đề cương giám sát công trình dân dụng

66 89 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 22:59

đây là mẫu đề cương trình chủ đầu tư của đơn vị tư vấn giám sát. bao gồm các nội dung về quy trình nghiệm thu, sơ đồ tổ chức, cơ cấu bộ máy, các biểu mẫu, phom mẫu của biên bản nghiệm thu trong quá trình thi công CÔNG TY Cổ PHầN TƯ VấN ĐầU TƯ XÂY DựNG HOµNG KHANH ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT CÔNG TÁC THI CÔNG XÂY DỰNG  CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM CHỦ ĐẦU TƯ : CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRỤ SỞ CHI NHÁNH VCB HẢI PHÒNG : SỐ 275 LẠCH TRAY, PHƯỜNG ĐẰNG GIANG, QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG : NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG Hải Phòng, năm 2015 ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT XÂY DỰNG  CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM CHỦ ĐẦU TƯ : CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRỤ SỞ CHI NHÁNH VCB HẢI PHÒNG : SỐ 275 LẠCH TRAY, PHƯỜNG ĐẰNG GIANG, QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG : NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG Quảng Ninh, Ngày tháng năm 2015 CHỦ ĐẦU TƯ Đòa chỉ: Điện thoại : Quảng Ninh, Ngày tháng năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG KHANH Đòa chỉ: Điện thoại : PHẦN I ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT KỸ THUẬT THI CÔNG CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG I – Các : 1- Điều lệ quản lí đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Nghò đònh 16/2005/NĐ – CP ngày 07/02/2005 Chính Phủ quản lí Dự án đầu tư Xây Dựng công trình Quy đònh quản lí chất lượng xây dựng ban hành theo Nghò đònh 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính Phủ 2- 3- Hợp đồng kinh tế Tư vấn giám sát xây dựng công trình “ Nhà cơng vụ - Lữ đoàn 242 / Quân khu “ Lữ đồn 242 / Qn khu Công ty CP tư vấn thiết kế cơng trình xây dựng Hải Phòng số : 160/2015/HĐ-TVGS ngày 30 tháng năm 2015 4-Hồ sơ thiết kế kó thuật – thi công công trình “ Nhà cơng vụ - Lữ đồn 242 / Quân khu ” Coâng ty CP tư vấn thiết kê xây dựng thương mại Tường Lâm lập cấp thẩm quyền phê duyệt 5-Các quy trình quy phạm kó thuật hành Nhà nước Việt Nam công tác xây dựng bản, Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn ngành (TCN) văn quy đònh kó thuật (QĐKT) hành Bộ Xây dựng II Các tiêu chuẩn kó thuật áp dụng thi công: Quy chuẩn Xây dựng Việt nam Tiêu chuẩnXây dựng Việt nam tập VII TCVN 5637 - 1991 - Quản lý chất lượng xây lắp công trình Nguyên tắc TCVN 5951 - 1995 - Hướng dẫn XD sổ tay chất lượng TCVN 4085 – 1985 - Kết cấu gạch đá Quy phạm thi công nghiệm thu TCVN 4459 – 1987 - Hướng dẫn pha trộn sử dụng vữa xây dựng TCVN 4055 - 2012 - Tổ chức thi công TCVN 4087 - 2012 - Sử dụng máy XD - Yêu cầu chung TCVN 4091 - 1985 - Nghiệm thu công trình xây dựng 10 TCVN 4447 - 2012 - Công tác đất - Quy phạm thi công nghiệm thu 11 TCVN 4452 - 1987 - Quy phạm thi công nghiệm thu kết kết cấu BT BTCT lắp ghép 12 TCVN 4453 – 1995- Kết cấu BT BT cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công nghiệm thu 13 TCVN 5724 - 1993 - Công tác bêtông móng - Quy phạm thi công nghiệm thu 14 TCVN 4085 - 1985 - Công tác xây - Quy phạm thi công nghiệm thu 15 TCVN 4516 - 1988 - Hoàn thiện mặt XD Quy phạm thi công nghiệm thu 16 TCXD 79 - 1980 - Thi công nghiệm thu công tác móng 17 TCVN 5841 - 1991 - Bể chứa nước BTCT Quy phạm thi công nghiệm thu 18 TCVN 5674 - 1992 - Công tác hòan thiện xây dựng - Quy phạm thi công nghiệm thu 19 TCVN 5718– 1993 - Công tác chống thấm - Quy phạm thi công nghiệm thu 20 TCXD 170 – 1989 - Kết cấu thép Gia công lắp ráp nghiệm thu Yêu cầu kỹ thuật 21 TCVN 5640 - 1991 - Bàn giao công trình XD - Nguyên tắc 22 TCXD 159 - 1986 -Trát đá trang trí - Thi công nghiệm thu 23 TCVN 567- 1992 Công tác sơn, trần- Quy phạm thi công nghiệm thu 24 TCVN 5641– 2012– Công tác bể chứa BTCT- Quy phạm thi công nghiệm thu 25 TCVN 4519 - 1988 - Quy phaïm thi công nghiệm thu cấp thoát nước bên công trình 26 TCVN 5576 – 1991 – Hệ thống cấp thóat nước Quy phạm quản lý kỹ thuật 27 TCVN 5639 – 1991 – Ngiệm thu thiết bò lắp đặt xong 28 TCVN 4762 – 1989 - Cáp điện lực, dây dẫn 29 TCVN 5175 - 1990 - Huỳnh quang, đèn cao áp, tăng phô đèn 30 TCXD 25 - 1991 - Đặt đường dây điện nhà công trình công cộng 31 TCVN 4756 - 1989 - Quy phạm nối đất nối không thiết bò điện 32 Các yêu cầu kỹ thuật quy đònh Hồ sơ thiết kế kèm theo quy đònh kỹ thuật hành khác có liên quan 33 Các phương pháp thử phương pháp lấy mẫu thử áp dụng theo Tuyển tập xây dựng Việt nam (tập X XI) 34 22 TCVN 4516-88 - Hoàn thiện mặt xây dựng–Qui phạm thi công–Nthu 35 20 TCN 71-77 - Hàn cốt thép chi tiết đặt sẵn kết cấu BTCT 36 20 TCN 170-89 - Kết cấu thép – Gia công lắp ráp nghiệm thu – Yêu cầu kó thuật 37 TCVN 5638-1991 - Đánh giá chất lượng công tác xây lắp – Nguyên tắc 38 TT 60/1998/TT BGTVT ngày 19/1/1998 v/v sử dụng chất phụ gia BT vào CTGT 39 Các yêu cầu kỹ thuật khác hồ sơ thiết kế kỹ thuật 40 TCVN 2682 – 92 - Qui trình thí nghiệm xác đònh chất lượng ximăng CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH, AN TÒAN, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG: 41 TCVN 4086 –1985 An tòan điện xây dựng Yêu cầu chung 42 TCVN 4244 – 1986 Quy phạm kỹ thuật an tòan thiết bò nâng 43 TCVN 5308 – 1991 Quy phạm kỹ thuật an tòan xây dựng Yêu cầu chung 44 TCVN 3255 – 1986 An tòan nổ Yêu cầu chung 45 TCVN 3254 – 1989 An tòan cháy Yêu cầu chung - Ngoài nhà thầu phải tuân thủ “Quy đònh quản lý chất lượng công trình xây dựng” theo Nghò đònh số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ điều có liên quan khác quy chế “Quản lý đầu tư xây dựng” ban hành kèm theo Nghò đònh số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 Nghò đònh 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 III - Các quy đònh chung: Đề cương tư vấn giám sát tổ chức tư vấn giám sát lập Chủ đầu tư chấp thuận gửi sau tới nhà thầu khởi công công trình, văn cụ thể hoá qui đònh quy trình, quy phạm hành Là quy đònh cụ thể càc yêu cầu giám sát chất lượng, số lượng mẫu thí nghiệm đo đạc kiểm tra chất lượng nhá thầu phải làm, biểu mẫu trình thi công… Các ý kiến đạo, yêu cầu Chủ đầu tư, TVGS Nhà thầu ngược lại thể văn ghi sổ nhật ký công trình, giao nhận văn nêu phải vào sổ công văn – đến có kí nhận, dùng Fax phải lưu cuống máy Fax Nội dung văn nhằm thống phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình trình thi công, tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác cho giai đoạn thi công cho từnhg thành phần cho hạng mục hoàn tất Căn dùng tiến hành công tác TVGS, kiểm tra, đánh gía chất lượng công trình bao gồm: + Các dẫn kó thuật hợp đồng xây lắp đấu thầu, phương pháp đảm bảo kó thuật thi công đề xuất nhà thầu chấp thuận hồ sơ xin đònh thầu hồ sơ xin đònh thầu hồ sơ nhà thầu lập sở hồ sơ mời thầu Chủ công trình phát hành + Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thuyết minh thiết kế kỹ thuật - thi công phê duyệt + Các tiêu chuẩn, qui trình, qui phạm kó thuật thi công Nhà nước ngành + Các văn xác lập trình thi công cấp có thẩm quyền duyệt chế độ quản lý chất lượng, nghiệm thu bàn giao công trình Các biện pháp kiểm tra chất lượng phải thực theo dẫn qui trình qui phạm có liên quan, đó, phải nêu rõ đối tượng kiểm tra, phần việc thực hiện, nội dung khối lượng kiểm tra, kết kiểm tra kết luận Không chấp nhận loại văn kiểm tra nêu cách chung chung khái quát mà số liệu dẫn chứng cụ thể để làm cho việc kết luận Nhà thầu tự làm thí nghiệm, đo đạc kiểm tra có đầy đủ tư cách pháp nhân, thiết bò kiểm tra phải quan Nhà nước có chức cấp giấy phép, người làm thí nghiệm phải có chứng thí nghiệm viên Nhà thầu thuê tổ chức có tư cách pháp nhân, có đầy đủ điều kiện nêu thực đánh giá chất lượng vật liệu Mọi công tác kiểm tra thí nghiệm, đo đạc lấy mẫu trường phải có giám sát chứng kiến TVGS, thể biên xác nhận công tác trường Khi chuyển giai đoạn phần thi công thuộc hạng mục công trình, Trưởng tư vấn giám sát kí vào biên đánh giá chất lượng công trình báo cáo kết cho Chủ đầu tư để tiến hành nghiệm thu cho phép chuyển giai đoạn Theo hạng mục nghiệm thu tổ chức hội đồng với thành phần phù hợp qui đònh cụ thể dẫn kó thuật, hợp đồng xăy lắp đối vối gói thầu đấu thầu phương án kó thuật đề xuất Nhà thầu chấp nhận thầu đònh thầu 10 Chỉ phép thi công chuyển giai đoạn cho thành phần hạng mục tiếp theo, tiến hành nghiệm thu bàn giao công trình chất lượng thi công phần việc hạng mục công trình thi công kiểm tra đầy đủ, nghiêm túc, thủ tục chất lượng đánh giá đạt yêu cầu văn có đầy đủ chữ kí xác nhận đơn vò có liên quan 11 Đối với khiếm khuyết không đảm bảo yêu cầu chất lượng, mỹ thuật cho công trình thiết phải sửa chữa làm lại ngay, sau phải tiến hành kiểm tra đánh giá lại chất lượng cho hạng mục Nếu nhà thầu không sửa chữa đạt yêu cầu chậm tiến độ TVGS báo Chủ đầu tư Chủ đầu tư thuê nhà thầu khác(đơn giá chủ đầu tư tự đònh) làm công việc trừ vào kinh phí xây lắp gói thầu 12 Các tài liệu biên công tác kiểm tra đánh giá chất lượng phận công trình văn pháp lí thiếu hồ sơ hoàn công để tiến hành toán công trình 13 Trong báo cáo đánh giá chất lượng công trình với Chủ công trình, tổ chức TVGS có trách nhiệm báo cáo đầy đủ thứ tự hạng mục công tác kiểm tra, đo đạc, thí nghiệm, sai số đo phải đạt yêu cầu, đối chiếu với qui trình, quy phạm đồ án thiết kế dùng đánh giá kết luận chất lượng công trình CHƯƠNG II - QUẢN LÍ KHỐI LƯNG XÂY LẮP I - Hồ sơ chứng chất lượng, khối lượng: − Ngay sau thi công xong phần hạng mục công trình theo yêu cầu bảng qui đònh này, Nhà thầu phải hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu , hoàn công, hồ sơ chứng chất lượng ,chứng khối lượng hạng mục có báo cáo đánh giá kết qủa thi công đề nghò TVGS, CĐT tổ chức nghiệm thu toán nghiệm thu chất lượng chuyển giai đoạn thi công − Hồ sơ chứng khối lượng( phục vụ nghiệm thu toán): toàn phiếu đo đạc kiểm tra kích thước hình học, cao độ bảng chiết tính khối lượng từ kết đo đạc Các phụ lục nghiệm thu theo qui đònh Nghò đònh 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 Chính Phủ việc Quản lý chất lượng công trình − Hồ sơ chứng chất lượng: tập hồ sơ chứng khối lượng cộng thêm toàn phiếu đo đạc kiểm tra, chứng thí nghiệm suốt ba giai đoạn thi công ( trước thi công, trình thi công sau thi công xong ) hạng mục Các chứng thí nghiệm phải phòng thí nghiệm Nhà nước công nhận theo thủ tục coi hợp pháp II - Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu lập báo cáo TVGS: − Trên sở nhận hồ sơ chứng báo cáo đề nghò nghiệm thu Nhà thầu ( nghiệm thu khối lượng phục vụ toán hay nghiệm thhu chất lượng chuyển giai đoạn thi công), TVGS tiến hành kiểm tra có báo cáo đề nghò Chủ đầu tư tiến hành tổ chức nghiệm thu − TVGS kiểm tra bảng chiết tính khối lượng Nhà thầu từ phiếu kết đo đạc kiểm tra có báo cáo đánh giá khối lượng đề nghò Chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu khối lượng làm sở lập hồ sơ toán − TVGS kiểm tra hồ sơ chứng chất lượng có báo cáo đánh giá chất lượng thi công đề nghò Chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu chuyển giai đoạn III - Công Tác Kiểm Tra Và Nghiệm Thu: − Trên sở nhận báo cáo kết thi công đề nghò nghiệm thu Nhà thầu báo cáo đánh giá kết thi công TVGS hồ sơ chứng khối lượng, chất lượng Chủ Nhiệm điều hành Dự án tổ chức nghiệm thu theo đề nghò nêu trên, qui đònh việc tổ chức nghiệm thu sau − Tổ chức hội đồng nghiệm thu khối lượng phục vụ toán Nhà thầu có khối lượng thi công đầy đủ chứng chất lượng theo hợp đồng kí kết ( theo qui đònh hồ sơ thầu ) − Tổ chức hội đồng nghiệm thu chất lượng chuyển giai đoạn thi công thi công xong hạng mục công trình đặc biệt hạng mục khuất lấp thi công xong công trình − Tổ chức kiểm tra lập biên trường bên Nhà thầu – TVGS – Chủ đầu tư hạng mục thi công công trình.Các biên tài liệu phục vụ hội đồng nghiệm thu sau phận hồ sơ chứng chất lượng IV - Xử lí khối lượng phát sinh: − TVGS kiểm tra, xác nhận khối lượng thời điểm thi công hạng mục nghiệm thu để làm sở toán cho Nhà thầu Riêng hạng mục khối lượng phát sinh Nhà thầu đề nghò, TVGS kiểm tra báo cáo Chủ đầu tư để mời đơn vò có liên quan xem xét xử lí lập biên trường − Phát sinh khối lượng bao gồm: • Phát sinh hạng mục so với bảng tiên lượng mời thầu dự toán duyệt • Là khối lượng tăng thêm giảm so với khối lượng mời thầu nguyên nhân khách quan, hay thay đổi thiết kế − Trong trình thi công vấn đề phát sinh lập biên xử lí kó thuật phát sinh trường ( Nhà thầu – CĐT – TVGS – TVTK ) theo trình tự qui đònh − Trong chờ hoàn chỉnh hồ sơ cấp có thẩm quyền phê duyệt, để đảm bảo tiến độ thi công công trình CĐT yêu cầu Nhà thầu phải chấp hành cho triển khai thi công nội dung xử lí − Các khối lượng phát sinh cấp có thẩm quyền phê duyệt nghiệm thu toán CHƯƠNG III – QUY TRÌNH KIỂM TRA GIÁM SÁT Sơ đồ khối quy trình kiểm tra giám sát - Cấp mẫu vật liệu - Công tác thầu - Nguồn cung ứng vật tư nhà - Nhà thầu Kiểm tra Không đạt - Kỹ sư giám sát (TVGS) - Giám sát A ( CĐT) - Tiến hành thi Đạt công Khắc phục sửa chữa - Nhà thầu Kiể m tra Tiến hành thi công hoàn Đạt chỉnh - Nhà thầu Lấy mẫu thí nghiệm Nghiệm thu sơ - - Kỹ sư giám sát (TVGS) - Giám sát A ( CĐT) Không đạt Kiể m tra Đạt Nghiệm thu bàn giao - Kỹ sư giám sát (TVGS) - Giám sát A ( CĐT) - Nhà thầu Lập hồ sơ hoàn công Không đạt Kiể m tra - Kỹ sư giám sát (TVGS) - Giám sát A ( CĐT) - Kỹ sư giám sát (TVGS) - Giám sát A ( CĐT) Nghiệm thu hoàn CHƯƠNG IV - QUẢN LÝ CHẤT LƯNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG công I - Nguyên tắc chung 10 + Thư kí văn phòng II : CN kinh tế KẾ HOẠCH VÀ BỐ TRÍ NHÂN SỰ Thành phần nhóm mặt cần xem xét lựa chọn nhân Tư vấn xem xét thấu đáo yêu cầu hồ sơ mời thầu tư vấn giám sát thành phần nhóm dựa việc đáp ứng yêu cầu Trong việc lựa chọn thành viên nhóm, Tư vấn lưu ý nhiệm vụ cần tiến hành kinh nghiệm tương ứng thành viên nhóm Kết nhóm gồm chuyên gia cao cấp đầy đủ kinh nghiệm, có thâm niên khía cạnh đặc thù mảng giám sát Do tư vấn giám sát hân hạnh giới thiệu nhóm giám sát mà đáp ứng tất tiêu chí Ngoài trình độ kinh nghiệm họ, Tư vấn xin nhấn mạnh điều sau đây: − Mọi thành viên nhóm làm nhiều dự án có kinh nghiệm vấn đề giám sát thi công thiết kế công trình Riêng trưởng nhóm giám sát chuyên gia cao cấp lónh vực quản lý dự án − Tất thành viên nhóm nắm vững quy trình bảo đảm chất lượng tư vấn Bảng trình bày thành phần Tư vấn dự kiến vò trí nhiệm vụ họ Tên Vò trí Nhiệm vụ Cán quản lý Nguyễn Tuấn Anh Trưởng banQuản lý điều hành chung dự án, giám sát chòu trách nhiệm toàn cho nhiệm vụ Kí xác nhận khối lượng, chất lượng, tiến độ cho công trình Lập báo cáo đầu kỳ, kỳ cuối kỳ cho dự án Tiến hành tổ chức họp phối hợp bên Cán giám sát Khúc Văn Ngân Kỹ sư xâyGiám sát trực tiếp phần xây lắp, dựng giámchòu trách nhiệm chất lượng sát xây lắp tiến độ cho gói thầu Báo cáo lại chất lượng, khối lượng tiến độ cho giám sát trưởng phụ trách gói thầu 52 Tên Vò trí Nhiệm vụ Hổ trợ cho giám sát trưởng báo cáo C KẾ HOẠCH BÁO CÁO VÀ GIAO NỘP HỒ SƠ Kế hoạch báo cáo Trong trình thực dự án, Tư vấn có nhiệm vụ báo cáo hàng tuần cho Chủ đầu tư, báo cáo thể khối lượng công việc, chất lượng tiến độ công việc Tư vấn đánh giá tình hình thi công đưa giải pháp giải tồn đọng, vướng mắt để thúc đẩy dự án Các báo cáo cán trực tiếp giám sát lập văn - Tư vấn có nhiệm vụ soạn thảo báo cáo hàng tháng nội dung thực nhiệm vụ tư vấn cho kế hoạch dự án đệ trình cho Chủ đầu tư Nội dung báo cáo bao gồm mục sau : • Báo cáo tiến độ thực kế hoạch dự án tháng tổng quan đến thời điểm lập báo cáo • Nêu đánh giá mức độ hoàn thiện, mức độ đạt theo nội dung đề việc thực kế hoạch dự án • So sánh xác đònh tồn tại, vướng mắc đề xuất giải pháp xử lý tồn • Đề xuất kế hoạch thựchiện với tiêu chí cụ thể cho bước - Báo cáo đột xuất trình thực thi việc tư vấn, phát việc có nguy làm trì hoãn phá vỡ việc thực dự án, tư vấn lập báo cáo cho Chủ đầu tư để xem xét giải kòp thời - Báo cáo cuối kỳ : trước kết thúc nhiệm vụ tư vấn kế hoạch dự án tư vấn soạn thảo đệ trình lên Chủ đầu tư báo cáo cuối kỳ tổng kết toàn công tác tư vấn Báo cáo có nội dung báo cáo hàng tháng, tư vấn soạn thảo thêm phần tổng kết kinh nghiệm có được, đưa nhận xét đề xuất cho việc thực kế hoạch dự án Giao nộp hồ sơ cho Chủ đầu tư - Sau thi công hoàn thành công trình tư vấn giám sát phối hợp với Chủ đầu tư lập danh mục hồ sơ tài liệu hoàn thành công trình bao gồm : Hồ sơ pháp lý - Quyết đònh phê duyệt dự án đầu tư cấp có thẩm quyền - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quan Nhà nước có thẩm quyền cấp - Văn chấp thuận cấp có thẩm quyền : • Quy hoạch, kiến trúc • Thiết kế kỹ thuật • Thiết kế thiết bò phòng cháy chữa cháy, nổ - Văn quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền việc cho phép sử dụng công trình kỹ thuật hàng rào : 53 - - • Cấp điện • Sử dụng nước • Thoát nước (đấu nối vào hệ thống nước thải chung) Văn phê duyệt kết đấu thầu (đối với công việc tổ chức đấu thầu) đònh thầu (đối với công việc tổ chức đấu thầu) : thiết bò xây lắp, tư vấn… cấp có thẩm quyền Hợp đồng Chủ đầu tư với tổ chức tư vấn tự thực khảo sát, thiết kế, giám sát…và tổ chức thi công, lắp đặt thiết bò Biên nghiệm thu báo cáo kết khảo sát xây dựng Biên nghiệm thu bước thiết kế Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công cấp có thẩm quyền phê duyệt Kết thẩm tra thiết kế kỹ thuật Báo cáo khảo sát đòa chất công trình Văn nghiệm thu chấp thuận hệ thống kỹ thuật đủ điều kiện đưa vào sử dụng quan Nhà nước có thẩm quyền : • Phòng cháy chữa cháy • Chống sét • Thực giấy phép xây dựng • Chỉ giới đất xây dựng • Đấu nối với công trình kỹ thuật hạ tầng (cấp điện, cấp nước, thoát nước… ) Biên quan có chức quản lý Nhà nước chất lượng công trình xây dựng kiểm tra tuân thủ quy đònh quản lý chất lượng công trình xây dựng kiểm tra tuân thủ quy đònh quản lý chất lượng công trình xây dựng công tác nghiệm thu Chủ đầu tư trước nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng Trên đề cương giám sát kỹ thuật công trình cho Dự án:” Nhà công vụ – Lữ đoàn 242 / Quân khu “Trong trình thực điều chỉnh thay đổi tiêu chuẩn quy phạm cho phù hợp thực tế thi công công trình 54 CÁC BIỂU MẪU NGHIỆM THU (tham khảo) NHÀ THẦU Cộng hòa xã hội chủ nghóa Viaệt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc o0o Quaûng Ninh, ngày tháng năm BÁO CÁO NHANH SỰ CỐ KỸ THUẬT Kính gửi: CHỦ ĐẦU TƯ Công trình Đòa điểm xây dựng Hạng mục 55 ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………… Nay thông báo cho CĐT Hồ sơ kèm theo : TVGS THẦU NHÀ Nơi nhận: - Chủ đầu tư - Đv TVGS Đv TVTK (nếu có) Lưu CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc o0o -Quảng Ninh, ngày tháng năm 2015 BIÊN BẢN Số : ………………… NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG Công trình : Đòa điểm : Đối tượng nghiệm thu : ………………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 56 Thành phần trực tiếp nghiệm thu : - Đại diện giám sát công trình Ông(Bà)ø : ……………………………………………………………………………Chức vụ : ……………………………………… Ông(Bà)ø : ……………………………………………………………………………Chức vụ : ……………………………………… - Đại diện đơn vò thi công xây lắp Ông(Bà)ø : ……………………………………………………………………………Chức vụ : ……………………………………… Ông(Bà)ø : ……………………………………………………………………………Chức vụ : ……………………………………… Thời gian nghiệm thu : Bắt đầu : Ngày tháng năm 2008 Kết thúc : Ngày tháng năm 2008 Tại : công trình Kiểm tra trường : So TT Nội dung kiểm tra Bản vẽ thi công số Phương pháp kiểm tra Kết kiểm tra Không Đạt đạt 01 02 03 04 05 Đánh giá công việc thực : 4.1 Về tài liệu nghiệm thu : a) Phiếu yêu cầu nghiệm thu Nhà Thầu thi công xây dựng ngày tháng năm 2015 b) Hồ sơ thiết kế vẽ thi công Chủ Đầu Tư phê duyệt số : ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………  Những thay đổi thiết kế chấp thuận: ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… c) Tiêu chuẩn xây dựng áp dụng: ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 57 d) Tài liệu dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng: ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… e) Các kết kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bò thực trình xây dựng: ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… f) Nhật ký thi công, nhật ký giám sát Chủ Đầu Tư văn khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu g) Biên nghiệm thu nội công việc xây dựng Nhà Thầu thi công xây dựng I ngày ……… tháng ……… năm 2015 4.2 Về chất lượng công việc xây dựng :  Đối chiếu với thiết kế: …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………  Đối chiếu với tiêu chuẩn xây dựng: …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………  Đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật công trình xây dựng: …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 4.3 Các ý kiến khác : …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Kết luận : ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Đại diện tư vấn giám sát đơn vò thi công Đại diện 58 Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm: Biên nghiệm thu công việc xây dựng Các phụ lục kèm theo :   + + + + CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc o0o Quảng Ninh, ngày tháng năm 20 BIÊN BẢN Số: ……………… NGHIỆM THU HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN THI CÔNG XD Công trình : Đòa điểm xây dựng : Đối tượng nghiệm thu : Thành phần tham gia nghiệm thu:  Đại Diện Chủ Đầu Tư - Ông(Bà) :………………………………………………………………… Chức vụ : ………………………………… - Ông(Bà) :………………………………………………………………… Chức vụ : …………………………………  Đại diện đơn vò tư vấn giám sát : - Ông(Bà) :………………………………………………………………… Chức vụ : ………………………………… - Ông(Bà) :………………………………………………………………… Chức vụ : ………………………………  Đại diện Nhà thầu : - Ông(Bà) :………………………………………………………………… Chức vụ : ………………………………… - Ông(Bà) :………………………………………………………………… Chức vụ : ………………………………  Đại diện đơn vò thiết kế 59 - Ông(Bà) :………………………………………………………………… Chức vụ : ………………………………… - Ông(Bà) :………………………………………………………………… Chức vụ : ……………………………… Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu :………………ngày ……………tháng …………năm 2015 Kết thúc :………………ngày ……………tháng …………năm 2015 Tại công trình : Đánh giá hạng mục công trình xây dựng,công trình xây dựng: a) Tài liệu làm nghiệm thu : 1/ Tài liệu nghiệm thu - Hồ sơ tài liệu thiết kế : Bộ vẽ thiết kế kỹ thuật - Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng thi công, kiểm tra & nghiệm thu : + TCVN 4055 - 1985 : Tổ chức thi công + TCVN 5308 - 1991 : QP kỹ thuật an toàn xây dựng + TCVN 5637 - 1991 : quản lý chất lượng công trình xây dựng + TCVN 3972-1985:Công tác trắc đòa xây dựng + TCVN 4553 – 1995: Kết cấu BTCT toàn khối QP thi công nghiệm thu + TCVN 5718-1993: Mái sàn BTCT công trình xây dựng Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước + TCXD 25 – 1991 : Đặt đường dẫn điện nhà công trình công cộng.Tiêu chuẩn thiết kế + TCXD 27 – 1991 : Đặt thiết bò điện nhà công trình công cộng.Tiêu chuẩn thiết kế + TCVN 5576 – 1991 : Hệ thống cấp thoát nước Qui phạm thi công nghiệm thu + TCVN 4459 – 1987 : Hướng dẫn pha trộn sử dụng vữa xây dựng + TCVN 5674 – 1992 : Công tác hoàn thiện xây dựng.Thi công nghiệm thu + TCXD VN 303 – 2004: : Công tác hoàn thiện xây dựng Thi công nghiệm thu + TCXD 237-1999: Gia công lắp đặt cửa Thi công nghiệm thu + TCVN 1450 – 1998: Gạch ống đất sét nung + TCVN 1451 – 1998: Gạch đất sét nung + TCVN 4314 – 1986: Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật + TCVN 4085 -1985 : Kết cấu gạcg đá.Quy phạm thi công nghiệm thu + TCVN 1770-1975: Cát xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật 60 + TCVN 6260 – 1997: Ximăng Pooclăng hỗn hợp Yêu cầu kỹ thuật + TCVN 5776 – 1993: Kính xây dựng.Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu + TCVN 2292-1978: Công việc sơn Yêu cầu chung an toàn + TCVN 4086 – 1985: An toàn điện xây dựng.Yêu cầu chung an toàn + TCVN 3146 – 1986 : Công việc hàn điện.Yêu cầu chung an toàn - nhật ký công trường / Các Biên nghiệm thu công việc xây dựng (trong giai đọan thi công chuẩn bò nghiệm thu) / Bản vẽ hoàn công giai đoạn thi công xây dựng / Các tài liệu kiểm tra chất lượng b) Về chất lượng hạng mục công trình xây dựng : + Đối chiếu với thiết kế: …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… + Đối chiếu với tiêu chuẩn xây dựng: …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… c) Về khối lượng : (Xem bảng tổng hợp khối lượng kèm theo) d) Các ý kiến khác : Kết luận: Đại Diện Chủ Đầu Tư Giám Đốc ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đ/D Đơn Vò Tư Vấn Giám Sát 61 ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đ/D Đơn Vò Tư Vấn Thiết Kế ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đ/D Đơn Vò Nhà thầu Nhà thầu Cộng hòa xã hội chủ nghóa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc o0o -Quảng Ninh, ngày tháng BIÊN BẢN LẤY MẪU THỬ Công trình Hạng mục: ………………………………………………… Đòa điểm I Thành phần tham gia: -Đại diện Chủ đầu tư Ông:……………………………… Chức vụ: …………………… Ông:……………………………… Chức vụ: …………………… - Đại diện TVGS Ông:……………………………… Chức vụ: …………………… Ông:……………………………… Chức vụ: …………………… - Đại diện Nhà thầu xây lắp 62 năm Ông:……………………………… Chức vụ: …………………… Ông:……………………………… Chức vụ: …………………… II Nội dung Các bên lấy mẫu vật liệu: STT CHỦNG LỌAI CHỦ ĐẦU TƯ THẦU SỐ LƯNG Xuất xứ TVGS NHÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc o0o -Quảng Ninh, ngày tháng năm 200 BIÊN BẢN Số : ………………… NGHIỆM THU LẮP ĐẶT TĨNH THIẾT BỊ Công trình : Đòa điểm : Đối tượng nghiệm thu : (TÊN THIẾT BỊ) Thành phần trực tiếp nghiệm thu : - Đại diện giám sát công trình Ông(Bà)ø : ……………………………………………………………………………Chức vụ : ……………………………………… Ông(Bà)ø : ……………………………………………………………………………Chức vụ : ……………………………………… - Đại diện đơn vò thi công xây lắp Ông(Bà)ø : ……………………………………………………………………………Chức vụ : ……………………………………… Ông(Bà)ø : ……………………………………………………………………………Chức vụ : ……………………………………… Thời gian nghiệm thu : Bắt đầu : Ngày tháng năm 2008 Kết thúc : Ngày tháng năm 2008 63 Tại : công trình Kiểm tra trường : So TT Nội dung kiểm tra Bản vẽ thi công số Phương pháp kiểm tra Kết kiểm tra Không Đạt đạt 01 02 03 04 05 Đánh giá công việc thực : 4.1 Về tài liệu nghiệm thu : h) Phiếu yêu cầu nghiệm thu Nhà Thầu thi công xây dựng ngày tháng năm 200 i) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công Chủ Đầu Tư phê duyệt số : ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………  Những thay đổi thiết kế chấp thuận: ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… j) Tiêu chuẩn xây dựng áp dụng: ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… k) Tài liệu dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng : (xuất xứ, chủng lọai) ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… l) Các kết kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bò thực trình xây dựng: ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… m)Nhật ký thi công, nhật ký giám sát Chủ Đầu Tư văn khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu 4.2 Về chất lượng công việc xây dựng :  Đối chiếu với thiết kế: 64 …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………  Đối chiếu với tiêu chuẩn xây dựng: …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………  Đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật công trình xây dựng: …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 4.3 Các ý kiến khác : …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Kết luận : (chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu) …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Đại diện tư vấn giám sát đơn vò thi công Đại diện Hồ sơ nghiệm thu lắp đặt thiết bò gồm:  + + + + Các phụ lục kèm theo : Cộng hòa xã hội chủ nghóa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phuùc o0o -Quảng Ninh, ngày tháng năm200 PHIẾU CHẤP NHẬN VẬT TƯ Công trình: 65 Hạng mục: ………………………………………………… Đòa điểm I Thành phần tham gia: - Đại diện CĐT Ông:……………………………… Chức vụ: …………………… - Đại diện TVGS Ông:……………………………… Chức vụ: …………………… - Đại diện Nhà thầu xây lắp Ông:……………………………… Chức vụ: …………………… II NỘI DUNG: ST T Chủng loại vật tư Xuất xứ Ghi III KẾT LUẬN: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… ĐD Chủ đầu tư ĐDTư vấn giám sát ĐD Nhà thaàu 66 ... bàn giao - Kỹ sư giám sát (TVGS) - Giám sát A ( CĐT) - Nhà thầu Lập hồ sơ hoàn công Không đạt Kiể m tra - Kỹ sư giám sát (TVGS) - Giám sát A ( CĐT) - Kỹ sư giám sát (TVGS) - Giám sát A ( CĐT) Nghiệm... - Cán quản lý giám sát công trình Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh sai sót, tồn trình thi công Các ý kiến cán giám sát công trình phải ghi vào sổ nhật ký công trường nhà... toàn công trình Nhật ký thi công Bản vẽ hoàn công công trình Biên xác nhận khối lượng xây lắp Văn báo cáo hoàn thành công trình bên B Biên kiểm tra kỹ thuật chất lượng công trình Văn xác nhận công
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương giám sát công trình dân dụng, đề cương giám sát công trình dân dụng, Duyệt kéo dài ngày công., CHƯƠNG II - QUẢN LÍ KHỐI LƯNG XÂY LẮP, I. ngày ……… tháng ……… năm 2015, NGHIỆM THU HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN THI CÔNG XD

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay