Câu hỏi ôn tập kết thúc môn hóa dược có đáp án

45 19 1
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 16:33

CÂU HỎI ƠN TẬP MƠN HĨA DƯỢC Thuốc tim mạch *Chọn ý câu sau: Thuốc sau thuộc dẫn chất 1-4 dihydropyridin: a Quinidin b Procainamid c Nifedipin d Amiodaron Thuốc sau alcaloid Cinchona: a Quinidin b Procainamid c Nifedipin d Amiodaron Thuốc sau cơng thức cấu tạo khung Cinchona: a Quinidin b Procainamid c Nifedipin d Amiodaron Phần genin glycosid tim cấu trúc sau đây: a Amin thơm bậc I b Steroid c 1-4 dihydropyridin d Tất sai Quinidin dùng dạng: a Quinidin sulfat b Quinidin gluconat c Quinidin hydroclorid d Tất Nhóm chức amin thơm bậc I cơng thức hóa học chất sau đây: a Quinidin b Procainamid c Nifedipin d Amiodaron Phản ứng diazo hóa phản ứng định tính thuốc sau đây: a Quinidin b Procainamid c Nifedipin d Amrinon Phần genin glycosid tim đặc tính sau đây: a Tăng hòa tan b Tăng hấp thu c Tác dụng đặc hiệu tim d Tất Thuốc sau vừa tăng co bóp tim, vừa làm giãn mạch: a Digitoxin b Digoxin c Lanatosid C d Amrinon 10 Thuốc sau thuộc nhóm đối kháng thụ thể Angiotensin II: a Enalapril b Quinapril c Losartan d Captopril 11 Thuốc sau thuộc nhóm ức chế kênh natri tác dụng chống loạn nhịp tim: A Amiodaron B.Amrinon C Quinidin D Digoxin 12 Thuốc sau thuộc nhóm nitrat hữu tác dụng chống đau thắt ngực: A Amiodaron B Diltiazem C Quinidin D Isosorbid 13 Thuốc sau loại nguyên chất nhiệt độ thường dạng lỏng: A Digoxin B Nifedipin C Nitroglycerin D Captopril 14 Thuốc sau thuộc nhóm CEB: A Digoxin B Nifedipin C Nitroglycerin D Enalapril 15 Thuốc sau thuộc nhóm ACEI: A Digoxin B Nifedipin C Nitroglycerin D Enalapril 16 Thuốc sau thuộc nhóm hạ huyết áp trung ương: A Metyl dopa B Nifedipin C Nitroglycerin D Enalapril 17 Thuốc sau thuộc nhóm thuốc giãn mạch tác dụng làm hạ huyết áp: A Hydralazin B Diltiazem C Quinidin D Isosorbid 18 Thuốc sau thuộc nhóm hạ lipid máu: A.Na nitroprusiat B.Fenofibrat C Quinidin D Isosorbid 19 Thuốc sau không dễ nổ va chạm hay nhiệt độ cao: A.Nitroglycerin B.Diltiazem C Trinitrin D Isosorbid 20 Thuốc sau cấu trúc Heterosid: A.Digitoxin B.Diltiazem C Trinitrin D Isosorbid 21 Thuốc sau nhóm polymer: a Fenofibrat b Gemfibrozil c Cholestyramin d Losartan 22 Thuốc sau không gây giãn mạch ngoại biên: A.Nitroglycerin B Hydralazin C Natri nitroprussiat D Isosorbid 23 Ho khan tác dụng phụ thuốc sau đây: A Metyl dopa B Nifedipin C Nitroglycerin D Enalapril 24 Thuốc sau định cho bệnh nhân cao huyết áp dùng ACEI không hiệu quả: A.Enalapril B Losartan C Captopril D Isosorbid 25 Phản ứng Thaleoquinin dùng định tính chất sau đây: a Quinidin b Procainamid c Nifedipin d Amiodaron 26 Phản ứng Thaleoquinin dùng định tính chất sau đây: a Amiodaron b Procainamid c Nifedipin d.Tất sai 27 Giải phóng NO tác dụng thuốc sau đây: A Metyl dopa B Nifedipin C Lenitral D Enalapril 28 Các thuốc CEB sau thuộc dẫn chất nitro: A Amlodipin B Nifedipin C Celodipin D Lacidipin 29 Các thuốc CEB sau thuộc dẫn chất không nitro: A Amlodipin B Nifedipin C Nicardipin D Nimodipin 30 Thuốc sau gây tăng kali máu: A Enalapril B Losartan C Captopril D Isosorbid 31 Thuốc sau thuộc nhóm nitrat hữu tác dụng chống đau thắt ngực: A Amiodaron B Diltiazem C Quinidin D Isosorbid * Chọn sai : Do nhóm chức vinyl cơng thức cấu tạo nên Quinidin dễ bị oxy hóa Đ 2.Digitoxin Digitalis purpurea Digitalis lanata Đ Digoxin Digitalis purpurea Digitalis lanata S Viên Digitoxin uống tác dụng kéo dài ngày S Viên Digoxin uống tác dụng kéo dài 14 ngày S Nifedipin thuộc dẫn chất khơng nitro thuốc nhóm CEB S Enalapril, Captopril, Losartan thuộc nhóm đối kháng Angiotensin II S Natri nitroprusiat vào thể giải phóng NO, gây giãn mạch ngoại vi, giảm sức cản, hạ huyết áp Đ Giải độc liều Digitoxin thuốc Procainamid, Quinidin, Lidocain, Edetat natri (EDTA) Đ 10 Vitamin PP, fibrat, statin, nhựa trao đổi anion làm hạ mức lipid máu S Hormon *Chọn ý câu sau: Thuốc sau thuộc nhóm hormon sinh dục nữ: a.Testosteron b Estradiol c Prednisolon d Oxytoxin Thuốc sau thuộc nhóm hormon sinh dục nam: a.Testosteron b Estradiol c Levothyroxin d Oxytoxin Thuốc sau thuộc nhóm hormon vỏ thượng thận: a Estradiol b Hydrocortison c Levothyroxin d Oxytoxin Thuốc sau cấu trúc nhân steroid: a Levothyroxin b Oxytoxin c Hydrocortison d Insulin Glucocorticoid tham gia chuyển hóa : a Nước b Muối c Đường d.Tất Tác dụng ứng dụng điều trị glucocorticoid: a Chống viêm b Chống dị ứng c Ức chế miễn dịch d Tất Tác dụng chống viêm, chống dị ứng, ức chế miễn dịch Prednisolon so với Hydrocortison: a Yếu b Tương đương c Mạnh 10 lần d Tất sai Kích tố dưỡng thai là: a Testosteron b Androgen c Progesteron d Estriol Hormon không làm tăng nguy xơ vữa động mạch: a Testosteron b Androgen c Progesteron d Estriol 10 Kích tố thúc đẻ là: a Testosteron b Oxytoxin c Progesteron d Estriol 11 Thuốc sau dùng phối hợp để điều trị ung thư tiền liệt tuyến di : a Flutamid b Hydrocortison c Levothyroxin d Durabolin 12 Thuốc sau dùng để ngừa thai khẩn cấp: a Flutamid b Hydrocortison c Levonorgestrel d Durabolin 13 Thuốc sau cấu trúc nonapeptid vòng: a Flutamid b Oxytoxin c Levonorgestrel d Durabolin 14 Thuốc sau thuốc kháng giáp: a Propylthiouracil b Diphenhydramin c Clorpheniramin d Tất 34 Thuốc kháng histamin sau không dùng cho người bị nhược cơ: a Astemizol b Diphenhydramin c Cromolyn d.Tất 35 Thuốc kháng histamin sau độc cho thính giác cần thận trọng dùng thuốc streptomycin, neomycin, kanamycin: a Astemizol b Diphenhydramin c Cromolyn d Promethazin 36 Thuốc sau không mang cấu trúc chung thuốc kháng histamin: a Astemizol b Diphenhydramin c Cromolyn d Promethazin * Điền vào chỗ trống Promethazin dễ bị oxy hóa cấu trúc hóa học CĨ NHÂN PHENOTHIAZIN Promethazin tính base amin BẬC III Trong cấu trúc hóa học thuốc kháng histamin, dẫn chất gắn HALOGEN thường làm tăng hoạt tính, vị trí tối ưu PARA CỦA NHÂN PHENYL Ar1 R1 X – CH2 – CH2 - N Ar2 R2 Thuốc ảnh hưởng chức dày, ruột *Chọn ý câu sau: Thuốc sau thuộc nhóm hạn chế tiết acid dịch vị : a Prostaglandin b Ức chế bơm proton c Sucralfat d Bismuth Thuốc sau thuộc nhóm hạn chế tiết acid dịch vị : a Prostaglandin b Kháng Gastrin c Sucralfat d Bismuth Thuốc sau thuộc nhóm hạn chế tiết acid dịch vị : a Kháng H b Kháng Gastrin c Kháng acid d Tất Thuốc sau thuộc nhóm tăng cường yếu tố bảo vệ điều trị loét dày tá tràng: a Prostaglandin b Sucralfat c Bismuth d Tất Thuốc sau thuộc nhóm tăng cường yếu tố bảo vệ điều trị loét dày tá tràng: a Antacid b Kháng Histamin H c Ức chế bơm proton d Bismuth Thuốc sau thuộc nhóm ức chế bơm proton điều trị loét dày tá tràng: a Omeprazol b Lansoprazol c Pantoprazol d Tất Thuốc sau thuộc nhóm ức chế bơm proton điều trị loét dày tá tràng: a Famotidin b Ranitidin c Pantoprazol d Cimetidin Thuốc sau thuộc nhóm kháng histamin H2 điều trị loét dày tá tràng: a Omeprazol b Famotidin c Pantoprazol d Lansoprazol Thuốc sau thuộc nhóm kháng histamin H2 điều trị loét dày tá tràng: a Ranitidin b Famotidin c Nizatidin d Tất 10 Thuốc sau đâycó tác dụng phụ kháng androgen : a Ranitidin b Famotidin c Nizatidin d Cimetidin 11 Thuốc sau đâycó tác dụng phụ gây táo bón gây thiếu phosphat máu: a Omeprazol b Famotidin c Nhôm hydroxyd d Cimetidin 12 Thuốc sau đâycó nhân imidazol cơng thức cấu tạo: a Ranitidin b Famotidin c Nizatidin d Cimetidin 13 Thuốc sau nhân Furan công thức cấu tạo: a Ranitidin b Famotidin c Nizatidin d Cimetidin 14 Thuốc sau đâycó nhân thiazol công thức cấu tạo: a Ranitidin b Famotidin c Nizatidin d Cimetidin 15 Thuốc sau đâycó nhân pyridin công thức cấu tạo: a Omeprazol b Famotidin c Pantoprazol d Tất 16 Thuốc sau đâycó nhân pyridin công thức cấu tạo: a Omeprazol b Famotidin c Cimetidin d Ranitidin 17 Tác dụng sau Bismuthsubsalicylat: a giảm nhu động ruột b kháng acid dịch vị c kháng vi khuẩn H.pylori d Tất 18 Tác dụng sau Bismuthsubsalicylat: a bảo vệ niêm mạc dày b kháng acid dịch vị c kháng vi khuẩn H.pylori d Tất 19 Thuốc sau thuộc nhóm nhuận tràng kích thích: a Dầu thầu dầu b Bisacodyl c Picosulfat natri d Tất 20 Thuốc sau thuộc nhóm nhuận tràng kích thích: a Magnesulfat b Bisacodyl c Lactulose d Glycerin 21 Thuốc sau thuộc nhóm nhuận tràng thẩm thấu: a Magnesulfat b Glycerin c Lactulose d Tất 22 Thuốc sau thuộc nhóm nhuận tràng thẩm thấu: a Sorbitol b Glycerin c Lactulose d Tất 23 Thuốc sau thuộc nhóm nhuận tràng làm mềm phân: a Sorbitol b Docusat c Lactulose d Glycerin 24 Thuốc sau chất diện hoạt: a Sorbitol b Docusat c Lactulose d Glycerin 25 Tính chất hóa học Loperamid nhóm cơng thức sau định: a Chức amid b Nhân piperidin c Nhân thơm d Tất 26 Thuốc sau đâycó nhân piperidin cơng thức cấu tạo: a Omeprazol b Loperamid c Cimetidin d Ranitidin 27 Thuốc sau đâycó tác dụng giúp tiêu hóa: a Acid chenoxycholic b Acid glutamic hydroclorid c Enzym tuyến tụy d Tất 27 Thuốc sau tác dụng giúp tiêu hóa: a Cimetidin b Omeprazol c Pancreatin d Ranitidin 28 Phương pháp đo complexon phương pháp định lượng chất sau đây: a Omeprazol b Famotidin c Nhôm hydroxyd d Cimetidin 29 Chất sau cấu tạo hóa học dị vòng cạnh, mạch nhánh – CH2 – S – CH2 – CH2 – R : a Cimetidin b Famotidin c Ranitidin d.Tất 30.Chất sau vừa tính acid, vừa tính base, hấp thu mạnh xạ tử ngoại- tính chất ứng dụng định tính, định lượng, pha chế: a Omeprazol b Pancreatin c Nhôm hydroxyd d Cimetidin 31.Chất sau tính base, hấp thu mạnh xạ tử ngoại- tính chất ứng dụng định tính, định lượng, pha chế a Omeprazol b Pancreatin c Nhôm hydroxyd d Cimetidin * Điền vào chỗ trống Pancreatin gồm enzym PROTEASE , AMYLASE , LIPASE 2.Định tính Magnesi sulfat: xác định ion sulfat thuốc thử BARI CLORID ion magnesi thuốc thử DIAMONI HYDROPHOSPHAT Kể tên thuốc nhóm hạn chế tiết acid dịch vị điều trị loét dày tá tràng KHÁNG ACID , KHÁNG H2 , ỨC CHẾ BƠM PROTON , KHÁNG CHOLINERGIC , KHÁNG GASTIN Kể tên thuốc nhóm hạn chế tiết acid dịch vị điều trị loét dày tá tràng KHÁNG ACID , KHÁNG H2 , ỨC CHẾ BƠM PROTON Loperamid tác dụng làm giảm SỰ VẬN ĐỘNG ruột, làm giảm LƯỢNG DỊCH TIẾT thủ thuật cắt bỏ ruột Loperamid tác dụng ức chế thần kinh khu trú kiểu OPIOID thận trọng cho TRẺ EM VÀ NGƯỜI GIÀ Kể tên thuốc kháng histamin H2 điều trị loét dày tá tràng CIMETIDIN , RANITIDIN, FAMOTIDIN ,NIZATIDIN Kể tên thuốc ức chế bơm proton điều trị loét dày tá tràng OMEPRAZOL, PANTOPRAZOL , LAZOPRAZOL Kể tên thuốc nhuận tràng kích thích tác dụng ruột non DẦU THẤU DẦU 10 Kể tên thuốc nhuận tràng kích thích tác dụng ruột già BISACODYL , GLYCERIN 11 Kể tên thuốc nhuận tràng thẩm thấu : LACTULOSE , SORBITOL , GLYCERIN ,MAGNESULFAT, NATRI SULFAT 12 Kể tên thuốc nhuận tràng tạo khối: POLYSACCARID , CELLULOSE 13 Kể tên thuốc nhuận tràng làm trơn: KHOÁNG DẦU 14 Kể tên thuốc nhuận tràng làm mềm phân : DOCUSAT Hóa dược (tiếp theo) Cấu trúc nhóm thuốc tác dụng cường giao cảm ? a Amin-Phenyl-etyl b Amin-Pheno-metyl c Phenyl-etyl-amin d Phenol-etyl-metyl Đặc điểm cấu trúc nhóm thuốc cường giao cảm ? a Nhóm OH phenol, nhóm khơng b Nhóm OH phenol, nhóm khơng c Nhóm tính acid, nhóm khơng d Nhóm tính kiềm, nhóm khơng Phản ứng định tính bậc Adrenalin phản ứng ? a Phản ứng khử b Phản ứng với thuốc thử chung Alkaloid c Phản ứng thủy phân d Phản ứng diazo hóa Chất chuyển hóa Adrenalin tác dụng cầm máu gây co mạch? a adrenocrom b Nor-adrenalin c Ephedrin d Ergometin Nhóm thuốc hủy cường giao cảm nguồn gốc? a Thiên nhiên tổng hợp hóa học b Tổng hợp hóa học c Là alkaloid thực vật d Là alkaloid cựa lõa mạch hay tổng hợp Adrenalin chất dẫn truyền hệ thần kinh nào? a Cường giao cảm b Cường phó giao cảm c Hủy giao cảm d Hủy phó giao cảm Acetylcholin chất dẫn truyền hệ thần kinh nào? a Cường giao cảm b Cường phó giao cảm c Hủy giao cảm d Hủy phó giao cảm Acetylcholin bị thủy phân tạo thành hợp chất gì? a Aceton b Cholin c Acid acetic d Cholin acid acetic Cấu trúc tính kiềm vị trí nào? a Amin b Ethanol c OH phenol d Nhân thơm 10 Tính chất dược chất cấu trúc: a Dễ tan dung môi hữu b Cho phản ứng với Bạc nitrat c Không tan nước d Dễ bị thủy phân 11 Catecholamin gì? a Hỗn hợp gồm chất : dopamin, adrenalin, norephedrin b Hỗn hợp gồm chất: adrenalin, noradrenalin c Hỗn hợp gồm chất : adrenalin, norepinephrine d Trong cấu tạo nhóm catechol 12 Trong cấu trúc Acetylcholin: a chứa nhóm amin bậc b chứa nhóm amin thơm bậc c chứa nhóm amin bậc d chứa nhóm amin thơm bậc 13 Atropin ester acid tropic a Tropanol b Tropandiol c Tropatol d Atropol 14 Phản ứng đặc trưng để định tính Atropin sulfate phản ứng nào? a Vitali b Dragendof c Murexit d Mayer 15 Niclosamid thuốc trị sán dải cơng thức : a Dẫn chất benzimidazol b Dẫn chất piperazin c Dẫn chất salicynamid d Dẫn chất tetrahydropyrimidin 16 Thuốc diệt giun theo chế ức chế tổng hợp glucose? a Piperazin citrate b Levamisol c Pyrantel palmoat d Mebendazol 17 Chú ý dùng thuốc trị giun sán nên? a Uống nhiều nước tốt b Dùng chung với rượu nhẹ c Uống nước tốt d Nhai kỹ 18 Thuốc ưu tiên điều trị tất loại sán thể? a Tiabendazol b Praziquantel c Flubendazol d Pyrvinium embonat Cho cấu trúc sau: (Từ câu 30- 32) 30 Metronidazol cấu trúc nào? a R1=CH3, R2=CH2CH2OH b R1=CH2CH2OH, R2=CH3 c R1=H, R2=CH2CH2OH d R1=CH3, R2=H 31 Secnidazol cấu trúc nào? a R1=H, R2=CH3 b R1=CH3, R2=CH2CH2CH3 c R1=CH2CHOHCH3, R2=CH3 d R1=CH3, R2=CH2CHOHCH3 32 Nhóm cần thiết cấu trúc trên? a Nhóm vị trí khơng cần thiết b Nhóm vị trí khơng cần thiết c Nhóm NO2 bắt buộc phải d Nhóm vị trí 1, khơng cần thiết 33 Thuốc nên chọn ưu tiên để điều trị tất loại giun thể? a.Thiabendazol b.Mebendazol c Ceftriazol d.Flubendazol 33 Phương pháp định lượng dẫn xuất 5-nitroimidazol : a HPLC b Đo iod c Môi trường khan d Phương pháp vi sinh 34 Phương pháp định lượng cho thuốc trị giun sán : a Bithionol – môi trường khan với acid percloric b Pyrantel palmoat – acid base với thị xanh thymol c Praziquantel – phổ UV d Niclosamid – HPLC 35 Các benzimidazol tác động sán dãi : a Tiabendazol; Mebendazol b Albendazol; Mebendazol c Albendazol; Oxfebendazol d Tiabendazol; Albendazol 36 Thuốc trị giun tác động theo chế phong bế khử cực thần kinh giun : a Pyrvinium embonat b Avermectin c Piperzin d Pyrantel palmoat 37 Niclosamid thuốc trị sán dãi cơng thức? a Dẫn xuất Benzimidazol b Dẫn xuất Salicylanilid c Dẫn xuất Piperazin d Dẫn xuất Tetra hydropyrimidin 38 Artemisinin thuốc trị sốt rét cấu trúc gì? a Alkaloid cầu peroxyd b Triterpen vòng cạnh c Tritrepen cầu nối proxyd d Sesquitrepen cầu endoperoxyd 39 Quinin tạo thành nhiều loại muối (trung tính, kiềm, acid) phân tử nhóm nào? a methoxy b Alcol bậc II c Hai nhóm N d Hai nhóm N alcol bậc II 40 Dẫn chất không tan artemisinin dùng tiêm ? a Artesunat b Dihydroartemisinin c Artemether d Artenilic acid ... b Oxytoxin c Levonorgestrel d Durabolin 14 Thuốc sau thuốc kháng giáp: a Propylthiouracil b Methylthiouracil c Methimazol d Tất 15 Thuốc sau có cấu trúc amino acid: a Levothyroxin b Oxytoxin c... nội sọ: a Mannitol b Acetazolamid c Hypothiazid d Furosemid 31.Thuốc lợi tiểu sau đâykhi điều trị không bị kali máu: a Furosemid b Acetazolamid c Hypothiazid d Tất sai 32.Thuốc lợi tiểu sau có... dùng điều trị BỆNH ĐỘNG KINH Do KHÔNG TAN TRONG DẦU nên mannitol không khuyết tán qua ruột vào máu, phải dùng đường TIÊM TĨNH MẠCH Thuốc kháng histamin *Chọn ý câu sau: 1.Thuốc sau thuộc ức chế
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ôn tập kết thúc môn hóa dược có đáp án, Câu hỏi ôn tập kết thúc môn hóa dược có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay