Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân hữu cơ đến sinh trưởngvà phát triển giống bí đỏ goldstar 998 trong vụ xuân 2016 tại thái nguyên

66 4 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 15:33

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LƯƠNG ĐỨC TUẤN Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG LIỀU LƯỢNG PHÂN HỮU CƠ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG BÍ ĐỎ GOLDSTAR 998 TRONG VỤ XUÂN 2016 TẠI THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học trồng Khoa : Nơng học Khóa học : 2012 – 2016 Thái Nguyên - năm 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LƯƠNG ĐỨC TUẤN Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG LIỀU LƯỢNG PHÂN HỮU CƠ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG BÍ ĐỎ GOLDSTAR 998 TRONG VỤ XUÂN 2016 TẠI THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học trồng Lớp : K44 - TT - N01 Khoa : Nông học Khóa học : 2012 – 2016 Giảng viên hướng dẫn : ThS Hoàng Kim Diệu Thái Nguyên - năm 2016 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng trình học tập sinh viên nhằm hệ thống lại toàn lượng kiến thức học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, bước đầu làm quen với kiến thức khoa học Qua sinh viên trường hồn thiện kiến thức lý luận, phương pháp làm việc, lực công tác nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn cơng việc say Để hồn thành đề tài tốt nghiệp này, cố gắng, nỗ lực thân, bên cạnh thuận lợi, gặp khơng khó khăn, với giúp đỡ thầy cơ, anh chị, gia đình bạn bè tơi vượt qua khó khăn hồn thành khóa luận Trước tiên, tơi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo Thạc sĩ Lê Thị Kiều Oanh Thạc sĩ Hoàng Kim Diệu tận tình bảo, giúp đỡ động viên tơi q trình thực hồn thành đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu trường - Ban Chủ nhiệm Khoa Nông học - Các thầy, cô giáo Khoa Nông học - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên người trực tiếp giảng dạy, trang bị kiến thức bổ ích suốt thời gian học đại học Mặc dù thân có nhiều có gắng hạn chế thời gian, trình độ kinh nghiệm song đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong cảm thơng, đóng góp ý kiến bảo thầy giáo ý kiến đóng góp bạn bè để đề tài tốt nghiệp hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 Sinh viên LƯƠNG ĐỨC TUẤN ii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Diện tích, suất, sản lượng bí đỏ giới giai đoạn 2011 2013 12 Bảng 2.2: Diện tích, suất, sản lượng bí đỏ châu lục giới giai đoạn 2011 - 2013 13 Bảng 2.3: Diện tích, suất, sản lượng bí đỏ số quốc gia giới giai đoạn 2008 - 2013 15 Bảng 2.4 Năng suất yếu tố cấu thành suất giống bí đỏ 17 Bảng 4.1 Diễn biến thời tiết khí hậu vụ Xuân năm 2016 Thái Nguyên 27 Bảng 4.2:Ảnh hưởng liều lượng phân hữu đến thời gian sinh trưởng phát triển giống bí đỏ goldstar 998 29 Bảng 4.3 Ảnh hưởng liều lượng phân hữu vi sinh đến đặc điểm hình thái giống bí thí nghiệm 32 Bảng 4.4 Ảnh hưởng liều lượng phân hữu đến chiều dài thân, chiều dài hoa chiều dài đậu 33 Bảng 4.6 Ảnh hưởng liều lượng phân hữu đến số hoa tỷ lệ đậu giống bí thí nghiệm 34 Bảng 4.7 Ảnh hưởng liều lượng phân hữu đến chiều dài qủa đường kính giống bí thí nghiệm 35 Bảng 4.8 Đánh giá mức độ nhiễm sâu bệnh giống bí đỏ thí nghiệm vụ Xuân năm 2016 Thái Nguyên 36 Bảng 4.9.1 Ảnh hưởng liều lượng phân hữu đến suất yếu tố cấu thành suất giống bí đỏ vụ Xuân 2016 38 iii DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT CV : Coefficient of Variantion: Hệ số biến động DT : Diện tich FAOSTAT : The Food and Agriculture Organization Corporate Ctatistical Database: Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên hợp quốc KLTB : Khối lượng trung bình LSD : Least significant difference: Sai khác nhỏ có ý nghĩa NS : Năng suất NSLT : Năng suất lý thuyết NSTT : Năng suất thực thu P : Xắc suất SL : Sản lượng TNHH : Trách nhiệm hữu hạn USD : Đô la mỹ iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3.1 ý nghĩa khoa học 1.3.2: ý nghĩa thực tiễn Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.2.1 nguồn gốc phân bố 2.2.2 Phân loại bí đỏ 2.2.3 Một số đặc tính sinh vật học điều kiện ngoại cảnh bí đỏ 2.3.1 Tình hình nghiên cứu, sản xuất bí đỏ giới 10 PHẦN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Thời gian, địa điểm nghiên cứu 21 3.2 Vật liệu nghiên cứu 21 3.3 Nội dung phương pháp nghiên cứu 21 3.3.1 nội dung nghiên cứu 21 3.3.2: quy trình kĩ thuật áp dụng 21 3.3.3 Phương pháp bố trí thí nghiệm 22 v 3.3.5 Phương pháp phân tích số liệu 26 PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Đặc điểm thời tiết, khí hậu tỉnh Thái Nguyên vụ Xuân năm 2016 27 4.1.1 Ảnh hưởng liều lượng phân hữu vi sinh đến thời gian sinh trưởng phát triển giống bí đỏ Goldstar 998 28 4.2.1 Thời từ gieo đến mọc mầm 29 4.3.1 Chiều dài thân, chiều dài hoa chiều dài đậu 33 4.3.3 Số hoa tỷ lệ đậu 34 4.9 Năng suất yếu tố cấu thành suất giống bí thí nghiệm 38 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 40 5.1 Kết luận 40 5.2 Đề nghị 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Bí đỏ hay gọi bí ngơ có tên khoa học Cucurbita pepo L, có tên tiếng Anh Pumpkin loại thuộc chi Cucurbita họ bầu bí Cucurbitaceae Đây lồi dễ trồng, khơng kén đất, trồng nhiều loại đất khác từ ruộng vườn vùng đồng đến đất đồi núi đất mặn vùng ven biển, trồng khắp miền Việt Nam, có mặt nhiều vùng sinh thái nước (Nguyễn mạnh Thắng, 2010)[3] Cây bí đỏ trồng vào tất vụ năm Bí đỏ sử dụng làm thực phẩm nụ, hoa, non, nhiên thường thấy sử dụng phần thịt Phương thức sử dụng sản phẩm bí đỏ phong phú như: Nấu canh, làm rau, làm bánh, làm nguyên liệu công nghiệp chế biến Quả bí đỏ chứa nhiều vitamin khống chất, vị thuốc nam trị nhiều bệnh Bí đỏ biết đến loại thực phẩm giàu dinh dưỡng Bí đỏ trồng mà dường quen thuộc với đời sống người, nhiên chưa có nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học loại trồng này, diện tích trồng nhỏ lẻ, phân tán chưa tạo bứt phá giống Kỹ thuật canh tác người dân địa phương chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cổ truyền chưa có nhiều tài liệu nghiên cứu hay quy trình kỹ thuật hướng dẫn cụ thể cách trồng loại trồng Vì vậy, việc nghiên cứu áp dụng biện pháp kỹ thuật trồng trọt, thâm canh chọn tạo giống bí đỏ có suất, chất lượng phù hợp với vùng sinh thái, đồng thời tạo thành vùng chuyên canh đem lại hiệu kinh tế cho người trồng bí đỏ cần thiết Gioc ng bı́mới Goldstar 998 là giống lai F1 nên sinh trưởng phát triển khỏe, kháng bệnh virus tốt, trồng quanh năm Năng suất cao, 3-4 quả/cây, nặng 1,5-1,8 kg Quả đặc ruột, thịt dầy, có độ đồng cao, khơng bị bệnh ghẻ Chất lượng ăn ngon (dẻo, ) Thu hoạch sau gieo 75-80 ngày Tiềm năng suất 30-35 tấn/ha Nhờ những ưu điep m đó , nê n giống bí đỏ lai Gold Star 998 thu lãi gần 10 triệu đồng/sào/vụ (Đắc Thành, 2014)[9] Trê n thực tec đep đạ t nă ng suac t đó chú ng ta cav n phả i tá c độ ng rac t nhiev u phá p kỹ thuậ t Mộ t những biệ n phá p quan trọ ng là liều lượng phân hữu hợp lý làm tăng suất chất lượng bí Liều lượng phân hợp lý sẽ tă ng nă ng suac t và chac t lượng bı́, hạ n chec cạ nh tranh dinh dưỡng và sâ u bệ nh hạ i và tậ n dụ ng toc i đa diệ n tı́ch sửdụ ng Trong thực tế có nhiều kết nghiên cứu liều lượng phân cho số giống bí phổ biến song với mục đích so sánh để có lựa chọn liều lượng thích hợp cho giống đưa vào sản xuất địa phương nhằm góp phần cải thiện để tăng suất, sản lượng giống bí địa bàn huyện nói riêng tỉnh nó i chung nê n chú ng tối tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân hữu đến sinh trưởngvà phát triển giống bí đỏ goldstar 998 vụ xuân 2016 Thái Nguyên 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Xác định liều lượng phân hữu thích hợp cho giống bí đỏ GOLDSTAR 998 vụ xuân 2016 Thái Nguyên 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá ảnh hưởng liều lượng phân hữu đến tiêu sinh trưởng phát triển giống bí đỏ GOLDSTAR 998 1.3 ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.3.1 ý nghĩa khoa học - Xác định liều lượng phân hữu hợp lý cho giống bí đỏ Goldstar 998 sinh trưởng, phát triển tốt - Kết nghiên cứu góp phần bổ sung thêm tài liệu khoa học phục vụ công tác giảng dạy nghiên cức bí đỏ Thái Nguyên 1.3.2: ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu sở tác động biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất, phẩm chất cho giống bí đỏ Goldstar 998 vụ Xuân Thái Nguyên tỉnh miền núi phía Bắc từ khuyến cáo cho nhân dân sản xuất nhằm đạt suất hiệu cao VARIATE DAI LA GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 15) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 1.9075 1.7072 15 14.791 C OF V |CT % |NL | | | | | | | | | 11.5 0.7153 0.1598 D ài thân 40 ngày BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAI THAN FILE BOOK2 8/ 6/16 19:33 :PAGE VARIATE V003 DAI THAN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 691.600 345.800 1.54 0.273 NL 1164.93 291.233 1.29 0.350 * RESIDUAL 1801.07 225.133 * TOTAL (CORRECTED) 14 3657.60 261.257 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK2 8/ 6/16 19:33 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT - NL NOS DAI THAN 102.000 107.800 91.4000 SE(N= 5) 6.71019 5%LSD 8DF 21.8813 - MEANS FOR EFFECT NL - CT NOS DAI THAN 98.0000 94.6667 3 88.3333 110.333 110.667 SE(N= 3) 8.66282 5%LSD 8DF 28.2486 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK2 8/ 6/16 19:33 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 15) NO OBS DAI THAN 15 100.40 DEVIATION BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS 16.163 15.004 C OF V |CT % |NL | | | | | | | | 14.9 0.2726 | 0.3497 Rộng 40 ngày BALANCED ANOVA FOR VARIATE RONG LA FILE BOOK3 8/ 6/16 19:47 :PAGE VARIATE V003 RONG LA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 12.7451 6.37256 4.59 0.047 NL 92.4104 23.1026 16.63 0.001 * RESIDUAL 11.1165 1.38956 * TOTAL (CORRECTED) 14 116.272 8.30514 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK3 8/ 6/16 19:47 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT - NL NOS RONG LA 13.2520 15.4160 14.8920 SE(N= 5) 5%LSD 8DF 0.527174 1.71906 - MEANS FOR EFFECT NL - CT NOS RONG LA 17.1533 12.7333 3 12.6200 12.1733 17.9200 SE(N= 3) 5%LSD 8DF 0.680578 2.21930 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK3 8/ 6/16 19:47 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 15) NO OBS RONG LA 15 14.520 DEVIATION BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS 2.8819 1.1788 C OF V |CT % |NL | | | | | | | | 8.1 0.0468 | 0.0008 4.Dài cuống 40 ngày BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAI CUON FILE BOOK4 8/ 6/16 19:51 :PAGE VARIATE V003 DAI CUON LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 2.38961 1.19481 1.64 0.253 NL 16.4050 4.10124 5.62 0.019 * RESIDUAL 5.83352 729190 * TOTAL (CORRECTED) 14 24.6281 1.75915 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK4 8/ 6/16 19:51 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT - NL NOS DAI CUON 10.8200 10.4900 11.4520 SE(N= 5) 0.381887 5%LSD 8DF 1.24530 - MEANS FOR EFFECT NL - CT NOS DAI CUON 11.9267 10.9067 3 8.99667 10.9867 11.7867 SE(N= 3) 5%LSD 8DF 0.493015 1.60767 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK4 8/ 6/16 19:51 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 15) NO OBS DAI CUON 15 10.921 DEVIATION C OF V |CT BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS 1.3263 0.85393 DAI LA FILE BOOK10 % |NL | | | | | | | | 7.8 0.2530 | 0.0191 Dài 70 ngày BALANCED ANOVA FOR VARIATE 9/ 6/16 8:23 :PAGE VARIATE V003 DAI LA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 39.2753 9.81882 2.59 0.117 NL 256000 128000 0.03 0.967 * RESIDUAL 30.2741 3.78427 * TOTAL (CORRECTED) 14 69.8054 4.98610 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK10 9/ 6/16 8:23 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT - CT NOS DAI LA 20.7867 21.3333 3 23.9467 20.7867 24.5067 SE(N= 3) 1.12313 5%LSD 8DF 3.66242 - MEANS FOR EFFECT NL - NL NOS DAI LA 22.2720 22.4320 22.1120 SE(N= 5) 5%LSD 8DF 0.869973 2.83689 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK10 9/ 6/16 8:23 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 15) NO OBS DAI LA 15 22.272 DEVIATION BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS 2.2330 1.9453 C OF V |CT % |NL | | | | | | | | 8.7 0.1168 | 0.9674 Dài cuống 70 ngày BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAI CUON FILE BOOK9 8/ 6/16 20: :PAGE VARIATE V003 DAI CUON LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 7.92688 3.96344 2.61 0.133 NL 66.2668 16.5667 * RESIDUAL 12.1408 1.51761 10.92 0.003 * TOTAL (CORRECTED) 14 86.3345 6.16675 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK9 8/ 6/16 20: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT - NL NOS DAI CUON 21.9720 23.3600 21.7000 SE(N= 5) 5%LSD 8DF 0.550928 1.79652 - MEANS FOR EFFECT NL - CT NOS DAI CUON 21.8600 26.2267 3 20.8000 20.2600 22.5733 SE(N= 3) 5%LSD 8DF 0.711244 2.31930 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK9 8/ 6/16 20: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE DAI CUON GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 15) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 2.4833 1.2319 15 22.344 C OF V |CT % |NL | | | | | | | | | 5.5 0.1331 0.0028 D ài thân 70 ngày BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAI THAN FILE BOOK8 9/ 6/16 8:53 :PAGE VARIATE V003 DAI THAN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 14801.6 3700.40 1.41 0.315 NL 270.400 135.200 0.05 0.950 * RESIDUAL 21065.6 2633.20 * TOTAL (CORRECTED) 14 36137.6 2581.26 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK8 9/ 6/16 8:53 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT - CT NOS DAI THAN 3 376.000 422.667 3 354.000 344.667 414.667 SE(N= 3) 29.6266 5%LSD 8DF 96.6092 - MEANS FOR EFFECT NL - NL NOS DAI THAN 376.400 385.600 385.200 SE(N= 5) 22.9486 5%LSD 8DF 74.8332 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK8 9/ 6/16 8:53 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 15) NO OBS DAI THAN 15 382.40 DEVIATION BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS 50.806 51.315 C OF V |CT % |NL | | | | | | | | 13.4 0.3154 | 0.9502 Rộng 70 ngày BALANCED ANOVA FOR VARIATE RONG LA FILE BOOK8 8/ 6/16 20: :PAGE VARIATE V003 RONG LA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 5.56869 2.78435 13.87 0.003 NL 31.0676 7.76689 38.70 0.000 * RESIDUAL 1.60571 200713 * TOTAL (CORRECTED) 14 38.2420 2.73157 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK8 8/ 6/16 20: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT - NOS RONG LA NL 21.7120 22.7240 23.1680 SE(N= 5) 0.200356 5%LSD 8DF 0.653342 - MEANS FOR EFFECT NL - CT NOS RONG LA 23.2000 23.1867 3 22.3400 19.8733 24.0733 SE(N= 3) 0.258659 5%LSD 8DF 0.843461 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK8 8/ 6/16 20: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 15) NO OBS RONG LA 15 22.535 DEVIATION BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS 1.6527 0.44801 C OF V |CT % |NL | | | | | | | | 2.0 0.0027 | 0.0001 Chiều dài đậu BALANCED ANOVA FOR VARIATE CHIEU DA FILE BOOK6 8/ 6/16 19:25 :PAGE VARIATE V003 CHIEU DA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 136.533 68.2667 0.26 0.781 NL 3446.93 861.733 3.25 0.073 * RESIDUAL 2119.47 264.933 * TOTAL (CORRECTED) 14 5702.93 407.352 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK6 8/ 6/16 19:25 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT - NL NOS CHIEU DA 112.000 105.600 105.600 SE(N= 5) 7.27919 5%LSD 8DF 23.7367 - MEANS FOR EFFECT NL - CT NOS CHIEU DA 128.000 123.333 3 102.000 94.6667 90.6667 SE(N= 3) 9.39740 5%LSD 8DF 30.6440 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK6 8/ 6/16 19:25 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 15) NO OBS CHIEU DA 15 107.73 DEVIATION BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS 20.183 16.277 C OF V |CT % |NL | | | | | | | | 15.1 0.7809 | 0.0731 10 Chiều dài SINGLE EFFECT ANOVA FOR UNBALANCED DATA FILE BOOK3 8/ 6/16 19:14 :PAGE ANOVA FOR SINGLE EFFECT - CT -VARIATE CHIEU DA TREATMENT MS - DF 6.8987 RESIDUAL MS - DF 1.5560 12 F-RATIO F-PROB 4.43 0.036 ANOVA FOR SINGLE EFFECT - NL -VARIATE CHIEU DA TREATMENT MS - DF 1.4965 RESIDUAL MS - DF TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS 2.7763 FILE BOOK3 F-RATIO F-PROB 0.54 0.744 8/ 6/16 19:14 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT - NL NOS CHIEU DA 15.0400 17.3600 15.8800 SE(N= 5) 5%LSD 12DF 0.557853 1.71894 - MEANS FOR EFFECT NL - CT NOS CHIEU DA 15.0000 17.0000 3 16.0000 16.4667 16.4000 SE(N= 3) 5%LSD 9DF 0.961994 3.07747 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK3 8/ 6/16 19:14 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CHIEU DA GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 15) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 1.5229 1.6662 15 16.093 C OF V |CT % |NL | | | | | | | | | 10.4 0.0357 0.7442 11 Đường kính BALANCED ANOVA FOR VARIATE DK QUA FILE BOOK2 8/ 6/16 19: :PAGE VARIATE V003 DK QUA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 661338E-02 330669E-02 0.01 0.992 NL 1.06617 266543 0.73 0.595 * RESIDUAL 2.90159 362698 * TOTAL (CORRECTED) 14 3.97437 283884 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK2 8/ 6/16 19: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT - NL NOS DK QUA 7.94000 7.89200 7.93200 SE(N= 5) 0.269332 5%LSD 8DF 0.878264 - MEANS FOR EFFECT NL - CT NOS DK QUA 7.65333 7.77000 3 7.90667 8.42667 7.85000 SE(N= 3) 5%LSD 8DF 0.347706 1.13383 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK2 8/ 6/16 19: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE DK QUA GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 15) DEVIATION C OF V |CT | | | | | | | BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 0.53281 0.60224 7.6 0.9919 FILE BOOK1 12/ 6/16 17: 7.9213 | | NO 15 % |NL 0.5948 12 Năng suất lý thuyết BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT :PAGE VARIATE V003 NSLT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 1683.86 420.966 ****** 0.000 NL 2.40818 1.20409 6.03 0.025 * RESIDUAL 1.59746 199682 * TOTAL (CORRECTED) 14 1687.87 120.562 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK1 12/ 6/16 17: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT - CT NOS NSLT 19.9700 18.4900 3 11.8600 11.1700 40.3833 SE(N= 3) 0.257994 5%LSD 8DF 0.841291 - MEANS FOR EFFECT NL - NL NOS NSLT 20.9380 20.1460 20.0400 SE(N= 5) 0.199841 5%LSD 8DF 0.651662 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK1 12/ 6/16 17: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 15) NO OBS NSLT 15 20.375 DEVIATION BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS 10.980 0.44686 C OF V |CT % |NL | | | | | | | | 2.2 0.0000 | 0.0253 13 Năng suất thực thu BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE BOOK1 12/ 6/16 20:42 :PAGE VARIATE V003 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 15.6706 3.91764 10.61 0.003 NL 1.12192 560960 1.52 0.276 * RESIDUAL 2.95328 369160 * TOTAL (CORRECTED) 14 19.7458 1.41041 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK1 12/ 6/16 20:42 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT - CT NOS NSTT 9.04000 9.90000 3 10.5600 10.3700 12.1600 SE(N= 3) 5%LSD 8DF 0.350790 1.14389 - MEANS FOR EFFECT NL - NL NOS NSTT 10.1740 10.7900 10.2540 SE(N= 5) 0.271720 5%LSD 8DF 0.886053 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK1 12/ 6/16 20:42 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 15) NO OBS NSTT 15 10.406 DEVIATION BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS 1.1876 0.60759 C OF V |CT % |NL | | | | | | | | 5.8 0.0031 | 0.2759 ... đến sinh trưởng giống bí đỏ goldstar 998 - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân hữu vi sinh đến tình hình sâu bệnh hại giống bí đỏ goldstar 998 - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân hữu vi sinh. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LƯƠNG ĐỨC TUẤN Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG LIỀU LƯỢNG PHÂN HỮU CƠ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG BÍ ĐỎ GOLDSTAR 998 TRONG VỤ XUÂN 2016. .. khí hậu tỉnh Thái Nguyên vụ Xuân năm 2016 27 4.1.1 Ảnh hưởng liều lượng phân hữu vi sinh đến thời gian sinh trưởng phát triển giống bí đỏ Goldstar 998 28 4.2.1 Thời từ gieo đến mọc mầm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân hữu cơ đến sinh trưởngvà phát triển giống bí đỏ goldstar 998 trong vụ xuân 2016 tại thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân hữu cơ đến sinh trưởngvà phát triển giống bí đỏ goldstar 998 trong vụ xuân 2016 tại thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay