Phân tích tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố kon tum, tỉnh gia lai

77 10 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 17:15

1 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Doanh nghiệp nhỏ vừa loại hình doanh nghiệp chiếm đa số mặt lượng góp phần đáng kể vào GDP kinh tế Việt Nam Số lượng loại hình doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) không ngừng tăng theo thời gian, phát triển vượt bậc số lượng chất lượng năm qua thể sức mạnh tiềm tàng khu vực doanh nghiệp Tuy nhiên, thực tế cho thấy phát triển chưa thực bền vững khó khăn, hạn chế mang tính đặc trưng lâu dài khu vực DNNVV thiếu vốn, trình độ quản lý, chất lượng lao động Trên địa bàn thành phố Kon Tum, có 500 doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động, góp phần đáng kể cho phát triển thành phố Kon Tum Mặc dù số lượng tăng lên không ngừng nhiều doanh nghiệp hoạt động thời gian giải thể, phá sản gặp phải khó khăn tiềm tàng giải Thực tế doanh nghiệp nhỏ vừa lao động kế tốn chun trách mà th bên ngồi có cơng tác kế tốn tập trung cho quản lý tài sản chủ doanh nghiệp lập báo cáo thuế Mặt khác, chủ doanh nghiệp nhỏ vừa nhà quản lý doanh nghiệp, thường khơng có đào tạo chun mơn tài chính, kế tốn Do đó, việc đánh giá mặt tài doanh nghiệp (cấu trúc tài tính khoản, tăng trưởng hiệu quả, nhận diện khó khăn tiềm tàng) thiết thực không cho doanh nghiệp mà cho quan quản lý nhà nước Khía cạnh lâu không quan tâm mức Từ thực tế trên, tác giả luận văn chọn đề tài “Phân tích tài doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum” để làm luận văn tốt nghiệp 2 Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích đề tài phân tích đặc điểm tài doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Kon Tum Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Đồng thời đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện cấu trúc tài nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu lý thuyết phân tích tài doanh nghiệp, sử dụng lý thuyết để phân tích tài doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu thực tế thông qua phân tích số liệu báo cáo tài công bố doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Kon Tum Phương pháp nghiên cứu Đây đề tài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn phân tích tài DNNVV Để phân tích, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu thực tế thơng qua báo cáo tài thu thập trực tiếp Cấu trúc luận văn gồm phần: Chương1: Cơ sở lý thuyết phân tích tài doanh nghiệp nhỏ vừa Xây dựng lý thuyết phân tích tài DNNVV Chuơng2: Phân tích tài doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum Giới thiệu tình hình phát triển DNNVV địa bàn thành phố Kon Tum, lựa chọn mẫu nghiên cứu, áp dụng lý thuyết phân tích tài xây dựng chương vào phân tích tài DNNVV địa bàn TP Kon Tum Chương3: Đánh giá tổng hợp đề xuất Dựa vào kết nghiên cứu chương 2, đánh giá tình hình tài DNNVV địa bàn TP Kon Tum đưa số đề xuất, kiến nghị nhà hoạch định sách Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA 1.1 MỤC TIÊU NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA 1.1.1 Mục tiêu phân tích tài Phân tích tài q trình sử dụng kỹ thuật phân tích thích hợp để xử lý tài liệu từ báo cáo tài tài liệu khác, hình thành hệ thống tiêu tài nhằm đánh giá thực trạng tài dự đốn tiềm lực tài tương lai Phân tích tài mối quan tâm nhà quản trị nhiều đối tượng khác từ nước ta chuyển đổi chế quản lý kinh tế Tuy nhiên phân tích vấn đề gì, vận dụng phương pháp phân tích để tạo tranh tổng thể hoạt động tài doanh nghiệp vấn đề nhà phân tích thay đổi sách kinh tế tài chính, khác biệt quan điểm phân tích, khả thu thập xử lý số liệu tài 1.1.2 Nội dung phân tích tài doanh nghiệp Phân tích cấu trúc tài cân tài Nội dung phân tích nhằm đánh giá khái quát cấu trúc tài sản, cấu trúc nguồn vốn đơn vị, qua phát đặc trưng việc sử dụng vốn, huy động vốn Trong điều kiện kinh tế thị trường, doanh nghiệptính tự chủ cao huy động vốn sử dụng vốn nên phân tích tài quan tâm đến cân tài doanh nghiệp Phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp Hoạt động chế thị trường, doanh nghiệp có hướng chiến lược phát triển riêng giai đoạn Lợi nhuận mục tiêu cuối mục tiêu ln gắn liền với mục tiêu thị phần Do doanh thu lợi nhuận hai yếu tố quan trọng đánh giá hiệu Hiệu doanh nghiệp cần xem xét cách tổng thể tác động hoạt động kinh doanh hoạt động tài Phân tích rủi ro doanh nghiệp Bản chất hoạt động kinh doanh ln mang tính mạo hiểm nên nhà phân tích quan tâm đến rủi ro doanh nghiệp Qua phát nguy tiềm ẩn hoạt động kinh doanh, huy động vốn cơng tác tốn Khía cạnh rủi ro phân tích tài luận văn trọng đến rủi ro phá sản (khả tốn nợ ngắn hạn, chi phí lãi vay) 1.1.3 Một số vấn đề cần quan tâm phân tích tài doanh nghiệp nhỏ vừa Báo cáo tài DNNVV khơng có hệ thống độ tin cậy không cao Hầu hết DNNVV báo cáo kiểm tốn để cung cấp cho tổ chức bên ngồi Đồng thời có nhiều doanh nghiệp th dịch vụ bên ngồi báo cáo tài cho mình, có doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán DNNVV dễ bị tổn thương trước biến động thị trường Hoạt động DNNVV thiếu vững Mặc dù có ưu linh hoạt khả tài hạn chế ảnh hưởng đến khả đầu tư quy trình cơng nghệ tạo sản phẩm chất lượng cao để cạnh tranh với sản phẩm ngoại có tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, nên có biến động lớn thị trường DNNVV dễ rơi vào tình trạng phá sản Khả phá sản tăng Việt Nam thức trở thành thành viên WTO Do đặc điểm dễ bị tổn thương nên DNNVV xem đối tượng có rủi ro cao Thiếu vốn coi vấn đề khó khăn DNNVV Lãi suất ngân hàng cao khơng có nguồn cho vay ưu đãi nào, vốn vay chủ yếu vốn lưu động, áp lực tốn lớn Vì có doanh nghiệp dám nghĩ đến việc vay vốn ngân hàng đầu tư công nghệ cao để sản xuất hay kinh doanh, quy mô khó tăng lên Phần lớn DNNVV hoạt động lĩnh vực thương mại, dịch vụ đòi hỏi vốn thu hồi vốn nhanh, doanh nghiệp sản xuất phần lớn sử dụng cơng nghệ, thiết bị lạc hậu dẫn đến suất thấp, hiệu kinh doanh khơng cao 1.2 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA 1.2.1 Phân tích cấu trúc tài doanh nghiệp 1.2.1.1 Phân tích cấu trúc tài sản Phân tích cấu trúc tài sản nhằm đánh giá đặc trưng cấu tài sản doanh nghiệp, tính hợp lý đầu tư vốn cho họat động kinh doanh Chỉ tiêu phản ánh cấu trúc tài sản: Loại tài sản i K= x 100% Tổng tài sản Loại tài sản i cơng thức tài sản có chung đặc trưng kinh tế như: Tài sản cố định, khoản phải thu, đầu tư tài chính, hàng tồn kho mục tài sản phản ánh BCĐKT Tổng tài sản số tổng cộng phần tài sản BCĐKT Chỉ tiêu thể cấu giá trị tài sản i tổng tài sản, phản ánh mức độ tập trung vốn hoạt động doanh nghiệp (tỷ trọng tài sản cố định), thể mức độ liên kết tài doanh nghiệp với doanh nghiệp tổ chức khác (tỷ trọng giá trị đầu tư tài chính), tính hợp lý công tác dự trữ (tỷ trọng hàng tồn kho), mức độ vốn kinh doanh doanh nghiệp bị đơn vị khác tạm thời sử dụng (tỷ trọng khoản phải thu khách hàng) Đối với DNNVV chủ yếu hoạt động lĩnh vực thương mại dịch vụ thông thường tài sản cố định chiếm tỷ trọng thấp nhiều so với doanh nghiệp lớn ngoại trừ trường hợp kinh doanh vận tải, khách sạn hoạt động vui chơi giải trí tỷ trọng tài sản cố định lại chiếm tỷ trọng cao tổng giá trị tài sản Đồng thời kinh doanh lĩnh vực thương mại nên hàng tồn kho chiếm tỷ trọng tương đối lớn tổng giá trị tài sản ngoại trừ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn, giải trí ngược lại Vì để thấy rõ tính đặc thù cấu trúc tài sản DNNVV tiến hành phân tích nên phân chia DNNVV theo nhóm ngành, lĩnh vực kinh doanh 1.2.1.2 Phân tích cấu trúc nguồn vốn doanh nghiệp Cấu trúc nguồn vốn thể sách tài trợ doanh nghiệp bao gồm hai phần nợ vốn chủ sở hữu Nợ vốn chủ sở hữu có chi phí khác rủi ro khác Đối với nợ, doanh nghiệp phải cam kết toán với chủ nợ số nợ gốc khoản chi phí sử dụng (nếu có) theo thời hạn quy định trước Ngược lại, doanh nghiệp không cam kết tốn người góp vốn với tư cách chủ sở hữu Vì vậy, nợ rủi ro vốn chủ sở hữu hay chi phí sử dụng vốn vay thấp so với chi phí sử dụng vốn chủ Việc huy động vốn mặt vừa đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an tồn tài chính, mặt khác liên quan đến hiệu rộng rủi ro doanh nghiệp Do vậy, phân tích cấu trúc nguồn vốn cần xem đến nhiều mặt mục tiêu doanh nghiệp để có đánh giá đầy đủ tình hình tài doanh nghiệp *Phân tích tính tự chủ tài doanh nghiệp Chỉ tiêu thứ phản ánh tính tự chủ tài doanh nghiệp tỷ suất nợ xác định theo công thức sau: Tỷ suất nợ Tỷ suất = nợ Nợ phải trả x100% Tổng tài sản Trong tiêu trên, nợ phải trả bao gồm nợ ngắn hạn, nợ dài hạn nợ khác Tỷ suất nợ phản ánh mức độ tài trợ tài sản doanh nghiệp khoản nợ Tỷ suất nợ cao thể mức độ phụ thuộc doanh nghiệp vào chủ nợ lớn, tính tự chủ doanh nghiệp thấp khả tiếp nhận khoản vay nợ khó doanh nghiệp khơng tốn kịp thời khoản nợ hiệu hoạt động Đối với chủ nợ, tỷ suất cao khả thu hồi vốn cho vay nợ thực tế ln có tách rời giá lịch sử tài sản với giá hành Do vậy, chủ nợ thường thích doanh nghiệp có tỷ suất nợ thấp Đây tiêu để nhà đầu tư đánh giá rủi ro cấp tín dụng cho doanh nghiệp Đối với DNNVV chủ yếu hoạt động lĩnh vực kinh doanh thương mại, tài sản cố định chiếm tỷ trọng thấp nên tỷ suất nợ cấu tài sản cố định thường lớn so với doanh nghiệp lớn có tỷ suất nợ Chỉ tiêu thứ hai phản ánh tính tự chủ tài doanh nghiệp tỷ suất nợ vốn chủ sở hữu, thể mức độ đảm bảo nợ vốn chủ sở hữu So với tiêu tỷ lệ nợ tiêu phản ánh rõ mức độ rủi ro doanh nghiệp Một tỷ lệ vượt qua mức an toàn cho phép doanh nghiệp rơi vào tình trạng đơng cứng có khả khơng nhân khoản tín dụng từ bên ngồi Tỷ suất nợ VCSH Tỷ suất nợ = VCSH Nợ phải trả Nguồn vốn chủ sở hửu Mặt khác, tỷ suất nợ ngắn hạn quan trọng nghiên cứu cấu trúc nguồn vốn DNNVV Khi doanh nghiệp muốn huy động vốn vay, chủ nợ không quan tâm đến tỷ lệ tổng số nợ mà quan tâm đến tỷ lệ nợ ngắn hạn Hơn nữa, DNNVV thường khó tiếp cận nguồn vốn vay trung dài hạn nên họ thường sử dụng tín dụng thương mại nguồn vay từ bạn bè, người thân… để tài trợ cho hoạt động kinh doanh, nên tiêu nợ ngắn hạn tiêu phù hợp để phân tích cấu trúc nguồn vốn DNNVV Tỷ suất nợ ngắn hạn Tỷ suất nợ ngắn hạn Nợ ngắn hạn = x100% Tổng tài sản * Phân tích tính ổn định nguồn tài trợ Phân tích tính tự chủ tài thể mối quan hệ vốn chủ sở hữu vốn vay nợ Tuy nhiên, công tác quản trị tài chính, nguồn vốn có liên quan đến thời hạn sử dụng chi phí sử dụng vốn Sự ổn định nguồn tài trợ cần quan tâm đánh giá cấu trúc nguồn vốn doanh nghiệp Thể qua tiêu sau: Tỷ suất nguồn vốn = thường xuyên Nguồn vốn thường xuyên x 100% Tổng nguồn vốn Hoặc Tỷ suất nguồn vốn = tạm thời Nguồn vốn tạm thời x100% Tổng nguồn vốn Nguồn vốn thường xuyên nguồn vốn mà doanh nghiệp sử dụng thường xuyên, lâu dài vào họat động kinh doanh, có thời gian sử dụng năm Theo cách phân loại này, nguồn vốn thường xuyên thời điểm bao gồm nguồn vốn chủ sở hữu khoản nợ vay trung dài hạn Khoản vay dài hạn đến hạn trả không xem nguồn vốn thường xuyên Nguồn vốn tạm thời nguồn vốn mà doanh nghiệp tạm thời sử dụng vào họat động sản xuất kinh doanh khoản thời gian ngắn, thường năm chu kỳ sản xuất kinh doanh Thuộc nguồn vốn tạm thời bao gồm loại với đặc điểm sau: Các khoản phải trả tạm thời nợ lương, nợ thuế…các khoản nợ có đặc điểm thường biến đổi với quy mô hoạt động doanh nghiệp chi phí sử dụng vốn coi khơng phát sinh Nguồn tài trợ khoản nợ có quy mô nhỏ thời gian sử dụng ngắn, không đủ để tài trợ cho nhu cầu lớn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh Các khoản nợ tín dụng thương mại người bán chấp thuận Các khoản tài trợ biến đổi với quy mô hoạt động doanh nghiệp có chi phí sử dụng vốn kèm, thời hạn sử dụng gắn liền với sách tín dụng nhà cung cấp Các khoản vay ngắn hạn ngân hàng nợ khác: nguồn vốn ln có chi phí sử dụng vốn kèm, thời hạn sử dụng gắn liền với hợp đồng tín dụng từ ngân hàng đối tượng khác thường sử dụng để tài trợ nhu cầu tài sản lưu động Đối với doanh nghiệp nhỏ lẻ kinh doanh chủ yếu vốn chủ sở hữu có tỷ suất nguồn vốn thường xuyên cao, ổn định nguồn tài trợ điều chưa hẳn tốt chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu thường cao chi phí vốn vay 1.2.1.3 Phân tích cân tài Cân tài nội dung cơng tác quản trị tài doanh nghiệp nhằm đảm bảo cân đối yếu tố nguồn tài trợ với yếu tố tài sản Phân tích cân tài thơng qua tiêu vốn lưu động ròng nhu cầu vốn lưu động ròng a Vốn lưu động ròng phân tích cân tài Vốn lưu động biểu tiền toàn TSNH thời điểm lập bảng cân đối kế tốn Vốn lưu động ròng phần chênh lệch tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn với nguồn vốn tạm thời Có hai cơng thức xác định giá trị vốn lưu động ròng doanh nghiệp: VLĐ ròng = Nguốn vốn thường xuyên - Tài sản dài hạn (1) Hoặc VLĐ ròng = Tài sản ngắn hạn - Nguồn vốn tạm thời (2) 10 Chỉ số cân thứ thể cân nguồn vốn ổn định với tài sản có thời gian chu chuyển chu kỳ kinh doanh năm Chỉ tiêu thể nguồn gốc vốn lưu động hay gọi phân tích bên ngồi vốn lưu động Ở khía cạnh khác, vốn lưu động ròng thể phương thức tài trợ TSCĐ, tác động kỳ đầu tư lên cân tài tổng thể Đối với DNNVV thông thường tỷ lệ tài sản cố định thấp, tỷ suất nguồn vốn thường xuyên cao nêu nên vốn lưu động ròng ln dương thể tình trạng cân tài doanh nghiệp Trong doanh nghiệp lớn để giữ tình trạng cân tài khơng phải vấn đề đơn giản Khác với số cân thứ nhất, số cân thứ hai thể phần tình hình sử dụng vốn lưu động ròng: vốn lưu động phân bổ vào khoản phải thu, hàng tồn kho, hay khoản có tính khoản cao Nó nhấn mạnh đến tính linh họat việc sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp Chính vậy, phân tích cân tài qua tiêu cách tính nhấn mạnh đến phân tích bên Phân tích mối quan hệ yếu tố TSNH với nguồn vốn tạm thời thể khả tốn doanh nghiệp b Nhu cầu vốn lưu động ròng phân tích cân tài Các yếu tố thuộc vốn lưu động có mối liên hệ với chu kỳ họat động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chẳng hạn, số dư khoản phải thu khách hàng có mối quan hệ tuyến tính với doanh thu bán hàng doanh nghiệp Khi doanh số đơn vị tăng số dư khoản khoản phải thu khách hàng gia tăng ngược lại Ở đơn vị mà họat động tín dụng bán hàng yếu tố thúc đẩy tiêu thụ mối quan hệ thể rõ Cũng chu trình đó, họat động tiêu thụ gia tăng làm tăng dự trữ tồn kho doanh nghiệp họat động cung ứng đến lượt làm tăng khoản nợ tín dụng từ nhà cung cấp Do nhân tố tác động qua lại lẫn nên chu kỳ kinh doanh phát sinh nhu cầu dự trữ hàng tồn kho, khoản phải thu, đồng thời tài sản tài trợ phần khoản nợ 63 Các tiêu thể lực hoạt động khả sinh lời (Bảng 3.1) DNNVV địa bàn Thành Phố Kon Tum thấp số liệu thống kê DNNVV nước Những tồn nguyên nhân chủ yếu sau (Trích dẫn - Dự án phát triển DNNVV Tỉnh Kon Tum thông qua kỳ họp lần thứ 4, hội đồng nhân dân Tỉnh khóa IX) Nguyên nhân khách quan: Các doanh nghiệp phân bố không đầu tư phát triển chủ yếu thành phố, cấu ngành nghề thiên đầu tư vào ngành đòi hỏi vốn đầu tư dịch vụ, thương mại mà chưa trọng đầu tư dài hạn vào lĩnh vực sản xuất, cụ thể lĩnh vực kinh doanh chủ yếu xây dựng dân dụng, cầu đường, vận tải hành khách, taxi, mua bán hàng hóa thơng thường (xe gắn máy, sản phẩm nông, lâm nghiệp…) Vay vốn vấn đề khó khăn DNNVV, có nhiều doanh nghiệp vay vốn vay ngắn hạn, chịu áp lực toán, nguồn vốn doanh nghiệp (mà chủ yếu khối doanh nghiệp tư nhân) dựa vào vốn tự huy động, vốn vay từ nguồn nhàn rỗi dân, vay từ ngân hàng thương mại Các doanh nghiệp không trợ giúp vốn từ nguồn ngân sách Nói cách khác, DNNVV muốn vay vốn ngân hàng nhằm thực đổi thường phải chịu thẩm định ngặt nghèo, phải xuất trình đầy đủ hồ sơ, giấy tờ, thủ tục có khơng vay Hoặc có trường hợp doanh nghiệp cần vay ngân hàng khoản tiền 30% vốn pháp định, ngân hàng yêu cầu phải có khoản chấp gấp lần mức vay Vì vậy, tỷ suất nợ bình quân DNNVV thấp (37%) Tuy nhiên, chủ yếu doanh nghiệp vay vốn đầu tư cho tài sản ngắn hạn nên hạn chế bớt rủi ro thể vốn lưu động ròng ln lớn 0, doanh nghiệp ln tình trạng cân tài quy mơ nhỏ, khơng phát triển doanh nghiệp 64 Trình độ cơng nghệ, trang thiết bị, máy móc lạc hậu, khó khăn đầu tư, đổi mới, trình độ quản lý yếu kém, ảnh hưởng lớn đến hiệu hoạt động doanh nghiệp, song chủ yếu nguyên nhân khách quan phần lớn số DNVVN tỉnh thành lập năm đổi gần Hệ thống thông tin dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho nhà sản xuất kinh doanh Tỉnh hạn chế, khơng đáp ứng nhu cầu thông tin nhu cầu tư vấn thị trường, cơng nghệ, thiết bị…các doanh nghiệp khơng có hội để mở rộng quy mơ kinh doanh, tốc độ phát triển Chính qui mơ nhỏ, vốn thấp, số lượng lao động ít, hoạt động phân tán nên DNNVV không đủ kỹ để tham gia cạnh tranh có hiệu thị trường với mức tự hóa ngày cao, dẫn đến nhiều doanh nghiệp bị phá sản Nguyên nhân chủ quan: Tư tưởng ngại đầu tư, sợ mạo hiểm nên phần lớn DNNVV hoạt động lĩnh vực thương mại, dịch vụ đòi hỏi vốn ít, thu hồi vốn nhanh Sự yếu tri thức quản lý, đặc biệt tri thức chiến lược, hoạt động chủ yếu dựa vào tri thức vận hành mang tính ngắn hạn, tri thức thơng tin chia sẻ doanh nghiệp Chưa trọng việc thu thập sử dụng thông tin lập kế hoạch kinh doanh, thể tồn vài tiêu cấu trúc tài doanh nghiệp khơng tốt tỷ trọng hàng tồn kho (87,12%), tỷ trọng khoản phải thu (1,00%), tỷ suất nợ (93,13%), vốn lưu động ròng (-9.405.667 ngàn đồng) Quản lý nội DNVVN yếu, phát triển, không chuyên nghiệp, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cá nhân chủ doanh nghiệp Phần lớn doanh nghiệp thiếu tính chiến lược kế hoạch kinh doanh dài hạn Dẫn đến hiệu kinh doanh thấp kém, thể qua tiêu lực hoạt động khả sinh lời thấp (Bảng 3.1) Khơng có “tầm nhìn chiến lược” chưa biết cách huy động, quản lý sử dụng nguồn vốn cho có hiệu quả, đẩy doanh nghiệp vào tình trạng khó khăn, khơng có khả toán dẫn đến phá sản 65 3.2 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC DNNVV NHÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH 3.2.1 Cải thiện cấu trúc tài DNNVV 3.2.1.1 Cấu trúc tài sản Theo kết nghiên cứu trên, cấu tài sản thể rõ nét đặc thù ngành nghề kinh doanh DNNVV tỷ trọng tài sản cố định cao vài doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, kinh doanh khách sạn, nhà hàng doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ tư vấn tỷ trọng thấp Ngược lại doanh nghiệp kinh doanh vận tải, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, dịch vụ tư vấn…tỷ trọng hàng tồn kho thấp với doanh nghiệp kinh doanh mua bán hàng hóa tỷ trọng cao Tuy nhiên tỷ trọng tiêu cấu tài sản doanh nghiệp thấp cao gây hậu không tốt cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải, nhà hàng, khách sạn có tỷ trọng tài sản cao lớn 90 % gây rủi ro cho doanh nghiệp tài sản cố định tài trợ nguồn vốn vay đặc biệt vay ngắn hạn Theo kết nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp có nhiều doanh nghiệp tình trạng cân tài tài sản cố định doanh nghiệp phần tài trợ khoản nợ vay ngắn hạn, để khắc phục tình trạng doanh nghiệp cần nhanh chóng tốn khoản nợ ngắn hạn lý bớt tài sản cố định lỗi thời, mở rộng đầu tư từ vốn chủ vốn vay dài hạn Đối với doanh nghiệp có tỷ trọng hàng tồn kho cao, lớn 70%, điều gây ứ đọng vốn, gia tăng chi phí bảo quản, hiệu sử dụng vốn hiệu kinh doanh thấp kém, có tới gần 70% doanh nghiệp có khoản phải thu khách hàng nhỏ 10% Vì để khắc phục tình trạng doanh nghiệp nên đẩy nhanh việc quay vòng vốn lưu động sử dụng sách tín dụng khách hàng nhằm khuyến khích tiêu thụ, hạn chế số lượng hàng tồn kho, lên kế hoạch mua hàng, dự trữ bán hàng thích hợp 66 Hơn nữa, điều kiện nguồn vốn bị ràng buộc nay, doanh nghiệp cần tiến hành cấu trúc lại danh mục tài sản bảng cân đối kế tốn cách có chủ đích nhằm phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng tạo lợi nhuận cao, loại bỏ bớt tài sản khơng quan trọng bỏ qua dòng tiền khó kiểm sốt 3.2.1.2 Cấu trúc nguồn vốn Đối với doanh nghiệp khơng vay nợ có tỷ suất sinh lời kinh tế cao (lớn 20%) doanh nghiệp khéo léo sử dụng nguồn vốn vay hiệu kinh doanh, tạo lợi nhuận tăng nhiều so với trước Các doanh nghiệp cần xây dựng cấu trúc vốn tối ưu nhằm làm giảm rủi ro chi phí vốn Các trường hợp hiệu kinh doanh giá trị doanh nghiệp tăng cao không thuộc doanh nghiệp biết sử dụng nguồn vốn tự có Tùy theo tỷ lệ vốn vay sử dụng để tạo hiệu kinh doanhgiá trị doanh nghiệp tăng lên nhiều hay Do vậy, doanh nghiệp cần xác định mức tỷ lệ vốn vay định cấu trúc vốn doanh nghiệp Trên thực tế, có doanh nghiệp nâng mức vốn vay lên 50% mà đạt hiệu sử dụng vốn mong đợi Nhưng từ cấu trúc vốn tối ưu xác định ứng với điều kiện riêng doanh nghiệp, cấu trúc vốn mục tiêu thường doanh nghiệp trì mức tỷ lệ vốn vay độ an toàn mà đa phần doanh nghiệp ứng dụng thấp tỷ lệ vốn sở hữu, 60% vốn chủ sở hữu 40% vốn vay Đối với doanh nghiệp có tỷ suất nợ cao lên đến 93,13%, trường hợp doanh nghiệp nên tìm cách để giảm bớt tỷ suất nợ tỷ suất nợ mang nhiều rủi ro vấn đề khả tốn xảy ra, điều dẫn đến khả doanh nghiệp bị phá sản Trên thực tế, doanh nghiệp hoàn toàn sử dụng cấu trúc vốn có bảng cân đối kế tốn để tìm kiếm hội kinh doanh mới, nâng cao hiệu sử dụng vốn, mà khơng cần phải thường xun tìm đến thị 67 trường vốn để huy động thêm vốn cho doanh nghiệp Điều không nâng cao tín nhiệm nhà đầu tư doanh nghiệp mà giúp doanh nghiệp giảm chi phí giao dịch nhanh chóng nắm bắt hội Sau tích lũy vốn tạo từ hoạt động kinh doanh này, dòng vốn tạo tái đầu tư trở lại mảng kinh doanh doanh nghiệp thơng qua vốn doanh nghiệp bắt đầu cải thiện đáng kể 3.2.1.3 Duy trì cân tài Như đề cập, doanh nghiệp có vốn lưu động ròng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố kon tum, tỉnh gia lai , Phân tích tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố kon tum, tỉnh gia lai , Lợi nhuận trong công thức trên là tổng hợp lợi nhuận của tất cả các hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm lợi nhuận của hoạt động kinh doanh, lợi nhuận của hoạt động tài chính và lợi nhuận khác. Tuy nhiên trong các DNNVV lợi nhuận thu được chủ yếu từ hoạt đ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay