LỘ TRÌNH và tài LIỆU TOEIC 2018

2 33 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 18:06

tài liệu Toeic cho người mới bắt đầu tài liệu Toeic cho người mới bắt đầu tài liệu Toeic cho người mới bắt đầu tài liệu Toeic cho người mới bắt đầu tài liệu Toeic cho người mới bắt đầu tài liệu Toeic cho người mới bắt đầu tài liệu Toeic cho người mới bắt đầu tài liệu Toeic cho người mới bắt đầu tài liệu Toeic cho người mới bắt đầu tài liệu Toeic cho người mới bắt đầu tài liệu Toeic cho người mới bắt đầu tài liệu Toeic cho người mới bắt đầu + Chia sẻ với bạn lộ trình ơn hiệu quả, số tài liệu hữu ích cho bạn, bao gồm file giải chi tiết + lời dịch, đầy đủ file sách, file nghe audio! + Lộ trình - 300: Cuốn Big Step , link tải: http://bit.ly/2rMJzMp Hướng dẫn học ngữ pháp PART TOEIC Mỗi ngày thầy Duy: http://bit.ly/2KDog6M + Lộ trình 300 - 650: Cuốn ETS 2016, link tải: http://bit.ly/2JZwSUR Cuốn ECONOMY 1, link tải: http://bit.ly/2IfRhIa Cuốn ECONOMY 2, link tải: http://bit.ly/2rxafk8 Cuốn ETS 1000, link tải: http://bit.ly/2Ih15l9 Cuốn ETS 1200, link tải: http://bit.ly/2JUY0EM Video hướng dẫn giải chi tiết ETS 2016 thầy Phúc: http://bit.ly/2rFqPy4 +Lộ trình 650+ : Cuốn ECONOMY 4, link tải: http://bit.ly/2Leb4q5 Cuốn ECONOMY 5, link tải: http://bit.ly/2KDB9O7 Video hướng dẫn giải chi tiết ECONOMY thầy Phúc: http://bit.ly/2IzCEfJ Cuốn Long Man : link tải: http://bit.ly/2LfB44v “ Chúc bạn thi tốt, website fanpage có hướng dẫn cách tải cho bạn chưa biết người Facebook: https://www.facebook.com/ChiasetailieuTOEIC/ Website: https://cobemuadong1341991.wixsite.com/icandoit ” + Tham khảo luyện ôn phần nghe cách điều chỉnh tốc độ nghe Laptop: link : http://bit.ly/2Lh5S4Y + Sách 600 từ vựng TOEIC hay gặp đề thi, file nghe 600 từ, có hình ảnh minh họa, dễ học Link: http://bit.ly/2Lffr48 + Chia sẻ 22 mẫu chuyện TIẾNG ANH có từ vựng sát đề thi thật Link tải: http://bit.ly/2roHhTs + Phương pháp mẹo làm PART 1, PART part : http://bit.ly/2rB5K7X part : http://bit.ly/2rzmb4y + File tờ đáp án IIG, bạn tải in tập tô cho quen nhé: link tải: http://bit.ly/2wv9kp3 Bạn nhận cho xin lỗi nha!
- Xem thêm -

Xem thêm: LỘ TRÌNH và tài LIỆU TOEIC 2018, LỘ TRÌNH và tài LIỆU TOEIC 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay