Khoá luận tốt nghiệp thiết kế trò chơi học tập trong dạy học môn tự nhiên và xã hội ở tiểu học

47 9 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 16:26

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRIỆU THỊ ÁNH NGỌC THIẾT KẾ TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN HỘI TIỂU HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS PHẠM QUANG TIỆP Hà Nội, 2018 LỜI CẢM ƠN Đƣợc phân công quý thầy cô khoa Giáo dục Tiểu học, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, sau gần ba tháng thực hồn thành Khóa luận tốt nghiệp “Thiết kế trò chơi học tập dạy học môn Tự nhiên hội Tiểu học” Để hoàn thành tốt luận văn, nỗ lực học hỏi thân có hƣớng dẫn, giúp đỡ tận tình nhiều tổ chức, cá nhân Lời xin chân thành cảm ơn thầy Phạm Quang Tiệp - Giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học trực tiếp bảo hƣớng dẫn tơi suốt q trình thực nghiên cứu Ngồi tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới tồn thể thầy giáo trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội tận tình giúp đỡ suốt thời gian học tập, rèn luyện nghiên cứu trƣờng Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu trƣờng Tiểu học Trƣng Nhị (Phúc Yên - Vĩnh Phúc), thầy cô giáo em học sinh ủng hộ, cộng tác giúp đỡ tơi q trình điều tra, đáng giá, tổ chức thực nghiệm nội dung liên quan đến luận văn Vì kiến thức chun mơn hạn chế thân thiếu nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên luận văn không tránh khỏi thiếu xót Nên tơi mong nhận đƣợc bảo, đóng góp ý kiến q thầy để tơi bổ sung hồn thiện đề tài hơn, phục vụ tốt cho công tác giáo dục giảng dạy Một lần xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2018 Tác giả Triệu Thị Ánh Ngọc LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài: “Thiết kế trò chơi học tập dạy học môn Tự nhiên hội Tiểu học” cơng trình nghiên cứu độc lập cá nhân tơi với cố vấn thầy Phạm Quang Tiệp Các số liệu, kết nghiên cứu thực nghiệm hoàn toàn trung thực Kết nghiên cứu luận văn chƣa đƣợc đăng tải chƣơng trình khoa học hay tạp chí Hà Nội, tháng năm 2018 Tác giả Triệu Thị Ánh Ngọc DANH MỤC VIẾT TẮT GV: Giáo viên HS: học sinh NXB: nhà xuất MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Môn Tự nhiên hội đƣợc giảng dạy khối lớp 1, 2, trƣờng Tiểu học mơn học chiếm lƣợng thời gian lớn chƣơng trình học mơn tích hợp nhiều lĩnh vực khoa học nhƣ: Vật lí, Sinh học, Hóa học, Đƣợc chia thành ba chủ đề chính: Con ngƣời sức khỏe, hội, Tự nhiên Với lƣợng kiến thức lớn liên quan trực tiếp tới sống, nhà trƣờng GV có nhƣng hiểu biết định tầm quan trọng mơn học đến tâm sinh lí HS nhƣ mối quan hệ hội trẻ từ bƣớc đầu đời Vì nhà giáo dục, GV trình soạn giảng giảng dạy có phƣơng pháp, hình thức tổ chức dạy học khác để phù hợp với nội dung đảm bảo truyền thụ đầy đủ nội dung kiến thức, kĩ mang lại hứng thú, lơi em tìm tòi, khám phá điều mẻ, thú vị quanh Hiện nay, q trình giảng dạy có nhiều phƣơng pháp đƣợc thầy cô giáo áp dụng cách linh hoạt, sáng tạo môn Tự nhiên hội Ngoài phƣơng pháp dạy học truyền thống nhƣ: Phƣơng pháp vấn đáp, phƣơng pháp thảo luận nhóm, phƣơng pháp thực hành, phƣơng pháp làm việc cá nhân, phƣơng pháp quan sát Thì phƣơng pháp dạy học đại, phát huy tính chủ động tích cực học sinh ngày đƣợc trọng, đáp ứng theo phƣơng châm đổi “Lấy ngƣời học làm trung tâm” nhƣ phƣơng pháp phát giải vấn đề, phƣơng pháp tranh luận, phƣơng pháp đóng vai, phƣơng pháp kể chuyện.Và phƣơng pháp đƣợc thầy cô tiến hành nhiều nhƣ đƣợc em HS hứng thú phƣơng pháp sử dụng trò chơi học tập Trò chơi học tập tức thơng qua trò chơi có nội dung liên quan đến học để giúp HS tái lại kiến thức, tiếp thu hay củng cố nội dung vừa học Dựa vào mục đích trò chơi tổ chức trƣớc, hay cuối học, ơn tập.Trò chơi cơng cụ đáp ứng tiêu chí “Học mà chơi, chơi mà học” giúp học trở nên vui vẻ, không tạo áp lực cho em Qua trò chơi học tập ngồi củng cố lại học nhằm rèn luyện thể chất, sảng khoái tinh thần, giáo dục kĩ sống, kĩ làm việc nhóm, tinh thần đồn kết, ý chí nỗ lực chiến thắng, phƣơng thức phản ánh rõ nét cá tính HS từ giúp cho GV dễ dàng trình giảng dạy giáo dục trẻ Phƣơng pháp trò chơi đáp ứng với mục tiêu giáo dục nay, giáo dục học sinh phát triển toàn diện đức, trí, thể, mĩ Vì vậy, thiết kế trò chơi học tập dạy học Tự nhiên hội cần thiết song để sử dụng phƣơng pháp thật khéo léo hiệu hay không nghệ thuật, duyên nhà Sƣ phạm Trò chơi học tập đƣợc thiết kế theo nhiều cách thức khác với cơng cụ, phƣơng tiện, hình thức chơi riêng Có thể trò chơi vận động nhẹ nhàng, đố vui xung quanh nội dung Các đồ vật, dụng cụ phục vụ trò chơi đƣợc giáo viên thiết kế thủ công cách tỉ mỉ, đẹp mắt Ngồi cơng nghệ thơng tin ngày phát triển, việc ứng dụng internet vào môi trƣờng học đƣờng phổ biến giúp cho việc thiết kế trò chơi dễ dàng Các tính vƣợt trội bảng thơng minh, máy chiếu giúp trò chơi thêm phần thú vị Những sắc màu rực rỡ, âm sôi động, video sống hay hình ảnh đẹp đƣợc HS háo hứng tham gia Do đó, GV cần biết thiết kế đƣợc trò chơi đa dạng, phong phú để làm học thêm phần tƣơi với lứa tuổi đầu Tiểu học Đã có nhiều tài liệu, sách hƣớng dẫn cách thiết kế trò chơi học tập mơn Tự nhiên hội song rời rạc, chƣa có tính hệ thống, trò chơi thiên tính giải trí mà chƣa có nội dung giáo dục Nhiều trò chơi chƣa phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, chƣa kích thích ham hiểu biết em Ngoài lứa tuổi đầu Tiểu học em hiếu động nên GV khó quản lí HS q trình chơi Một số trò chơi không phù hợp với điều kiện sở vật chất, sở hạ tầng nhà trƣờng đặc thù HS Hay cách tổ chức GV không hiệu gây nhàm chán cho HS khiến trò chơi không mang lại kết cao Vậy để chơi đạt mục tiêu đề cần thiết kế loại trò chơi phù hợp với học, đặc điểm HS điều kiện lớp học Từ lí tơi lựa chọn chủ đề “Thiết kế trò chơi học tập dạy học môn Tự nhiên hội Tiểu học” hi vọng việc nghiên cứu đề tài mang đến nhiều kiến thức bổ ích, thiết thực liên quan tới việc thiết kế sử dụng trò chơi học tập mơn Tự nhiên hội Tiểu học Bên cạnh với đề tài tơi mong q thầy bổ sung, phát triển vốn trò chơi thêm phong phú, đa dạng để mang lại hiệu cao, đảm bảo mục tiêu giáo dục trình giảng dạy, góp phần đổi phƣơng pháp dạy học Tự nhiên hội nói riêng mơn khác nói chung Mục đích nghiên cứu Đề xuất quy trình thiết kế tổ chức trò chơi học tập mơn Tự nhiên hội nhằm góp phần nâng cao kết dạy học môn học Tiểu học Đối tƣợng nghiên cứu Phƣơng thức thiết kế trò chơi học tập mơn Tự nhiên hội Tiểu học Giả thuyết khoa học Nếu xác lập đƣợc bƣớc tiến hành kĩ thuật thực thiết kế trò chơi vừa đảm bảo nguyên tắc xây dựng trò chơi học tập, vừa phù hợp với đặc trƣng môn Tự nhiên hội đặc điểm nhận thức HS Tiểu học tạo trò chơi hấp dẫn hiệu dạy học Tự nhiên hội cho HS Tiểu học Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu sở lí luận thực tiễn việc thiết kế trò chơi học tập môn Tự nhiên hội Tiểu học Đề xuất chỉnh sửa, thiết kế làm cách tổ chức, hình thức tham gia trò chơi học tập sẵn có sách giáo khoa đƣợc sử Thiết kế hệ thống trò chơi phục vụ dạy học Tự nhiên hội Thực nghiệm Sƣ phạm để khẳng định tính đắn khả thi đề tài, áp dụng tực tiễn số trò chơi vào học Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung: Môn Tự nhiên hội khối lớp 1, 2, Phạm vi thời gian: Trong chƣơng trình năm học khối lớp 1, 2, môn Tự nhiên hội Phạm vi không gian: Khối lớp 1, 2, trƣờng Tiểu học Nghiên cứu thực trạng tiến hành thực nghiệm trƣờng Tiểu học Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu lí luận: Thơng qua giáo trình, tạp chí giáo dục, sách thiết kế, sách giáo viên, đề tài nghiên cứu trƣớc tơi tiến hành nghiên cứu, thu thập, phân tích thơng tin, sở lí luận liên quan đến thiết kế trò chơi học tập mơn Tự nhiên hội Tiểu học Phƣơng pháp điều tra khảo sát: Điều tra thực trạng sử dụng trò chơi học tập dạy học môn Tự nhiên hội Tiểu học Xin ý kiến GV HS phiếu để thu thập thông tin nhanh thiết thức Phƣơng pháp quan sát: Quan sát bao quát lớp học, thái độ HS kết đạt đƣợc trò chơi Tự nhiên hội Phƣơng pháp thực nghiệm Sƣ phạm: Soạn giáo án trực tiếp tổ chức trò chơi số tiết mơn Tự nhiên hội để đánh giá tính khả thi, hiệu trò chơi đề xuất Phƣơng pháp xử lí thơng tin: Xây dựng luận phục vụ chứng minh, bác bỏ giả thiết khoa học xử lí số liệu có liên quan đến đề tài Xử lí logic thơng tin định tính xử lí tốn học với thông tin định lƣợng nhờ phần mềm tin học Phƣơng pháp vấn: Phỏng vấn HS thái độ kết tham gia trò chơi Trao đổi với GV việc sử dụng thiết kế trò chơi học tập Xin ý kiến, bảo, kinh nghiệm chuyên gia, giảng viên giảng dạy môn phƣơng pháp dạy học chủ đề Tƣ nhiên hội Cấu trúc đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận Nội dung khóa luận gồm chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lí luận thiết kế trò chơi học tập dạy học mơn Tự nhiên hội Tiểu học Chƣơng 2: Thực trạng thiết kế trò choi học tập dạy học môn Tự nhiên hội trƣờng Tiểu họ Chƣơng 3: Biện pháp thiết kế trò chơi học tập dạy học môn Tự nhiên hội Tiểu học NỘI DUNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA THIẾT KẾ TRỊ CHƠI HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN HỘI TIỂU HỌC 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Thiết kế trò chơi học tập khơng vấn đề mẻ giáo dục trƣớc phƣơng pháp dạy học đƣợc biên soạn có đề tài nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề Ngay từ cuối kỉ XIX- đầu kỉ XX giáo dục biết đến ông Phreben (Đức) hay M.Mentori có ý tƣởng trò chơi với dạy trẻ học, dùng trò chơi làm phƣơng tiện dạy học Về sau ý tƣởng đƣợc phản ánh tiếp tục trongnghiên cứu nhà giáo dục Liên Xô nhƣ: A.P.Radinna, A.P.Vsova, A.L.Sovokia gần với trình đổi toàn diện giáo dục đổi nội dung phƣơng pháp dạy học Đã có nhiều nhà giáo dục Việt Nam nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu thiết kế trò chơi học tập khơng giáo dục tồn diện mặt cho trẻ mà giúp việc học trở nên thú vị Trong số phải kể đến tác giả nhƣ Hà Nhật Thăng (chủ biên) với “Tổ chức hoạt động vui chơi Tiểu học nhằm phát triển tâm lực, trí tuệ, thể lực cho học sinh” hay “150 trò chơi thiếu nhi” hai tác giả Bùi Sĩ Tụng Trần Quang Đức chủ biên Các tài liệu đề cập rõ vai trò trò chơi song đƣa hoạt động vui chơi chung chung, chƣa thực sâu vào ứng dụng trò chơi, chƣa ý đến điều kiện thực tế lớp học Nên áp dụng chƣa đạt hiệu cao Đối với môn Tự nhiên hội Tiểu học phải kể đến “Học mà vui vui mà học” ơng Vũ Xn Đỉnh, “Trò chơi học tập Tự nhiên hội lớp 1, 2, 3” tác giả Bùi Phƣơng Nga làm chủ biên hay Dự án phát triển giáo viên Tiểu học NXB Giáo dục Cùng với đó, có nhiều đề tài khóa luận, luận văn kết thúc môn học sinh viên khối Sƣ phạm ngành giáo dục Tiểu học tìm hiểu nội dung Song trò chơi chƣa có tính hệ thống, khó áp dụng vào thực tiễn giảng dạy Chính đề tài vào chuyên sâu nghiên cứu “Thiết kế trò chơi học tập dạy học mơn Tự nhiên hội trƣờng Tiểu học” với đầy đủ ba chủ đề: Con ngƣời sức khỏe, Tự nhiên hội 1.2 Dạy học môn Tự nhiên hội Tiểu học 1.2.1 Đặc điểm môn Tự nhiên hội Tiểu học Các môn học Tự nhiên hội, Khoa học, Lịch sử Địa lí mơn học vật, kiện, tƣợng mối quan hệ chúng môi trƣờng tự nhiên hội xung quanh, thể sức khỏe ngƣời Khác với mơn học nhƣ Tốn, Tiếng Việt, Nghệ thuật Đối tƣợng học tập môn Tự nhiên hội vật, tƣợng cụ thể mối quan hệ chúng môi trƣờng tự nhiên, hội Việc học tập môn học phải dựa vào vật, tƣợng cụ thể môi trƣờng xung quanh Song với mơn học khác, vật, tƣợng đối tƣợng trung gian, phƣơng tiện để qua HS lĩnh hội kiến thức kĩ mơn học Hay nói cách khác, vật, tƣợng mối quan hệ khơng phải đối tƣợng học tập trực tiếp Còn mơn học Tự nhiên, hội Khoa học vật, tƣợng mối quan hệ chúng đối tƣợng học tập trực tiếp Vì vật, tƣợng mối quan hệ chúng môi trƣờng tự nhiên hội xung quanh nên đối tƣợng học tập cụ thể gần gũi với HS Các em đƣợc tiếp xúc với chúng từ trƣớc tới trƣờng, sống hàng ngày gia đình, địa phƣơng, từ ngƣời xung quanh từ phƣơng tiện thông tin đại chúng Ngồi ra, đặc điểm chƣơng trình mơn học đƣợc xây dựng theo quan điểm đồng tâm Nội dung học tập đƣợc xếp từ gần đến xa, hỏi) Mặt mếu, mặt cƣời GV giơ tranh phút L1(4) nói nội dung, L3(2, 3, 4, 5, HS đồng ý giơ bảng 8, 9, 11, 15) mặt cƣời khơng giơ mặt mếu Đóng vai Các nhóm đóng vai phút L2(8, 9) để giải vấn đề L3(5, 6, 13) cho trƣớc Ghép tranh Gắn thẻ chữ vào phút L3(7, 8, 12) sơ đồ giải thích Ai phản ứng nhanh Đi chợ HS nói, lớp phút L1(3) phản ứng tƣơng ứng “Đi chợ, chợ”, L3(13, 14) phút L1(8) “mua gì, mua gì”, GV HS HS nói 3.2.2.2 Hệ thống trò chơi học tập chủ đề hội STT TÊN TRÒ CHƠI Bạn đến chơi LOẠI TRÒ CHƠI nhà Xì điện CÁCH CHƠI THỜI LỚP BÀI GIAN ÁP DỤNG HS đƣợc gọi giới phút L1(11) thiệu gia đình L2(11) L3(19, 20) HS nói đáp án phút L1(8, 14, 16) gọi bạn khác 30 L2(12, 16, 21, câu hỏi cho 22) trƣớc L3(23, 24, 25, 26) Cặp đơi hồn hảo Em làm họa sĩ HS diễn tả phút L1(13) hành động, HS L2(13, 14, 17) đoán L3(30, 31, 33) HS vẽ tranh theo chủ phút L1(12) đề giới thiệu Bác đƣa thƣ L2(15, 19, 20) HS hát, truyền nhau, phút L3(29) ghi cách liên lạc lên thƣ Mặt mếu mặt cƣời GV giơ tranh phút L1(17, 20) nói, học sinh đồng ý L2(15, 16, 18) giơ bảng mặt cƣời, L3(36, 37, 38) khơng giơ mặt mếu Đến thăm lớp tơi Các nhóm thi giới phút L2(15, 16, 17) thiệu góc học L3(26,17,18) tập 3.2.2.3 Hệ thống trò chơi học tập chủ đề Tự nhiên STT TÊN TRÒ CHƠI Triển lãm LOẠI TRỊ CHƠI tranh Họa sĩ nhí CÁCH CHƠI THỜI LỚP BÀI GIAN ỨNG DỤNG Các nhóm sƣu tầm, phút L1(22, 24, 29) giới thiệu tranh theo L2(24-30) chủ để L3(51-55) HS vẽ tranh giới phút L1(24, 25) 31 thiệu theo chủ đề L2(24-30) L3(40-50) Mặt trời lặn, GV nói mặt trời phút L2(31, 32) mọc, HS giơ tay mặt trời mọc lên cao nói đằng đơng GV nói mặt trời lặn, HS vỗ tay nói đằng đông Thế giới động vật HS diễn tả hành phút L2(33) động, cử vật, lớp đốn Zích zắc HS nói đáp án phút L1(29, 34) theo zích zắc (áo L2(24, 30) L3(46, 48) màu, họ ) Bốn mùa nhóm nhóm phút L1(33, 34) mùa viết giấy L3(64) hoạt động, thời tiết, trang phục mùa Trái đất GV chẩn bị tranh, phút L3(59, 60, 61, HS thi nói hiểu 62, 66, 67, 68) biết Đố bạn 1 HS miêu tả (giơ phút L1(22, 23) tranh) nội dung L2(24-30) cho trƣớc, lớp L3(47-50) giơ tay nhanh đƣợc trả lời 32 Con vật em Hs bắt trƣớc tiếng phút L1(26, 27, 28) kêu, hành động yêu L3(54) vật theo hiệu lệnh 10 Hiện tƣợng thời tiết GV nói tên hiên phút L1(30, 32, 33, tƣợng thời tiết, HS 34) làm hành động đƣợc qui định trƣớc Trong trò chơi với trò chơi có sử dụng hình ảnh giáo viên thiết kế papoit để trình chiếu gây hứng thú tốt học sinh lại tiết kiệm Hay làm đồng hồ bấm để tạo hiệu ứng tốt hơn, hay hát đƣợc bật nhạc học sinh thích thú hát theo làm khơng khí chơi vui vẻ, sơi nhiều Ngồi có nhiều loại trò chơi khác GV thiết kế máy chiếu hay bổ ích với phần mềm trò chơi học tập Đặc biệt ứng dụng Violet với trò chơi trắc nghiệm, lật mở chữ, điền thiếu, trò chơi sai với hiệu ứng âm thanh, hình ảnh, nhạc điệu hữu ích, giáo viên sử dụng loại trò chơi tất học, ơn tập Các loại trò chơi có tác dụng tốt việc củng cố thay cho phần kết luận, học sinh đƣợc nhìn, nghe, đọc giúp ghi nhớ tốt nhiều 3.2.3 Minh họa cách thiết kế trò chơi Trò chơi 01 Môn: Tự nhiên hội lớp Chủ đề: Tự nhiên – 23: Cây hoa 33 Dạng trò chơi: Trò chơi khởi động Tên trò chơi: Đố bạn Mục đích trò chơi: Tạo khơng khí học tập vui vẻ, sơi động trƣớc vào Tìm hiểu hiểu biết HS loại hoa Phát triển khả diễn đạt trẻ Thời gian, địa điểm: vòng phút, lớp học Chuẩn bị: GV chuẩn bị tranh loài hoa: hoa hồng, hoa cúc vàng, hoa đào, hoa huệ, hoa ly Hình thức chơi: chơi cá nhân Số lƣợng ngƣời chơi: Cả lớp tham gia Cách tiến hành: - GV mời HS lần lƣợt HS lên bảng chọn tranh loại hoa đƣợc GV chuẩn bị Miêu tả lời loài hoa (màu sác, mùi thơm, mơi trƣờng sống ) vòng 30 giây - Cả lớp ý lắng nghe, viết đáp án bảng - Hết GV gõ thƣớc để lớp giơ bảng, HS diễn tả giơ tranh đáp án Bạn sai bị loại khỏi chơi - Cứ lần lƣợt chơi nhƣ đến hết tranh Thƣởng, phạt: GV thƣởng cho bạn diễn tả ln tranh hoa mà diễn tả Thƣởng cho bạn trả lời tràng pháo tay Các bạn thua phải vừa hát vừa múa tự chọn Nhận xét, tổng kết: Sau kết thúc trò chơi GV treo tất tranh lên bảng cho HS đọc đồng tên loại hoa giới thiệu vào Trò chơi 01 Mơn: Tự nhiên hội lớp Chủ đề: Tự nhiên – 27: Loài vật sống đâu? 34 Dạng trò chơi: Trò chơi để củng cố kiến thức Tên trò chơi: Thế giới động vật Mục đích trò chơi: Củng cố lại toàn kiến thức học mơi trƣờng sống lồi vật cách di chuyển số vật Rèn luyện cho học sinh trí thơng minh nhanh nhẹn, khả diễn đạt ngơn ngữ thể, tính đồng đội Bên cạnh giúp học sinh giải trí, thƣ giãn, vận động chân tay với động tác, cử nhẹ nhàng sau tiết học căng thẳng để chuẩn bị vào tiết học Thời gian, địa điểm: vòng 5-7 phút, lớp học Chuẩn bị: hình ảnh vật (chim, mèo, tơm, vịt, chuột, cò, cá, hổ, châu chấu, ếch, bƣớm, ong ) Hình thức chơi: chơi theo nhóm Số lƣợng ngƣời chơi: Chia lớp thành đội có số lƣợng học sinh nhau, cho thành viên ngồi với Ngƣời quản trò giáo viên Cách chơi: - Mỗi đội cử bạn, lần lƣợt bạn lên bốc thăm hình ảnh vật đƣợc giáo viên chuẩn bị trƣớc, giữ bí mật đƣa cho trò Sau đƣợc diễn tả cử chỉ, hành động, khơng đƣợc sử dụng lới nói đội đoán - Các đội trả lời cách giơ tay, khơng đƣợc nói chƣa cho phép, đƣợc giơ tay trả lời từ ngƣời diễn tả bắt đầu làm Quản trò quan sát xem đội nhanh giành quyền trả lời Trả lời quản trò giơ hình ảnh lên trƣớc lớp Trả lời sai đến lƣợt đội khác - Đến có đội trả lời đúng, ngƣời diễn tả mời đội đứng lên hỏi “Con sống đâu?” mặt đất tổ giơ hai tay trƣớc, dƣới nƣớc vỗ tay, bay lƣợn không giơ hai tay lên cao Hỏi 35 “con di chuyển cách nào” ngƣời diễn tả gọi bạn đội trả lời Nếu đốn ý: tên vật, mơi trƣờng sống cách di chuyển đƣợc điểm, sai ý khơng tính điểm ý Quản trò ghi điểm công khai đội lên bảng Thƣởng phạt:Sau kết thúc lƣợt chơi nhƣ vậy, quản trò tổng kết điểm số xếp loại đội chơi Đội có số điểm cao đƣợc đƣa hình phạt cho đội có số điểm thấp Có thể vừa hát vừa múa hát vật hay bắt trƣớc tiếng kêu vật Nhận xét, tổng kết: Cô giáo tổng kết, treo tất tranh vật lên bảng học sinh nhắc lại để trả lời cho câu hỏi đầu “Loài vật sống đâu?” Nhận xét trò chơi, tuyên dƣơng cá nhân tích cực, có thành tích suất xắc, nhắc nhở nhẹ nhàng với bạn chƣa cố gắng, vi phạm luật chơi Trò chơi 03 Mơn: Tự nhiên hội lớp Chủ đề: Tự nhiên – 48 : Qủa Dạng trò chơi: Trò chơi hình thành kiến thức Tên trò chơi: Họa sĩ nhí Mục đích trò chơi: Tạo khơng khí học tập vui vẻ, sơi động Hình thành kiến thức mới: tìm hiểu màu sắc, hình dáng, mùi vị loại giúp em tiếp thu có hiệu Phát triển khả hội họa HS Thời gian, địa điểm: vòng 15 phút, lớp học Chuẩn bị: HS chuẩn bị giấy khổ A4, bút chì, màu vẽ GV chuẩn bị băng dính, số loại thật: sầu riêng, vải, nhãn, chanh Hình thức chơi: chơi cá nhân Số lƣợng ngƣời chơi: Cả lớp tham gia, chơi độc lập Cách tiến hành: 36 - Trong vòng phút HS vẽ tranh ột loại mà em u thích sau tơ màu - Chuẩn bị phần giới thiệu tranh theo câu hỏi: 1: Bức tranh em vễ 2: Mơ tả màu sắc loại xanh chín 3: Miêu tả hình dáng loại 4: Mùi vị loại nhƣ nào? - Kết thúc thhời gian tất HS mang vẽ dán lên bảng Cả lớp quan sát - GV mời - HS lên giới thiệu theo câu hỏi cho - Cả lớp lắng nghe, bổ sung, nhận xét - Bình chọn vẽ giới thiệu hay Thƣởng phạt: vẽ đƣợc bình chọn đẹp đƣợc dán vẽ góc học tập Phạt bạn chƣa vẽ xong nhảy lò có vòng quanh lớp - Nhận xét, tổng kết: Nhận xét trò chơi, tun dƣơng cá nhân tích cực, có thành tích suất xắc, nhắc nhở nhẹ nhàng với bạn chƣa cố gắng, chƣa tích cực Gv cho HS nhìn lại tồn đặt câu hỏi “Vậy loại có đặc điểm màu sắc, hình dạng mùi vị?” sau mời HS trả lời GV nhận xét, tổng kết lại toàn van cho HS phát biểu lại 3.2.2 Cách tiến hành trò chơi học tập dạy học mơn Tự nhiên hội Tiểu học Có nhiều cách tiến hành trò chơi khác nhau, nhƣng nhìn chung để có trò chơi đảm bảo qn, hiệu quả, có hệ thống an tồn thầy giáo nên tiến hành trò chơi theo bƣớc sau: 37 Bƣớc 1: Lựa chọn chuẩn bị trò chơi Trên sở mục đích, yêu cầu, nội dung học GV lựa chọn trò chơi cho phù hợp GV phải chuẩn bị chu đáo thứ phục vụ trò chơi để đảm bảo q trình chơi em diễn xn xẻ Nhƣ vậy, trò chơi cần chẩn bị nhiều thứ nhƣ: Điều kiện sân bãi, phƣơng tiện, đồ dùng, dụng cụ chơi cần đến lúc sử dụng đƣa để tránh làm lạc hƣớng em Bƣớc 2: Giới thiệu, giải thích trò chơi phân chia lực lƣợng GV giới thiệu giải thích thích trò chơi: Nêu tên trò chơi, giải thích rõ mục đích, u cầu, cách chơi, qui định luật chơi, qui định thời gian hay lƣợt chơi, cách đánh giá thắng thua khung thƣởng phạt rõ ràng cho HS Phần giới thiệu giải thích phải thật đơn giản, dễ hiểu để em nắm vững hiểu trò chơi, cách chơi Bƣớc 3: Tổ chức tiến hành chơi Để trò chơi đạt kết tốt, sau hƣớng dẫn giải thích xong GV nên cho học sinh chơi nháp vài lần, sau chơi thật GV làm trọng tài theo dõi diễn biến trò chơi để có nhận xét, đánh giá đắn khách quan Bƣớc 4: Nhận xét, đánh giá kết rút học từ trò chơi Dựa vào vào yêu cầu, nội dung GV nhận xét, đánh giá thật công bằng, khách quan kết trò chơi Cần tạo điều kiện cho HS tự nhận xét, đánh giá lẫn Cần biểu dƣơng, khen thƣởng cá nhân tích cực, phạt nhẹ nhàng với đội thua cuộc.Vì trò chơi học tập sau trò chơi GV phải cho HS rút học, kĩ kĩ xảo đƣợc rèn luyện qua trò chơi 3.3 Thực nghiệm Sƣ phạm 3.3.1 Mục đích thực nghiệm Thực nghiệm sử dụng trò chơi học tập dạy học Tự nhiên hội đề xuất, qua đánh giá tính đắn giả thuyết khoa học đề 38 3.3.2 Đối tượng thực nghiệm Thực nghiệm lớp 2A3 2A4 trƣờng Tiểu học Trƣng Nhị (Phúc YênVĩnh Phúc) Điều kiện sở vật chất, điều kiện học tập, chất lƣợng HS hai lớp nhƣ - Nhóm thực nghiệm: lớp 2A4 có 37 HS - Nhóm đối chứng: lớp 2A3 có 35 HS 3.3.3 Nội dung thực nghiệm Trong phần tổng kết củng cố lại học “Loài vật sống đâu?” - Thực nghiệm tổ chức trò chơi “Thế giới động vật” lớp 2A4 - GV ghi phần tổng kết lên bảng cho HS đọc đồng lớp 2A3 Để phục vụ nội dung thực nghiệm tơi có phát phiếu thăm dò ý kiến học sinh, phiếu trƣng cầu ý kiến xin trao đổi trực tiếp giáo viên, thu thập xử lí số liệu 3.3.4 Tiến hành thực nghiệm Nhóm thực nghiệm Thời gian: Tiết 2, thứ ngày 14 tháng năm 2017 Địa điểm: Phòng học lớp 2A4 trƣờng Tiểu học Trƣng Nhị Ngƣời tham gia: Cô giáo chủ nhiệm lớp Nguyễn Thị Hồng Minh toàn thể 37 em học sinh lớp 2A4 Thực nghiệm tổ chức trò chơi “Thế giới động vật” vào phần củng cố cuối “Loài vật sống đâu?” Tiến hành tổ chức trò chơi dƣới điều khiển – giáo sinh thực tập xin giảng đánh giá Trò chơi đƣợc diễn theo qui trình thiết kế phần “Minh họa cách thiết kế trò chơi” vòng phút, có dự giảng giáo chủ nhiệm Nhóm đối chứng Thời gian: Tiết 3, thứ ngày 14 tháng năm 2017 39 Địa điểm: Phòng học lớp 2A3 trƣờng Tiểu học Trƣng Nhị Ngƣời tham gia: Cô giáo chủ nhiệm lớp (giảng dạy), 35HS lớp 2A4, giáo sinh thực tập đến dự giảng Phần củng cố cuối “Loài vật sống đâu?” GV ghi tổng kết lên bảng cho HS đọc đồng Sau kết thúc hai nhóm, tơi có xin thêm thời gian để phát phiếu điều tra cho học sinh nhằm thu thập kết thiết thực thực nghiệm học: PHIẾU 1: Hoàn thành bảng sau vòng phút Họ tên: Lớp: Tìm hiểu môi trƣờng sống, cách di chuyển lồi vật em biết STT Tên vật Mơi trƣờng sống Cách di chuyển 3.3.5 Kết thực nghiệm Nhóm thực nghiệm Trong tổng số 37 HS trả lời phiếu, có 35 HS hồn thành đầy đủ, với yêu cầu đƣa (chiếm 94,6%), có HSchƣa hồn thành phiếu làm đƣợc 4/5 (chiếm 5,4%) 40 HS hăng say, hào hứng tham gia, khơng khí lớp học trở nên sơi nổi, thoải mái, vui vẻ, hiệu học cao Các đội chơi nhanh nhẹn, đoàn kết Sau kết thúc trò chơi em nắm sâu hơn, mở mang vốn hiểu biết giới vật quanh Có tinh thần thoải mái để kết thức tiết học nhƣ chuẩn bị vào tiết học với tâm tốt Nhóm đối chứng Trong tổng số 35 HS trả lời phiếu, có 20 HS hoàn thành đầy đủ, với yêu cầu đƣa (chiếm 57, 1%), có 10 HS làm phiếu nhƣng đạt điểm trung bình (chiếm 28, 6%), có HS làm sai hết (chiếm 8, 6%) có HS không làm (chiếm 5, 7%) phần tổng kết em làm việc riêng, cất sách vở, không ý đến nội dung tổng kết, nhiều em không đọc nội dung GV ghi lên bảng Các em tỏ mệt mỏi, căng thẳng sau học Sau q trình thực nghiệm, tơi nhận thấy tổ chức trò chơi dạy học môn Tự nhiên hội cần thiết Qua trò chơi, khả tiếp thu kiến thức HS tốt hơn, thời gian HS làm kiểm tra nhanh hơn, kết đạt đƣợc cao Khi thiết kế tổ chức trò chơi, yêu cầu GV có chuẩn bị kĩ phong phú hình ảnh thơng tin cần thiết Từ đó, ngồi thơng in hay vật, cối, xe cộ có học, em đƣợc mở rộng thêm vốn hiểu biết Sau tham gia trò chơi, kiến thức HS có đƣợc khắc sâu đồng thời giúp em ghi nhớ đƣợc lâu Mỗi thiết kế đƣợc nhiều trò chơi khác song cần cân nhắc sử dụng nhƣ cho hợp lí, phù hợp, mang lại hiệu cao điều quan trọng 41 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Trong đề tài “Thiết kế trò chơi học tập dạy học môn Tự nhiên hội Tiểu học” với nhiệm vụ đặt ban đầu, sau nghiên cứu hồn thành khóa luận tơi giải đƣợc số vấn đề sau: Nghiên cứu sở lí luận, thực trạng thiết kế trò chơi học tập dạy học môn Tự nhiên hội Tiểu học, đề xuất đƣợc biện pháp, qui trình thiết kế hệ thống trò chơi tiến hành thực nghiệm dạy học Qua thấy đƣợc việc thiết kế trò chơi học tập cần thiết, mang lại hiệu thiết thực, góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn Tự nhiên hội Cùng với phƣơng pháp dạy học tích cực, đề tài nghiên cứu thành cơng góp phần thúc đẩy thành công công đổi giáo dục, đáp ứng mục tiêu lấy ngƣời học làm trung tâm, phát triển tồn diện cho HS Trò chơi khơng phƣơng pháp mẻ song việc thiết kế v áp dụng phƣơng pháp vào học cách thức đƣợc GV trọng đƣợc em HS háo hức, chờ đợi đến trƣờng Bƣớc vào kỉ XIX kỉ đổi tồn diện mặt Cùng với giáo dục Việt Nam phải vận động, đổi để đáp ứng thực tiễn nƣớc nhà nhiều đƣờng khác song có đƣờng đổi phƣơng pháp dạy học, kĩ thuật dạy học theo hƣớng tích cực nâng cao chất lƣợng giáo dục đƣờng đắn tốt đẹp Kiến nghị Bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ Sự phạm cho GV thƣờng xuyên Đào tạo GV chuyên cho phân môn Tiểu học để nâng cao chất lƣợng, giảm áp lực cho GV 42 Chƣơng trình dạy học cần đƣợc điều chỉnh cho phù hợp với mục tiêu giáo dục, dạy học theo hƣớng tích hợp để vừa phát huy tối đa lực cho HS Giảm tải học, nội dung kiến thức khơng có tính thực tiễn, phiếm diện Để có trò chơi học tập chất lƣợng phục vụ dạy học Tự nhiên hội nhà biên soạn, nhà giáo dục cần xuất sách hƣớng dẫn tổ chức trò chơi sách giáo khoa với nhiều cách khác để GV có lựa chọn phù hợp với HS Một yếu tố cần thiết để trò chơi diễn phƣơng tiện Sở, nhà trƣờng cần trang bị cho giáo viên phƣơng tiện phục vụ trò chơi, mơ hình, sơ đồ, tranh ảnh, giấy màu Ngày nay, công nghệ thông tin đƣợc ứng dụng rộng rãi, phổ biến vào mội trƣờng học đƣờng cần có hệ thống máy chiếu đê thầy thiết kế trò chơi máy chiếu với âm thanh, hình ảnh, nhạc điệu giúp cho trò chơi thêm phần sinh động 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Xuân Đỉnh (2004), Học mà vui, vui mà học , Bộ văn hóa thơng tin Đỗ Đình Hoan (1996), Hỏi đáp đổi phƣơng pháp dạy học Tiểu học, NXB Giáo dục Bùi Sĩ Phụng (2006), 150 trò chơi thiếu nhi, Thƣ viện Quốc gia, Hà Nội Bùi Phƣơng Nga (1972), Trò chơi học tập Tự nhiên hội lớp 1, 2, 3, Hội Liên Hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam Đặng Thành Hƣng (2015), Dạy học đại lí luận, biện pháp, kĩ thuật, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Thị Thán (1998) Giáo trình phƣơng pháp dạy học môn học Tự nhiên hội, NXB Giao dục, Hà Nội BGD&ĐT, Đổi phƣơng pháp dạy học Tiểu học, tài liệu đào tạo giáo viên Tiểu học, NXB Giáo dục, Hà Nội Đỗ Ngọc Đại (1983), Tâm lí học, NXB Giáo dục, Hà Nội Đặng Thành Hƣng (2015), Thiết kế học nhằm tích cực hóa học tập, Tạp chí giáo dục, Số 107, Hà Nội 10 PGS.TS Phó Đức Hòa (2011), Dạy học tích cực cách tiếp cận dạy học Tiểu học, NXB Đại học Sƣ phạm 44 ... nhiên Xã hội Tiểu học Chƣơng 2: Thực trạng thiết kế trò choi học tập dạy học môn Tự nhiên Xã hội trƣờng Tiểu họ Chƣơng 3: Biện pháp thiết kế trò chơi học tập dạy học môn Tự nhiên Xã hội Tiểu học. .. Thiết kế trò chơi học tập dạy học môn Tự nhiên Xã hội trƣờng Tiểu học với đầy đủ ba chủ đề: Con ngƣời sức khỏe, Tự nhiên Xã hội 1.2 Dạy học môn Tự nhiên Xã hội Tiểu học 1.2.1 Đặc điểm môn Tự nhiên. .. sở lí luận liên quan đến thiết kế trò chơi học tập mơn Tự nhiên Xã hội Tiểu học Phƣơng pháp điều tra khảo sát: Điều tra thực trạng sử dụng trò chơi học tập dạy học môn Tự nhiên Xã hội Tiểu học
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận tốt nghiệp thiết kế trò chơi học tập trong dạy học môn tự nhiên và xã hội ở tiểu học , Khoá luận tốt nghiệp thiết kế trò chơi học tập trong dạy học môn tự nhiên và xã hội ở tiểu học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay