Giáo án Sinh học 6 bài 5: Kính lúp kính hiển vi và cách sử dụng

5 40 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2018, 11:01

Bài 5: KÍNH LÚP, KÍNH HIỂN VI CÁCH SỬ DỤNG I Mục tiêu Bài học Kiến thức - Học sinh nhận biết phận kính lúp kính hiển vi - Biết cách sử dụng kính lúp, bước sử dụng kính hiển vi Kĩ - Rèn kĩ thực hành - Rèn kĩ quan sát, so sánh, lắng nghe, phản hồi, làm việc theo nhóm, đảm nhận trách nhiệm, tìm kiếm thông tin Thái độ - Giáo dục ý thức giữ gìn bảo vệ kính lúp kính hiển vi II Chuẩn bị : GV: Kính lúp cầm tay, kính hiển vi Mẫu: vài bơng hoa, rễ nhỏ HS: đám rêu, rễ hành III Hoạt động dạy – học: - Kiểm tra cũ: ( 7,) * Câu hỏi: - Hoàn thành sơ đồ sau: Cơ quan sinh dưỡng Cây xanh có hoa Cơ quan sinh sản - Lấy dụ xanh có hoa xanh khơng có hoa ? TaiLieu.VN Page - Lấy dụ năm lâu năm ? * Đáp án: - Các mũi tên lần lượt: Rễ, thân, lá; Hoa, quả, hạt - HS tự lấy VD có hoa, khơng có hoa, lâu năm, năm * ĐVĐ: (2,) GV: Trên thực tế có nhiều vật vơ nhỏ bé, khơng nhìn mắt thường Vậy làm để nhìn thấy chúng? HS: Có thể nêu – cách GV: Thực tế ta gặp vật nhỏ bé mắt thường khơng nhìn thấy được, muốn quan sát phải dùng loại kính có độ phóng đại lớn Hai loại kính thường dùnh kính lúp kính hiển vi Chúng có cấu tạo cách sử dụng nào, học hơm tìm hiểu - Bài học Hoạt động 1: Kính lúp cách sử dụng (10, ) Hoạt động GV Hoạt động HS + Vấn đề 1: Tìm hiểu cấu tạo kính lúp - Đọc thông tin, nắm bắt, ghi nhớ cấu tạo - GV yêu cầu HS đọc thông tin  - HS cầm kính lúp đối chiếu phần SGK trang 17, cho biết kính lúp có ghi cấu tạo nào? - Trình bày lại cách sử dụng kính lúp cho lớp nghe + Vấn đề 2: Cách sử dụng kính lúp cầm tay - Yêu cầu HS đọc nội dung hướng dẫn SGK trang 17, quan sát hình 5.2 SGK - HS quan sát rêu cách tách riêng trang 17 TaiLieu.VN Page + Vấn đề 3: Tập quan sát mẫu đặt lên giấy, vẽ lại hình rêu quan sát kính lúp giấy - GV: Quan sát kiểm tra tư đặt kính lúp HS cuối kiểm tra hình vẽ rêu (HS ghi): Kính lúp cách sử dụng: + Kính lúp gồm phần: Tay cầm : nhựa kim loại Mắt kính : kính lồi mặt + Cách sử dụng : để mắt kính sát mẫu vật từ từ đưa kính lên nhìn rõ vật dừng lại Hoạt động 2: Kính hiển vi cách sử dụng (20,) Hoạt động GV 1: Tìm hiểu cấu tạo kính hiển vi Hoạt động HS - Đặt kính trước bàn nhóm cử người đọc SGK trang 18 phần cấu tạo kính - GV yêu cầu HS hoạt động nhóm - Cả nhóm nghe đọc kết hợp với hình 5.3 GSK trang 18 để xác đinh phận kính nhóm (6 - 7HS) có kính - Trong nhóm nhắc lại 1-2 lần để nhóm nắm đầy đủ cấu tạo kính - Các nhóm lại ý nghe bổ sung (nếu - GV kiểm tra cách gọi đại diện cần) 1-2 nhóm lên trước lớp trình bày - HS trả lời phận riêng lẻ ốc - Bộ phận kính hiển vi điều chỉnh hay ống kính, gương quan trọng nhất? sao? - GV nhấn mạnh: thấu kính có - Đọc mọc  SGk trang 19 nắm bước ống kính để phóng to vật sử dụng kính - HS cố gắng thao tác bước để TaiLieu.VN Page nhìn thấy mẫu 2: Cách sử dụng kính hiển vi - GV làm thao thao tác sử dụng kính để lớp theo dõi bước - GV phát cho nhóm tiêu mẫu để tập quan sát (HS ghi): Kính hiển vi cách sử dụng: + Cấu tạo : Kính hiển vi có phần chính: - Chân kính - Thân kính - Bàn kính + Cách sử dụng: - Đặt cố định tiêu bàn kính - Điều chỉnh ánh sáng gương phản chiếu ánh sáng - Sử dụng hệ thống ốc điều chỉnh để nhìn rõ vật Củng cố, luyện tập: (5,) - Gọi 1-2 HS lên trình bày lại cấu tạo kính lúp kính hiển vi - Nhận xét, đánh giá điểm nhóm học tốt - Thu dọn phòng thực hành Hướng dẫn học nhà: (2,) - Học làm tập sách Luyện tập Đọc mục “Em có biết” - Chuẩn bị nhóm mang củ hành, cà chua chín * Nhận xét sau lên lớp: TaiLieu.VN Page TaiLieu.VN Page ... 2: Cách sử dụng kính hiển vi - GV làm thao thao tác sử dụng kính để lớp theo dõi bước - GV phát cho nhóm tiêu mẫu để tập quan sát (HS ghi): Kính hiển vi cách sử dụng: + Cấu tạo : Kính hiển vi. .. ghi): Kính lúp cách sử dụng: + Kính lúp gồm phần: Tay cầm : nhựa kim loại Mắt kính : kính lồi mặt + Cách sử dụng : để mắt kính sát mẫu vật từ từ đưa kính lên nhìn rõ vật dừng lại Hoạt động 2: Kính. .. thơng tin  - HS cầm kính lúp đối chiếu phần SGK trang 17, cho biết kính lúp có ghi cấu tạo nào? - Trình bày lại cách sử dụng kính lúp cho lớp nghe + Vấn đề 2: Cách sử dụng kính lúp cầm tay - Yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 6 bài 5: Kính lúp kính hiển vi và cách sử dụng, Giáo án Sinh học 6 bài 5: Kính lúp kính hiển vi và cách sử dụng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn