng nghệ cao đồng thời phủ cần cải cách mạnh mẽ triệt để thủ tục hành chính, tạo hành lang thơng thống cho hoạt động xuất nhập Ngồi ra, cần có phối hợp Bộ, ngành (hải quan, thuế) tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập theo chu trình khép kín, cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian chi phí 3.3.2 Ngân hàng nhà nước Thanh tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ nghiệp vụ có liên quan tới nhiều lĩnh vực khác Vì vậy, sách tác động đến lĩnh vực ảnh hưởng gián tiếp tới công tác Xuất phát từ đặc điểm trên, giải pháp nâng cao chất lượng toán tín dụng chứng từ đòi hỏi phải có phối kết hợp đồng ban ngành liên quan quan quản lý vĩ mô, đặc biệt Ngân hàng Nhà nước Để giúp thực hóa giải pháp cách hữu hiệu, Ngân hàng Nhà nước cần: Thực tốt vai trò làm tham mưu, tư vấn cho Chính phủ để đưa sách quản lý ngoại tệ có hiệu nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, từ tạo mơi trường ổn định cho doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực XNK 92 Ngân hàng Nhà nước nên có quy định cụ thể việc áp dụng sách tỷ giá ưu đãi cho loại doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp được giữ lại ngoại tệ để tự cân đối kinh doanh Công tác điều hành sách tỷ giá cần linh hoạt, phù hợp với thực tế vấn đề nhạy cảm, có tác động đến mặt đời sống xã hội Tăng cường hoạt động tra, giám sát đánh giá an toàn hệ thống ngân hàng thương mại, p hối hợp với Bộ, Ngành hồn thiện quy trình, quy định cho hoạt động TTQT Xây dựng phương pháp kiểm tra, giám sát hoạt động toán quốc tế ngân hàng thương mại theo luật pháp nước ta chuẩn mực quốc tế Xây dựng hệ thống công nghệ đảm bảo thu thập được thông tin quản trị cần thiết cho ngân hàng kịp thời để làm sở cho định kinh doanh ngân hàng 3.3.3 ABBANK Hội sở Cần tiếp tục củng cố mạng lưới ngân hàng đại lý có, tích cực chủ động mở rộng thêm mạng lưới ngân hàng đại lý sang thị trường mà doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu có quan hệ làm ăn bn bán, nhằm đáp ứng nhu cầu tốn kịp thời doanh nghiệp Trước mắt xem xét thiết lập quan hệ đại lý với Ngân hàng Trung Quốc Nghiên cứu tính khả thi chuẩn bị điều kiện cần thiết để thực thiết lập văn phòng đại diện thị trường tiềm có kim ngạch XNK tốn lớn Việt Nam, tiến tới thành lập chi nhánh số nước Mỹ, Pháp, Singapore, Hongkong Xem xét lại định số 304/QĐ-TGĐ.11 ngày 12/08/2011 Về việc ban hành danh sách ngân hàng phát hành LC được ABBANK chấp nhận chiết khấu theo hướng nới lỏng Chẳng hạn, ngân hàng phát hành không nằm Quyết định với giá trị chứng từ với số tiền 10,000USD - 93 USD30,000 giao quyền định cho giám đốc chi nhánh tự định việc chấp nhận chiết khấu hay không chiết khấu chứng từ cho doanh nghiệp tỷ lệ chiết khấu 80-85% trị giá chứng từ trường hợp chứng từ hợp lệ Vì thực tế, phần lớn doanh nghiệp xuất tỉnh Khánh Hòa doanh nghiệp nhỏ, giá trị LC nằm khung với số tiền khả ngân hàng nước ngồi khơng tốn cho khách hàng trường hợp đối tác nước ngồi khách hàng khơng trả tiền Với linh động vậy, giúp ABBANK Khánh Hòa mở rộng thêm số doanh nghiệp xuất lựa chọn việc mở rộng thị trường các thị trường thuộc Châu Phi Kết luận chương Để mở rộng hoạt động toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ ABBANK Khánh Hòa, từ việc phân tích thực trạng, ngun nhân ví dụ so sánh với ngân hàng khác địa bàn tỉnh Khánh Hòa chương 2, chương dựa sở để tập trung vào vấn đề sau:  Mục đích giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cơng tác mở rộng hoạt động tốn quốc tế ABBANK Khánh Hòa  Cơ sở để xây dựng giải pháp quy định phủ, ngân hàng nhà nước tập quán quốc tế …  Xây dựng giải pháp dựa thực trạng ABBANK Khánh Hòa Các giải pháp liên quan chủ yếu đến người, quy trình nghiệp vụ, công nghệ… Đây giải pháp nhằm hồn thiện phương thức tốn tín dụng chứng từ phù hợp với tình hình điều kiện thực tế hệ thống ABBank Ngoài ra, với kiến nghị mang tính hỡ trợ từ phía quan chức năng, tác giả hy vọng giải pháp được vận dụng khả 94 thi việc mở rộng hoạt động toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ thực tế ABBank mang lại hiệu cao 95 KẾT LUẬN Trong phương thức tốn quốc tế phương thức tín dụng chứng từ được sử dụng phổ biến có được ưu điểm so với phương thức toán khác hạn chế rủi ro cho nhà xuất nhập phương thức có cam kết ngân hàng Ngân hàng cung cấp dịch vụ toán quốc tế tạo nguồn thu nhập đáng kể Vì thế, tất ngân hàng muốn tham gia cung cấp dịch vụ Dựa lý luận khoa học, tập quán quốc tế thực tiễn cơng việc ngày ABBANK Khánh Hòa, luận văn tác giả khái quát được thực trạng hoạt động tốn quốc tế ABBANK Khánh Hòa đề xuất giải pháp nhằm mở rộng hoạt động tốn quốc tế Ngồi ra, luận văn đưa số kiến nghị với phủ ngân hàng nhà nước nhằm nâng cao hiệu hoạt động tốn xuất nhập phương thức tín dụng chứng từ ngân hàng thương mại Việt Nam Mặc dù đề tài nghiên cứu phạm vi ABBANK Khánh Hòa, ngân hàng thương mại cổ phần có quy mơ trung bình thực trạng hoạt động giải pháp đề xuất áp dụng ngân hàng thương mại khác tỉnh Khánh Hòa Tác giả hy vọng luận văn phần đáp ứng được mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ toán xuất nhập theo phương thức tín dụng chứng từ ngân hàng thương mại cổ phần An Bình nói riêng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt [1] ABBank, Báo cáo toán quốc tế (2009 - 2011) [2] ABBank Khánh Hòa, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2009 –2011 [3] Luận văn Thạc Sĩ “ Phát triển dịch vụ toán quốc tế chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam” tác giả Phạm Hiền trường Đại học Đà Nẵng, năm 2010 [4] Luận văn Thạc Sĩ “Giải pháp mở rộng hoạt động tốn tín dụng chứng từ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh TP Đà Nẵng” tác giả Nguyễn Thị Thanh Hà trường Đại học Đà Nẵng, năm 2011 [5] PGS TS Võ Thanh Thu (2005), Hỏi đáp tốn xuất nhập khẩu qua phương thức tín dụng chứng từ, Nhà xuất thống kê [6] PGS TS Nguyễn Văn Tiến (2008), Cẩm nang toán quốc tế L/C, Nhà xuất thống kê [7] Phòng Thương Mại Quốc Tế (2007), Bộ tập quán quốc tế LC, Nha xuất Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội [8] TS Trầm Thị Xuân Hương (2008), Thanh toán quốc tế, Nhà xuất lao động – xã hội Website [1] Website ABBank: www.abbank.com.vn [2] Webiste ngân hàng nhà nước: www.sbv.gov.vn [3] Website hoạt động khoa học: http://www.tchdkh.org.vn/tchitiet.asp?code=2346 [4] Website tạp chí thương mại: http://www.tapchithuongmai.vn/home/detail.php? 97 iCat=106&iData=385&module=news PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG I THÔNG TIN CHUNG Thời gian sử dụng dịch vụ toán quốc tế ngân hàng: < năm 2 năm – năm 1 năm - năm > năm Ngoài ABBANK Khánh Hòa, Quý khách sử dụng dịch vụ toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ ngân hàng năm qua: Ngân hàng TMCP khác Ngân hàng thương mại quốc doanh  Khơng có II ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG Đánh giá khách hàng chất lượng dịch vụ tại Ngân Hàng mà anh/chị sử dụng dịch vụ Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đáp ứng ABBANK Khánh Hòa bảng sau: (Đánh dấu X vào thích hợp, vui lòng khơng để trống) Mức độ đáp ứng ABBANK Khánh Hòa Rất Trung Tốt Kém Rất kém tốt bình Yếu tố Nhu cầu Đề nghị mong đợi cải tiến Về thủ tục giấy tờ thời gian xử lý giao dịch Về trình độ nghiệp vụ phục vụ nhân viên Về giá sản phẩm (lãi suất phí) Về thơng tin tiếp cận cung cấp III THÔNG TIN LIÊN LẠC Họ tên:  Nam  Nữ Công ty: Điện thoại liên lạc: Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến Anh/Chị! 98 PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG I THÔNG TIN CHUNG Các anh/chị sử dụng dịch vụ toán quốc tế ngân hàng nào? ………………………………………………………………………………………………… Thời gian sử dụng dịch vụ toán quốc tế ngân hàng: < năm 2 năm – năm 1 năm - năm > năm II ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG Anh/Chị vui lòng cho biết yếu tố quan trọng làm thoả mãn khách hàng tại Ngân hàng chúng 10 yếu tố liệt kê bên dưới: Vui lòng cho biết mức độ quan trọng từ đến yếu tố mà Anh/Chị đánh giá quan trọng (Trong đó, mức quan trọng nhất, quan trọng nhì ) MỨC QUAN TRỌNG YẾU TỐ MỨC QUAN TRỌNG YẾU TỐ Uy tín ngân hàng Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời Biêu phí Kỹ năng, trình độ nghiệp vụ nhân viên Sản phẩm đa dạng đáp ứng nhu cầu khách hàng Thái độ nhân viên khách hàng Các thủ tục đơn giản Hê thông mạng lưới rộng khắp Thời gian thực giao dịch Cơ sở vật chất, tiện nghi phục vụ khách hàng Đánh giá khách hàng chất lượng dịch vụ tại Ngân Hàng Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý Anh/Chị với phát biểu bảng sau: (Đánh dấu X vào thích hợp, vui lòng khơng để trống) STT YẾU TỐ A ĐỘ TIN CẬY Là ngân hàng được khách hàng tín nhiệm Bảo mật tốt thông tin khách hàng Giấy tờ, biểu mẫu, phiếu sử dụng giao dịch được thiết kế đơn giản, rõ ràng Thủ tục thực giao dịch ngân hàng đơn giản, thuận tiện Thời gian xử lý giao dịch nhanh B ĐỘ PHẢN HỒI Hoàn tồn Khơng khơng đồng ý đồng ý Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng ý 99 STT Hồn tồn Khơng không đồng ý đồng ý YẾU TỐ Nhân viên hướng dẫn thủ tục cho khách hàng đầy đủ, dễ hiểu Nhân viên có thái độ lịch thiệp, thân thiện với khách hàng Nhân viên phục vụ công với tất khách hàng Nhân viên sẵn sàng giúp đỡ khách hàng C KỸ NĂNG 10 Nhân viên tư vấn trả lời thỏa đáng thắc mắc KH 11 Nhân viên giải khiếu nại nhanh chóng, hợp lý 12 Nhân viên xử lý nghiệp vụ nhanh chóng, xác D ĐỘ TIẾP CẬN 13 Hộ thống mạng lưới, ngân hàng đại lý rộng khắp 14 Cách bố trí quầy giao dịch hợp lý, giúp khách hàng dễ nhận biết 15 Các tiện nghi phục vụ khách hàng tốt (Trang thiết bị, nhà vệ sinh, báo, nước uống ) 16 Nơi để xe thuận tiện E THƠNG TIN 17 Thơng tin cung cấp cho khách hàng ln xác đầy đủ 18 Thông tin cung cấp dễ tiếp cận (web, báo chí, tờ rơi, ) 19 Ngân hàng ln cung cấp thông tin kịp thời cho khách hàng F CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 20 Phí giao dịch hợp lý 21 Mức lãi suất hấp dẫn 22 Sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu khách hàng Bình thường Đồng ý Tóm lại, Anh/Chị cảm thấy thỏa mãn chất lượng dịch vụ tại ABBANK (cho điểm từ đến tương ứng với thích khơng thích): Anh/Chị sẵn sàng tìm đến ngân hàng chúng tơi có nhu cầu thời gian tới? Có  Chưa rõ Khơng Anh/Chị có xem ngân hàng chúng tơ i ngân hàng thức việc thực giao dịch mình? Có III THƠNG TIN LIÊN LẠC Khơng Hồn tồn đồng ý 100 Họ tên:  Nam  Nữ Công ty: Điện thoại liên lạc: Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến Anh/Chị! ... quát phương thức tín dụng chứng từ mở rộng hoạt động toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ 4 Chương 2: Thực trạng hoạt động toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ Ngân hàng Thương. .. THỊ NGỌC LOAN MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC THANH TỐN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỐ PHẦN AN BÌNH – CHI NHÁNH KHÁNH HỊA Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số:60.34.20... quan đến hoạt động tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ nhằm làm sở giải thích đề xuất phương án mở rộng hoạt động toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ ABBank Chi nhánh Khánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần an bình chi nhánh khánh hòa , Mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần an bình chi nhánh khánh hòa

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn