Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á (donga bank)

97 19 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2018, 08:37

1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ra đời phát triển 20 năm, Ngân hàng TMCP Đông Á hoạt động kinh doanh đa dạng thị trường tài bao gồm hoạt động huy động vốn, hoạt động tín dụng đầu tư hoạt động cung cấp dịch vụ tài khác dịch vụ tốn, tư vấn tài chính, quản lý hộ tài sản, kinh doanh ngoại tệ,… Tuy khẳng định chỗ đứng cho ngân hàng cổ phần hàng đầu Việt Nam ngân hàng khác, cơng tác phân tích BCTC Ngân hàng TMCP Đơng Á chặng đầu q trình phát triển nhiều hạn chế Chính điều ảnh hưởng không tốt tới công tác quản trị ngân hàng Phân tích BCTC cơng việc quan trọng nhà quản trị ngân hàng Nắm vững lí luận cách hiệu để cơng tác phân tích ln hướng đạt hiệu phân tích cao Mặc dù cơng tác phân tích báo cáo tài Ngân hàng TMCP Đơng Á kết đáng hoan nghênh cần tiếp tục phát huy tồn số hạn chế định, cụ thể: Về phương pháp phân tích: Sử dụng phương pháp giản đơn nên cơng tác phân tích cho thấy nhìn bề ngồi mà khơng thấy chất bên trong, khơng thấy nguyên nhân biến động từ tạo khó khăn cơng tác đưa định kinh doanh Về hệ thống tiêu sử dụng phân tích sơ sài, số tiêu sử dụng chưa thực chuẩn xác, chưa thống kê, chọn lọc đầy đủ cho phù hợp với điều kiện đặc thù ngành ngân hàng q trình phân tích Về nội dung phân tích: Nội dung phân tích chưa đầy đủ, thiếu nội dung phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ khiến cho cơng tác phân tích khơng tồn diện thiếu tính thực tế Bên cạnh đó, Ngân hàng chưa tổ chức phận chuyên trách để giao nhiệm vụ thực cơng tác phân tích tài định kỳ Do vậy, báo cáo phân tích tài ln rời rạc, chắp vá không tạo thành hệ thống hồn chỉnh Vì vậy, tác giả định lựa chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác phân tích báo cáo tài Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DongA Bank)” Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá sở lý luận việc phân tích báo cáo tài Ngân hàng TMCP Đông Á - Nghiên cứu thực trạng tình hình phân tích báo cáo tài ngân hàng TMCP Đông Á - Trên sở tồn cơng tác phân tích báo cáo tài đơn vị, đưa giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác phân tích báo cáo tài tại Ngân hàng TMCP Đông Á Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu công tác phân tích báo cáo tài tại Ngân hàng TMCP Đơng Á Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng TMCP Đông Á, số liệu nghiên cứu từ năm 2009 đến 2011 Phương pháp nghiên cứu * Luận văn thực phương pháp chủ yếu thống kê, phân tích tổng hợp với hệ thống sơ đồ, bảng biểu để trình bày nội dung lí luận thực tiễn * Sử dụng phương pháp định lượng: Xử lý số liệu, phân tích số liệu qua xử lý rút kết luận Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đề tài giải những vấn đề sau: - Hệ thống hoá sở lý luận việc phân tích báo cáo tài Ngân hàng TMCP Đơng Á nói riêng ngân hàng thương mại nói chung - Phản ánh đánh giá xác thực trạng cơng tác phân tích Báo cáo tài tại Ngân hàng TMCP Đông Á - Trên sở tồn cơng tác phân tích báo cáo tài đơn vị Đề tài đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác phân tích báo cáo tài Ngân hàng TMCP Đơng Á - Kết quả nghiên cứu của đề tài thể áp dụng vào phân tích báo cáo tài Ngân hàng TMCP Đơng Á nói riêng ngân hàng thương mại nói chung Cấu trúc luận văn Ngồi phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn chuyển tải thành chương sau: Chương 1: Lý luận chung phân tích Báo cáo tài Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng cơng tác phân tích Báo cáo tài Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á Chương 3: Hồn thiện cơng tác phân tích Báo cáo tài Ngân hàng Thương mại cổ phần Đơng Á Chương LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại Lịch sử nhân loại chứng kiến đổi thay kỳ diệu, để kết chuyển nhiều kỷ hệ thống ngân hàng đại ngày với vị trí “xương sống, mạch máu kinh tế quốc dân” Không phải ngẫu nhiên mà ngân hàng lại vào vị trí trụ cột định tồn vong kinh tế đất nước Chính bề dày lịch sử thai nghén, đời, tồn phát triển tính chất đặc thù kinh doanh lĩnh vực tiền tệ đương nhiên đặt ngân hàng vào vị trí huyết mạch Hoạt động NHTM đa dạng, phức tạp thay đổi để bắt kịp đổi thay đến chóng mặt kinh tế Mỗi kinh tế đặc thù riêng, vả tập quán luật pháp quốc gia khác nên nảy sinh nhiều quan niệm, nhiều định nghĩa khác ngân hàng Luật TCTD Việt Nam ghi rõ: “Ngân hàng loại hình TCTD phép thực tồn hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan” Trong khái niệm này, hoạt động ngân hàng giải thích Luật NHNN “ hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi sử dụng số tiền để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ tốn” Dù xem xét định nghĩa lại nói NHTM tổ chức trung gian tài thực nghiệp vụ nhận tiền gửi, cho vay cung cấp dịch vụ toán cho khách hàng 1.1.2 Chức Ngân hàng thương mại Đồng hành với phát triển sản xuất lưu thơng hàng hóa tiền tệ phát triển chế độ xã hội chức NHTM ngày phong phú, mở rộng hoàn thiện Tuy nhiên, xét chất, NHTM chức sau đây: 1.1.2.1 Ngân hàng thương mại loại hình trung gian tài làm nhiệm vụ thu hút tiền gửi tiết kiệm cho kinh tế Đây coi chức đặc trưng NHTM Theo đó, cá nhân dân cư khoản tiền dành dụm mà chưa sử dụng, doanh nghiệp nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi gửi vào ngân hàng hình thức mở tài khoản khác nhau: Tài khoản tiền gửi tiết kiệm, tài khoản tiền gửi tốn,… Mục đích gửi tiền khác lại để an toàn tránh trách nhiệm phải bảo quản tài sản, hưởng lãi cho khoản tiền gửi sử dụng dịch vụ toán ngân hàng 1.1.2.2 Ngân hàng thương mại cấp tín dụng cho tác nhân kinh tế thể nói hoạt động tín dụng sinh lời chủ yếu ngân hàng thương mại, đặc biệt NHTM truyền thống chức quan trọng ngân hàng đại ngày Nhờ mạnh huy động lượng vốn nhàn rỗi khổng lồ từ cá nhân, tổ chức kinh tế qua việc nhận tiền gửi hay vay, ngân hàng sử dụng số tiền vay cá nhân, tổ chức kinh tế cần vốn để đầu tư nhu cầu như: Mở rộng sản xuất kinh doanh, mua sắm tài sản cố định, đầu tư nhu cầu vốn lưu động, nhu cầu tiêu dùng,… đa dạng nhu cầu khác Cùng với phát triển kinh tế hình thức cấp tín dụng ngân hàng ngày phát triển mn hình mn vẻ: Tín dụng thấu chi, tín dụng trung dài hạn, tín dụng chiết khấu, tín dụng thuê mua,… Vốn tín dụng ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực tất khâu trình tái sản suất ngành công nghiệp, nông nghiệp, thương mại,… song song góp phần đẩy mạnh đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện đời sống dân cư 1.1.2.3 Ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ toán cho khách hàng Chức xuất phát từ chức ngân hàng nhận tiền gửi Các cá nhân, tổ chức kinh tế sở mở tài khoản tiền gửi toán hay tài khoản tiền gửi phục vụ giao dịch nhu cầu tốn ủy quyền cho ngân hàng thực thay mình: Thu hộ, chi hộ,… Theo quan điểm luật pháp hầu hết nước, ngân hàng phép mở tài khoản toán hay tài khoản giao dịch cho khách hàng mà không định chế phép làm điều 1.1.3 Những hoạt động kinh doanh ngân hàng NHTM loại hình tổ chức tài phép hoạt động kinh doanh đa dạng thị trường tài bao gồm hoạt động huy động vốn, hoạt động tín dụng đầu tư hoạt động cung cấp dịch vụ tài khác dịch vụ tốn, tư vấn tài chính, quản lý hộ tài sản, kinh doanh ngoại tệ,… 1.1.3.1 Hoạt động huy động vốn Khác với doanh nghiệp phi tài chính, nguồn vốn chủ sở hữu NHTM chiếm nhỏ (
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á (donga bank) , Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á (donga bank) , Chương 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, Chương 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á, Bảng 2.1 : Bảng phân tích quy mô, cơ cấu tài sản- nguồn vốn., Biểu đồ 2.1: Tăng trưởng của nguồn vốn qua các năm, Bảng 2.4: Cơ cấu vốn huy động phân theo loại tiền gửi, Bảng 2.10: Bảng đánh giá kết quả kinh doanh của Ngân hàngTMCP Đông Á, Chương 3 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á, Bảng 3.1: Phân loại tài sản – nguồn vốn., Bảng 3.2: Bảng phân tích nguồn vốn trong mối quan hệ với tài sản theo kỳ đáo hạn, Bảng 3.5 : Tình hình lưu chuyển tiền thuần qua các năm., Bảng 3.6: Bảng phân tích hệ số dòng tiền từ các hoạt động, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay