Giáo án tuần 6 năm học 2018 2019 LOP 4

4 12 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 15:07

Giáo án tin học TUẦN Năm học: 2018 - 2019 TUẦN Ngày dạy: 2/10/2018 (Lớp : 4A,B ) 5/10/2018 ( Lớp : 4C,D.E) Bài 6: TÌM KIẾM THÔNG TIN TỪ INTERNET (tiết 1) I MỤC TIÊU: KT: Tìm thơng tin (văn bản, hình ảnh) phục vụ học tập giải trí từ Internet KN: Biết cách lưu hình ảnh tìm từ Internet vào thư mục máy tính TĐ: Thể tính tích cực, chủ động sáng tạo, cẩn thận biết bảo vệ thơng tin chung q trình tìm kiếm thơng tin Internet, biết bảo vệ máy tính trình học tập NL: sử dụng Iternet để tìm kiếm thơng tin II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Máy tính cài đặt mạng Internet; Máy chiếu - Học sinh: SGK, STH III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ1.Những em biết - CN đọc hoàn thiện yêu cầu 1a,1b, 1c - Đổi với bạn bên cạnh kiểm tra kết - NT điều hành bạn trao đổi, thảo luận, thống kết d Ban học tập tổ chức cho nhóm truy cập trang web có địa thieunien.vn, mở đọc báo trang web Việc 3: Báo cáo kết làm với giáo - Các nhóm bổ sung, nhận xét - GV nhận xét, chốt Để truy cập Internet máy tính phải kết nối với mạng Internet có trình duyệt Web ĐÁNH GIÁ: - Tiêu chí: + Nhận biết khởi động trình duyệt web; + Truy cập trang web biết địa trang web; + Nhận biết nút lệnh trang web GV: Nguyễn Thị Thanh Diệp -1- Trường TH Phú Thủy Giáo án tin học TUẦN Năm học: 2018 - 2019 * Đối với HS lực hạn chế: cần khởi động trình duyệt web; nhận biết nút lệnh trang web - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ Tìm kiếm thơng tin Internet a/ GV hướng dẫn HS tìm kiếm trang web học Toán lớp 4, lớp quan sát B1: Ta truy cập vào trang web Google.com.vn Gõ địa trang web Gõ nội dung tìm kiếm B2: Gõ vào tìm kiếm “ Tốn Lớp 4” Enter B3: Mở đọc thông tin b/ Cho HS quan sát trang web thảo luận với bạn nhìn thấy hình c/ Các nhóm thực tìm kiếm hình ảnh hoa hồng lưu vào thư mục em máy tính - GV hướng dẫn HS cách tìm hoa hồng Internet, lưu vào máy tính Báo cáo kết làm với giáo - Các nhóm bổ sung, nhận xét - GV nhận xét, chốt Bước 1: Xác định thông tin cần tìm kiếm gì? Từ xác định từ khố tìm kiếm Tốn lớp GV: Nguyễn Thị Thanh Diệp -2- Trường TH Phú Thủy Giáo án tin học TUẦN Năm học: 2018 - 2019 Bước 2: Truy cập trang web google.com.vn để tìm kiếm với từ khố Tốn lớp ĐÁNH GIÁ: - Tiêu chí: + HS xác định từ khóa tìm kiếm, tìm kiếm + H biết truy cập vào trang web google.com.vn để tìm kiếm thơng tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, thực hành Bài 6: TÌM KIẾM THƠNG TIN TỪ INTERNET (tiết 2) I MỤC TIÊU: KT: Tìm thơng tin (văn bản, hình ảnh) phục vụ học tập giải trí từ Internet KN: Biết cách lưu hình ảnh tìm từ Internet vào thư mục máy tính TĐ: Thể tính tích cực, chủ động sáng tạo, cẩn thận biết bảo vệ thông tin chung trình tìm kiếm thơng tin Internet, biết bảo vệ máy tính q trình học tập NL: sử dụng Iternet để tìm kiếm thơng tin II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Máy tính cài đặt mạng Internet; Máy chiếu - Học sinh: SGK, STH III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH * Khởi động: Gọi H lên mở trình duyệt Internet, tìm kiếm hình ảnh chuột máy tính H thực hiện, H nhận xét, GV nhận xét, tuyên dương HĐ1 Tìm đọc truyện cổ tích Tấm Cám Internet Việc 1: Y/c học sinh y/c, xác định từ khố tìm kiếm trước thực tìm kiếm Internet Việc 2: Khởi động phần mềm Internet, gõ từ khóa tìm kiếm vào tìm kiếm Việc 3: Các nhóm quan sát, đọc nội dung truyện Việc 4: Trình bày trước lớp - Các nhóm khác nhận xét GV: Nguyễn Thị Thanh Diệp -3- Trường TH Phú Thủy Giáo án tin học TUẦN Năm học: 2018 - 2019 - GV quan sát chung, nhận xét HĐ2 HS thực yêu cầu sau: a/ Truy cập vào Google.com.vn tìm kiếm hình ảnh lồi hoa mà em thích - H thảo luận, tìm lồi hoa thích - GV hướng dẫn HS cách tải hình ảnh lưu máy b/ Mở phần mềm soạn thảo văn Word soạn nội dung khơng q dòng chủ đề lồi hoa em u thích Chèn hình ảnh em vừa tải vào trang soạn thảo HS báo cáo kết làm ĐÁNH GIÁ: - Tiêu chí: HS tìm kiếm thông tin Internet: truyện Tấm cám, hoa Biết cách lưu hình ảnh Internet máy tính * Đối với HS lực hạn chế: cần truy cập vào trang Google.com.vn để tìm kiếm thơng tin: truyện Tấm cám - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG HS thực theo y/c a, b SGK trang 28 - Em so sánh kết tìm kiếm thời gian tìm kiếm hai trường hợp (từ khố có dấu nháy kép từ khố khơng có dấu nháy kép)? Theo em, gõ nội dung kèm theo dấu nháy kép có tác dụng gì? - H trả lời - H nhận xét GV chốt: Khi đặt từ khóa dấu nháy kép, Google trả kết theo nội dung từ khóa dấu nháy kép * Cũng cố: Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại: - Cách tìm kiếm nội dung hình ảnh trang web tìm kiếm - Cách lưu hình ảnh tìm kiếm vào thư mục máy tính GV: Nguyễn Thị Thanh Diệp -4- Trường TH Phú Thủy .. .Giáo án tin học TUẦN Năm học: 2018 - 2019 * Đối với HS lực hạn chế: cần khởi động trình duyệt web; nhận biết nút lệnh... lớp - Các nhóm khác nhận xét GV: Nguyễn Thị Thanh Diệp -3- Trường TH Phú Thủy Giáo án tin học TUẦN Năm học: 2018 - 2019 - GV quan sát chung, nhận xét HĐ2 HS thực yêu cầu sau: a/ Truy cập vào Google.com.vn... Thanh Diệp -2- Trường TH Phú Thủy Giáo án tin học TUẦN Năm học: 2018 - 2019 Bước 2: Truy cập trang web google.com.vn để tìm kiếm với từ khố Tốn lớp ĐÁNH GIÁ: - Tiêu chí: + HS xác định từ khóa tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tuần 6 năm học 2018 2019 LOP 4 , Giáo án tuần 6 năm học 2018 2019 LOP 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay