Giáo án Hóa học 12 bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường

6 16 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 17:35

HĨA HỌC 12 HĨA HỌC NHỮNG VẤN ĐỀ MƠI TRƯỜNG A MỤC TIÊU BÀI HỌC Theo chuẩn kiến thức kỹ B ĐỒ DÙNG DẠY HỌC (Tùy theo điều kiện trường giáo viên) Các bảng vẽ sẵn theo mẫu (trên giấy khổ lớn slide để trình chiếu Power Point) C PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC (Tùy theo điều kiện cụ thể GV trình độ HS) • Học sinh thảo luận tổ nhóm • Học sinh thuyết trình (lớp khá, giỏi) D TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG Phương pháp phù hợp với HS thuyết trình theo nhóm (ở nơi có điều kiện trình chiếu Power Point) Chia HS thành nhóm đến em Mỗi nhóm chuẩn bị trước nội dung theo phân cơng lớp phó học tập Nếu lần đầu thảo luận tổ nhóm thuyết trình giáo viên phải hướng dẫn kỹ cho HS cách soạn bài, nêu vấn đề, giải vấn đề, chất vấn nhóm bạn, nêu thắc mắc với giáo viên nội dung chưa hiểu rõ, hiểu kỹ sau thảo luận, chất vấn với Nội dung nhóm chuẩn bị:  Mỗi nhóm chuẩn bị nội dung phân cơng Nhóm 1: từ đầu đến hết phần ô nhiễm môi trường khơng khí Nhóm 2: nhiễm mơi trường nước Nhóm 3: nhiễm mơi trường đất HĨA HỌC 12 Nhóm 4: nhận biết mơi trường bị nhiễm Nhóm 5: vai trò hóa học việc xử lý chất gây nhiễm mơi trường Nhóm 6: chuẩn bị sửa tập SGK: 4, 5, 6, Tiến trình tiết họcMỗi nhóm cử đại diện lên dẫn nội dung phân công theo cách riêng nhóm  Giáo viên chuẩn bị: 1) Một số tư liệu để giới thiệu thêm với HS Nên liên hệ với thực tế địa phương, đất nước, giới thơng qua tình hình thời xã hội: TD: qua phương tiện thông tin đại chúng: ngày … có tàu dầu bị chìm … gây nguy nhiễm … Trên sở GV nêu vấn đề để HS thảo luận, từ đến kết luận: _ Sự cố gây nhiễm mơi trường _ Nguyên tắc giải pháp xử lý chất gây ô nhiễm môi trường * GV bổ sung kiến thức cần 2) Bài tập để a) Kiểm tra chuẩn bị nhà HS b) Kiểm tra trình theo dõi tham gia vào buổi thuyết trình HS c) Vận dụng kiến thức hóa học học để xử lý tình gây nhiễm mơi trường PTN, sống Nếu điều kiện trình độ HS khơng khá, GV dung phương pháp đàm thoại, gợi mở với bảng để trống chuẩn bị trước để sau nghiên cứu SGK, liên hệ thực tế HS điền vào Phần chữ màu xanh ghi sẵn - Phần chữ màu đen điền vào Thế ô nhiễm môi trường? HĨA HỌC 12 Ơ nhiễm mơi trường làm thay đổi tính chất mơi trường, vi phạm tiêu chuẩn mơi trường Ơ nhiễm khơng khí gì? Ơ nhiễm khơng khí có mặt chất lạ biến đổi quan trọng thành phần khơng khí, làm cho khơng sạch, có bụi, có mùi khó chịu, làm giảm tầm nhìn,… Ngun nhân gây nhiễm khơng khí Khí thải cơng nhiệp Khí thải sinh hoạt TD: SO2, CO, NOx, ete, TD: CO2, H2S… benzene, CFC… Khí thải động xe TD: CO, SO2, NO, CO2… Tác hại ô nhiễm mơi trường khơng khí Gây hiệu ứng nhà Gây mưa axit kính ảnh hưởng khơng tốt ảnh hưởng khơng tốt đến sức khỏe đến sinh trưởng, người phát triển động thực vật Nguyên tắc phương pháp xử lý chất gây ô nhiễm môi trường khơng khí _ Nhiên liệu cho động phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định _ Không dùng CFC làm chất làm lạnh _ Giảm sử dụng nhiên liệu chất lượng việc đun nấu, lò sưởi _ nhà máy: quy trình sản xuất xây dựng phải đảm bảo thu hồi lượng khí thải độc hại _… HĨA HỌC 12 Ơ nhiễm mơi trường nước gì? Sự nhiễm mơi trường nước thay đổi thành phần tính chất nước gây ảnh hưởng đến hoạt động sống bình thường người sinh vật Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước Do điều kiện tự nhiên: mưa, tuyết tan, bão, Do nước thải sinh hoạt, nước thải cơng lũ, kéo chất bẩn xuống sơng ngòi, hồ ao … nghiệp Tác hại ô nhiễm môi trường nước ảnh hưởng không tốt đến sinh trưởng, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe phát triển động thực vật người Nguyên tắc phương pháp xử lý chất gây ô nhiễm môi trường nước _ Sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích quy định, quy trình (để khơng bị ngấm vào nguồn nước) _ nhà máy phải tuân thủ quy trình xử lý nước thải trước thải sơng ngòi, hồ ao, biển _… Ơ nhiễm mơi trường đất gì? Đất hệ sinh thái, bình thường hệ sinh thái đất trạng thái cân Tuy nhiên, có mặt số chất hàm lượng chúng vượt giới hạn hệ sinh thái đất cân môi trường đất bị ô nhiễm Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất Nguồn gốc tự nhiên: núi lửa, thủy triều Nguồn gốc người: rác thải công xâm nhập gây nên đất mặn, … nghiệp, nông nghiệp sinh hoạt Tác hại nhiễm mơi trường đất HĨA HỌC 12 Các chất gây ô nhiễm môi trường đất làm cho thành phần tính chất đất bị thay đổi ảnh hưởng xấu đến sản xuất nơng nghiệp dẫn tới ảnh hưởng khó lường đời sống người: (đói, nhiễm độc thực vật, động vật bị nhiễm độc …) Nhận biết môi trường bị ô nhiễm Quan sát Dùng thuốc thử Dùng dụng cụ đo Vai trò hóa học việc xử lý chất gây ô nhiễm môi trường Nguyên tắc chung Phải sử dụng biện pháp phù hợp với thành phần chất gây nhiễm cần xử lí, phù hợp với lĩnh vực, phạm vi cần xử lí Cụ THể Trong sản xuất nơng Trong sản xuất công Trong sở Trong khu dân nghiệp nghiệp nghiên cứu, PTN cư trường học CÁC PHƯƠNG PHÁP HĨA HỌC Phương pháp hấp thụ Phương pháp oxi hóa – khử XỬ LÝ CHẤT THẢI TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP HÓA HỌC HÓA HỌC 12 HS đọc SGK làm tập vận dụng 1/ Biết thủy ngân độc Làm rơi nhiệt kế dẫn đến bầu thủy ngân bị vỡ Biện pháp dùng để thu gom thủy ngân A dùng chổi quét gom thủy ngân lại B rắc bột lưu huỳnh lên thủy ngân gom lại C dùng nước lau rửa sàn nhà nơi có thủy ngân rơi vãi D dùng lúc biện pháp A, B, C 2/ Biện pháp sau sai? Trong làm thí nghiệm hóa học, có số khí thải Biện pháp khử khí thải sau: A Đối với khí có tính axit Cl2, H2S, SO2, NO2, CO2, HCl ta dùng tẩm dung dịch xút nút ống nghiệm sục khí vào cốc đựng dung dịch xút sau quan sát xong tượng B Đối với khí H2S, SO2, C2H4, C2H2 ta dùng bơng tẩm dung dịch thuốc tím nút ống nghiệm sục khí vào cốc đựng dung dịch thuốc tím sau quan sát xong tượng C Đối với khí có tính bazơ NH3 ta dùng bơng tẩm dung dịch giấm ăn nút ống nghiệm sau quan sát xong tượng D Đối với khí H2S, H2, NH3 ta tiến hành đốt khí khơng khí sau quan sát xong tượng Giáo dục môi trường học lần mà học suốt đời, từ tuổi thơ ấu đến lúc trưởng thành với người mà cộng đồng Mục đích tạo nên người giác ngộ môi trường, người công dân có trách nhiệm mơi trường góp phần bảo vệ môi trường sống lành ... nghiệp nghiệp nghiên cứu, PTN cư trường học CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC Phương pháp hấp thụ Phương pháp oxi hóa – khử XỬ LÝ CHẤT THẢI TRONG Q TRÌNH HỌC TẬP HĨA HỌC HĨA HỌC 12 HS đọc SGK làm tập vận dụng... tế HS điền vào Phần chữ màu xanh ghi sẵn - Phần chữ màu đen điền vào Thế nhiễm mơi trường? HĨA HỌC 12 Ơ nhiễm mơi trường làm thay đổi tính chất mơi trường, vi phạm tiêu chuẩn mơi trường Ơ nhiễm...HĨA HỌC 12 Nhóm 4: nhận biết mơi trường bị nhiễm Nhóm 5: vai trò hóa học việc xử lý chất gây nhiễm mơi trường Nhóm 6: chuẩn bị sửa tập SGK: 4, 5, 6, Tiến trình tiết học  Mỗi nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường, Giáo án Hóa học 12 bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay