GIẢI PHẪU HỆ THẦN KINH

77 23 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 16:33

Slide gồm hình ảnh giải phẫu, kiến thức, hiệu ứng đầy đủ về Hệ thần kinh. Định hướng giúp giảng viên và sinh viên Y Dược tham khảo giảng dạy và học tập tốt môn Giải phẫu phần Hệ thần kinh. giải phẫu hệ thần kinh giải phẫu hệ thần kinh trung ương giải phẫu hệ thần kinh người HỆ THẦN KINH HỆ THẦN KINH HỆ THẦN KINH THẦN KINH TRUNG ƯƠNG 12 ĐÔI NÃO BỘ TỦY GAI THẦN KINH SỌ THẦN KINH THẦN KINH NGOẠI BIÊN THỰC VẬT THẦN KINH GAI GIAO CẢM PHÓ GIAO CẢM HỆ THẦN KINH NÃO BỘ ĐOAN NÃO GIAN NÃO TRUNG NÃO TRÁM NÃO HÀNH NÃO CẦU NÃO TIỂU NÃO NÃO THẤT IV HỆ THẦN KINH 1- TỦY GAI: HỆ THẦN KINH 1- TỦY GAI: PHẦN CỔ PHÌNH CỔ - DÀI 42- 45 cm - NẶNG 26- 28 gr - ĐI TỪ BỜ TRÊN C1 PHẦN NGỰC ĐẾN BỜ DƯỚI L1 HAY BỜ TRÊN L2 PHẦN THẮT LƯNG PHÌNH THẮT LƯNG NĨN TỦY CẤU TẠO CẤU TẠO DÂY TẬN CÙNG HỆ THẦN KINH 1- TỦY GAI: 1-1 CHẤT XÁM: LỖ Ống trung tâm SỪNG TRƯỚC RỄ TRƯỚC RỄ BỤNG SỪNG BÊN SỪNG SAU RỄ SAU RỄ LƯNG HỆ THẦN KINH 1- TỦY GAI: 1-1 CHẤT XÁM: HỆ THẦN KINH 1- TỦY GAI: 1-2 CHẤT TRẮNG: RÃNH GIỮA RÃNH BÊN SAU RÃNH TRUNG GIAN SAU THỪNG SAU THỪNG BÊN THỪNG TRƯỚC RÃNH BÊN TRƯỚC KHE GIỮA HỆ THẦN KINH 2- HÀNH NÃO: - KÍCH THƯỚC: 2,5mm X 20mm X 30mm RÃNH BÊN TRƯỚC - CÂN NẶNG: 6- 7g (DÂY TK XII) VI RÃNH HÀNH CẦU (DÂY TK VI, VII, VIII) RÃNH BÊN SAU VII (DÂY TK IX, X, XI) VIII TRÁM HÀNH IX THÁP HÀNH XII X XI KHE GIỮA BẮT CHÉO THÁP HÀNH NÃO HÀNH NÃO (MẶT TRƯỚC) (MẶT TRƯỚC) HỆ THẦN KINH 2- HÀNH NÃO: CUỐNG TIỂU NÃO DƯỚI CỦ NHÂN CHÊM CỦ NHÂN THON CHỐT NÃO HÀNH NÃO HÀNH NÃO (MẶT SAU) (MẶT SAU) ...HỆ THẦN KINH HỆ THẦN KINH THẦN KINH TRUNG ƯƠNG 12 ĐÔI NÃO BỘ TỦY GAI THẦN KINH SỌ THẦN KINH THẦN KINH NGOẠI BIÊN THỰC VẬT THẦN KINH GAI GIAO CẢM PHÓ GIAO CẢM HỆ THẦN KINH NÃO BỘ ĐOAN... DÂY TẬN CÙNG HỆ THẦN KINH 1- TỦY GAI: 1-1 CHẤT XÁM: LỖ Ống trung tâm SỪNG TRƯỚC RỄ TRƯỚC RỄ BỤNG SỪNG BÊN SỪNG SAU RỄ SAU RỄ LƯNG HỆ THẦN KINH 1- TỦY GAI: 1-1 CHẤT XÁM: HỆ THẦN KINH 1- TỦY GAI:... THÙY BÁN NGUYỆT DƯỚI HỆ THẦN KINH 4- TIỂU NÃO: CHẤT XÁM CHẤT TRẮNG CÂY SỐNG TIỂU NÃO HỆ THẦN KINH 5- NÃO THẤT IV: MÀN TỦY TRÊN CỐNG NÃO ĐÁY MÁI NÃO THẤT MÀN TỦY DƯỚI HỆ THẦN KINH 5- NÃO THẤT IV:
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHẪU HỆ THẦN KINH, GIẢI PHẪU HỆ THẦN KINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay