Giáo án Hóa học 12 bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường

5 21 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 17:35

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 HÓA HỌC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: Biết : - Một số khái niệm ô nhiễm mơi trường, nhiễm khơng khí, nhiễm đất, nước - Vấn đề nhiễm mơi trường có liên quan đến hố học - Vấn đề bảo vệ mơi trường đời sống, sản xuất học tập có liên quan đến hố học Kỹ năng: - Tìm thông tin học, phương tiện thông tin đại chúng vấn đề ô nhiễm môi trường Xử lí thơng tin, rút nhận xét số vấn đề ô nhiễm chống ô nhiễm môi trường - Vận dụng đẻ giải số tình mơi trường thực tiễn - Tính tốn lượng khí thải, chất thải phòng thí nghiệm sản xuất Trọng tâm: Vai trò hóa học mơi trường xử lí chất gây nhiễm mơi trường Tư tưởng: u thích mơn Hóa học, biết cách vận dụng vào thực tế địa phương II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH Giáo viên: Tranh, ảnh, video liên quan đến học Học sinh: Đọc trước đến lớp III PHƯƠNG PHÁP Kết hợp khéo léo đàm thoại, nêu vấn đề hoạt động nhóm GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 IV TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức: (1') Kiểm tra cũ: Trong học Bài mới: Thời gian 10' Hoạt động Giáo viên Học sinh * Hoạt động 1: - GV: yêu cầu học sinh đọc thông tin bài, sử dụng kiến thức có thảo luận trả lời câu hỏi sau: Nêu số tượng nhiễm khơng khí mà em biết ? Đưa nhận xét khơng khí khơng khí bị nhiễm tác hại nó? Những chất hóa học thường có khơng khí bị nhiễm gây ảnh hưởng tới đời sống sinh vật nào? HS: tìm hiểu thơng tin sgk trả lời câu hỏi: - Khối mù quang hóa, thủng tầng ozon, enzino, - Kk kk không chứa bụi chất gây ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe, gây cảm giác khó chịu - chất gây nhiễm kk: CO, CO 2, SO2, H2S, NOx, CFC, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người - GV: Nhận xét bổ sung HS: Nghe TT Nội dung ghi bảng I Hóa học với vấn đề ô nhiễm môi trường (sgk) - Ô nhiễm môi trường thay đổi tính chất mơi trường, vi phạm tiêu chuẩn mơi trường Ơ nhiễm mơi trường kk: - có mặt chất lạ có biến đổi quan trọng thành phần kk - nguyên nhân: tự nhiên nhân tạo - tác hại: ảnh hưởng đến sinh vật GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 10' * Hoạt động 2: - GV: yêu cầu học sinh đọc thông tin bài, sử dụng kiến thức có thảo luận trả lời câu hỏi sau: Nêu số tượng ô nhiễm nguồn nước ? Đưa nhận xét nước sạch, nước bị ô nhiễm tác hại Nguồn gây nhiễm nước đâu mà có ? Những chất hóa học thường có nguồn nước bị nhiễm gây ảnh hưởng đến người sinh vật khác ? HS: Thảo luận cử đại diện trả lời: Ơ nhiễm mơi trường nước: - thay đổi thành phần tính chất nước gây ảnh hưởng đến hoạt động sống bình thường người - nguyên nhân: tự nhiên nhân tạo - tác hại: ảnh hưởng đến sinh trưởng sinh vật - Nước thay đổi có màu, mùi khó chịu, sinh vật bị chết tiếp xúc nước bẩn - Nước nước không lẫn thành phần hóa chất độc hại làm thay đổi tính chất nước Tác hại nước bị ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe sinh vật sống nước - Có nhiều ngun nhân gây nhiễm nguồn nước: tự nhiên (mưa, bảo, ) nhân tạo (do người gây ra) - Những chất hóa học gây nhiễm là: ion kim loại nặng, anion NO3–, PO43–, - GV: Nhận xét bổ sung HS: Nghe TT 10' * Hoạt động 3: Ơ nhiễm mơi trường đất: - GV: yêu cầu học sinh đọc thơng tin - có mặt số chất bài, sử dụng kiến thức có thảo luận trả lời hàm lượng vượt mứt giới hạn qui định câu hỏi sau: - nguyên nhân: tự nhiên Nêu số tượng ô nhiễm môi trường đất? nhân tạo Nguồn gây ô nhiễm đất đâu mà có ? - Tác hại: gây tổ hại lớn Những chất hóa học thường có đất bị đến đời sơng sản xuất nhiễm gây ảnh hưởng đến người GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 sinh vật khác? HS: Thảo luận cử đại diện trả lời: - Đất bị thay đổi tính chất trồng khơng phát triển, cằn cỗi, hoang hóa, - Ngun nhân gây ô nhiễm: tự nhiên nhân tạo - Những chất thải nơng nghiệp như: phân bón, thuốc trừ sau, thuốc bảo vệ thực vật, - GV: Nhận xét bổ sung HS: Nghe TT 10' * Hoạt động 4: II Hóa học với vấn đề phòng chống ô nhiễm - GV: yêu cầu học sinh đọc thông tin môi trường bài, sử dụng kiến thức có thảo luận trả lời nhận biết môi trường câu hỏi sau: bị ô nhiễm: (sgk) Bằng cách xác định mơi trường bị nhiễm? Xử lí chất gây nhiễm nào? Vai trò hóa học Để xử lí chất thải theo phương pháp hóa học, cần việc xử lí chất gây vào tính chất vật lí, tính chất hóa học ô nhiễm môi trường loại chất thải để chọn phương pháp cho phù hợp? (sgk) HS: Thảo luận cử đại diện trả lời: * Một số cách nhận biết môi trường bị ô nhiễm: Quan sát màu sắc, mùi Dùng số hóa chất để xác định ion gây ô nhiễm phương pháp phân tích hóa học Dùng dụng cụ đo như: nhiệt kế, sắc kí, máy đo pH, để xác định nhiệt độ, ion độ pH đất, nước _Tiến hành thảo luận nhóm, phân tích tác dụng công đọan rút nhận xét chung số biện pháp cụ thể sản xuất, đời sống về: + Xử lí khí thải GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 + Xử lí chất thải rắn + Xử lí nước thải - GV: Nhận xét bổ sung HS: Nghe TT Củng cố giảng: (3') Tổng kết lại nội dung thảo luận Bài tập nhà: (1') Các BT SGK trang 204 205 V TỰ RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI GIẢNG HIỆU PHÓ CM DUYỆT Ngày / / 20 Nơng Thị Bích Thủy ...GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 IV TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức: (1') Kiểm tra cũ: Trong học Bài mới: Thời gian 10' Hoạt động Giáo viên Học sinh * Hoạt động 1: - GV: yêu cầu học sinh đọc... TT 10' * Hoạt động 4: II Hóa học với vấn đề phòng chống nhiễm - GV: yêu cầu học sinh đọc thông tin môi trường bài, sử dụng kiến thức có thảo luận trả lời nhận biết môi trường câu hỏi sau: bị ô... định mơi trường bị nhiễm? Xử lí chất gây nhiễm nào? Vai trò hóa học Để xử lí chất thải theo phương pháp hóa học, cần việc xử lí chất gây vào tính chất vật lí, tính chất hóa học ô nhiễm môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường, Giáo án Hóa học 12 bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay