Quản lý đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất

119 17 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 17:41

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRƢƠNG THÀNH ĐÔNG QUẢN ĐẦUVÀO KHU KINH TẾ DUNG QUẤT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ Đà Nẵng – Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRƢƠNG THÀNH ĐÔNG QUẢN ĐẦUVÀO KHU KINH TẾ DUNG QUẤT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Quang Bình Đà Nẵng – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Tác giả hồn tồn chịu trách nhiệm cơng trình khoa học Đà Nẵng, ngày … tháng … năm 2018 Tác giả luận văn Trƣơng Thành Đông MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu tình hình nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN ĐẦU TƢ TẠI KHU KINH TẾ 10 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHU KINH TẾ 10 1.1.1 Một số khái niệm 10 1.1.2 Vai trò khu kinh tế kinh tế 10 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN ĐẦU VÀO KHU KINH TẾ 14 1.2.1 Khái niệm quản đầu vào KKT 14 1.2.2 Mục tiêu quản đầu vào KKT 15 1.2.3 Đặc điểm KKT ảnh hưởng tới công tác quản đầu 16 1.3 NỘI DUNG QUẢN ĐẦU VÀO KHU KINH TẾ 16 1.3.1 Xây dựng thực quy hoạch, kế hoạch phát triển khu kinh tế 16 1.3.2 Bộ máy nhân quản đầu vào khu kinh tế 17 1.3.3 Ban hành sách tổ chức thực sách đầu vào khu kinh tế 19 1.3.4 Khiếu nại, tố cáo, kiểm tra, tra, giám sát xử vi phạm hoạt động đầu vào KKT 24 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN ĐẦU VÀO KHU KINH TẾ 25 1.4.1 Cơ chế, sách quản đầu vào khu kinh tế 25 1.4.2 Trình độ lực quyền địa phương 26 1.4.3 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa phương 29 Kết luận Chương 31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN ĐẦU TƢ TRÊN ĐỊA BÀN KHU KINH TẾ DUNG QUẦT 32 2.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI VÀ KKT DUNG QUẤT ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN ĐẦU 32 2.1.1 Khái quát tỉnh Quảng Ngãi 32 2.1.2 Vị trí địa lý, đặc điểm định hướng chiến lược KKT Dung Quất 33 2.1.3 Vai trò KKT Dung Quất phát triển tỉnh Quảng Ngãi 35 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN ĐẦU TRÊN ĐỊA BÀN KKT DUNG QUẤT 36 2.2.1 Thực trạng công tác xây dựng thực quy hoạch, kế hoạch phát triển KKT Dung Quất 36 2.2.2 Thực trạng tổ chức máy nhân lực BQL quản đầu vào KKT Dung Quất 44 2.2.3 Thực trạng xây dựng tổ chức thực sách đầu vào KKT Dung Quất 46 2.2.4 Thực trạng giải khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo, kiểm tra, tra, giám sát xử trường hợp vi phạm pháp luật hoạt động đầu vào KKT Dung Quất 68 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 70 2.3.1 Kết đạt 70 2.3.2 Những tồn hạn chế 71 2.3.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 73 Kết luận chương 74 CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG, GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC QUẢN ĐẦU TƢ TRÊN ĐỊA BÀN KHU KINH TẾ DUNG QUẤT, TỈNH QUẢNG NGÃI 75 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KKT DUNG QUẤT 75 3.1.1 Định hướng phát triển khu kinh tế ven biển Đảng, Chính phủ 75 3.1.2 Định hướng phát triển KKT Dung Quất 75 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN ĐẦU TRÊN ĐỊA BÀN KKT DUNG QUẤT 76 3.2.1 Nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác quản thực quy hoạch, kế hoạch phát triển KKT Dung Quất 76 3.2.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện tổ chức máy BQL 79 3.2.3 Nhóm giải pháp hồn thiện việc xây dựng, ban hành tổ chức thực số sách, thủ tục đầu vào KKT Dung Quất 81 3.2.4 Nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm tra, tra, giám sát, xử trường hợp vi phạm pháp luật hoạt động đầu vào KKT Dung Quất 98 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 99 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BOT Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao BT Xây dựng - Chuyển giao BTO CNH-HĐH ĐTM Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh Cơng nghiệp hóa - đại hóa Báo cáo đánh giá tác động môi trường FDI GCNĐKĐT GPMB KCN Đầu trực tiếp nước Giấy chứng nhận đăng ký đầu Giải phóng mặt Khu cơng nghiệp KCNC Khu công nghệ cao KCX Khu chế xuất KKT Khu kinh tế KH&ĐT Kế hoạch Đầu KT-XH Kinh tế - xã hội KTĐC Khu tái định cư ODA Hỗ trợ phát triển thức PPP Đầu theo hình thức đối tác cơng QLNN TĐC TN&MT Quản nhà nước Tái định cư Tài nguyên mơi trường TTHC Thủ tục hành UBND Ủy ban nhân dân VCCI Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam XTĐT Xúc tiến đầu DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 So sánh mức độ ủy quyền tỉnh cho BQL KKT 44 2.2 Trích Đánh giá sách hỗ trợ Tỉnh 49 bảng Trích Danh mục dự án kêu gọi đầu vào tỉnh Quảng 2.3 Ngãi giai đoạn 2017-2020 (KKT Dung Quất) kèm 51 theo 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Số lượng chuyến công tác xúc tiến đầu từ 2013-2017 Tổng hợp dự án đăng ký đầu thực vào KKT Dung Quất hiệu lực qua năm Tổng hợp dự án thu hồi qua năm So sánh đơn giá bồi thường, hỗ trợ đất 03 KKT: mở Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội Bảng thời gian quy định trung bình thực cơng tác bồi thường GPMB địa bàn KKT Dung Quất Bảng tổng hợp Khu tái định cư địa bàn KKT Dung Quất 51 53 55 59 60 61 Kết đào tạo sinh viên 02 Trường cao đẳng 2.10 nghề Dung Quất Trung tâm Hàn kỹ thuật cao Dung 63 Quất 05 năm gần 2.11 Trích đánh giá TTHC đầu vào KKT Dung Quất 67 2.12 Tổng hợp số đơn khiếu nại, khiếu kiện 68 2.13 Bảng tổng hợp số lần tra, kiểm tra xử xi phạm 70 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Hình Tên hình Trang 2.1 Bản đồ quy hoạch tổng thể KKT Dung Quất 38 2.2 Tổng hợp vốn đăng ký thực 54 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời gian qua, Nhà nước đề nhiều sách để phát triển kinh tế đất nước; đó, sách hình thành phát triển Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu chế xuất, Khu phi thuế quan để tạo điều kiện thuận lợi thu hút vốn đầu làm động lực phát triển kinh tế đất nước tập trung thực Cùng với sách đó, KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi (tiền thân KCN Dung Quất) Chính phủ thành lập Quyết định số 207/QĐ-TTg ngày 11/4/1996, quy hoạch khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm phát triển cơng nghiệp lọc dầu - hố dầu hố chất, ngành cơng nghiệp có quy mơ lớn, trung tâm kinh tế, hạt nhân tăng trưởng tỉnh Quảng Ngãi vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Sau 20 năm xây dựng phát triển Khu kinh tế (KKT) Dung Quất đạt nhiều kết tích cực, với KKT mở Chu Lai, KKT Dung Quất Chính phủ đánh giá KKT thành công nước chọn 01 nhóm KKT để tập trung đầu phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn Đến nay, kết cấu hạ tầng KKT Dung Quất đáp ứng yêu cầu nhà đầu tư; tổng vốn đăng ký đầu khoảng 11 tỷ USD, tỷ lệ vốn triển khai đầu khoảng 49% vốn đăng ký; giải việc làm cho 15.000 lao động; thu ngân sách hàng năm khoảng 17.000 tỷ đồng, góp phần quan trọng đưa tỉnh Quảng Ngãi từ tỉnh có nguồn thu ngân sách thấp từ năm 2005 trở trước trở thành 10 tỉnh có nguồn thu lớn nước Tuy nhiên, kết đạt thấp, chưa tương xứng với tiềm phát triển KKT Dung Quất, đặc biệt hiệu đạt công tác xúc tiến, kêu gọi đầu Hàng năm có nhiều nhà đầu ngồi nước đến nghiên cứu, tìm hiểu hội đầu tư, số lượng nhà đầu định đăng ký đầu KKT Dung Quất chiếm tỷ lệ nhỏ 96 động ngành nghề thâm dụng lao động cao như: May mặc, giày da, chế biến gỗ, không tuyển dụng đủ lao động, kể lao động phổ thông với mức lương khởi điểm khơng thua so với tỉnh miền Nam Đây vấn đề thơng tin chưa đến kịp thời với người dân, đặc biệt người làm ăn xa nhà Do đó, quan quản đầu cần phải thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho người dân tỉnh biết, thông qua kênh sau: + Thường xuyên tổ chức chương trình hội chợ việc làm tỉnh; thơng qua buổi làm việc với quyền địa phương cấp xã tồn tỉnh để thơng tin nhu cầu tuyển dụng doanh nghiệp cho người dân biết Đặc biệt, ngày nghỉ lễ năm + Phối hợp với trường trung học phổ thông cấp hai, ba toàn tỉnh tổ chức buổi vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp cho học sinh trước nộp hồ sơ thi tuyển đại học, cao đẳng, nghề để sinh viên biết thêm nhiều thông tin tình hình doanh nghiệp địa bàn nhu cầu tuyển dụng địa phương Tác giả cho kênh quan trọng để học sinh biết, nghiên cứu định hướng nghề nghiệp tương lai, có định làm việc KKT Dung Quất sau trường + Kết hợp với tổ chức xã hội như: Hội người quê hương Quảng Ngãi, tổ chức Đoàn niên tỉnh, thành phố như: Tp HCM, Đồng Nai, Bình Dương, để tổ chức chương trình giao lưu với bà q hương Quảng Ngãi Thơng qua đó, thơng tin tình hình đầu phát triển tỉnh Quảng Ngãi nhu cầu tuyển dụng doanh nghiệp địa bàn KKT Dung Quất f Đẩy mạnh công tác cải cách TTHC liên quan đến công tác quản đầu Hiện nay, với đặc điểm chung sách ưu đãi đầu Chính phủ cho KKT ven biển nước Do đó, để tạo vượt trội so với KKT khác nước nhằm tăng cường ưu 97 thu hút đầu tư, quyền địa phương cấp tỉnh Quảng Ngãi BQL phải nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu trình triển khai thực dự án Trong đó, đẩy mạnh việc cải cách TTHC nội dung quan trọng cần phải tập trung thực thời gian đến Thực tế cho thấy nơi mà quyền địa phương tâm cải cách TTHC đạt hiệu nơi thu hút nhiều nhà đầu đến với KKT Dung Quất Vì cần phải tập trung thực số giải pháp sau: - UBND tỉnh Quảng Ngãi phải đẩy mạnh việc phân cấp phân quyền cho BQL để thực số nhiệm vụ liên quan đến công tác quản đầu vào KKT Dung Quấtquan trực tiếp thực nhiệm vụ quản đầu vào KKT Dung Quất, có điều kiện nắm bắt giải kịp thời vấn đề liên quan đến dự án đầu cho nhà đầu Đồng thời, điều kiện tiên để thực có hiệu chế hành "một cửa, cửa liên thông" BQL nhằm rút ngắn thời gian chi phí cho nhà đầu tư; - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương BQL nâng cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu chất lượng thời gian thực hiện, giải TTHC kiến nghị, đề xuất doanh nghiệp, nhà đầu tư; chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy, né tránh công việc thuộc chức năng, thẩm quyền BQL - BQL phải tâm củng cố hoàn thiện lại "Tổ cửa" BQL theo hướng cường trách nhiệm cho Tổ; bố trí cán bộ, cơng chức có lực, nghiệp vụ chuyên môn tốt, nắm vững quy trình thủ tục để trực tiếp tiếp nhận hướng dẫn, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đầy đủ cho nhà đầu lần không để nhà đầu phải lại nhiều lần (không phải chờ phải chuyển hồ sơ đến phòng chức để xử lý); trường hợp cần thiết có văn yêu cầu bổ sung chỉnh sửa yêu cầu lần Để thực tốt chế “một cửa” này, Lãnh đạo BQL có vai trò quan trọng việc đạo, tổ chức thực trì mơ hình - Thường xun tổ chức rà sốt TTHC để hồn thiện TTHC, theo 98 hướng tinh gọn, đơn giản tiết giảm tối đa thời gian xử TTHC Đồng thời, kịp thời tổ chức niêm yết, công khai để người dân, nhà đầu biết phối hợp thực - Xây dựng chương trình hành động, giám sát việc thực cải cách TTHC lĩnh vực cụ thể Trong đó, thực tốt cơng tác qn triệt cán bộ, công chức đạo đức công vụ, cải cách TTHC; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu đảm bảo với tinh thần quyền phục vụ hỗ trợ doanh nghiệp - Thành lập, cơng khai trì đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến Cổng thơng tin điện tử tỉnh để tiếp nhận phản ánh hướng dẫn, giải đáp cho nhà đầu tư, doanh nghiệp 3.2.4 Nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm tra, tra, giám sát, xử trƣờng hợp vi phạm pháp luật hoạt động đầuvào KKT Dung Quất Để phát huy vai trò giải khiếu nại tố cáo, tổ chức kiểm tra, tra, giám sát kịp thời xử trường hợp vi phạm pháp luật hoạt động đầu KKT Dung Quất, cần xác định thống nhận thức vai trò, nội dung cơng tác giải khiếu nại tố cáo, tổ chức kiểm tra, tra; theo đó, phải xây dựng quy chế phối hợp công tác kiểm tra, tra xử hoạt động đầu KKT Dung Quất Trong việc xây dựng quy chế phối hợp kiểm tra, tra cần lưu ý số vấn đề: - Quy chế cần xác định yêu cầu khách quan, trách nhiệm nghĩa vụ quan chức liên quan, chủ đầu tư, doanh nghiệp hoạt động KKT Dung Quất công tác tra, kiểm tra - Làm rõ trách nhiệm quyền hạn chủ thể tra Đó hệ thống tra nhà nước, tra chuyên ngành Như vậy, đối tượng tra vụ việc có dấu hiệu sai phạm phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hoạt động BQL 99 - Làm rõ trách nhiệm, quyền hạn, tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia công tác tra, quy định chế tài đối tượng vi phạm quy chế theo quy định pháp luật Đồng thời, quan tâm đến chất lượng, lực, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cán công chức thực nhiệm vụ tra, kiểm tra, vấn đề đem lại hiệu quả, hiệu lực công tác tra, kiểm tra, hạn chế mặt tiêu cực hoạt động tra, kiểm tra - Tăng cường công tác phối hợp đoàn tra tiến hành tra, kiểm tra nhằm hạn chế tối đa việc kiểm tra, tra chồng chéo quan chức gây thời gian cho doanh nghiệp Đề xuất tái thành lập phận tra thuộc BQL; đồng thời, tăng cường chức năng, nhiệm vụ quyền hạn phận để thực thi nhiệm vụ công tác kiểm tra, tra, giám sát, xử hoạt động đầu vào KKT Dung Quất 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Đối với ngành quan Trung ƣơng - Nghiên cứu tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật KKT, KCN, KCX nhằm tạo khung pháp cao hơn, phổ quát Theo hướng phân cấp phân quyền mạnh cho quan quản đầu trực tiếp KKT; có nhiều sách ưu đãi đặc biệt để mang tính cạnh tranh cao so với KKT khu vực giới thu hút đầu tư; quy định sách, thủ tục hành lĩnh vực đầu tư, đất đai, mơi trường, bồi thường, GPMB chuỗi quy trình đầu KKT đơn giản hiệu quả, phù hợp với đặc thù KKT, tránh gây nên chồng chéo văn Luật lĩnh vực - Các bộ, ngành Trung ương đề xuất Chính phủ ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu phát triển trung, dài hạn tiếp tục cho áp dụng chế ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu hạ tầng cho KKT Dung Quất; thống trình Chính phủ phê duyệt đề án Hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thu Nhà máy lọc dầu Dung 100 Quất để đầu sở hạ tầng giải an sinh xã hội tỉnh cho giai đoạn - Tiếp tục hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi công tác xúc tiến, kêu gọi đầu vào KKT Dung Quất 101 KẾT LUẬN KKT Dung Quất KKT ven biển thuộc tỉnh Quảng Ngãi nằm vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Đến nay, KKT Dung Quất đạt kết bước đầu đáng trân trọng, hình thành lực lượng sản xuất lớn, tạo giá trị sản lượng công nghiệp cao, công nghiệp lọc hóa dầu ngành cơng nghiệp nặng - ngành mũi nhọn quan trọng nghiệp CNH-HĐH đất nước, làm thay đổi cơ cấu GRDP tỉnh Quảng Ngãi, giải việc làm tăng thu nhập đáng kể cho tỉnh Quảng Ngãi, thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ cho tỉnh Quảng Ngãi Tuy nhiên bên cạnh thành tựu đạt được, năm qua hoạt động quản đầu KKT Dung Quất đứng trước khơng hạn chế, tồn khó khăn vướng cần phải hồn thiện; đó, cơng tác quản quy hoạch, hiệu giải quyết, xử thủ tục hành liên quan đến đầu chưa cao, kéo dài, nhà đầu phải qua nhiều khâu, nhiều cấp giải quyết, làm nhiều thời gian chi phí nhà đầu với thực hiện, chí làm lỡ hội đầu thời điểm quan trọng Những tồn cần thiết phải hoàn thiện, để nâng cao hiệu quản đầu vào KKT Dung Quất Trên sở hệ thống hóa luận thực tiễn công tác quản đầu vào KKT Dung Quất, luận văn sâu vào phân tích đánh giá thực trạng công tác quản đầu từ hình thành đến nay, thành đạt được, tồn tại, hạn chế nguyên nhân Dựa vào phân tích vào mục tiêu, định hướng phát triển KKT Dung Quất, luận văn đề xuất quan điểm giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quản đầu vào KKT Dung Quất Những giải pháp đề xuất luận văn tập trung vào nội dung như: hồn thiện cơng tác quản quy hoạch, kế hoạch phát triển KKT Dung Quất; tổ chức máy quản đầu tư; việc xây dựng, ban hành tổ chức thực số sách, thủ tục đầu vào KKT Dung Quất, đó, 102 tập trung vào số nhóm giải pháp như: chế sách Chính phủ, sách hỗ trợ đầu tỉnh Quảng Ngãi, công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ đầu tư; quản môi trường, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, TĐC, GPMB, đào tạo, tuyển dụng lao động, cải cách TTHC liên quan đến cơng tác quản đầu tư; hồn thiện cơng tác kiểm tra, tra, giám sát xử trường hợp vi phạm pháp luật hoạt động đầu vào KKT Dung Quất Để nâng cao hiệu quản đầu vào KKT Dung Quất cần phải thực đồng giải pháp Tuy nhiên giai đoạn phát triển ưu tiên xếp vấn đề cần tập trung giải trước, sau cho phù hợp với tình hình thực tế Trong trình nghiên cứu tác giả nhận hướng dẫn nhiệt tình PGS.TS Bùi Quang Bình ý kiến góp ý thầy giáo để hoàn thành luận văn Tuy nhiên, thời gian, điều kiện nghiên cứu lực tác giả có hạn, đồng thời nội dung luận văn phải đề cập, đăng tăng tải vấn đề tương đối rộng lớn, phức tạp nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong tiếp tục nhận đóng góp quý báu từ thầy cô giáo bạn bè để luận văn hoàn thiện hơn./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt [1] Vũ Thành Tự Anh (2007), "Đánh thức tiềm lực vùng kinh tế trọng điểm miền Trung", Diễn đàn phát triển kinh tế miền Trung [2] Ban Quản KKT Dung Quất (2016), "Tổng kết 20 năm thành lập Khu kinh tế Dung Quất (1996 - 2016), mục tiêu phát triển KKT Dung Quất đến năm 2020” [3] Bùi Quang Bình (2012), “Giáo trình Kinh tế Phát triển”, NXB Thông tin truyền thông [4] Bộ Kế hoạch Đầu Bộ Nội vụ (2015), "Thông liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Ban Quản KCN, KCX, KKT, số 06/TTLT-BKHĐT-BNV, ngày 03/9/2015 [5] Bộ Nội vụ (2018), "Quyết định ban hành số cải cách hành bộ, quan nganh bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương", số 716/QĐ-BNV, ngày 24/4/2018 [6] Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), "Thông Quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất" số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 [7] Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), "Nghị định, qui định KCN, KCX, KKT", số 29/2008/NĐ-CP, ngày 14/3/2008 [8] Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), "Nghị định, sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 29/2008 ngày 14/3/2008 Chính phủ KCN, KCX, KKT, số 164/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 [9] Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), "Nghị định, quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu 2014" số 118/2015/NĐ-CP, ngày 12/11/2015 [10] Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), "Nghị định, quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai" số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 [11] Nguyễn Duy Diễn (2011), Luận văn thạc sĩ “Một số giải pháp thu hút đầu vào KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi” , Trường ĐH Đà Nẵng [12] Phan Huy Đường (2015), “Quản nhà nước kinh tế”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội [13] Vũ Thị Ngọc Phùng (2006), "Giáo trình Kinh tế phát triển", Trường Đại học KTQD [14] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII (2013), Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, ngày 23/6/2014 [15] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII (2013), Luật Đất đai số 45/2013/QH13, ngày 29/11/2013 [16] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII (2014), Luật Đầu số 67/2014/QH13, ngày 26/11/2014 [17] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII (2014), Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014 [18] Huỳnh Minh Thảo (2017), Luận văn thạc sĩ “Quản nhà nước thu hút dự án đầu vào Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam”, Học viện hành Quốc gia [19] Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011), "Quyết định việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, đến năm 2015", số 124/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 [20] Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2016), "Quyết định việc Thành lập Ban Quản KKT Dung Quất KCN Quảng Ngãi" số 1915/2016/QĐ-TTg, ngày 04/10/2016 [21] Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), "Quyết định Ban hành Quy chế quản nhà nước hoạt động xúc tiến đầu tư", số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 [22] Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), "Quyết định phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển khu kinh tế ven biển Việt Nam đến năm 2020", số 1353/QĐ-Ttg, ngày 23/9/2008 [23] Tỉnh ủy Quảng Ngãi (2014) ”Nghị số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển KKT Dung Quất đến năm 2020”, số 06/NQ/TU, ngày 18/11/2014 [24] Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (2015), "Văn kiện Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng tỉnh lần thứ XIX", Quảng Ngãi [25] Đỗ Minh Trí, Bùi Bằng Tồn có viết (2014) “Thực trạng giải pháp đầy mạnh cải cách thủ tục hành đầu tỉnh Hưng Yên” Tạp chí Khoa học Phát triển [26] Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2000), "Giáo trình sách kinh tế xã hội", NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội [27] UBND tỉnh Quảng Ngãi (2017), "Quyết định Ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu vào tỉnh Quảng Ngãi", số 334/2017/QĐ-UBND, ngày 12/5/2017 [28] UBND tỉnh Quảng Ngãi (2016), "Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Ban Quản KKT Dung Quất KCN Quảng Ngãi" số 63/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 [29] UBND tỉnh Quảng Ngãi (2015), Quyết định ban hành Chương trình hành động phát triển KKT Dung Quất đến năm 2020, số 660/2015/QĐ-UBND, ngày 11/5/2014 [30] UBND tỉnh Quảng Ngãi (2016), Quyết định ưu đãi, hỗ trợ thu hút đầu tỉnh Quảng Ngãi, số 36/2016/QĐ-UBND, ngày 29/7/2016 [31] Nguyễn Tấn Vinh (số 6-2017) “Kết giải pháp huy động hiệu nguồn vốn đầu Việt Nam” Tạp chí luận Chính trị số [32] Mai Văn Bưu – Phan Kim Chiến (1999), “Quản nhà nước kinh tế (giáo trình sau đại học)” NXB Khoa học kỹ thuật [33] Phạm Kim Thư (2016) , Luận văn tiến sỹ “Quản nhà nước Khu công nghiệp địa bàn Tp Hà Nội”, Đại học Mỏ địa chất [34] Võ Đại Lược (2010), “Xây dựng khu kinh tế mở đặc khu kinh tế Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”, Chương trình KX01/06-10 2010 - Bộ Khoa học Cơng nghệ PHỤ LỤC Phụ lục 1: Sơ đồ tổ chức quan quản đầu trực tiếp vào KKT Dung Quất UBND tỉnh Quảng Ngãi Trưởng Ban BQL KKT Phó Trưởng Ban P.QL Tài ngun Mơi trưởng TT EMC Văn phòng Ban Phó Trưởng Ban P Kế hoạch Tổng hợp P.Quản Quy hoạch Xây dựng P.Quản đầu BQL Dự án đầu xây dựng TT Phát triển quỹ đất Phó Trưởng Ban P Quản Doanh nghiệp TT Kỹ thuật Văn hòng đại NLN Dung diện Quất KCN Bảng 2.3- TRÍCH DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦUVÀO TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2017-2020 (KKT DUNG QUẤT) TT Tên dự án Quy mơ, diện tích Địa điểm thực Cơ quan đề xuất 1.200MW-2.400MW KKT Dung Quất BQL KKT Dung Quất KCN tỉnh 1.000.000 tấn/năm KKT Dung Quất BQL KKT Dung Quất KCN tỉnh 300 KKT Dung Quất BQL KKT Dung Quất KCN tỉnh KKT Dung Quất BQL KKT Dung Quất KCN tỉnh A Lĩnh vực công nghiệp - công nghiệp nặng: Nhà máy điện khí (từ mỏ khí Cá Voi Xanh) Các dự án hóa dầu, hóa chất Các dự án công nghiệp phụ trợ Các nhà máy khí chế tạo thiết bị siêu trường, siêu trọng Sản xuất kim loại gia công thép triệu tấn/năm KKT Dung Quất BQL KKT Dung Quất KCN tỉnh Sản xuất ván ép nóng (MDF) 100.000 m3/năm KKT Dung Quất BQL KKT Dung Quất KCN tỉnh Các dự án sản xuất linh kiện điện tử KKT Dung Quất BQL KKT Dung Quất KCN tỉnh Sản xuất điện dân dụng, thiết bị, vật liệu điện đa dụng KKT Dung Quất BQL KKT Dung Quất KCN tỉnh Quy mơ, diện tích Địa điểm thực Cơ quan đề xuất Các dự án hỗ trợ kỹ thuật tài cho dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất Theo dự án KKT Dung Quất Cơng ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn 10 Nhà máy sản xuất vật tư, hóa chất xúc tác phục vụ nhà máy lọc dầu Dung Quất Theo dự án KKT Dung Quất Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn B Lĩnh vực Xây dựng - công nghiệp nhẹ - điện tử - May mặc - Chế biến: 11 Các dự án đầu kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp 500-700 KKT Dung Quất BQL KKT Dung Quất KCN tỉnh 12 Đầu khu nhà cho công nhân; phát triển đô thị KKT Dung Quất BQL KKT Dung Quất KCN tỉnh 13 Phát triển Logistic, hạ tầng cảng biển KKT Dung Quất BQL KKT Dung Quất KCN tỉnh 14 Các dự án sản xuất sợi, dệt, nhuộm, may mặc, giày da KKT Dung Quất BQL KKT Dung Quất KCN tỉnh 15 Sản xuất chế biến thức ăn gia súc, gia cầm Theo dự án KKT Dung Quất BQL KKT Dung Quất KCN tỉnh 16 Sản xuất chế biến thực phẩm, nước giải khát Theo dự án KKT Dung Quất BQL KKT Dung Quất KCN tỉnh TT Tên dự án Cho tàu 3-5 vạn DWT TT Tên dự án Quy mô, diện tích Địa điểm thực Cơ quan đề xuất C Lĩnh vực đô thị - du lịch - dịch vụ 17 Đầu Khu đô thị Dốc Sỏi KKT Dung Quất BQL KKT Dung Quất KCN tỉnh 18 Khu đô thị Vạn Tường KKT Dung Quất BQL KKT Dung Quất KCN tỉnh 19 Khu du lịch sinh thái Vạn Tường KKT Dung Quất BQL KKT Dung Quất KCN tỉnh 20 Khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Châu KKT Dung Quất BQL KKT Dung Quất KCN tỉnh 21 Đầu kinh doanh sân golf 114 KKT Dung Quất BQL KKT Dung Quất KCN tỉnh 22 Các dự án kêu gọi đầu lĩnh vực tài tham gia vào công ty Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn Theo dự án KKT Dung Quất Cơng ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn D Lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao 23 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 300 KKT Dung Quất BQL KKT Dung Quất KCN tỉnh 24 Nhà máy sản xuất thuốc, trang thiết bị y tế KKT Dung Quất Ban quản KKT Dung Quất KCN tỉnh 150 (Nguồn: Từ UBND tỉnh Quảng Ngãi) ... đầu tư 16 1.3 NỘI DUNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ 16 1.3.1 Xây dựng thực quy hoạch, kế hoạch phát triển khu kinh tế 16 1.3.2 Bộ máy nhân quản lý đầu tư vào khu kinh tế. .. Cơ sở lý luận quản lý đầu tư khu kinh tế Chương Thực trạng quản lý đầu tư địa bàn KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư vào KKT Dung Quất, ... quản lý nhà nước kinh tế nói trên, hiểu: Quản lý nhà nước đầu tư vào khu kinh tế (gọi tắt quản lý đầu tư vào khu kinh tế) tác động có tổ chức pháp quyền Nhà nước hoạt động đầu tư vào KKT nhằm đảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất, Quản lý đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay