Xúc tiến xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam sau khi gia nhập WTO

69 33 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2018, 22:14

Nông nghiệp Việt Nam là một trong những ngành chiến lược của nền kinh tế Việt Nam. Đặc biệt, sau Đổi Mới 1986, Việt Nam đã giải phóng sức sản xuất, mở cửa với thế giới, hoạt động thương mại quốc tế ngày càng được mở rộng. Nếu như trước đây, nền nông nghiệp của Việt Nam rất yếu kém với nền sản xuất lạc hậu và nông sản rất hạn chế cả về số lượng và số lượng, thì hiện nay, với nhiều chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước, nền nông nghiệp nước ta đã có những bước tiến vượt bậc, đáng ghi nhận. Trong đó, xuất khẩu nông sản đóng vai trò rất quan trọng trong chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam. Việt Nam gia nhập WTO là một cột mốc quan trọng. Hàng hóa nông sản xuất khẩu của Việt Nam đã và đang tạo được chỗ đứng cũng như thương hiệu trên thị trường quốc tế. Một trong những nhân tố đóng góp đáng kể phải kể đến đó chính là hoạt động xúc tiến xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Bên cạnh những thành công đó, hoạt động xúc tiến xuất khẩu nông sản của Việt Nam vẫn còn một số hạn chế nhất định. Các chương trình xúc tiến xuất khẩu nông sản của Việt Nam đang gặp vướng mắc trở ngại một số mặt như: nguồn nhân lực, thông tin khảo sát thị trường, nguồn kinh phí, cơ sở hạ tầng…. Việc quảng bá, tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại của Việt Nam cũng đang gặp khó khăn từ những yêu cầu khắt khe của cạnh tranh quốc tế hiện nay. Các hoạt động hỗ trợ từ phía các cơ quan chức năng, các tổ chức xúc tiến thương mại bước đầu đã có được những kết quả thành công rất đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ kỳ vọng từ phía doanh nghiệp. Ngoài ra còn phải kể đến những hạn chế, khó khăn về mặt kiến thức chung về hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam, cũng như phải đối mặt với sự cạnh tranh từ nhiều nước có thế mạnh xuất khẩu nông sản khác như Trung Quốc, Thái Lan…. những điều này đặt ra thách thức xúc tiến nông sản xuất khẩu của Việt Nam. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ **** CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP CUỐI KHÓA Xúc tiến xuất hàng nông sản Việt Nam sau gia nhập WTO Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Sinh viên thực hiện: Phan Duy Hùng Lớp chuyên ngành: Kinh tế quốc tế 49A Mã sinh viên: CQ491238 Số điện thoại sinh viên: 01685364159 Hà Nội, tháng 05 năm 2011 Xúc tiến xuất hàng nông sản Việt Nam sau gia nhập WTO Lời cam đoan Chuyên đề thực tập với đề tài: “Xúc tiến xuất hàng nông sản Việt Nam sau gia nhập WTO” tác giả thực hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Tác giả xin cam đoan nội dung viết chuyên đề thực tập tác giả viết tổng hợp lại, không chép từ luận văn hay tài liệu Nếu sai tác giả xin chịu hoàn toàn trách nhiệm chịu kỷ luật Khoa nhà trường Hà Nội, tháng 05 năm 2011 Sinh viên thực Phan Duy Hùng Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Sinh viên thực hiện: Phan Duy Hùng Lớp: Kinh tế quốc tế 49A Xúc tiến xuất hàng nông sản Việt Nam sau gia nhập WTO Lời cảm ơn Để hoàn thành chuyên đề thực tập này, trước tiên tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành lời chúc sức khỏe đến PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, người trực tiếp hướng dẫn tác giả thực chuyên đề thực tập Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến tập thể cán nhân viên Cục XTTM – Bộ Công Thương đặc biệt Trung tâm hỗ trợ xuất tạo điều kiện cho tác giả thực tập hồn thành tốt cơng việc giao Cục qua tác giả nắm bắt vấn đề thực tiễn chuyên môn để phục vụ cho chuyên đề thực tập Hà Nội, tháng 05 năm 2011 Sinh viên thực Phan Duy Hùng Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Sinh viên thực hiện: Phan Duy Hùng Lớp: Kinh tế quốc tế 49A Xúc tiến xuất hàng nông sản Việt Nam sau gia nhập WTO Mục lục Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên Chương 1: Giới thiệu sở thực tập kinh nghiệm quốc tế xúc tiến xuất hàng nông sản .9 Chương 2: Thực trạng xúc tiến xuất nông sản Việt Nam sau gia nhập WTO .26 Chương 3: Triển vọng giải pháp xúc tiến xuất nông sản Việt Nam đến năm 2015 54 Kết luận 63 Danh mục tài liệu tham khảo .65 6.Baomoi.com, Năm 2008 kim ngạch xuất nông, lâm, thủy sản xấp xỉ 14 tỷ USD, .65 Nguồn: http://www.baomoi.com/Nam-2008-kim-ngach-xuat-khau-nong-lam-thuysan-xap-xi-14-ty-USD/45/1341861.epi, năm 2009 65 Phụ lục 68 Danh mục chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ STT Chữ viết tắt AJC Asean Japan Centre AKC Asean Korea Centre Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc ASEAN The Association of Southeast Hiệp hội quốc gia Asian Nations Đông Nam Á BCT Bộ Công Thương BTC Bộ Tài Chính BTM Bộ Thương Mại CBI CIF Tiếng Anh Tiếng Việt Trung tâm XTTM - đầu tư – du lịch ASEAN - Nhật Bản Hợp tác với quan xúc tiến Cost, Insurance and Freight Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Sinh viên thực hiện: Phan Duy Hùng Lớp: Kinh tế quốc tế 49A NK Hà Lan Chi phí, bảo hiểm cước vận chuyển Xúc tiến xuất hàng nông sản Việt Nam sau gia nhập WTO DN Doanh nghiệp 10 DNXK Doanh nghiệp xuất 11 EIU Economist Intelligence Unit Bộ phận thông tin kinh tế 12 EU European Union Liên minh Châu Âu 13 EXIMBANK Export and Import Bank Ngân hàng xuất nhập 14 FAO Food and Agriculture Organization 15 FLEGT 16 Tổ chức Nông lương Forest Law Enforcement, liên hợp quốc Tăng cường Luật pháp, Quản lý Governance and Trade Thương mại Lâm sản FOB Free on Board Giao hàng tàu 17 GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội 18 HCTL 19 Internet Internet 20 IUU Illegal, Unreported and Unregulated 21 JETRO Japan External Trade Organization 22 LACEY LACEY 23 Made in China Hội chợ triển lãm Mạng thông tin quốc tế Luật phải chứng minh nguồn gốc thủy hải sản Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản Luật ngăn chặn khai thác gỗ bất hợp pháp Made in China Sản xuất Trung Quốc Marketing Tiếp thị 24 Marketing 25 NĐ-CP Nghị định Chính phủ 26 NK Nhập 27 QĐ – TTg Quyết định thủ tướng phê duyệt 28 The Economist 29 TMCN VN Thương mại công nghiệp Việt Nam 30 TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh 31 TT Thông tư 32 TTLT Thông tư liên tịch 33 USD United States Dollar Đô la Mỹ 34 VIETRADE VIETNAM TRADE PROMOTION Cục xúc tiến thương mại The Economist Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Sinh viên thực hiện: Phan Duy Hùng Lớp: Kinh tế quốc tế 49A Tạp chí doanh nhân kinh tế Xúc tiến xuất hàng nông sản Việt Nam sau gia nhập WTO AGENCY Việt Nam 35 VSATTTP Vệ sinh an toàn thực phẩm 36 Website Website Trang thông tin 37 WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại giới 38 WWF World Wide Fund For Nature Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên 39 XK Xuất 40 XTTM Xúc tiến thương mại 41 XTTMQG Xúc tiến thương mại quốc gia 42 XTXK Xúc tiến xuất Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Sinh viên thực hiện: Phan Duy Hùng Lớp: Kinh tế quốc tế 49A Xúc tiến xuất hàng nông sản Việt Nam sau gia nhập WTO Danh mục bảng STT Bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Tên bảng Kim ngạch xuất hàng hóa nông sản Việt Nam 2010 Kim ngạch xuất số mặt hàng nông sản chủ lực Việt Nam sang thị trường năm 2010 Điều tra khả thâm nhập thị trường hàng hóa Việt Nam Điều tra lực tiếp thị xuất DN Việt Nam Quy ước tính tốn dự báo số tiêu, đơn vị tương ứng mẫu Trang 44 45 57 57 58 Danh mục đồ thị STT Đồ thị Đồ thị 2.1 Tên đồ thị Kim ngạch xuất nông sản giai đoạn 2006 – 2010 10 địa ngân sách nhiều cho XTTM năm Đồ thị 2.2 Đồ thị 3.1 Đồ thị 3.2 Tổng kim ngạch xuất nông sản 2006 – 2015 59 Đồ thị 3.3 Kinh phí hỗ trợ cho xúc tiến mặt hàng nơng sản 59 2010 Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu 2010 dự báo 2011 Trang 33 53 55 Danh mục biểu đồ STT Biểu đồ Biểu đồ 2.1 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ 2.4 Tên biểu đồ Số lượng đề án XTTM phân theo quan, tổ chức, hiệp hội năm 2010 Tỷ trọng nguồn ngân sách XTTM năm 2010 Các hoạt động XTTM tăng ngân sách năm 2010 so với năm 2009 Các hoạt động XTTM giảm chi năm 2010 so với năm 2009 Trang 37 39 41 41 Danh mục hình STT Hình Hình 1.1 Hình 2.1 Tên hình Cơ cấu tổ chức VIETRADE Khái qt hóa cơng tác khảo sát nghiên cứu thị trường xuất Trang 13 35 Lời mở đầu Tính cấp thiết chuyên đề Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Sinh viên thực hiện: Phan Duy Hùng Lớp: Kinh tế quốc tế 49A Xúc tiến xuất hàng nông sản Việt Nam sau gia nhập WTO Nông nghiệp Việt Nam ngành chiến lược kinh tế Việt Nam Đặc biệt, sau Đổi Mới 1986, Việt Nam giải phóng sức sản xuất, mở cửa với giới, hoạt động thương mại quốc tế ngày mở rộng Nếu trước đây, nông nghiệp Việt Nam yếu với sản xuất lạc hậu nông sản hạn chế số lượng số lượng, nay, với nhiều sách phát triển Đảng Nhà nước, nông nghiệp nước ta có bước tiến vượt bậc, đáng ghi nhận Trong đó, xuất nơng sản đóng vai trò quan trọng sách thương mại quốc tế Việt Nam Việt Nam gia nhập WTO cột mốc quan trọng Hàng hóa nơng sản xuất Việt Nam tạo chỗ đứng thương hiệu thị trường quốc tế Một nhân tố đóng góp đáng kể phải kể đến hoạt động xúc tiến xuất nông sản Việt Nam Bên cạnh thành công đó, hoạt động xúc tiến xuất nơng sản Việt Nam số hạn chế định Các chương trình xúc tiến xuất nơng sản Việt Nam gặp vướng mắc trở ngại số mặt như: nguồn nhân lực, thông tin khảo sát thị trường, nguồn kinh phí, sở hạ tầng… Việc quảng bá, tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại Việt Nam gặp khó khăn từ yêu cầu khắt khe cạnh tranh quốc tế Các hoạt động hỗ trợ từ phía quan chức năng, tổ chức xúc tiến thương mại bước đầu có kết thành cơng đáng ghi nhận, nhiên chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng từ phía doanh nghiệp Ngồi phải kể đến hạn chế, khó khăn mặt kiến thức chung hoạt động thương mại quốc tế doanh nghiệp Việt Nam, phải đối mặt với cạnh tranh từ nhiều nước mạnh xuất nông sản khác Trung Quốc, Thái Lan… điều đặt thách thức xúc tiến nơng sản xuất Việt Nam Mục đích nghiên cứu Mục đích chun đề tìm hiểu đánh giá tình hình xúc tiến xuất hàng nông sản Việt Nam, đồng thời xem xét phân tích thực Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Sinh viên thực hiện: Phan Duy Hùng Lớp: Kinh tế quốc tế 49A Xúc tiến xuất hàng nông sản Việt Nam sau gia nhập WTO trạng, nguyên nhân rút học kinh nghiệm cho Việt Nam giai đoạn nay, sau Việt Nam gia nhập WTO Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng: chuyên đề nghiên cứu vấn đề xúc tiến xuất nông sản Việt Nam 3.2 Phạm vi: chủ yếu tập trung vào giai đoạn sau Việt Nam gia nhập vào WTO năm 2007, lĩnh vực xúc tiến xuất nông sản Phương pháp nghiên cứu Chuyên đề sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, quy nạp thông tin thu thập qua tài liệu chuyên ngành, sách báo, tạp chí, tham khảo tư vấn từ chuyên gia mạng Internet Kết cấu chun đề Ngồi lời mở đầu; danh mục hình, bảng, biểu đồ, đồ thị; kết luận; danh mục tài liệu tham khảo thích, chuyên đề bao gồm chương: Chương giới thiệu sở thực tập kinh nghiệm quốc tế xúc tiến xuất hàng nông sản Chương nghiên cứu thực trạng xúc tiến xuất hàng nông sản Việt Nam sau gia nhập WTO Chương bàn triển vọng giải pháp cho xúc tiến xuất nông sản giai đoạn 2010 – 2015 Chương 1: Giới thiệu sở thực tập kinh nghiệm quốc tế xúc tiến xuất hàng nông sản 1.1 Giới thiệu Cục Xúc tiến thương mại Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Sinh viên thực hiện: Phan Duy Hùng Lớp: Kinh tế quốc tế 49A Xúc tiến xuất hàng nông sản Việt Nam sau gia nhập WTO Cục Xúc tiến Thương mại quan Chính Phủ Thủ tướng ký định thành lập theo định 78/2000/QĐ-TTg ngày 06/07/2000 với chức quản lý Nhà nước XTTM, theo đó: - Cục XTTM tham gia xây dựng sách, văn quy phạm pháp luật XTTM, trình cấp có thẩm quyền duyệt, kiểm tra việc thực quy định sau duyệt - Bên cạnh đó, thực hoạt động nghiên cứu thị trường nước nước nhằm mục đích cung cấp thơng tin thương mại nhằm hỗ trợ DN, tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ tác nghiệp XTTM - Cục XTTM có nhiệm vụ đạo hướng dẫn Sở Thương mại (nay sở Công Thương) quản lý Nhà nước nghiệp vụ, hoạt động XTTM - Ngoài ra, tham gia đạo đại diện thương mại nước ngồi tiến hành cơng tác XTTM nói chung Theo quy định, Cục XTTM giao thêm số nhiệm vụ quan trọng, bao gồm: - Có trách nhiệm quản lý nguồn ngân sách Nhà nước cấp hàng năm cho hoạt động XTTM - Tham gia công tác đạo, hướng dẫn công tác quản lý Nhà nước hoạt động XTTM - Tham gia xây dựng, thực quản lý Chương trình thương hiệu, Chương trình truyền hình cơng thương quốc gia phục vụ XTTM hỗ trợ DN Việt Nam xây dựng, quảng bá bảo vệ thương hiệu Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Sinh viên thực hiện: Phan Duy Hùng Lớp: Kinh tế quốc tế 49A 10 Xúc tiến xuất hàng nông sản Việt Nam sau gia nhập WTO 3.1 Triển vọng dự báo đến năm 2015 3.1.1 Triển vọng Tình hình thị trường giới: Trong bối cảnh thị trường giới có nhiều diễn biến phức tạp, hoạt động XK nông sản Việt Nam đứng trước hội thách thức đan xen Cụ thể là: Kinh tế giới dần phục hồi sau khủng hoảng, tăng trưởng chưa ổn định không đồng khu vực Bộ phận thông tin kinh tế EIU tạp chí The Economist vừa đưa số dự báo cập nhật triển vọng kinh tế giới, cho tăng trưởng GDP tồn cầu giảm từ 4.4% năm 2010 xuống 3.6% năm 2011 gói kích thích hết hiệu lực Theo dự báo EIU, kinh tế chủ chốt Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản EU có mức tăng trưởng thấp năm 2011 Theo đồ thị dưới, nhận thấy mức suy giảm đáng kể tốc độ tăng trưởng cường quốc kinh tế Đồ thị 3.1: Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu 2010 dự báo 2011 Nguồn: Cục xúc tiến thương mại Cũng theo EIU, châu Á dần đà phục hồi kinh tế nhờ thương mại tồn câu hồi phục gói kích cầu nội địa có tác dụng mạnh Tăng trưởng khu vực theo dự tính đạt 6.6% năm 2011, thấp mức 7.9% năm 2010, nhu cầu hàng hóa kinh tế phát triển suy giảm Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Sinh viên thực hiện: Phan Duy Hùng Lớp: Kinh tế quốc tế 49A 55 Xúc tiến xuất hàng nông sản Việt Nam sau gia nhập WTO Ngoài yếu tố tác động khủng hoảng tài tồn cầu phục hồi chậm, khó khăn nhiều quốc gia, yếu tố thiên nhiên, mơi trường tác động đến XK hàng nơng sản Việt Nam Tình hình kinh tế, thương mại Việt Nam: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế diễn cách sâu sắc, kinh tế thương mại Việt nam phát triển có nhiều hội thuận lợi đồng thời đối mặt với thách thức to lớn, cụ thể: • Mơi trường kinh doanh năm 2010 Việt Nam tăng 10 bậc so với 2009 điều kiện thuận lợi để DN sản xuất kinh doanh hàng XK phát triển nâng cao hiệu hoạt động Năm 2010, Việt Nam đứng thứ 78/183 nước mức độ thuận lợi kinh doanh, theo báo cáo Môi trường kinh doanh 2010 Ngân hàng Thế giới (WB) cơng ty Tài quốc tế (IFC) cơng bố ngày 04/11/2010; • Rào cản thương mại ngày gia tăng, tạo nhiều thách thức cho hoạt động XK DN Việt Nam Nhiều quy định IUU, LACEY, FLEGT… khiến nhiều DN lúng túng, khó khăn Bên cạnh cạnh tranh ngày gay gắt quốc gia; • Việt Nam q trình hội nhập sâu rộng vào kinh tế, thương mại giới Đây hội lớn để DNXK Việt Nam thâm nhập hiệu vào thị trường nước khác hàng hóa họ tự lưu thông bảo vệ luật cạnh tranh thương mại tự bình đẳng Ngồi ra, theo điều tra, có số số liệu khả xúc tiến XK Việt Nam sau: Bảng 3.1: Điều tra khả thâm nhập thị trường hàng hóa Việt Nam Khung điểm đánh giá trả lời điều tra Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Sinh viên thực hiện: Phan Duy Hùng Lớp: Kinh tế quốc tế 49A 56 Xúc tiến xuất hàng nông sản Việt Nam sau gia nhập WTO Giá Chất lượng Thiết kế sản phẩm Khả cung ứng Khả thích ứng Dưới 50/100 50 – 80/100 Trên 80/100 điểm 0% 5.26% 36.83% 26.39% 47.36% điểm 57.89% 68.42% 57.89% 57.89% 47.36% điểm 42.11% 26.32% 5.28% 15.72% 5.28% Bảng 3.2: Điều tra lực tiếp thị xuất DN Việt Nam Khung điểm đánh giá trả lời điều tra Dưới 50/100 50 – 80/100 Trên 80/100 Thông tin tài liệu Chuyên môn Tiếp thị chuyên nghiệp Ngoại ngữ Xây dựng kế hoạch điểm 26.31% 31.57% điểm 63.15% 63.15% điểm 10.54% 5.28% 31.37% 63.15% 5.48% 21.04% 52.62% 73.68% 42.1% 5.28% 5.28% Nguồn: Cục xúc tiến thương mại Với kết trên, thấy khả cạnh tranh hàng XK Việt Nam nói chung chưa cao, phần lớn mức trung bình, có số hạng mục tiêu yếu, mà điển hình khả thích ứng xây dựng kế hoạch 3.1.2 Dự báo đến năm 2015 Căn vào số liệu thu thập tổng hợp, với phương pháp dự báo hàm hồi quy đơn biến, đưa số dự báo liên quan đến xúc tiến XK nông sản Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 Áp dụng mơ hình dự báo: hàm hồi quy đơn Y = A x X + B Bảng 3.3:Quy ước tính tốn dự báo số tiêu, đơn vị tương ứng mẫu Mẫu Y Tổng kim ngạch xuất nông Dự báo Biến X Năm Quy đổi đơn vị Dự báo Mẫu Y Biến X Kinh phí hỗ Năm Quy đổi trợ cho xúc đơn vị tiến mặt Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Sinh viên thực hiện: Phan Duy Hùng Lớp: Kinh tế quốc tế 49A 57 Xúc tiến xuất hàng nông sản Việt Nam sau gia nhập WTO hàng nông sản( tỷ sản(tỷ USD) 10.5 12.6 14 15 19.15 20.16 22.13 24.1 26.07 28.04 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10 đồng) 144,74 174,13 122,73 179,99 168,98 174,42 179,85 185,29 190,72 196,16 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10 Nguồn: Cục xúc tiến thương mại, tổng hợp, tác giả tính toán (Hàm dự báo 1: Y = 1.97 x X + 8.34 Hàm dự báo 2: Y = 543.5 x X + 141,81) Đồ thị 3.2(Dự báo 1): Tổng kim ngạch xuất nông sản 2006 – 2015 Đơn vị: tỷ USD Đồ thị 3.3(Dự báo 2): Kinh phí hỗ trợ cho xúc tiến mặt hàng nông sản Đơn vị: chục tỷ đồng Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Sinh viên thực hiện: Phan Duy Hùng Lớp: Kinh tế quốc tế 49A 58 Xúc tiến xuất hàng nông sản Việt Nam sau gia nhập WTO Nguồn: Cục xúc tiến thương mại, tổng hợp, tác giả tính tốn Theo dự báo trên, thấy tín hiệu triển vọng lạc quan XK xúc tiến XK nông sản Việt Nam năm tới 3.2 Giải pháp đẩy mạnh xúc tiến xuất nơng sản 3.2.1 Giải pháp từ phía Chính phủ Nghiên cứu việc quy định mơ hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ cho quan XTTM địa phương, để đảm bảo tính thống hệ thống nước, qua làm sở cho việc xây dựng mạng lưới XTTM đồng Đảm bảo có nguồn kinh phí hàng năm để thực hoạt động XTTM Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm nghiệp vụ XTTM, bước đưa nội dung đào tạo nghiệp vụ XTTM trường đại học khối kinh tế thương mại Cuối cùng, đạo chế phối hợp hợp tác quan thực thi chức quản lý Nhà nước XTTM 3.2.2 Giải pháp từ phía tổ chức XTTM trung ương địa phương: Nâng cao chất lượng hiệu hoạt động XTTM, hỗ trợ DN đẩy mạnh XK, như: hoạt động tuyên truyền, quảng bá, cung cấp thông tin, tổ chức lớp tập huấn đào tạo XTTM Ngồi ra, trì việc tổ chức hội chợ, đoàn khảo sát nghiên cứu thị trường định kỳ Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Sinh viên thực hiện: Phan Duy Hùng Lớp: Kinh tế quốc tế 49A 59 Xúc tiến xuất hàng nông sản Việt Nam sau gia nhập WTO Tăng cường phối hợp với địa phương công tác quản lý Nhà nước XTTM, phối hợp hoạt động với tổ chức XTTM hệ thống XTTM nước quan thương mại xúc tiến chuyên trách nước Triển khai thực Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế xây dựng, quản lý thực Chương trình XTTMQG tập trung xây dựng thực Chiến lược thương hiệu quốc gia giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn 2050 Nâng cao hiệu công tác dự báo sản xuất, thị trường điều kiện phát triển thương mại làm sở đạo phát triển sản xuất, XK, nghiên cứu, đánh giá khó khăn mặt hàng nơng sản, thị trường để có biện pháp tháo gỡ phù hợp cho DN Tiếp tục củng cố, tăng cường hiệu hoạt động Trung tâm XTTM Việt Nam nước ngoài, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế với đối tác, đảm bảo thực thỏa thuận, cam kết hợp tác quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết 3.2.3 Giải pháp từ Cơ quan đại diện thương mại Việt Nam nước ngoài: Nâng cao lực hoạt động, tổ chức hoạt động nghiên cứu thị trường để thực tố vai trò đầu mối thị trường công tác tư vấn cho DNXK Nghiên cứu nhu cầu thị trường trọng điểm tiềm XK mặt hàng nông sản Việt Nam sang thị trường nước ngồi thơng qua đề xuất biện pháp xúc tiến XK phù hợp với mặt hàng nông sản thị trường Hỗ trợ DN tổ chức tọa đàm, hội thảo, hội chợ, quảng bá khảo sát thị trường trọng điểm tiềm XK DN hàng nông sản Việt Nam, thông tin kinh nghiệm tranh chấp thương mại Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Sinh viên thực hiện: Phan Duy Hùng Lớp: Kinh tế quốc tế 49A 60 Xúc tiến xuất hàng nông sản Việt Nam sau gia nhập WTO Hỗ trợ thông tin thị trường đối tác nước để DN chủ động nắm bắt hội kinh doanh, giới thiệu hội chợ chuyên ngành cho DN bên Theo dõi sát có thơng báo kịp thời quy định, rào cản thị trường mặt hàng nước sở có khả ảnh hưởng tới XK DN Việt Nam, cảnh báo sản phẩm có khả bị kiện chống bán phá giá, hỗ trợ hiệu DN việc giải tranh chấp, kiện tụng thương mại… 3.2.4 Các giải pháp từ phía Hiệp hội ngành hàng nông sản: Hướng dẫn, hỗ trợ DNXK thành viên việc mở rộng thị trường XK, tổ chức hoạt động XTTM, xây dựng quản lý chất lượng hàng hóa, hướng dẫn đăng ký bảo vệ thương hiệu hàng hóa Đặc biệt, Hiệp hội ngành hàng cần làm tốt công tác thông tin, tư vấn chuyên ngành phục vụ cho XK nông sản Tham gia xây dựng sách phù hợp với ngành hàng nông sản Phối hợp với địa phương để tăng cường, nâng cao chất lượng công tác khuyến nông, gắn tiến khoa học với công nghệ sản xuất, chế biến bảo quản hàng nông sản nhằm góp phần nâng cao sức cạnh tranh hàng nơng sản Duy trì gắn kết Bộ/ngành chức với quyền, đơn vị chun mơn tỉnh/thành phố, tăng cường liên kết với ngành tài chính, ngân hàng giúp DN có đủ vốn phục vụ việc thu mua, chế biến chủ động ký kết hợp đồng XK với đối tác nước Xây dựng thực chương trình cơng tác ngành, đề xuất chủ trương, giải pháp, dự án trình Chính phủ, ví dụ nghiên cứu, trình Chính phủ định điều chỉnh giá sàn XK sản phẩm nông sản chuyên ngành Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Sinh viên thực hiện: Phan Duy Hùng Lớp: Kinh tế quốc tế 49A 61 Xúc tiến xuất hàng nông sản Việt Nam sau gia nhập WTO 3.2.5 Giải pháp từ phía doanh nghiệp Nâng cao lực cạnh tranh, tiếp thị quảng bá cho hàng nông sản XK, chủ động tham gia hoạt động xúc tiến XK sang thị trường nước ngồi Bên cạnh đó, trọng nâng cao chất lượng hạ giá thành nông sản Chủ động trì liên kết chặt chẽ với tổ chức XTTM, để họ thực cầu nối DN Chính phủ thực hoạt động XTTM Lựa chọn kênh phân phối thích hợp thị trường nước ngồi, cụ thể thơng qua số phương thức như: XK trực tiếp, liên doanh, đầu tư trực tiếp nước ngồi… Tiến hành tốt cơng tác thu mua hàng đầu mối phục vụ XK Tiếp tục đầu tư, phân bổ hiệu hợp lý nguồn lực cho việc điều tra, nghiên cứu thị trường XK, thị trường trọng điểm lẫn tiềm để có kế hoạch tiếp thị XK cho ngành hàng củng cổ lực cạnh tranh Công tác đào tạo nguồn nhân lực cần trọng Bởi hạt nhân cho cơng tác XTTM nói chung XTXK nói riêng Bên cạnh số yếu tố khác cần quan tâm sở hạ tầng, thông tin cập nhật thông tin, sở khả quan hệ tín dụng… Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Sinh viên thực hiện: Phan Duy Hùng Lớp: Kinh tế quốc tế 49A 62 Xúc tiến xuất hàng nông sản Việt Nam sau gia nhập WTO Kết luận Qua nghiên cứu chuyên đề này, cung cấp nhìn tổng quan đắn hoạt động xúc tiến thương mại Việt Nam Hoạt động xúc tiến thương mại biện pháp quan trọng, phục vụ cho hoạt động xuất Việt Nam, Việt Nam theo đuổi sách xuất siêu, để nhanh chóng khỏi tình trạng nhập siêu Ở chương , thơng qua việc tìm hiểu nhiệm vụ cấu tổ chức Cục Xúc tiến thương mại, văn sở pháp lý, giúp cho hiểu rõ nhiệm vụ, chức vai trò quan trọng cục Xúc tiến thương mại thương mại quốc tế Việt Nam nói riêng, toàn hoạt động xúc tiến thương mại nói chung, cụ thể hoạt động xúc tiến xuất nông sản, mặt hàng chiến lược Việt Nam Với học kinh nghiệm quốc tế quý báu từ quốc gia thành công xúc tiến thương mại, Việt Nam rút nhiều học thực tiễn phục vụ cho hoạt động xúc tiến Chương hai tập trung đề cập đến thực tiễn xúc tiến nông sản Việt Nam Trên sở ban hành đạo luật khung hành lang pháp lý, với điều hành xây dựng kế hoạch chương trình xúc tiến thương mại quốc gia Chính phủ, vai trò cầu nối tổ chức xúc tiến thương mại hiệp hội ngành hàng, ủy ban đại diện thương mại nước với DN tham gia xuất nơng sản, hoạt động xúc tiến Việt Nam có nhiều tiến đáng kể, đặc biệt sau giai đoạn WTO với cam kết tự hóa cạnh tranh thị trường quốc tế Đó tiền đề sở vững để Việt Nam tiếp tục chơi thương mại lớn này, nhằm hướng đến mục tiêu hướng hoạt động xuất xúc tiến xuất Rõ ràng, hoạt động xúc tiến thương mại Việt Nam nhiều hạn chế, tóm lược vắn tắt là: lực điều hành quản lý định hướng Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Sinh viên thực hiện: Phan Duy Hùng Lớp: Kinh tế quốc tế 49A 63 Xúc tiến xuất hàng nông sản Việt Nam sau gia nhập WTO Chính phủ chưa có hiệu cao, vai trò đảm nhiệm cầu nối trung gian tổ chức xúc tiến thương mại nhiều hạn chế, thiếu hiệu thụ động, thiếu hiểu biết chuyên môn, nhận thức chưa đầy đủ DNXK nông sản vấn đề xúc tiến, quảng bá xây dựng thương hiệu hàng nông sản DN Ở chương cuối, thơng qua số thơng tin thu thập triển vọng dự báo giai đoạn 2010 – 2015 chuyên đề này, cho hoạt động xúc tiến xuất Việt Nam theo hướng tích cực, hứa hẹn thành công mục tiêu cao đạt tương lai Vấn đề là, phải có giải pháp thích đáng cho hoạt động xúc tiến xuất khẩu, nhằm đạt mục tiêu chiến lược đề Các giải pháp đề ra, từ phía Chính phủ, tổ chức xúc tiến thương mại quan đảm nhiệm chuyên trách vấn đề này, phía DN, tất cần phải có liên kết chặt chẽ, vận động, phối hợp lô gic, đòi hỏi tham gia đồng bên Đây yếu tố quan trọng để đạt mục tiêu chiến lược xúc tiến xuất nông sản xuất nông sản cho giai đoạn 2010 – 2015 Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Sinh viên thực hiện: Phan Duy Hùng Lớp: Kinh tế quốc tế 49A 64 Xúc tiến xuất hàng nông sản Việt Nam sau gia nhập WTO Danh mục tài liệu tham khảo Bài thảo luận nhóm sinh viên KTQT 49A trường ĐHKTQD, Kinh tế Thái Lan, Bộ môn Kinh tế ASEAN, năm 2010 Báo cáo chương trình XTTMQG giai đoạn 2006 – 2010 Cục XTTM Báo cáo khảo sát thị trường xuất hàng hóa quan đại diện thương mại Việt Nam nước ngoài, tháng 12/2010 Báo cáo tổng kết hoạt động XTTM năm 2010 Cục XTTM Báo Thương mại, Thái Lan nỗ lực xúc tiến xuất trái sang châu Âu Mỹ, Nguồn: http://chongbanphagia.vn/diemtin/20080804/thai-lan-no-luc-xuc- tien-xuat-khau-trai-cay-sang-chau-au-va-my, ngày 04/08/2008 Baomoi.com, Năm 2008 kim ngạch xuất nông, lâm, thủy sản xấp xỉ 14 tỷ USD, Nguồn: http://www.baomoi.com/Nam-2008-kim-ngach-xuat-khau-nong- lam-thuy-san-xap-xi-14-ty-USD/45/1341861.epi, năm 2009 Bộ Công Thương, Báo cáo tổng kết hoạt động hành công thương năm 2008, tháng 01/2009 Bộ Công Thương, Báo cáo tổng kết hoạt động ngành công thương năm 2010 phương hướng nhiệm vụ năm 2011, tháng 12/2010 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Báo cáo tình hình xuất nơng, lâm, thủy sản biện pháp đẩy mạnh xuất năm 2010, Hà Nội ngày 05/02/2009 10 Bộ Nông nghiệp phát triển nơng thơn, Chương trình xúc tiến thương mại ngành Nông nghiệp phát triển nông thôn giai đoạn 2009 – 2015 định hướng đến năm 2020, Hà Nội năm 2009 11 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Đề án phát triển thương mại nông, lâm, thủy sản đến năm 2015, tầm nhìn đến 2020, Hà Nội năm 2009 12 Các báo cáo hoạt động khác Cục XTTM 13 Các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành hàng đến 2015 định hướng đến 2020 quan có thẩm quyền phê duyệt Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Sinh viên thực hiện: Phan Duy Hùng Lớp: Kinh tế quốc tế 49A 65 Xúc tiến xuất hàng nông sản Việt Nam sau gia nhập WTO 14 Các trang web Chính phủ Bộ/Ngành liên quan: www.vietrade.gov.vn ptxk@vietrade.gov.vn www.vinanet.com.vn 15 Chinhphu.vn, Năm 2010: Xuất nông sản đạt 19,15 tỷ USD, Nguồn:http://www.htv.org.vn/index.php? option=com_content&view=article&id=20460:nm-2010-xut-khu-nong-sn-t1915-t-usd&catid=60:kinh-t&Itemid=93, ngày 28/12/2010 16 Đình Nam, Xuất nông sản 2007: Vừa mừng, vừa lo, Nguồn:http://vneconomy.vn/63282P0C10/xuat-khau-nong-san-2007-vuamung-vua-lo.htm, ngày 02/01/2008 17 Đinh Văn Thành, Kinh nghiệm tham gia vào chuỗi giá trị tồn cầu hàng nơng sản, Hà Nội 2010 18 Đinh Văn Thành, Tăng cường lực tham gia hàng nông sản vào chuỗi giá trị toàn cầu điều kiện Việt Nam, đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước 2008 – 2010 19 Doanh nhân.vn, Doanh nghiệp "quay lưng" với nghiên cứu thị trường, Nguồn:http://khaosatthitruong.vn/read.php?41, ngày 03/05/2009 20 Đồng tác giả: Trần Minh Đạo, Vũ Trí Dũng, giáo trình Marketing Quốc tế, NXB ĐHKTQD, năm 2009 21 Hồng Vân- Tạp chí Cơng nghiệp, Thái Lan với sách phát triển cơng nghiệp nông thôn, Nguồn:http://www.vca.org.vn/Default.aspx? tabid=82&CategoryID=2&News=159, ngày 22/07/2008 22 Khaosatthitruong.vn, Nghiên cứu thị trường ? Nguồn:http://khaosatthitruong.vn/read.php?28 , ngày 24/04/2009 23 Nguyễn Văn Lịch, Quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam với Trung Quốc, đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước 2008 – 2010 24 Nhóm tác giả: Bùi Lê hà, Nguyễn Đông Phong, Ngô Thị Ngọc Huyền, Quách Thị Bửu Châu, Nguyễn Thị Dược, Nguyễn Thị Hồng Thu, Sách quản trị Kinh doanh Quốc tế, NXB lao động xã hội, năm 2010 25 Quyết định số 1690/QĐ – TTg Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020 Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Sinh viên thực hiện: Phan Duy Hùng Lớp: Kinh tế quốc tế 49A 66 Xúc tiến xuất hàng nông sản Việt Nam sau gia nhập WTO 26 Quyết định số 482/QĐ – TTg ngày 14 tháng năm 2010 Thủ tướng Chính phủ chế, sách khuyến khích phát triển kinh tế đối ngoại vùng biên giới với Lào Campuchia 27 Quyết định số 72/2010/QĐ – TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế việc xây dựng, quản lý thực chương trình xúc tiến thương mại quốc gia (XTTMQG) áp dụng từ năm 2011 28 Tổng cục thống kê, Niêm giám thống kê 2010, NXB Thống Kê, năm 2010 29 Tổng cục thống kê, Tình hình kinh tế- xã hội 2010, Hà Nội ngày 31/12/2010 30 Trần Minh Đạo, Giáo trình Marketing bản, NXB ĐHKTQD năm 2009 31 Vietrade, Các đơn vị trực thuộc Cục Xúc tiến Thương mại, Nguồn:http://www.vietrade.gov.vn/cac-don-vi-thuoc-cuc.html 32 Vietrade, Giới thiệu Chương trình XTTM Quốc gia, Nguồn:http://www.vietrade.gov.vn/gii-thiu.html 33 Vietrade, Giới thiệu Cục Xúc tiến Thương mại – VIETRADE, Nguồn:http://www.vietrade.gov.vn/chuc-nang-nhiem-vu.html 34 Vietrade, Hội Chợ, triển lãm thương mại, Nguồn:http://www.vietrade.gov.vn/hi-ch-trin-lam.html 35 Vietrade, Khuyến mại, Nguồn:http://www.vietrade.gov.vn/khuyn-mi.html 36 Vietrade, Lãnh đạo cục xúc tiến thương mại, Nguồn:http://www.vietrade.gov.vn/co-cau-to-chuc-cuc-xttm.html 37 Vietrade, Quảng cáo thương mại, Nguồn:http://www.vietrade.gov.vn/qung-cao-thng-mi.html 38 Vietrade, Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Cục XTTM, Nguồn:http://www.vietrade.gov.vn/quyet-dinh-cua-bo-truong-congthuong.html 39 Vietrade, Quyết định thành lập Cục Xúc tiến Thương mại Thủ tướng Chính phủ, Nguồn:http://www.vietrade.gov.vn/quyet-dinh-cua-thu-tuong.html 40 Vietrade, Tóm tắt số nét Chương trình Thương hiệu quốc gia, Nguồn:http://www.vietrade.gov.vn/gioi-thieu.html Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Sinh viên thực hiện: Phan Duy Hùng Lớp: Kinh tế quốc tế 49A 67 Xúc tiến xuất hàng nông sản Việt Nam sau gia nhập WTO 41 Võ Thanh Thu, Sách chiến lược thâm nhập thị trường Mỹ, NXB Thống kê, năm 2001 42 Zamroni,Thai Land’s Agricultural Sector and Free Trade Agreements, Vol.2, No.2, December 2006 Phụ lục Trong khuôn khổ chuyên đề này, quy ước dấu cho số đại số sau: - Ngăn cách hàng nghìn, hàng trăn nghìn, hàng trăm triệu: dùng dấu phẩy “ , “ - Ngăn cách hàng đơn vị với hàng thập phân: dùng dấu chấm “ “ Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Sinh viên thực hiện: Phan Duy Hùng Lớp: Kinh tế quốc tế 49A 68 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: Xúc tiến xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam sau khi gia nhập WTO, Xúc tiến xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam sau khi gia nhập WTO, Chương 1: Giới thiệu cơ sở thực tập và kinh nghiệm quốc tế trong xúc tiến xuất khẩu hàng nông sản, Hình 1.1 : Cơ cấu tổ chức của VIETRADE, Chương 2: Thực trạng xúc tiến xuất khẩu nông sản Việt Nam sau khi gia nhập WTO, Đồ thị 2.1: Kim ngạch xuất khẩu nông sản giai đoạn 2006 – 2010, Bảng 2.2: Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam sang các thị trường chính năm 2010, Đồ thị 2.2: 10 địa phương chi ngân sách nhiều nhất cho XTTM năm 2010, và dự báo 2011, Đồ thị 3.3(Dự báo 2): Kinh phí hỗ trợ cho xúc tiến mặt hàng nông sản, Danh mục tài liệu tham khảo, Báo Thương mại, Thái Lan nỗ lực xúc tiến xuất khẩu trái cây sang châu Âu và Mỹ,

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay