GIẢI PHẪU XƯƠNG ĐẦU MẶT CỔ

31 23 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 16:36

Slide gồm hình ảnh giải phẫu, kiến thức, hiệu ứng đầy đủ về Xương đầu mặt cổ. Định hướng giúp giảng viên và sinh viên Y Dược tham khảo giảng dạy và học tập tốt môn Giải phẫu phần Xương đầu mặt cổ. bài giảng giải phẫu đầu mặt cổ bài giảng xương đầu mặt cổ XƯƠNG KHỚP VÙNG ĐẦU MẶT Xương sọ gồm:  xương sọ não  14 xương sọ mặt XƯƠNG SỌ NÃO Xương Xương Xương Xương Xương Xương trán (1) đỉnh (2) chẩm (1) thái dương (2) bướm (1) sàng (1) XƯƠNG SỌ NÃO  Xương trán: • Phần trai: phần trước họp sọ • Phần ổ mắt: trần hốc mắt • Phần mũi: phần trước trần ổ mũi XƯƠNG TRÁN Ụ trán Ụ trán Cung mày Lỗ ổ mắt Bờ ổ mắt Khuyết trán Gai mũi XƯƠNG TRÁN Rãnh sàng trước Khuyết sàng Rãnh sàng sau XƯƠNG SỌ NÃO  Xương đỉnh: tạo nên phần sau đỉnh đầu hai bên hộp sọ Đường thái dương Đường thái Rãnh động dương mạch màng não Rãnh xoang xích ma XƯƠNG SỌ NÃO  Xương chẩm: tạo nên phần sau hộp sọ Rãnh Mào chẩm Ụ chẩm xoangTM dọc Ụ chẩm Mào chẩm Lỗ lớn xương chẩm Lồi cầu chẩm Ống tk hạ thiệt Rãnh xoang TM ngang XƯƠNG SỌ NÃO  Xương thái dương: hai bên hộp sọ Phần trai Rãnh ĐM màng não Phần đá Củ khớp Hố hàm sau Phần nhĩ Mỏm gò má Rãnh xoang TM xích ma Mỏm trâm XƯƠNG SỌ NÃO  Xương bướm: tạo nên phần sàng sọ Cánh lớn Khe ổ mắt Cánh nhỏ Xoang bướm Thân Chân bướm Hố yên Chân bướm XƯƠNG MẶTXương lệ: mảnh xương mỏng, nằm thành ổ mắtXương xoăn mũi dưới: nằm thành ổ mũi, nằm xương xoăn mũi xương sàng XƯƠNG MẶTXương mía nằm hai ổ mũi Ở phía sau khớp với mảnh thẳng đứng xương sàng tạo nên vách mũi XƯƠNG MẶTXương hàm dưới: thân ngành xương Lồi cầu Lỗ hàm Mỏm vẹt Lỗ cằm Thân Góc hàm Rãnh hàm móng XƯƠNG MẶTXương móng Khớp thái dương hàm Hố hàm củ khớp xương thái dương khớp với chỏm xương hàm Dây chằng bên Dây chằng trâm hàm Cột Sống Cột Sống Cột Sống ĐS ngực ĐS cổ ĐS thắt lưng Cột Sống Xương Xương cụt Mặt trước Mặt sau Cột sống Lồng ngực Lồng ngực  Xương ức Lồng ngực  Xương sườn  Đầu sườn  Cổ sườn  Củ sườn  Thân sườn Lồng ngực Thank You! .. .Xương sọ gồm:  xương sọ não  14 xương sọ mặt XƯƠNG SỌ NÃO Xương Xương Xương Xương Xương Xương trán (1) đỉnh (2) chẩm (1) thái dương (2) bướm (1) sàng (1) XƯƠNG SỌ NÃO  Xương trán:... đứng Lỗ sàng Mảnh sàng Mê đạo sàng XƯƠNG MẶT Xương Xương Xương Xương Xương Xương Xương hàm (2) mũi (2) (2) lệ (2) xoăn mũi (2) hàm (1) móng (1) XƯƠNG MẶT  Xương hàm trên: tạo nên phần trước... XƯƠNG MẶT  Xương gò má: Mỏm thái dương Lỗ gò má mặt Phần ổ mắt XƯƠNG MẶT  Xương lệ: mảnh xương mỏng, nằm thành ổ mắt  Xương xoăn mũi dưới: nằm thành ổ mũi, nằm xương xoăn mũi xương sàng XƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHẪU XƯƠNG ĐẦU MẶT CỔ, GIẢI PHẪU XƯƠNG ĐẦU MẶT CỔ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay