Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại tại chăn nuôi gà tại trại gà nga – nghĩa tổ 15, phường tích lương, thành phố thái nguyên

61 11 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 15:16

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - LÙ QUỐC KHÁNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: TÌM HIỂU HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TRẠI CHĂN NUÔI TẠI TRẠI NGA NGHĨA TỔ 15 - PHƯỜNG TÍCH LƯƠNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2013 2017 Thái Nguyên - năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - LÙ QUỐC KHÁNH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: TÌM HIỂU HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TRẠI CHĂN NUÔI TẠI TRẠI NGA NGHĨA TỔ 15 - PHƯỜNG TÍCH LƯƠNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Lớp : KTNN N03 Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2013 2017 Giảng viên hướng dẫn : Đỗ Thị Hà Phương Cán hướng dẫn sở: Ngơ Dỗn Nghĩa Thái Nguyên - năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Được đồng ý khoa kinh tế phát triển nông thôn trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em tiến hành thực khóa luận tốt nghiệp với chun đề: “Tìm hiểu hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tại chăn nuôi trại Nga Nghĩa tổ 15, phường tích lương, thành phố thái ngun” Để hồn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo: Đỗ Thị Hà Phương tận tình hướng dẫn suốt trình viết Báo cáo tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô khoa Kinh tế phát triển nông thôn Trường Đại Học Nơng Lâm Thái Ngun tận tình truyền đạt kiến thức năm em học tập Với vốn kiến thức tiếp thu q trình học khơng tảng cho q trình nghiên cứu khóa luận mà hành trang q báu để em bước vào đời cách vững tự tin Cháu chân thành cảm ơn hai người chủ trang trại trại Nga Nghĩa Bác Tạ Duy Nga Chú Ngơ Dỗn Nghĩa cho phép tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập trang trai Cuối em kính chúc q thầy, dồi sức khỏe thành công nghiệp cao q Đồng kính chúc hai gia đình bác Nga Nghĩa dồi sức khỏe, đạt nhiều thành công tốt đẹp sống Em xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, ngày 23 tháng 04 năm 2017 Sinh viên Lù Quốc Khánh ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG iv DANH MỤC HÌNH v DANH MỤC VIẾT TẮT vi Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết thực nội dung thực tập 1.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Nội dung phương pháp thực 1.3.1 Nội dung thực tập 1.3.2 Phương pháp thực 1.4 Thời gian địa điểm thực tập Phần 2: TỔNG QUAN 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Những khái niệm 2.1.2 Các văn pháp lý, sách phát triển kinh tế trang trại 15 2.2 Cơ sở thực tiễn 20 2.2.1 Tình hình phát triển kinh tế trang trại Việt Nam 20 2.2.2 Một số trang trại chăn nuôi thành công huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên 23 Phần 3: KẾT QUẢ THỰC TẬP 26 3.1 Khái quát sở thực tập 26 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội phường Tích Lương 26 3.1.2 Tóm lược lịch sử hình thành trang trại chăn ni Nga- Nghĩa Tổ 15 Phường Tích Lương Thành Phố Thái Nguyên 27 iii 3.1.3 Những thành tựu đạt trang trại Nga Nghĩa 27 3.2 Kết thực tập 28 3.2.1 Nội dung công việc cụ thể trang trại 28 3.2.2 Đánh giá yếu tố nguồn lực trang trại 32 3.2.3 Đánh giá hiệu kinh tế trang trại 35 3.2.4 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế 42 3.2.5 Những thuận lợi khó khăn liên quan đến nội dung thực tập 45 3.2.6 Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại 47 Phần 4: KẾT LUẬN 50 4.1 Kết luận 50 4.2 Đề nghị 51 4.2.1 Đối với Nhà nước địa phương 51 4.2.2 Đối với chủ trang trại chăn nuôi 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Lợi nhuận trang trại chăn nuôi Nga Nghĩa qua bốn năm từ năm 2013 - 2016 27 Bảng 3.2: Đặc điểm chăn nuôi thịt 29 Bảng 3.3: Đánh giá nguồn lực lao động trang trại 32 Bảng 3.4: Chi phí xây dựng 35 Bảng 3.5: Chi phí trung gian lứa 36 Bảng 3.6: Chi phí nhân cơng trang trại lứa 37 Bảng 3.7: Doanh thu lứa 38 Bảng 3.8: Chi phí phân bổ cho số lứa nuôi năm 39 Bảng 3.9: Hiệu kinh tế trang trại 40 Bảng 3.10: Bảng cấu đầu trại 45 v DANH MỤC HÌNH Hình 3.1: Sơ đồ trang trại chăn ni Nga Nghĩa 34 Hình 3.2: Cơ cấu xuất trang trại Nga Nghĩa 44 vi DANH MỤC VIẾT TẮT GO : (Gross Output) Giá trị sản xuất IC : (Intermediate Cost) Chi phí trung gian VA : (Value Added) Giá trị gia tăng TSCĐ : Tài sản cố định NĐ-CP : Nghị định Chính phủ KTTT : Kinh tế trang trại BNNPTNT : Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn NN - PTNT : Nông nghiệp Phát triển nông thôn ĐBSCL : Đồng Sơng Cửu Long NĐ-CP : Nghị định Chính phủ QĐ-TTg : Quyết định Thủ tướng CNH - HDH : Cơng nghiệp hóa đại hóa Phần MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết thực nội dung thực tập Ở Việt Nam, nông nghiệp xác định ngành mũi nhọn chiến lược phát triển kinh tế đất nước Trong năm qua, ngành nông nghiệp Việt Nam đạt nhiều thành tựu lớn, đóng góp phần quan trọng vào tăng trưởng phát triển kinh tế Bên cạnh nhiều ngành hàng có giá trị sản xuất cao như: lúa gạo, cà phê, cao su… chăn ni ngành sản xuất quan trọng sản xuất nông nghiệp Ngành chăn nuôi bước vươn lên cải tiến cách thức sản xuất, nâng cao chất lượng tăng sức cạnh tranh Trang trại hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh tiên tiến nơng nghiệp, có hiệu cao hình thành từ lâu nhiều quốc gia Thế giới Việt Nam Để đáp ứng mục đích này, chủ trang trại cần phải sử dụng nhiều nguồn lực khác nhau, là: đất đai, vốn đầu tư, lao động, thông tin thị trường,… Kinh tế trang trại tạo cho xã hội phần lớn sản phẩm hàng hóa nơng nghiệp, đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm cho người Phường Tích Lương nằm phía tây quốc lộ đối diện qua quốc lộ với phường khác thuộc thành phố Thái Nguyên từ phía bắc sang phía đông Tân Lập, Phú Xá, Trung Thành, đoạn nhỏ với phường Tân Thành Phía tây xã Thịnh Đức thuộc thành phố Thái Nguyên phía nam thị xã Sơng Cơng Phường Tích Lương có diện tích chủ yếu đất nơng nghiệp, thị hóa tập trung khu vực ven quốc lộ xung quanh trường đại học, cao đẳng Trên địa bàn phường có nhiều sở sản xuất công nghiệp lớn nhỏ doanh nghiệp địa phương Vì có điều kiện thuận lợi nên phường tích lương có nhiều sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp lớn nhỏ địa phương trang trại Nga Nghĩa sở sản xuất nông nghiệp phường Chính vậy, hướng dẫn Cô giáo: Đô Thị Hà Phương em xin chọn đề tàiTìm hiểu hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tại chăn nuôi trại Nga Nghĩa tổ 15, phường tích lương, thành phố thái nguyên” 1.2 Mục tiêu cụ thể * Về chuyên môn nghiệp vụ - Nắm bắt quy trình chăn ni thịt - Biết số kĩ thuật, chuẩn đốn, phòng bệnh chữa bệnh - Biết cách xây dựng chuồng trại cách hợp lý hiệp mà chi phí nhỏ nhất, diện tích chăn ni lớn - Nắm bắt, rèn luyện kỹ hoạch toán kinh tế từ thực tế hình - Giúp sinh viên củng cố lý thuyết, rèn luyện kỹ học môn chăn nuôi chuyên khoa - Giúp sinh viên nắm phương pháp học, phương pháp làm việc nghiên cứu khoa học thực tiễn sản xuất * Về thái độ ý thức trách nhiệm - Tích cực trao đổi làm việc với quản lý để nắm bắt kĩ thuật chăn nuôi - Làm việc chăm khơng ngại khổ, ngại khó - Làm việc khoa học - Nhiệt tình cơng việc, khơng ngừng học hỏi để đạt kết tốt * Kỹ sống kỹ làm việc 39 Ta có khấu hao tài sản cố định lứa là: năm ni 2.5 lứa nên ta được: 20.000.000đ 2.5 = 8.000.000 (đồng/lứa) 3.2.3.6 chi phí phân bổ Mọi cơng cụ dụng cụ lại ta phân bổ cho số lứa ni năm Bảng 3.8: Chi phí phân bổ cho số lứa nuôi năm STT Nguyên Vật dụng giá (Đồng) Số Thành Cơ lứa tiền cấu (đồng) (%) Máng ăn to 18.000.000 7.5 2.400.000 20,1 Khay chăn 4.000.000 7.5 533.000 4,5 Gallon 3.200.000 7.5 427.000 3,6 24.000.000 7.5 3.200.000 Máng uống (máng chuông tự động) 26,7 Kim tiêm ống thủy 15.000.000 7.5 2.000.000 16,7 Phên nứa 900.000 7.5 120.000 1,0 Nhiệt kế 400.000 7.5 53.000 0,4 Đèn ga 15.000.000 7.5 2.000.000 16,7 Máy bơm nước 2.000.000 7.5 267.000 2,3 10 Quạt công nghiệp 6.900.000 7.5 920.000 7,7 11 Cân 300.000 7.5 40.000 0,3 12 Tổng: 11.960.000(đồng) (Nguồn: Số liệu nghiên cứu 2017) 100% 40 Nhìn bảng số liệu cho ta thấy chi phí phân bổ cao cho ba năm trang trại chăn nuôi Nga Nghĩa Máng uống tự động có số tiền chi phía phân bổ 3,2 triệu đồng chiếm 26,7% tổng chi phí phân bổ, sau đến kim tiêm ống thủy đèn ga chiếm 16,7% tổng chi phí phân bổ, cân chi phí thấp 0,3%, chi phí khác 3.2.3.7 Hiệu sản xuất kinh doanh trang trại * Lợi nhuận trang trại lứa Từ số liệu có lợi nhuận lứa 10000 Lợi nhuận = Tổng doanh thu tổng chi phí Lợi nhuận = 1.141.035.000 (939.210.000 + 8.000.000 + 66.500.000 + 11.960.000) = 115.365.000(đồng) * Lợi nhuận trang trại năm Từ số liệu ta tính lợi nhuận: Lợi nhuận năm = Lợi nhuận lứa x 2,5 lứa/năm Lợi nhuận năm = 115.365.000 x 2,5 = 288.412.500(đồng) Bảng 3.9: Hiệu kinh tế trang trại STT Chỉ tiêu Kí hiệu I II III IV V GO TC IC CL KH K VA Pr Giá trị sản xuất Tổng chi phí Chi phí sản xuất Chi phí lao động khấu hao Chi phía hkác Giá trị gia tăng lợi nhuận Chỉ tiêu HQKT GO/IC VA/IC VA/GO VA/LĐ lứa( đồng) 1.141.035.000 1.025.670.000 939.210.000 66.500.000 8.000.000 11.960.000 201.825.000 115.365.000 năm(2,5 lứa) ( đồng) 2.852.587.500 2.564.175.000 2.348.025.000 166.250.000 20.000.000 29.900.000 504.562.500 288.412.500 Lần 1,22 Lần 0,22 Lần 0,18 Đồng/công 458.693 (Nguồn: Số liệu nghiên cứu 2017) - 41 Về tổng giá trị sản xuất (GO): Trang trại có tổng giá trị sản xuất năm 1.141.035.000 đồng Như vậy, qua số liệu tính tốn thấy mức độ tầm quan trọng tổ chức sản xuất trang trại chăn nuôi Nga Nghĩa địa bàn Về tổng chi phí (TC): Theo số liệu điều tra chi phí trung gian trang trại trả (chi phí sảnu xuất, lao động, khấu hao, chi phí khác…) vào khoảng 993.170.000 đồng/lứa Nhìn chung, chi phí mà trang trại bỏ q trình sản xuất kinh doanh cao Về giá trị gia tăng (VA): Đây tiêu phản ánh rõ hiệu kinh tế hoạt động kinh doanh trang trại, theo tính tốn năm trang trại sản xuất 201.825.000 đồng/lứa, sau trừ tất chi phí năm trang trại đạt lợi nhuận 139.805.000 đồng Đây số lớn đem so sánh với kinh tế hộ gia đình tổ chức sản xuất kinh tế trang trại vượt xa Đây thực hình thức tổ chức sản xuất hàng hóa lớn nơng nghiệp, nơng thôn, thúc đẩy nông nghiệp tự túc sang sản xuất hàng hóa với quy lớn, đóng vai trò to lớn CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn giai đoạn Các tiêu hiệu kinh tế: + GO/IC = 1,22 đơn vị: đơn vị chi phí trung gian bỏ trang trại thu 1,22 đơn vị giá trị sản xuất + VA/IC = 0,22 đơn vị: đơn vị chi phí trung gian bỏ trang trại thu giá trị gia tăng 0,22 đơn vị + VA/GO = 0,18 đơn vị: Trong đơn vị giá trị sản xuất ta thu 0,18 đơn vị giá trị gia tăng + VA/LĐ = 458.693 đồng/nghìn: giá trị gia tăng tổng số ngày công lao động cho ta biết ngày công lao động tạo 458.693 giá trị gia tăng 42 3.2.4 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế 3.2.4.1 Những điều kiện cần có để phát triển trang trại - Đất đai nguồn lực thiếu phát triển trang trại - Nguồn lực người, lao động - Nguồn lực vốn 3.2.4.2 Yêu cầu cần có chủ trang trại - Một chủ trang trại chăn nuôi thịt cần phải biết điều hành cách nhuần nhuyễn yếu tố sau đây: + Sử dụng đồng vốn + Sử dụng lao động + Sử dụng thiết bị + Nắm bắt nhu cầu thị trường + Có lực quản lý khoa học thông minh Muốn hội tụ yếu tố trên, cần có điều kiện sau đây: + Khát vọng làm giàu từ trang trại + Nắm vững kiến thức chuyên môn + Phải biết tổ chức tốt máy tiếp thị nhanh nhạy thu hút khách hàng + Phải có kế hoạch sản xuất, kiểm tra công việc, tránh gặp gỡ, họp hành vô bổ + Đầu tư thích đáng phù hợp thiết bị phục vụ cho chăn nuôi để nâng cao chất lượng sản phẩm + Luôn quan tâm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chun mơn cao + Chủ trang trại không quên đối tác đối thủ + Tạo nhiệt tình làm ăn chủ trang trại người làm việc 3.2.4.3 Kinh nghiệm rút từ thực tế cho thân - Giúp hiểu thêm trình hình thành cách thức vận hành tổ chức sản xuất trang trại với quy lớn 43 - Học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi trang trại - Biết cách xây dựng chuồng trại cho hợp lý - Học thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật chăn nuôi sau áp dụng gia đình - Học cách xếp công việc, quản lý sổ sách quản lý nhân sự, định hướng phương hướng phát triển kinh doanh tổ chức sản xuất cách hợp lý có hiệu - Nắm số bệnh xảy cách phòng chống bệnh cho giai đoạn - Biết cách cách chăm sóc gà, phân biệt ốm với khỏe, xử lý ốm, chết - Biết cách chăm sóc giai đoạn cho lớn nhanh nhất, tiêu tốn thức ăn nhất, phòng chống loại bệnh xảy - Có thể hoạch tốn kinh tế tất chi phí phát sinh để chăn nuôi - Nắm quy luật thời tiết để thả số lượng diện tích cách hợp lý nhất, tránh việc chật thưa nuôi 3.2.4.4 Thị trường đầu vào đầu Đầu vào: - Giá giống: Do đặc thù người Việt Nam ta thường tổ chức lễ hội, sản xuất nông nghiệp theo âm lịch nên việc nhập giống tính theo âm lịch theo giai đoạn có giá giống thấp khoảng từ đầu tháng 2- cuối tháng 3, 20/6- cuối tháng 7, 25/11- cuối tháng 12 - Giá thức ăn chăn nuôi giá thuốc thú y: loại mặt hàng có giá phức tạp chưa thực ổn định cần người chăn ni phải có kiến thức tìm hiểu thơng tin thị trường tốt để nắm bắt giá hãng thuốc, hãng thức ăn từ đưa lựa chọn sáng suốt 44 Đầu ra: Giá thịt đắt vào thời điểm cuối năm, tháng 2, tháng Vì giai đoạn thứ đa phần người nuôi ăn tết xong bắt đầu thả giống nên tháng xẽ có thịt thị trường, thứ người nuôi tỉnh Thái Nguyên đến giai đoạn từ 26/4-27/5 vào vụ thu hoạch vải người dân Bắc Giang nơi chăn thịt quy lớn vào giai đoạn người ta khơng có thịt bán tập chung vào vụ thu hoạch vải khiến thị trường thiếu thịt khiến giá tăng, thứ dịp cuối năm nhu cầu thịt để người dân đón lễ tết lớn nên giá thịt tăng địa điểm thị trường đầu trang trại chăn nuôi Nga - Nghĩa: thành phẩm Thái Nguyên Người Dân Cơ sở thu mua 7% 43% Hà Nội Khác 35% 15% Hình 3.2: Cơ cấu xuất trang trại Nga Nghĩa 45 Qua hình 3.2 cho ta thấy trang trại chăn ni Nga Nghĩa có thị trường thị trường tỉnh Thái Nguyên với 50%, thị trương Hà Nội với 35% Bảng 3.10: Bảng cấu đầu trại STT Nơi bán Thái Cơ Số Giá Thàng lượng(kg) bán(đồng) tiền(đồng) cấu(%) 10.258,50 55.000 564.217.500 50% Nguyên Hà Nội 7.180,95 55.000 394.952.250 35% Khác 3.077,55 55.000 169.265.250 15% Tổng 20.517,00 1.128.435.000 100% (Nguồn: Số liệu nghiên cứu 2017) Qua bảng số liệu 3.10 cho ta thấy tổng doanh thu từ bán riêng 1.128.435.000 đồng cụ thể cho riêng vùng sau: - thị trường tiêu thụ lớn trang trại thái nguyên có số lượng lớn Thái Nguyên 10.258,5 kg thu số tiền 564.217.500 đồng chiếm 50% tổng doanh thu riêng xuất trại, - Tiếp sau đến thị trường Hà Nội có số lượng 7.180,95 kg thu số tiền 394.952.250 đồng chiếm 35 % tổng doanh thu riêng xuất, - Còn lại khu vực khác chiếm 15% 3.2.5 Những thuận lợi khó khăn liên quan đến nội dung thực tập Thực tập cầu nối quan trọng lý thuyết thực tế Nhưng để hoàn thành tốt tiêu quãn thời gian dễ dàng, em phải trải qua khó khăn 46 * Thuận lợi Tại khoa - Trong suốt q trình thực tập em vơ cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình thầy khoa nói chung giáo hướng dẫn nói riêng - Khoa tạo điều kiên tối ưu cho em thời gian lẫn nội dung thực tập Tại sở thực tập - Trong trình thực tập em nhận giúp đỡ tận tình hai chủ trang trại - Trang trại tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành tốt nhiệm vụ giao * Khó khăn Đối với cá nhân người thực tập - Các kỹ mền yếu nên ảnh hưởng nhiều đến công việc giao - Vốn từ ngữ chưa phong phú nên em gặp nhiều khó khăn việc diễn đạt truyền tải thông tin - Chưa tinh tế việc nắm bắt tiếp cận thông tin Đối với trang trại - Khó khăn thị trường tiêu thụ sản phẩm - Khó khăn vốn sản xuất kinh doanh - Khó khăn tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý cho chủ trang trại người lao động trang trại - Khó khăn quy hoạch xây dựng sở hạ tầng - Khó khăn đất đai 47 3.2.6 Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại 3.2.5.1 Giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm - Tổ chức sản xuất dựa vào nhu cầu, thị hiếu khách hàng, người tiêu dùng Ký kết hợp đồng tiêu thụ với khách hàng - Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm trang trại - Sản xuất kinh doanh trang trại gắn liền với trình chế biến tiêu thụ sản phẩm cách kí kết hợp đồng hợp tác với công ty chế biến - thương mại - Với hình thức hợp tác thuận lợi cho hai bên Đây cách chủ động cho trang trại công ty chế biến - thương mại, giảm bớt biến động giá tiêu thụ 3.2.5.2 Giải pháp vốn sản xuất kinh doanh - Cải tiến quan hệ giao dịch vay vốn ngân hàng vay chủ trang trại, để chủ trang trại vay vốn khơng cần chấp ngân hàng, theo quy định phủ Nên kiểm tra lại phương thức cho vay, tránh thủ tục phiền hà, cung cấp tín dụng với lãi xuất ưu đãi cho trang trại thành lập - Nhà nước cần có sách tăng thêm nguồn vốn cho vay trung dài hạn với mức cho vay lớn để đáp ứng nhu cầu vốn trang trại - Xây dựng hình quan hệ tay ba chủ trang trại, công ty chế biếnthương mại ngân hàng nơng nghiệp Đây hình thức cung cấp giống, phục vụ sản xuất gắn với cho vay vốn sản xuất dựa sở xác lập mối quan hệ kinh tế ba đối tác có tính chất pháp lý Mối quan hệ là: - Quan hệ Công ty trang trại quan hệ cung ứng giống, vật tư tiêu thụ sản phẩm cho trang trại 48 - Quan hệ Ngân hàng nông nghiệp trang trại quan hệ tín dụng, Ngân hàng ký khế ước cho trang trại vay vốn sản xuất hết hạn vay trang trạinghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng theo khế ước ký 3.2.5.3 Giải pháp tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý cho chủ trang trại người lao động trang trại Nhân tố người nhân tố quan trọng, ảnh hưởng lớn đến kết sản xuất kinh doanh Từ thực trang phân tích trên, kinh tế trang trại phát triển mang lại hiệu cao, cần thiết phải đặt vấn đề tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho chủ trang trại người lao động trang trại Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho chủ trang trại kiến thức kinh nghiệm thực tiễn tổ chức quản lý sản xuất, cách tiếp cận với kinh tế thị trường, tiếp cận với khoa học kỹ thuật - công nghệ mới, đồng thời người lao động trang trại phải huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo họ trở thành lao động có kỹ thuật có tay nghề vững vàng 3.2.5.4 Giải pháp quy hoạch xây dựng sở hạ tầng Tiến hành thực quy hoạch phát triển kinh tế trang trại nhằm đưa kinh tế trang trại phát triển phù hợp với quy hoạch phát triển nơng nghiệp nơng thơn tỉnh, hình thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung, gắn sản xuất với chế biến khắc phục tình trạng phát triển tự phát, hiệu thấp, bền vững trang trại, thực khai thác có hiệu tài nguyên đất đai, nguồn nước, lao động, vốn tiềm kinh tế khác, đảm bảo vệ sinh môi trường Trên sở quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp, Nhà nước cần đầu tư xây dựng sở hạ tầng nông thôn nhằm giúp cho trang trại khắc phục khó khăn trở ngại 49 Mở rộng nâng cấp đường giao thông nông thôn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trang trại chuyển hàng hóa đến nơi tiêu thụ Mặt khác nhà nước cần sớm đổi sách ưu tiên vốn, ưu đãi thuế thích hợp với vùng, địa phương, ngành nghề thời kì định để khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế trang trại hoạt động phát triển thực chất định hướng 3.2.5.5 Giải pháp đất đai Đất đai có vị trí quan trọng hàng đầu sản xuất nơng nghiệp, Đây mối bận tâm lo lắng người làm kinh tế trang trại địa bàn Vì vậy, sách đất đai tỉnh cần dựa sở khuyến khích sản xuất phát triển Hồn thành qui hoạch sử dụng đất đai, đẩy nhanh tiến độ giao quyền sử dụng đất Cần qui hoạch cụ thể cho vùng để định hình phát triển hệ thống sở hạ tầng thích ứng 3.2.5.6 Mở rộng tăng cường hình thức hợp tác Các trang trại nên tổ chức thành hiệp hội trang trại hỗ trợ vốn, kinh nghiệm sản xuất, trao đổi thông tin khoa học kĩ thuật, thông tin thị trường, giá 50 Phần KẾT LUẬN 4.1 Kết luận Thơng qua việc tìm hiểu hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tại chăn nuôi trại Nga Nghĩa tổ 15, phường tích lương, thành phố thái ngun tơi đưa số kết luận sau: - Chủ trang trại người khơng ngại khó khơng ngại khổ, khơng cam chịu số phận có ý chí vươn lên làm giàu - Xây dựng trang trại chưa thực hợp lý trang trại gần với nhà người ảnh hưởng đến môi trường sống người - Trải qua năm từ làm ăn có thời điểm thua lỗ đến sản xuất có lãi trình dài người chủ trang trại phải động học hỏi kinh nghiệm bám sát nhu cầu thực tiễn giám làm giám thay đổi để sản xuất kinh doanh có lãi - Diện tích đất trang trại sử dụng hợp lý có khoảng đất trống làm bãi thả - Hiệu chăn nuôi tương đối cao việc nuôi thịt qua năm lãi nhiên vấn đề lãi hay nhiều - Chăn ni theo quy trình kỹ thuật áp dụng khoa học cơng nghệ vào q trình sản xuất máng treo, máng uống nước tự động - Thị trường đầu vào đầu chưa ổn định giá ln giao động mạnh - Vẫn thiếu tính hợp tác trang trại chưa liên kết với - Để thúc đẩy tổ chức sản xuất trang trại chăn nuôi Nga - Nghĩa phát triển năm tới cần triển khai thực giải pháp nâng giá chăn nuôi gia công, hỗ trợ vốn, đào tạo nâng cao trình độ quản lý Đồng 51 thời cần thực tốt công tác kiểm dịch, phòng bệnh, xử lý chất thải trước đưa môi trường tự nhiên đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm Tóm lại: Trang trại chăn ni Nga - Nghĩa có nhiều hội thuận lợi để phát triển quy sản xuất hàng hóa kinh tế thị trường, nhiên điều phụ thuộc vào nhiều yếu tố vốn, lao động, trình độ quản lý chủ trang trại trước hết nhận thức hành động cấp quyền q trình tác động, thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho trang trại phát triển 4.2 Đề nghị 4.2.1 Đối với Nhà nước địa phương - Nhà nước cần xem xét cho trang trại vay vốn với lãi xuất ưu đãi, cho vay mục đích, đối tượng, nhu cầu, đặc biệt cần đơn giản hóa thủ tục cho vay thời hạn vay dài hơn, phù hợp với thời vụ chu kỳ sản xuất để trang trại chủ động kế hoạch đầu tư sản xuất kinh doanh - Nhà nước cần tăng cường trợ giúp đào tạo kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý cho chủ trang trại người lao động trang trại Đồng thời cung cấp thông tin, dự báo thị trường, hình thành quỹ bảo trợ nơng nghiệp có tham gia tự nguyện chủ trang trại để bảo hiểm giá hàng hóa, giảm bớt rủi ro sản xuất kinh doanh trang trại - Nhà nước cần có quy hoạch phát triển trang trại, có định hướng cho trang trại phát triển sản xuất loại sản phẩm từ việc chăn ni có khả chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ, đồng thời trọng đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc, điện, cung cấp dịch vụ nông nghiệp,…Tạo điều kiện cho hình thức tổ chức sản xuất trang trại phát triển - Chính quyền địa phương cấp cần tổ chức tốt việc cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho gia đình, để giúp trang trại hưởng sách ưu đãi mà nhà nước quy định 52 - Chính quyền địa phương cần phối hợp với chủ trang trại việc xử lý chất thải trước đưa mơi trường bên ngồi 4.2.2 Đối với chủ trang trại chăn nuôi - Không ngừng học tập nâng cao kiến thức kinh nghiệm thực tiễn tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường, tiếp cận với khoa học kỹ thuật công nghệ mới, cách xây dựng thực dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh - Trang trại nên xây dựng hình liên kết để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, tăng cường sức cạnh tranh kinh tế thị trường - Trang trại cần mạnh dạn khai thác, huy động vốn đầu tư mở rộng quy sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu sử dụng đất bên cạnh trang trại cần tuân thủ quy định bảo vệ tài nguyên môi trường pháp luật - Thực tốt công tác đảm bảo vệ sinh chăn nuôi, hạn chế ô nhiễm tới môi trường xung quanh - Trang trại cần thực đầy đủ nghĩa vụ theo quy định pháp luật lao động, nộp thuế thực nghĩa vụ tài theo quy định pháp luật 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng việt Bộ NN PTNT (2011), Thông tư số 27/2011/TT BNNPTNT ngày 13/04/2011 quy định tiêu chí thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, Hà Nội Bộ NN PTNT (2015), Tờ trình sách khuyến khích phát triển trang trại năm 2015, Hà Nội Thủ tướng Chính phủ (2000), Nghị số 03/2000/NQ CP kinh tế trang trại Thủ tướng Chính Phủ (2002), Nghị định số 85/2002/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng, Hà Nội Thủ tướng Chính phủ (2013), Nghị định số 218/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Hà Nội Thủ tướng Chính phủ (2015), Nghị định số 55/2015/ NĐ-CP sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, Hà Nội II Các tài liệu tham khảo từ Internet Hội làm vườn Việt Nam http://www.vacvina.org.vn/xem-tin-tuc/phat-trien kinh-te-trang-trai.html [Ngày truy cập 15 tháng 05 năm 2017] Kho tài liệu http://khotailieu.com/luan-van-do-an-bao-cao/kinh-te/quan-tridoanh-nghiep/phan-tich-cac-khai-niem-to-chuc-san-xuat-to-chuc-quan-lyva-su-the-hien-trong-thuc-te-hoat-dong-cua-cac-doanh-nghiep.html [Ngày truy cập 05 tháng 05 năm 2017] Phát triển chăn nuôi trang trại Đồng Hỷ http://baothainguyen.org.vn/tintuc/kinh-te/phat-trien-chan-nuoi-trang-trai-o-dong-hy-216116-108.html [Ngày truy cập 10 tháng 05 năm 2017] ... Hà Phương em xin chọn đề tài “ Tìm hiểu mơ hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tại chăn nuôi gà trại gà Nga – Nghĩa tổ 15, phường tích lương, thành phố thái nguyên 1.2 Mục tiêu cụ thể *... Thái Nguyên, em tiến hành thực khóa luận tốt nghiệp với chuyên đề: Tìm hiểu mơ hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tại chăn nuôi gà trại gà Nga – Nghĩa tổ 15, phường tích lương, thành phố. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  - LÙ QUỐC KHÁNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: TÌM HIỂU MƠ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TRẠI CHĂN NUÔI GÀ TẠI TRẠI GÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại tại chăn nuôi gà tại trại gà nga – nghĩa tổ 15, phường tích lương, thành phố thái nguyên , Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại tại chăn nuôi gà tại trại gà nga – nghĩa tổ 15, phường tích lương, thành phố thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay