BÁO CÁO THỰC TẬP KĨ THUẬT THAM QUAN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRỊ AN

37 61 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2018, 11:48

Công ty Thủy điện Trị An được xây dựng trên sông ĐồngNai, cách thành phố Hồ Chí Minh 65 km về phía Đông Bắc.Công trình Thủy điện Trị An có ý nghĩa kinh tế tổng hợp vớihai nhiệm vụ chính:Sản xuất điện với sản lượng trung bình: 1,7 tỷ kWhnăm.Phục vụ công tác thủy nông cho TP.Hồ Chí Minh và các tỉnhmiền Đông Nam bộ:oDuy trì lượng nước xả tối thiểu (trung bình 200 m3s) để đẩy mặnvà tưới tiêu trong mùa khô ởCông ty Thủy điện Trị An được xây dựng trên sông ĐồngNai, cách thành phố Hồ Chí Minh 65 km về phía Đông Bắc.Công trình Thủy điện Trị An có ý nghĩa kinh tế tổng hợp vớihai nhiệm vụ chính:Sản xuất điện với sản lượng trung bình: 1,7 tỷ kWhnăm.Phục vụ công tác thủy nông cho TP.Hồ Chí Minh và các tỉnhmiền Đông Nam bộ:oDuy trì lượng nước xả tối thiểu (trung bình 200 m3s) để đẩy mặnvà tưới tiêu trong mùa khô ở Trường Đại Đại học học Điện Điện lực lực Trường Nhà máy máy Trị Trị An An Nhà  Công ty Thủy điện Trị An xây dựng sông Đồng Nai, cách thành phố Hồ Chí Minh 65 km phía Đơng Bắc  Cơng trình Thủy điện Trị An có ý nghĩa kinh tế tổng hợp với hai nhiệm vụ chính:  Sản xuất điện với sản lượng trung bình: 1,7 tỷ kWh/năm  Phục vụ cơng tác thủy nơng cho TP.Hồ Chí Minh tỉnh miền Đơng Nam bộ: o  Duy trì lượng nước xả tối thiểu (trung bình 200 m3/s) để đẩy mặn tưới tiêu mùa khô vùng hạ lưu Cắt đỉnh lũ để đảm bảo an toàn cho vùng hạ lưu mùa mưa lũ Nhà máy máy Trị Trị An An Nhà o Ngày 30/4/1984 mở móng Đập tràn o Ngày 10/5/1985 đổ mẻ bê-tông Đập tràn oNgày 15/8/1985 thành lập Ban chuẩn bị sản xuất o Ngày 12/01/1987 ngăn sông Đồng Nai o Ngày 01/01/1988 khởi động tổ máy số o Ngày 13/9/1989 khởi động tổ máy số Tuyến Tuyến áp áp lực lực  Ho chiPa:  Có nhiệm vụ chứa nước, nguồn nguyên liệu nhà máy thủy điện  Gồm hồ hồ phụ, nằm lãnh thổ huyện: Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Tân Phú tỉnh Đồng Nai Nhà máy máy Trị Trị An An Nhà  Thông số: o Mực nước chết: 50 m o Mực nước dâng bình thường: 62 m o Mực nước gia cường: 63,9 m o  Dung tích chết: 218 triệu m3 Dung tích tồn bộ: 2,765 tỷ m3 Nhà máy máy Trị Trị An An Nhà o Dung tích đến mực nước gia cường: 3,4 tỷ m3 o Dung tích hữu ích: 2,547 tỷ m3 o  Diện tích mặt thống cao độ mực nước chết: 63 km2 Diện tích mặt thống cao độ mực nước dâng bình thường: 323 km2 Mặt bằng Nhà Nhà máy máy Trị Trị An An Mặt   Tòa nhà máy thủy điện  � Cửa nhận nước   Kênh dẫn   Đập suối Rộp   Đập lòng sơng   Đập tràn   Kênh nối hồ phụ hồ   Đê chắn hồ phụ   Đê chắn hồ Nhà máy máy Trị Trị An An Nhà b Đập Đập tràn tràn b  Có nhiệm vụ xả tích nước cho hồ chứa nhờ vào cửa van cung kết hợp với cẩu chân dê  Thông số: o Chiều dài: 150 m o o Số khoang tràn: Chiều rộng khoang: 15 m o Cao độ ngưỡng tràn: 46 m o Khả xả lớn nhất: 18700 m3/s o Thiết bị đóng mở cửa van: Nhà máy máy Trị Trị An An Nhà Côn ống ống hút hút j.j Cơn  Có nhiệm vụ giải phóng lượng nước qua turbine xả hạ lưu  Phần đầu có dạng hình cơn, đoạn xả có hình chữ nhật, có tường bêtơng chia dòng xả thành đường đưa hạ lưu k Cửa Cửa van van hạ hạ lưu lưu k  Có nhiệm vụ cách ly nước hạ lưu cần thiết  Cửa van dạng phẳng trượt có kết cấu cửa van sửa chữa  Van làm kín join củ tỏi nâng hạ nhờ cẩu chân dê (2x25 tấn) Mặt cắt cắt nganh nganh tòa tòa nhà nhà máy máy Trị Trị An An Mặt   Máy phát  � Máy biến áp   Cẩu cầu   Cẩu chân dê   Đường ống áp lực   Cánh hướng   Turbine Nhà máy máy Trị Trị An An Nhà Thiết Thiết bị bị thủy thủy lực, lực, dầu, dầu, nước, nước, khí khí  Thiet bi thuy l(Jc: o Có nhiệm vụ biến đổi lượng dầu áp lực thành để nâng hạ cửa van sửa chữa cố đóng mở cách hướng nước o Nâng hạ cửa van sửa chữa cố:   Dầu áp lực tạo nhờ bơm dầu đặt phòng điều khiển cửa nhận nước, thông qua hệ thống van tay van điện, dầu đưa đến xi-lanh pít-tơng Pít-tơng nối với cửa van, tùy theo mục đích điều khiển mà van điện phối hợp với để nâng, hạ cửa van Nhà máy máy Trị Trị An An Nhà o Đóng mở cánh hướng nước:   Dầu áp lực lấy từ hệ thống dầu áp lực MHY, qua van trượt (có van trượt cố) hệ thống van, đưa đến séc-vơ-mơ-tơ Pít-tơng séc-vơ-mơ-tơ dịch chuyển làm cho cánh hướng nước đóng, mở b Hệ Hệ thống thống dầu dầu áp áp lực lực MHY MHY b  Có nhiệm vụ cung cấp dầu áp lực 40 kgf/cm2 cho hệ thống điều khiển đóng mở séc-vơ-mơ-tơ dẫn đến đóng mở cánh hướng nước  Hệ thống điều khiển tự động hoàn toàn bán tự động tay hoàn toàn nhờ tủ điều khiển KA�-07  Gồm bơm dầu MHY, bình áp lực, hệ thống van đường ống, bể xả, …  Sau thực đóng – mở cánh hướng, dầu thu ngăn bể xả, qua lọc lưới để khử bọt khí trước đến ngăn để bơm dầu MHY bơm vào bình áp lực chuẩn bị cho chu kỳ Nhà máy máy Trị Trị An An Nhà  Thông số: o Định mức: oKhởi động bơm chính: 40 kgf/cm2 kgf/cm2 o Khởi động 37 bơm dự phòng: 35 kgf/cm2 o Dừng cố: kgf/cm2 o Tác động mở van an toàn: Bắt đầu mở 40,5 kgf/cm2 mở hoàn tồn 42 kgf/cm2 o Mức dầu bình áp lực: 35 % 29 Nhà máy máy Trị Trị An An Nhà c Hệ Hệ thống thống nước nước c  Nước làm mát tổ máy: o Nước làm mát lấy từ buồng xoắn qua van truyền động điện, van giảm áp, qua hệ thống lọc van cấp nước kỹ thuật đưa đến làm mát dầu, khơng khí đặt tại:     Ổ hướng máy phát Ổ đỡ máy phát Ổ hướng turbine Buồng gió máy phát Nhà máy máy Trị Trị An An Nhà  Nước làm mát máy biến áp chính: o Nước làm mát máy biến áp lấy qua đường ống nước cứu hỏa 21,9m qua lọc đưa vào làm mát dầu o Khi đóng mạch máy biến áp đồng thời máy bơm dầu tuần hồn tự động đóng mạch Nước đưa vào làm mát dầu sau máy bơm dầu khởi động Nhà máy máy Trị Trị An An Nhà Nước cứu hỏa:  Hệ thống nước cứu hỏa lấy từ đường ống áp lực H1 H4 cao trình 39,66m qua lọc để chữa cháy cho trạm phân phối OPY, trạm khí nén, kho, xưỡng  Trên đoạn đường ống có vị trí lấy nước cứu hỏa chỗ o Để cứu hỏa cho máy biến áp hầm cáp, sàn truyền tải, nước qua bơm đặt cao trình –1,15m hệ thống bơm tạo thêm áp lực cho chữa cháy Các bơm tự động làm việc bảo vệ máy biến áp làm việc d Khí Khí nén nén d  Có nhiệm vụ cung cấp khí nén với áp lực thích hợp để phục vụ vận hành vệ sinh, sửa chữa thiết bị  Hệ thống khí nén bao gồm: o Trạm khí nén bù, áp lực 40 kgf/cm2, phục vụ chạy bù tổ máy  Trạm khí nén dùng cho cho phận sau  Áp lực 40 kgf/cm2: cung cấp cho hệ thống dầu áp lực MHY  Áp lực kgf/cm2: cung cấp cho đo lường, thắng tổ máy vệ sinh sửa chữa thiết bị Nhà máy máy Trị Trị An An Nhà Máy phát phát điện điện Nhà Nhà máy máy Trị TrịAn An MáyMáy phát: G1 … G4 o Có nhiệm vụ nhận lượng quay turbine chuyển thành điện o Cơng ty Thủy điện Trị An có tổ máy, chúng làm việc chế độ:   Máy phát Bù đồng ... nganh nganh tòa tòa nhà nhà máy máy Trị Trị An An Mặt   Máy phát  � Máy biến áp   Cẩu cầu   Cẩu chân dê   Đường ống áp lực   Cánh hướng   Turbine Nhà máy máy Trị Trị An An Nhà. .. nước gồm: lưới chắn rác, cửa van sửa chữa, cửa van sửa chữa cố  Thông số cho cửa: o Rộng m o Cao 10,5 m Nhà máy máy Trị Trị An An Nhà Nhà máy máy Trị Trị An An Nhà    Lưới chắn rác: o Có... tràn: Chiều rộng khoang: 15 m o Cao độ ngưỡng tràn: 46 m o Khả xả lớn nhất: 18700 m3/s o Thiết bị đóng mở cửa van: Nhà máy máy Trị Trị An An Nhà Nhà máy máy Trị Trị An An Nhà  Phía thượng lưu
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP KĨ THUẬT THAM QUAN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRỊ AN, BÁO CÁO THỰC TẬP KĨ THUẬT THAM QUAN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRỊ AN, d. Kênh nối chính và hồ phụ, f. Đường ống áp lực, k. Cửa van hạ lưu, b. Hệ thống dầu áp lực MHY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay