Giáo án Hóa học 12 bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 17:35

GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 HỐ HỌC VẤN ĐỀ MƠI TRƯỜNG I./ Mục đích u cầu: Về kiến thức: _Hiểu ảnh hưởng hóa học mơi trường sống (khí quyển, nước, đất) _ Biết vận dụng số biện pháp để bảo vệ môi trường sống hàng ngày Về Kỹ năng: - Biết phát số vấn đề thực tế môi trường Biết giải vấn đề thông tin thu thập từ nội dung học, từ kiến thức biết, qua phương tiện thông tin đại chúng, Về thái độ: _Thái độ tích cực học tập, làm việc theo nhóm Giáo viên: - Tư liệu, tranh ảnh, băng đĩa ô nhiễm môi trường, số biện pháp bảo vệ môi trường sống Việt Nam giới Học sinh: - Xem trước học Phương pháp: - Dạy học nêu vấn đề, đàm thoại III./ Tiến trình dạy học: Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số (1’) Kiểm tra cũ Vào TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Hoạt động 1: Thảo luận nhóm Trả lời câu hỏi sau: Nêu số tượng ô nhiễm không khí mà em biết ? Đưa nhận xét khơng _Khối mù quang hóa, thủng tầng ozon, enzino, _Kk kk không chứa bụi chất gây ô nhiễm ảnh hưởng đến sức Nội dung I/ Hóa học với vấn đề nhiễm mơi trường (sgk) _Ơ nhiễm mơi trường thay đổi tính chất mơi trường, vi phạm tiêu chuẩn mơi trường 1/ Ơ nhiễm mơi trường kk: GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 khí khơng khí bị ô nhiễm tác hại nó? Những chất hóa học thường có khơng khí bị nhiễm gây ảnh hưởng tới đời sống sinh vật nào? Hoạt động 2: Đọc sgk Trả lời câu hỏi sau: Nêu số tượng ô nhiễm nguồn nước ? Đưa nhận xét nước sạch, nước bị ô nhiễm tác hại Nguồn gây nhiễm nước đâu mà có ? Những chất hóa học thường có nguồn nước bị nhiễm gây ảnh hưởng đến người sinh vật khác ? Hoạt động 3: Xem phim tư liệu, trả lời câu hỏi sau: Nêu số tượng ô nhiễm môi trường đất? Nguồn gây ô nhiễm đất đâu mà có ? Những chất hóa học thường có đất bị nhiễm gây ảnh hưởng đến người sinh vật khác? Hoạt động 4: Gv hỏi: _ Bằng cách xác định mơi trường bị nhiễm? khỏe, gây cảm giác khó chịu _những chất gây ô nhiễm kk: CO, CO2, SO2, H2S, NOx, CFC, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người _là có mặt chất lạ có biến đổi quan trọng thành phần kk _nguyên nhân: tự nhiên nhân tạo _tác hại: ảnh hưởng đến sinh vật _Nước thay đổi có màu, mùi khó chịu, sinh vật bị chết tiếp xúc nước bẩn _Nước nước không lẫn thành phần hóa chất độc hại làm thay đổi tính chất nước Tác hại nước bị ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe sinh vật sống nước _Có nhiều ngun nhân gây nhiễm nguồn nước: tự nhiên (mưa, bảo, ) nhân tạo (do người gây ra) _Những chất hóa học gây nhiễm là: ion kim loại nặng, anion NO3–, PO43–, _Đất bị thay đổi tính chất trồng khơng phát triển, cằn cỗi, hoang hóa, _Ngun nhân gây ô nhiễm: tự nhiên nhân tạo _Những chất thải nơng nghiệp như: phân bón, thuốc trừ sau, thuốc bảo vệ thực vật, _Có ảnh hưởng lớn đời sống sản xuất * Một số cách nhận biết mơi trường bị nhiễm: 2/ Ơ nhiễm mơi trường nước: _là thay đổi thành phần tính chất nước gây ảnh hưởng đến hoạt động sống bình thường người _nguyên nhân: tự nhiên nhân tạo _tác hại: ảnh hưởng đến sinh trưởng sinh vật 3/ Ơ nhiễm mơi trường đất: _khi có mặt số chất hàm lượng vượt mứt giới hạn qui định _nguyên nhân: tự nhiên nhân tạo _Tác hại: gây tổ hại lớn đến đời sơng sản xuất II/ Hóa học với vấn đề phòng chống nhiễm mơi trường 1/ nhận biết mơi trường bị nhiễm: (sgk) GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 _Xử lí chất gây nhiễm nào? _Để xử lí chất thải theo phương pháp hóa học, cần vào tính chất vật lí, tính chất hóa học loại chất thải để chọn phương pháp cho phù hợp Quan sát màu sắc, mùi 2/ Vai trò hóa học Dùng số hóa chất để việc xử lí chất gây nhiễm xác định ion gây ô môi trường (sgk) nhiễm phương pháp phân tích hóa học Dùng dụng cụ đo như: nhiệt kế, sắc kí, máy đo pH, để xác định nhiệt độ, ion độ pH đất, nước _Tiến hành thảo luận nhóm, phân tích tác dụng cơng đọan rút nhận xét chung số biện pháp cụ thể sản xuất, đời sống về: + Xử lí khí thải + Xử lí chất thải rắn + Xử lí nước thải Hoạt động 5: Củng cố IV DẶN DỊ: - Ơn tập kiểm tra HKII V RÚT KINH NGHIỆM: ... nhiễm mơi trường 1/ nhận biết mơi trường bị nhiễm: (sgk) GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 _Xử lí chất gây nhiễm nào? _Để xử lí chất thải theo phương pháp hóa học, cần vào tính chất vật lí, tính chất hóa học loại... hợp Quan sát màu sắc, mùi 2/ Vai trò hóa học Dùng số hóa chất để việc xử lí chất gây nhiễm xác định ion gây ô môi trường (sgk) nhiễm phương pháp phân tích hóa học Dùng dụng cụ đo như: nhiệt kế,...GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 khí khơng khí bị nhiễm tác hại nó? Những chất hóa học thường có khơng khí bị ô nhiễm gây ảnh hưởng tới đời sống
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường, Giáo án Hóa học 12 bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay