Nghiên cứu động cơ sử dụng dịch vụ internet banking của người tiêu dùng tại thành phố đà nẵng

138 37 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2018, 08:59

i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn ký ghi rõ họ tên ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT STT Viết tắt Viết đầy đủ CNTT Công nghệ thông tin DN Doanh nghiệp DTPB Decomposed Theory of Planned Behavior IB Internet Banking TAM Technology Acceptance Model TMĐT Thương mại điện tử TPB Theory of Planned behavior TRA Theory of Reasoned Action WTO World Trade Organization iii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 Tên bảng Kết biến số động rút từ mơ hình nghiên cứu Các biến số liên quan nghiên cứu Các biến số liên quan nghiên cứu Các biến số items tương ứng Các trở ngại triển khai TMĐT Việt Nam Thống kê số lượng ngân hàng qua năm Kết biến số động rút từ mơ hình nghiên cứu Biến số item rút từ nghiên cứu liên quan Các biến số động đề xuất cho nghiên cứu Hai cách tiếp cận nghiên cứu Các biến số động đề xuất cho nghiên cứu Thuận lợi bất lợi phương pháp thu thập liệu Tóm tắt đặc điểm nhân học đáp viên Các biến quan sát bị loại bỏ thực EFA Các biến số đặt tên lại sau thực EFA Hệ số Cronbach alpha nhân tố Các biến quan sát bị loại bỏ sau thực CFA Kết trọng số chuẩn hóa thang đo Giá trị số thể mức độ phù hợp mô hình với trường hợp khác Giá trị số thể mức độ phù hợp mơ hình hạn chế số Các số thể độ phù hợp mơ hình nghiên cứu Mối quan hệ sai số giá trị lớn Các số thể độ phù hợp mơ hình nghiên cứu sau điều chỉnh mối quan hệ sai số Kết cronbach alpha, độ tin cậy tổng hợp tổng phương sai trích biến số nghiên cứu Kết ước lượng tham số mơ hình Boostrap Giá trị trung bình biến số động Trang 11 12 13 15 27 29 36 37 38 42 43 46 50 54 55 56 57 58 60 61 62 62 63 64 66 68 iv DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu hình 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 5.1 Tên hình Chi phí tính loại hình giao dịch ($) Mơ hình TRA Mơ hình TPB Mơ hình TAM ngun Mơ hình TPB kết hợp với lý thuyết DOI Mơ hình TPB tích hợp với lý thuyết TAM Mơ hình lý thuyết truyền bá đổi Tiến trình nghiên cứu Vai trò nhà nghiên cứu hai cách tiếp cận Hai cách tiếp cận nghiên cứu Giá trị trung bình biến số động Trang 18 22 23 24 24 25 26 34 41 42 68 Chương - GIỚI THIỆU 1.1 Bối cảnh nghiên cứu Chúng ta sống thời đại bùng nổ công nghệ thông tin Internet Sự tăng trưởng cách nhanh chóng phổ biến Internet đem đến hội cho công ty nhiều ngành, lĩnh vực kinh doanh khác Internet xem kênh phân phối sản phẩm dịch vụ bên cạnh kênh phân phối truyền thống Khái niệm sống số trở nên quen thuộc, gần gũi người dần thích nghi với lối sống cơng nghiệp động hối Vì sản phẩm dịch vụ mang lại tiện lợi, nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, công sức đảm bảo chức vốn sản phẩm truyền thống ưa chuộng Một sản phẩm dịch vụ Internet banking(IB) ngân hàng giới thiệu năm gần Sản phẩm IB đời khẳng định khả ngân hàng nắm bắt hội mà Internet mang lại IB đánh giá sản phẩm hữu hiệu thay tồn mạng lưới chi nhánh ngân hàng IB tỏ hữu ích sống bận rộn nay, sản phẩm tiện lợi mà khách hàng thực tất giao dịch truyền thống không cần đến chi nhánh mà giao dịch với ngân hàng nơi đâu Bên cạnh IB cầu nối trung gian quan trọng cho hoạt động kinh tế diễn thông qua chức toán Trong tương lai ngân hàng tồn dạng ảo mạng lưới chi nhánh Mặc dầu tăng trưởng đáng kể số lượng người sử dụng Internet hầu hết quốc gia giới, số lượng giao dịch tài thực thơng qua Internet trì mức thấp họ chưa nhận thức hết lợi ích tâm lý e ngại vấn đề an toàn, bảo mật sản phẩm Tại Việt Nam thời gian vừa qua, hệ thống ngân hàng thương mại bước chuyển biến mạnh mẽ quy mô chất lượng dịch vụ ngân hàng Đặc biệt, số ngân hàng mạnh dạn thử nghiệm cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử cho khách hàng Khách hàng bắt đầu làm quen số lượng tương đối khách hàng sử dụng Tuy nhiên, phần lớn khách hàng dè dặt, thăm dò sử dụng hạn chế Để thành cơng, ngân hàng tổ chức tài phải hiểu động khách hàng tiếp cận sử dụng dịch vụ IB Từ đó, ngân hàng muốn biết nhân tố tác động đến chấp nhận sử dụng dịch vụ IB từ phía khách hàng để biện pháp thúc đẩy việc sử dụng IB ngân hàng nhà nghiên cứu giới quan tâm Cũng số quốc gia khác Úc, Newzeland, Mỹ, Singapor, Đài Loan, Hồng Kông, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Phần Lan, Thái Lan, Estonia…Việt Nam cần phải nghiên cứu để tìm yếu tố động ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng dịch vụ IB Tuy nhiên, Việt Nam chưa nghiên cứu quan tâm đến lĩnh vực Từ thực tiễn đó, tác giả mong muốn tìm hiểu yếu tố động tác động đến việc sử dụng dịch vụ IB người tiêu dùng 1.2 Mục tiêu nghiên cứu  Tìm động sử dụng dịch vụ IB khách hàng Đà Nẵng  Phát triển hiệu lực hóa thang đo động cho dịch vụ IB để sử dụng ngành ngân hàng Đo lường mức độ quan trọng loại động sử dụng, từ đề xuất  giải pháp cho ngân hàng 1.3 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tập trung vào giải thích động sử dụng dịch vụ IB  khách hàng sử dụng dịch vụ IB Nghiên cứu không thực kiểm định mối quan hệ biến số tác động đến động sử dụng dịch vụ Phạm vi chọn mẫu tiến hành phạm vi thành phố Đà Nẵng  1.4 Phương pháp nghiên cứuNghiên cứu định tính  Nghiên cứu định lượng Nghiên cứu sử dụng đồng thời hai phương pháp nghiên cứu Giai đoạn đầu, nghiên cứu định tính nhằm xác định mơ hình, nhân tố, biến đo lường phù hợp cho nghiên cứu Việt Nam Giai đoạn hai, khảo sát định lượng thực cách tiếp cận nghiên cứu Định hướng nghiên cứu xem xét thực trạng Việt Nam gắn liền với việc sử dụng vụ IB 1.5 Đối tượng nghiên cứu Khách hàng cá nhân: Những khách hàng sử dụng dịch vụ IB Khơng phân biệt lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, cần sử dụng dịch vụ IB ngân hàng 1.6 Đóng góp nghiên cứu Nhìn chung, giới dịch vụ IB quan tâm trở thành chủ đề cho nhiều ngân hàng chuyên gia nghiên cứu để tìm giải pháp thúc đẩy dịch vụ phát triển Tại Việt Nam dịch vụ IB phổ biến, chưa nhiều quan tâm từ bên để tìm nguyên nhân vấn đề mà dựa quan sát đốn Vì vậy, kết nghiên cứu hữu ích cho ngành ngân hàng nói chung cho ngân hàng chưa triển khai dịch vụ IB Nghiên cứu xem khảo sát thị trường để thăm dò thái độ, nhu cầu khách hàng dịch vụ IB Kết nghiên cứu cung cấp sở cho định marketing từ phía ngân hàng triển khai phát triển dịch vụ IB theo hướng để đáp ứng nhu cầu khách hàng Bên cạnh đó, kết nghiên cứu hữu ích ngân hàng triển khai dịch vụ muốn đẩy mạnh tăng trưởng IB phải khắc phục nhân tố cản trở phát huy nhân tố mà động cho việc sử dụng khách hàng 1.7 Cấu trúc nghiên cứu Gồm chương  Chương 1: Giới thiệu  Chương 2: sở lý luận động tiêu dùng  Chương 3: Khái quát dịch vụ Internet banking thực trạng dịch vụ IB Việt Nam  Chương 4: Mơ hình nghiên cứu phương pháp nghiên cứu  Chương 5: Kết nghiên cứu kiến nghị Dù cố gắng nỗ lực thực hịên nghiên cứu tránh khỏi thiếu sót hạn chế Rất mong hạn chế tiền đề cho nghiên cứu tương lai để hoàn thiện vấn đề nghiên cứu Qua tơi muốn bày tỏ lòng cảm ơn TS Phạm Thị Lan Hương tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành tốt đề tài Cảm ơn quan tâm, giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp đồng hành suốt thời gian thực nghiên cứu đề tài CHƯƠNG - SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG TIÊU DÙNG 2.1 Lý thuyết động tiêu dùng 2.1.1 Định nghĩa động người tiêu dùng Động mua sắm lẽ khái niệm chiến lược marketing quan trọng mong muốn niềm tin khách hàng từ việc mua sản phẩm dịch vụ Hiểu động mua sắm khách hàng điều kiện công ty tồn thị trường đầy cạnh tranh Động mua sắm người tiêu dùng liên quan đến mong muốn nhu cầu khách hàng việc lựa chọn sản phẩm, dịch vụ liên quan, nhà cung cấp, địa điểm mua hàng…Các khách hàng động khác tuỳ theo đặc điểm khách hàng, nhu cầu, mục đích Điều ý nghĩa lớn công ty, tổ chức muốn đáp ứng tốt nhu cầu mong muốn khách hàng, hiểu lý riêng biệt khách hàng chọn mua sản phẩm dịch vụ sản phẩm dịch vụ khác yếu tố then chốt chiến lược marketing Do đó, điều cần thiết để nghiên cứu lý thuyết liên quan đến động mua sắm khách hàng Các nhà nghiên cứu chứng minh rằng, động mua sắm ảnh hưởng sâu sắc đến việc hình thành nên thái độ hành vi việc mua sắm khách hàng Người tiêu dùng động nghĩa sinh lực, sẵn sàng để thực hành động hướng đích Người tiêu dùng động để cam kết thực hành động, định hay xử lý thông tin động xem bối cảnh việc được, sử dụng hay loại bỏ sản phẩm/dịch vụ 2.1.2 Mơ hình nhân – động người tiêu dùng 2.1.2.1 Nguyên nhân hình thành nên động người tiêu dùng Động bị ảnh hưởng mức độ quảng cáo, thương hiệu, loại sản phẩm hay đặc điểm thích ứng với cá nhân người tiêu dùng Người tiêu dùng cho sản phẩm/dịch vụ thích ứng với cá nhân họ khi: Phù hợp với giá trị, mục đích nhu cầu; rủi ro cảm nhận không tương thích vừa phải với thái độ trước a Sự thích ứng với cá nhân người tiêu dùng chuyển tải trực tiếp tơi người tiêu dùng kết ý nghĩa quan trọng sống họ Cái tơi tồn suy nghĩ tình cảm nhìn nhận thân cá nhân cách nghĩ người khác nhìn nhận nào? Khi mua quần áo, thường thể ai? Ví dụ, số doanh nhân nhận thấy thương hiệu PeCardin thích ứng với tơi họ, sử dụng sản phẩm gắn thương hiệu quan trọng để xác định tơi, dĩ nhiên, thích ứng với cá nhân b Giá trị, mục đích nhu cầu Một sản phẩm/dịch vụ xem thích ứng với cá nhân tương thích với giá trị, mục đích nhu cầu cá nhân Sự thích ứng tạo động xử lý thông tin định hành động cá nhân Giá trị Giá trị niềm tin bền bỉ mà hành vi hay kết trước đáng mong muốn tốt Mục đích Nhân tố thứ hai ảnh hưởng đến thích ứng cá nhân động mục đích Một mục đích trạng thái cuối kết cụ thể mà cá nhân mong muốn đạt Nhu cầu Nhân tố thứ ba ảnh hưởng mạnh đến thích ứng cá nhân động nhu cầu Nhu cầu trạng thái căng thẳng nội tạo cân gây trạng thái tâm lý mong muốn hay nói cách khác nhu cầu trạng thái thiếu hụt sản phẩm/dịch vụ Cá nhân cảm thấy căng thẳng khởi hành từ trạng thái cân động lực tìm kiếm cách thức thỏa mãn nhu cầu 120 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted tuong hop tuong hop tuong hop 6.74 6.85 6.75 Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 593 665 504 664 581 765 2.739 2.566 2.893 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 696 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted hieu biet hieu biet hieu biet 7.45 7.34 7.35 Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 461 600 481 669 495 642 2.320 2.198 2.299 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 805 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted phong cach phong cach phong cach phong cach 8.57 9.18 9.03 8.72 6.925 6.450 5.753 6.821 Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 481 697 753 570 823 721 686 779 121 TÍNH GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH Hiểu biết Summary Item Statistics Mean Item Means 3.689 Minimum Maximum Range 3.618 3.729 Maximum / Minimum 111 1.031 Variance N of Items 004 Phong cách Summary Item Statistics Mean Item Means 2.856 Minimum Maximum Range 2.653 3.116 Maximum / Minimum 462 1.174 Variance N of Items 056 Linh động Summary Item Statistics Mean Item Means 3.807 Minimum Maximum Range 3.756 3.858 Maximum / Minimum 102 1.027 Variance N of Items 005 Công việc Summary Item Statistics Mean Item Means 3.324 Minimum Maximum Range 3.307 3.342 Maximum / Minimum 036 1.011 Variance N of Items 001 Tương hợp Summary Item Statistics Mean Item Means ảnh hưởng xã hội 3.390 Minimum Maximum Range 3.320 3.431 111 Maximum / Minimum 1.033 Variance N of Items 004 122 Summary Item Statistics Mean Item Means Maximum / Minimum Minimum Maximum Range 3.099 3.049 3.133 084 Variance N of Items 1.028 002 Giảm rủi ro Summary Item Statistics Mean Item Means Maximum / Minimum Minimum Maximum Range 3.694 3.591 3.827 236 Variance N of Items 1.066 010 Sự hữu ích Summary Item Statistics Mean Item Means Maximum / Minimum Minimum Maximum Range 3.947 3.867 4.058 191 Variance N of Items 1.049 005 D Kết phân tích từ phần mềm Amos KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHẲNG ĐỊNH Regression Weights: (Group number - Default model) item19 item18 item17 item16 item30 item29 item28 item5 item4 item3 item2 item1 item11 item10 item9 < < < < < < < < < < < < < < < - giam rui ro giam rui ro giam rui ro giam rui ro phong cach phong cach phong cach huu ich huu ich huu ich huu ich huu ich hieu biet hieu biet hieu biet Estimate 1.000 929 701 827 1.000 1.386 1.167 1.000 721 652 919 804 1.000 1.192 945 S.E C.R P Label 093 9.980 *** par_1 094 7.439 *** par_2 096 8.576 *** par_3 136 10.200 *** par_4 116 10.091 *** par_5 102 090 115 116 7.076 7.263 7.996 6.908 *** par_7 *** par_8 *** par_9 *** par_10 152 7.841 *** par_13 136 6.932 *** par_14 123 item22 item21 item20 item14 item13 item12 item32 item31 item24 item23 < < < < < < < < < < - ah xa hoi ah xa hoi ah xa hoi tuong hop tuong hop tuong hop cong viec cong viec linh dong linh dong Estimate 1.000 755 1.018 1.000 1.381 1.185 1.000 1.213 1.000 720 S.E C.R P Label 102 7.424 *** par_18 111 9.137 *** par_19 154 8.967 *** par_24 138 8.592 *** par_25 226 5.380 *** par_31 111 6.501 *** par_38 Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) item19 item18 item17 item16 item30 item29 item28 item5 item4 item3 item2 item1 item11 item10 item9 item22 item21 item20 item14 item13 item12 item32 item31 item24 item23 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - giam rui ro giam rui ro giam rui ro giam rui ro phong cach phong cach phong cach huu ich huu ich huu ich huu ich huu ich hieu biet hieu biet hieu biet ah xa hoi ah xa hoi ah xa hoi tuong hop tuong hop tuong hop cong viec cong viec linh dong linh dong Estimate 772 777 659 637 666 866 803 722 692 693 698 791 632 794 689 868 665 934 600 836 714 739 844 951 720 Covariances: (Group number - Default model) 124 giam rui ro giam rui ro phong cach giam rui ro phong cach huu ich giam rui ro phong cach huu ich hieu biet giam rui ro phong cach huu ich hieu biet ah xa hoi giam rui ro phong cach huu ich hieu biet ah xa hoi tuong hop giam rui ro phong cach huu ich hieu biet ah xa hoi tuong hop cong viec e15 e19 e18 e9 e10 e11 e7 e2 e3 e19 < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > phong cach huu ich huu ich hieu biet hieu biet hieu biet ah xa hoi ah xa hoi ah xa hoi ah xa hoi tuong hop tuong hop tuong hop tuong hop tuong hop cong viec cong viec cong viec cong viec cong viec cong viec linh dong linh dong linh dong linh dong linh dong linh dong linh dong e19 e22 e16 e8 e19 e10 e10 e1 e12 e25 Estimate 116 205 -.029 205 107 088 244 224 088 128 151 094 082 151 291 062 142 038 070 020 055 172 064 162 176 048 042 179 205 106 -.448 170 101 098 087 178 106 109 S.E .043 049 036 045 035 034 054 048 042 040 041 033 033 036 052 047 045 040 038 045 036 055 045 048 044 051 040 056 037 035 088 044 025 031 029 051 034 030 C.R 2.677 4.197 -.815 4.534 3.077 2.580 4.486 4.646 2.087 3.199 3.651 2.816 2.468 4.193 5.600 1.321 3.137 945 1.862 436 1.523 3.157 1.431 3.401 4.000 944 1.060 3.220 5.560 3.008 -5.075 3.846 4.069 3.136 2.963 3.514 3.118 3.694 P Label 007 par_6 *** par_11 415 par_12 *** par_15 002 par_16 010 par_17 *** par_20 *** par_21 037 par_22 001 par_23 *** par_26 005 par_27 014 par_28 *** par_29 *** par_30 187 par_32 002 par_33 345 par_34 063 par_35 663 par_36 128 par_37 002 par_39 152 par_40 *** par_41 *** par_42 345 par_43 289 par_44 001 par_45 *** par_46 003 par_47 *** par_48 *** par_49 *** par_50 002 par_51 003 par_52 *** par_53 002 par_54 *** par_55 125 e6 e21 e1 e13 e16 e9 < > < > < > < > < > < > Estimate 113 108 120 -.122 -.107 -.071 e20 e23 e21 e22 e19 e15 S.E .032 040 041 042 033 028 C.R 3.518 2.665 2.942 -2.916 -3.249 -2.536 Correlations: (Group number - Default model) giam rui ro giam rui ro phong cach giam rui ro phong cach huu ich giam rui ro phong cach huu ich hieu biet giam rui ro phong cach huu ich hieu biet ah xa hoi giam rui ro phong cach huu ich hieu biet ah xa hoi tuong hop giam rui ro phong cach huu ich hieu biet ah xa hoi tuong hop cong viec e15 e19 < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > phong cach huu ich huu ich hieu biet hieu biet hieu biet ah xa hoi ah xa hoi ah xa hoi ah xa hoi tuong hop tuong hop tuong hop tuong hop tuong hop cong viec cong viec cong viec cong viec cong viec cong viec linh dong linh dong linh dong linh dong linh dong linh dong linh dong e19 e22 Estimate 228 416 -.068 472 283 242 348 367 149 248 342 245 222 464 554 113 296 082 172 030 134 254 108 286 353 060 084 283 442 286 P Label *** par_56 008 par_57 003 par_58 004 par_59 001 par_60 011 par_61 126 e18 e9 e10 e11 e7 e2 e3 e19 e6 e21 e1 e13 e16 e9 < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > Estimate -2.404 398 267 272 206 291 297 573 409 215 204 -.296 -.450 -.168 e16 e8 e19 e10 e10 e1 e12 e25 e20 e23 e21 e22 e19 e15 Variances: (Group number - Default model) giam rui ro phong cach huu ich hieu biet ah xa hoi tuong hop cong viec linh dong e4 e3 e2 e1 e7 e6 e5 e12 e11 e10 e9 e8 e15 e14 Estimate 588 444 413 321 837 329 517 779 397 333 637 590 556 283 333 379 399 324 366 498 483 266 S.E .097 083 077 067 145 070 120 136 059 050 068 067 061 059 049 055 046 037 051 059 058 051 C.R 6.088 5.349 5.387 4.769 5.769 4.717 4.314 5.732 6.742 6.629 9.333 8.837 9.142 4.768 6.825 6.931 8.598 8.710 7.235 8.449 8.375 5.185 P Label *** par_62 *** par_63 *** par_64 *** par_65 *** par_66 *** par_67 *** par_68 *** par_69 *** par_70 *** par_71 *** par_72 *** par_73 *** par_74 *** par_75 *** par_76 *** par_77 *** par_78 *** par_79 *** par_80 *** par_81 *** par_82 *** par_83 127 e13 e18 e17 e16 e21 e20 e19 e23 e22 e25 e24 Estimate 554 274 601 127 585 269 444 431 308 082 376 S.E .062 107 072 102 061 050 055 099 137 110 066 C.R 8.923 2.572 8.381 1.247 9.543 5.350 8.121 4.333 2.238 747 5.715 P Label *** par_84 010 par_85 *** par_86 212 par_87 *** par_88 *** par_89 *** par_90 *** par_91 025 par_92 455 par_93 *** par_94 Squared Multiple Correlations: (Group number - Default model) item23 item24 item31 item32 item12 item13 item14 item20 item21 item22 item9 item10 item11 item1 item2 item3 item4 item5 item28 item29 item30 item16 item17 item18 item19 Estimate 518 905 712 545 510 700 360 872 442 753 341 631 399 349 488 352 350 521 645 751 444 405 312 604 597 128 CHƯA ĐIỀU CHỈNH CMIN Model Default model Saturated model Independence model NPAR 78 325 25 CMIN 533.646 000 2387.634 DF 247 300 P 000 CMIN/DF 2.161 000 7.959 RMR, GFI Model Default model Saturated model Independence model RMR 056 000 201 GFI 846 1.000 437 AGFI 797 PGFI 643 390 404 Baseline Comparisons NFI Delta1 776 1.000 000 Model Default model Saturated model Independence model RFI rho1 729 IFI Delta2 866 1.000 000 000 TLI rho2 833 000 CFI 863 1.000 000 Parsimony-Adjusted Measures Model Default model Saturated model Independence model PRATIO 823 000 1.000 PNFI 639 000 000 PCFI 710 000 000 NCP Model Default model Saturated model Independence model NCP 286.646 000 2087.634 LO 90 223.858 000 1935.674 HI 90 357.178 000 2247.005 FMIN Model Default model Saturated model Independence model FMIN 2.382 000 10.659 F0 1.280 000 9.320 LO 90 999 000 8.641 HI 90 1.595 000 10.031 LO 90 064 170 HI 90 080 183 PCLOSE 000 000 RMSEA Model Default model Independence model RMSEA 072 176 AIC Model Default model AIC 689.646 BCC 710.131 BIC 956.102 CAIC 1034.102 129 Model Saturated model Independence model AIC 650.000 2437.634 BCC 735.354 2444.200 BIC 1760.233 2523.037 CAIC 2085.233 2548.037 ECVI Model Default model Saturated model Independence model ECVI 3.079 2.902 10.882 LO 90 2.798 2.902 10.204 HI 90 3.394 2.902 11.594 MECVI 3.170 3.283 10.912 HOELTER Model Default model Independence model ĐÃ ĐIỀU CHỈNH Mô hình nghiên cứu HOELTER 05 120 33 HOELTER 01 127 34 130 41 29 e1 e2 e3 e4 e5 e6 30 21.40 27 20 23 80 phong cach 75 87 phong cach 67 44 3phong cach e7 phong cach 35 e8 huu ich.491 e9 huu e10 huu e11 huu e13 41 27 42 -.07 59 ich.352 70 59 ich.35 59 72 ich.524 -2.40 44 -.45 29 21 hieu biet.631 hieu e15 hieu biet 873 ah xa hoi 44 28 huu ich 35 ah xa hoi 75 87 e18 ah xa hoi 513 e19 tuong hop 70 71 e20 tuong hop 602 36 e21 tuong hop 71 e23 cong viec linh dong 90 95 e25 linh dong 22 25 46 29 17 55 35 03 tuong hop 06 13 84 08 cong viec 28 72 linh dong CMIN Model Default model Saturated model Independence model NPAR 94 325 25 CMIN 315.317 000 2387.634 DF 231 300 P 000 CMIN/DF 1.365 000 7.959 RMR, GFI Model Default model RMR 050 GFI 901 25 11 08 52 e24 11 30 ah xa hoi 84 34 24 15 93 e17 cong viec 55 74 37 24 hieu biet 67 e22 47 58 79 biet.40 63 e14 e16 57 rui 31 ro 1.64 56 rui 60 ro 78 77 giam rui ro rui 60 ro rui 64 ro e12 tiet kiem 34 cp -.17 -.30 giam giam giam giam AGFI 861 PGFI 641 131 Model Saturated model Independence model RMR 000 201 GFI 1.000 437 AGFI PGFI 390 404 Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model NFI Delta1 868 1.000 000 RFI rho1 828 IFI Delta2 961 1.000 000 000 TLI rho2 948 000 CFI 960 1.000 000 Parsimony-Adjusted Measures Model Default model Saturated model Independence model PRATIO 770 000 1.000 PNFI 668 000 000 PCFI 739 000 000 Parsimony-Adjusted Measures Model Default model Saturated model Independence model PRATIO 770 000 1.000 PNFI 668 000 000 PCFI 739 000 000 NCP Model Default model Saturated model Independence model NCP 84.317 000 2087.634 LO 90 41.807 000 1935.674 HI 90 134.890 000 2247.005 FMIN Model Default model Saturated model Independence model FMIN 1.408 000 10.659 F0 376 000 9.320 LO 90 187 000 8.641 HI 90 602 000 10.031 LO 90 028 170 HI 90 051 183 PCLOSE 929 000 RMSEA Model Default model Independence model RMSEA 040 176 AIC Model Default model Saturated model Independence model AIC 503.317 650.000 2437.634 BCC 528.004 735.354 2444.200 ECVI BIC 824.430 1760.233 2523.037 CAIC 918.430 2085.233 2548.037 132 Model Default model Saturated model Independence model ECVI 2.247 2.902 10.882 LO 90 2.057 2.902 10.204 HI 90 2.473 2.902 11.594 MECVI 2.357 3.283 10.912 HOELTER Model Default model Independence model HOELTER 05 190 33 HOELTER 01 202 34 Kiểm định Boostrap N = 200 Mean = 482.328 S e = 2.612 | -410.522 |* 424.182 |***** 437.842 |************ 451.501 |*********** 465.161 |************** 478.821 |*************** 492.481 |*************** 506.141 |*********** 519.801 |***** 533.461 |******* 547.121 |*** 560.780 |* 574.440 |** 588.100 |* 601.760 |* | 133 BẢNG TÍNH TỐN ĐỘ TIN CẬY TỔNG HỢP VÀ TỔNG PHƯƠNG SAI TRÍCH items item19 < - item18 < - item17 < - item16 < - label giam rui ro giam rui ro giam rui ro giam rui ro Tổng item30 < - item29 < - item28 < - item5 < - item4 < - item3 < - item2 < - item1 < - item11 < - item10 < - item9 < - item22 < - item21 < - item20 < - phong cach phong cach phong cach huu ich huu ich huu ich huu ich huu ich hieu biet hieu biet hieu biet ah xa hoi ah xa hoi ah xa hoi lam da 0.77 0.77 0.65 0.63 2.84 0.66 0.86 0.80 2.33 0.72 0.69 0.69 0.69 0.79 3.59 0.63 0.79 0.68 2.11 0.86 0.66 0.93 0.595984 0.404016 Độ tin cậy tổng hợp Bình phương tổng lam da 0.603729 0.396271 tổng lam da^2+H11 10.0543 0.434281 0.565719 0.405769 0.594231 2.039763 1.960237 0.80503 0.443556 0.556444 ĐTCTH rủi ro Bình phương tổng lam da 0.749956 0.250044 tổng lam da^2+H15 0.644809 0.355191 1.838321 1.161679 0.521284 lamda^2 1-lamda^2 8.09403 5.45223 Tổng phương sai trích tổng lam da^2+H11 TPST giảm rủi ro tổng lam da^2+H15 6.6139 0.82436 0.478716 ĐTCTH phong cach Bình phương tổng lam da 0.478864 0.521136 tổng lam da^2+H21 15.3379 0.480249 0.519751 0.487204 0.512796 0.625681 0.374319 2.593282 2.406718 0.84309 0.399424 0.600576 ĐTCTH hữu ích Bình phương tổng lam da 0.630436 0.369564 tổng lam da^2+H25 5.96864 0.474721 0.525279 1.504581 1.495419 0.74945 0.753424 0.246576 ĐTCTH hiểu biết Bình phương tổng lam da 0.442225 0.557775 tổng lam da^2+H29 7.01808 0.872356 0.127644 12.9312 4.47323 6.08609 TPST phong cách tổng lam da^2+H21 TPST hữu ích tổng lam da^2+H25 TPST hiểu biết tổng lam da^2+H29 0 134 item14 < - item13 < - item12 < - item32 < - item31 < - item24 < - item23 < - tuong hop tuong hop tuong hop cong viec cong viec linh dong linh dong 2.46 2.068005 0.931995 0.6 0.36 0.64 0.836 0.698896 0.301104 0.714 0.509796 0.490204 2.15 0.73 0.84 1.58 0.95 1.568692 1.431308 0.546121 ĐTCTH ah xã hội Bình phương tổng lam da 0.8672 4.6225 tổng lam da^2+H33 6.05381 0.76357 0.453879 ĐTCTH tương hợp Bình phương tổng lam da 0.712336 0.287664 tổng lam da^2+H36 3.24743 1.258457 0.741543 0.77165 0.904401 0.095599 ĐTCTH cong viec Bình phương tổng lam da 0.72 0.5184 0.4816 tổng lam da^2+H39 3.36944 1.671 1.422801 0.577199 ĐTCTH linh động 0.8287 2.50589 2.79224 TPST ah xã hội tổng lam da^2+H33 TPST tương hợp tổng lam da^2+H36 TPST công việc tổng lam da^2+H39 TPST linh động ... tố động tác động đến việc sử dụng dịch vụ IB người tiêu dùng 1.2 Mục tiêu nghiên cứu  Tìm động sử dụng dịch vụ IB khách hàng Đà Nẵng  Phát triển hiệu lực hóa thang đo động cho dịch vụ IB để sử. .. hàng sử dụng dịch vụ IB Nghiên cứu không thực kiểm định mối quan hệ biến số tác động đến động sử dụng dịch vụ Phạm vi chọn mẫu tiến hành phạm vi thành phố Đà Nẵng  1.4 Phương pháp nghiên cứu  Nghiên. .. 2: Cơ sở lý luận động tiêu dùng  Chương 3: Khái quát dịch vụ Internet banking thực trạng dịch vụ IB Việt Nam  Chương 4: Mơ hình nghiên cứu phương pháp nghiên cứu  Chương 5: Kết nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu động cơ sử dụng dịch vụ internet banking của người tiêu dùng tại thành phố đà nẵng , Nghiên cứu động cơ sử dụng dịch vụ internet banking của người tiêu dùng tại thành phố đà nẵng , CHƯƠNG 3 - KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ IB VÀ THỰC TRẠNG CỦA DỊCH VỤ IB TẠI VIỆT NAM, Chương 4 – THIẾT LẬP THANG ĐO VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Chương 5 – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, Giá trị tham chiều của mô hình tốt, C. Kết quả phân tích từ phần mềm SPSS, D. Kết quả phân tích từ phần mềm Amos, Mô hình nghiên cứu

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay