Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán "vốn bằng tiền " ở Công ty TNHH Cao su PT.

81 1 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 16:03

Để tồn tại và phát triển, con người cần phải tiến hành sản xuất hoạt động, sản xuất là hoạt động tự giác, có ý thức của con người nhằm biến các vật thể tự nhiên thành các vật phẩm có ích phục vụ mình. Con người khi tiến hành làm bất cứ việc gì cũng muốn đạt hiệu quả cao, nghĩa là với chi phí tối thiểu phải đem lại lợi ích tối đa. Để đạt được điều đó, quá trình sản xuất cần phải được định hướng và tổ chức thực hiện theo những hướng đã định. Từ đó xuất hiện nhu cầu tất yếu phải thực hiện chức năng quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ những yêu cầu cơ bản đó, sau khi được học xong phần lý thuyết về chuyên ngành kế toán, hội đồng nhà trường đã cho sinh viên thâm nhập thực tế nhằm củng cố vận dụng những lý luận đã học được vào sản xuất, vừa nâng cao năng lực tay nghề chuyên môn vừa làm chủ được công việc sau này khi tốt nghiệp ra trường về công tác tại cơ quan, xí nghiệp có thể nhanh chóng hoà nhập và đảm đương tốt các nhiệm vụ được phân công. Sau thời gian thực tập tại Công ty TNHH Cao su PT em đã tìm hiểu, phân tích đánh giá những kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời so sánh với lý thuyết đã học được trong nhà trường để rút ra những kết luận cơ bản trong sản xuất kinh doanh đó là lợi nhuận. Muốn có lợi nhuận cao phải có phương án sản xuất hợp lý, phải có thị trường mở rộng, giá cả hợp lý, phương thức thanh toán nhanh gọn và đặc biệt phải có vốn đầu tư bằng tiền phù hợp. Trên cơ sở đó em đã chọn đề tài "Tổ chức Kế toán vốn bằng tiền tại doanh nghiệp " cho báo cáo tốt nghiệp này. Nội dung của chuyên đề ngoài lời mở đầu và kết luận chuyên đề gồm 3 chương chính. Chương I: Lý luận về kế toán "Vốn bằng tiền" trong các doanh nghiệp Chương II: Thực tế kế toán " Vốn bằng tiền " ở Công ty TNHH Cao su PT. Chương III: Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán "vốn bằng tiền " ở Công ty TNHH Cao su PT. Luận văn cuối khóa LI M U tn ti phát triển, người cần phải tiến hành sản xuất hoạt động, sản xuất hoạt động tự giác, có ý thức người nhằm biến vật thể tự nhiên thành vật phẩm có ích phục vụ Con người tiến hành làm việc muốn đạt hiệu cao, nghĩa với chi phí tối thiểu phải đem lại lợi ích tối đa Để đạt điều đó, q trình sản xuất cần phải định hướng tổ chức thực theo hướng định Từ xuất nhu cầu tất yếu phải thực chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Từ yêu cầu đó, sau học xong phần lý thuyết chuyên ngành kế toán, hội đồng nhà trường cho sinh viên thâm nhập thực tế nhằm củng cố vận dụng lý luận học vào sản xuất, vừa nâng cao lực tay nghề chuyên môn vừa làm chủ công việc sau tốt nghiệp trường công tác quan, xí nghiệp nhanh chóng hồ nhập đảm đương tốt nhiệm vụ phân công Sau thời gian thực tập Công ty TNHH Cao su PT em tìm hiểu, phân tích đánh giá kết sản xuất kinh doanh Công ty, đồng thời so sánh với lý thuyết học nhà trường để rút kết luận sản xuất kinh doanh lợi nhuận Muốn có lợi nhuận cao phải có phương án sản xuất hợp lý, phải có thị trường mở rộng, giá hợp lý, phương thức toán nhanh gọn đặc biệt phải có vốn đầu tư tiền phù hợp Trên sở em chọn đề tài "Tổ chức Kế toán vốn tiền doanh nghiệp " cho báo cáo tốt nghiệp Nội dung chuyên đề lời mở đầu kết luận chuyên đề gm chng chớnh Luận văn cuối khóa Chng I: Lý luận kế toán "Vốn tiền" doanh nghiệp Chương II: Thực tế kế toán " Vốn tiền " Công ty TNHH Cao su PT Chương III: Phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn "vốn tiền " Công ty TNHH Cao su PT CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VỐN BẰNG TIỀN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 1.1.1 Khái niệm vốn tiền: Vốn tiền phận quan trọng vốn kinh doanh doanh nghiệp biểu hình thức tiền tệ bao gồm : Tiền mặt ( 111), TGNH( 112), Tiền chuyển (113) Cả ba loại đề có tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim khí quý Mỗi loại vốn tiền sử dụng vào mục đích khác có yêu cầu quản lý loại nhằm quản lý chặt chẽ tình hình thu chi đảm bảo an tồn cho loại sử dụng có hiệu tiết kiệm mục đích 1.1.2 Nhiệm vụ kế toán vốn tiền: Kế toán phải thực nhiệm vụ sau: - Phản ánh xác kịp thời khoản thu chi tình hình lại loại vốn tiền, kiểm tra quản lý nghiêm ngặt việc quản lý loại vốn tiền nhằm đảm bảo an toàn cho tiền tệ, phát ngăn ngừa tượng tham ô lợi dụng tiền mặt kinh doanh - Giám sát tình hình thực kế tốn thu chi loại vốn tiền, kiểm tra việc chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý vốn tiền, đảm bảo chi tiêu tiết kiệm có hiệu cao Luận văn cuối khóa Vn bng tin ca doanh nghip bao gồm tiền mặt quỹ, tiền gửi ngân hàng khoản tiền chuyển ( kể nội tệ, ngoại tệ, ngân phiếu, vàng bạc, kim khí q, đá q) 1.1.3 Kế tốn vốn tiền phải tuân thủ nguyên tắc sau: - Kế toán vốn tiền sử dụng đơn vị tiền tệ thống đồng Việt Nam ( VNĐ) - Các loại ngoại tệ phải quy đổi đồng Việt Nam theo tỷ giá mua ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố thời điểm phát sinh nghiệp vụ để ghi sổ kế toán 1.1.4 Yêu cầu quản lý Vốn Bằng tiền - Phản ánh xác, đầy đủ, kịp thời số có , tình hình biến động sử dụng tiền mặt , kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành chế độ thu chi quản lý tiền mặt - Phản ánh xác đầy đủ kịp thời số có, tình hình biến động tiền gửi, tiền chuyển, loại kim khí quí ngoại tệ, giám sát việc chấp hành chế độ quy định quản lý tiền chế độ toán khơng dùng tiền mặt 1.2 KẾ TỐN TIỀN MẶT : 1.2.1 Nguyên tắc chế độ lưu thông tiền mặt: Việc quản lý tiền mặt phải dựa nguyên tắc chế độ thể lệ nhà nước ban hành, phải quản lý chặt chẽ hai mặt thu chi tập trung nguồn tiền vào ngân hàng nhà nước nhằm điều hồ tiền tệ lưu thơng, tránh lạm phát bội chi ngân sách 1.2.2 Kế toán tiền mặt Mỗi doanh nghiệp có số tiền mặt định quỹ Số tiền thường xuyên có quỹ ấn định tuỳ thuộc vào quy mô tính chất hoạt động doang nhiệp ngân hng tho thun Luận văn cuối khóa qun lý hạch tốn xác, tiền mặt doanh nghiệp tập trung bảo quản quỹ Mọi nghiệp vụ có liên quan đến thu, chi tiền mặt, quản lý bảo quản tiền mặt thủ quỹ chịu trách nhiệm thực Thủ quỹ giám đốc doanh nghiệp định chịu trách nhiệm quỹ Thủ quỹ khơng nhờ người làm thay Khơng kiêm nhiệm cơng tác kế tốn, khơng làm cơng tác tiếp liệu, mua bán vật tư hàng hố Tất khoản thu chi tiền mặt phải có chứng từ thu chi hợp lệ, chứng từ phải có chữ ký giám đốc doanh nghiệp kế toán trưởng Sau kiểm tra chứng từ hợp lê, thủ quỹ tiến hành thu vào chi khoản tiền gửi lại chứng từ có chữ ký người nhận tiền nộp tiên Cuối ngày vào chứng từ thu chi để ghi sổ quỹ lập báo cáo quỹ kèm theo chứng từ thu chi để ghi sổ kế toán Thủ quỹ người chịu trách nhiệm quản lý nhập quỹ tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, đá quỹ quỹ Hàng ngày thủ quỹ phải thường xuyên kiểm kê số tiền quỹ thực tế, tiến hành đối chiếu với sỗ liệu sổ quỹ, sổ kế tốn có chênh lệch, thủ quỹ kế tốn phải tự kiểm tra lại để xác định nguyên nhân kiến nghị biện pháp xử lý Với vàng bac, đá quý nhận ký cược, ký quỹ trước nhập quỹ phải làm đầy đủ thủ tục cân, đo, đếm số lượng, trọng lượng, giám định chất lượng tiến hành niêm phong có xác nhận người ký cược, ký quỹ dấu niêm phong Có thể sử dụng mẫu sổ quỹ kiêm báo cáo quỹ sau: SỔ QUỸ TIỀN MẶT ( KIÊM BÁO CÁO QUỸ) Ngày thỏng nm Luận văn cuối khóa S hiệu chứng Diễn giải từ Thu Số hiệu TK Chi Số tiền Thu Chi Số dư đầu ngày FS ngày Cộng FS Số dư cuối ngày Kèm theo chứng từ thu chứng từ chi Ngày tháng năm 200 Thủ quỹ ký Để phản ánh tình hình thu, chi tiền mặt kế toán sử dụng tài khoản 111 “Tiền mặt” Tài khoản 111 gồm có tài khoản cấp : TK 1111 : Tiền Việt Nam TK 1112 : Ngoại tệ TK 1113 : Vàng bạc, kim khí q, đá q * Trình tự kế tốn tiền mặt : a Kế toán khoản phải thu, chi tiền Việt Nam - Các nghiệp vụ tăng : Nợ TK 111 (1111) : Số tiền nhập quỹ Có TK 511 : Thu tiền bán SP, hàng hoá, cung cấp lao vụ, dịch vụ Có TK 711 : Thu tiền từ hoạt động tài Có TK 721 : Thu tiền từ hoạt động bất thường Có TK 112 : Rút tiền từ ngân hàng Có TK 131,136,1111 : Thu hi cỏc khon n phi thu Luận văn cuèi khãa Có TK 121, 128, 138,144,244 : Thu hồi khoản vốn ĐTNH Có TK 338 (3381) : Tiền thừa quỹ chưa xác định rõ nguyên nhân - Các nghiệp vụ Giảm : Nợ TK 112 : Gửi tiền vào TK NH Nợ TK 121,221 : Xuất quỹ mua chứng khoán ngắn hạn, dài hạn Nợ TK 144,244 : Xuất tiền để chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn, dài hạn Nợ TK 211, 213: Xuất tiền mua TSCĐ để đưa vào sử dụng Nợ TK 241 : Xuất tiền dùng cho công tác ĐTXDCB tự làm Nợ TK 152,153,156 : Xuất tiền mua vật tư hàng hóa để nhập kho (theo phương pháp kê khai thường xuyên) Nợ TK 611 : Xuất tiền mua vật tư, hàng hóa nhập kho (theo phương pháp kiểm tra định kỳ) Nợ TK 311, 315 : Thanh toán nợ ngắn hạn đến hạn Nợ TK 331 : Thanh toán cho người bán Nợ TK 333 : Nộp thuế khoản khác cho ngân sách Nợ TK 334 :Thanh toán lương khoản cho người lao động Có TK 111(1111) : Số tiền mặt thực xuất quỹ b Kế toán khoản thu, chi ngoại tệ : Đối với ngoại tệ, việc quy đổi đồng Việt Nam, kế tốn phải theo dõi nguyên tệ TK 007-Nguyên tệ loại Việc quy đổi ngoại tệ đồng Việt Nam phải tuân theo quy định sau đây: - Đối với loại TK thuộc chi phí, thu nhập, vật tư, hàng hố, TSCCĐ dù doanh nghiệp có hay khơng sử dụng tỷ giá hạch tốn Khi có phát sinh nghiệp vụ ngoại tệ phải luôn ghi sổ đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố thời điểm phỏt sinh nghip v kinh t Luận văn cuối khãa - Các doanh nghiệp có nghiệp vụ ngoại tệ tài khoản tiền, tài khoản phải thu, phải trả ghi sổ đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào ngân hàng Việt Nam công bố thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế Các khoản chênh lệch tỷ giá (nếu có) nghiệp vụ kinh tế phát sinh hạch toánvào TK 1113-Chênh lệch tỷ giá - Các doanh nghiệp có nhiều nghiệp vụ phát sinh ngoại tệ sử dụng tỷ giá hạch toán để ghi sổ tài khoản tiền, phải thu, phải trả Số chênh lệch tỷ giá hạch toán tỷ giá mua ngân hàng thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh hạch toán vào TK 413-Chênh lệch tỷ giá Tỷ giá hạch tốn tỷ giá mua tỷ giá thống kê ngân hàng sử dụng ổn định kỳ kế toán Cuối kỳ hạch toán, kế toán phải đánh gía lại số dư ngoại tệ tài khoản tiền, khoản phải thu, khoản nợ phải trả theo tỷ giá mua ngân hàng Việt Nam công bố thời điểm cuối kỳ để ghi sổ kế tốn TK 413-Chênh lệch tỷ giá có kết cấu sau : - Bên nợ : + Chênh lệch tỷ giá FS giảm vốn tiền, vật tư, hàng hóa nợ phải thu có gốc ngoại tệ + Chênh lệch tỷ giá FS tăng khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ + Xử lý chênh lệch tỷ giá - Bên có : + Chênh lệch tỷ giá FS tăng vốn tiền, vật tư, hàng hố nợ phải thu có gốc ngoại tệ + Xử lý chênh lệch tỷ giá + Chênh lệch tỷ giá FS giảm khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ Tài khoản cuối kỳ có số dư bên Có bên Nợ Số dư bên Nợ : Chênh lệch tỷ giá cần phải xử lý Số dư bên Có : Chênh lệch tỷ giá cũn li Luận văn cuối khóa S chờnh lch tỷ giá TK 413- Chênh lệch tỷ giá xử lý (ghi tăng giảm vốn kinh doanh, hạch tốn vào lãi lỗ) Khi có định quan có thẩm quyền Riêng đơn vị chuyên kinh doanh mua bán ngoại tệ nghiệp vụ mua bán ngoại tệ quy đổi đồng Việt Nam theo tỷ giá mua bán thực tế FS Chênh lệch giá thực tế mua vào bán ngoại tệ hạch toán vào TK 711-Thu nhập hoạt động tài TK 811-Chi phí hoạt động tài Các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ hạch toán sau : * Trường hợp doanh nghiệp có sử dụng tỷ gía hạch tốn - Khi nhập ngoại tệ vào quỹ tiền mặt ; + Doanh nghiệp thu bán hàng ngoại tệ: Nợ TK 111-Tiền mặt (1112)(Tỷ giá hạch tốn) Có TK 511-Doanh thu bán hàng (tỷ giá thực tế) Có TK 413-Chênh lệch tỷ gía (số chênh lệch tỷ giá hạch tốn lớn tỷ gía thực tế) (Trường hợp tỷ giá hạch tốn nhỏ tỷ giá thực tế số chênh lệch tỷ giá ghi bên Nợ TK 413) - Khi xuất quỹ ngoại tệ : + Mua vật tư, hàng hoá, tài sản cố định: Nợ TK 152-Nguyên liệu, vật liệu (tỷ giá thực tế) Nợ TK 153-Công cụ dụng cụ (tỷ giá thực tế) Nợ TK 156-Hàng hoá (tỷ giá thực tế) Nợ TK 211-Tài sản cố định hữu hình (tỷ giá thực tế) Có TK 111-Tiền mặt(1112)(tỷ giá hạch tốn) Có TK 413-Chênh lệch tỷ giá (số chênh lệch tỷ giá thực tế lớn tỷ giá hạch toán) (Nếu tỷ giá thực tế nhỏ tỷ giá hạch tốn số chênh lệch ghi bờn N TK 413) Luận văn cuối khóa + Chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lý phát sinh ngoại tệ: ghi sổ theo dõi nguyên tắc + Xuất quỹ ngoại tệ trả nợ cho người bán ; Nợ TK 331-PTCNB (tỷ giá hạch tốn) Có TK 111-Tiền Mặt(1112)(tỷ giá hạch tốn) * Trường hợp doanh nghiệp khơng áp dụng tỷ giá hạch toán : - Khi nhập quỹ ngoại tệ : + Thu tiền bán hàng ngoại tệ : Nợ TK 111-Tiền mặt(1112)(theo tỷ giá thực tế) Nợ TK 131-PTCKH (theo tỷ giá thực tế) Có TK 511-Doanh thu bán hàng (theo tỷ giá thực tế) + Thu khoản nợ phải thu ngoại tệ nhập quỹ : Nợ TK 111-Tiền mặt(1112) (theo tỷ giá thực tế) Có TK 131-PTCKH (tỷ giá bình qn thực tế nợ) Có TK 413-Chênh lệch tỷ giá (số chênh lệch tỷ giá thực tế lớn giá thực tế lớn giá bình quân thực tế bên nợ) (Trường hợp tỷ giá thực tế nhỏ tỷ giá bình quân thực tế nợ số chênh lệch ghi vào TK 413) - Khi xuất quỹ ngoại tệ : + Xuất ngoại tệ mua vật tư, hàng hoá, TSCĐ, chi trả khoản chi phí: Nợ TK 152-Nguyên liệu, vật liệu (theo tỷ giá thực tế) Nợ TK 153-Công cụ dụng cụ (theo tỷ giá thực tế) Nợ TK 156-Hàng hoá (theo tỷ giá thực tế) Nợ TK 211-TSCĐHH (theo tỷ giá thực tế ) Nợ TK 611-Mua hàng (đối với phương pháp kiểm kê định kỳ) Nợ TK 627-Chi phí sản xuất (theo tỷ giá thực tế ) Nợ TK 641-Chi phí mua hàng (theo tỷ giá thực tế ) Nợ TK 642-Chi phí quản lý doanh nghiệp (theo tỷ giá thực tế) Có TK 111-Tiền mặt(1112)(tỷ giá thực tế bỡnh quõn) Luận văn cuối khóa (Nu t giỏ thực tế nhỏ tỷ giá thực tế bình quân số chênh lệch ghi vào bên Nợ TK 413) +Xuất ngoại tệ trả nợ cho người bán : Nợ TK 331-PTCNB (tỷ giá nhận nợ) Có TK 111-Tiền mặt(1112)(theo tỷ giá thực tế) Có TK 413-Chênh lệch tỷ giá (nhận nợ lớn tỷ giá thực tế) (Nếu tỷ giá nhận nợ nhỏ theo tỷ giá thực tế số chênh lệch ghi vào bên Nợ TK413) Đến cuối năm, cuối quý có biến động lớn tỷ giá phải đánh giá lại số ngoại tệ có quỹ theo tỷ giá thực tế thời điểm cí năm, cuối q ; +Nếu chênh lệch giảm : Nợ TK 413-Chênh lệch tỷ giá Có TK 111-Tiền mặt(1112) +Nếu chênh lệch tăng : Nợ TK 111-Tiền mặt(1112) Có TK 413-Chênh lệch tỷ giá c Kế toán nhập xuất vàng, bạc, kim loại quý, đá quý : Đối với doanh nghiệp kinh doanh, nghiệp vụ liên quan đến vàng, bạc, kim loại quý hạch toán TK 111Các nghiệp vụ tăng vàng, bạc, kim loại quý, đá quý ghi : Nợ TK 111- : Giá thực tế tăng Có TK 111(1111), Có TK 112(1121) : số tiền chi mua thực tế Có TK 511-Doanh thu bán hàng (bán hàng thu vàng, bạc ) Có TK 138,144-Thu hồi khoản cho vay, khoản chấp, ký cược, ký quỹ Có TK 411-NVKD :Nhận liên doanh, cấp phát vàng, bạc, đá quý Các nghiệp vụ ghi giảm theo bút toán ngược li 10 Luận văn cuối khóa Hch toỏn cỏc khoản phải trả nội Kế tốn xí nghiệp sử dụng TK 336- Phải trả nội Hàng tháng kế toán lập sổ theo dõi chi tiết TK 336 Do cơng ty khơng có tài khoản theo dõi ngoại tệ nên khách hàng trả tiền cơng ty kế tốn hạch tốn: Nợ TK 336 Có TK 131 Khi cơng ty trả tiền cho phân xưởng Nợ TK 1111,1121 Có TK 336 SỔ CHI TIẾT TK 336 Tháng 2/2008 Số dư Diễn giải ĐT N Có Ghi nợ TK 336 TK Tiền 131 444.164.321 193.768.560 88.504.482 Ghi có TK 336 TK Tiền ợ Tiền hàng HN Hà Tây Thái Ngun Phí tốn 642 468.694 Khấu hao 641 1.500.000 Điện 641 135.890 CTy 112 600.000.000 chuyển tiền Cộng 726.437.363 Từ sổ chi tiết kế toán lập NKCT số 10 67 602.104.584 Số dư CT Nợ Cú Luận văn cuối khóa B, tng cc: n vị: CÔNG TY TNHH CAO SU PT NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 10 Ghi có TK 141, 336 Tháng 2/2008 CT Sổ CT Diễn giải Tiền kỳ Tiền khấu hao TK 336 Tiền điện Phí tốn Cộng TK nợ 1121 6414 141 6417 6428 336 600.000.000 1.500.000 135.890 468.894 602.104.584 68 Cng Luận văn cuối khóa B, tổng cục: Đơn vị: CÔNG TY TNHH CAO SUPT SỔ CÁI Tài khoản 336- Phải trả nội Tháng năm 2008 Số dư đầu năm Nợ Có 114.526.616 Đơn vị: đồng Ghi có TK đối ứng, Tháng nợ TK 131 Tháng Tháng 12 726.437.363 Cộng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh có Số dư Nợ Có cuối tháng 726.437.363 602.104.584 1.990.193.837 Ngày tháng năm 2008 Kế toán trưởng (Ký, h tờn) 69 Luận văn cuối khóa K toỏn khoản phải trả công nhân viên, khoản phải trả, phải nộp khác, chi phí trả trước Để thực hạch toán khoản kế toán sử dụng TK 334, 338 (3382, 3383, 3384, 3388), 142 a Kế tốn hạch tốn phải trả cơng nhân viên, phải trả phải nộp khác Hàng tháng vào bảng tổng hợp toán tiền lương phân xưởng phòng ban phòng tổ chức thực hiện, kế toán tiến hành tổng hợp tiền lương phải trả kỳ theo đối tượng sử dụng tính tốn trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định Cơng ty thực trích KPCĐ: 2% BHXH: 20% - Người sử dụng LĐ: 15% - Người LĐ: 5% BHYT: 3% - Người sử dụng LĐ: 2% - Người LĐ: 1% Từ bảng phân bổ lương BHXH kế toán viết phiếu kế tốn Ví dụ: Tháng năm 2008 có CƠNG TY TNHH CAO SU PT PHIẾU KẾ TỐN Số 3/11 Nội dung Nợ Nợ TK 627 (1) 55.000.000 Có TK 334 Trích lương theo sản phẩm hàng tháng 70 Cú 55.000.000 Luận văn cuối khóa Lp phiu H ni ngày tháng năm 2008 Cuối tháng phiếu kế toán, phiếu thu, NKCT bảng kê liên quan lập NKCT số Từ NKCT vào sổ Sổ TK 334- Thanh toán với CNV Số dư đầu năm Nợ Có Đơn vị: đồng Ghi có TK đối ứng, Tháng Tháng Tháng 12 nợ TK 131 Cộng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh có Dư Nợ Có cuối kỳ 55.000.000 Ngày tháng năm 2008 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) b Kế tốn chi phí trả trước Kế toán sử dụng TK 142 (1) Khi phát sinh nghiệp vụ liên quan đến trả trước công ty thường phát sinh nghiệp vụ: Nợ TK 142(1) Có TK 111(1) 71 Luận văn cuối khóa Phõn b chi phí: Nợ TK 642 (8), 641(8), 627(3), 627(8) Có TK 142 (1) Kế toán vào sổ theo dõi chi tiết TK 142(1) SỔ CHI TIẾT TK 1421- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC Tháng năm 2008 Diễn giải Số dư đầu kỳ Phần ghi nợ TK 1421 1111 T Tiề Cộng K Trang bị 574.280 PCCC Lát SP ăn n 6428 Phần ghi có TK 1421 TK Tiền Cộng có Số dư cuối kỳ nợ 0334.618 334.618 229.662 377.600 60.646.629 233.800 233.800 143.800 60.646.629 lương Mua tài 1.066.828 533.418 533.418 533.410 liệu Máy ép 8.427.000 Khám xe CC LĐ 789.889 135.199.53 Mua lịch Quét vôi 62.634 4.951.366 Thuế môn 141.550 Mua tủ hồ 45.000 6278 602.00 7.825.000 sơ Mua BH 12.118.750 cháy Mua báo 1.458.469 quý I Cộng 225.859.53 429.620 429.620 31.400 2.475.500 31.400 2.475.50 31.234 2.475.866 70.850 70.700 45.000 45.000 1.731.250 1.731.25 10.387.500 729.232 729.232 729.236 672.85 7.226.68 218.632.843 6418 6.553.838 72 70.850 360.269 135.199.53 Luận văn cuối khãa Bộ, tổng cục: Đơn vị: CÔNG TY TNHH CAO SU PT SỔ CÁI Tài khoản 1421- Chi phí trả trước Số dư đầu năm Nợ Có 281.842.279 Đơn vị: đồng Ghi có TK đối ứng, Tháng Tháng Tháng 12 nợ TK Cộng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh có Số dư Nợ Có cuối tháng 7.226.688 218.632.843 Ngày tháng năm 2008 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Kế toán khoản phải tra phải nộp ngân sách Công ty TNHH Cao su PT phải nộp loại thuế thuế nhà đất, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế môn (các loại thuế khác) Công ty áp dụng phương pháp tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ Hàng tháng sở bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán mở tháng, ghi theo trình tự thời gian kết hợp theo nhóm, loại hàng hố dịch vụ theo hàng mức thuế suất thuế GTGT lập tờ khai thuế GTGT sau kế tốn lập NKCT số 10 73 Luận văn cuối khóa B, tng cc n vị: CÔNG TY TNHH CAO SU PT NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 10 Ghi có TK 141, 3331, 336 Tháng 2/2008 TT 11 12 15 18 10 Diễn giải Thuế bán hàng Thuế kho Thuế bán hàng Thuế kho Thuế bán hàng K/T thuế T2 K/T thuế T2 Nộp thuế Cộng TK Nợ 1111 1111 1111 1111 1111 3331 11.999.280 25.228 3.833.016 91.168 1.124.467 3331 3331 3331 TK 1331 1332 1121 17.088.397 Người ghi sổ Ngày (Ký, họ tên) Tiền Cộng 11.999.280 25.228 3.833.016 91.168 1.124.467 17.060.394 2.877.000 5.511.140 25.448.534 tháng 17.060.394 2.877.000 5.511.140 42.536.931 năm 2008 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 74 LuËn văn cuối khóa T NKCT s 10 vo s cỏi TK 3331 Bộ, tổng cục Đơn vị: CÔNG TY TNHH CAO SU PT SỔ CÁI Tài khoản 3331- Thuế GTGT phải nộp Số dư đầu năm Nợ Có Đơn vị: đồng Ghi có TK đối ứng, Tháng nợ TK 1331 1121 1332 Cộng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh có Số dư Nợ Có cuối tháng Tháng Tháng 12 17.060.394 5.511.140 2.877.000 25.448.534 17.088.397 Ngày tháng năm 2008 Kế toán trưởng (Ký, h tờn) 75 Luận văn cuối khóa n v: Cty TNHH Cao su PT Mẫu số B03-DNN Đại chỉ: Quán Gỏi, Bình giang, Hải Dương (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp) Năm 2008 Đơn vị tính : đồng Chỉ tiêu Mã Thuyết Năm Năm A số B minh C trước I.Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ 01 99.392.268 doanh thu khác Tiên chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch 02 104.000.00 vụ Tiền chi trả cho người lao động Tiền chi trả lãi vay Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 03 04 05 06 Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu 07 20 55.000.000 726.437.36 21 tư tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS 22 đầu tư tài sản dài hạn khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị 23 khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ 24 đơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận 25 26 27 chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu,nhận vốn góp chủ s hu 76 30 31 Luận văn cuối khóa Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu mua lại 32 cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 33 Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức,lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền năm 34 35 36 40 50 (50=20+30+40) Tiền tương đương tiền đầu năm Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi 60 61 ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối năm 70 193.000.00 V.11 (70=50+60+61) Lập,ngày tháng năm 2008 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN "VỐN BẰNG TIỀN " Ở CÔNG TY TNHH CAO SU PT I ĐÁNH GIÁ CHUNG CƠNG TÁC KÉ TỐN "VỐN BẰNG TIỀN " Ở CƠNG TY TNHH CAO SU PT Nhìn chung, cơng tác kế tốn "vốn tiền khoản tốn" cơng ty thực tốt, Phòng kế toán thực tốt nhiệm vụ hạch toán kế toán như: - Lập (hoặc thu nhận) chứng từ nhằm ghi nhận kịp thời nghiệp vụ kinh t phỏt sinh 77 Luận văn cuối khóa - Phõn loại, tập hợp chứng từ theo loại nghiệp vụ phản ánh vào sổ sách Khoá sổ kế toán kết thúc kỳ kế toán - Lập báo cáo tài báo cáo quản trị cuỗi niên độ kế tốn Phòng kế tốn thống kê cac số liệu tham mưu cho giám đốc quản lý mặt cơng tác tài cách hợp lý xác Tham mưu cho giám đốc sử dụng nguồn vốn khai thác nguồn vốn Công ty đạt hiệu cao Tham mưu cho giám đốc biện pháp thực đầy đủ nghĩa vụ trích nộp nhà nước Về chức nhiệm vụ người phòng kế tốn - Kế toán trưởng: lập báo cáo toán quý năm cách kịp thời xác giúp cho ban giám đốc đưa định quản lý tài phù hợp đắn - Các kế toán viên: thực tốt hoạt động thu thập, chứng từ, theo dõi khoản tiền vay, tiền gửi ngân hàng Ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách Kiểm kê hàng hoá sau kỳ báo cáo, theo dõi htanh toán khoản thu chi, tạm ứng, khoản phải trả công nhân viên nộp ngân sách nhà nước Bên cạnh vài cơng tác kế tốn nhỏ mà phòng kế tốn Cơng ty thực chưa tốt II, MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN"VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TỐN" Ở CƠNG TY TNHH CAO SU PT - Trong phòng hạch tốn nghiệp vụ tốn với người bán, kế tốn khơng lập nhật ký chứng từ số Do không theo dõi chi tiết khoản mục vật tư, phụ tùng, hàng hoá - Kế toán phải kịp thời lập nhật ký chứng từ số Trên sở vào sổ chi tiết tài khoản 331 - Áp dụng phần mềm kế tốn m vào cơng tác kế tốn cơng ty, giúp cho việc thu thập quản lý thơng tin, số liệu nhanh chóng v 78 Luận văn cuối khóa chớnh xỏc K toỏn máy giúp cho nhân viên kế toán giảm bớt khối lượng công việc Nhất báo cáo toán cuối kỳ, kế toán viên cần nhập thông tin, số liệu, sổ chứng từ vào máy Phần mềm kế toán máy tự động lập báo cáo tài theo mẫu lập trình sẵn phần mềm - DN phải áp dụng nguyên tắc thận trọng cơng tác kế tốn “ Vơn tiền” như: + Tiền chuyển phải giải nhanh chóng + Vẫn có sai sót thủ tục luân chuyển lập chứng từ: lập phiếu thu, phiếu chi phải kịp thời, sổ quỹ phải vào hàng ngày có kiểm kê quỹ định k 79 Luận văn cuối khóa LI KT LUN i với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chủ yếu Thì cơng tác quản lý "vốn tiền khoản tốn" cơng đoạn quan trọng hệ thống hạch tốn kế tốn cơng ty Theo dõi chi tiết nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến khoản vốn tiền, khoản toán giúp cho ban giám đốc nắm tình hình tài Cơng ty từ đưa biện pháp kinh doanh hợp lý để đạt mục đích lợi nhuận doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh muốn đạt hiệu cao, nghĩa với chi phí tối thiểu phải đem lại lợi ích đối đa Để đạt điều q trình hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải định hướng thực theo hướng định Và khẳng định điều rằng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh muốn tồn phát triển khơng cách khác áp dụng phương pháp kế tốn vào việc quản lý thơng tin tài để vạch hướng có lợi cho cơng ty Do thời gian thực tập có hạn, chưa sâu sát vấn đề chưa có kinh nghiệm thực tế nên nội dung báo cáo em khơng thể tránh khỏi sai sót.Em xin chân thành cảm ơn quý công ty giúp đỡ tạo điều kiện cho em hoàn thành đề án môn học Để thực tốt đề án nghiệp vụ kế tốn mình, em xin đặc biệt cảm ơn thạc sỹ NGUYỄN VĂN DẬU hướng dẫn, truyền thụ kiến thức, giúp đỡ em suốt trình học tập, nghiên cứu tìm hiểu thực tế hồn thành luận văn Kính mong thầy góp ý sửa chữa để em hồn thành tốt báo cáo Em xin chân thành cảm ơn thầy cô! Sinh viên Nguyễn Ngọc Thuỳ Linh 80 Luận văn cuối khóa NHN XẫT CA N V THC TẬP Họ tên người nhận xét : HÀN NGỌC THÀNH Chức vụ: Giám đốc Nhận xét luận văn thực tập: Sinh viên : Nguyễn Ngọc Thuỳ Linh Lớp : T1 Khoá : K34 Đề tài : Kế toán Vốn tiền doanh nghiệp Người nhận xét ( ký tên, đóng dấu) 81
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán "vốn bằng tiền " ở Công ty TNHH Cao su PT., Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán "vốn bằng tiền " ở Công ty TNHH Cao su PT.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay