GIẢI PHẪU HỆ HÔ HẤP

34 4 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 16:19

Slide gồm hình ảnh giải phẫu, kiến thức, hiệu ứng đầy đủ về hệ hô hấp. Định hướng giúp giảng viên và sinh viên Y Dược tham khảo giảng dạy và học tập tốt môn Giải phẫu phần Hệ hô hấp. bài giảng điện tử hệ hô hấp bài giảng sinh lý hệ hô hấp đặc điểm giải phẫu hệ hô hấp HỆ HẤP 3- HẦU: BỜ DƯỚI XƯƠNG CHẨM ĐỐT SỐNG CỔ HẤP 3- HẦU: HẦU MŨI HẦU MIỆNG HẦU THANH QUẢN HẤP LỖ MŨI SAU EO HỌNG THANH QUẢN 3- HẦU: 3.2- HẦU MIỆNG: HẤP LƯỠI GÀ KHẨU CÁI MỀM CUNG KHẨU CÁI LƯỠI HẠNH NHÂN KHẨU CÁI (AMYGDALES) LƯỠI HẤP THANH QUẢN (SỤN GIÁP) TUYẾN GIÁP KHÍ QUẢN HẤP 4- THANH QUẢN: SỤN NẮP XƯƠNG MÓNG SỤN SỪNG SỤN GIÁP SỤN NHẪN KHÍ QUẢN SỤN PHỄU HẤP HANH QUẢN: SỤN- DÂY CHẰNG: XƯƠNG MÓNG SỤN NẮP SỤN SỪNG SỤN GIÁP SỤN PHỄU SỤN NHẪN HANH QUẢN: SỤN- DÂY CHẰNG: 1- SỤN GIÁP: HẤP SỤN NẮP THANH MƠN XƯƠNG MĨNG SỪNG TRÊN ĐƯỜNG CHẾCH MÀNG GIÁP MÓNG LỒI THANH QUẢN DÂY CHẰNG NHẪN GIÁP SỪNG DƯỚI SỤN NHẪN HẤP NH QUẢN: CH MÁU- THẦN KINH: ĐM CẢNH NGOÀI THANH QUẢN TRÊN ÁNH TRONGTHANH QUẢN TRÊN ĐM CẢNH TRONG ĐM GIÁP TRÊN TK THANH QUẢN TRÊN NHÁNH NGOÀI ĐM GIÁP DƯỚI TK QUẶT NGƯỢC (T) TK X (T) ĐM THÂN GIÁP CỔ CƠ KHÍT HẦU DƯỚI TK QUẶT NGƯỢC (P) TK X (P) HẤP NH QUẢN: CH MÁU- THẦN KINH: NHÁNH TRONG TK THANH QUẢN TRÊN NHÁNH NGOÀI TK THANH QUẢN TRÊN TK THANH QUẢN QUẶT NGƯỢC NHÁNH TRONG TK THANH QUẢN TRÊN HẤP DÂY THANH ÂM KHÍ QUẢN HẤP 5- KHÍ QUẢN: SỤN NHẪN (CỔ 6) PHẾ QUẢN CHÍNH PHẢI- TRÁI D4 PHẾ QUẢN PHÂN THÙY PHỔI PHẢI PHẾ QUẢN PHÂN THÙY PHỔI TRÁI 6- PHỔI: THÙY TRÊN HẤP THÙY TRÊN KHE NGANG THÙY GIỮA KHE CHẾCH THÙY DƯỚI KHE CHẾCH THÙY DƯỚI HỔI: HÌNH THỂ NGỒI: HẤP ĐỈNH PHỔI MẶT ỨC SƯỜN BỜ TRƯỚC BỜ DƯỚI MẶT BÊN ĐÁY PHỔI MẶT TRONG (RỐN PHỔI) HẤP - PHỔI: 2- PHỔI TRÁI: RÃNH ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐỊN RÃNH TĨNH MẠCH CÁNH TAY ĐẦU TRÁI KHÍ QUẢN- THỰC QUẢN RÃNH XƯƠNG SƯỜN RÃNH CUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ TUYỀN ỨC ĐỘNG MẠCH PHỔI TRÁI RÃNH ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC PHẾ QUẢN TRÁI TĨNH MẠCH PHỔI TRÁI (TRÊN- DƯỚI) MẶT HỒNH BẠCH HUYẾT HẤP 6- PHỔI: 6.3- PHỔI PHẢI: RÃNH ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐÒN THỰC QUẢN RÃNH TĨNH MẠCH ĐƠN KHÍ QUẢN PHẾ QUẢN PHẢI RÃNH TĨNH MẠCH CHỦ TRÊN TUYẾN ỨC MÔ MỠ BẠCH HUYẾT RÃNH THỰC QUẢN ĐỘNG MẠCH PHỔI PHẢI TĨNH MẠCH PHỔI PHẢI( TRÊN- DƯỚI) MẶT HỒNH PHỔI: TIỂU PHẾ QUẢN: HẤP HẤP HỔI: TIỂU THÙY PHỔI: TIỂU PHẾ QUẢN HẤP CHÙM PHẾ NANG TÚI PHẾ NANG 6- PHỔI: 6.5- PHẾ NANG: HẤP HẤP ĐƯỜNG NÁCH GIỮA BỜ DƯỚI PHỔI GIAN SƯỜN VII BỜ DƯỚI MÀNG PHỔI GIAN SƯỜN IX BỜ TRONG PHỔI T GIAN SƯỜN IV HẤP HẤP BỜ DƯỚI PHỔI BỜ DƯỚI MÀNG PHỔI HẤP ĐM PHỔI (P) ĐM PHỔI (T) ĐM PHẾ QUẢN (P) ĐM PHẾ QUẢN (T) THÂN ĐM PHỔI ... DƯỚI) MẶT HOÀNH PHỔI: TIỂU PHẾ QUẢN: HÔ HẤP HÔ HẤP HỔI: TIỂU THÙY PHỔI: TIỂU PHẾ QUẢN HÔ HẤP CHÙM PHẾ NANG TÚI PHẾ NANG 6- PHỔI: 6.5- PHẾ NANG: HÔ HẤP HÔ HẤP ĐƯỜNG NÁCH GIỮA BỜ DƯỚI PHỔI GIAN... ÂM HÔ HẤP CƠ NHẪN PHỄU SAU: KHI CƠ CO SẼ LÀM DANG XA NẾP THANH ÂM HÔ HẤP CƠ GIÁP PHỄU CƠ THANH ÂM CÓ TÁC DỤNG LÀM CHÙNG DÂY THANH ÂM HÔ HẤP CƠ NHẪN PHỄU BÊN KHI CO SẼ LÀM KHÉP DÂY THANH ÂM HÔ HẤP... 3- HẦU: BỜ DƯỚI XƯƠNG CHẨM ĐỐT SỐNG CỔ HÔ HẤP 3- HẦU: HẦU MŨI HẦU MIỆNG HẦU THANH QUẢN HÔ HẤP LỖ MŨI SAU EO HỌNG THANH QUẢN 3- HẦU: 3.2- HẦU MIỆNG: HÔ HẤP LƯỠI GÀ KHẨU CÁI MỀM CUNG KHẨU CÁI LƯỠI
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHẪU HỆ HÔ HẤP, GIẢI PHẪU HỆ HÔ HẤP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay