Giáo án Hóa học 12 bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 17:35

GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 HỐ HỌC NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG I) Chuẩn kiến thức kĩ cần đạt: 1.Kiến thức : *HS biết: - Một số khái niệm nhiễm mơi trường, nhiễm khơng khí, ô nhiễm đất, nước - Vấn đề ô nhiễm môi trường có liên quan đến hố học - Xu thế giới việc giải vấn đề lượng, nhiên liệu, nguyên vật liệu - Vấn đề bảo vệ môi trường đời sống, sản xuất học tập có liên quan đến hố học 2.Kỹ : - Tìm thơng tin học, phương tiện thơng tin đại chúng xử lí thông tin để rút kết luận vấn đề ô nhiễm môi trường - Xử lí thông tin, rút nhận xét số vấn đề ô nhiễm chống ô nhiễm môi trường - Vận dụng kiến thức hố học để giải só tình mơi trừơng thực tiễn - tính khối lượng khí thải, chất thải phòng thí nghiệm sản xuất II) Chuẩn bị : - GV: Hình ảnh nhà máy điện, mỏ than, mỏ dầu, lượng mặt trời, nhà máy điện hạt nhân - HS : đọc trước nội dung học III: Tiến trình dạy học : 1.Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 2.Kiểm tra cũ: ( Xen kẽ mới) 3.Bài mới: GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Hoạt động Gv HS Hoạt động Nội dung ghi I : Hố học vấn đề nhiễm mơi trường : Ơ nhiễm mơi trường khơng khí : GV cho Hs nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi sau ? Thế nhiễm mơi trường ? Ơ nhiễm khơng khí la ? ngun nhân gây nhiễm khơng khí ? HS thảo luận trả lời Ơ nhiễm khơng khí có mặt chất lạ biến đổi quan trọng thành phần khơng khí , làm cho khơng có bụi có mùi khó chịu làm giảm tầm nhìn a Ngun nhân gây nhiễm : Có hai nguồn gây nhiễm khơng khí + Nguồn gây ô nhiễm thiên nhiên + Nguồn hoạt động người + Nguồn gây ô nhiễm người tạo từ : - Khí thải cơng nghiệp : TD (SGK) - Khí thải hoạt động giao thơng vận tải , khí độc hại phát sinh trình đốt cháy nhiên liệu động - Khí thải sinh hoạt chủ yếu phát sinh đun nấu , lò sưởi , sử dụng nhiên liệu chất lượng Các chất gây ô nhiễm khơng khí CO, CO2, SO2, H2S, CFC, chất bụi b Tác hại nhiễm khơng khí : - Gây hiệu ứng nhà kính - Gây mưa axit Ơ nhiễm khơng khí có tác hại ? HS nghiên cứu trả lời câu hỏi ? - ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ người - ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động thực vật Ơ nhiễm mơi trường nước : GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 - Sự nhiễm mơi trường nước thay đổi thành phần tính chất nước gây ảnh hưởng đến hoạt động sống bình thường người sinh vật Hoạt động GV hướng dẫn HS nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi ? Ơ nhiễm mơi trường nước ? Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước Học sinh thảo luận nhóm trả lời a Nguyên nhân gây nhiễm mơi trường nước Ơ nhiễm mơi trường nước có nguồn gốc tự nhiên mưa bão , tuyết tan , lũ lụt Sự ô nhiễm nước có nguồn gốc nhân tạo chủ yếu nước thải công nghiệp , hoạt động giao thông , phân bón thuốc trừ sẩutong sản xuất nơng nghiệp vào mơi trường nước + Tác nhân hố học gây nhiễm môi trường nước bao gồm ioncủa kim loại nặng , anion NO3-, PO43-, SO42- Thuốc bảo vệ thực vật phân bòn hố học Tác hại nhiễm mơi trường nước 3: Ơ nhiễm mơi trường đất : Khi có mặt số chất hàm lượng chung vượt giới hạn tỷ lệ sinh thái đất xẽ bị cân môi trường đất bị ô nhiễm Nguồn gây ô nhiễm môi trường đất Nguồn gốc tự nhiên Nguồn gốc người Hoạt động Ô nhiễm đất kim loại nặng nguồn nguy hiểm hệ sinh thái đất Ô nhiễm môi trường đất gây tổn hại lớn đời sống sản xuất GV hướng dẫn HS nghiên cứu SGK , tìm hiểu thêm tài liệu II Hố học với vấn đề phòng chống mơi trường HS trả lời câu hỏi ? Thế Nhận biết môi trường bị ô nhiễm ô nhiễm mơi trường đất ? Tác hại Quan sát nhận biết môi trường nước không ô nhiễm mơi trường đất ? HS khí bị nhiễm qua mùi màu sắc thảo luận nhóm trả lời GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Xác định thuốc thử pH môi trường nước , đất Xác định ô nhiễm dụng cụ đo dùng máy sắc ký phương tiện đo lường để xác định thành phần khí thải nước thải từ cácnhà máy Hoạt động Vai trò hố học việc sử lý chất gây ô nhiễm (SGK) GV hướng dẫn HS nghiên cứu SGK tài liệu trả lời câu hỏi sau ? Có thể nhận biết mơi trường bị ô nhiễm cách ? ? Tại nói bảo vệ mơi trường cần thiết , quan tâm loài người ? ? cần phải làm để góp phần bảo vệ môi trường không bị ô nhiễm ? ( Liên hệ thực tế địa phương em làm để bảo vệ môi trường ) Củng cố , luyện tập Gv củng cố cho học sinh tập 1,2,3, (SGK) trang 204 : Hướng dẫn học sinh tự học nhà : làm tập 4,5 (SGK ) trang 204 ...GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Hoạt động Gv HS Hoạt động Nội dung ghi I : Hoá học vấn đề ô nhiễm môi trường : Ơ nhiễm mơi trường khơng khí : GV cho Hs nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi sau ? Thế nhiễm mơi trường. .. nhiễm môi trường đất ? Tác hại Quan sát nhận biết môi trường nước không ô nhiễm môi trường đất ? HS khí bị nhiễm qua mùi màu sắc thảo luận nhóm trả lời GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 Xác định thuốc thử pH môi. .. nghiệp vào môi trường nước + Tác nhân hố học gây nhiễm mơi trường nước bao gồm ioncủa kim loại nặng , anion NO3-, PO43-, SO42- Thuốc bảo vệ thực vật phân bòn hố học Tác hại ô nhiễm môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường, Giáo án Hóa học 12 bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay