GIẢI PHẪU HỆ TUẦN HOÀN

37 10 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 16:28

Slide gồm hình ảnh giải phẫu, kiến thức, hiệu ứng đầy đủ về Hệ tuần hoàn. Định hướng giúp giảng viên và sinh viên Y Dược tham khảo giảng dạy và học tập tốt môn Giải phẫu phần Hệ tuần hoàn. bài giảng giải phẫu hệ tim mạch hình ảnh giải phẫu hệ tuần hoàn đặc điểm giải phẫu hệ tuần hoàn HỆ TUẦN HOÀN TIM 10 ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG • NGUYÊN ỦY – Bên phải : từ ĐM cánh tay đầu – Bên trái từ cung ĐM chủ • Đi lên cổ đến bờ sụn giáp phân thành ĐM cảnh cảnh 24 CÁC NHÁNH CỦA ĐM CẢNH NGỒI CÁC NHÁNH BÊN: • • • • • • ĐM GIÁP TRÊN ĐM LƯỠI ĐM MẶT ĐM HẦU LÊN ĐM CHẨM ĐM TAI SAU CÁC NHÁNH TẬN • ĐM HÀM • ĐM THÁI DƯƠNG NƠNG 26 27 28 ĐM DƯỚI ĐỊN • Ngun ủy – Bên phải từ thân ĐM cánh tay đầu – Bên trái từ cung ĐM chủ • Tại bờ ngồi xương sườn , đổi tên thành ĐM nách • Các nhánh 1.ĐM ĐỐT SỐNG 2.ĐM NGỰC TRONG 3.THÂN GIÁP CỔ • • • ĐM GIÁP DƯỚI ĐM NGANG CỔ ĐM TRÊN VAI 4.THÂN SƯỜN CỔ ĐM CỔ SÂU ĐM GIAN SƯỜN TRÊN CÙNG 5.ĐM VAI XuỐNG 30 31 32 33 34 35 36 37 ...2 TIM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 HỆ THỐNG MẠCH MÁU 21 22 ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG • NGUYÊN ỦY – Bên phải : từ ĐM cánh tay đầu – Bên trái
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHẪU HỆ TUẦN HOÀN, GIẢI PHẪU HỆ TUẦN HOÀN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay