Giáo án Sinh học 6 bài 5: Kính lúp kính hiển vi và cách sử dụng

3 54 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2018, 11:02

BÀI 5: KÍNH LÚP, KÍNH HIỂN VI CÁCH SỬ DỤNG I MỤC TIÊU Kiến thức - Học sinh nhận biết phận kính lúp kính hiển vi - Biết cách sử dụng kính lúp , bước sử dụng kính hiển vi Kỹ - Rèn kỹ thực hành Thái độ - Giáo dục ý thức giữ gìn bảo vệ kính lúp kính hiển vi II CHUẨN BỊ GV :- Kính lúp cầm tay - Kính hiển vi - Mẫu vài hoa , rễ nhỏ HS : Một đám rêu , rễ hành III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ( P) Ổn định lớp Kiểm tra cũ Bài giảng HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS GHI BẢNG Hoạt động : KÍNH LÚP CÁCH SỬ DỤNG ( 15 P) + Tìm hiểu cấu tạo kính lúp GV Yêu cầu HS đọc thông +HS Đọc thông tin , +Cấu tạo kính lúp : TaiLieu.VN Page tin (SGK / 17 ) ==> Cho biết nắm bắt ghi nhớ cấu Kính lúp gồm hai phần : kính lúp có cấu tạo tạo tay cầm kim loại , ? kính lồi hai mặt + Cách sử dụng kính lúp +HS Cầm kính lúp đối + Cách sử dụng : (SGK ) cầm tay chiếu phần GV Yêu cầu HS đọc nội ghi dung hướng dẫn ( SGK /17 ) - Trình bày cách sử dụng quan sát hình 5.2 ( SGK / kính lúp cho lơp nghe 17 ) + Tập quan sát mẫu kính lúp GV Quan sát kiểm tra tư đặt kính lúp HS cuối kiểm tra hình vẽ rêu +HS Quan sát rêu cách tách riêng đặt lên giấy > vẽ lại hình rêu quan sát giấy Hoạt động : KÍNH HIỂN VI CÁCH SỬ DỤNG (20 P) + Tìm hiểu cách sử dụng +HS Đặt kính trước kính hiển vi bàn , nhóm cử người đọc(SGK /18 ) phần cấu tạo kính +HS Các nhóm nghe -GV Yêu cầu HS hoạt động đọc kết hợp với hình 3.5 Kết luận : Kính hiển vi có nhóm ( SGK / 18 ) để xác định ba phần phận kính - Chân kính +HS Đại diện nhóm - Thân kính -GV Kiểm tra cách gọi trình bày cấu tạo kính - Bàn kính đến hai nhóm lên trước hiển vi lớp trình bày -GV Bộ phận kính TaiLieu.VN Page hiển vi quan trọng ? +HS Trả lời câu hỏi ? ( Dó thấu kính có ống kính để phóng to vật ) + Cách sử dụng kính hiển vi GV Làm thao tác cách sử dụng kính để lớp theo HS Đọc thông tin ( SGK )để nắm Kết liận chung : (SGK / dõi bước bước sử dụng kính 19 ) GV Phát cho nhóm HS Các nhóm tập quan tiêu mẫu để tập quan sát sát IV CỦNG CỐ - DẶN DÒ ( P) Chỉ kính phận kính hiển vi nêu chức phận Khoanh tròn chữ A , B , C , D ý trả lời câu sau : Bộ phận quan trọng kính hiển vi : A Hệ thống ống kính , ghép nhiều kính lồi phóng đại 40 >3000 lần B Giá đỡ đẻ gắn phận khác vào giúp cho kính đứng vững C Hệ thống ốc để điều chỉnh làm cho vật quan sát rõ D Tất phận có giá trị HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học thuộc lí thuyết theo ghi SGK - Chuẩn bị : Mỗi nhóm củ hành tây cà chua chín - Đọc mục : Em có biết TaiLieu.VN Page ... biết nắm bắt ghi nhớ cấu Kính lúp gồm hai phần : kính lúp có cấu tạo tạo tay cầm kim loại , ? kính lồi hai mặt + Cách sử dụng kính lúp +HS Cầm kính lúp đối + Cách sử dụng : (SGK ) cầm tay chiếu... quan sát giấy Hoạt động : KÍNH HIỂN VI VÀ CÁCH SỬ DỤNG (20 P) + Tìm hiểu cách sử dụng +HS Đặt kính trước kính hiển vi bàn , nhóm cử người đọc(SGK /18 ) phần cấu tạo kính +HS Các nhóm nghe -GV... hiển vi lớp trình bày -GV Bộ phận kính TaiLieu.VN Page hiển vi quan trọng ? +HS Trả lời câu hỏi ? ( Dó thấu kính có ống kính để phóng to vật ) + Cách sử dụng kính hiển vi GV Làm thao tác cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 6 bài 5: Kính lúp kính hiển vi và cách sử dụng, Giáo án Sinh học 6 bài 5: Kính lúp kính hiển vi và cách sử dụng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn