Luận văn tài chính ngân hàng : Tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân Hàng TMCP VPBank – Chi Nhánh VPBank Thái Bính

66 62 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2018, 12:18

Nguồn vốn huy động là nguồn vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn của NHTM, nguồn vốn huy động này chủ yếu được sử dụng để cho vay mà hoạt động cho vay đem lại lợi nhuận lớn nhất cho ngân hàng, điều đó chứng tỏ nguồn vốn huy động có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với từng NHTM, đồng thời nếu quy mô của nguồn vốn huy động của NHTM lớn sẽ tạo điều kiện để mở rộng hoạt động kinh doanh của ngân hàng, tăng khả năng cạnh tranh cho ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp Hạng GVHD: PGS TS Đinh Xuân LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu chuyên đề tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả chuyên đề tốt nghiệp (ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Thu Hương SV: Nguyễn Thị Thu Hương Mã SV: 1154011350 Khóa luận tốt nghiệp Hạng GVHD: PGS TS Đinh Xuân MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NH: Ngân Hàng NHTM: Ngân Hàng Thương Mại NHNN: Ngân Hàng Nhà Nước NHTMCP: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần VP Bank: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng TGTK: Tiền Gửi Tiết Kiệm TGTT: Tiền Gửi Thanh Toán TT: Tỉ trọng KH: Khách Hàng TCKT: Tổ chức kinh tế SV: Nguyễn Thị Thu Hương Mã SV: 1154011350 Khóa luận tốt nghiệp Hạng GVHD: PGS TS Đinh Xuân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Tình hình huy động vốn Chi nhánh VPBank Thái Bình giai đoạn 2012 2014……………………………………………………………… 40 Bảng 2: Tình hình cho vay Chi nhánh VPBank Thái Bình giai đoạn 2012 2014………………………………………………………………….42 Bảng 3: Tình hình tốn quốc tế kinh doanh ngoại tệ Chi nhánh VPBank Thái Bình giai đoạn 2012- 2014…………………………………… 46 Bảng 4: Bảng báo cáo thu nhập Chi nhánh giai đoạn 2012-2014………… 49 Bảng 5: Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng VPBank Thái Bình giai đoạn 2012-2014……………………………………………………………… 51 Bảng 6.1: Tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm Chi nhánh Thái Bình giai đoạn 2012-2014………………………………………………………… …55 Bảng 7.1 : Biến động TGTK theo kỳ hạn Chi nhánh VPBank Thái Bình giai đoạn 2012-2014……………………………………………………… 57 Bảng 8.1: Biến động TGTK theo thành phần kinh tế Chi nhánh VPBank Thái Bình giai đoạn 2012-2014…………………………………………… 61 Bảng 9.1: Biến động TGTK theo loại tiền gửi Chi nhánh VPBank TháiBình giai đoạn 2012-2014………………… ………………………… 62 SV: Nguyễn Thị Thu Hương Mã SV: 1154011350 Khóa luận tốt nghiệp Hạng SV: Nguyễn Thị Thu Hương GVHD: PGS TS Đinh Xuân Mã SV: 1154011350 Khóa luận tốt nghiệp Hạng GVHD: PGS TS Đinh Xuân DANH MỤC HÌNH Bảng 6.2: Biến động tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm Chi nhánh giai đoạn 2012 -2014…………………………………………………………… 55 Bảng 7.2: Biến động TGTK theo kỳ hạn hạn Chi nhánh VPBankThái Bình giai đoạn 2012-2014…………………………………………………… ….58 Bảng 8.2: Biến động TGTK theo thành phần kinh tế Chi nhánh VPBank Thái Bình giai đoạn 2012-2014…………………………………………… 61 Bảng 9.2: Biến động TGTK theo loại tiền gửi Chi nhánh VPBank TháiBình giai đoạn 2012-2014………………………………………………62 SV: Nguyễn Thị Thu Hương Mã SV: 1154011350 Khóa luận tốt nghiệp Hạng GVHD: PGS TS Đinh Xn LỜI NĨI ĐẦU • Sự cần thiết nghiên cứu đề tài Cơ sở lý luận đề tài nghiên cứu Ngân Hàng tổ chức kinh doanh đặc biệt kinh doanh lĩnh vực tiền tệ Ngày nay, hệ thống NH đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế quốc gia Chính lớn mạnh, an tồn vững hoạt động có hiệu khơng đem lại lợi ích cho thân mà có ý nghĩa vô to lớn kinh tế Việc huy động vốn hình thức TGTK NHTM có ý nghĩa lớn cá nhân, dân cư, tổ chức kinh tế, kinh tế,  thân ngân hàng : Đối với cá nhân, dân cư tổ chức kinh tế: Đáp ứng nhu cầu bảo quản an tồn tài sản, tích luỹ tiền nhỏ lẻ thành tiền lớn thoả mãn số nhu cầu sản xuất kinh doanh Ngoài ra, việc gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng giúp người gửi có thêm  thu nhập sinh lời từ số tiền mà họ gửi vào ngân hàng Đối với kinh tế: Việc huy động vốn tích tụ, tập trung vốn từ nhiều nguồn nhỏ lẻ, nhàn rỗi từ dân cư, tổ chức kinh tế đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh,  thúc đẩy q trình ln chuyển vốn nhanh chóng Đối với thân NHTM hệ thống ngân hàng: Nguồn vốn huy động nguồn vốn chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn NHTM, nguồn vốn huy động chủ yếu sử dụng vay mà hoạt động cho vay đem lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng, điều chứng tỏ nguồn vốn huy động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng NHTM, đồng thời quy mô nguồn vốn huy động NHTM lớn tạo điều kiện để mở rộng hoạt động kinh doanh ngân hàng, tăng khả cạnh tranh cho ngân hàng Ngồi ra, việc huy động vốn kiểm sốt •  khối lượng tiền gửi vào ngân hàng góp phần ổn định tiền tệ Cơ sở thực tiễn Nằm hệ thống NHTMCP Việt Nam, Ngân Hàng TMCP VPBank tăng cường hoạt động huy động vốn, đặc biệt thông qua kênh huy SV: Nguyễn Thị Thu Hương Mã SV: 1154011350 Khóa luận tốt nghiệp Hạng GVHD: PGS TS Đinh Xuân động TGTK Trong năm qua, Ngân Hàng TMCP VPBank tạo dựng hình ảnh thương hiệu để khẳng định  NH dẫn đầu hoạt động bán lẻ Trên địa bàn Thái Bình với xuất nhiều NH khác nhau, với mật độ dày đặc cho thấy cạnh tranh khốc liệt gay gắt NH với Huy động TGTK vấn đề quan trọng có ý nghĩa to lớn Ngân Hàng TMCP VPBank Chi nhánh Thái Bình Trên thực tế, Ngân Hàng TMCP VPBank Chi nhánh VPBank Thái Bình bên cạnh thành tích định đạt gặp phải nhiều khó khăn việc huy động TGTK Chính thế, Ngân Hàng TMCP VPBank Chi nhánh VPBank Thái Bình cần phải đưa phân tích đánh giá để đưa định xác, nhằm đạt mục tiêu vốn tương lai Chính vậy, hoạt động huy động vốn hính thức TGTK đóng vai trò quan trọng có ý nghĩa to lớn tốn tại, phát triển NH nói riêng với kinh tế nói chung Dựa vấn đề đó, em lựa chon đề tàiTăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân Hàng TMCPVPBank - Chi Nhánh VPBank Thái Bính” mục đích nghiên cứu Phân tích đánh giá tình hình huy động vốn hình thức TGTK Ngân Hàng TMCP VPBank Chi nhánh VPBank Thái Bình Đồng thời, đưa ưu điểm hạn chế TGTK Để từ đó, góp phần làm cho TGTK hồn thiện thực trở thành kênh huy động chủ lực • NH Trong kinh tế nay, để tồn phát triển, NH phải tự tìm kiếm biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm Đối với hoạt động huy động vốn kênh TGTK vậy, NH tiềm ẩn nhiều cạnh tranh gay gắt Chính vậy, NH cần đưa giải pháp mang tính khả thi cao để mở rộng tăng cường hiệu việc huy động TGTK Đối tượng phạm vi nghiên cứu SV: Nguyễn Thị Thu Hương Mã SV: 1154011350 Khóa luận tốt nghiệp Hạng GVHD: PGS TS Đinh Xuân Đối tượng: 3.1 Cũng tổ chức kinh doanh khác, nguồn vốn đóng vai trò quan trọng mang tính chất định hoạt động NH Để tăng cường nguồn vốn, NH lựa chon nhiều kênh huy động khác Tuy nhiên, TGTK kênh huy động nguồn vốn truyền thống, phổ biến đem lại hiệu cao Chính vậy, TGTK đã, thể vai trò to lớn việc định đến hình thành phát triển NH Phạm vi nghiên cứu: 3.2 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi Nhánh VPBank Thái Bình Địa chỉ: 259M, Lê Q Đơn, Phường Bồ Xun, Thành Phố Thái Bình Phương pháp nghiên cứu Trên sở nghiên cứu tìm hiểu, phương pháp sử dụng chuyên đề tốt nghiệp gồm: phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh, kết hợp với phương pháp thống kê để đưa nhật xét đánh giá vấn đề cách khách quan, chân thực Kết cấu chuyên đề tốt nghiệp Kết cấu chuyên đề tốt nghiệp gồm chương: Chương I: Lý luận hiệu huy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi Nhánh VPBank Thái Bình Chương III: Giải pháp tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi Nhánh VPBank Thái Bình SV: Nguyễn Thị Thu Hương Mã SV: 1154011350 Khóa luận tốt nghiệp Hạng GVHD: PGS TS Đinh Xuân CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 1.1.1 1.1.1.1 Ngân hàng thương mại nguồn vốn ngân hàng thương mại Khái quát Ngân hàng thương mại Khái niệm Ngân hàng thương mại Hiện nay, khái niệm NHTM nhìn nhận nhiều góc độ khía cạnh khác nhìn chung NHTM nhìn nhận định chế tài mà đặc trưng cung cấp đa dạng dịch vụ tài với nghiệp vụ nhận tiền gửi, cho vay cung ứng dịch vụ toán nghiệp vụ ngân hàng khác Đối với Việt Nam, NHTM định nghĩa tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu thường xuyên nhận tiềngửi từ khách hàng với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền vay, thực nghiệp vụ chiết khấu phương tiện tốn Ngồi ra, Nghị định phủ số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/09/2000 có nêu: “Ngân hàng thương mại ngân hàng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan mục tiêu lợi nhuận, góp phần thực mục tiêu kinh tế nhà nước” Trong đó, hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi, sử dụng số tiền để cấp tín dụng cung ứng dịch vụ toán Từ nhận định thấy: “NHTM định chế tài mà đặc trưng cung cấp đa dạng dịch vụ tài với nghiệp vụ nhận tiền gửi, cho vay cung ứng dịch vụ tốn Ngồi ra, NHTM cung cấp nhiều dịch vụ khác nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu sản phẩm dịch vụ xã hội” 1.1.1.2 Các hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại SV: Nguyễn Thị Thu Hương Mã SV: 1154011350 Khóa luận tốt nghiệp Hạng • GVHD: PGS TS Đinh Xuân Hoạt động huy động vốn Đây nghiệp vụ tạo vốn cho NH, giúp NH có khả hoạt động cạnh tranh thị trường Các nghiệp vụ huy động vốn NH bao gồm: - Nghiệp vụ hoạt động tiền gửi: nghiệp vụ quan trọng nhất, chiếm phần lớn tỷ trọng nghiệp vụ huy động vốn NH đối tượng chủ yếu hoạt động quản lý tài sản nợ NH bao gồm tiền gửi tổ chức cá nhân tiền gửi dân cư - Nghiệp vụ huy động vốn hình thức phát hành phiếu vay nợ: việc phát hành trái phiếu, chứng tiền gửi có thời hạn khác với mục đích đáp ứng nhu cầu vốn cấp thiết - Vay thị trường liên ngân hàng: nhân tố định việc tạo lập vốn khả dụng cho NH, tạo điều kiện cho NH tăng khả sinh lời • Hoạt động sử dụng vốn Huy động vốn rồi, NHTM phải làm thể để hiệu hoá nguồn tài sản Hầu tất khoản mục bên tài sản nợ NH vốn vay, nghĩa NH phải trả lãi suất cho đến ngày Do để khỏi bị thiệt hại, NH luôn phải cho vay đầu tư số tài sản vào dịch vụ sinh lãi Từ lãi thu được, NH dùng để trả lãi suất cho vốn vay, tốn chi phí hoạt động, phần lại lợi nhuận NH Nói cách khác, nghiệp vụ có NH nghiệp vụ thực sử dụng khoản vốn huy động (tập trung nghiệp vụ nợ) nhằm mục đích sinh lợi • Những hoạt động khác: Các hoạt động bảng cân đối tài sản Các hoạt động rủi ro hay khơng có rủi ro mang lại cho NH thu nhập cao tạo điều kiện cho hoạt động nhận tiền gửi cho vay NH SV: Nguyễn Thị Thu Hương 10 Mã SV: 1154011350 Khóa luận tốt nghiệp Hạng GVHD: PGS TS Đinh Xuân dụng công cụ toán đại Nhưng tập quán người dân thích sử dụng tiền mặt Chi nhánh cần có biện pháp khuyến khích người dân mở tài khoản, tạo thói quen sử dụng dịch vụ ngân hàng hoạt động giao dịch - Tiếp tục phát triển mối quan hệ chặt chẽ với đơn vị, tổ chức cá nhân khách hàng truyền thống, đồng thời mở rộng quan hệ khách hàng nhằm huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ khách hàng - Nắm bắt thị trường, để từ theo dõi sát biến động ảnh hưởng đến Chi nhánh, đặc biệt thay đổi lãi suất chế lãi suất NHNN Việt Nam, vừa đáp ứng yêu cầu cạnh tranh huy động TGTK vừa bảo đảm yêu cầu hạch toán kinh doanh Nghiên cứu theo dõi biến động cung cầu vốn, để có điều chỉnh phù hợp sách huy động TGTK - Tiếp tục nâng cấp trang bị có thêm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động toán liên ngân hàng cho với vị ngân hàng đầu mối tốn - Có chiến lược khách hàng đắn: thu hút khách hàng mới, trì mối quan hệ với khách hàng cũ, giữ vững thị trường nông nghiệp, nông thôn Thắt chặt mối quan hệ khách hàng với ngân hàng, cần có sách ưu đãi khách hàng lớn - Áp dụng rộng rãi hình thức để huy động tiền gửi dân cư Nâng cao bước chất lượng hoạt động điều kiện mới, tình hình mới, đảm bảo chắn khả toán - Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, chất lượng dịch vụ mà ngân hàng cung cấp Mở thêm số loại dịch vụ như: tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính, tư vấn pháp luật - Tiến hành đào tạo đội ngũ cán nhằm nâng cao trình độ lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt để theo kịp với nước giới SV: Nguyễn Thị Thu Hương 52 Mã SV: 1154011350 Khóa luận tốt nghiệp Hạng GVHD: PGS TS Đinh Xuân 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP VPBank Chi nhánh VPBank Thái Bình 3.2.1 Mở rộng phát triển sản phảm dịch vụ huy động tiền gửi tiết kiệm Tiếp tục hồn thiện hình thức tiết kiệmngân hàng ngồi mở rộng hình thức tiền gửi tiết kiệm dân, chẳng hạn như: - Đa dạng hoá kỳ hạn tiền gửi tiết kiệm: Hiện nay, NH không dừng lại có tiền gửi khơng kì hạn có kì hạn theo kiểu 1, 2, 3, 6, 12 tháng ngân hàng mà mở rộng thêm kì hạn ngày, tuần,… Linh hoạt thời hạn hấp dẫn với người gửi tiền Ngoài ra, Ngân hàng TMCP VPBank có giải pháp tự động chuyển hố tiền gửi khơng kì hạn sang có kì hạn cho người dân sau khoảng thời gian - Áp dụng nhiều hình thức gửi TGTK dạng sản phẩm đa như: khách đến gửi TGTK tặng bảo hiểm nhân thọ miễn phí, kết hợp với cơng ty vui chơi, giải trí, ngành y tế, bảo hiểm,…chăm sóc tốt cho khách hàng,… - Đưa nhiều sản phẩm tiền gửi lạ phù hợp, mang lại nhiều tiện lợi cho đối tượng sử dụng : + Tiết kiệm tuổi già: hình thức tương tự bảo hiểm tuổi già, bảo hiểm nhân thọ công ty bảo hiểm Ai có lúc đến tuổi già, mạnh khoẻ lao động tốt người dành tiền từ thu nhập hàng tháng gửi tiết kiệm tuổi già để đến lúc hết tuổi lao động có thêm nguồn thu nhập để sinh sống + Tiết kiệm nhà ở: người dân có nhu cầu làm nhà, mua nhà nguồn tài có hạn, gửi dần tiền tích luỹ vào ngân hàng đến lúc rút để mua nhà, xây nhà Ngân hàng có sách cho vay ưu đãi để làm nhà, mua nhà người gửi thường xuyên đặn có quy mơ đến độ lớn vay thêm để mua nhà xây dựng nhà cách kết hợp với lợi ích ngân hàng mở triển vọng tốt đẹp cho hình thức SV: Nguyễn Thị Thu Hương 53 Mã SV: 1154011350 Khóa luận tốt nghiệp Hạng GVHD: PGS TS Đinh Xuân + Tiết kiệm cho con: đối tượng mầm xanh đất nước, tiết kiệm cho điều cần thiết kế hoạch tất yếu gia đình Để khuyến khích TGTK cho đối tượng này, Ngân hàng TMCP VPBank có ưu đãi định như: tặng vé vào khu vui chơi, giải trí, tặng học bổng, khen thưởng học sinh đạt danh hiệu trường, tài trẻ,… Ngoài có thêm số hình thức tiết kiệm khác tiết kiệm vàng, tiết kiệm mua sắm phương tiện đắt tiền … Một công việc đáng ý cải tiến giấc làm việc để thuận tiện cho người gửi rút tiền, quầy giao dịch bố trí người làm việc sớm nghỉ muộn Ngoài ra, ngân hàng cần đẩy mạnh phát triển hệ thống giao dịch, xử lý nghiệp vụ ngân hàng online, vừa thuận lợi cho khách hàng giao dịch lúc, nơi, vừa tiết kiệm nguồn nhân lực… 3.2.2 Áp dụng sách lãi suất huy động linh hoạt, hợp lý Tiếp tục triển khai gói lãi suất linh hoạt với kỳ hạn loại tiền khác nhau, gói lãi suất thả nổi, đặc biệt gói sản phẩm “ tiết kiệm gửi góp Easy Saving”, “tiết kiệm Bảo Tồn Thịnh Vượng” Bởi đại dân cư lãi suất nhân tố hàng đầu người ta quan tâm gửi tiền vào ngân hàng Tuy nhiên, xét dài hạn, giải pháp hiệu Nếu nâng lãi suất huy động, tất yếu phải nâng lãi suất cho vay để đảm bảo NH kinh doanh có lãi Một doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả, khơng chịu gánh nặng lãi suất NH khó khăn lại dồn phía ngân hàng từ NH khơng tạo lợi nhuận Ngược lại, lãi suất thấp gây khó khăn cho NH huy động TGTK Hơn nữa, lãi suất NH chịu điều chỉnh sách, qui định lãi suất trần NHNN Chính sản phẩm lãi suất thả theo thị trường trung hòa lợi ích NH khách hàng gửi TGTK Chính thế, sách lãi suất cần phải xây dựng hợp lý, phản ánh kịp thời lãi suất thị trường, tùy theo nhu cầu vốn NH thời kỳ mà NH nên có sách lãi suất mềm dẻo linh hoạt SV: Nguyễn Thị Thu Hương 54 Mã SV: 1154011350 Khóa luận tốt nghiệp Hạng GVHD: PGS TS Đinh Xuân 3.2.3 Thực sách Marketing, sách quảng bá sản phẩm Công tác marketing công việc chiếm phần quan trọng ngân hàng Khách hàng biết ngân hàng mức độ phần tuỳ thuộc vào truyền thông ngân hàng đến với công chúng Chi nhánh VPBank Thái Bình nhận thức tầm quan trọng công tác Tuy nhiên thời gian qua, hình thức quảng cáo tiếp thị sản phẩm tiền gửi ngân hàng, thương hiệu hình ảnh ngân hàng q đơn điệu, mức độ xuất qua phương tiện thông tin đại chúng thấp Trong thời gian tới để thương hiệu Chi nhánh VPBank Thái Bình ngày nhiều người dân địa bàn biết đến hơn, ngân hàng cần đẩy mạnh công tác marketing lên, cụ thể : - Ngân hàng tăng cường quảng cáo sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thơng qua trang báo điện tử có uy tín Bên cạnh ngân hàng thiết kế trang web riêng thật đặc sắc lôi người xem để giới thiệu sản phẩm tiền gửi ngân hàng, công bố lãi suất tiền gửi ngày hình thức khuyến đợt huy động tiền gửi tiết kiệm cách hấp dẫn Với cách thức quảng cáo cách thường xuyên, đầy ấn tượng dễ dàng để người dân biết tới thương hiệu uy tín ngân hàng nhiều hơn, từ góp phần mang lại hiệu kinh doanh cho ngân hàng - Dựa tảng đội ngũ nhân viên chuyên huy động, tìm khách hàng để tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi sản phẩm VP Bank Ngồi đội ln khảo sát diễn biến thị trường để đưa sản phẩm tiền gửi cách đa dạng, mẻ đáp ứng nhu cầu khách hàng Định kỳ nên có điều tra nhận định từ công chúng hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng đợt huy động qua Để từ thông tin phản hồi từ khách hàngngân hàng rút kinh nghiệm cho đợt huy động tiền gửi tiết kiệm - Tăng cường công tác quảng cáo tiếp thị hình thức tiền gửi tiết kiệm thơng qua hình thức truyền thống như: SV: Nguyễn Thị Thu Hương 55 Mã SV: 1154011350 Khóa luận tốt nghiệp Hạng GVHD: PGS TS Đinh Xuân +Phát hành ấn phẩm định kì, tờ rơi, brochure sản phẩm tiền gửi có để phát cho khách hàng đến ngân hàng giao dịch hay thăm hỏi… +Tăng cường xuất thương hiệu ngân hàng tới cơng chúng qua truyền hình, qua đài, qua trang báo địa phương +Với nơi mà khơng có điều kiện để tiếp nhận thông điệp mà ngân hàng truyền hình thức ngân hàng cho nhân viên đến để tư vấn, tiếp thị … cho họ biết - Vào đợt mà ngân hàng tăng cường huy động nguồn tiền gửi tiết kiệm, ngân hàng quảng cáo sản phẩm kèm theo hình thức khuyến có giá trị hấp dẫn đến với người gửi Tương ứng với mức tiền gửingân hàng đưa nhận phần quà tương xứng nhận phiếu mua hàng giảm giá siêu thị, số công ty lớn, miễn phí làm thẻ ATM ngân hàng, hay chuyến du lịch nội địa … - Hằng năm vào ngày lễ lớn ngân hàng tiếp tục gửi điện hoa tới chúc mừng, tổ chức giao lưu với khách hàng truyền thống dịp lễ tết … Với quan tâm trì mối quan hệ với khách hàng sau họ gửi tiền ngân hàng khách hàng giữ vững lòng tin nơi ngân hàng Điều quan trọng từ người khách hàng mang thương hiệu ngân hàng đến cho nhiều người khác nữa, góp phần mang lại hiệu cho công tác huy động nguồn tiền gửi ngân hàng 3.2.4 Nâng cao trình độ giao dịch viên, cán quan hệ khách hàng Khách hàng hài lòng trở lại giao dịch với ngân hàng hay không thái độ làm việc nhân viên giao dịch để có đội ngũ nhân viên làm việc tốt khơng chun mơn nghiệp vụ mà tốt đạo đức nghề nghiệp Hiện đội ngũ cán nhân viên Chi nhánh VPBank Thái Bình đáp ứng u cầu kinh doanh với phát triển xã hội, cạnh tranh gay gắt ngày tăng đòi hỏi nhân viên ngân hàng, đặc biệt giao dịch viên phải am hiểu thị trường nhiều nhanh chóng nắm bắt thị SV: Nguyễn Thị Thu Hương 56 Mã SV: 1154011350 Khóa luận tốt nghiệp Hạng GVHD: PGS TS Đinh Xuân hiếu người dân trước sản phẩm tiền gửi ngân hàng khác địa bàn Vì ngân hàng cần có kế hoạch đào tạo cán theo hướng : - Thường xuyên tổ chức thi nghiệp vụ chuyên môn nhân viên phòng ban với Với thi ngân hàng đưa phần thưởng có giá trị để thu hút nhân viên tham gia thi Qua nhân viên tự nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ lên - Tổ chức lớp học ngắn hạn, dài hạn bồi dưỡng nghiệp vụ với tham gia giảng dạy chuyên gia giỏi nước lĩnh vực ngân hàng - Mời giáo viên tổ chức quốc tế, ngân hàng quốc tế hay trường đại học để huấn luyện nghiệp vụ mới, tin học, tiếng anh…gửi cán đương đảm trách chức vụ cao ngân hàng đến các nước có ngành ngân hàng phát triển để học tập, tiếp thu kinh nghiệm cách thức quản lý đại … - Học qua thực tế vấn đề mà ngân hàng cần quan tâm cử cán học tập ngân hàng bạn hệ thống - Riêng giao dịch viên phải thường xuyên cải tiến phong cách giao tiếp, thực văn minh giao dịch để thơng qua khách hàng có làm kênh tuyên truyền giới thiệu cho khách hàng khác với phương châm cố gắng tìm tòi, sáng tạo nhằm tập trung phục vụ khách hàng thật tốt đến mức tốt hơn, tạo niềm tin hài lòng khách hàng Từ mối quan hệ cộng hưởng khách hàng cánh tay nối dài ngân hàng, tiếp thị cho ngân hàng chí khả quan tốt ngân hàng tự tiếp thị Bên cạnh giao dịch viên khơng ngừng học hỏi, hồn thiện chun mơn nghiệp vụ để có nhanh nhẹn tác phong làm việc Nhất phải có thái độ ơn hồ biết kiềm chế thân mình, phải nhận thức việc làm ảnh hưởng đến cơng việc chung ngân hàng để từ mà biết nên làm khơng nên làm SV: Nguyễn Thị Thu Hương 57 Mã SV: 1154011350 Khóa luận tốt nghiệp Hạng GVHD: PGS TS Đinh Xuân vấn đề phát sinh Một điều mà nhân viên ngân hàng làm việc cần phải có là: + Phải ln biết lắng nghe khách hàng họ trình bày ý kiến mình, khơng có thái độ nóng nảy xem thường khách hàng hướng dẫn cụ thể cho họ họ không hiểu vấn đề + Phải ln vui vẻ, có thái độ lịch với khách hàng + Không tỏ thái độ hợm hĩnh quan, liêu với khách hàng + Luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 3.2.5 Cải tiến cơng nghệ, đầu tư trang thiết bị, máy móc đại cho chi nhánh Trong thời gian tới ngân hàng cần tiếp tục hoàn thiện chương trình phần mềm ứng dụng rút gửi tiền tiết kiệm để tạo thuận lợi giao dịch cho nhân viên cho khách hàng đến giao dịch Hiện thời gian giao dịch bị kéo dài, khoản tiền gửi lớn, khâu phân loại đếm tiền Vì bên cạnh việc nhân viên hỗ trợ, hướng dẫn giúp cho khách hàng nhanh chóng kê loại tiền ngân hàng cần trang bị máy đếm tiền đại, có khả phát tiền giả cao đồng thời đếm tiền cũ lẫn tiền cách xác tuyệt đối Như thời gian giao dịch rút ngắn nhiều tạo thoải mái, nhanh gọn cho khách hàng đến gửi khoản tiền lớn 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị phủ Chính phủ quan điều hành hoạt động kinh tế, thực luật pháp hóa chủ trương, sách biện pháp cần thiết giai đoạn, thời kỳ nhằm thể ý trí nước Do phủ có vai trò quan trọng việc điều hướng hoạt động quốc gia Hơn thế, phủ cần nắm bắt kịp thời chi tiết chưa đầy đủ chưa cụ thể hệ thống pháp luật để từ tiến hành bổ sung tạo điều kiện xây dựng mơi trường hợp lý hồn thiện ổn định, đảm bảo cho người dân an tâm tin tưởng sống làm việc lãnh thổ Việt Nam SV: Nguyễn Thị Thu Hương 58 Mã SV: 1154011350 Khóa luận tốt nghiệp Hạng GVHD: PGS TS Đinh Xuân Đối với lĩnh vực tiền tệ tín dụng lĩnh vực ngân hàng hoạt động ngân hàng, đặc biệt phạm vi hoạt động huy động vốn nhằm phục vụ cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước nay, cần tiếp - tục quan tâm hỗ trợ nhiều phía phủ Hồn thiện mơi trường pháp lý: Mơi trường pháp lý nước ta bất cập, gây cản trở định cho hoạt động kinh tế có hoạt động ngân hàng Chính phủ cần xây dựng hành lang pháp lý đồng ngân hàng, phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo điều kiện củng cố phát triển hoạt động kinh - doanh tiền tệ xu hướng hội nhập Tạo ổn định môi trường kinh tế vĩ mô: Môi trường kinh tế vĩ mô có ảnh hưởng lớn đến cơng tác huy động vốn ngân hàng, tạo thuận lợi cho cơng tác huy động vốn cản trở, hạn chế công tác huy động vốn Nếu kinh tế ổn định, tỷ lệ lạm phát thấp, thu nhập người dân cao đồng nội tệ giữ vững tạo cho ngân hàng nhiều điều kiện thuận lợi như: hoạt động ngân hàng ổn định, không bị yếu tố tác động làm ảnh hưởng, người dân có nhiều tiền nhàn rỗi làm tăng doanh số huy động ngân hàng, tổ chức kinh tế làm ăn vững có nguồn tiền gửi ngân hàng nhiều … Và ngược lại, kinh tế bất ổn với yếu tố vĩ mô thay đổi làm cho hoạt động ngân hàng bị xáo động, hoạt động huy động vốn bị cản trở nhiều Nói chung, ổn định kinh tế vĩ mô điều kiện tiền đề quan trọng cho phát triển tăng trưởng đất nước cho việc thu hút nguồn vốn vào ngân hàng Trong tình hình kinh tế Việt Nam nay, nội dung việc tạo lập ổn định kinh tế vĩ mơ kiểm sốt lạm phát, tăng thu nhập bình quân đầu người bền vững, giữ ổn định giá trị đồng nội tệ Đây điều kiện quan trọng để thực thi có hiệu giải pháp nhằm huy động nguồn vốn cho NHTM SV: Nguyễn Thị Thu Hương 59 Mã SV: 1154011350 Khóa luận tốt nghiệp Hạng GVHD: PGS TS Đinh Xuân Đẩy mạnh phát triển thị trường chứng khốn - Chính phủ cần tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán, để thị trường chứng khoán hoạt động theo mơ hình thị trường chứng khốn Với nhu cầu vốn cho kinh tế nay, NHTM khó đáp ứng theo nhu cầu kinh tế đặt nguồn vốn trung dài hạn Thị trường chứng khoán phát triển thực tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn thông qua phát hành chứng khoán, mặt khác nơi tạo điều kiện cho nhà đầu tư chuyển chứng khốn thành tiền mặt cách dễ dàng nhanh chóng Thơng qua thị trường chứng khốn tạo kênh làm cho nguồn vốn nhàn rỗi xã hội chảy đến nơi có nhu cầu đầu tư sử dụng có hiệu với giá rẻ nhất, nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất hoạt động dịch vụ khác, tạo kênh tiềm để NHTM thu hút vốn trung dài hạn, có tính khoản cao 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước NHNN người trực tiếp ban hành định, quản lý hoạt động kinh doanh NHTM Đây chủ nợ NHTM Chính vậy, để thực tốt chiến lược phát triển VP Bank giai đoạn không dựa vào nỗ lực NH mà nhờ vào sách NHNN NHNN tiếp tục thực đồng giải pháp khả thi để mở rộng tốn khơng dùng tiền mặt Mở rộng tốn khơng dùng tiền mặt mặt giảm lượng tiền cung ứng lưu thông thực thi sách tiền tệ quốc gia, mặt khác làm tăng khả tạo tiền tồn hệ thống NHTM, tăng tốc độ tăng trưởng vốn Ngoài ra, NHNN thực tốt công tác tuyên truyền, phổ biến lợi ích tốn khơng dùng tiền mặt phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu thấy tiện ích việc toán qua ngân hàng Hiện nay, NHNN áp dụng chế lãi suất thoả thuận có điều tiết mà theo NHTM tự ấn định lãi suất cho vay dựa sở cung cầu vốn thị trường uy tín ngân hàng SV: Nguyễn Thị Thu Hương 60 Mã SV: 1154011350 Khóa luận tốt nghiệp Hạng GVHD: PGS TS Đinh Xuân Như vậy, lãi suất khơng cơng cụ để kiểm soát trực tiếp lãi suất cho vay NHTM, mà đóng vai trò định hướng lãi suất thị trường Trong thời gian tới NHNN nên tiếp tục công bố lãi suất bản, làm sở tham chiếu cho NHTM, điều giúp cho NHTM hạn chế rủi ro lãi suất việc ấn định lãi suất huy động cho vay NHNN tiếp tục kiểm soát điều chỉnh cấu đầu tư cho kinh tế tăng trưởng cao ổn định; tiếp tục giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc mức cho phép NHTM để NHTM có nhiều vốn hoạt động cho vay đầu tư 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phẩn VPBank Là quan pháp lý, điều hành toàn hệ thống Ngân hàng TMCP VPBank có trách nhiệm việc hoạch định sách, xây dựng quy chế kế hoạch phát triển toàn hệ thống, làm sở cho việc xây dựng kế hoahcj kinh doanh có kế hoạch huy động TGTK Chi nhánh toàn hệ thống Để cho giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác huy động vốn Nh VPBank Chi nhánh Thái Bình thực cần thiết phải có hỗ trợ, tác động, giúp đỡ NH Hội Sở VPBank • Hỗ trợ cơng tác đào tạo kể nước, đặc biệt nghiệp vụ kinh doanh NH đại, kịp thời có văn làm sở pháp lý sở • nâng cao trình độ chun mơn Bổ sung lao động đảm bảo đủ biên chế để hoàn thành cơng việc, hạn chế tình trạng làm việc q tải, tạo điều kiện thời gian cho cán công nhân viên • học tập nâng cao trình độ chun môn Tăng cường sở vật chất, đảm bảo đủ mặt giao dịch, tăng cường theo hướng đại hóa trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho hoạt động kinh • doanh Thường xuyên tổ chức buổi hội thảo trao đổi kinh nghiệp hoạt động Chi nhánh, thu thập ý kiến, đóng góp kiến nghị từ sở góp SV: Nguyễn Thị Thu Hương 61 Mã SV: 1154011350 Khóa luận tốt nghiệp Hạng GVHD: PGS TS Đinh Xuân phần đề văn phù hợp với thực tế, quy trình nghiệp vụ khơng sát với thực tiễn SV: Nguyễn Thị Thu Hương 62 Mã SV: 1154011350 Khóa luận tốt nghiệp Hạng GVHD: PGS TS Đinh Xuân KẾT LUẬN CHƯƠNG III Từ thực trạng công tác huy động TGTK Ngân Hàng TMCP VPBank Chi nhánh Thái Bình giai đoạn 2012 2014 chuyên đề đưa giải pháp nhằm nâng cao công tác huy động TGTK chi nhánh kiến nghị với nhà nước, phủ lên hội sở Ngân hàng TMCP VPBank nhằm giúp cho chi nhánh thực tốt hoạt động thơng qua giải pháp đề Bên cạnh đó, chương đề cập đến mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Ngân hàng TMCP VPBank Chi nhánh Thái Bình hoạt động kinh doanh nói chung cơng tác huy động TGTK nói riêng thời gian tới nhằm nâng cao uy tín, vị Chi nhánh KH trền đia bàn toàn hệ thống Ngân hàng VPBank SV: Nguyễn Thị Thu Hương 63 Mã SV: 1154011350 Khóa luận tốt nghiệp Hạng GVHD: PGS TS Đinh Xuân KẾT LUẬN Công tác huy động TGTK khâu quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng, tạo nguồn lực để ngân hàng mở rộng kinh doanh, đầu tư sinh lời Tuy nhiên, khả huy động vốn Chi nhánh nhiều hạn chế gặp khó khăn biến động kinh tế nước, tâm lý khách hàng nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng Do đó, Chi nhánh VPBank Thái Bình cần có biện pháp, sách hợp lý để huy động, khai thác hiệu nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm cần có hỗ trợ tạo điều kiện đồng với NH cấp Thị phần huy động vốn tiền gửi thước đo đánh giá thái độ, niềm tin khách hàng ngân hàng Để giải vấn đề trên, chuyên đề tốt nghiệp từ việc tìm hiểu tổng quan cơng tác huy động quản trị tiền gửi tiết kiệm đến việc phân tích tình hình huy động quản trị nguồn tiền gử tiết kiệm Chi nhánh, đưa giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, phát huy mạnh sẵn có, góp phần giúp Chi nhánh VPBank Thái Bình nâng cao hiệu cơng tác huy động nguồn vốn tiền gửi, phát huy vị vững Ngân hàng TMCP VPBank Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển ngành ngân hàng nói riêng kinh tế xã hội nói chung Để đạt mục tiêu, phương hướng hoạt độngchi nhánh đề thời gian tới, chi nhánh cần phải thực đồng nhiều giải pháp có số giải pháp trình bày chun đề SV: Nguyễn Thị Thu Hương 64 Mã SV: 1154011350 Khóa luận tốt nghiệp Hạng GVHD: PGS TS Đinh Xuân Qua thời gian thực tập Ngân hàng TMCP VP Bank Chi nhánh Thái Bình, hướng dẫn tận tình thầy giáo, PGS - Tiến sĩ Đinh Xuân Hạng anh chị ngân hàng tạo điều kiện cho em có hội để sâu nghiên cứu tìm hiểu hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng Nhờ giúp em vào thực tế, có mối liên hệ lý thuyết thực tiễn, từ rút học nghiệm quý báu cho thân Một lần em xin chân thành cảm ơn Phó Giáo Sư –Tiến Sĩ Đinh Xuân Hạng, Ban lãnh đạo anh chị làm việc ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thái Bình tạo điều kiện giúp đỡ em hồn thành chuyên đề Do hiểu biết thân hạn hẹp thời gian nghiên cứu gấp rút nên khơng thể tránh khỏi sai sót khiếm khuyết, em mong nhận nhiều ý kiến đóng góp thầy cô, cán Chi nhánh bạn đọc để hoàn thiện đề tài nghiên cứu Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm Tác giả chuyên đề ( ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Thu Hương SV: Nguyễn Thị Thu Hương 65 Mã SV: 1154011350 Khóa luận tốt nghiệp Hạng GVHD: PGS TS Đinh Xuân DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Thị Mùi, Th.S Trần Cảnh Toàn (2011), “Quản trị Ngân hàng thương mại”, NXB Tài PGS.TS Phan Thị Thu Hà (2002), “Giáo trình quản trị NH thương mại”, NXB Đại học Giao thông Vận tải F Minskin (2001), “Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính”, NXB Khoa học Kỹ thuật Luật NH tổ chức tín dụng Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh VPBank Thái Bình Báo cáo thường niên Ngân hàng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh VPBank Thái Bình Báo cáo tổng kết giai đoạn 2012 2014 Ngân Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh VPBank Thái Bình Một số chuyên đề, luận văn tốt nghiệp thư viện trường Học viện Tài Đại học Kinh Tế Quốc Dân Các trang web: • • • Website Ngân hàng TMCP VPBank http://vpbank.com.vn/ Website Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam: www.sbv.gov.vn Website cộng đồng Ngân hàng: http://ub.com.vn/ SV: Nguyễn Thị Thu Hương 66 Mã SV: 1154011350 ... cường huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân Hàng TMCP • VPBank - Chi Nhánh VPBank Thái Bính” mục đích nghiên cứu Phân tích đánh giá tình hình huy động vốn hình thức TGTK Ngân Hàng TMCP VPBank – Chi. .. khốc liệt gay gắt NH với Huy động TGTK vấn đề quan trọng có ý nghĩa to lớn Ngân Hàng TMCP VPBank – Chi nhánh Thái Bình Trên thực tế, Ngân Hàng TMCP VPBank – Chi nhánh VPBank Thái Bình bên cạnh... ro tiềm ẩn • q trình hoạt động Chi phí huy động TGTK Chi phí huy động TGTK khoản chi phí ngân hàng phải bỏ để thực việc huy động TGTK ngân hàng Quản lý chi phí huy động TGTK hoạt động thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tài chính ngân hàng : Tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân Hàng TMCP VPBank – Chi Nhánh VPBank Thái Bính, Luận văn tài chính ngân hàng : Tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân Hàng TMCP VPBank – Chi Nhánh VPBank Thái Bính, Lý luận cơ bản về hiệu quả huy động tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng thương mại, Thịnh Vượng – Chi Nhánh Thái Bình, b. Giới thiệu về Chi nhánh, Bảng 2: Tình hình cho vay Chi Nhánh Thái Bình giai đoạn 2012 - 2014, Bảng 3: Tình hình thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ, Bảng 5: Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng VPBank Thái Bình, Thái Bình giai đoạn 2012-2014, Bảng 9.1: Biến động TGTK theo loại tiền gửi tại Chi nhánh VPBank TháiBình giai đoạn 2012-2014, Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP VPBank – Chi nhánh VPBank Thái Bình, Kết luận chương III

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay