Giáo án Hóa học 12 bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 17:35

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 HÓA HỌC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG I Mục tiêu học: Kiến thức: HS biết: - Những tác động nghành sản xuất hóa học nghành sản xuất khác đến mơi trường - Những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường khơng khí, nước, đất - Tác hại ô nhiễm môi trường sống người - Những vấn đề việc chống ô nhiễm môi trường Tình cảm thái độ: - HS nhận thức trách hiệm thân góp phần bảo vệ mơi trường vận động người thân, cộng đồng bảo vệ môi trường sống II Phương pháp: - Đàm thoại, thảo luận nhóm III Chuẩn bị: - HS GV sưu tầm báo, tranh ảnh theo chủ đề ô nhiễm môi trường vafbaor vệ môi trường IV Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động 1: Ơ nhiêm mơi trường khơng khí: GV yêu cầu học sinh: Nêu số tượng ô nhiễm không khí mà em biết ? Đưa nhận xét khơng khí khơng khí bị nhiễm tác hại ? GV: Vậy nguồn gây nhiễm khơng khí ? Những chất hóa học thường có khơng khí bị ô nhiễm gây ảnh hưởng tới đời sống sinh vật ? HS: Thảo luận nhóm, thảo luận tồn lớp rút kết luận Hoạt động 2: Ơ nhiễm mơi trường nước: GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 HS: đọc tài liệu , từ thông tin khác, trả lời câu hỏi: Nêu số tượng ô nhiễm nguồn nước ? Đưa nhận xét nước sạch, nước bị nhiễm tác hại Nguồn gây nhiễm nước đâu mà có ? Những chất hóa học thường có nguồn nước bị ô nhiễm gây ảnh hưởng đến người sinh vật khác ? Hoạt động 3: Ô nhiễm môi trường đất: HS thảo luận với câu hỏi tương tự Hoạt động 4: Nhận biết môi trường bị ô nhiễm GV: đặt vấn đề: Bằng cách xác định mơi trường bị ô nhiễm ? HS : suy nghĩ, đọc thông tin học để trả lời câu hỏi nêu phương pháp xác định Một số cách nhận biết môi trường bị ô nhiễm: Quan sát màu sắc, mùi Dùng số hóa chất để xác định ion gây nhiễm phương pháp phân tích hóa học Dùng dụng cụ đo như: nhiệt kế, sắc kí, máy đo pH, để xác định nhiệt độ, ion độ pH đất, nước Hoạt động 5: Xử lí chất nhiễm ? GV: Nêu tình cụ thể yêu cầu học sinh đưa phương pháp giải HS: Đọc thêm thơng tin sách giáo khoa, quan sát hình vẽ thí dụ xử lí chất thải, khí thải cơng nghiệp Tiến hành thảo luận nhóm, phân tích tác dụng công đọan rút nhận xét chung số biện pháp cụ thể sản xuất, đời sống về: GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 - Xử lí khí thải Xử lí chất thải rắn Xử lí nước thải Kết luận: Để xử lí chất thải theo phương pháp hóa học, cần vào tính chất vật lí, tính chất hóa học loại chất thải để chọn phương pháp cho phù hợp Rút kinh nghiệm sau dạy ... đời sống về: GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 - Xử lí khí thải Xử lí chất thải rắn Xử lí nước thải Kết luận: Để xử lí chất thải theo phương pháp hóa học, cần vào tính chất vật lí, tính chất hóa học loại chất... bị ô nhiễm GV: đặt vấn đề: Bằng cách xác định mơi trường bị ô nhiễm ? HS : suy nghĩ, đọc thông tin học để trả lời câu hỏi nêu phương pháp xác định Một số cách nhận biết môi trường bị ô nhiễm:...GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 HS: đọc tài liệu , từ thông tin khác, trả lời câu hỏi: Nêu số tượng ô nhiễm nguồn nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường, Giáo án Hóa học 12 bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay