Giáo án Hóa học 12 bài 23: Luyện tập điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

7 24 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 17:39

HÓA HỌC 12 CƠ BẢN BÀI 23 : LUYỆN TẬP: ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI, ĂN MÒN KIM LOẠI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Củng cố nguyên tắc điều chế kim loại pp điều chế kim loại - Củng cố kiến thức chất ăn mòn kim loại, kiểu ăn mòn kim loại chống ăn mòn Kĩ năng: - Kĩ tính tốn lượng kim loại điều chế theo phương pháp đại lượng có liên quan Thái độ: Nhận thức tác hại nghiêm trọng ăn mòn kim loại, nước ta vào vùng nhiệt đới gió mùa, nóng nhiều độ ẩm cao Từ đó, có ý thức hành động cụ thể để bảo vệ kim loại, tuyên truyền vận động người thực nhiệm vụ II CHUẨN BỊ: Các tập III PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề + đàm thoại + hoạt động nhóm IV TIẾN TRÌNH BÀY DẠY: Ổn định lớp: Chào hỏi, kiểm diện Kiểm tra cũ: Không kiểm tra Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Bài 1: Sự ăn mòn kim loại khơng phải : HS vận dụng kiến thức lí thuyết ăn A khử kim loạimòn kim loại để chọn đáp án B oxi hoá kim loại C phá huỷ kim loại hợp kim tác dụng chất môi trường D biến đơn chất kim loại thành hợp chất HÓA HỌC 12 CƠ BẢN HS xác định trường hợp, trường hợp ăn mòn hố học, trường hợp ăn mòn điện hố GV u cầu HS cho biết chế trình ăn mòn điện hố đáp án D HS so sánh độ hoạt động hoá học kim loại để biết khả ăn mòn kim loại Fe Sn HS vận dụng kiến thức ăn mòn kim loại liên hệ đến kiến thức sống để chọ đáp án GV : Trong số hoá chất cho, hoá chất có khả ăn mòn kim loại ? HS chọn đáp án giải thích Bài 2: Đinh sắt bị ăn mòn nhanh trường hợp sau ? A Ngâm dung dịch HCl B Ngâm dung dịch HgSO4 C Ngâm dung dịch H2SO4 lỗng D Ngâm dung dịch H2SO4 lỗng có nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4  Bài 3: Sắt tây sắt tráng thiếc Nếu lớp thiếc bị xước sâu tới lớp sắt kim loại bị ăn mòn trước là: A thiếc B sắt C hai bị ăn mòn D khơng kim loại bị ăn mòn Bài 4: Sau ngày lao động, người ta phải làm vệ sinh bề mặt kim loại thiết bị máy móc, dụng cụ lao động Việc làm có mục đích ? A Để kim loại sáng bóng đẹp mắt B Để khơng gây ô nhiễm môi trường C Để không làm bẩn quần áo lao động D Để kim loại đỡ bị ăn mònBài 5: Một số hố chất để ngăn tủ có khung làm kim loại Sau thời gian, người ta thấy khung kim loại bị gỉ Hố chất sau có khả gây tượng ? A Etanol B Dây nhôm C Dầu hoả D Axit clohiđric Bài 6: Sự phá huỷ kim loại hay hợp kim kim loại tác dụng trực tiếp với chất oxi hoá HS vận dụng định nghĩa ăn mòn mơi trường gọi hố học ăn mòn điện hoá để chọn đáp A khử kim loại án B tác dụng kim loại với nước C ăn mòn hố học  D ăn mòn điên hố học Bài 7: Khi điều chế H2 từ Zn dung dịch H2SO4 loãng, thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào dung dịch axit thấy khí H2 HĨA HỌC 12 CƠ BẢN nhanh hẳn Hãy giải thích tượng Giải GV : Ban đầu xảy q trình ăn mòn hố học hay ăn mòn điện hố ? Vì + Ban đầu Zn tiếp xúc trực tiếp với dung dịch tốc độ khí lại bị chậm lại ? Khi thêm vào vài giọt dung dịch H2SO4 loãng bị ăn mòn hố học : CuSO4 có phản ứng hoá học xảy Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑ ? xảy q trình ăn mòn loại ? Khí H2 sinh bám vào bề mặt Zn , ngăn cản tiếp xúc Zn H 2SO4 nên phản ứng xảy chậm + Khi thêm vào vài giọt dung dịch CuSO 4, có phản ứng: Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu Cu tạo thành bám vào Zn tạo thành cặp điện cực Zn bị ăn mòn điện hoá Ở cực âm (Zn): Kẽm bị oxi hoá : Zn – 2e → Zn2+ Ở cực dương (Cu): Các ion H+ dung dịch H2SO4 loãng bị khử thành khí H2 : 2H+ + 2e → H2↑ H2 cực đồng, nên Zn bị ăn mòn nhanh hơn, phản ứng xảy mạnh Bài 8: Ngâm 9g hợp kim Cu – Zn dung dịch HCl dư thu 896 ml H (đkc) Xác định GV : Khi ngâm hợp kim Cu – Zn % khối lượng hợp kim dung dịch HCl kim loại bị ăn mòn ? Giải HS dựa vào lượng khí H2 thu được, Ngâm hợp kim Cu – Zn dung dịch HCl tính lượng Zn có hợp kim từ dư, có Zn phản ứng : xác định % khối lượng hợp kim HÓA HỌC 12 CƠ BẢN Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑ → nZn = nH2 = %Zn = 0,986 = 0,04 22,4 0,04.65 100= 28,89% %Cu = 100 – 28,89 = 71,11% HS nhắc lại phương pháp điều chế kim loại phạm vi áp dụng phương pháp GV : Kim loại Ag, Mg hoạt động hoá học mạnh hay yếu ? Ta sử dụng phương pháp để điều chế kim loại Ag từ dung dịch AgNO3, kim loại Mg từ dung dịch MgCl2 ? HS vận dụng kiến thức có liên quan để giải tốn Bài 9: Bằng phương pháp điều chế Ag từ dung dịch AgNO3, điều chế Mg từ dung dịch MgCl2 ? Viết phương trình hố học Giải Từ dung dịch AgNO3 điều chế Ag Có cách: Dùng kim loại có tính khử mạnh để khử ion Ag+ Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓ Điện phân dung dịch AgNO3: 4AgNO3 + 2H 2O ñpdd 4Ag +O2 +4HNO3 Cô cạn dung dịch nhiệt phân AgNO3: 2AgNO3 t0 2Ag + 2NO2 + O2 Từ dung dịch MgCl2 điều chế Mg : có cách cô cạn dung dịch điện phân nóng chảy : MgCl2 đpnc Mg + Cl2 Bài 10: Ngâm vật đồng có khối lượng 10g 250g dung dịch AgNO3 4% Khi lấy vật khối lượng AgNO3 dung dịch giảm 17% a) Viết phương trình hố học phản ứng cho biết vai trò chất tham gia phản ứng b) Xác định khối lượng vật sau phản ứng Giải a) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓ HS : - Viết PTHH phản ứng 250 - Xác định khối lượng AgNO3 có m = 4= 10(g) b) AgNO 250g dung dịch số mol AgNO3 100 HĨA HỌC 12 CƠ BẢN 10× 17 phản ứng n = = 0,01(mol) AgNO GV phát vấn để dẫn dắt HS tính 170× 100 khối lượng vật sau phản ứng theo Cu + 2AgNO → Cu(NO3)2 + công thức : 2Ag↓ mvật sau phản ứng = mCu(bđ) – mCu(phản ứng) + 0,005 ←0,01→ mAg(bám vào) 0,01 Khối lượng vật sau phản ứng là: 10 + (108.0,01) – (64.0,005) = 10,76 (g) Bài 11: Để khử hoàn toàn 23,2g oxit kim loại, cần dùng 8,96 lít H2 (đkc) Kim loại A Mg B Cu C Fe D Cr GV hướng dẫn HS giải tập Giải MxOy + yH2 → xM + yH2O nH2 = 0,4 mol → nO(oxit) = nH2 = 0,4 mol → mkim loại oxit = 23,2 – 0,4.16 = 16,8 (g) →x:y= GV : - Trong số kim loại cho, kim loại phản ứng với dung dịch HCl ? Hoá trị kim loại muối clorua thu có điểm giống ? - Sau phản ứng kim loại với dd HCl kim loại hết hay khơng ? HS giải toán sở hướng dẫn GV 16,8 M : 0,4 Thay giá trị nguyên tử khối kim loại vào biểu thức ta tìm giá trị M 56 phù hợp với tỉ lệ x : y Bài 12: Cho 9,6g bột kim loại M vào 500 ml dung dịch HCl 1M, phản ứng kết thúc thu 5,376 lít H2 (đkc) Kim loại M là: A Mg B Ca C Fe D Ba Giải nH2 = 5,376/22,4 = 0,24 (mol) nHCl = 0,5.1 = 0,5 (mol) M + 2HCl → MCl2 + H2 0,24 0,48 ←0,24 nHCl(pứ) = 0,48 < nHCl(bđ) = 0,5 → Kim loại hết, HCl dư →M= 9,6 = 40 → 0,24 M Ca Bài 13: Điện phân nóng chảy muối clorua kim loại M Ở catot thu 6g kim loại anot thu 3,36 lít khí (đkc) Muối clorua A NaCl B KCl C BaCl2 HĨA HỌC 12 CƠ BẢN HS lập phương trình liên hệ hoá D CaCl2 trị kim loại khối lượng mol Giải kim loại nCl2 = 0,15 GV theo dõi, giúp đỡ HS giải 2MCln → 2M + nCl2 toán 0,3 ← 0,15 n →M= 0,3 = 20n → n = & M = 40→ M Ca n Củng cố : Có cặp kim loại sau tiếp xúc với dung dịch chất điện li: a) Al – Fe; b) Cu – Fe; c) Fe – Sn Cho biết kim loại cặp bị ăn mòn điện hoá học A Cu, Al, Mg D Cu, Al2O3, MgO B Cu, Al, MgO C Cu, Al2O3, Mg Vì nối sợi dây điện đồng với sợi dây điện nhơm chổ nối trở nên mau tiếp xúc Cho khí CO dư qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3 MgO (đun nóng) Khi phản ứng xảy hồn tồn thu chất rắn gồm: A Cu, Al, Mg D Cu, Al2O3, MgO B Cu, Al, MgO C Cu, Al2O3, Mg Hoà tan hoàn toàn 28g Fe vào dung dịch AgNO3 dư khối lượng chất rắn thu là: A 108g B 162g C 216g D 154g Dặn dò : Xem trước : THỰC HÀNH : TÍNH CHẤT, ĐIỀU CHẾ, ĂN MỊN KIM LOẠI V RÚT KINH NGHIỆM: HĨA HỌC 12 CƠ BẢN ... dụng định nghĩa ăn mòn mơi trường gọi hố học ăn mòn điện hoá để chọn đáp A khử kim loại án B tác dụng kim loại với nước C ăn mòn hố học  D ăn mòn điên hố học Bài 7: Khi điều chế H2 từ Zn dung...HÓA HỌC 12 CƠ BẢN HS xác định trường hợp, trường hợp ăn mòn hố học, trường hợp ăn mòn điện hố GV u cầu HS cho biết chế trình ăn mòn điện hố đáp án D HS so sánh độ hoạt động hoá học kim loại. .. khả ăn mòn kim loại Fe Sn HS vận dụng kiến thức ăn mòn kim loại liên hệ đến kiến thức sống để chọ đáp án GV : Trong số hoá chất cho, hoá chất có khả ăn mòn kim loại ? HS chọn đáp án giải thích Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 23: Luyện tập điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại, Giáo án Hóa học 12 bài 23: Luyện tập điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay