tieu chi thuong phat

4 18 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 16:04

BẢNG TIÊU CHÍ PHẠT ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN VĂN PHỊNG Nội dung, hình thức vi phạm Đến làm muộn từ 15 phút trở lên Chậm nộp báo cáo ngày q 20h00 Khơng dọn vệ sinh văn phòng thứ tuần cuồi tháng Thiếu hồ sơ nhân tháng kể từ bắt đầu làm việc công ty Đi công tác không báo cáo ngày văn bản, email cụ thể đầy đủ nội dung cơng tác Hồn ứng chi phí, hồn ứng chứng từ chậm sau ngày làm việc kể từ nhận tạm ứng Sai thể thức trình bày lần Chất lượng chuyên mơn bị khách hàng đánh giá kém, sai sót nhiều Chậm tiến độ 50% Kế hoạch tiến độ cơng việc (khơng có ngun nhân) 10 Khối lượng cơng việc hoàn thành tháng < 80% Kế hoạch giao 11 Không báo cáo tháng, lập kế hoạch tháng quy định trước ngày mùng tháng 12 Phân tích chất lượng cơng việc tháng cách hời hợt, không rõ ràng, làm cho qua loa đại khái, đối phó 13 Có hành phi gian dối, trục lợi cá nhân thực nhiệm vụ 14 Mức phạt 70% Lương Tổng cộng Giá trị phạt Số phút muộn tháng * 1000đ Số lần * 500.000đ Mức tối đa tháng (x1000 đồng) 20% Lương 30% Lương 500.000đ 500.000đ 1000.000đ 1000.000đ Số lần * 1000.000đ 30% Lương Khơng tốn Khơng giới hạn Số lần * 50.000đ Số lần phản ảnh * 1000.000đ 10% Lương Số lần* 1000.000đ 40% Lương 20% Lương 20% Lương 10% Lương 10% Lương 30% Lương 30% Lương 50% Lương Truy thu tiền BHXH, Đề nghị sa thả khơng tốn khoản dở dang Đề nghị sa thả thử việc lại từ đầu 70% Lương Tiền phạt đưa vào quỹ văn phòng dùng cho việc như: Liên hoan ngày nghỉ, Lễ, Tết, Sinh nhật, du lịch, quỹ tiền thưởng công ty Phòng kế tồn theo dõi báo cáo BẢNG TIÊU CHÍ PHẠT ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN HIỆN TRƯỜNG Nội dung, hình thức vi phạm Bỏ làm nửa ngày làm việc Số ngày nghỉ tháng > ngày Chậm nộp báo cáo ngày 20h00 Thiếu hồ sơ nhân tháng kể từ bắt đầu làm việc cơng ty Hồn ứng chi phí, hồn ứng chứng từ chậm sau ngày làm việc kể từ nhận tạm ứng Sai thể thức trình bày lần Chất lượng chuyên môn bị khách hàng đánh giá kém, sai sót nhiều Chậm tiến độ 50% Kế hoạch tiến độ cơng việc (khơng có ngun nhân) Khối lượng cơng việc hồn thành tháng < 80% Kế hoạch giao 10 Không báo cáo tháng, lập kế hoạch tháng quy định trước ngày mùng tháng 11 Phân tích chất lượng công việc tháng cách hời hợt, không rõ ràng, làm cho qua loa đại khái, đối phó 12 Có hành phi gian dối, trục lợi cá nhân thực nhiệm vụ 13 Mức phạt 70% Lương Tổng cộng Giá trị phạt Số lần * 1000.000đ Số ngày nghỉ * 1000.000đ Số lần * 500.000đ Mức tối đa tháng (x1000 đồng) 30% Lương 30% Lương 30% Lương 1000.000đ 1000.000đ Khơng tốn Khơng giới hạn Số lần * 50.000đ Số lần phản ảnh * 1000.000đ 10% Lương Số lần* 1000.000đ 40% Lương 20% Lương 20% Lương 10% Lương 10% Lương 30% Lương 30% Lương 50% Lương Truy thu tiền BHXH, Đề nghị sa thả khơng tốn khoản dở dang Đề nghị sa thả thử việc lại từ đầu 70% Lương Tiền phạt đưa vào quỹ văn phòng dùng cho việc như: Liên hoan ngày nghỉ, Lễ, Tết, Sinh nhật, du lịch, quỹ tiền thưởng cơng ty Phòng kế tồn theo dõi báo cáo BẢNG TIÊU CHÍ THƯỞNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG 1000.000đ Mức tối đa tháng 1000.000đ 1000.000đ 1000.000đ Khai thác kí kết hợp đồng kinh tế cho công ty Số hợp đồng * 1000.000đ 0,5%*Giá trị hợp đồng Xây lắp/1,1; 5%* Giá trị hợp đồng Tư vấn/1,1 Khối lượng công việc đạt 150% kế hoạch trở lên 1000.000đ 1000.000đ Làm HSDT đấu thầu xanh chín Số HSDT trúng thầu*10.000.000đ 0,5%*Giá trị hợp đồng Xây lắp/1,1; 5%* Giá trị hợp đồng Tư vấn/1,1 Số lần * 50.000đ Làm HSDT đấu thầu Số HSDT trúng thầu*2.000.000đ 10.000.000đ 2000.000đ 2000.000đ 1000.000đ 1000.000đ 2000.000đ 2000.000đ 1000.000đ 3000.000đ 10% Lương 10% Lương Nội dung, hình thức thưởng Làm đủ hành tháng Làm hành đủ số ngày cơng tháng (ngày giờ, máy chấm công thể hiện) Hướng dẫn, dẫn đồng nghiệp tiến vượt bậc lãnh đạo đánh giá xuất sắc Mức độ chủ động công việc đạt 80% trở lên Khơng vi phạm lỗi tháng 10 Thực công việc giao với phương án tối ưu kỹ thuật, tiến độ, kinh tế có hiệu cho cơng ty 11 Tự đánh giá chất lượng hồn thành cơng việc trung thực, xác đưa phương hướng khắc phục, sửa đổi kế hoạch cụ thể, rõ hướng cho tháng (một cách chủ động) Tổng cộng Giá trị thưởng 200% Lương Tiền thưởng lấy từ quỹ tiền phạt quỹ khen thưởng công ty BẢNG TIÊU CHÍ THƯỞNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN HIỆN TRƯỜNG Nội dung, hình thức thưởng Làm đủ số ngày tháng Khai thác kí kết hợp đồng kinh tế cho công ty Khối lượng công việc đạt 150% kế hoạch trở lên Hướng dẫn, dẫn đồng nghiệp tiến vượt bậc lãnh đạo đánh giá xuất sắc Mức độ chủ động cơng việc đạt 80% trở lên (tính theo tiêu chí báo cáo, sản lượng giao) Khơng vi phạm lỗi tháng Thực công việc giao với phương án tối ưu kỹ thuật, tiến độ, kinh tế có hiệu cho cơng ty Có phương án, thực tiết kiệm kinh tế cho công ty Tự đánh giá chất lượng hồn thành cơng việc trung thực, xác đưa phương hướng khắc phục, sửa đổi kế hoạch cụ thể, rõ hướng cho tháng (một cách chủ động) Tổng cộng Giá trị thưởng 1000.000đ Số hợp đồng * 1000.000đ Mức tối đa tháng 1000.000đ 0,5%*Giá trị hợp đồng Xây lắp/1,1; 5%* Giá trị hợp đồng Tư vấn/1,1 Số lần * 50.000đ 1000.000đ 1000.000đ 2000.000đ 2000.000đ 1000.000đ 1000.000đ 2000.000đ 2000.000đ 1000.000đ 3000.000đ 15% giá trị tiết kiệm/1,1 15% giá trị tiết kiệm/1,1 10% Lương 10% Lương 200% Lương Tiền thưởng lấy từ quỹ tiền phạt quỹ khen thưởng công ty ... ngày Chậm nộp báo cáo ngày 20h00 Thiếu hồ sơ nhân tháng kể từ bắt đầu làm việc công ty Hồn ứng chi phí, hồn ứng chứng từ chậm sau ngày làm việc kể từ nhận tạm ứng Sai thể thức trình bày lần Chất
- Xem thêm -

Xem thêm: tieu chi thuong phat, tieu chi thuong phat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay