Hướng dẫn thủ tục chuẩn bị và thực hiện dự án do ADB tài trợ tại việt nam

106 1,106 1
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2013, 10:46

Tài liệu được soạn cho nguồn vốn vay 3764 - VIE. Hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và công bằng: tăng trưởng kinh tế không tự nhiên có tính bền vững và thường làm gia tăng mất công bằng. Để tăng trưởng bền vững và công bằng, HTKT số 3476-VIE 3 Lời nói đầu Nhằm hỗ trợ cho công cuộc cải cách nền kinh tế x hội của Việt Nam, tính đến cuối năm 2001, cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế đ cam kết tài trợ hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam trị giá 19,94 tỷ USD. Trong tổng số vốn cam kết tài trợ này, 14,3 tỷ USD đ đợc ký kết dới dạng các điều ớc quốc tế cụ thể thông qua các chơng trình, dự án tín dụng, viện trợ không hoàn lại hỗ trợ kỹ thuật. Tổng giải ngân khoảng 9,728 tỷ USD, đạt khoảng 55,5% tổng nguồn vốn ODA đ cam kết. Nhìn chung, tình hình thực hiện các dự án ODA tại Việt Nam đợc đánh giá là thành công. Tuy vậy, nhìn chung, việc thực hiện giải ngân các dự án ODA còn chậm, tỷ lệ giải ngân cha đạt đợc mức trung bình trong khu vực là 20,5%/ năm. Trong số các nhà tài trợ cung cấp ODA cho Việt Nam thì Nhật Bản, Ngân hàng Thế giới (WB) Ngân hàng phát triển Châu á (ADB) là 3 nhà tài trợ lớn nhất. Tổng số vốn cam kết của 3 nhà tài trợ này chiếm trên 70% tổng số vốn ODA các nhà tài trợ cam kết tài trợ cho Việt Nam. Nhà nớc Việt Nam thống nhất đợc công nhận là thành viên chính thức của ADB vào năm 1976. Từ cuối năm 1993, quan hệ tài trợ của ADB với Việt Nam mới bắt đầu đợc thực hiện với quy mô lớn trên diện rộng. Tính cho đến tháng 12/ 2001, ADB đ phê duyệt 34 khoản vay cho khu vực công cộng với tổng vốn là 2,2 tỷ USD, 3 dự án đầu t cho khu vực t nhân với tổng số vốn là 72 triệu USD 117 dự án hỗ trợ kỹ thuật với tổng số viện trợ không hoàn lại là 82 triệu USD. Các dự án của ADB tài trợ cho Việt Nam chủ yếu đợc tập trung vào các lĩnh vực nh sau: (i) Nông nghiệp nguồn lực tự nhiên (ii) Cơ sở hạ tầng; (iii) Phát triển các lĩnh vực x hội; (iv) Quản trị quốc gia; (v) Phát triển khu vực t nhân (vi) Hợp tác vùng. Với nỗ lực của cả ADB Việt Nam, các chơng trình, dự án do ADB tài trợ đang đóng góp có hiệu quả cho nỗ lực của Chính phủ Nhân dân Việt Nam trong phát triển kinh tế, cải cách hành chính xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị thực hiện các chơng trình, dự án do ADB tài trợ, còn nhiều vấn đề bất cập cần tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị thực hiện dự án. Nhằm mục đích cải thiện tiến trình chuẩn bị thực hiện dự án do ADB tài trợ tại Việt Nam, một hợp phần của dự án hỗ trợ kỹ thuật m số TA3476 -VIE Nâng cao hiệu quả ODA thông qua quan hệ đối tác đ đợc ADB Bộ Kế hoạch Đầu t cùng phối hợp thực hiện để biên soạn Tài liệu hớng dẫn thủ tục chuẩn bị thực hiện dự án do ADB tài trợ tại Việt Nam. Tài liệu này là sách hớng dẫn, đợc lập dựa trên cơ sở hài hoà thủ tục chuẩn bị thực hiện dự án theo chính sách của ADB theo các văn bản pháp quy của Việt Nam. Cuốn sách bao gồm hai phần: Phần 1- Hớng dẫn thủ tục chuẩn bị dự án Phần 2- Hớng dẫn thực hiện dự án. Do khuôn khổ thời gian có hạn, trong nửa cuối năm 2002 sẽ phát hành Phần 1, Phần 2 sẽ tiếp tục đợc chuẩn bị phát hành trong thời gian tới. Phần 1 hớng dẫn các thủ tục chuẩn bị chơng trình, dự án kể từ khi chơng trình, dự án đợc Thủ tớng Chính phủ phê duyệt trong Danh sách các Chơng trình, dự án ODA đề nghị ADB tài trợ phía ADB đ đồng ý xem xét tài trợ cho đến khi hai bên ký kết Điều ớc quốc tế cụ thể về Chơng trình, dự án (hiệp định vay vốn hoặc văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật) . Đối tợng phục vụ của sách hớng dẫn này bao gồm: - Đối với phía Việt Nam là nhằm phục vụ các cơ quan theo dõi, giám sát, hớng dẫn chuẩn bị thực hiện các chơng trình, dự án ADB tài trợ sao cho vừa bảo đảm thực hiện các qui chế của Chính phủ, mặt khác lại tôn trọng các thủ tục, chính sách của ADB, bao gồm: (i) các cơ quan tổng hợp, quản lý vĩ mô ở cấp Trung ơng liên quan Hớng dẫn thủ tục Chuẩn bị Thực hiện Dự án ADB tại Việt Nam HTKT số 3476-VIE 4 đến các chơng trình, dự án ADB tài trợ; (ii) các Ban Chuẩn bị dự án Ban Quản lý dự án các cấp từ Trung ơng đến địa phơng, các cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình chuẩn bị thực hiện chơng trình, dự án ADB tài trợ. - Đối với phía ADB là các cán bộ của ADB phụ trách việc chuẩn bị thực hiện các chơng trình, dự án vốn vay hỗ trợ kỹ thuật do ADB tài trợ cho Việt Nam. - Một số đối tợng khác có liên quan đến dự án do ADB tài trợ tại Việt Nam nh t vấn trong nớc quốc tế. Dự kiến, sách hớng dẫn này sẽ đợc cập nhật định kỳ khi chính sách, quy chế, thủ tục của Chính phủ Việt Nam ADB có những thay đổi quan trọng. Trong quá trình chuẩn bị sách hớng dẫn, không thể tránh khỏi các thiếu sót, rất mong nhận đợc sự đóng góp ý kiến các cơ quan cá nhân trực tiếp sử dụng. ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: - Bộ Kế hoạch Đầu t (Vụ Kinh tế đối ngoại) Số 2 Hoàng Văn Thụ, Hà Nội hoặc - Cơ quan đại diện thờng trú tại Việt Nam của Ngân hàng Phát triển châu á (VRM) 701 - 706 Toà nhà Sun Red River Số 23 Phan Chu Trinh, Hà Nội Xin chân thành cảm ơn. Hớng dẫn thủ tục Chuẩn bị Thực hiện Dự án ADB tại Việt Nam HTKT số 3476-VIE 5 Hớng dẫn sử dụng Phần 1 Mục đích của Phần 1 nhằm giúp ngời đọc có thể tìm hiểu tổng quát về thủ tục chuẩn bị dự án do ADB tài trợ tại Việt Nam, các thông tin chi tiết không trình bày hết đợc trong cuốn sách hớng dẫn này, đề nghị ngời sử dụng tham khảo tại các văn bản pháp quy hiện hành của Chính phủ Việt Nam. Trong cuốn sách có dẫn chiếu đến các văn bản pháp qui của Việt nam các tài liệu của ADB ở những chỗ cần thiết. Một quy trình chuẩn bị dự án vốn vay hài hòa giữa thủ tục của Việt Nam ADB cũng đợc thiết kế trong cuốn sách này, bắt đầu từ bớc thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho tới khi hai bên chuẩn bị đàm phán vốn vay. Ngoài ra, một số kinh nghiệm bài học tích lũy đợc trong quá trình chuẩn bị dự án do ADB tài trợ cũng đợc trình bày trong cuốn sách, ngời đọc có thể tham khảo để áp dụng cho trờng hợp cụ thể của mình. Nếu ngời đọc : Muốn tìm hiểu tổng quan về ADB quan hệ hợp tác ADB - Việt Nam Chơng I Muốn tìm hiểu về hài hoà quy trình thủ tục chuẩn bị dự án hỗ trợ kỹ thuật, dự án vốn vay giữa ADB Việt Nam các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả chuẩn bị chơng trình, dự án do ADB tài trợ tại Việt Nam Chơng II Muốn tìm hiểu chi tiết hơn các thủ tục của ADB cho việc chuẩn bị dự án hỗ trợ kỹ thuật chơng trình/ dự án vốn vay Chơng III Muốn tìm hiểu chi tiết hơn các thủ tục của Việt Nam cho việc chuẩn bị dự án hỗ trợ kỹ thuật chơng trình/ dự án vốn vay. Chơng IV Ngoài ra, tại phần Phụ lục, ngời đọc có thể tìm hiểu các thông tin sau đây Tóm tắt một số nội dung cơ bản liên quan đến thực hiện dự án do ADB tài trợ Các tài liệu văn bản liên quan đến chuẩn bị dự án theo quy định của ADB Các tài liệu văn bản liên quan đến chuẩn bị dự án của Chính phủ Việt Nam Hớng dẫn thủ tục Chuẩn bị Thực hiện Dự án ADB tại Việt Nam HTKT số 3476-VIE 6 Mục lục Lời nói đầu 1 Hớng dẫn sử dụng Phần 1 .5 Mục lục .6 Chơng I. NGuồn vốn của Ngân hàng phát triển Châu á tóm lợc về hoạt động tài trợ của ADB tại Việt Nam .11 1. Nguồn vốn của ADB tóm lợc về hoạt động tài trợ của ADB tại Viêt Nam 11 2. Hoạt động tài trợ của ADB tại Việt Nam 13 Chơng II. Hài hòa thủ tục của ADB Việt Nam trong quá trình chuẩn bị dự án 17 1. Tổng quan .17 2. Đề xuất Hài hoà thủ tục 20 2.1. Chuẩn bị TA 21 2.2. Thực hiện PPTA Chuẩn bị Dự án vốn vay 28 2.3. Một số trờng hợp đặc biệt khác .34 3. Các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả chuẩn bị chơng trình, dự án do ADB tài trợ tại Việt Nam 42 3.1. Các yêu cầu của Việt Nam của ADB 42 3.2. Các khuyến nghị đối với các cơ quan Việt Nam khi làm việc với các đoàn công tác của ADB 48 3.3. Các khuyến nghị đối với các đoàn công tác của ADB khi làm việc với các cơ quan của Việt Nam 51 Chơng iII. các bớc chuẩn bị chơng trình, dự án do adb tài trợ theo chu trình của adb 55 1. Tóm tắt quy định thủ tục chuẩn bị các dự án do ADB tài trợ 55 1.1. Các quy định chung .55 1.2. Các bớc chuẩn bị một khoản vay/dự án hỗ trợ kỹ thuật của ADB .57 2. Các bớc chuẩn bị dự án hỗ trợ kỹ thuật do ADB tài trợ .60 3. Các bớc chuẩn bị chơng trình, dự án đầu t do ADB tài trợ . 62 chơng iV. các bớc chuẩn bị Chơng trình, Dự án do adb tài trợ theo quy định của chính phủ việt Nam .67 A. Chơng trình, dự án đầu t có sử dụng vốn ODA 67 1. Tóm tắt các qui định hiện hành của Chính phủ Việt Nam về chuẩn bị chơng trình, dự án đầu t có sử dụng vốn ODA 67 2. Các bớc chuẩn bị chơng trình, dự án đầu t bằng nguồn vốn vay ADB .68 B. Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật 77 1. Tóm tắt các qui định hiện hành của Chính phủ Việt Nam về chuẩn bị phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA .77 2. Các bớc chuẩn bị phê duyệt Dự án TA do ADB tài trợ 77 Các phụ lục 84 Hớng dẫn thủ tục Chuẩn bị Thực hiện Dự án ADB tại Việt Nam HTKT số 3476-VIE 7 Phụ lục i. một số gợi ý ban đầu trong quá trình thực hiện dự án adb tài trợ tại việt nam 84 1. Vốn đối ứng .84 2. Thiết kế lập dự toán 84 3. Giải phóng mặt bằng .84 4. Đấu thầu, mua sắm .84 5. Tổ chức xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, quyết toán 85 6. Quản lý tài chính giải ngân .85 7. Kiểm toán 85 8. Giám sát đánh giá dự án .86 9. Báo cáo về hoạt động của dự án .86 10. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung chơng trình, dự án trong quá trình thực hiện .86 Phụ lục II. các tài liệu văn bản liên quan đến chuẩn bị dự án theo quy định của adb 87 Phụ lục II.1 Một số nội dung yêu cầu của phía ADB trong quá trình chuẩn bị Dự án 87 Phụ lục II.2 Tài liệu đề cơng ý tởng Dự án .89 Phụ lục II.3 Tham khảo Biên bản ghi nhớ của đoàn thẩm định dự án của ADB .92 Phụ lục II.4 Báo cáo Khuyến nghị cho Chủ tịch (RRP) . 93 Phụ lục II.5 Hiệp định vay vốn .95 Phụ lục III. nội dung các tài liệu liên quan đến chuẩn bị dự án hỗ trợ kỹ thuật của ADB .96 Phụ lục III.1 Nội dung Biên bản ghi nhớ của đoàn tìm hiểu thực tế của ADB về Hỗ trợ kỹ thuật 96 Phụ lục III.2 Văn kiện hỗ trợ kỹ thuật .97 Phụ lục III.3 Ký kết Hiệp định vay vốn theo quy định của ADB 98 Phụ lục III.4 Hiệu lực Hiệp định vay vốn theo quy định của ADB .98 Phụ lục III.5 Các khoản vay dựa trên lãi suất LIBOR của ADB .99 Phụ lục IV. Các tài liệu văn bản liên quan đến chuẩn bị Dự án của chính phủ việt nam 100 Phụ lục IV.1 Phân loại dự án đầu t 100 Phụ lục IV.2 Nội dung chủ yếu của Báo cáo Nghiên cứu Tiền khả thi .101 Phụ lục IV.3 Nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi . 101 Phụ lục IV.4 Nội dung thẩm định dự án đầu t 102 Phụ lục IV.5 Nội dung chủ yếu của văn kiện chơng trình, dự án ODA hỗ trợ kỹ thuật .102 Phụ lục IV.6 Nội dung thẩm định Chơng trình dự án hỗ trợ kỹ thuật . 102 Hớng dẫn thủ tục Chuẩn bị Thực hiện Dự án ADB tại Việt Nam HTKT số 3476-VIE 8 Phụ lục IV.7 Giải trình về các yếu tố ảnh hởng đến môi trờng . 103 Phụ lục IV.8 Nội dung của phơng án đền bù 103 Phụ lục IV.9 Những vấn đề khác biệt cơ bản về đền bù đất trong quy định của Việt Nam chính sách của ADB. .104 Phụ lục IV.10 Danh mục một số văn bản pháp qui chính của Việt nam liên quan đến ODA . 105 Hớng dẫn thủ tục Chuẩn bị Thực hiện Dự án ADB tại Việt Nam HTKT số 3476-VIE 9 Danh sách từ viết tắt 1 ADB - Ngân hàng Phát triển Châu á ADF - Quỹ phát triển Châu á ADTA - Hỗ trợ kỹ thuật T vấn Bộ KH&ĐT - Bộ Kế hoạch Đầu t Bộ TC - Bộ Tài chính CQ THDA - Cơ quan thực hiện dự án CQCQ - Cơ quan chủ quản CSP - Chơng trình chiến lợc quốc gia DMC - Nớc thành viên đang phát triển Đoàn THTT - Đoàn tìm hiểu thực tế FS - Nghiên cứu khả thi Pre-FS - Nghiên cứu tiền khả thi GMS - Chơng trình hợp tác kinh tế tiểu vùng Mêkông mở rộng MOU/AM - Biên bản ghi nhớ MRM - Cuộc họp thẩm định cấp quản lý NHNNVN - Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam OCR - Nguồn vốn tín dụng thông thờng ODA - Vốn hỗ trợ phát triển chính thức PMU - Ban Quản lý Dự án PPTA - Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án PPU - Ban Chuẩn bị dự án Quy chế QLĐTXD - Quy chế Quản lý Đầu t Xây dựng Quy chế QLODA - Quy chế quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức RRP - Báo cáo Khuyến nghị cho Chủ tịch ADB SRC - Cuộc họp thẩm định cấp chuyên viên ADB TA - Hỗ trợ kỹ thuật TA PMU - Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ kỹ thuật TA PPU - Ban Chuẩn bị Dự án Hỗ trợ kỹ thuật TOR - Điều khoản giao việc cho t vấn VPCP - Văn phòng Chính Phủ VRM - Cơ quan Đại diện thờng trú của ADB tại Việt Nam 1 Một số từ viết tắt đợc dùng theo thuật ngữ của ADB (ví dụ : PPTA, ADTA, Pre-FS, FS .) Hớng dẫn thủ tục Chuẩn bị Thực hiện Dự án ADB tại Việt Nam HTKT số 3476-VIE 10 Danh sách các bảng Bảng 1. Các loại dự án TA Dự án vốn vay 18 Bảng 2. Phân loại dự án đầu t .19 Bảng 3. Hài hoà các bớc chuẩn bị TA do Thủ tớng chính phủ phê duyệt .23 Bảng 4. Hài hoà các bớc chuẩn bị TA thuộc thẩm quyền phê duyệt của CQCQ 27 Bảng 5. Hài hoà các bớc thực hiện PPTA chuẩn bị dự án vốn vay .30 Bảng 6. Hài hoà đối với trờng hợp đợc bỏ qua bớc lập Pre-FS, lập ngay FS 38 Bảng 7. Hài hoà đối với trờng hợp đợc dùng Pre-FS để đàm phán vốn vay 40 Danh sách các sơ đồđồ 1. Quy trình chung 17 Sơ đồ 2. Hài hoà các bớc chuẩn bị TA do thủ tớng chính phủ phê duyệt .22 Sơ đồ 3. Hài hoà các bớc chuẩn bị TA do CQCQ phê duyệt .26 Sơ đồ 4. Hài hoà các bớc thực hiện PPTA chuẩn bị dự án vốn vay .29 Sơ đồ 5. Hài hoà các bớc thực hiện PPTA chuẩn bị dự án vốn vay .37 Sơ đồ 6. Hài hoà các bớc thực hiện PPTA chuẩn bị dự án vốn vay .39 Sơ đồ 7. Chu trình Dự án vốn vay ADB .57 Sơ đồ 8. Chu trình Dự án hỗ trợ kỹ thuật của ADB .58 Sơ đồ 9. Các bớc chuẩn bị-thực hiện dự án TA chuẩn bị dự án vốn vay 59 Sơ đồ 10. Các bớc chuẩn bị chơng trình, dự án đầu t do ADB tài trợ 76 Sơ đồ 11. Các bớc chuẩn bị chơng trình, dự án TA do ADB tài trợ .83 Hớng dẫn thủ tục Chuẩn bị Thực hiện Dự án ADB tại Việt Nam [...]... năm Về nguyên tắc, ADB không dùng vốn ADF tài trợ cho các dự án có tính chất thơng mại Hớng dẫn thủ tục Chuẩn bị Thực hiện Dự án ADB tại Việt Nam HTKT số 3476-VIE 17 Chơng II Hài hòa thủ tục của ADB Việt Nam trong quá trình chuẩn bị dự án Chơng II giới thiệu về thủ tục chuẩn bị dự án của ADB Việt Nam đ đợc hài hoà, một mô hình tạm đợc coi là "chuẩn" về các bớc chuẩn bị phối hợp của cả hai... đỏ: Hớng dẫn thủ tục Chuẩn bị Thực hiện Dự án ADB tại Việt Nam Thực hiện Việt Nam Thực hiện tại ADB Manila Công việc do phía ADB thực hiện Công việc do phía Việt Nam thực hiện HTKT3476-VIE 30 Bảng 5 Hài hoà các bớc thực hiện PPTA chuẩn bị dự án vốn vay Các bớc của ADB1 3 ADB đấu thầu tuyển chọn t vấn TA (tham khảo Hộp 5 tại Chơng III) Phía ADB gửi Danh sách ngắn các nhà thầu t vấn mà ADB lựa... cho Dự thảo Báo cáo thẩm định QĐ phê duyệt TA 20 - 22 tuần Chữ đứng: Chữ nghiêng: Chữ xanh: Chữ đỏ: Ghi chú: VK TA: Văn kiện TA Hớng dẫn thủ tục Chuẩn bị Thực hiện Dự án ADB tại Việt Nam Thực hiện Việt Nam Thực hiện tại ADB Manila Công việc do phía ADB thực hiện Công việc do phía Việt Nam thực hiện HTKT3476-VIE 23 Bảng 3 Hài hoà các bớc chuẩn bị TA do Thủ tớng chính phủ phê duyệt Các bớc của ADB9 ... TA (thực chất là chuyển Văn kiện TA (1-2 PPU thành PMU) tuần) Hai bên Ký kết thoả thuận TA Tổng thời gian : 17- 20 tuần 2.2 Thực hiện PPTA Chuẩn bị Dự án vốn vay (trình bày các bớc dọc theo tiến trình các thủ tục của ADB Việt Nam) Hớng dẫn thủ tục Chuẩn bị Thực hiện Dự án ADB tại Việt Nam HTKT3476-VIE 29 Sơ đồ 4 Hài hoà các bớc thực hiện PPTA chuẩn bị dự án vốn vay Báo cáo giữa kỳ AM... Thẩm định phê duyệt Dự án Đàm phán Hiệp định vay vốn 4 ADTA các loại hình TA khác tơng tự nh PPTA Hớng dẫn thủ tục Chuẩn bị Thực hiện Dự án ADB tại Việt Nam HTKT số 3476-VIE 18 Các bớc chuẩn bị của hai bên đợc tiến hành chủ yếu nhằm mục đích xây dựng các văn kiện dự án, hồ sơ pháp lý thoả mn yêu cầu của Việt Nam ADB, làm cơ sở cho việc đàm phán thực hiện dự án vốn vay sau này Trên thực tế,... Các dự án: y tế, văn hóa, giáo dục, phát thanh, truyền hình, xây dựng dân dụng, kho tàng, du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học các dự án khác Trên 200 tỷ đồng Từ 7 đến 200 tỷ đồng Dới 7 tỷ đồng Các dự án loại này không có nhóm B nhóm C Hớng dẫn thủ tục Chuẩn bị Thực hiện Dự án ADB tại Việt Nam HTKT số 3476-VIE 20 2 Đề xuất Hài hoà thủ tục Thủ tục chuẩn bị dự án của cả hai phía ADB và. .. song : Là khoản đồng tài trợ cho một dự án cụ thể nhng nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện quản lý nguồn đồng tài trợ của mình để thực hiện các hoạt động trong dự án song song với các hoạt động tài trợ của ADB trong dự án đó Theo phơng thức tài trợ này, dự án chung đợc các bên cùng tham gia thiết kế nhng bên đồng tài trợ hoạt động khá độc lập với ADB quản lý thực hiện phần tài trợ theo các quy định... các quy định thủ tục của ADB Việt Nam có nhiều điểm khác biệt, thời gian thực hiện từng bớc rất khác nhau nên quá trình chuẩn bị dự án thờng có nhiều chậm trễ do đó dẫn tới không thực hiện đợc đúng kế hoạch tài trợ đ đợc hai bên thống nhất Hài hoà thủ tục chuẩn bị dự án đợc đa ra nhằm mục đích: Rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án Đảm bảo chất lợng dự án theo đúng yêu cầu của cả hai bên tăng cờng... sở thực hiện thí điểm từ năm 2002 Các thông tin chi tiết cụ thể hơn về các bớc chuẩn bị của ADB Chính phủ Việt Nam đợc trình bày trong Chơng III Chơng IV 1 Tổng quan Quy trình chung của quá trình chuẩn bị dự án vay vốn do ADB tài trợ bao gồm 3 bớc chủ yếu: (i) Chuẩn bị ban đầu (chuẩn bị trớc khi thiết kế dự án) (ii) Chuẩn bị Dự án (còn gọi là thiết kế dự án) (iii) Thẩm định phê duyệt Dự án. .. để thực hiện hợp đồng đúng thời hạn quan trọng hơn là đ có kinh nghiệm chuẩn bị các dự án do ADB (hoặc các tổ chức quốc tế khác) tài trợ 14 Hớng dẫn thủ tục Chuẩn bị Thực hiện Dự án ADB tại Việt Nam HTKT3476-VIE 31 sau hội nghị 3 bên, CQCQ Hoàn chỉnh Pre-FS trình Bộ KH &ĐT thẩm định (2 tuần) B5 CHUẩN Bị Dự thảo Báo cáo cuối kỳ (10- 20 tuần) Thu thập thông tin cho việc lập FS của bên Việt Nam . độ chuẩn bị và thực hiện dự án. Nhằm mục đích cải thiện tiến trình chuẩn bị và thực hiện dự án do ADB tài trợ tại Việt Nam, một hợp phần của dự án hỗ trợ. đợc ADB và Bộ Kế hoạch và Đầu t cùng phối hợp thực hiện để biên soạn Tài liệu hớng dẫn thủ tục chuẩn bị và thực hiện dự án do ADB tài trợ tại Việt Nam. Tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục chuẩn bị và thực hiện dự án do ADB tài trợ tại việt nam , Hướng dẫn thủ tục chuẩn bị và thực hiện dự án do ADB tài trợ tại việt nam , Hướng dẫn thủ tục chuẩn bị và thực hiện dự án do ADB tài trợ tại việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn